Artiklar

Den Violetta Flamman

2009-04-04 01:59 #0 av: BigBear

Den Violetta Flamman - En av Guds största gåvor till mänskligheten. Jag tycker detta är så viktigt att jag plockar fram den igen. En bra artikel av Big Bear.


En ny Tidsålder - en ny möjlighet
I århundranden har profeter och mystiker talat om den nya tidsåldern som är på väg. En tid som kan föra med sig fred, frihet, brödraskap, nya uppfinningar och även ett högre medvetande. Inom astrologin kallas den för Vattu-
mannens tidsålder, en tid då stora mängder av andligt ljus frigörs. vilket gör det möjligt för människan att uppleva frid, hälsa, frihet och glädje.
Innan vi kan helt och fullt gå in i den nya
Tidsåldern krävs det en personlig, nationell och planetarisk förändring och förvandling. Framför allt en förvandling av vår negativa karma.

Energiflöde och karma

Hur energin flödar inom oss påverkar allt i vårt liv - relationer, hälsa och våra finanser. När energin flödar fritt upplever vi positiva känslor som glädje, kreativitet och harmoni. När den är blockerad, kan vi uppleva allt från frustration, trötthet och depression, till olyckor och sjukdomar. Karmalagen spelar en betydande roll i hur vårt energiflöde är från dag till dag. Vi känner denna lag som "såsom vi sår får vi skörda", eller lagen om orsak och verkan.
Varje sekund flödar Guds ljus och energi till oss, och varje sekund väljer vi att ge den en positiv eller negativ kvalite' allt efter våra ord, tankar, känslor, och handlingar. När vi sår "positiv karma" (positiva ord, tankar, och handlingar) kommer positiva saker in i vårt liv. Dessutom lagras den i vårt "kosmiska bankkonto" där den är tillgänglig för oss att använda när vi försöker fullborda vår unika mission på jorden.

Den "negativa karman" (våra negativa, tankar, ord och handlingar) kommer också tillbaka till oss som en bumerang. Den ger oss möjlighet till att göra bättring. Om vi inte förvandlar den negativa energin till något positivt så försvinner den inte bara. Istället lagras den i vår fysiska-, mentala-och känslokropp. När flera människor skapar mycket "negativ energi" tillsammans, genom t.ex. miljöförstöring, hets mot oliktänkande, hat och fördömelse, så kan deras "gruppkarma", när den återvänder resultera i krig eller stora naturkatastrofer. Hur vi tar hand om vår individuella och nationella grupp karma kommer att bestämma hur den Nya Tidsåldern kommer att se ut.

Den Violetta Flamman

Den violetta flamman är en av de största gåvor Gud har givit mänskligheten.
Den gavs till oss genom mästaren för Vattumannens tidsålder Saint Germain.
Den kallas även för nådens och förlåtelsens flamma och kommer till oss som "tröstaren" i dessa svåra tider. Denna "andliga eld" förtär inte bara
effekten av det negativa, utan går till dess orsak, genom att penetrera ner i vårt undermedvetna. Den violetta flamman är en högfrekvent andlig energi som transmuterar (förvandlar) vår negativa karma till positiv energi.
Vid kontakt med denna energi kan våra negativa tankar och känslor bli positiva och stress, vrede och irritation omvandlas till kreativitet, harmoni och glädje.

Varför är den violetta flamman så effektiv?

I vår fysiska värld, när det vita ljuset sänds genom en prisma uppstår ett spektrum av färger, där det violetta och ultravioletta ljuset har den högsta frekvensen. På ett liknande sätt har det violetta andliga ljuset från Guds hjärta den högsta förvandlande förmågan på hela människans varelse. Det berättas hur den violetta flamman går ner på molekylär och atomisk nivå för att befria oss från den negativa energi som ligger som en trög sirap i tomrummet mellan atomkärnan och elektronerna. De som regelbundet använder den violetta flamman i böner, meditationer och åkallan har upplevt hur positiva kvalitèer som förlåtelse, barmhärtighet, frihet, tolerans, rättfärdighet, hopp, glädje, diplomati och själsligt helande har förstärkts.

Den violetta flamman under NDU

Dannion Brinkley, känd för sina tre Nära-Döden Upplevelser (NDU) och författare till "Räddad av Ljuset", berättade under en konferens om hans egen upplevelse av den violetta flamman: "Jag har sett och upplevt den violetta flamman. När du passerar från denna värld till den nästa, så blir du flamman. När du passerar genom den violetta flamman upplever du nya dimensioner.
Den violetta flamman är den största av flammorna. Den är den rena kärleken. För att ta emot mer kärlek, så måste ni ge den. I era meditationer lyssna till flamman och låt den sjunga i era själar. Sänd sedan flamman till andra. Omslut dem med den. Dannion förklarade vidare hur den violetta flamman är ett ljus som respekterar, ger vördnad och tjänar alla trosinriktningar. "En ny värld är på väg att födas. Världen förändras dagligen. Ja, det kommer att vara en tid av omvälvningar, men det är förändringar till det bättre. Ni som kommer att arbeta med den violetta flamman kommer att ge mycket till den nya världen."


Det Violetta Ljuset
Edgar Cayce erkände den violetta strålens helande kraft. I över niohundra "readings" rekommenderar han en elektrisk apparat - en sk. "violetta stråle" maskin som sänder ut en violettfärgad laddning-som användes för att behandla olika åkommor, som utmattning, slöhet, dålig cirkulation, matsmältnings-problem och nervösa besvär. Inom färgterapin upptäckte Dr Bernard Jensen att färgerna violett och purpur har starkt helande förmågor och att deras vibrationsfrekvensaktiverar hypofysen.
"Denna vibrationshastighet tar fram allt vi behöver för att återetablera harmoni i kroppen. Att tänka på en annan människa, att be för en annan människa och att sända tankar med violett ljus till en annan människa är verkligen att göra den människan en stor, stor tjänst!" Testa den!

Testa den violetta flamman och se vad den kan göra för dig och din omgivning. Saint Germain uppmanar oss att ge oss själva tio minuter varje dag , gå in i vårt hjärtas eld och meditera på vårt eget Gudomliga Jag och använda det talade Ordets vetenskap genom att sjunga/recitera de frias mantra:
"I AM a being of Violet Fire
I AM the Purity God desires!"
JAG ÄR en varelse av violett eld,
JAG ÄR den renhet Gud önskar.

"Detta är mitt mantra som jag skänker dig som din initiering in i Vattumannens Tidsålder."

Testa detta mantra och se vad det kan göra för dig! När du ger detta mantra eller andra åkallan till den violetta flamman kan du med fördel även visualisera hur den violetta elden expanderar från centrum av ditt hjärta till dess att den fyller hela din varelse och även den plats du åkallar den på.
Du kan även visualisera hur den violetta flamman omger alla du älskar, ditt hem , din stad, ditt land och hela jorden.

 "Min familj är en familj av violett eld, min familj är den renhet Gud önskar! "Stockholm är en stad av violett eld, Stockholm är den renhet Gud önskar!"

Du kan gärna börja varje åkallan med ett förord likt det här:
I Guds Namn, JAG ÄR DEN JAG ÄR, i Kristi namn, åkallar jag älskade Saint Germain och alla änglar som tjänar på det violetta ljuset att expandera den violetta flamman i mitt hjärta, rena mina fyra lägre kroppar, omvandla all missbrukad energi som jag någonsin har sänt till min omgivning och sänd nådens helande flamma över hela jorden och hela mänskligheten, speciellt...........(gör dina egna böner allt efter behov....)
JAG ÄR den violetta flamman
som verkar i mig här
JAG ÄR den violetta flamman
som är mig ständigt kär
JAG ÄR den violetta flamman
som lyfter och mig bär
JAG ÄR den violetta flamman
som kosmisk kraft beskär
JAG ÄR den violetta flamman
som renar och förtär
JAG ÄR den violetta flamman
som kropp och ande när
(9x)

Alla våra böner är baserade på ett system av positiva affirmationer som använder Guds namn "JAG ÄR" eller "JAG ÄR DEN JAG ÄR", för att dra ned och expandera Guds Ljus på jorden.Näe du upprepar Guds namn med tillit
och kärlek, så frigör Gud sitt Ljus till dig likt ett enormt vattenfall av Ljus, som helar ditt sinne, din själ och din kropp. Du kan använda Guds namn "JAG ÄR" och skapa korta, kraftfulla affirmationer. Varje gång som du använder orden "JAG ÄR......, så betyder det i verkligheten "Gud i mig är........
Vadhelst du affirmerar efter orden "JAG ÄR" blir så småningom en verklighet i din värld.
Genom följande bön ber du din egen "JAG ÄR Närvaro" att sända en pelare av Ljus för att omsluta och skydda din själ. På så sätt har själen lättare att hålla kontakten med sitt högre jag.

Älskade JAG ÄR Närvaro ovan där
Omslut din Ljustub runt mig här
Från uppstigna mästares flamma vit
I Guds namn jag kallar den hit
Låt den lysa runt templet mitt
Och från all disharmoni hålla fritt
Violetta flamma stråla här
För att förvandla alla begär
Fortsätt så till jag har sett
Den violetta flamman och jag är ett

Vad mästarna säger om den violetta flamma:

"Jag säger er, älskade vänner, det finns platser på jordens yta, stora land massor och områden med millioner innevånare där ännu inte en enda åkallan görs till den heliga elden och till den violetta flamman.
Det är ytterst svårt för elementarlivet att upprätthålla balansen inom dessa kraftfält....
Vi kommer för att sätta ett nytt tempo, accelererat av den violetta flamman. Sålunda kommer en halv timmas åkallan till den violetta flamman tre gånger per dag att resultera i - vet ni vad?
Att ni håller balansen för jorden och balanserar er egen personliga karma."
(Saint Germain)

 Vill du veta mer rekommenderas följande böcker, band och häften.
"Studier i Alkemi" av Saint Germain
"Vetenskapen om det talade Ordet"
"Save the world with the Violet Flame!" band 1 , mantras till den violetta elden.
"Den violetta Flamman- trans-mutationens heliga eld". Häfte 26 sid.

 

Anmäl
2009-04-04 02:10 #1 av: Cristine

Jag ser violett ljus när jag healar!

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2009-04-04 02:26 #2 av: cillaj

 

Jag ser alltid violett ljus när jag blundar, mediterar.

Anmäl
2009-04-04 13:51 #3 av: Gahella

Mycket intressant att få läsa detta. Jag jobbar mycket med den här flamman, skickat den till Palestina några gånger, till pedofiler och dess offer och sist alla fattiga utan mat för dagen och hem att bo i. Efteråt fyller jag på med den Gyllene kristusenergin. Detta känns väldigt kraftfullt och tacksamt att göra. Och jag "vet" att jag gjort världen mycket ljusare på sina håll i världen med denna typ av jobb. Detta kommer jag fortsätta med, så häng på ni också....SkrattandeJag har fått mycket tacksamhet "uppifrån" när jag jobbat såhär....


Anmäl
2009-04-04 17:17 #4 av: enola

Oj, jag har alltid älskat violett och lila, nu börjar jag förstå varför :)

"Violett är den mest högfrekventa av de färger som är synliga för det mänskliga ögat."

Anmäl
2009-04-04 17:33 #5 av: Cristine

Ett tag såg jag violette blixtar när jag healade , det var mäktigt , nästan oroande ,sen lugnade det ner sig och nu ser jag violett ljus i stället.

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2009-04-04 18:31 #6 av: BigBear

Härligt tjejer! Skrattande

Violett är ju en andlig/medial färg i högsta grad. Det 7:e chakrat (huvudchakra/kronchakra) har ju violett färg. Och det är ingen slump precis....Oskyldig

Anmäl
2009-04-04 18:50 #7 av: Cristine

Jag tror healingen tar mer med den färgen för när jag sände på distans blev hon het om ryggen och hon var emot " såna tokerier".

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2009-04-04 19:09 #8 av: BigBear

Ja, det funkar ju såklart! Men det går med andra färger också om man vill. De däruppe (ditt och mottagarens andliga team) ser till att det blir rätt ändå! Skrattande Så man kan faktiskt inte "göra fel" om man vill skicka healing, anser jag.

"Det går lika bra med selleri, om gurkan är slut" Oskyldig

Anmäl
2009-04-04 19:45 #9 av: Cristine

Jag använder mej av alla möjliga färger Jerry, tar emot det som kommer Det är ju inte jag som bestämmer eftersom jag är verktyget, men visst har jag vissa preferenser.

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2009-04-04 20:15 #10 av: BigBear

Javisst Cristine! Du har så rätt så!

Alla sätt är ju bra! Bara det funkar för just dig själv!

Man vet bäst själv hur man ska göra, när man kommit igång lite.

Anmäl
2009-05-06 13:11 #11 av: mrflanell

åååååååååååååå vad kul jag har gjort några låtar om den violetta flamman   är helt underbar , det är så fantastiskt att koppla upp sig mot denna energi rensar kraftig och effektift

och att skicka och ge är ja det är så mäktigt känns som att man står där i mitten ja jätte svårt och förklara men är jätte effektiv

 

 

 

här är en låt jag gjorde

Anmäl
2009-05-06 13:53 #12 av: [Spanaren]

Tack killar för en intressant text och sen som flugan till verket en mycket fin violett musik som en perfekt avslutning. Många violetta kramar från Spanaren

Anmäl
2009-05-06 14:27 #13 av: Gahella

Mycket vackra synt-toner min vän...


Anmäl
2009-05-08 14:59 #14 av: MacGallon

Mummel. Du BB skriver i ingressen "Den Violetta Flamman - En av Guds största gåvor till mänskligheten" samtidigt på andra ställen: att gud och jag är ett. Jag måste erkänna att några violetta flammor är jag oskyldig till. Mycket kan man anklaga mig för men det där. Icke sa  Nicke.

Anmäl
2009-05-08 23:24 #15 av: Gahella

Om du MacGallon är härinne för att få del av vad vi tycker och tror på, är du hjärtligt välkommen. Men är det så att du ska häckla vad andra skriver i varje tråd, ber jag dig som medarbetare härinne att söka dig till sajter som du mer känner dig hemma på. Ömsesidig respekt, oavsett meningsskiljaktigheter tack!


Anmäl
2009-08-20 23:53 #16 av: Tride

Fint violett! Jag har fått veta att just den färgen bör vi visualisera för att kunna använda viljekraften fullt ut. Den kärleksfulla, alltså, inte den där andra destruktiva, som inte har med verklig viljekraft att göra

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2009-08-21 09:31 #17 av: semjal

jag ser ofta ljusblått ljus

Anmäl
2009-08-21 09:34 #18 av: [Spanaren]

Dessa fina ord om den violetta flamman går att läsa om och om igen, samtidigt som jag säger högt, Jag är/kram Spanaren

Anmäl
2009-08-21 10:53 #19 av: Tride

blått kan ge kraft till våra önskningar.

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2009-08-21 11:11 #20 av: [Spanaren]

#19 Berätta mera :-) /kram Spanaren

Anmäl
2009-08-21 19:39 #21 av: Tride

Tyvärr inte, Spanaren. Jag fungerar så här just nu: det lag lägger ut på sajten kommer spontant, och skall väl vara här. Det är inte läge för längre redogörelser, analyser mm. Tack i alla fall för ditt intresse. Det känns positivt. Ett tips: forska själv! Det kan du säkert. OskyldigObestämd

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2009-08-21 23:37 #22 av: [budewabo]

Spännade!

Anmäl
2009-08-22 03:17 #23 av: BigBear

#21 - Jag kan bara hålla med dig Tride. Alla måste själva finna sin egen väg i detta, ingen annan kan ge dig én färdig manual till hur det funkar.....SkrattandeOskyldig Men forska gärna vidare själv, det är enda sättet!! Cool

 

Anmäl
2009-08-22 11:48 #24 av: [budewabo]

#20, #21, #23

Jag och min goda kollega upplever att vi utbildas. Kunskap och insikter bara strömmar till oss. Jag hinner läsa två kapitel i en bok sedan är det som att jag inte behöver mer för då kommer nästa bok och han säger samma sak.

Vi utbildar varandra och sannolikt andra i vår omgivning knappt utan att tänka på det.

Den bild som kommer till mig är att när vi utbildas får vi tillgång till nya 'medvetandefrekvenser' som vi i vår tur virvlar runt där vi rör oss på dagarna. Kan tro att det blir extra starkt eftersom vi är flera nära varandra som höjs mycket snabbt nu. Jag tror, av skäl jag inte begriper, att vår utveckling är exponentiell. Så snabbt går det.

Kanske för att informationen finns att söka 'överallt'. Internet med sådana här forum, youtube, google. Många byhålor, jag kommer själv från en, har åtminstone några andligt orienterade människor som antingen gör kroppsbehandlingar eller lägger tarot. Så om du inte får svar här Spanaren så kan du köra självstudier :-) Och då brukar det ena leda till det andra!

Anmäl
2009-08-25 21:56 #25 av: szirius

Roligt att se denna text härGlad.Jag sjunger ofta dessa rader ( speciellt i bilen av nån anledning) :

JAG ÄR den violetta flamman
som verkar i mig här
JAG ÄR den violetta flamman
som är mig ständigt kär
JAG ÄR den violetta flamman
som lyfter och mig bär
JAG ÄR den violetta flamman
som kosmisk kraft beskär
JAG ÄR den violetta flamman
som renar och förtär
JAG ÄR den violetta flamman
som kropp och ande när
(9x)

Anmäl
2009-08-25 23:07 #28 av: Playja

Tog bort inlägg #26 då det var rent löjligt!

custom image

 

 

 

Anmäl
2009-08-27 17:05 #29 av: szirius

själv hann jag inte ens läsa det...kanske lika bra då

Anmäl
2009-08-27 17:42 #30 av: Tride

Sk humor på de lägre planen. För 2-åringar. Vi har några fler år på nacken här på sajten.

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2009-08-27 23:04 #31 av: Gahella

#30 Det är deras räddning, men det vet de inte ännu;)


Anmäl
2009-08-29 01:40 #32 av: enola

Haha, underbart :D

Jag har testat detta lite nu, oftast när jag åker tunnelbana som är så tråkigt tills jag kom på att jag kunde meditera under resans gång! Helt underbart har det vart! Oftast blir det när jag tar mig till jobbet, tar först 20 min till slussen sen 20 min till mörby och det är perfekt tid och efter det blir inte jobbet lika tråkigt längre, sen igen för att lugna ner mig efter jobbet :>

Har även försökt fylla tågets passagerare med violett ljus och tänt en gnista i människorna på perrongen som förhoppningsvis gror med tiden.

 

Ett meditationstips till er från mig är uppsnappat av barbara hand clow (tror jag), och det är en integrering av de 9 dimensionerna. Det innebär att man låter energi/tanken/vad ni nu vill, färdas från jordens centrum som är vårt lägsta chakra, genom resten av kroppens chakror upp genom kronchakrat till vintergatans svarta-hål-centrum som är vårt högsta chakra, och sen tillbaka och upprepa detta så mycket ni vill

Lyckades även förstärka effekten. Använd andningen tillsammans med detta, när ni andas ut så åker ni till svarta hålet och när ni andas in så åker ni tillbaka till jorden. Försök att inte gå i en rak linje utan försök följa krökningen på galaxens armar som är krökta enligt gyllene snittet, dessa två tillägg gav mig mer av övningen. Gjorde detta även åt en kille som satt framför mig, han såg jätte stressad ut och efter en halv minut så drog han en djup suck och slappnade av.

Anmäl
2009-08-29 12:25 #33 av: Tride

Jag har hittat samma bild hos Drunvalo Melchizedek "The Ancient secret of the flower of life."

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2009-08-29 12:42 #34 av: Tride

Från omslaget av ovan nämnda bok. Glad

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2010-05-03 23:52 #35 av: Andevasen

Jag ääälskar violett färg!!! Blir alldeles hänförd/exalterad när jag ser en lysande/fluoriserande lila färg...wooow alltså :)

Anmäl
2010-05-09 21:25 #36 av: [Hukanson]

BB det sägs här att det violetta ljuset kommer som en tröstare och som en chef för denna tidsålder. Det låter väldigt barmhärtigt. Nådens och förlåtelsens eld som transformerar till positiv energi.  Negativa emotioner vänds till positiv kreativitet. Men kan du förklara litet mer om denna tidsålders arrangemang - hur fungerar verkligheten? Vad är det för himmelsk verkan som ger jordiska orsaker - både positiva och negativa ?

Jag tror att detta är vad vi behöver tränga in i och förstå. Den nya tidsålderns verklighet , den verklighet som astrologerna kallar Vattumannens tidsålder, den tidsålder som de vise väntat på och sett fram emot.

Vad ska vi använda all glädje till? Inom vilka ramar är vi fria att vara glada? Kommer något att förändras eller är allt bra som det är?

Oneness can not be divided.

Anmäl
2011-02-06 20:02 #37 av: Helenshealing

Jag jobbar med den silvervioletta flamman varje dag, och det är så underbart! Fantastisk energi!  Skrattande

Anmäl
2011-02-06 20:35 #38 av: Ninnib53

Jag använder också Den Violetta Flammans mantra varje morgon sedan länge och tycker att det liksom täcker allt. Känns väldigt bra!

Oskyldig

 

Anmäl
2012-06-12 10:41 #39 av: Cristine

Ja vi bör nog använda den mer!

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2012-06-12 12:40 #40 av: Marr

Håller med Cristine där! Bra den blev "upputtad"!!

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-06-12 12:58 #41 av: [kajmal-0]

har sett och haft ljusblått sken...en natt låg jag och sov gudomligt omgiven av ett stort ljusblått dimmmoln........det sägs att de ljusblåa är de renaste varelserna

Anmäl
2012-06-19 13:25 #42 av: Cederin

Jag har alltid älskat lila, i särklass varma purpur-nyanser. Kul att få reda på att den är väldigt "medialrelaterad" Glad

Medarbetare på Naglar och Hår

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.