2017-12-13 16:32 #0 av: Huygens

Crookes radiometer (wiki) är en sk ljuskvarn, uppfunnen 1873, där 4 vingar med blanka resp mörka sidor roterar i nästan vakuum.

Det intressanta är att ingen kan förklara varför radiometern roterar. Den officiella förklaringen idag är otillräcklig, då kvarnen kan fås att rotera med flera tusen varv i minuten om radiometern belyses med en kraftig lampa eller solljus.

Se även balans på cykel.