2019-06-16 17:26 #0 av: Huygens

Artemis (wiki) är NASAs projekt för att landa en man på månen. NASA tror att månlandningen kanske kommer göras år 2024. Åtminstone efter att president Trump ställt sådant krav. Flera tidigare planerade månlandningar på 1990-talet har dragits tillbaka och ställts in.

Artemis påstås komma skjutas upp med den något problematiska SLS (inlägg). Höga kostnader och tekniska svårigheter gör att NASA samarbetar med ESA och Roscosmos.

Åtminstone 11 högteknologiska USA-företag medverkar till den nödvändiga teknikutvecklingen för att sätta en man på månen; Lockheed, Boeing, Aerojet Rocketdyne, Blue Origin, Dynetics, Masten Space Sys, Maxar, Northrop Grumman, OrbitBeyond, Sierra Nevada Corp och SpaceX. Några av företagen har tidigare rapporterat att dom riskerar vara försenade med utvecklingen av sina tilldelade NASA-produkter.

En oberoende bedömare som jag minns, trodde att det är mer troligt att NASA kommer vara redo att placera en man på månen till år 2030 eller år 2035, då tekniken idag saknas för att ens fundera på att sända en bemannad rymdsond i omloppsbana runt månen.

Det finns starka tvivel på Orionrymdkapseln (inlägg) och dess outvecklade värmesköld. Planerna för att bygga en månbas (inlägg) är väldigt vaga.