2019-09-17 14:02 #0 av: Huygens

Rupert Sheldrake fick frågan om kopplingen mellan maskiner och människor. Frågan var löst ställd, men Sheldrake lyckades ändå redogöra för ett forskningsexempel.

https://youtu.be/KXRYLM0kcPo

En forskare hade byggt en liten robot som rörde sej över golvet baserat på helt slumpmässig data, som producerades kontinuerligt. Sedan lät forskaren några ankungar präglas på roboten. Ankungar följer det första rörliga föremål dom ser och tolkar det som en förälder.


Sedan placerades ankungarna i olika rum i laboratoriet, där ankorna inte kunde se roboten. När forskaren lät roboten röra sej fritt baserat på slumpmässigt genererad data, uppehöll sej roboten oftast intill den vägg i laboratoriuet som var närmast ankungarna.

Det var som om ankorna kunde påverka robotens slumpmässigt producerade riktningsdata.


Att ägna sej åt att undersöka denna typ av fenomen innebär nästan alltid dödsstöten för en forskningskarriär, vilket gör att väldigt få forskare vågar undersöka saken.