Vetenskap

OSIRIS-REx

2016-10-04 19:08 #0 av: Huygens

OSIRIS-REx är en satellit som påstås ha skickats upp 2016-09-08 för att besöka asteroiden Bennu år 2018 och ta med sej ett stycke jord från asteroiden och återvända till Jorden.

Bennu är en 500 m stor asteroid som har en viss liten risk att träffa jorden. Knuffar NASA asteroiden i rätt riktning kanske den inte (?) krockar med Jorden?

.

Bennu är en kolbaserad asteroid, så NASAs förhoppningen är att hitta spår av liv på asteroiden eller i alla fall byggstenar för celler och ta med tillbaka till Jorden år 2023. Trevligt om vi får besök av ett okänt virus.

Osiris är den egyptiska guden över bl a död och återfödelse.

Dom initiala planerna var att spränga ett stort hål i asteroiden med en dynamitförsedd (?) satellit. Men dom planerna verkar vara lagda på hyllan. Vad tror ni bombsatelliten hette?

Impactor for Surface and Interior Science (ISIS)


Anmäl
2018-02-17 16:20 #1 av: Huygens

OSIRIS-REx har tagit ett foto av Jorden och Månen på 63 000 000 km håll. Kopia av fotot finns t ex här.

Jorden och Månen är kraftigt överexponerade, men fotot ser fel ut på mer än ett sätt. Vad är det verkliga problemet?

Var är alla stjärnorna?

Visst, det syns några stjärnor på fotot som OSIRIS-REx tagit, men långt färre stjärnor än vad man t ex ser på fotot av nattglöd eller ISS andra nattfoton, t ex i detta inlägg om Pluto. På dom sistnämnda fotona är jorden närvarande på nära håll, visserligen på nattsidan, men utgör ändå en källa till ljusförorening.

Hur kan det komma sej att OSIRIS-REx avståndsfoto visar så få stjärnor, medan ISS nattfoton dräller av stjärnor?


Anmäl
2018-02-18 04:38 #2 av: Hukanson

Med kameror är det så att det går att förändra fokus...vill man fånga allt på stora avstånd har man ett fokus och vill man begränsa till ett nära avstånd så kommer det mer avlägsna inte med annat än litet blurrigt.

Visst anar man en mängd stjärnor även i OSIRIS-REx fotot på Jorden-Månen.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-02-18 10:48 #3 av: Huygens

#2 Ja, det finns en del stjärnor på fotot. Jag tycker det finns en skillnad mot ISS-fotot och den dyra kameran på OSIRIS-REx borde gett bättre resultat tycker jag. Låt oss titta på båda fotona. Jag börjar med fotot från OSIRIS-REx där Jorden och Månen syns.

Texten till fotot anger:

"The bright cluster of stars in the upper left corner is the Pleiades in the Taurus constellation. Hamal, the brightest star in Aries, is located in the upper right corner of the image."

Jag tycker mej inte se ett "bright cluster" av stjärnor, snarast ser jag några få ljussvaga stjärnor. Observera att den beskurna bilden bifogad nedan, saknar Plejaderna. Man måste klicka på länken och förstora NASAs originalfotot för att se Plejaderna.

Även om fotot av Jorden + Månen är överexponerat, är jag förvånad över att ljuset från Jorden "flutit ut", med tanke på det oerhörda avståndet, nästan 0,5 AU, som fotot tagits på. Och framförallt är jag frågande till att stjärnorna syns så dåligt.

(Bilden är beskuret/reducerat originalfoto från NASA, public domain, titel: NASA’s OSIRIS-REx Captures New Earth-Moon Image (cropped), datum 2018-02-14)


Anmäl
2018-02-18 10:50 #4 av: Huygens

Och nedan nattfotot från ISS, jämför med fotot i #3.

(Bilden är beskuret/reducerat originalfoto från NASA, public domain, Photo ID: ISS044-E-045215, datum 2015-08-15)


Anmäl
2019-05-18 22:39 #5 av: Huygens

Vetenskapsmannen Eugene Bagashov analyserar data från OIRIS-REx av Bennu. (YT/ThunderboltsProject, 2019-05-14, 12 min)

Den påstådda datan är helt barock. Den intresserade vill antagligen även leta upp Bagashovs två andra analyser av asteroider som går att hitta via länken.


Anmäl
2019-05-19 02:16 #6 av: Hukanson

Man undrar vad som finns därute. Dessa enorma gasmoln, dessa otaliga stjärnor med tillhörande planeter....kanske det finns ett liv och medvetande som vi inte förstår. Om vi är andliga varelser i biologiska kroppar som vi lämnar när de dör...vart tar vi vägen, vart lever vi vidare? Är månne gasmoln en lämplig plats för andlig existens? Som andar kanske vi är tillåtna att åka mycket längre än vad våra biologiska kroppars solcentrering tillåter?

Oneness can not be divided.

Anmäl