2016-10-04 19:08 #0 av: Huygens

OSIRIS-REx är en satellit som påstås ha skickats upp 2016-09-08 för att besöka asteroiden Bennu år 2018 och ta med sej ett stycke jord från asteroiden och återvända till Jorden.

Bennu är en 500 m stor asteroid som har en viss liten risk att träffa jorden. Knuffar NASA asteroiden i rätt riktning kanske den inte (?) krockar med Jorden?

.

Bennu är en kolbaserad asteroid, så NASAs förhoppningen är att hitta spår av liv på asteroiden eller i alla fall byggstenar för celler och ta med tillbaka till Jorden år 2023. Trevligt om vi får besök av ett okänt virus.

Osiris är den egyptiska guden över bl a död och återfödelse.

Dom initiala planerna var att spränga ett stort hål i asteroiden med en dynamitförsedd (?) satellit. Men dom planerna verkar vara lagda på hyllan. Vad tror ni bombsatelliten hette?

Impactor for Surface and Interior Science (ISIS)