2019-08-08 20:59 #0 av: Hukanson

Har vi redan förändrat Månen att bli till vår avbild?

Astronauter har varit på månen många gånger och nu kommer det ännu fler. Kineser, Japaner, Indier och turister av alla slag. Det blir nog en månbas också snart.  Vad har alla besökare gemensamt? De bär med sig små millimeterstora Björndjur.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Trögkrypare

Dessa små djur är de tåligaste på Jorden. De lever normalt med vatten men de klarar extrem kyla, vacuum, och vi vet att de kan överleva i rymden. Vi vet att astronauterna har bidragit till Månen med tusentals små björndjur.  Kommer de att överleva och bilda en naturlig koloni där?

Månen har en exosfär på ca 10 ton som består av väte plus helium och neon. Solvinden spelar en viss roll och människans närvaro har lämnat avtryck.  Det finns kanske en ismassa under en pol och om Björndjuren kan hitta dit kanske de kan överleva?

Wikipedia:   "Instrument på den indiska sonden Chandrayaan-1 visade 2009 att väte och syre finns på månen. Detta tydde i sin tur på att det antingen finns vatten eller hydroxid. Sonden fann föreningen nära ytan men även mönster som tydde på att den var utspridd över stora ytor. Nasa använde senare dessa resultat för att välja ut nedslagsplats för sin månsond LCROSS.
Preliminära resultat från Nasas LCROSS expedition bekräftade i november 2009 att det finns vatten på månen.
Sonden Deep Impact/Epoxi riktade sina instrument mot månen och letade specifikt efter vatten eller hydroxid i det infraröda spektrumet. Analys av datat från sonden tydde på att det rörde sig om vatten och att förekomsten ökade ovanför den tionde breddgraden på månen. Detta stödjer tesen om att områden på månen i permanent skugga kan ha is av vatten.
En tredje sond, Cassini, som 1999 flög förbi månen samlade också data som tydde på att vatten finns på månen.
Man tror dock inte att det är stora mängder vatten som finns, en uppskattning lyder på en liter vatten på ett ton av månens ytgrus. Hur vatten kan ha kommit till månen spekuleras det om. Ett förslag är att det kan ha anlänt med kometer, ett annat att det inte förts dit alls, utan skapats på månen i en process orsakad av solvind.
Prover som togs på 1970-talet av Apolloprogrammet innehöll vatten. Dock i så liten mängd att det troddes komma från jorden eftersom vatten är vatten och inte kan skiljas kemiskt beroende på varifrån det kommer."

Om Björndjuren hittar till vattnet och syret måste man nog påstå att vi har gjort en Lunaformering på det mest grundläggande planet - skapat liv på en utomjordisk himlakropp.

https://www.space.com/tardigrades-moon-israeli-lander.html