E.T. / Utomjordiska raser

Djatlovpasset

2018-02-08 09:43 #0 av: Huygens

Till att börja med kan en varning vara på plats, då en del bilder, videodokumentärer och beskrivningar av händelsen vid Djatlovpasset är ganska groteska, så vill man inte se eller läsa sådant bör man tänka sej för två gånger.

Sen har en bok skrivits av författaren McCloskey, som jag hyser tvivel om. Jag har inte läst boken, men jag har lyssnat på ett par timmeslånga radiointervjuer på nätet med McCloskey och tyvärr utelämnar eller ignorerar han viktiga detaljer som nämns i andra videodokumentärer. Jag kan inte avgöra om McCloskey ägnar sej åt desinformation eller om han bara är okunnig.

Det finns gott om videodokumentärer på nätet om händelsen vid Djatlovpasset. Jag låter bli att länka till sådana dokumentärer då dessa kommer och går som löven om hösten. Den intresserade kan utan problem hitta information genom att göra egna sökningar.


En grupp sovjetiska fjällvandrare bestämde sej för att ge sej ut på en flera dagar lång skidtur i början av år 1959.

Från början bestod gruppen av 10 fjällvandrare på skidor, som var på en flera dagar lång skidutflykt i norra Uralbergen i Sovjetunionen. Men en fjällvandrare blev sjuk och återvände på egen hand till bebyggelse, vilket är ganska konstigt att han gjorde på egen hand, ifall han nu var sjuk. Dom övriga 9 fjällvandrarna, 7 män och 2 kvinnor fortsatte skidfärden.

Dom 9 fjällvandrarna var i åldrarna 21 - 38 år, och den äldste dog troligen på sin födelsedag. Dom flesta fjällvandrarna var i 20-årsåldern och samtliga fjällvandrare beskrevs som erfarna fjällvandrare som var väl bekanta med naturen vintertid. Fjällvandrarna var erfarna nog att kunna skilja på mullret från en lavin och motorljudet från ett lågflygande jetflygplan.

Det förbryllar mej dock en smula att på flera av fotona verkar fjällvandrarna ha ganska lite packning. Tält, sovsäckar, mat + bränsle, borde det inte fylla mer i ryggsäckarna för en 2 veckor lång utflykt?


Avståndsuppgifterna går lite isär i olika källor. Fjällvandrarna satte upp sitt tält 1959-02-01 ungefär 200 - 800 m från toppen på berget Cholat Siachl (wiki) i ett område med väldigt flack terräng, 800 - 900 möh. Det fanns ingen risk för någon lavin i det flacka området och det var troligen därför fjällvandrarna valde just den platsen för sitt tält. På foton från tältplatsen ser snödjupet ut att vara högst 5 dm, på andra ställen kanske bara 3 dm djupt och på ett foto med tältet syns barmark i bakgrunden.

Berget Cholat Siachls topp ligger 1079 möh, men den omgivande terrängen i Uralbergen är höglänt, ca 500 möh, så höjden upp till bergets topp är inte så imponerande. Händelsen på berget Cholat Siachl i Djatlovpasset har en viss koppling till försvinnanden av människor i vildmarken enligt David Paulides tappning (tråd).

Det var -30 oC i området, kanske lite kallare vissa nätter. Ingen av dom 9 fjällvandrarna överlevde.


Myndigheterna påstår att fjällvandrarnas tält hade skurits upp från insidan, men det går inte att avgöra en sådan sak. Tältduken kan ha skurits från vilken sida som helst, från ut- eller från insidan.

Skadorna på tältet ser egendomliga ut med flera slumpmässigt placerade 2 - 3 dm långa revor i tältduken.

Myndigheternas kompromisslösa påstående att tältet skurits upp inifrån, väcker varningssignalar, då det är omöjligt att avgöra från vilket håll en tältduk skurits upp. Men påståendet att tältet skurits upp från insidan pumpas ut på wikipedia och annan media.

Vi kan inte veta vid vilken dag eller vid vilken tidpunkt fjällvandrarna lämnat tältet. Tältet kan ha övergetts i fullt dagsljus, men den officiella historien påstår att tältet övergetts i mörker på natten, även om entydiga bevis för en sådan tidpunkt saknas.

Påståendet att tältet övergetts på natten hänger troligen samman med myndigheternas historia att annars hade väl fjällvandrarna gått tillbaka till tältet i dagsljus, då fjällvandrarna hade kunnat se var tältet låg.

Från det att fjällvandrarna lämnade tältet, sent på kvällen eller kanske väldigt tidigt på morgonen 1958-02-02 (enligt officell historia), tills dagen då tältet hittades av räddningspersonal, 1959-02-26, hade det fallit mindre än 3 dm snö. Räddningspersonalen kunde därför följa fjällvandrarnas fotspår i snön från tältet ner mot skogsbrynets början, då snön blåst bort från den nedtrampade snön på det öppna fältet, över en sträcka av 500 m.

Av någon oklar anledning kunde räddningspersonalen därefter inte följa fotspåren av dom 4 fjällvandrare som senare återfanns i klippskrevan 80 m (?) från tältet/skogsbrynet, tyvärr är avståndsuppgiften oklar.


Dom 9 fjällvandrarna gick från sitt uppskurna tältet barfota eller i sockor. Fotavtrycken i snön från dom 9 fjällvandrarna var placerade nära varandra och relativt jämnsides med varandra, vilket visar att alla lämnade tältplatsen gående i ordnad formation och inte sprang huller om buller. Fotspåren ledde mot skogsbrynet och den första återfunna fjällvandraren låg på barmark 200 m från tältet. Nästa fjällvandrare låg 400 m från tältet.

Steglängden mellan fotavtrycken visade att fjällvandrarna gått, promenerat i maklig takt från sitt sönderskurna tält ner till skogbrynet. Avtrycken från fötterna var dämpade och visade ej tecken på att ha kastat upp snö när fjällvandrarna förflyttade sej. Ju närmare skogsbrynet räddningspersonalen kom, då dom följde fjällvandrarnas fotspår, desto mer översnöade var fotspåren.

Det finns talrika påståenden på nätet att fjällvandrarna i panik sprungit från tältet, men det påståendet är snarast ett resultat av myndigheternas officiella historia, som pumpar ut påståendet att fjällvandrarna måste sprungit i panik, för annars skulle dom väl inte övergett sitt tält. Tvärtom visar dom korta avstånden mellan fotspåren i snön och att fotspåren saknar tecken på uppkastad snö, att fjällvandrarna långsamt promenerat från tältet i sakta mak över det öppna fältet.

Det är underligt att dom erfarna fjällvandrarna övergav all träning dom fått. Om t ex en person behöver lämna tältet för toabesök i snöstorm och inte kan hittat tillbaka till tältet, ska denne ropa på hjälp. Dom kvarvarande i tältet ska då ropa tillbaka, signalera med ficklampor och genom att slå på metallföremål. Ev kan man bilda kedja med rep och svepa området tills man hittar den vilsegångan toabesökaren i snön.

Det är också underligt att vissa av fjällvandrarna sovit utan sockor, då det var mycket kallt om natten. Fjällvandrarna kan så klart ha vaknat upp, känt sej varma av oklar anledning och tagit av sej sockorna.

Jag tycker att det är underligt att det saknas uppgifter om fjällvandrarna hade med sej ficklampor. Rimligen borde dom haft med sej någon typ av ficklampor då det blev kolmörkt när solen väl gått ner. Kanske hade fjällvandrarna t o m stormfacklor med sej, men sådana uppgifter saknas tyvärr.


Fem av fjällvandrarna hittades utspridda på en sträcka av 480 m i rak linje från tältet och in i skogsbrynet. Det är möjligt att fjällvandrarna gjort upp en eld inne i skogsbrynet, då resterna efter en lägereld hittades av räddningspersonalen.

Myndigheternas teori är att några av fjällvandrarna vid en senare tidpunkt försökt återvända till tältet, men omkommit i snön på det öppna fältet.

Intill lägerelden fanns ett träd som hade brutna grenar, upp till en höjd av 5 m över marken. Ett par av fjällvandrarna hade brännskador, främst på händerna, som myndigheterna tror är resultatet av att fjällvandrarna försökt värma sej vid elden.

Jag funderar på om brännskadorna på händerna uppkom då fjällvandrarna plockat upp glöd från lägerelden och kastat på interdimensionella varelser som skrämt fjällvandrarna.

Källorna varierar och skogsbrynet började 600 - 1500 m bort från tältet.


Fyra av dom döda fjällvandrarna hittades först 1959-05-04 i en klippskreva 80 m från tältet, alternativ 80 m från skogsbrynet, källornas uppgifter går här isär. Kropparna var då täckta med 3 - 4 m snö i klippskrevan. Räddningspersonalen funderade på om fjällvandrarna sökte skydd i klippskrevan. Förklaring saknas till varför fjällvandrarna inte promenerade tillbaks till tältet och tog på sej varma kläder och kängor. Fjällvandrarna som låg i klippskrevan var svårt skadade på ett oförklarligt sätt och det anses att dom dog av nedkylning eller möjligen av skador som uppkommit av okänd orsak.


Tre avlidna fjällvandrar som hittades i klippskrevan hade svåra obegripliga krosskador på skelettet som inte gick att förklara då det saknades motsvarande skador på huden. Skadorna var så omfattande att man bara hittar liknande krosskador i svåra bilolyckor eller vid fall från hög höjd mot hårda klippor. Krosskadorna var av sådan svårartad karaktär att krosskadorna inte kunnat uppkomma genom sparkar eller slag från en annan människa.

Trots att skelettdelar krossats, hade dom tre avlidna fjällvandrarna inga synliga krosskador på kropparnas mjukdelarna, vilket är orimligt och oförklarligt.

Två fjällvandrare hade inre skelettskador, bröstkorgarna var krossade i sådan omfattning att det saknades förklaring. Det fanns även allvarliga krosskador på ryggraden av en fjällvandrare. Krosskadorna på revbenen var sådana att skadorna normalt sett bara kan uppstå genom kraftigt våld, t ex vid en bilolycka. När sådana krosskador uppstår, blir normalt sett även huden skadad, synliga märken uppstår på kroppens mjukdelar. Dom två fjällvandrarna hade oskadad hud och inga synliga skador på mjukdelarna.

Att skadorna skulle uppkommit av fall ner i klippskrevan har avfärdats då fallet i så fall varit för kort för dessa omfattande krosskador och klippskrevans botten troligen varit fylld av snö som dämpat fallet.

Fjällvandrarnas krossade bröstkorgar, dom omfattande krosskadorna på revbenen och på ryggraden, kan därför inte förklaras.

En fjällvandrare hade fått skallen krossad, med svåra krosskador på skallbenet, samtidigt som denne inte hade några som helst skador på huden på huvudet, vilket är oerhört mystiskt och oförklarligt.

Dom tre fjällvandrarna med krossade skelettdelar saknade yttre synliga märken och saknade synliga skador på mjukdelarna, som annars brukar synas vid den typen av svåra krosskador. Enligt en källa fanns det tydligen skador på mjukdelar inne i kroppen på minst en av fjällvandrarna, men dessa mjukdelsskador var ej synliga utifrån.

Visst, en person kan knäcka ett revben i en rugbymatch utan att skada muskler eller hud, men situationen med en fullständigt krossad bröstkorg som efter en svår bilolycka, utan samtidiga synliga skador på mjukdelar och hud, saknar förklaring.


Det är också konstigt att fjällvandrarna inte lyckades gå tillbaka till sitt tält för att ta på sej varma kläder. Tre av dom döda fjällvandrarna hittades utspridda på rak linje, ganska nära tältet på 200 m, 400 m resp 680 m avstånd från tältet i raklinje mot tältet, så kanske visste dessa fjällvandrare var tältet låg.

En kvinnlig fjällvandrare saknade tungan och saknade även munhålans botten, den sk Diaphragma oris. Obduktionsprotokollet klargör ej hur den kvinnliga fjällvandraren förlorat tungan och hur hon förlorat munhålans botten. Skadorna påminner dock om liknande skador som rapporterats på 1980-talet, från boskapsstympning och vid stympning av hästar som hittats helt tömda på blod i kroppen. Skador som troligen gjorts av ickemänskliga och interdimensionella varelser.

En dokumentär nämner att den kvinnliga fjällvandraren även saknade andra delar av ansiktet, men specifierar inte vilka delar som saknades.

Två av fjällvandrarna saknade ögonen, alla delar av ögonen var borta och ögonhålorna var helt tomma. Obduktionsprotokollet saknar förklaring till hur fjällvandrarnas ögon försvunnit. Visst, man kan tänka sej att fåglar hackar ur vad dom kan komma åt, men då brukar det finns spår i ögonhålorna, det borde synas hackmärken i ansiktet och hackmärken i resterna av ögonhålans botten.


Inne i tältet återfanns en kamera, placerad på en tripod som stod på golvet av tältet. Man kan tänka sej att kameran och tripoden rests för att ta fotografier genom revorna i tältet. Revorna har därmed kunnat fungera som tittgluggar utåt.

Minst två av fjällvandrarna hade förhöjda nivåer av radioaktivitet i kläderna, men dessa två fjällvandrare hade arbetet inom kärnmaterialindustrin och den ene fjällvandraren hade tillverkat plutonium, så radioaktiviteten kan ha kommit från deras arbeten med klyvbart material.

Men...

Det finns uppgifter att radioaktivitet hittats i omgivningen av tältet och i skogsbrynet också, vilket väcker mer frågor. Normalt sett hade polisen och räddningspersonal på 1950-talet i Sovjet inte geigermätare med sej när dom letade efter försvunna personer i skogen, så vem gav räddningspersonalen geigermätare? Tyvärr är viktiga delar av den ursprungliga dokumentationen försvunnen så det går inte längre att få reda på alla upptäckter som gjordes av räddningspersonalen.

Visst, Sovjet utförde atombombstester, så radioaktiviteten runt tältet och i skogsbrynet kan vara resultat av nedfall som kommit från annan plats.

När området undersöktes mer grundligt av räddningspersonal vid en senare tidpunkt, hittades bitar av metallskrot av okänt ursprung och av okänd sort i omgivningarna av Cholat Siachl.

Flera av fjällvandrarna uppges ha återfunnits med grått hår och fjällvandrarna hade mörkt eller blont hår när dom begav sej ut på fjällvandringen. Det finns även rapporter att fjällvandrarnas hud fått en kraftigt orange färgton, fast det är svårt att veta om det är en följd av frosten. Anhöriga tilläts inte se kropparna, som begravdes i förseglade zinkkistor, förzinkad stålplåt.

Huvudutredaren av dödsolyckan i Djatlov vägrade skriva under myndigheternas slutrapporten och sa istället upp sej från uppdraget, vilket måste varit modigt gjort så kort tid efter Stalins regim, där ordervägran kunde resultera i avrättning.

Vid tiden för händelsen i Djatlovpasset, på flera olika dagar och på flera olika platser runt norra Uralbergen, syntes klotformade ljus på himlen som påminner om Hessdalsljusen.

Myndigheterna spärrade av området runt Djatlovpasset i 3 år, utan att uppge någon orsak till avspärrningen.


En möjlig orsak till fjällvandrarnas död kan ha varit aktiviteter av interdimensionella varelser eller resultatet av interdimensionella fenomen.

Interdimensionella varelser kan ha utövat tankekontroll på fjällvandrarna och fått dessa att lämna sitt tält. Skadorna inne i kroppen på vissa av fjällvandrarna kan ha uppstått av ondskefulla energier eller av interdimensionella vibrationer som förorsakat krosskador direkt inne i kroppens skelettdelar utan att behöva skada synliga mjukdelar eller hud.Flera obesvarade frågor:

Vad eller vem rev sönder tältet?
Varför promenerade fjällvandrarna bort från tältet i sakta mak?
Varför saknas det uppgifter om fjällvandrarna hade eller inte hade ficklampor?
Varför stod en kamera på tripod inne i tältet?

Vad krossade skallen på en av fjällvandrarna?
Vad orsakade skadorna som krossade bröstkorgarna på 2 av fjällvandrarna samt krossade ryggkotor på en fjällvandrare?

Varför uppstod inga synliga mjukdelsskador, inga synliga märken och inga sår på huden av fjällvandrarna som fick svåra och omfattande krosskador på skelettdelar?

Vad var orsaken till att tungan + munhålans botten, den sk Diaphragma oris, saknades hos den ena kvinnliga fjällvandraren?

Vad gjorde att två av fjällvandrarna saknade ögon och hade tomma ögonhålor?
Varför gick fjällvandrarna inte tillbaka till sitt tält?

Vad hade knäckt grenarna på trädet vid lägerelden?
Varför tog räddningspersonalen med sej geigermätare?
Vad orsakade radioaktiviteten i kläder och i omgivningen?
Varför vägrade huvudutredaren skriva under myndigheternas slutrapport?

Varför begravdes fjällvandrarna i förseglade zinkkistor?
Varför avspärrades Djatlovpasset i 3 års tid av myndigheterna?
Varför hade fjällvandrarna blvit gråhåriga, fått orange hud och brännskador?


Den svenska wiki-sidan innehåller så mycket tveksamheter och troligen felaktigheter att jag väljer att placera länken sist.


Anmäl
2018-02-08 15:31 #1 av: Ghosthunter

Ja, det där är verkligen ett mystiskt fall. Är det lögner? har de råkat ut för nåt brott av någon med speciella tekniker att skada och döda? Kan det vara UFO? Sen verkade det väldigt  känsligt för att komma ut offentligt.

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2019-06-28 19:42 #2 av: Huygens

Anarisolyckan (wiki), Anarisfjällen nära Vålådalen, Jämtland år 1978. Verkar obegriplig.


Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.