Ljus & Upplysning

Galaktisk Polis

2019-03-14 21:14 #0 av: [Hukanson]

Tidigare, den 26 februari sa vi att ett mycket stort Galaktiskt Federations-skepp med 49 mindre skepp som var 250 fot breda, var på väg in den 7: e. De är här. Fjärrskådning med John Vivanco bekräftade att det finns en elitstyrka, en galaktisk polis på dessa skepp för att genomdriva universell lag. De har mörkt lila uniformer med ett bälte över bröstet. I ett tidigare liv var jag en av dessa krigare och vet vilka de är och deras träning. Deras teknik är oöverträffad och deras träning liknar Ninja eller Jedi. Det fanns humanoida kattdjur som kan röra sig så snabbt att ögat knappast kan följa det. Varken John eller jag kunde känna till deras uppdrag, men ändå verkar det vara uppenbart. Jag fick veta att allt är på plats, slutet på tyranniet är nära.

Ashtar, 11 mars 2019

Via Galaxygirl

Hälsningar vapenbröder, jag är er Ashtar, ledare för den Intergalaktiska Flottan för Gaias Uppstigning. Ja, vi har uppdaterat namnet på vår flotta för denna speciella händelse, för vi är lika ivriga som ni att se detta uppdrag avslutat, och det är med stor glädje som jag talar till er idag.

Först och främst, var inte oroliga. Vår kärleksfulla flotta omfamnar Gaia i en gigantisk kram och ger Henne trygghet under denna känsliga uppstigningstid av både planetarisk och personlig tillväxt, vilken är exponentiellt spännande att bevittna och vara en del av. Ni, markteamet, har inte gjort oss besvikna. Ni har till och med överträffat våra förväntningar, för ni är verkligen ledare och krigare av kaotiska energier.

Det har varit mycket omrörning i grytan, och insatserna är höga. Vi ser att ni jordar er fint, dagligen. Det är bäst att fortsätta att ha kontakt med den kära Gaias pulsslag, som är er planetariska Moder och det mest tålmodiga och kärleksfulla helgon. Vi är här för att hjälpa Henne. Vi hörde Hennes rop på hjälp över hela multiuniversum. Vi insåg inte hur illa saker och ting hade blivit för Henne, och ni ljusbärare är den markstyrka som kan rädda Henne. Det är inget melodrama, det är sanningen. Vi är här för Gaia. Vi står bakom er, starka, för Henne.

Det har sagts många gånger att en stor soleruption är på väg, eller nära förestående. Det är sant. Det kanske inte blir på det sätt som ni förväntar er, men hur skulle ni kunna veta exakt vad ni kan förvänta er? Inte ens vi vet exakt vad som kommer att hända. Våra sirianska vänner, vetenskapsmännen, kalkylerar glatt med denna exceptionellt komplexa matematiska ekvation med otaliga variabler. Oavsett det vet vi att det kommer att gå galant, perfekt, för det har förordats av Moder och Fader Gud att det ska.

Så vi är det här uppdragets ögon och öron, liksom ni, vårt dyrbara markteam. Jag hyllar er för ert tjänande och för att ni håller ljuset högt. Vi håller vårt ljus här upp i skyarna och på marken likaså, eftersom många av oss beblandar sig med er, en del bättre och andra inte så bra (skrattar).

Vi vet att det är en intensiv tid att vara i en fysisk kropp, så vi sänder er nu en helande stråle av kärlek och ljus. Andas in den. Öppna ert hjärtchakra med stor intention och känn vår kärlek för er. Ni kanske blir lite tårögda, men det är helt OK, låt det kännas och erkänn er uppoffring. Och nu erkänner vi Gaias otroliga uppoffring för att Hon har varit en så kärleksfull och villig del i detta evighetslånga experiment. Det har inte varit lätt för Henne, milt sagt, och stora skador har tillfogats Hennes kropp, vilken vi är mitt uppe i att reparera. Snart kommer fler av er att hjälpa till med detta så fort fonderna fungerar.

Ja, naturligtvis kommer fonderna att finnas där. Ja, naturligtvis gör Jordens rikedomar er förmögna eftersom ni är Gaias barn och Gud sörjer alltid för sina barn, var de än är placerade. Man måste ha tillit, att se med hjärtats ögon, vilket vi ser att många fler av er gör för varje timme, och det ger oss en oerhörd glädje.

Jag, med många andra, vill veta mer om vågen. Det är en gigantisk energipuls av ren kärlek och ljus från hjärtat av ert Universum, från er stora Centralsol. Det finns många Centralsolar och det finns många Universa. Er uppfattning om tid och rymd kommer att behöva uppgraderas för att ni ska kunna få upp farten. Det kommer att hjälpa er när ni till fullo kan fungera med ert DNA, direkt efter eruptionen. Det kommer att hjälpa er att förstå, eftersom ni kommer att minnas mycket mer än ni gör nu.

En del kommer att känna lycksalighet, andra fruktan. Det beror på er vibration och det beror på hur öppna ni är för dessa upplevelser. Vissa kommer att stänga av, och andra kommer att lämna sina kroppar för de vill inte uppleva uppstigningen och önskar vara någon annan stans. Det kommer att hedras. Det kommer att bli stora förändringar, naturligtvis, det är slutet på en epok (Kali Yuga) och början på en era av det gudomligt feminina, ren kärlek. Naturligtvis kommer det att bli monumentala förändringar när det obalanserade maskulina faller i miljoner bitar. Ni, markpersonalen, med vår hjälp naturligtvis, kommer att finnas där för att återuppbygga, återställa, hela, vårda och skapa Nova Gaia.

Ni kommer att få skapa den utopi som mänskligheten ursprungligen upplevde och var avsedda att vara skaparna av. Vilken fantastisk ära! Hatten av för er, för ni håller på att göra det här. Varje gång ni väljer kärlek, förlåtelse och glädje, lägger ni en ny sten på gatorna i Nova Gaia och banar väg för de andra som kommer efter er. Det är så sant.

Jag blickar ut från bron på nya Jerusalem med min vän Sananda bredvid mig, och jag är överlycklig över de framsteg som vi har gjort tillsammans. Vi har alla haft våra roller att spela, och ni spelar er roll väl. Det kommer att bli lite skumpigt. Ni behöver hålla ljuset och vara de ljuskrigare som ni är. Kärlek är er sköld. Ljus är ert spel. Den violetta strålen är ert vapen. Svinga det väl.

Mörkret har släppts loss och vi hanterar det bra, men vi behöver ytterligare hjälp från våra transmuterade vänner, men inte så länge till, för den Högste Skaparen har fått nog av detta och skickar dessa underbara energier till denna lilla sektor av galaxen och faktiskt till hela galaxen, men ni kommer att få äran av att uppleva det först. Ni är stenen som kastas i dammen av energi. Ringarna som uppstår genom den här upplevelsen kommer att sprida sig längre ut än ni kan föreställa er, och alla kommer att bli välsignade av dessa underbara uppstigningskoder och energier av den gudomliga Moderns andning och närvaron av den gudomlige Fadern, och minnena av ert sanna jag och er bön om att få komma hit för att låna ut ert ljus, kommer att återställas. Och allt som betyder något för er är tjänande, är kärlek, är att vara Moder och Fader Gud till hands, så att vi tillsammans kan skapa Nova Gaia i stor glädje som Ett.

Jag är Ashtar. Tänk på mig som er vän eller storebror. Jag är alltid här för er. Berätta för oss vad ni ser, hör och känner. Ni är oss på Jorden i detta det mest lyckosamma ögonblick i detta heliga Nu. Vi ser er, vi älskar er, vi är med er. Jag är Ashtar av den Intergalaktiska Flottan för Gaias Uppstigning. Håll ljuset vänner och håll linjen. Håll händerna öppna så att ni kan ta emot mer. Håll ert hjärta öppet för dessa koder. Vi sänder er vår välsignelse nu. Känn hur den sipprar ner genom ert kronchakra och bränner bort rädslan och öppnar era ögon för vilka ni verkligen är, och klargör ert uppdrag med glädje och djup avsikt. Jag är Ashtar. Frid.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se


Oneness can not be divided.

Anmäl
2019-03-15 22:30 #1 av: [Hukanson]

Meddelande från det Siriska Rådet för Planetarisk Utveckling

via Galaxygirl

11 mars, 2019

 

Hälsningar mänskliga vänner, vi är Rådet för Planetarisk Utveckling från Sirius. Vi omger helt och hållet er jord med kärleksfullt beskydd. Vi observerar er snabba integrering av de mycket avancerade vågorna och kännetecknen av energi, samt hur ni alltmer utan avbrott integrerar dem, vilket leder till ”förhöjda förväntningar” som ni säger. Vi gillar så mycket era jordiska fraser och vi förstår att vissa inte är lika hövliga, men i sanning är vi ivriga att få lära oss och vi hyser stor respekt och heder för er, för att ni finns här under den sista timmen, den sista knuffen, när energierna skiftar och växlar.

Vi ser att stora förändringar blir alltmer integrerade med nåden och lättheten hos Mästarna som väver ihop dem, med ett syfte, med en avsikt. Våra vänner, dessa Mästare är ni! Ni har gjort oerhörda framsteg till och med under de senaste veckorna! Det finns inga tvivel om att ni känner er annorlunda i kroppen när ni ytterligare integrerar energierna och när ni fortsättningsvis höjs upp i er vibrationsfrekvens. Under de senaste dagarna har ni släppt taget om mycket. Astronomin arbetar för närvarande till er förmån. Ta användning av och värna om universums krafter som kärleksfullt görs tillgängliga för alla som är tillräckligt visa att lyssna. Er inre kompass styr er i sanning. Följ dess riktning. Följ riktningen hos ert hjärta och er själs syfte. Många av er känner er som i limbo, vid en vägkorsning, som om det liv som ni kanske har varit förälskade i plötsligt förefaller vara tråkigt. För ni har lärt er det som ni kom hit för att lära er. Men vänner, det ”handlar inte alls om er” som ni säger och ni är här för att tjäna. Ni kom hit för att tjäna och att ta lärdom av processen, men att för det första erbjuda era förmågor, er passion, er kraft att tjäna Alltet i och med att det förvandlas till en ny frekvens, lyfter upp jorden och rensar ut bråtet. Och det har ni gjort på ett synnerligen förtjänstfullt sätt.

Vi är ivriga att få hjälpa er, att få låna ut våra vetenskapliga framsteg som vi är extremt stolta över och ivriga att få dela med oss av. För vi tjänar genom vår vetenskap. Ni tjänar för tillfället via ert kurage, ert mod, er styrka och visdom som har samlats ihop från era liv i dikena, omgivna av smärta. Många av oss har tagit sig en mänsklig kropp för att vara spelare under denna högst spännande tid. Vi förstår. Vi är ”alla tillsammans i detta”, som en av era sånger gillar att uttrycka, om och om igen. Er jordiska musik är fascinerande mångsidig. Så många röster, så många melodier. Precis som ni, vänner. Era många livsupplevelser tjänar er väl. Försök se era många liv som en underbar jordisk symfoni; många noter, varje not är en lärdom som har blivit lärd, varje musikstycke en tidslinje, och se hur de alla integreras med nåd och skönhet, en hänryckande, vacker melodi med en strålande integrering av teknik, av ljud, av ljus, av kärlek.

Vi är det Siriska Rådet för Planetarisk Utveckling. Vi är era vänner, vi erbjuder hjälp och magnifik service när vi väl förmår göra detta. Men ni kan alla tala med oss. Ni kan initiera ett vänligt samtal som vi är ivriga att få uppleva tillsammans med er. För allting är väl. Blixten är på väg och ni befinner er i den på ett sätt och vi håller er i hög respekt, med stor ära, för att ni tar del i detta ögonblick på Jorden då den genomgår en stor pånyttfödelse. Tiderna håller på att förändras. Tiden håller på att försvinna. Den 5:e dimensionella tillvaron är mycket nära förestående, vänner. Mycket nära. Ni kan känna det i ert hjärta när ni är glada, lyckliga, skrattar, är fridfulla. Där finns den. Gör anspråk på den som om den vore er egen och gjut in den i det kollektiva medvetandet. Vi är ivriga att få tjäna. Vi ser att många av er är ivriga att göra likadant. Det gläder oss i hög grad för det betyder att ni vackert håller på att framskrida, i snabb takt, kraftfullt. Era framgångar är våra framgångar och tvärtom för vi fungerar i sanning såsom en enda entitet. Detta är svårt att förstå utifrån ert perspektiv, det ser vi i och med att fingrarna som skriver detta tvekar en aning. Men i sanning så har vi ett ömsesidigt mål för uppstigningen i denna planetariska kvadrant som så länge har befunnit sig i karantän, blivit misshandlad. Det är av oerhörd vikt att detta uppdrag ska fullföljas med stor precision och kärlek. Därför ar detta vad som sker. Den Främste Skaparen har talat. Vi känner brådskan i den Kosmiska Moderns andetag. Vi känner omedelbarheten i blixtarnas blixt, men i sanning är insatserna alltför höga för någon alternativ utgång.

Vi alla finns här för att stötta, i ömsesidig uppskattning och kärlek för oss alla som befinner oss i service på marken och ombord på skeppen. För vårt återförenande är alltsedan länge försenat och det bereder oss stor glädje, enorm glädje att få nå ut och ta kontakt med våra stjärnfrön, vår familj och medresenärer på detta lockande spännande äventyr som ni för tillfället befinner er mitt uppe i. Vi kan se er utmattning. Vi sträcker ut våra högra händer i healing till er, nu för att rensa all stress som har grumlat era energikroppar. Fyll till att börja med upp er egen individuella pelare med den violetta flamman. Bjud sedan in Moderns andedräkt till er. Bjud in ert galaktiska healing team för att det ska omge er med kärlek och med pulserande healing kristaller av högst vibrerande inre-jordisk skönhet. Låt dem sträcka ut sina högra händer till er, var och en håller en självlysande synnerligen underbar kristall. Kan ni höra att kristallerna hummar, sjunger om ljuset? Nu, ingjutna med ljus, känn att ljuset omger er, badar er i skönhet och frid. Höj den högra handen upp mot den Stora Centralsolen, agera som dess förmedlare av ljus. De kristaller som omger er innehåller den inre jordens frekvenser, de glittrar, de är tydligt levande. Sträck ur den vänstra handen med handflatan neråt, mot Nova Gaia, för Nova Gaia är av en något förändrad/av den inre jordens högre frekvens. Bjud in våra andra galaktiska bröder och systrar till att förstärka strålen.

Kan ni alla vänligen göra detta? Känn glädjetårarna, den elektriska förbindelsen av förening, av enhet, av ren kärlek, som försäkrar er att ni inte är ensamma! Ni är inte ensamma! Ni är så älskade! Ni är så uppskattade! Såja, gråt ut det, släpp ut smärtan och bli ett med oss, med er galaktiska familj. Vi hälsar er välkomna hem. Vi välkomnar Gaia hem. Vi omfamnar er med vårt kärleksljus. Ja, vi är de töntiga forskarna, men javisst, vi kan också utföra en intensiv meditation och vi har så mycket njutit av vår förbindelse med er. Kom ihåg att ni är ’aliens’ för oss (skratt). Det är dags för er att skifta er varseblivning och utvidga den, bredda den. Allting är levande, allting är medvetande och kärleken omger er, för kärlek – kärlek – är universums hjärtslag, hjärtslaget i det kosmiska andetaget som kallar er hem tillbaka. Lyssna till Moder Gaias nya sång, hon sjunger den nu alltmer högljutt, klarare nu, omgiven av ljus, omgiven av energier från det galaktiska centret, dit ni alla förresten är på väg. Ni är på väg dit. Ni färdas i en så hög hastighet. De mörka kan inte stoppa ljuset. Men de kan försöka, det är deras val. Det gör oss ledsna, men det förvånar oss inte. Deras bedrägerier kommer inom kort att upphöra, abrupt, och detta föranleder oss oerhörd förväntan. Vi alla är här för att överösa er med intensiv kärlek i kväll, idag, i detta NU. Sug upp koderna, för ni får ta emot en enorm uppgradering. Ni kommer att behöva dricka mer vatten och kan känna er en aning elektriskt upphöjda, urflippade som ni säger. Njut av det. (Skrattar). Vi är det Siriska Rådet för Planetarisk Utveckling och vi älskar vårt markteam. Vi älskar er. Vi är ett. Frid. Klart Slut.

~ galaxygirl

Översättning: Aslög   www.st-germain.se


Oneness can not be divided.

Anmäl
2019-03-16 09:30 #2 av: kamjal#

har kontakt då och då med ett skepp från sirius

Anmäl
2019-03-16 10:09 #3 av: [Hukanson]

FörskräcktDet var baddarn...grattis...men var försiktig. Vad delar man med dem?

Oneness can not be divided.

Anmäl
2019-03-16 10:37 #4 av: kamjal#

#2 de vill ha hjälp med en sak

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.