2019-08-09 15:01 #0 av: Huygens

En teknikpryl från utomjordiska varelser?

En tidigare civilisation?

John J Williams hittade år 1998 (1999?) en sten med något som liknar en elektrisk stickkontakt med tre "spröt". Han kallar saken en enigmalith (eller petradox), vill inte avslöja fyndplatsen och lånar bara ut stenen till forskare om han själv får vara med när den undersöks. Hittills har inga seriösa forskare vågat undersöka saken av rädsla för löjliggörande.

Stenen är minst 100 000 år gammal. (YT/Mystery History, 2017-03-16, 4 min)