2019-12-13 11:35 #0 av: Huygens

Med android avses här främst en artificiell människolik robot, delvis som en robot inuti, men möjligen med några interna biologiska delar. Androiden är utseendemässigt och uppförandemässigt identisk eller nära identisk med en människa.

Ibland har det funderats på om sk Men in Black är ett slags androider.


År 1990 blev en android påkörd i Lyon, Frankrike. Androiden såg ut som en vanlig man och låg orörlig på marken. Polisen Langlois, som var först på plats, rörde vid androidens huvud, som då lossnade och elkablar syntes mellan hals och kropp. Androiden vibrerade som om elektricitet genomfor den och svart olja rann ut från halsstumpen.

En obduktion utfördes på androiden och obducenten hittade någon typ av mikrochip och en grön kristall i androiden. Det inre av androiden hade en metalstomme som täckts av något slags plasthud med en mjuk massa mellan.


Mycket lite info finns om androiden från Lyon. Toronto Sun publicerade en artikel år 1992 med ett foto på androiden, som beslagtogs av myndigheterna, troligen av militären och dess vidare öden är okända. Androiden är knappast tillverkad av människor.

(YT/Beoynd, 2019-04-16, 8 min)