2019-07-06 12:18 #0 av: Huygens

26 elstolpar föll oförklarligt 2019-04-05, i Tukwila (wiki), nära Seattle, WA, USA.

Dom 26 elstolparna hade inspekterats tre år tidigare och hade bedömts dugliga. Elstolparna faller en efter en utan synliga anledning. Myndigheterna saknar förklaring men skyller på Globala Klimatförändringar.

Ja.

Tro på det.

Reportrar som undersökt resterna av stolpbaserna, noterar att träet smular sönder som sand när man tar i stolparnas trä med handen.


När den andra stolpen i videon faller kan man se hur grov den är vid basen, 4 - 5 dm i diameter. Stolpen faller som om den plötsligt inte längre står i marken. Notera hur liten cyklisten är som cyklar förbi elstolpen precis innan den faller. (YT/PressTV, 2019-04-11, 1 min)

Här undersöks träet och nämns att stolparna ansågs dugliga vid en inspektion år 2016. (YT/Nana, 2019-04-14, 3 min)


Det märkliga är också att strömmen inte omedelbart bröts när elledningarna nådde marken, vilket annars ska ske automatiskt. Det tog flera timmar innan strömmen stängdes av och ledningarna var farliga, strömförande hela tiden.

Vinden den aktuella dagen var också mild och skulle inte påverka stolparna.