Frågor inom ämnet söker svar

Kalifornienbränderna

2017-12-11 10:33 #0 av: Huygens

Kalifornien (USA) har omfattande bränder som förstört bebyggelse och försatt
200 000 människor på flykt. SVT och SR

Myndigheternas officiella påstående är att det rör sej om sex enorma skogsbränder som ingen har kontroll på. SVT


Är det sanningen?

Det kommer allt fler videoklipp på nätet som indikerar att något är fel. Myndigheterna ljuger om vad som händer och om vad dom gör. Det finns flera videoar som visar att husen brinner konstigt. Kan det röra sej om DEW (wiki) laser?

Videoklippet visar en blå ljusstråle, som verkar komma uppifrån himlen och träffar brinnande byggnader. (YT/aplaintruth, 2017-10-31, 7 min)

Bilar och hus har brunnit, men flera av träden står gröna och oskadade runt om. Vad är det som bränner stål, cement, glas, men lämnar buskar och träd gröna på flera ställen? (YT/mental_boost, 2017-10-21, 20 min)

Hus av sten, betong, tegel, cement brinner, men palmerna står gröna och orörda runt husen. Vad är det för en "skogsbrand" som orsakar sådant? (YT/inTruthbyGrace, 2017-11-04, 9 min)


Analys av Holly Zeeliger, riktade strålvapen användes redan under irakkriget och kokade civila inne i byggnaderna. (YT/Zoon Politikon, 2017-12-06, 13 min)


Anmäl
2017-12-13 15:21 #1 av: Maikailoa

De som rimligen borde ana oråd är brandmännen som är på plats, men vi hör inte mycket ifrån dom. Deras insatser är synnerligen suspekta. Hur kan nya bränder blossa upp inne i byggnaderna medan brandmän och media står utanför?

När det är obligatorisk evakuering så kan dom tända på vad som helst.

Anmäl
2017-12-13 15:32 #2 av: Huygens

Det finns en analys av erfarne brandmannen John Lord, som sa att i områdena där det brann, var vindstyrkorna mycket kraftiga, medan i områden utanför var vädret normalt med måttlig vind. Jag tror dock inte att han deltog själv i släckningsarbetet. (YT/aplaintruth, 2017-11-02, 21 min)

Även Eds analys är värd att se. (YT/OuterLight, 2017-10-19, 12 min)


Anmäl
2017-12-14 14:19 #3 av: Huygens

Ännu en bra video av mental_boost. (YT/mental_boost, 2017-10-31, 7 min)

Från denna lista.

Skogsbranden har bränt ner husen i Santa Rosa, men buskar och träd står kvar runt husgrunderna. Därefter en jämförelse med en helt annan skogsbrand från 1999-06-20, där träden synligt brinner på 15 m avstånd från ett hus som klarar sej bra.


Och kanske ännu bättre, dessa bilder på offentliga byggnader som brunnit ner av skogsbranden. Lägg märke till hur fräscha och gröna träden runt dom nedbrunna byggnaderna är. Betänk att sådana byggnader i Kalifornien måste ha omfattande automatiska sprinklers som aktiveras även om strömmen gått. (YT/Serbian Conspiracy, 2017-10-15, 15 min)


Anmäl
2017-12-14 17:15 #4 av: Amon

Jordan Sather berättar om dessa märkliga bränder här, och det gör även Benjamin Fulford  i sin senaste artikel i tråden 2017 - året då allt förändras. (i den engelska versionen finns det flera bilder och videor också)

Anmäl
2017-12-14 18:29 #5 av: Amon

Här är videon från Benjamin Fulfords artikel: Förskräckt

Anmäl
2017-12-17 15:02 #6 av: Huygens

År 2015 sa Deborah Tavares att USA-företaget PG&E hade en satellit som samlade solstrålning och omvandlade energin till mikrovågsstrålning som sedan kan sändas till en mottagare på jorden och göras om till elström. (YT/aplaintruth, 2017-10-27, 20 min)

PG&E ägs av Rothschild som även gjort försök att köpa och få kontroll över allt sötvatten i Kalifornien. CPUC (wiki) är en slags allmän infrastruktursmyndighet i Kalifornien som fungerar som täckmantel för PG&E.

Först var satellitens mottagare avsedd att ligga i Mohavje-öknen, men ändrades sedan till att ligga i bebyggt område i Kalifornien i närheten av Santa Rosa.

Trådlösa Smartmetrar som installeras i husen används för att lokalisera exakt var husen ligger i dimma, rök och mörker för att förintas med en riktad energistråle av mikrovågor som hettar upp allt av metall i huset och startar en brand.

Hus för hus förstörs sedan med satellitens dödsstråle, som troligen varit aktiv i minst 15 år och nu börjat användas på allvar i Kalifornien som del av Agenda 2030, alt Agenda 21.


Företaget PG&E sysslar officiellt med "vädermodifikation" genom sk molnsådd, dvs spridande av chemtrails. Videoklippet visar valda patent som PG&E använder för spridande av chemtrails och för att driva orkaner mot landområden.

Myndigheterna indikerar att dom bara lyckats identifiera dom svårast brända människorna i Santa Rosa, genom att lokalisera kropparna med RFID-chip och serienumren på medicinska implantat.

Lite bekymmrande är att det finns uppgifter att Deborah Tavares "försvunnit". Ifall någon har bättre koll på läget, låt oss gärna veta.


Anmäl
2017-12-18 06:54 #7 av: Huygens

För att åskådliggöra hur satellitens mikrovågs- eller laserstråle förstört bilar och hus har jag gjort några enkla skisser som visar hur det kan ha gått till.


Först bilarna, som ibland står ensamma på vägen en bit från brännbart material, ofta med enstaka buskar eller träd alldeles intill som är obrunna. Bilarnas fälgar har smält och runnit ut på marken, ibland 2-3 meter bort från bilen.

Bilarna är totalt genombrunna, utan fönsterglas, utan plastdetaljer och med inredning och ibland delar av motorn försvunna. Bilarna ser ut som om dom sandblästrats med brun rostsand.

Det är inte ovanligt att nära bilarna hitta enstaka sopkärl i plast som visserligen är halvsmälta av hettan från skogsbranden, men sopkärlen behöver inte alls ha fattat eld. Hur kommer det sej att i stort sett alla bilar brinner upp, men flertalet sopkärl eller -plasttunnor klarat sej från skogsbranden?

(bild egen, ingen upphovsrätt)


Anmäl
2017-12-18 07:06 #8 av: Huygens

Och husen.

Här är ett mycket viktig videoklipp som visar hur elden spridit sej, men träden står mer eller mindre orörda runt skogsbranden. Branden är inte från Santa Rosa utan från den senare branden i Ventura County, den sk Thomas Fire. (YT/Serbian Conspiracy, 2017-12-12, 3 min)

Satelliten har troligen skickat sin energistråle mot varje hus, först i ett slags kryss, så att metalldelar inne i huset hettas upp till glödpunkt, börjat brinna och antänt annat brännbart material. Därefter har satelliten troligen följt innerväggarna i en rektangel och antänt tapeter, golv/tak och möbler.

Det riktade strålvapnet har styrts från hus till hus, tills många hus längs en gata försatts i brand. Vissa hus har kanske hoppats över i förhoppningen att elden ska sprida sej på egen hand.

Lägg märke till på bilder i media att husen är totalt nedbrunna. Förutom skorstensockel finns sällan något kvar. Diskbänkar, kylskåp, badkar och annat som är av metall verkar saknas i den utbrunna grå askan på marken.

(bild egen, ingen upphovsrätt)


Anmäl
2017-12-18 18:06 #9 av: Huygens

Kort videoklipp som visar en ensam bil som är helt utbrunnen på vägen. Lägg märke till hur fräscha träden är på båda sidor av vägen. Varifrån kom skogsbranden som förstörde bilen? (YT/ABC News från 2:40, 2017-12-05, 4 min)

Tydligen använder Pentagon en rad olika tekniker för att antända byggnader under täckmanteln att det rör sej om "skogsbränder". Tystgående drönare som troligen styrs av militära drönarpiloter i Nevadaöknen, antänder hus i Kalifornien med laserstrålar. Drönarna avger inga transpondersignaler men fångas upp av civil radar över områdena med antända hus. (YT/Mia's New Pair of Glasses, 2017-12-09, 8 min)


Ännu en oerhört viktig video, denna gång filmad från en civil drönare. Lägg märke till hur totalt utbrunna husen är. Ja, ni undrar, men dom grå släta områdena på marken är platserna där husen stått. Lägg märke tilll vilken frodig omgivning, med obrända träd, obrända buskar och obränd lågvegetation, som finns runt dom fullkomligt utbrunna husen och utbrunna bilarna.

Hur kan en skogsbrand totalt bränna ut husen, men skona träden och skona buskage? (YT/Serbian Conspiracy, 2017-12-10, 6 min)


Men får inte Kalifornien en massa regn så här års? Det är ju trots allt vinterhalvår.

Tydligen har sprayandet av chemtrails i kombination med väderkontrollerande teknik gjort att ett omfattande högtryck lagt sej över Kalifornien och pressar bort alla regnbärande lågtryck. Regnbärande moln från Stilla Havet pressas upp till Kanada, runt Kalifornien och sedan ner över USAs mellanvästern (Klippa Bergen mestadels). (YT/1PacificRedwood, 2017-12-08, 13 min)

Svarta och orangeglödande områden på väderkartan är högtryck. USA ligger uppe till höger i bild.


Hur är det möjligt att husen brinner inifrån och ut, samt lämnar omgivande träd oskadade?


Anmäl
2017-12-18 22:36 #10 av: penke


 bakvända neutronbomber/vapen 
skonar organiskt  liv, men ..Funderar

Anmäl
2017-12-19 13:21 #11 av: Maikailoa

Här är en video med en bil där bakaxeln verkar ha försvunnit.


Anmäl
2017-12-21 06:14 #12 av: Huygens

#11 Var det den här du menade? Kardanaxeln och motorn har slitits ut och bilen är oförklarligt vänd på sidan. Ett antal märkliga anomalier visas i vidoen, en diskbänk där vattenkranarna oförklarligt slitits av, m m. (YT/Mental_boost, 2017-11-07, 13 min)


Träden.

Visst, på vissa ställen har skogsbranden bränt ner träden och buskarna, men... Hur kan det komma sej att inne i städerna är träden ofta oskadade av skogsbranden?


Myndigheterna verkar ha använt en rad olika vapen för att förstöra husen på olika platser. Här är en djupare analys av DEW i form av HPM (High Power Microwaves). (YT/TruthUnvield777, 2017-10-15, 32 min)

Fox News redogör för hur militären utvecklat DEW i form av nya livsfarliga laservapen som kan skjuta sönder mål på många kilometers avstånd. (YT/Futureman19, 2017-10-22, 4 min)


Här är en väldigt bra analys som jämför normala husbränder med husen som brunnit ner i Kalifornien under dom sk "skogsbränderna". Det rör sej om mycket olika typer av bränder. Militären har dessutom tagit fram laservapen som kan modifiera vädret. Sevärt. (YT/Another Reality, 2017-10-17, 15 min)

ATHENA, militärens laservapen som kan antända föremål på många kilometers avstånd.

Lägg också märke till den enorma mängden träd som står orörda runt dom utbrända husgrunderna. Hur kan det komma sej att allting inne i Santa Rosa har brunnit upp i skogsbranden, förutom träden, som står relativt oskadade på dom ödelagda hustomterna?


Här, en ännu bättre anlays av den enorma mängden oskadade träd.

Mycket tydliga bilder som visar staden före och efter skogsbranden. I stort sett är det endast hus och bilar som brunnit upp. Träden står mestadels orörda, så vad är det som antänt husen och bilarna? Vad är det som spridit "skogsbranden" inne i staden? (YT/Jerry Toney, 2017-10-13, 10 min)

Här brinner ett hus ner på 13 minuter i den sk Tubbs Fire (wiki) vid Napa och Sonoma County. Hur kan ett hus brinna ner så snabbt? (YT/mental_boost, 2017-11-22, 10 min)


Skogsbranden brände ner en McDonalds och två varuhus som brann ner i Santa Rosa. Men hur kommer det sej att alla träden står kvar oskadade tätt intill dom utbrunna byggnaderna? Kom också ihåg att Kaliforniens stränga brandlagar kräver att restauranger som McDonalds och varuhus måste ha omfattande system av sprinklers. Byggnaderna hade plåttak och betongpelare. Hur kunde dom automatiska sprinklersystemeen inte påverka branden? Hur kan allt byggnadsmaterial brinna ner, medan träden är helt oskadade? (YT/James Munder, 2017-10-29, 18 min)


Om det nu rör sej om rasande skogsbränder som sprider brinnande material överallt, hur kan det komma sej att gatorna i dom utbrunna städerna ser rensopade ut efter branden? Gatorna är så rena att man kan tro att gatorna sopats inför en nära förestående parad. (YT/DIY Camper, 2017-12-18, 4 min)


Och vad är det som gör att elkablarna kapas och verkar brinna av på mitten? Det rör sej om luftburna elkablar som det slår gnistor om. Är det DEW som hettat upp metallen i kablarna som därför går av? (YT/inTruthbyGrace, 2017-12-05, 15 min)

Sönderbrända elstolpar. (YT/mental_boost, 2017-12-17, 19 min)

Elektromagnetiska vapen som hettar upp elkablarna eller är det myndigheterna som skickar igenom för höga spänningsnivåer och därmed antänder kabelsystemet?


Anmäl
2017-12-25 19:51 #13 av: Huygens

USA har haft återkommande torrperioder i modern tid. Man kan fråga sej om dessa torrperioder är naturliga eller konstgjort skapade med teknik som officiellt sett inte finns?

T ex uppstod Dammskålen på 1930-talet (wiki), en lång och svår torka i mellanvästern som påpassligt kom vid Illuminatis övertagande av USA år 1933 och Hitlers makttillträde samma år. En massa odlingsbar jord blåste bort från markerna i mellanvästern och hamnade i området av Chicago.

Värt att tänka på om inte annat. Frågan är hur långt tillbaka i tiden Illuminati har haft tillgång till möjlighet att utföra vädermanipulation. Mer än 100 år? Mer än 6000 år?


Sen har vi fler mycket underliga fenomen vid skogsbränderna i Kalifornien. Här en hästträningsanläggning som börjar brinna på mitten utan anledning. Det konstiga är att taket sedan brinner sönder genom takplåten (?) i kvadratiska stycken. Vad är det för eld som kan bränna takplåt så lätt?

Dessutom sprider sej elden inne i stallet i riktning mot vinden. (YT/mental_boost, 2017-10-26, 13 min)


Likadant här, onaturligt sönderbrända hus, brända bilar och flera delvis nedsmälta motorcyklar. Hur kan föremål av stål brinna ner, men häcken har nästan klarat sej, trots att den står inne på tomten med dom nedbrunna husen. Häcken syns under videoklippets första minut. (YT/mental_boost, 2017-10-25, 10 min)


När började USAs militär bränna ner bostäder med energistrålar? Kanske startade förstörelsen redan på 1970-talet i liten skala.

Här är en skogsbrand med eldbefängda eukalyptusträd, som innehåller en massa brandfarliga oljor, från år 2003 i San Diego, Cedar Fire (wiki). Det har gått så många år sedan branden inträffade, att det är lite svårt att hitta bilder av skogsbranden. Jag länkar därför lite upprepat till samma viktiga bild, i händelse att någon av länkarna faller bort med tiden.

Lägg märke till att Cedar Fire, skogsbranden har helt och hållet bränt ner nästan alla hus längs gatan, men skogen med brandfarliga eukalyptusträd står grön och fin, i stort sett inte en enda svartbränd gren.

Hur är det  möjligt?


Huffington Post, fotot är långt ner i artikeln, 2015-07-20
Huffington Post, direktlänk till fotot

Milliontree, juli (?) 2010
Milliiontree, direktlänk till fotot

San Francisco Forest Alliance, fotot är långt ner i artikeln, 2012-06-14
San Francisco Forest Alliance, direktlänk till fotot

Denis Poroy, originalfotografen (?)
Denis Poroy, direktlänk till fotot i lite större format


På det sista fotot syns det tydligt att två hus i fotots nedre vänstra del har klarat sej. Husen har antingen brunnit ut helt eller inte alls, precis som under årets skogsbränder (2017).

Antagligen beroende på om husen träffats av energistrålen eller ej.

Lägg även märke till att buskage och småträd, runt dom utbrunna husen, klarat sej väldigt bra. Oförskämt bra. Man skulle kunna tro att brandkåren satsat allt på att skydda träden från skogsbranden och struntat i husen, som jämnats med marken.


Anmäl
2017-12-26 13:52 #14 av: m2studio

Fortfarande jag har svårt att hänga med vad Illuminati åstadkommit med sådana bränder och just sådana skador och väder kontroll?

Vad tjänar dem? ville tömma området? ville skapa panik med att skada folket så? ville testa sina maskiner och redskap? Ville bestämma över området på något slags nytt politik för hus ägarna? vad? 

Anmäl
2017-12-29 10:40 #15 av: Huygens

Åter ett utmärkt klipp som visar att huset bränts ner, men staket av trä en bit bort är oskadade. Dessutom är skogen oskadad av skogsbranden. Lägg märke till att det också råder ett ganska så stort avstånd mellan skogen och resterna av huset.

Hur lyckades skogsbranden antända huset och varför är många metalldelar förvridna, medan träd och buskage runt om är i orört och oskadat skick? Tubb's Fire, Mark West Springs Road. (YT/mental_boost, 2017-12-27, 14 min)


Försöker myndigheterna utrota hemlösa? Ett stort område med husvagnar för hemlösa är helt utbrunnet och myndigheterna påstår att bara 2 personer omkommit, trots att rapporter säger att 100-tals saknas. Myndigheterna förbjuder media att besöka området och se om det finns rester efter människor. (YT/mental_boost, 2017-12-01, 6 min)

Bilresa genom befolkade områden med utbrända hus. Lägg märke till hur mycket obränd skog med friska träd och gröna grenar som finns längs vägen och notera kontrasten till dom ljusbruna, utbrunna husgrunderna. (YT/Rosie O'Kelly, 2017-10-31, 19 min)

Parkerade bilar som står på gatan utanför nedbrunna hus är också nästan alltid helt utbrunna. Gör brandkåren inget eller är militärens energivapen så effektiva att bränderna är omöjliga att stoppa?


Jag inkluderar en skiss som visar hur det troligen gått till och hur det ser ut efter att "skogsbranden" bränt ner ett hus och förstört en bil. Lägg märke till hur hjulens aluminiumfälgar smält och runnit bort.

(Egen bild, utan upphovsrätt)


Anmäl
2017-12-29 11:45 #16 av: m2studio

Bara material brändes och inte skogs område eller grönt, bara grönt i mycket nära kontakt med hus. Verkligen skall man ordna en grupp som får undersöka saken och hitta orsaken.

Anmäl
2018-01-02 11:33 #17 av: Huygens

Låt oss titta på andra bränder. Vi har dom 156 konstiga skogsbränderna i Portugal 2017 (wiki) som inte riktigit går att förstå. I Pedrógão Grande dog 47 personer i sina bilar eller nära bilarna, som troligen antändes med energistrålar av NATO.

Svarta Skogens Brand (wiki) år 2013 i Colorado är märklig då skogen var orörd men husen brann nere. Här är en bild på ett nedbrunnet hus helt omgivet av orörd skog. Länken kommer från skeptikersajten Metabunk, men bilderna är talande och skeptikerna själv har svårt att bortförklara myndigheternas energivapen.

Bild på bränt hus, obrunnen skog
Länk till forumet med bilderna om energistrålvapen mot hus och bilar


Dalbranden (wiki) år 2015 i Lake County är en annan konstig skogsbrand. Skeptikersajten visar bilden på den utbrunna bilen och jag hittade en tysk sajt som tog upp samma brand. En helt utbrunnen bil, men varifrån kom skogsbranden. Träden med vindruvor på fältet bakom bilen är orört. Gräset ser dock bränt ut.

Större bild den brunna bilen. Klicka på bilden så den förstoras och fundera på hur hjulen kunnat smälta. KQED News artikel år 2015, fundera på hur soptunnorna av plast bara är lite halvsmälta, medan bilen är helt utbrunnen och hjulen smält bort nästan helt.

Samm brända bil på vägen. Varifrån kom skogsbranden? KTVU.
Samma bil, annan vinkel.
Länk till tyska Bildblog24 Nachrichten Energiewaffen


Anmäl
2018-01-02 14:39 #18 av: Pyttelite

Den enda gemensamma nämnaren med dessa skogsbränder och NASA är att de (NASA) har presenterat bildmaterial över de om råden som drabbats.

Den här typen av bränder är inte ett utomjordiska fenomen igångsatta av illasinnade makter utan är ett naturligt inslag i de områden de härjar.

I samband med dessa bränder finns naturligtvis en hel del brottslighet knuten som kamoufleras av dessa händelser.

Om du ser på de "Villavagns"-samhällen som finns i USA är brandsäkerheten under all kritik. En husvagn är gjort av mycket eldfängt material som vid antändning når mycket hög temperatur. Husvagnar står för tätt och den sanitära standarden med bråte än här och där underlättar inte om en brandhärd startas.

Det är lätt att tro att Sverige är normen i det mesta - det är det inte!

Byggstandarden i USA skiljer sig avsevärt från vårt land. Bara det att det finns både luftkonditioneringar och värmesystem som cirkulerar mellan våningar innebär att ett hus lätt blir till en fackla om ett elfel uppstår.

Även elledningar och jordfelsbrytare är inte lika vanliga där som här och vid ett blixtnedslag finns det goda möjligheter att få igång en villabrand.

Du kanske ska kolla vilken agenda dessa människor har som hellre argumenterar för en utomjordisk kraft som orsak till dessa naturkatastrofer än att ta tag i de problem som finns.

Det vore bättre om dessa människor informerade om brandsäkerhet, byggnormer, elsäkerhet och även funderade över de sociala problem som finns i landet istället för att beskylla NASA för uppkomna händelser.

Kanske Trump skulle satsa lite på klimatpolitiken trots allt. Får idé 

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2018-01-02 16:13 #19 av: Huygens

Låt oss titta närmare på dom skogsbrandhärjade offentliga byggnaderna, bl a McDonalds som jag nämnde i #12, i Santa Rosa.

Vad är det för skogsbrand som bränner ner byggnader, bränner sönder bilar, men skonar träd och skonar buskage?


Tre stora byggnader förstördes av skogsbranden i Santa Rosa vid Hopper Lane. Byggnaden till vänster i bild är varuhuset Arby's, McDonald's är överst i bild och varuhuset Applebee's är nertill höger i bild.

Varifrån har skogsbranden kommit? Det rör sej om en öppen parkering med diverse träd och lågvegetation, som är helt opåverkad av branden. Även nära dom utbrunna byggnaderna står träden gröna och oskadade av skogsbranden.

Byggnaderna är borta och metallen är förvriden.

Notera att Kaliforniens hård och stränga brandlagar kräver att alla varuhus och offentliga byggnader har automatiska sprinklers som inte är beroende av elström, utan aktiveras när temperaturen överstiger 60 oC.

Stor bild på Arbys, McDonalds och Applebees.
Länk till artikeln i Sonoma Magazine, bild 32.
Samma bild på liten blog och diskussion på voat.

Längre artikel från Hidden in the Crag om dom sk Santa Rosa Lasers + bilder på dom utbrunna byggnaderna. Det rör sej om otroligt intensiva bränder orsakade av strålvapen.

Kraftfulla laser- eller energistrålar får bilarna att välta runt och fatta eld. Sprinklers i byggnaderna som öser ut tusentals ton vatten spelar ingen roll för dom övermäktiga militära energivapnen.


Här en drönarfilmning av dom tre stora byggnaderna. Lägg märke till vad skogsbranden gjort med byggnaderna och vad skogsbranden inte gjort med träden. (YT/Serbian Conspiracy, 2017-10-15, 15 min)

Att ignorera bevisen är att ignorera fakta.


Anmäl
2018-01-02 16:27 #20 av: Pyttelite

Nej det är inte några bränder startade av ngn laser! 

Det finns många förklaringar från försäkringsbrott till transport av brinnande material via dessa bränder. 

Det går fort om elden får fäste och elden förflyttar sig mycket väl via vind och askmoln och behöver inte bränna ner några träd först innan den tar fäste i hustak.

Ibland är verkligheten otroligare än fantasin - vad skulle syftet vara från NASAs sida?

Eller är det en  varning från stater som skyr alkohol?

Några bilder från räddningsarbetet och den faktiska branden; Wildfires Rage in Wine Country

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2018-01-02 16:43 #21 av: Huygens

Lägg märke till att den intensiva hettan från laser- eller energivapen fått flaskor i glas att smälta och sjunka ihop. Är det en normal brand? (YT/CBS SF Bay Area, 2017-10-09, 3 min)

Lägg även märke till hur deformerade byggnasdelarna av stål är och att ingen stängt av gasen till vingården, som kan ses fortsätta brinna i början av nyhetsinslaget. Lägg i synnerhet märke till att vingården är omgiven av öppen mark och att skogsbranden åter skonat träden och skonat buskage i omgivningen.

Hur är det nu, en kommersiell byggnad i Kalifornien. Har den sprinklers enligt lagkraven?

Hur kommer det sej att brandkåren inte lagt två strån i kors och stängt av den brinnande gasen i vingården? Hur är det möjligt, om det inte är så att myndigheterna vill att byggnaderna ska brinna ner...


Anmäl
2018-01-02 16:56 #22 av: Pyttelite

Du fattar inte vilken hög temperatur dessa bränder har och vilken hastighet de drar fram när det blåser. 

Materialet i husen är inte som svenska hus och är uppenbarligen mer lättare att bränna ner än träden där den inte fått fäste.

Inga sprinklers i världen kan häva en brand som startar utomhus på det här sättet. Om du har en brand som startar inomhus möjligen men dessa bränder har ett mycket stort energiinnehåll där även metall både deformeras och brinner.

Det viktigaste brandkåren har att gör i dessa lägen är att rädda människor inte att rädda byggnader eller lösören.

Det finns inga som helst bevis för att denna brand skulle vara orsakad av några utomjordiska lasersikten.

Det är du med flera som inte inser kraften av den här typen av naturkatastrofer som i sig inte är speciellt sensationella eftersom de återupprepas år efter år och har gjort det i hundratals år.

Problemet är att människor bosatt sig i dessa områden trots att det är känt - det gäller samma för områden med andra typer av naturliga naturfenomen som leder till såväl personskador som materiella skador.

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2018-01-02 17:01 #23 av: Huygens

Området som bränts ner i Santa Rosa sammanfaller väl med motsvarande område markerat för avfolkning enligt Bilderberggruppens och FN:s Agenda 21. Chiswick forum-inlägg

Påfallande många hus verkar brinna inifrån-och-ut.


Anmäl
2018-01-02 17:12 #24 av: Pyttelite

Rena tramset! 

Här är en av många informationssidor om Wild fire. Att Kalifornien är en drabbad zon har inget som helst att göra med FNs Agenda 21 - ni är stolliga!

Bränderna har funnits där långt innan man ens kom på tanken att det fanns laservapen eller några Agenda 21 promemorior. Att det ofta blir den här typen av bränder- naturkatastrofer i området beror på biotopen i kombination med klimat men även människan inblandning.

List of California wildfires

NASA: Wildfires 

osv. inte en laser i sikte ...


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2018-01-02 17:28 #25 av: Huygens

#24 Du ignorerar all insamlad fakta och hänvisar bara till officiella myndighetsdokument.

Myndigheten ditten-eller-datten har skrivit en välformulerad förklaring. Myndighetens redogörelse är sååå välformulerad. Åhh... Du måste läsa NASAs välskrivna förklaring. Myndigheten presenterar en mycket välskriven text.

Sagan om Snövit och Dom Sju Dvärgarna är också välskriven. Brödena Grimms Sagor är också välskrivna. Eller för att parafrasera Justitiekansler Göran Lambertz, domarna mot Thomas Quick är enormt "välskrivna" och därför är det bevisat att Thomas Quick är skyldig till 8 mord (som han inte begått).


Kan du själv t ex förklara bränderna i #19. Jag slår vad om att du inte ens tänkt någon egen tanke utan bara letat upp artiklar där du hittat vad myndigheterna vill att du ska tänka.

Förklara med egna ord.

Egna tankar.

Var börjar branden? Varför är inga träd skadade av skogsbranden? Hur har branden tagit sej fram över parkeringen? Varför har brandkåren inte släckt branden? Varför har inte sprinklers i byggnaderna släckt branden? Varför är all metall förvriden?

Byggnadernas utsidor var gjorda av plåt, cement och glas. Taken var korrugerad plåt.


Anmäl
2018-01-02 17:45 #26 av: Pyttelite

Du är tyvärr inte saklig och kan inte relatera till fakta utan lutar dig hellre på dina egna lasersagor en rena faktaargument.

Den typen av bränder som det gäller sprids oerhört snabbt och de är dessutom oförutsägbara och okontrollerbara.

Temperaturen i en sådan brand kan uppgå till över 1200 grader C och eldsflammorna kan vara över 50 meter höga.

När det gäller en stålkonstruktion leder den värme betydligt bättre än trä och dessutom minskar dess hållfasthet med temperaturen så en mycket varm stålkonstruktion sprider både elden lättare för att sedan kollapsa när temperaturen ökar.

Branden kan mycket väl ta sig över parkeringen eftersom den inte hejdas av något det är dessutom så att den här typen av bränder "hoppar" . Det är mycket höga lågor som söker brännbart material. 

Stål och metall  jämfört med trä isolerar sämre och som jag tidigare skrivit har metall i detta fall stål en mycket dålig hållfasthet i höga temperaturer.

Inga sprinklers i världen kan stoppa en sådan brand med tanke på det energiinnehåll som den typen av bränder har.

Brandkåren har inte en sportslig chans att stoppa den typen av bränder och kommer i det läget att fokusera på att rädda liv inte byggnader.

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2018-01-02 17:57 #27 av: Huygens

#26 Var har du stöd för att skogsbränder orsakar temperaturer över 1200 grader?


Anmäl
2018-01-02 19:19 #28 av: Pyttelite

#27

En av många sajter som har information om uppskattad temperatur i den här typen av bränder; Wildfire Today : FAQ.

Man talar också om energimängder motsvarande 10 000 kilowatt vilket kan jämföras med de "moderna" laserkanonerna på 60-150 kilowatt.

Här finns mer information om Tubb - den specifika branden du refererar till; Wildfire Today : Tubbs fire - Vindbyar upp till 90 mph (40 m/s; 140 Km/h). 

Information även från Wikipedia : Tubbs Fire

Verkligheten överträffar alla fantasikrig!!

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2018-01-02 19:31 #29 av: Pyttelite

Här har du en analys över den nämnda branden och dess förlopp - tyvärr med krånglig karta:

Mapping defensive actions and exposure at the 2017 California Tubbs Fire.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2018-01-02 19:57 #30 av: Huygens

Men om skogsbranden nu orsakar temperaturer av 1200 grader (vilket troligen är en myndighetslögn), varför brinner inte träden ner? Varför står obrunna träd 1 meter intill brinnande hus? (YT/Just Us Two Sun, 2017-12-06, 34 min)

Varför står helt oskadade träd intill hus som är totalt övertända? 

Skogsbränderna drivs av något annat; smartmeters, 5G, drönare, satelliter, mikrovågor, energivapen. Varför brinner föremål av metall, medan buskar och träd klarar sej i skogsbranden?


Anmäl
2018-01-02 20:19 #31 av: Pyttelite

Informationen om temperatur är inte kopplat till någon myndighet!

Alla träden är inte kvar om du tittar på kartan där ser du hur branden gått.

Byggnaderna innehåller dessutom mer brandbenäget material än vad träden är enligt tidigare resonemang.

Du har en detaljerad analys på brandförloppet i länken jag gav dig sedan fungerar inte bränder så rationellt som du tydligen tror utan beror på vindriktning och kan som jag tidigare nämnt hoppa mellan områden.

Metall klarar värme sämre än trä som isolerar - du kan kolla på vilken brandskyddssajt som helst.

Om du vill tro på tomtar och troll får du gärna göra det men ditt resonemang baserar sig inte på fakta.

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2018-01-04 11:27 #32 av: Huygens

Låt oss använda egna ögon och titta på resultatet av skogsbränderna. Här är bilder från Santa Rosa, där skogsbranden jämnade husen med marken men lämnade träd och buskar oskadade.

Visst, det finns utbrunna träd här och där samt enstaka brandskadade buskar, men du hittar inga delvis brunna hus i det brända området. Endast några få hus är halvbrända i utkanten. Husen är antingen helt nedbrunna, jämnade med marken eller mestadels oskadade utanför området som energivapnet inte nådde. Stål, sten, betong, plast, gips, kakel, plåt, taktegel och bilar är utbrända och ser ut som om dom sandblästrats.

Storbild på del av Santa Rosa (3000 x 2000 px).
Storbild, alternativ länk Chiswick W4.
San Francisco Curbed, artikel med bilden (nr 2, klicka).

Samma bild nedskalad (2000 x 1333 px).
Bilden finns i artikel från Business Insider.

Flera av träden är lättandtändliga med mycket kåda eller oljor, i stil med gran, tall, cypresser och eukalyptus. Ändå har dessa träd klarat skogsbranden med glans.

Hur är det möjligt?


Likadant finns det rapporter att i områdena med skogsbränder är vindarna kraftiga, men alla regnmoln hålls borta. Det är snustort så att skogsbränderna ska sprida sej lättare. Troligen vädermanipulering gjord med kombinationen av HAARP och chemtrails.


Anmäl
2018-01-04 19:20 #33 av: Pyttelite

De träd som återfinns "oskadade" är inga cypresser utan lövträd. Det finns ingen kåda som skulle göra dessa träd speciellt eldfängda.

När det gäller just träd så isolerar lövträd bättre emot eld än barrträd. På de bilder du refererar till finns det mycket skadade träd oftast barrträd tillsammans med lägre mindre skadade lövträd - inget märkligt i det. 

Elden har haft ett explosionsartat förlopp och det byggnadsmaterial som använts har inte kunnat stå emot värme och eld.

Sammanhanget mellan regnmoln och kraftiga vindar är nonsens. Branden isig skapar kraftiga vindar och det finns ingen naturlag att bränder och regnmoln hör ihop.

I dessa områden förekommer dessutom sk torra åskväder där blixtar löses ut utan att det förekommer något regn.

Några chemtrails har varken förekommit i denna katastrof eller i andra för de existerar inte.

Jag tycker att det  är både makabert och osmakligt att spekulera om dessa katastrofer genom att hänvisa till laser, chemtrails eller något annat hokus pokus när många människor mist livet, skadats både fysiskt och psykiskt. 

Att syftet med denna katastrof skulle vara en Agenda 21-hämd på dessa områden är både en  obehaglig och befängd tanke.

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2018-01-04 20:05 #34 av: Huygens

Men har du tittat på fotot i #32?

Det är massvis med barrträd och cypresser som är nästan opåverkade av skogsbranden på fotot. Husen är jämnade med marken. Pulvriserade. Det ser ut som efter falsk flagga 911 när dom två tvillingtornen "försvann" och ett alltför litet lager med bråte och damm låg kvar på Ground Zero. Byggnadsmaterialet "försvann", stål, betong. Borta. När WTC-1 och WTC-2 hade kollapsat var lagret av bråte i södra Manhattan 4 - 10 m tjockt. Tornen var 415 m höga innan kollapsen med nanotermit. Vart tog allt byggnadsmaterial vägen?

Och om det nu är sådana monsterstormar i Kalifornien som media berättar, kan du förklara för mej varför gatorna ser rensopade ut. Titta verkligen på fotot i #32. Borde det inte ligga en massa brunnet bråte på gatorna, utspritt av vindarna?

Hur kommer det sej att gatorna ser ut som om dom kvastats rena?

Och lägg även märke till att soptunnorna i plast klarat sej ganska bra. Det har påpekats många gånger av folk på nätet. Hur kan det komma sej att bilar i stål som står på gatan brinner upp och smälter ut allt aluminium i strida strömmar, men plastsoptunnorna på trottoarerna klarar sej bra.

Dom blå och svarta boxarna vid trottoaren är soptunnor i plast som husägarna ställt ut för tömning.


Här syns soptunnorna ännu bättre. Om träden är lövträd, hur kan det komma sej att löven är kvar i oktober månad när fotot togs?

Större bild av Santa Rosa med friska träd och utbrunna hus.
Artikeln från America Magazine, där fotot återfinns.

Klicka på bilden och verkligen titta på den. Ställ frågor. Rör det sej om mikrovågor eller laserstrålar?

Lägg märke till allt konstigt:

Soptunnorna nästan oskadade.
Helt förintade hus av energistrålar.
Träden ofta oskadade av skogsbranden.
Varifrån startade skogsbranden?
Gatorna rensopade.
Bilar utbrända.


Anmäl
2018-01-04 20:16 #35 av: Pyttelite

Hur branden startats är under utredning - branden i sig är inte annorlunda från alla andra bränder av den här typen.

Jag har sett på samtliga bilder du hänvisar till på #32 och mycket av den bebyggelse som visas är villavagnar som brinner upp på nolltid.

Elden förflyttar sig vidare med tanke på de starka vindar allt brännbart är uppbrunnet.

Vissa områden har vattenbombats och ger då andra skador. En så komplicerad brand har sitt egna förlopp och är oförutsägbar och kan lämna ofullständigt uppbrunnet material efter sig. Metall leder värme mycket bra och en bil är relativt lättantändlig.

Vet du varför man hugger brandgator i skogen och hur väl känner du till termik vid höga temperaturer - hot spots mm.

Inga av dessa skador är orsakade av utomjordisk aktivitet eller laser från flygplan eller satelliter. Det är rester från en katastrof som kommer att återupprepas så länge man inte har infört ordentliga säkerhetsregler, brandföreskrifter osv.

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2018-01-04 20:30 #36 av: Huygens

#35 Du skrev: "...mycket av den bebyggelse som visas är villavagnar som brinner upp på nolltid."

Nej, det är dyra, stora villor i prisklassen 2 - 4 miljoner dollar som brunnit upp. Du kan se några av husen i Santa Rosa som klarat sej nederst i bild. Titta.

Större bild av Santa Rosa + några hus som klarat sej.
Artikel i CNBC som bilden kommer från.


Lägg märke till att husen är antingen helt jämnade med marken eller så har dom stora villorna klarat sej helt oskadade från dom militära energistrålarna. Pentagons energivapen, troligen CIA som bränt sönder dom dyra villorna. Agenda 2030.

Åter, hur kommer det sej att gatorna ser fullkomligt rensopade ut, med sådana "intensiva" skogsbränder? Hur kommer det sej att gränsen mellan brända och obrända hus är knivskarp?

Du ser inga halvbrända hus.

Du ser inga stommar av brända hus stå kvar.

Varifrån har skogsbranden startat bränna sönder husen?


Anmäl
2018-01-04 20:39 #37 av: Pyttelite

Det är blandade bilder där vissa bilder villavagnar förutom det är en amerikansk villa återigen inte lika gediget byggd som en svensk villa oavsett hur mycket den kostar och det har jag nämnt redan tidigare i trådarna

Återigen orsaken till att det är renrakat är att det funnits brännbart material där inte pga av några utomjordiska fenomen.

Om det nu skulle vara rymdvarelser, NASA eller någon annan ondsinnad makt har det varit så då hela tiden med tanke på hur många bränder som sker i dessa områden och dessutom årligen i hundratals år om inte tusentals.

Jag lämnar den här diskussionen nu vi kommer inte längre!

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2018-01-04 23:14 #38 av: Huygens

Några intressanta sidor som funderar över att skogsbränderna lämnar träd oskadade men bränner ner byggnader till marknivå. https://prof77.wordpress.com/2017/10/17/22481/

Om dom söndersmälta bilarna. Infinite Unknown

Om HAARP. WorldTruthTV

Sönderbrända bilar på gatan. New York Post

Ett ensamt hus på ett fält, helt utbränt, träden oskadade. Varifrån kom skogsbranden? Inget annat än huset är bränt. New York Post

Massvis med nedbrända hus, rensopade gator, flera oskadade träd. Foto
Artikel där fotot visade Santa Rosa. Deseret News

Gata upp och gata ner, rensopade, helt utbrända hus och oskadade träd. Foto
Artikel där fotot visar Santa Rosas gator. Seattle Times


Anmäl
2018-01-05 17:37 #39 av: Huygens

Viktig och betydelsefull bildartikel i International Business Times, 2017-10-12. 

Dels visas alla dom detaljer jag nämnt förut i stor detalj. Lägg märke till hur rensopade gatorna är även i närbild. Det finns 4 bilder med en liten smula bråte på gatorna. Borde inte gatorna vara belamrade med kringfluget utbränt material efter dom påstådda monsterstormarna som härjade under brandnatten i Santa Rosa?

Och så visas ett foto på K-Mart i Santa Rosa, ett stort varuhus med en hysterisk mängd sprinklers pga Kaliforniens stränga lagstiftning. K-Mart är helt urbrunnet. Ytterväggarna står kvar. Plåttaket har kollapsat.

Men varifrån kom skogsbranden som brände ner K-Mart? Hela området runt om är vägar eller öppna ytor med enstaka kontorsbyggnader.

Varifrån kom skogsbranden?

K-Mart ser ut att ha brunnit inifrån och ut.


Flygfoto över Santa Rosas utbrända hus. En närbild visar helt utbrända hus på ena sidan gatan och helt oskadade hus på andra sidan gatan. New Tork Times

Lägg märke till hur rensopad gatan är, trots påståendena om rasande vindar som blåste och drev brinnande material "överallt".


Många påpekar att förstörelsen inte ser ut som resultatet efter en skogsbrand. Snarast ser det ut som resultatet efter en atombomb. Här finns fler bilder som visar hur otroligt jämnade med marken alla husen är. Sista bilden är viktig, då den visar hur skarp gränsen är mellan hus som inte förstörts av energivapen och hus som totalt utplånats med mikrovågor, 5G, smartmetrar, HAARP, drönare, laserstrålar eller riktat energivapen. Mercury News, 2017-10-12

Direktlänk till fotot med oskadade hus.


Anmäl
2018-01-05 18:10 #40 av: Pyttelite

Du kanske skulle fråga dom dom var med. De vindstyrkor som uppmättes var i tornadostorlek.

Mer finns att läsa här;
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tubbs_Fire

Du menar att just denna branden var anlagd mha kemisk krigsföring och inga av de över 6000 andra i Kalifornien eller menar du att det är ett pågående inbördeskrig i USA?

Varför begränsa sig till drönare och mikrovågor ser man inte en antydan av radioaktiv aktivitet oxå? Ser lite gammastrålar i hörnet på en av bilderna.

När ska kriget sluta skörda oskyldiga offer?

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2018-01-06 23:17 #41 av: Huygens

Följande videofilmning pekar mot att skogsbränderna börjar inne i husen och sedan sprider sej till träden. Lägg i synnerhet märke till dom 15 sekunderna i början av första klippet.

(YT/Douglas Thron, 2017-11-24, 3 min) Fountaingrove.
(YT/Douglas Thron, 2017-10-11, 3 min) Rensopade gator vid 1:17
(YT/mental_boost, 2017-12-31, 18 min) Brinnande betonghus.

Nästan alla grå ytor på marken är resterna av utbrända stora villor. Lägg även märke till hur många friska gröna träd som omger dom utbrända husen.

Dödsstrålen har antänt hus efter hus, som brunnit ner, totalförintats och skonat träden som stått tätt runt husen. Visst finns det brända träd, men då har dom i allmänhet varit helt omgivna av brinnande hus.


Anmäl
2018-01-06 23:44 #42 av: Pyttelite

Inte alls bränderna startade redan den 8:e oktober för att sedan spridas vidare till Fountaingrove den 9:e. Nu pysslar du med historieförfalskning. 

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

2018-01-07 00:23 #43 av: Huygens

Hur är det med brinnande bilar?

Har vi bevis för att bilar antänts med strålvapen?

År 2015, 17 juli (wiki) antändes bilar på motorvägen vid Cajon Pass, Kalifornien. Polisen stoppade först bilarna som därefter blev mål för myndigheternas strålvapen.

En efter en började bilar slumpmässigt brinna på vägen. Brandkåren arbetade för att släcka elden, men verkade vara underbemannad. 74 bilar förbrändes. Varifrån kommer naturbranden som antände bilarna slumpmässigt på vägen?

(YT/IdolxNews, 2015-07-17, 4 min)
(YT/ABC News, 2015-07-17, 10 min)
(YT/damx, 2017-11-10, 7 min) Analys av energivapen.
(YT/TentyOne, 2015-07-17, 29 min)


Vi har även nyligen haft en svår brand i Liverpool, England, där 1600 bilar brunnit upp på samma gång under nyårsnatten. Betongen i golvet förbrändes så hårt att hängande armeringsjärn syns på bilderna i nyhetsartiklarna. Vittnen redogör för hur branden började med explosion av en bil, följd av flera troliga explosion av flera bilar. (YT/mental_boost, 2018-01-01, 11 min)

Liverpoolbranden, huvudnyhet. DailyMail, 2018-01-01
Exploderande bil. DailyMail, 2018-01-01

Det är helt klart att det rör sej om riktade energivapen när så många som 1600 bilar förstörs på en gång. Myndigheterna mörkar videoinspelningarna från övervakningskamerorna.

Sprinklersystemet i betongbyggnaden var obefintligt.


Anmäl
2018-01-07 11:52 #44 av: Huygens

Hittade en lite större och tydligare bild på huset som brann upp mitt i skogsbranden i Colorado 2014. Alltså huset brann, träden brann nästan inte. Det rör sej om Svarta Skogens eller Svartskogens Brand (wiki) år 2013, som hade flera skogsbränder (wiki).

Foto på det brända huset.
Artikel med fotot i Baltimore Sun (Dark Room).

En smal väg leder upp till huset. Allt det vita eller ljusgrå är resterna av det utbrända huset. Hur kunde skogsbranden vara så selektiv? Varför är så få av träden runt huset brända? Skogen är enormt tät.

Varför förstörde inte skogsbranden skogen?

Varför bara huset?


Visst finns det bilder på utbrända träd i Svartskogens Brand, men det finns också gott om bilder på utbrända bliar och utbrända hus omgivna av träd som inte brunnit upp.

Det känns åter som att skogsbranden använts för att maskera att myndigheterna förstört husen med energistrålar. Skogsbranden är bara en ursäkt, en fasad och förevändning till att förklara varför hus brinner ner till grunden, till varför bilar på öppen gata brinner ner och smält metall rinner bort.


Anmäl
2018-01-07 18:40 #45 av: Pyttelite

#43 Mycket underhållande tes av en som inte har någon verklighetsuppfattning. (YT/damx, 2017-11-10, 7 min) Analys av energivapen.

Den killen missar att BMW:n är en tysk produkt och betydligt bättre byggd än sina amerikanska kollegor Skrattar. Klart att en sådan fin bil inte går sönder så lätt.

Hur har det gått till då? Polisen rycker ut i 40 graders värme stoppar alla på Freeway,  låter alla gå ut och sedan krämar de på med alla energivapen dom hittat?

Hur gick det med branden som föregick bilbränderna? Sprang dom ut och luntande på först?

Eller avlyste dom freeway först för att sedan köra ut lite skrotbilar och en BMW - luntar på och sedan energikickar?

Om man ser på de autentiska bilderna från händelsen plus de intervjuer som finns är teorin om energivapen befängd.

Det finns däremot en korrekt kommentar och det gäller privata UAV:er som användes under händelsen av privatpersoner - säkert för att filma. Dessa störde räddningsarbetet avsevärt så det ledde till ny lagstiftning.

Här har du ögonvittnen från branden:

3,500-Acre Nort Fire in Cajon Pass burns Homes and Vehicles, Shits Down 15 Freeway

Här har du också en av många informationslänkar i USA avseende wildfires - hur de verkar och hur de fungerar.

Där framgår precis som tidigare sagts att det inte behöver brinna runtomkring för att ett hus ska antändas eftersom branden sprider glöd och annat brinnande material i de hårda vindar som uppstår.

Materialet kan färdas mycket långt. Inga av de teser du förespråkar om energivapen, 5g eller andra tokerier är rimliga.

Protecting your home from fire

Utredningsarbetet efter branden i Liverpool är inte klar än. Ska man vara petig så var det inte 1600 bilar som brann upp ett av planen var avstängd och användes som stall. Kanske var det så att det var få tyska kvalitetsbilar där med? Förmodligen bara Fordar eller Vauxhall ...

Även här är förloppet inte exceptionellt även om många bilar skadades och framförallt användes inget energivapen - möjligen en sprängladdning  men det får utredningen visa.

Sist vill jag också visa denna korta filmsekvens hopklippt från olika bränder i Ca filmad av Jeff Frost.

Där man ser hur enormt höga eldslågorna är och hur det spridits brännbart material långt i omgivningarna.

Stunning Time-lapse Shows Beauty and Danger of Wildfires


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2018-01-07 18:59 #46 av: Huygens

Varför finns det inga stommar kvar av husen?

Hur kommer det sej att nästan alla hus som brinner ner är totalförintade och lämnar 3 - 10 cm aska på marken + ev krokiga armeringsjärn.

Vi har ett foto från Coffey Park, Santa Rosa, där vi kan se ett hus i förgrunden som är halvbränt. Men den typen av halvbrända hus är extremt ovanliga. Vid alla andra typer av husbränder lämnas stommar, väggar, ramstrukturer kvar av husen.


Hur kommer det sej att husen i Kalifornien försvinner helt vid brand? Endast skorstenssocklarna står upp.

Foto från Coffey Park. Lägg märke till träden och dom rensopade vägarna.
Artikel med fotot från GBP News.
Alternativ, aningen bättre bild på Coffey Park.

Noterbart är att huvudgatan har tvärgående reparationer med strängar av tjära, men det finns inget bråte på vägen. Faktum är att man inte kan se något utbränt bråte alls på vägarna, trots den stormande skogsbranden som påstås vara orsak till att husen bränts ner och lämnat dom flesta träden relativt oskadade i stadsmiljön.

Visst finns det enstaka brända träd, men träden som står upp är långt fler än ej utbrända hus och ej utbrända bilar. Och åter igen, hur kommer det sej att soptunnorna i brännbar plast, har klarat sej från skogsbranden, medan bilar i stålplåt på samma gator brunnit ut?


Lägg även märke till den lång vita campingvagnen i förgrunden som klarat branden. Husen som brunnit är ganska stora och i prisklassen 4 miljoner dollar.

Bilar på som har en liten "aura" runt sej på marken, är utbrända bilar. I övrigt är gatorna nästan rensopade som inför en storparad. Det finns i stort sett inget bränt material på gatorna. Allt förbränt material håller sej prydligt inom hustomterna med 1 -2 m marginal.

Riktade energistrålar från drönare/HAARP/satelliter har hettat upp allt av metall inne i husen, som sedan brunnit ner, inifrån och ut. Laser- eller energistrålar har därefter gjort processen kort med parkerade bilar på gatan. Dom utbrända bilarna är totalförstörda, metallen har smält och aluminium har runnit iväg.


Anmäl
2018-01-07 19:06 #47 av: Pyttelite

Dels beror det på hur husen byggt vilket material osv. Tro inte att ett amerikanskt hus är speciellt gediget byggt även om det kostar skjortan.

Till detta har du mycket starka vindar och som jag sagt tidigare metall har en mycket dålig hållfasthet vid höga temperaturer.

Inget är ovanligt och din teori faller på sin orimlighet - över 6000 bränder varje år i Kalifornien och då utan några eldkastare.

Du behöver ta till dig kunskapen om hur bränder fungerar - hur olika material fingerar osv istället för att hitta på orsaker som inte ens finns i sinnevärlden.

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2018-01-07 19:35 #48 av: Huygens

#47 Om du nu har mycket starka vindar, som du påstår, varför har dom vindarna inte spridit ut sönderbränt material på vägarna? Sot, aska, flagor, takpapp, taktegel, betongkross, glaskross, rester av textiler, takplåt, brädrester, förkolnade träbitar, böcker, papper, rester av möbler osv, var finns det? Varför är gatorna nästan helt rena?

Varför ser gatorna i stort sett rensopade ut som inför en storparad?


Hur kan skogsbranden sluta tvärt och lämna vissa hus oskadade, medan andra hus alldeles intill är totalt, verkligen totalt nedbrända.

På det här fotot finns ett enda hus som är halvbränt. Alla övriga hus på fotot är antingen oskadade eller fullkomligt jämnade med marken som efter en atombomb. Totalt förstörda hus eller helt oskadade hus. Hur är det möjligt med rasande stormar som sprider elden?

Foto med halvbränt hus + nedbrända och oskadade hus. Titta på gatorna.
Artikel med fotot från WTHR.

Stormande skogsbränder, men ändå rensopade gator utan bråte. Hur kommer det sej att soptunnor i plast på trottoarerna klarat sej, men bilar i stål har brunnit upp?

Energivapen.


Likadant här, utbrända hus men gott om buskar och träd som klarat branden. Jag kan räkna till 40 träd och buskar som klarat branden, men samtliga hus är jämnade med marken av myndigheternas energivapen, smartmetrar, 5G, HAARP, mikrovågor, laserstrålar eller riktade energivapen.

Foto på utbrända hus + träd och buskage
Artikel med fotot från KPCC News (SCPR).


Asbestträd?

Är det så du vill förklara det? Skogsbranden skonar träden, för träden och buskarna är gjorda av asbest i Kalifornien.

Asbestträd som tål långt högre temperaturer än husen som brinner helt ner till marknivå. Husen brinner ner till fotsulenivå. Och vad har brandkåren sysslat med, när myndigheterna vet om att städerna kan drabbas av skogsbränder?

Vad gör brandkåren? Jobbar brandkåren bara med att stoppa brand i buskar och träd?

Asbestträd?


Anmäl
2018-01-07 22:11 #49 av: m2studio

Jag tycker att bilderna visar vilka område dem har skickat signalen för förödelse minus områdets grönt, men bränna all material.

Tänk om de hus försäkringar inte täcker natur-katastrof skador.  Många familj kommer inom många många år betala för huset som inte finns längre och de är tvungna att betala resten av skulder. 

Anmäl
2018-01-09 23:20 #50 av: Huygens

Låt oss återbesöka Fountaingrove, Kalifornien.

Området består till 70 % av skog och till 30 % av byggnader. Efter att skogsbranden härjat i Fountaingrove var samtliga hus i området nedbrända jämns med marknivå, medan nästan all skog var orörd.

Hur är det möjligt?

Om du har ont om tid, räcker det att du tittar på första 90 sekunderna av klippet. (YT/PressDemocrat, 2017-11-01, 6 min)

Skog. Skog. Skog. Massvis med Skog.

Utbrända hus.

Skog. Skog. Skog. Skog. Skog. Och åter Skog.

Utbrända hus. Utbrända hus. Utbrända hus. Utbrända hus.

Skog. Skog. Skog. Massor av Skog. Enorma mängder Skog-Skog-Skog.


Hur är det möjligt att skogsbranden lämnat sådana enorma mängder orörd skog, men totalt bränt ut husen. Husen ser ut att ha drabbats av atombomber. Husen är bort. Husen är jämnade med marken.

Hur är det möjligt att en skogsbrand både lämnar orörd skog i massvis och totalförstör alla husen?

Hur är det alls möjligt?

Riktade Energivapen.

Pentagon.


Anmäl
2018-01-09 23:29 #51 av: Pyttelite

Tror att jag åtskilliga gånger förklarat varför och länkat till förklarande sidor men jag gör ett nytt försök ...

https://www.metabunk.org/explained-unburned-trees-next-to-burned-down-structures-as-evidence-of-secret-energy-weapons.t9168/

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2018-01-10 12:17 #52 av: Huygens

Ett litet flygfoto av del av Fountaingrove i #50 efter skogsbranden. Bilden visar
60 % oskadad skog, 10 % oskadad åker och 30 % nedbrända byggnader efter skogsbranden. Hur är det möjligt att skogen klarar skogsbranden, men dom dyra stora villorna totalförintas som efter en atombomb av skogsbranden.

Foto av Fountaingrove.
Artikel från PressDemocrat där fotot hämtats.

Det är också notervärt att det blivit svårare att hitta dessa bilder på nätet som visar att skogsbranden lämnat skogen totalt oskadad och alla byggnaderna totalförintats av skogsbranden. Tydligen vill Illuminati inte att allmänheten ska se vad militärens energivapen orsakat.

I #50 kan man också konstatera att skogsbranden noga följt vägkrökningarna, bränt ner husen längs vägens hela böj och lämnat skogen oskadad. Den typen av brandförlopp är orealistiskt, då vinden ofta blåser i en riktning och skogsbranden följer i rak linje efter vinden. Hur kan skogsbranden plikttroget följa en U-formad väg, bränna enbart husen och lämna buskage samt träd oskadade?


Låt oss även titta på varuhuset K-Mart i Santa Rosa. Kommersiella varuhus måste enligt lag ha 100-tals sprinklers i Kaliforninen. Dessutom måste varuhusen byggas av icke-brännbara material.

K-Mart hade ytterväggar av betong, varav vissa rivits ner av grävskopor på videoklippen. Taket var av stålplåt som hölls uppe av betong- och stålpelare inomhus.


Omgivningen runt K-Mart i Santa Rosa är mest vägar, parkeringsplatser och andra ytor som inte möjliggör en skogsbrand. Tätt intill K-Mart finns ett fåtal träd som samtliga klarat sej oskadade från skogsbranden.

Foto på K-Mart efter branden.
Artikel i San Francisco Gate med fotot.

Foto på K-Mart från sidan efter branden.
Artikel i NBC News med fotot.

Fiskbensmönstren på marken i förgrunden är snedställda markeringar av parkeringsplatser.


Vi har även videoklipp efter branden, där det framgår hur CIAs strålvapen måste ha arbetet upp och ner i byggnadens längdriktning för att sprida branden.

(YT/WheelChair Pilot, 2017-10-28, 11 min) Rivningsarbete.
(YT/pretol, 2017-10-29, 2 min) Rivning.
(YT/Breaking News, 2017-10-15, 2 min)

Det sista videoklippet är lite suddigt, men visar K-Mart precis i slutet på branden medan röken fortfarande stiger. Jag hade tidigare ett bättre klipp men hittar det inte just nu.

Notera även på rivningsvideoklippen att K-Marts ytterväggar av betong ursprungligen stod upp och har välts omkull av rivningsmaskinerna. K-Mart var på alla sätt skydad från skogsbranden, ändå brände skogbranden ner det inre av K-Mart till förvriden metall.

Hur kan träden, som står nära K-Mart, vara helt oskadade av skogsbranden?

Träden är gröna och friska och ser ut att må bra.


Anmäl
2018-01-10 18:02 #53 av: Pyttelite

Återigen så upprepar du dig och det verkar inte som att du läst informationen du fått heller.

I korthet orsaken till att K-Mart blir förstört men inte skogen är att K-Mart är mer lättantändlig än skog eftersom skogen innehåller mer fukt än vad byggnaden gör. Metall leder värmer mycket bra och klarar hållfasthetsmässigt inte av för höga temperaturen utan degenereras då.

Du har fått information i tidigare länkar om hur bränder fungerar här är ytterligare en i samma ämne med samma budskap. Det börjar kännas lite tjatigt nu ...

Inga hemska energivapen i sikte den här gången heller! Skrattar

This Flat Earther Thinks California Wildfires Are a Conspiracy. Science disagrees

https://www.scienceaf.com/flat-earther-thinks-california-wildfires-are-a-conspiracy-science-disagrees

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2018-01-10 18:50 #54 av: Huygens

En given fråga är att om det förhåller sej som så att träden inte brinner i skogsbrand, vad är det då som brinner? Vad var det som brann och spred elden i Fountaingrove?

Jag har hittat ett område i detta videoklipp som ser mörkt ut och troligen är bränd mark. Området syns i mellersta bakgrunden och ter sej som en mörk yta som sträcker sej uppför en flack kulle. (YT/PressDemocrat, 2017-10-25, 2 min)

Men i övrigt är skogen i stort sett obränd, oskadad utom möjligen lite precis intill dom nedbrända husen. Hur kan en skogsbrand sprida sej utan brinnande träd, om det är så att träden innehåller för mycket fukt för att brinna?

Riktade Energivapen.

Pentagon/CIA.


Likadant här, 100-tals nedbrända hus som efter en atombomb, men dom enstaka träden som fanns i stadsmiljön har klarat sej relativt bra. Genererar inte dessa helvetesbrinnande hus en fruktansvärd hetta? Hur har träden klart sej från skogsbranden inne i staden Santa Rosa? (YT/Guardian News, 2017-10-11, 1 min)

Och varför ser alla gator rensopade ut, ifall det rör sej om en rasande skogsbrand som dragit genom staden med intensiva stormvindar? Varför finns det nästan inget bråte på gatorna?

Rena fina nysopade gator och soptunnor i lättbrinnande plast som inte brunnit det minsta och som står i närheten av totalt utbrända bilar på samma gata. Hur är det möjligt?


Anmäl
2018-01-10 19:08 #55 av: Pyttelite

Återigen inga problem med förklaringen!

Jag har tidigare givit dig information om detta. Att det brinner lite här och där beror på att glöd transporteras via vindar och då både högt och ganska långt.

Som jag tidigare sagt är att träd, speciellt lövträd klarar sig bra och bättre än barrträd. I någon artikel liknade man ett cypressträd med en kamel eller dromedar - något som lagrar vätska.

Länkar återigen till denna information; Protection your Home from Fire

Du hittar mer under sektionen: Flying Embers Ignite most Homes, Because most home are Flammable.

https://youtu.be/85lSU75iQBkMan motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2018-01-11 12:20 #56 av: Huygens

USAs militär visar hur effektiv kombinationen av chemtrails och HAARP kan vara. Från att ha placerat ett högtryck över Kalifornien under hela hösten har militären nu reverserat HAARP med full kraft.

Ett av dom mest omfattande regnvädren har därför orsakat lerfloder, jordskred och har sköljt bort hus och hem i tidigare skogsbranddrabbade Santa Barbara (wiki), Kalifornien. Agenda 2030 jobbar för högtryck. SVT

Pentagon utnyttjar sina chemtrails med full kraft.


Det tidigare omfattande högtrycket som låg över Kalifornien och delar av västra USA gjorde att Pentagon kunde starta ett stort antal skogsbränder. Under år 2017 rapporterades minst 9000 skogsbränder i Kalifornien (wiki) och troligen över
20 000 skogsbränder i delstaterna i västra USA, kanske rör det sej om 50 000 skogsbränder varav 90 % kan misstänkas vara startade med laserstrålar från drönare, satelliter eller via annan militär metod.

Man hittar ofta kommentarer i youtube-klippen att skogsbränderna spridit sej trots att det kraftiga högtrycket gjort att det varit helt vindstilla i Kalifornien. Brandkårerna har ibland haft veckor på sej att stoppa bränderna, men har istället låtit elden sprida sej sakta mot städerna i Kalifornien.


Låt oss titta på bilder före och efter en skogsbrand. Lägg märke till hur totalt förintade husen är och att brandkåren tydligen inte gjort särskilt mycket trots att brandkåren haft årtionden på sej att utveckla brandsläckningsmetoder, bygga upp vattenreserver och förbereda sej med rätt utrustning i världens mest utvecklade land, USA.

Flygfoto på före-och-efter branden i Coffey Park, Santa Rosa.
Artikel i KQED Science med fotot före-och-efter.


Likadant här, Coffey Park, Santa Rosa. Husen är jämnade med marken som efter en atombomb, men det finns gott om träd, buskage och soptunnor i plast som överlevt skogsbranden.

Hur är det möjligt?

Foto av Coffey Park, Santa Rosa. Lägg märke till dom rensopade gatorna.
Artikel i Los Angeles Times med fotot ovan.

Hur är det möjligt att soptunnorna, dom blå och svarta sopkärlen vid trottoaren, klarat av skogsbranden klanderfritt, medan bilar på samma gator totalt bränts ut?

Hur kommer det sej att skeptiker upprepat mörkar och döljer att sopkärlen i blå eller svart plast klarat elden galant på trottoarerna, men bilar i stålplåt är totalt utbrända, "sandblästrade" och floder av smält aluminium har runnt från dom brända bilarna.

Hur har soptunnor i brännbar plast klarat den enorma hettan och klarat lågorna, medan bilarna blivit utbrända?

Hur kommer det sej att skeptiker mörkar och döljer, döljer och mörkar att gatorna är totalt rensopade, samtidigt som myndigheterna påstår att rasande eldstormar blåst fram över Santa Rosa och spridit elden?

Hur kommer det sej att ingen myndighetsperson säger något om dom rensopade gatorna på alla ställen där myndigheterna påstår att kraftiga stormvindar spridit elden?

Hur kommer det sej att gatorna är helt rensopade från rester av allt brinnande bråte?

Energivapen.

CIA.


Anmäl
2018-01-11 17:48 #57 av: Pyttelite

Va bra att du tog upp chemtrails också. Du behöver inte vara oroligt för dom finns inte heller.

Det finns tre faktorer som behövs för en brand en är brännbart material och en annan är syre. En brand ge upphov till vindar genom sin förbränning så det spelar ingen roll om det var vindstilla från början så länge branden har bränsle kommer den att gå vidare och även skapa en termik.

Det är knappast på grund av brandkåren som det brinner. Orsaken är bland annat att man placerar ut bebyggelse på platser som är extra utsatta. 

Många bränder startar på grund av mänskligt slarv från cigarettfimpar, lägereldar, luntning till gnistor från bilar andra startas av åska och oväder.

Som du nu fått reda på under många berättelser ovan från både specifika och generella bränder så blir det mycket starka vindar, upp till orkanvindar. Tror du inte ett och annat följer med då?

Här har du ytterligare en studie om den här typen av bränder med förslag på åtgärder för att undvika dom i fortsättningen. "Wildfires" i Kalifornien är inte någon ny företeelse däremot blir konsekvenserna värre år från år då man bebygger känsliga områden.

Här är länken:

MEGA FIRES: Witch Creek fire Mega fires the case for mitigation 2007

http://www.californiachaparral.com/images/Witch_Creek_fire_Mega_fires_the_case_for_mitigation_2007.pdf

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2018-01-11 22:44 #58 av: Maikailoa

#57

Det finns brandmän som är pyromaner. Dom tänder på för att det är skoj att se när det brinner. Att många bränder startar på ett speciellt vis betyder inte att andra gör det.

Skeptiker har många förklaringar. Slumpen avgör om de är riktiga.

Anmäl
2018-01-13 21:19 #59 av: Huygens

#57 Låt oss titta en gång till på övergången mellan skogsbrandens totalförintade hus och Santa Rosas oskadade hus.

Vi har haft några exempel på foton på dessa två typer av hus, men har vi verkligen frågat oss hur övergången ser ut?

Hur ser övergången ut mellan skogsbrandens atombombs-jämnade-med-marken hus och dom oskadade hus? Är det en fin och prydlig brandgata som skiljer husen åt? Är det kanske ett öppet fält som skiljer dom totalförintade husen från dom oskadade husen?

Inte alls.


Gränsen mellan oskadade hus och totalförintade hus är ofta knivskarp, det är från en meter till nästa som övergången sker.

Hur är det möjligt utan att riktade energivapen varit inblandade?

Foto på knivskarp övergång mellan totalförintade hus och oskadade hus.
Forum Carolina Huddle, varifrån fotot kommer.


DEW = Directed Energy Weapon

Läser man forumtexten på Carolina Huddle (länken ovan) uppges att natten i Santa Rosa var stilla, helt vindstilla, men så plötsligt på några minuter växte enligt myndigheterna vindstyrkorna till stormnivå.

Brandkåren påstår att skogsbranden var "dubbelt" så het som en vanlig brand.

Fantastiska uppgifter.

Ifall det nu bara rörde sej om en skogsbrand. Men det var ingen vanlig skogsbrand. Husen på fotot är antingen totalförstörda eller i stort sett oskadade. Antingen står husen upp i sitt ursprungliga skick eller så är husen jämnad med marken, husen är jämnade till fotsulorna i en ljusbrun matta av damm.

Det var militärens riktade energivapen som förstörde Santa Rosa.


Titt även på dessa översiktsbilder och fråga dej om atombombseffekten i Santa Rosa verkligen kommer av en "skogsbrand":

Foto före brand på Santa Rosa.
Foto efter brand på Santa Rosa.
Artikel i Los Angeles Times varifrån fotona hämtats.
Likartad artikel i San Francisco Chronicle.

Det rör sej om dyra villor för 4 miljoner dollar styck med swimmingpooler.

Lägg märke till att mycket av träden och buskaget klarat sej från atombombsbranden. Man kan även skymta sopkärl i plast vid trottarerna som klarat branden, medan bilar på samma gator blivit totalt utbrända av "skogsbranden".

Lägg även märke till hur kliniskt rena gatorna är trots att rök och damm stiger upp i luften. Det syns inga spår av den "våldsamma" stormen som påstods slita med sej allt brinnande och löst material ut på gatorna. Det finns inget skräp på gatorna förutom sönderbrända bilar och smält aluminium som runnit bort i floder.

Myndigheterna i världens mest utvecklade land, med USAs strängaste brandlagstiftning har haft årtionden att förbereda sej på att skogsbränder skulle hota städerna. Ändå blir resultatet totalförintelse av 1000-tals hus, utan att brandkåren kan göra något alls. Brandkåren i Kalifornien hade kunnat vara världens bästa, men Agenda 2030 och CIA kom i vägen för det.

Riktade Energivapen.

Dom totalförstörda husen har brunnit ner i sina egna fotspår, i dom egna projektionerna. Det förintade husmaterialet har sällan spridit sej mer än en meter utanför husgränsen.

Hur är det möjligt?

Titta verkligen på bilderna och svälj inte bara myndigheternas lögner.

Tror du verkligen att det här är resultatet av en "skogsbrand"?


Anmäl
2018-01-14 10:43 #60 av: m2studio

Om inom snarast tid vi vanliga människor inte reagera rätt kommer vi att utplånas genom mystiska frekvenser som sänds från okända mänsklig källa kanske tycker jag.

Dem håller på testa båda sina vapen och oss med reaktioner. 

HAARP, frekvenser som skapar eld åt material, frekvenser som kan döva oss alla och mm.

Anmäl
2018-01-15 00:33 #61 av: Huygens

Hur såg Coffey Park ut innan "skogsbranden"? Vi har några översiktsbilder.

Foto på Coffey Park före "skogsbranden".
Artikel med fotot i KMPH Fox 26 News.

Vinklat foto av Coffey Park före "skogsbranden".
Vinklat foto av Coffey Park efter "skogsbranden".
Artikel med vinklade fotona i ABC News.


Foto på Coffey Park med stort djup: Före "skogsbranden".
Foto på Coffey Park med stort djup: Efter "skogsbranden".
Artikel med djupfotona i CNN Fake News.


Lägg märke till hur staden ser ut med swimmingpooler och öppna gator före "skogsbranden". Lägg märke till att 98 % av husen är totalförintade efter branden. Varifrån kom "skogsbranden"? Från vilket väderstreck?

Hur kan det komma sej att så mycket av träden, buskarna och sopkärlen i brännbar plast klarat sej från "skogsbranden", trots att husen måste ha brunnit med intensiv hetta, för att brinna så totalt ner till höjd jämns med folks skosulor?

USA, världens mest utvecklade land, Kalifornien med åratal av erfarenhet från skogsbränder. Ändå verkar brandkåren totalt sakna möjlighet att lägga två strån i kors för att stoppa skogsbranden inne i Coffey Park.

Hur är det möjligt?

Fanns det inte tillstymmelse till brandförberedelser? Vattenkällor?


Det som också är anmärkningsvärt är att 15 stora skogsbränder startade runt Santa Rosa och Coffey Park ungefär samtidigt, inom en halvtimme och rörde sej sedan mot staden.

Myndigheterna nämner inte ett ord om att skogsbränderna kan ha varit anlagda, trots att alla 15 skogsbränder startade samtidigt runt Santa Rosa, med minuters mellanrum. Faktum är att myndighetern saknar förklaring till "skogsbränderna" vid denna tiden på året, höst/vinter.

Är det inte konstigt att myndigheterna utelämnar förklaring till "skogsbränderna", som om bränderna bara är "naturligt".


Lyssnar man på brandpersonalens förklaringar uppger nästan alla brandpersoner att när dom väl kommer till husbränderna i Santa Rosa, var det för sent att göra något.

Hur kan husbränderna tillåtas ta sej så mycket genom hela staden att det blir "för sent" att släcka dom brinnande husen, innan brandkåren anländer?

Väldigt lite brandgator har upprättats. Ibland har en naturlig barriär som järnvägen stoppat "skogsbranden". Men elden har ofta slocknat spontant från ett hus till nästa.

Det är också väldigt bekvämt för myndigheterna att alla dom utbrända städerna tvångsevakuerades före "skogsbränderna", vilket innebär att det saknas vittnen som kan förklara hur det kan komma sej att husen brann innifrån och ut.


Här rör det sej om Thomas Fire, 2017-12-04, i Ventura vid Scenic Way Drive. Lägg märke till omgivningen före brand och hur totalförintade husen är efter branden. Det finns påfallande lite skog runt husen.

Scenic Way Drive, Ventura, före "skogsbranden".
Scenic Way Drive, Ventura, efter "skogsbranden".
Artikel med fotona i Los Angeles Times.

Är bilden med dom svartnade öppna gräsytorna efter branden fejk? Lägg märke till hur mycket svartare själva vägen blivit på fotot efter branden, men trottoarena är fortfarande lika ljusa, nästan vita.

Har Los Angeles Times fifflat med färgtabellen i fotot för att få omgivningen att se mera "bränd" ut, mera svart? Artikelskaparna har i så fall misslyckats med att färga dom vita trottoarerna svarta. Det är bara vägbanorna och grässlätten som manipulerats till att framstå som riktigt svarta.

Återigen, enstaka hus har klarat sej från myndigheternas energivapen. Husen är antingen totalförintade, atombombsförintade, eller så har husen klarat sej helt och hållet trots "skogsbranden".

Vad är orsaken till att husen antingen totalförintats, atombombsförintats eller fullständigt klarat sej helt oskadade från "skogsbranden".

Energivapen.


Anmäl
2018-01-15 19:08 #62 av: Huygens

Förutom dom städer som tvångsevakuerades fanns det ett antal områden som inte alls fick någon varning för skogsbranden. Enligt CNN Fake News, 2017-10-16, fanns det amerikaner som bara hade 5 minuter på sej att fly skogsbranden, därför att myndigheterna påstod sej inte vilja skapa panik genom att skicka ut varningsmeddelanden.

Tro på det.

Med tanke på att skogsbranden rör sej relativt sett långsamt, borde befolkningen kunnat varnas i förväg. Brandkåren borde ha kunnat få några timmar på sej att förbereda brandgator.

Men icke...

Det finns ett antal sidor på nätet med bra analyser kring DEW och skogsbränderna i Kalifornien.

Optimal Health Review jämför husbränderna. Dom totalförintade husen i Santa Rosa jämförs med hus som brunnit på andra platser. Dom totalförintade husen i Santa Rosa har inga stommar kvar, inga väggar, inga tak. Medan vanliga husbränder lämnar väggar, stommar, stolpar och pelare samt delar av taken på marken.

The Santa Rosa Lasers (Hidden in the Crag) visar med tydliga bilder hur militärens energivapen förintat Santa Rosa. En ögonöppnande sida.

The Santa Rosa Lasers tar även upp dom underliga träden som brinner inifrån och ut i samband med "skogsbränderna". Barken och grenarna är alltså oskadade, men det inre av trädet brinner.


Mikrovågor?

metabunk (scrolla ner för att se fotot) visar en forummedlem att träden som "brunnit", lämnat gröna löv, som är snustorra och som smular sönder i handen.

Vad kan det bero på?

Kan det röra sej om mikrovågor som torkar ut träden, torkar ut löven, kokar bort vattnet i löven? Energivapen? Bloggen Medium/James Grundvig visar att träden lämnats med uttorkade löv. Foto på bloggen som pekar ut träden i staden.


Likadant bloggen Another Voice visar gröna träd mitt bland dom totalförintade husen. Har trädens löv torkats ut med energivapen? Metallen i husen har hettats upp och brännt ner husen, men träden har klarat sej relativt bra.

Skärmdumpsbild från Another Voice på gröna träd.


Mercury News med ett 50-tal bilder, visar på nära håll förödelse orsakad av energivapen.

Deseret News som visar foto på hur totalt förintad Coffey Park är, denna gång från lite annan vinkel än tidigare foton. Det är onormalt att en skogsbrand kan göra något sådant.


Anmäl
2018-01-16 17:41 #63 av: Maikailoa

Burned Out Northern California Fire Victim Questions Directed Energy Weapons

Anmäl
2018-01-16 20:06 #64 av: Huygens

#63 Väldigt bra föredrag. Hon såg branden, men såg aldrig när branden startade. Alla hus brann plötsligt samtidigt. Då förstod hon att något var fel.

1000 red flags went off.


Anmäl
2018-01-20 23:40 #65 av: Huygens

OBS, ibland kan man behöva klicka på fotot för att se det i full upplösning. Fråga dej också själv, hur kan gatorna vara så rensopade efter att "kraftiga stormvindar" drivit in "skogbränder" över städerna i Kalifornien?

Varför finns det så lite utbränt, sönderbränt bråte på gatorna?

Hus för hus har antänts genom att ett energivapen antänt ett hus i taget. Hus innehåller metall. Elkablar, diskbänkar, tvättmaskiner eller del av byggnaden består av metall. Likaså består bilar av mycket metall.

När energistrålen hettat upp metallen, antänds material omkring såsom plast, plankor, möbler, papper etc.


Vi har en alternativ bildvinkel från Santa Rosa som synts i #36, med den knivskarpa övergången mellan brunna, totalförintade hus och ett fåtal oskadade hus till höger i bild.

Foto med skarp övergång mellan brunna och obrunna hus.
Artikel från finska Turun Sanomat med fotot.

Lägg märke till att det inte finns några halvbrunna hus. Energistrålen antänder antingen hela huset eller så har energistrålen inte hunnit riktas och aktiveras mot husen + bilarna.

Oskadade hus har alltså inte utsatts för militärens energivapen.


Foto med närbild på oskadade + förintade hus, samma område som ovan.
Foto på vy från annat håll med brända och obrända hus, Santa Rosa.
Artikel med fotona i Business Insider.

Snacka om knivskarp övergång mellan totalförintade hus och helt oskadade hus. Energivapnet har skurit ut och förintat dom hus som jämnats med marken. Inga stommar syns, inga halvbrända bjälkar, inga halvbrända tak, inga halvbrända väggar.

Antingen är husen totalförintade som av en atombomb eller så är husen fina och oskadade.


Ännu bättre bild från annat område av Santa Rosa, där vi ser den hysteriskt knivskarpa övergången mellan totalförintade hus och oskadade hus, även visad i #59 från annan vinkel.

Vad är det för en skogsbrand som beter sej så?

Foto på hysteriskt knivskarp övergång mellan oskadade hus och totalförintade.
Artikel med foto i Los Angeles Times.

Det rör sej om fullkomligt orimlig förintelser av "skogsbränderna". Varför finns det inget utbränt bräte på gatan?`Hur kan gatan sej ut som om gatan rensopats inför en stadsparad?

Hur är det möjligt att gatorna på fotot ovan ser klinisk rena ut efter "skogsbranden"?

Myndigheterna har ju upprepat påstått att "kraftiga stormvindar" drivit in "skogsbränderna" över Kaliforniens städer. Ändå syns kliniskt rena gator på nästan alla foton. Ingen aska, inga brandflagor, inget bränt takpapp, inga brända kvistar, inga brända buskar, inga brända textiler, inga brända gardiner, inget bränt material på dom flesta gatorna, trots kraftiga vindar

Hur kan gatorna se ut att vara rensopad efter "skogsbranden"?


Anmäl
2018-01-21 00:08 #66 av: Huygens

Det finns ofta inget kvar av husen mer än lite bråte på marken. Man skulle kunna tro att en jätte ryckt upp alla husen och sedan stampat hårt på husgrunderna som lämnats kvar, tills resterna jämnats med marken av jättens stampande.

Det rör sej antingen om totalförintade atombombsförstörda hus eller i stort sett oskadade hus. På dom bilder jag visat tror jag att det finns mindre än 5 utbrända hus där någon form av synlig husstomme står kvar.


Hur ser dom förintade husen ut på närbild? Låt oss titta, så inser vi att det här rör sej inte om en "skogsbrand". Förintelsen av husen och av bilarna är något annat än en vanlig "skogsbrand". Energivapen.

Normal husbrand slutar ofta efter ett tag när elden har svårt att få grepp om lättbrinnande material och då lämnas ofta stommar, stockar, bjälkar, gipsväggar, tegeltak och andra delar av huset bara delvis sönderbränt.

Men i fallen med Kaliforniens "skogsbränder" under hösten och höst-vintern 2017 har husen i allmänhet totalförintats eller lämnats oskadade.

Extremt få halvbrunna hus går att hitta på fotona från Kalifornien.


Här ett exempel.

Foto på utbränt hus. Lägg märke till stålramarna från huskroppen.
Artikel med fotot från Toledo Blade.

Husens stålramar har troligen hettats upp av energivapnen, tills stålramarna försatt husen i brand. Lägg även märke till hur utbrända bilarna, av metall, är. Buskage och träd i bakgrunden ser svedda och svartsotiga ut, men verkar i stort sett ha klarat "skogsbranden" utan att förintas, på det sätt som husen förintats av dom militära dödsstrålarna.


Drönarfoto av totalförintade hustomter.
Artikel med fotot i USA Today.

Lägg märke till hur lite elden spridit sej utanför husen. Dom totalförintade husen ser ut att ha förintats i sina egna fotspår. Resterna efter "skogsbranden" har sällan spridit sej mer än 3 meter utanför husens projektion mot marken.

Ifall myndigheternas påståenden om våldsamma stormar och enormt kraftiga vindar inte är mer lögner, borde inte dom utbrända resterna ha spridit sej mer än 2-3 m från husväggarna?

Borde brandresterna inte ha spridet sej mer?

Som det är nu, ser det bara ut som om bränt husmaterial fallit ner från husen medan husen förintats av "skogsbranden", under vindstilla förhållanden. Det finns inte tillstymmelse till blåst under förintelsen av husen, ifall fotona på dom förintade husen ska vara rimliga.

Inget av det sönderbrända husmaterialet har spridit sej nämnvärt.


Ännu ett exempel på totalförintade hus. Titta verkligen på bilden.

Foto på totalförintade, utbrända hus + skadade träd.
Artikel med fotot i KTLA5.

I detta sista fotot har träden inte klarat sej lika bra som på annat håll, troligen är det hettan från husen som antänt träden och inte någon "skogsbrand" som spridit elden. Väldigt lite bråte syns på gatan. Är dom vita fläckarna på marken rester av kalkkross eller krossmärken direkt i gatan?

Husen har brunnit inifrån och ut, under vindstilla förhållanden. Bilarna har förintats på samma sätt.


Likadant i fotot nedan, rensopade gator, totalförintade hus + skadade träd och brandskadade buskar. Hur kan gatorna vara rensopade efter den våldsamma "skogsbranden" och av blåsten från dom "kraftiga vindarna"?

Foto på fler totalförintade hus efter "skogsbranden".
Artikel med foto i Los Angeles Times.

Lägg märke till hur onaturligt rensopade gatorna är.

Hur är det möjligt med så rensopade gator, om myndigheterna inte ljuger om dom kraftiga stormvindarna som spred elden i "skogsbranden"?

Energivapen.


Anmäl
2018-01-21 10:27 #67 av: Pyttelite

Jag orkar inte läsa allt som du hämtat hem på nätet men du har samlat en mängd faktafel i dina påståenden.

Det mest grundläggande felaktiga påståendet ovan handlar om ditt antagande om normala husbränder.

Den här typen av bränder kan som tidigare nämnts inte likställas men en”normal” husbrand.

Om man vill förklara det enkelt så har en ”wildfire” ett eget liv branden kan både hoppa över områden, skicka glödhärder över stora områden, brandhärden förflyttar sig med mycket höga hastigheter ibland över 100 km/ h. Branden kan dessutom ändra riktning mycket snabbt, vilket innebär att vissa områden skonas men inte andra. Försök förutse eller spring ifrån en sådana varelse.

Det finns idag inga tecken på att något eller några energivapen har använts (självfallet inte). Däremot spekulerar man om hur bränderna uppstod men energivapen är inte ett hett tips.

Du har redan fått tillräckligt med argument sedan tidigare så jag ska inte tugga om men länka gärna till de avancerade brandskyddskraven som du säjer finns i staten.

Just ett problem har varit att man mer har satsat på hus som ska klara jordbävningar och inte brand men länka gärna till dessa föreskrifter.

Jag antar att du varit i USA och studerat den byggteknik som man använder där så länka gärna till någon detaljerad byggbeskrivning också eftersom man enligt dig ändrat konstruktionsmetodiken - hur nya är dessa hus?

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2018-01-22 01:59 #68 av: Huygens

Viktigt.

Här är en viktig bild på ett hus totalförintat av "skogsbranden". Lägg märke till att huset jämnats ner till marken. Kan du se någon diskbänk från köket? Diskbänkar är normalt sett gjorda i stål och ska tåla bränder.

Men ännu viktigare, lägg märke till badkaret, som troligen är gjort i stål som emaljerats vid hög temperatur, kanske över 1200 oC, vilket kan vara förklaringen till att den vita emaljen inte bränts bort av elden. Men var är handfatet och toaletten?

Titta i badkaret. Hur kan det komma sej att badkaret inte innehåller särskilt mycket material och vad är det för material i badkaret? Troligen innehåller badkaret endast krossat taktegel och små rester av aska.

Borde inte badkaret vara fyllt av nedfallet bränt material?

Hur i hela friden kan huset var så totalt sönderbränt? Hur kan i stort sett alla brända hus vara så fullkomligt sönderbrända av "skogsbranden". Hettan och förbränningen måste ha varit i klass med ett kremtorium som kontinuerligt matats med gasol tills endast en liten hög aska återstått.

Hur kan så lite förbränt material återfinnas i badkaret?


Foto av förintat hus + badkar.
Artikel med fotot i Los Angeles Times.

Lägg även märke till att det förbrända materialet från det förintade huset håller sej inom 2-3 m från husväggarna, trots myndigheternas påståenden om "kraftiga stormvindar" som spred "skogsbranden".


Här har vi en annan märklig bild på en utbränd bil. Lägg märke till att bilen är ganska fristående, ända har den förbränts. Lägg märke till hur oskadade träden, buskaget + gräsmattan är i bakgrunden.

Oskadade träd men utbränd bil och åter ett totalförintat hus bortanför bilen.

Foto på bränd bil + smält aluminium på marken.
Artikel med fotot på bilen i GLA News.

Det ligger förkolnade grenar brevid bilen. Hur är det möjligt att grenarna inte förintats av den intensiva hettan och kraftiga branden, men bilen och huset totalförintats av samma brand?

Är det rimligt?


Här finns en översiktsbild av Santa Rosa bara några timmar efter att "skogsbranden" härjat. Husen är totalförintade, men träden är i många fall bara svedda och står upprätt. Stadsdelen är insvept i brandrök.

Lägg märke till att soptunnorna i plast klarat elden bra, trots att plast normalt sett brinner som fyrbåk. Hur kan alla plastdelar inne i dom utbrända bilarna ha brunnit bort, men sopkärlen i plast har inte brunnit upp?

Vad kan det bero på?

Foto på utbränd stadsdel + obrända sopkärl och svedda träd.
Artikel på fotot i Rigorous blog (ABC News?)

Foto på utbränd stadsdel + stigande rök, annan vinkel.
Artikel med fotot i Jacksonville.

Ett blått och ett brunt sopkärl syns t ex i nederkanten på den första stadsdelsbilden. Klicka på fotot så du kan se det i storformat.


Hur kan gatorna vara så rensopade?

Hur kan husen ha totalförintats som i ett krematorium, men elden från "skogsbranden" har lämnat många av träden stående? Varför har resterna av dom förintade husen sällan spridit sej mer än 2 meter från husgrunderna?

Varför ligger resterna av alla dom förintade husen inom prydliga, välavgränsade områden, ofta inom hustomterna?


Det rör sej om energivapen som förbrännt hus efter hus.

Militära energivapen.


Anmäl
2018-01-22 07:12 #69 av: Pyttelite

Du upprepar samma sak hela tiden. En felaktig teori eller slutsats blir inte mera rätt för att den upprepas.

Du har redan fått svar på dona upprepade frågor däremot kan du inte ge mig några svar.

Vad tyder det på?

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2018-01-23 00:34 #70 av: Huygens

En alternativ bild på området som visas i #32. Lägg märke till hur totalförintade husen är, medan träden ser friska och gröna ut. Lägg märke till hur rensopade gatorna ser ut trots myndigheternas påståenden om "kraftiga stormvindar" som drev fram "skogsbranden".

Foto på del av Santa Rosa + friska träd.
Artikel med fotot i Los Angeles Times.

Visst finns det delvis skadade träd på fotot, men också ganska många oskadade träd. Fast du hittar inga delvis skadade hus. Du hittar bara totalförintade hus på fotot. Hus som förintats av riktade energivapen kontrollerade av myndigheterna. Lägg märke till hur väl, förbrända rester av dom totalförintade husen håller sej inom tomtgränserna.

Du hittar bara totalförintade hus på fotot.

Och rensopade gator.


Viktigt.

Titta på dessa swimmingpooler. Vad är skrikande galet med fotona?

Foto på oval blå swimmingpool + totalförintade hus.
Foto på rektangulär blå swimmingpool + totalförintade hus.
Artikel med fotona i Los Angeles Times.

Trots att myndigheterna påstått att rasande stormvindar drivit "skogsbranden" genom staden och förbrännt husen, syns nästan inget bråte i swimmingpoolerna. Det som syns är lite, lite skräp, kanske grenar, kanske löv, som man faktiskt skulle kunna tänka sej har ramlat i swimmingpoolerna så här års på hösten/vintern.

Vart är allt förbrännt bråte som borde spridits med vinden? Varför finns inga tydliga spår av förbrända rester i dom två vattenfyllda blå swimmingpoolerna?

OBS, lägg märke till dom två oskadade vita vilstolarna + litet bord vid den ovala blå poolen. Husen runt om är totalförintat. Allt annat är totalförintat förutom två blå soptunnor i lättbrinnande blå plast uppe till höger i fotot. Hur har dom vita stolarna klarat sej genom "skogsbranden"? Är stolarna gjorda av asbest?

Vita asbeststolar?

Hur har dom två blå plastkärlen/soptunnorna i lättbrinnande blå plast klarat sej från "skogsbranden". Titta uppe till höger i fotot med den ovala blå swimmingpoolen.

Varför finns i stort sett inget bråte i dom blå swimmingpoolerna?

Det var ju "kraftiga stormvindar" som spred elden.Foto i vinklat perspektiv på förintade hus + upprättstående träd.
Forumsida med foto från Rigorous (ABC News?).

Det är ganska tydligt att massmedias opålitliga rapportering baseras på myndighetslögner. Massmedia utan moral.


Foto på Santa Rosa i ruiner + förbrända bilar.
Artikel med fotot i Herald Net.

"Skogsbränderna" av husen är helt onaturliga. Vid vanliga husbränder lämnas alltid material kvar då stockar, bjälkar och annat byggnadsmaterial inte kontinuerligt kan underhålla branden, utan elden självslocknar när lättbrinnande material gått upp i rök.

Totalförintade hus, utan ett spår av något brännbart kvar är bara inte möjligt på 100 % av husen, samtidigt som 70 - 100 % av skogen + buskarna klarat sej oskadade genom "skogsbranden".

Lägg märke till hur rensopade gatorna är.


Det här är enda fotot jag hittat på bilar som inte totalförbränts när dom stått på uppfarten till ett hus. Bilarna kan förstås parkerats efter att "skogsbranden" dragit förbi. Bilarna syns nere till höger i bild och behöver såklart inte varit på plats under själva "skogsbranden" som totalförintat husen.

Foto på totalförintade hus och oskadade bilar.
Artikel med fotot i News Trend.

Är det inte märkligt att nästan alla bilar bränts ut helt i "skogsbranden"? Jag har inte hittat ett enda foto på en halvbränd bil. Bilarna är antingen totalförbrända eller ser ut att ha klarat sej helt från branden. Och dom bilar som klarat sej från "skogsbranden" är få.


Lägg märke till på detta foto att "skogsbranden" faktiskt spridit sej över vägen till vänster i bild, men sedan tvärstannat. Husen är antingen totalförintade eller oskadade. Träden har i många fall klarat sej från "skogsbranden".

Foto med väg som delar Santa Rosa.
Foto med väg, annan vy i Santa Rosa.
Artikel med fotona i KPBS.

På det första fotot med väg ovan, ser man att omgivningen utanför staden Santa Rosa till största delen är fält med slättmark. Så varifrån har "skogsbranden" kommit?

Bränderna i husen har startats med riktade energivapen. Husen har förbrännts inifrån och ut, på order av varelser som inte är människor.

USAs myndigheter har förintat husen med flit.


Anmäl
2018-01-23 02:26 #71 av: Pyttelite

Fast nu upprepar du dig det finns inget i dina inlägg ovan som bevisar att bränderna startats av energivapen.

Inte ens avsaknaden av handfat - vilket material var det som DJ sa att de var gjorda av?

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2018-01-23 19:40 #72 av: Huygens

Två analyser om DEW, riktade energivapen och medias roll i förintelsen av husen i Kalifornien, som skylls på "skogsbränder".

(YT/aplainthruth.info, 2017-10-25, 15 min)
(YT/inTruthbyGrace, 2017-10-10, 18 min)

Vart tog husen vägen?

Från #0, mitt i videoklippet visas hur en mikorvågsugn kan hetta upp metall tills det börjar brinna och faktiskt smäller som av explosioner.

(YT/inTruthbyGrace, 2017-11-04, 9 min)

Terrakotta, bränt lergods används som taktegel. Här är ett dyrt lyxhus med terrakottatak som brinner upp fullständigt i Santa Rosa pga "skogsbränderna". Varför brinner inte det röda sidohuset också upp?

Det röda sidohuset står ju alldeles intill huvudbyggnaden, ändå blir det röda huset bara lite bränt i ena hörnet av taket. Hur kan ett hus totalförintas på några minuter, med ett annat hus på 2 m avstånd är nästan oskadat?

Foto på brinnande terrakottahus + bränd svart slätmark
Foto på terrakottahus + sidobyggnad, annan vinkel.
Artikel med fotona i ABC News.

Varför har inte träden + palmerna nära huset brunnit? Varför har det röda närbelägna sidohuset inte totalförintats?

Energivapen.


Bättre översiktsvideo av terrakottahuset medan det brinner. Lägg märke till hur snabbt energivapnet har fått huset att fatta eld.

(YT/mental_boost, 2017-11-12, 11 min) - terrakottahuset + det röda huset.
(YT/mental_boost, 2017-10-30, 6 min) - "skogsbranden" + terrakotta.

Vi kan tydligt se vad som händer med huset. Myndigheternas militära energivapen hettar upp det inre av huset, som fattar eld. Troligtvis hettas allting av metall i huset upp tills brand uppstår. Vi ser sällan rester efter kopparkabel i dom totalförintade husen, vilket pekar mot att kopparkablarna har hettats upp över sin smältpunkt.

Energivapnet arbetar sej metodiskt i husets längdriktning tills allt förbränts. Bilar som träffas av energistrålen fattar också eld, se den bifogade bilden.

(Bild egen, utan upphovsrätt.)


Anmäl
2018-01-24 13:48 #73 av: Maikailoa

"What Is Induction Heating?"

http://www.gh-ia.com/induction_heating.html


"Induction heating relies on the unique characteristics of radio frequency (RF) energy - that portion of the electromagnetic spectrum below infrared and microwave energy."

Anmäl
2018-01-24 23:03 #74 av: Huygens

En kanske lite bättre och tydligare film på terrakottahuset som skulle kunna vara del av en vingård. I så fall är huset en kommersiell byggnad och borde haft sprinklers. (YT/CBS SF Bay, 2017-10-09, 5 min)

Lägg märke till hur brandmannen börjar hamra på det kvarvarande röda husets yttervägg i cement. Av vilken anledning?

Lägg märke till dom många oskadade träden som i vissa fall hänger in över byggnaden utan att dom gröna trädkronorna påverkats av elden. "Skogsbranden" ser ut att ha kommit nedifrån sluttningen, men hur har branden lyckats förinta huvudbyggnaden och varför är sidobyggnaden, det röda huset skonat? Är sluttningen bara svart för att det rör sej om plöjd odlingsmark, naken jord, och inte mark svedd av "skogsbranden"? Vad har förintat huvudbyggnaden?

Energivapen.

Sedan en mycket märklig brand av ett flervåningshus. Vi ser inte själva "skogsbranden" antända huset som står i ljusan låga. Bakgrunden är mörk och röken blåser bort, i riktning mot bakgrunden, vilket antyder att om husbranden uppstått ur en riktig skogbrand, har elden kommit någonstans från förgrunden.

(YT/Immovable Media, 2017-10-09, 1 min)

Hur kan huset brinna så intensivt, men resten av omgivningen brinner inte särskilt mycket? Vi ser mestadels rök i omgivningen och väldigt lite eld, forutom inne i huset. Det verkar dessutom som om huset brunnit inifrån och ut. Ytterväggarna står kvar.

Kan det vara så att USA:s säkerhetstjänst startar ett stort antal anlagda skogsbränder i syfte att skapa faktiska rökridåer för att sedan i smyg antända och förinta byggnader med militära energivapen från drönare och satelliter? Husen förbränns dock, förintas, av riktade energivapen och inte av myndigheternas anlagda skogsbränderna.

Skogsbränderna är i sej verkliga nog, men är utspridda, eldfattiga och inte förklaringen nog till dom många förintade husen. Skogsbränderna har bara startats av myndigheternas säkerhetsmän för att ge media en "förklaring" till förintelsen av husen.

Det innebär att dom anlagda skogsbrändena blir syndabocken och är inte den riktiga orsaken till förintelsen av dom 1000-tals husen, som istället förintats av DEW = directed energy weapons.


Ännu en högintensiv energivapenbrand. (YT/WOWZA start vid 3:45, 2017-10-13, 14 min)

En onaturlig "skogsbrand" i en stad.

En märklig högenergibrand som bränner ut hela byggnaden samtidigt överallt på en gång. Myndigheternas energivapen har hettat upp all metall i byggnaden som därefter övertänts inifrån och ut, överallt samtidigt, därav den totala branden. Lägg märke till hur lite skog som finns i omgivningen och att "skogsbranden" skonat träden, men totalförintat husen.

Huset som brinner är en väldigt stor byggnad och troligen av kommersiellt slag, varvid Kaliforniens lagstiftning kräver att byggnaden ska byggas av icke-brännbara material och utrustas med sprinklers. Väggarna är troligen av gjuten eldfast betong, pelarna inne i byggnaden är av armerad cement och taket har troligen varit gjort av korrugerrad eldfast stålplåt.

Ändå brinner den kommersiella byggnaden som ett fyrbåk.

Vad är förklaringen?

Energivapen.


En nattfilmning av "skogsbranden" i Santa Rosa. Lägg märke till att du nästan inte ser någon skog brinna. Det som brinner och uppvisar kraftiga lågor är genomgående byggnader, villor och kommersiella hus. (YT/mental_boost, 2017-12-01, 8 min)

T o m på närbilderna brinner träden inte, utan trädens kronor avtecknar sej bara stillsamt mot nattmörkret och i siluett mot dom brinnande husen som förintas av "skogsbranden".

Hur kan en "skogsbrand" sprida sej utan brinnande träd?

Bränderna är intensiva i husen. Det är högenergibränder i husen, som på morgonen alla visar sej ha totalförintats, med oskadade buskar och oskadade träd stående tätt intill resterna av husgrunderna.

Bränderna kan bara bli såhär omfattande och kraftiga genom artificeilla metoder. Riktade Energivapen. Brandkåren verkar heller inte göra särskilt mycket, troligen på uppdrag av Pentagon.


Till slut en analys av dom förstörda bilarna. videon är gjord av mental_boost, men analysen kommer från DIY Camper, som påpekar att för att motorn ska kunna slitas ur bilen och för att bilen ska kunna slungas iväg och kastas runt på marken, krävs mer än bara en "skogsbrand". (YT/DIY Camper, 2017-12-10, 9 min)

Troligen har energivapen använts extra intensivt mot just bilen i videoklippet. Bilmotorn och inre delar i bilen har hettats upp och slungats ut. Chassit har böjts och krökts bakåt av hettan skapad från myndigheternas energivapen.

Det kan givetvis röra sej om olika typer av energivapen vid olika bränder, då skadorna i vissa fall är mer extrema än på andra håll. I synnerhet större föremål av metall har ibland farit väldigt illa av strålarna från energivapnen under "skogsbrändernas" härjningar.


Anmäl
2018-01-25 07:47 #75 av: Huygens

SVT Vetenskapens Värld säsong 28 avsnitt 1 av 18. Bränderna i Kaliforninen visas första kvarten. Likaså nämns stormen Harvey som troligen kontrollerades med HAARP så att regnet låg kvar i 4 dagar över Houston, Texas, vilket aldrig hänt förut. En storm förflyttar sej alltid.


Före bränderna i Santa Rosa var det bränder i september och en av dom svårast bränderna inträffade i Oregon.

I december 2017 inträffade dom svåra anlagda bränderna i Ventura som förintade massvis med hus. Titta noga på bilderna och lägg märke till hur lite skog som faktiskt brinner under "skogsbranden" i Ventura.

(YT/Raw Leaks, 2017-12-06. 2 min)
(YT/San Diego Views 1, 2017-12-05, 1 min)
(YT/ABC7, 2017-12-08, 1 min)

Lägg märke till hur utspridd elden är. På vissa ställen är vartannat hus i intensiv brand, vartannat hus är oskadat. Hur elden kan sprida sej är en gåta.


Översiktsbilder på dom olika brandhärdarna under "buskbranden" i Ventura. Lägg märke till hur mycket rök som syns och hur lite som faktiskt verkar brinna i skogen. Rimligen borde brandkåren kunna klara av den lilla smula brand som finns. Men varför så mycket rök?

"Buskbranden" tilläts tydligen sprida sej under flera veckors tid och verkade plötsligt i december nå fram till bebyggelsen. Helt enligt Agenda 2030. Kommentarer på nätet av personer som bodde i och runt Ventura uppger att Brandmyndigheten inget gjorde för att släcka elden som successivt fick sprida sej under flera veckor.

(YT/American News, 2017-10-24, 16 min)


En brandkårschef råkade ut för myndigheternas energivapen. Han lämnade sitt hem för han trodde att huset var säkert för "skogsbranden" Thomas Fire (wiki), men energistrålarna förintade även brandchefens hus. Han ser ganska tagen ut.

(YT/23 ABC News, 2017-12-06, 3 min)

Hur kan metallen var så förvriden? Ser ni rester av elkablar och diskbänk i videoklippet?


Anmäl
2018-01-28 01:09 #76 av: Huygens

När ni letar runt på nätet efter svar på frågan hur alla dessa 1000-tals "skogsbränder" kunnat starta, lägg särskilt märke till hur folk återkommande nämner att bränderna startade med explosioner om natten. Även wiki-länken nedan uppger att en explosion inträffade vid minst ett tillfälle, trots att wikipedia annars brukar mörka vad som verkligen hänt.

Hur kunde alla 15 skogsbränder i Santa Rosa starta inom samma timme? Värmekarta på slutet av videoklippet som visar hur myndigheterna anlagt skogsbränderna. (YT/Paul Beckwith start vid 12:59, 2017-10-10, 15 min)

Riktade energivapen.


Från Ventura, staden står i brand men brandkåren gör ingenting. (YT/KEYT KCOY KKFX News (KTLV), 2017-12-05, 40 min)

Thomasbranden (wiki).

Branden har redan härjat genom staden under natten, det vi ser är resterna av branden på dagtid. Lägg särskilt märke till att det finns gott om stora brandbilar, men det finns inga brandmän som gör något för att stoppa bränderna. Ingen brandman sprutar något vatten på en enda brandhärd, trots att brandbilarna ofta står 10 - 20 m från brandhärdarna.

Är det inte brandkårens uppgift att släcka bränder, så att elden inte sprider sej till flera hus? Varför gör brandkåren i Ventura ingenting?


Havet ligger alldeles intill, som synes av videoklippet, så det finns gott om vatten för brandbilarna att åka och hämta 2 - 3 minuter bort, för att kunna släcka elden.


Folk åker till jobbet. Staden brinner.

Vad är det för vita bilar på gatan? Titta på videoklippet ovan. Det ser ut som små vita skåpbilar av pickupkaraktär. Telebilar eller bilar för elektriker. Varför åker dessa små vita bilar planlöst omkring i Ventura?

Staden Ventura ligger intill havet. På motorvägen mellan havet och staden är det fullt med bilar som åker förbi med folk på väg till jobben samtidigt som "skogsbranden" pågår för fullt.


Massvis med rök i luften, som skymmer sikten. Men vi kan se hur vissa hus antänds inifrån och brinner utåt. Ingen skogsbrand syns i närheten av dessa brinnande hus och elden kommer efter ett tag ut genom toppen på hustaken.

Lägg märke till hur husen tar eld. Först stiger vit rök ut ur taket. En stund senare kommer lågor från taket. Till sist brinner huset inifrån, uppåt och ut. Brandhärden växer i mitten av huset som ett stearinljus. Det som brinner sönder sist är husets ytterväggar. Därefter är husen totalförintade.

Notera att skogen är oskadad runt husen. Notera att brandkåren gör ingenting för att släcka elden, mer än att planlöst åka runt. Brandbilarna tar det piano och åker runt som slöfockar. Folk promenerar på trottoarerna i sakta mak.

Videoklippet har inte mycket ljud, lite ljud finns vid 10:55.

Lägg märke till att gruppen av 3 - 5 hus som brinner mitt i staden har massvis med oskadade hus framför sej, från det håll som vinden blåser. Husen som står närmare riktningen av "skogsbranden" är oskadade.


Lägg märke till att du inte ser en enda brandman spruta vatten på elden. Sent i videoklippet har ett buskage tagit eld vid vägen nära ett stort hus och buskaget brinner med full kraft. På vägen 10 - 20 m bort står 5 brandbilar och gör en kraftsatsning för att verkligen göra:

ingenting


Kan du se en enda brandman med brandspruta, spruta vatten på elden? Havet ligger alldeles intill och elden har brunnit hela natten, så brandkåren borde haft tid på sej att mobilisera och fylla tankarna rikligt med vatten.

Ändå står brandbilarna stilla och kraftsatser på att göra ingenting.

Lika underligt i detta nyhetsklipp. (YT/CBS LA, 2017-12-05, 7 min)

Nyhetsreportern i inslaget nämner att ett av husen brann ner på 20 minuter enligt ögonvittnen. 20 minuter! Hur är det möjligt?

Energivapen.

En annan nyhetsreporter nämner att Ventura stads gasbolag varit på plats och stängt av gasledningarna. Nyhetsreportern kan inte förstå hur det kommer sej att avbrutna gasrör fortfarande brinner i resterna av dom förintade husen (först halvan av videoklippet).

Gasen är ju avstängd.

Hur kan det fortsätta brinna ur gasrören i dom förintade husen? Hur kan det fortsätta komma trycksatt gas ur gasrören om gasen stängts av?

Agenda 21

Agenda 2030


"Skogsbränderna" är som ett genrep inför vad som komma skall till Illuminatis år 2033.

Befolkningsreduktion.


Anmäl
2018-01-28 10:42 #77 av: Pyttelite

Nej skogsbränderna är inte något genrep utan de har skapats på ”naturlig” väg - inga energivapen har använts.

Att bränderna har fått så stora konsekvenser beror bl.a. på att det var gynsam vår (relativt blöt) så att det funnits mycket vegetation eller utifrån eldens perspektiv bränsle.

Huygens du fick ett antal frågor som du inte besvarat - du verkar ju ha knsideinfornation - kanske du har svaren nu?

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2018-02-05 13:10 #78 av: Huygens

Ett flertal skarpögda iakttagelser kring Kalifornienbränderna har gjorts av personer på nätet. Låt oss titta på några exempel. Den intresserade kan med lite sökningar hitta många fler viktiga videoklipp som bevisar myndigheternas agenda.


En överflygning av området i Santa Barbara. Jag tror att videofilmen kan ha ursprung från Press Democrat, men jag hittar inte originalet. Dock har jag länkat till liknande PressDemocrat-klipp förut. (YT/James Munder, 2017-10-16, 4 min)

På nära håll blir det tydligt hur mycket skog som skonats av "skogsbranden" medan husen genomgående totalförintats, jämnats med marken. Lägg även märke till hur skarp gränsen är mellan förintade hus och oskadade hus intill.

Det finns inget bråte, inga rester av tak, inga rester av byggnadsmaterial i någon större omfattning, inte mycket till väggar och i stort sett inga stommar förutom eldfasta skorstenssocklar från dom förintade husen.

Träden står många gånger friska och gröna.


Lilac Fire (wiki) i San Diego startades troligen av militärhelikoptrar som sköt laserstrålar på växtligheten under natten. Det officiella påståendet är att "skogsbranden" efter någon dag drog in över bebyggt område.

Detta längre videoklipp visar Lilac Fire och gör en grundlig analys av militärens riktade energivapen mot civila mål i Kalifornien. Pentagon använder DEW = Directed Energy Weapons för att förinta husen och driva folk från deras hem och egendomar. (YT/aplanetruth.info, 2017-12-18, 24 min)

Lägg märke till det underliga brandförloppet som visas strax efter 8:10 i klippet. Hur har husen vid sidorna av huvudbränderna klarat sej? Varifrån började "skogsbranden" som jämnat massvis med hus med marken och skonat ett stort antal andra (oskadade) hus som står tätt, tätt intill dom förintade husen.


Här, ett längre videoklipp som analyserar smartmetrarnas roll i "skogsbränderna". Även farorna med 5G och kopplingen till Agenda 21 nämns i detta videoklipp. (YT/Think About It, 2017-12-08 , 30 min)

Vid 18:50 i videoklippet intervjuas brittiska ingenjören Barrie Trower som varnar för farorna med mikrovågsstrålar, som kan göra att folk tappar koncentrationen och får cancer i huvudet eller kroppen.

Om 5G (tråd) och smartmeter (tråd) - Agenda 2030.

Att Santa Rosa drabbades så hårt av "skogsbränderna" beror på att det var i Santa Rosa det starkaste motståndet fanns mot installationen av dom skadliga smartmetrarna från PG & E. Myndigheterna vill troligen slå ut allmänhetens motstånd genom att bränna ner staden.


Här, en flygfotoanalys som visar att "skogsbränderna" onaturligt förintat hus efter hus, men skonat den omgivande skogen. Visst, det finns områden med brända träd också, men inte i någon utsträckning som skulle göra det omöjligt att släcka elden och rädda staden. (YT/Leak Project, 2017-10-15, 9 min)

Dom totalförintade husen syns som ljusgrå "rutor" längs med vägarna i området. En absurd utveckling av "skogsbranden". Enstaka helt oskadade hus finns mitt bland dom totalförintade husen. Kan det vara så att dom oskadade husen saknat smartmeter?


Vi har denna anlays av rökmönstrena från bränderna, satellitbilder. Myndigheterna har inte förklarat hur dom 9000 bränderna i Kalifornien under 2017 kunnat starta. Bränderna startar ur ingenting och avger enorma mängder rök när husen totalförintas av dödsstrålarna från dom riktade energivapnen. (YT/Conspiracy Theories, 2017-12-08, 10 min)

Lilac Fire kan även hittas med yt-sökningrancho monserate fallbrook fire.


Viktigt.

Detta mycket viktiga videoklipp visar hur onaturligt "skogsbranden" drabbat Monserate, Bonsall (wiki) och bränt genom ett bostadsområde i en enda lång remsa och samtidigt skonat mängder av hus som står tätt intill remsan med förintade hus i Lilac Fire. (YT/ABC 10 News, 2017-12-07, 1 min)

Notera i synnerhet hur utbrända husen i överkanten av bild blivit, innan "skogsbranden", dvs riktade energivapen, antänt husen i bildens nedre del. Titta verkligen på videoklippet, det är bara 1 min långt.

Vad gör brandkåren?


Videoklipp som visar del av presskonferensen vid Lilac Fire och förstorade delar av bilden. Jag tror jag sett branden av det aktuella området från denna vinkel i ett annat videoklipp, men hittar tyvärr inte klippet just nu. Kanske kan någon intresserad skriva och visa i ett inlägg hur onaturligt "skogsbranden" svept genom denna stadsdel, totalförintat hus i en prydlig "eldgata" och skonat husen vid sidorna. (YT/mental_boost, 2017-12-15, 11 min)

Troligen har militären tänkt att om husen antänds i "mittenfåran", kommer "skogsbranden" att sprida sej till övriga intilliggande hus i kanterna av "eldgatan".

Min misstanke är att brandkåren fått i arbetsuppgift att utföra symboliskt brandsläckningsarbete för att säkerställa att så många hus som möjligt förintas i Lilac Fire.


Anmäl
2018-02-06 15:49 #79 av: Huygens

Jag kanske ska tillägga att det är väldigt saklig och viktigt information som många gånger kommer fram i kommentarerna till dom olika videoklippen jag länkat till. Kommentarer från boende i områdena som härjats av "skogsbränderna".


Några korta och viktiga klipp som visar att elden startat i husen. Om enstaka träd brunnit är det pga av att "skogsbranden" startat inomhus i villorna och därefter spridit sej ut, till omkringliggande träd och buskage.

Fountaingrove, Paxton Place. (YT/PressDemocrat, 2017-10-24, 2 min)
Coffey Park, Santa Rosa, (YT/Tom R, 2017-10-10, 3 min)
Coffey Park, Santa Rosa. (YT/PressDemocrat, 2017-10-12, 1 min)

Lägg märke till hur väl samlad askan är runt varje förintat hus, trots att städerna utsatts för rasande stormvindar som "omöjliggjort" släckningsarbetet för brandkåren då "skogsbränderna" påstås ha rusat genom gatorna med vindens hastighet.

Varför är så många träd och buskar skonade från "skogsbranden"?

Lägg märke till hur rena gatorna ser ut, trots dom rasande stormvindarna som påstås drivit "skogsbränderna" genom städerna.

Lägg märke till att bilar som står separat på gatan är helt utbrända. Hur kunde "skogsbranden" nå bilarna?

Lägg märke till att brännbara sopkärl i plast, på samma gator, ofta är helt oskadade och i enstaka fall uppvisar smältskador på plasten, men sopkärlen har i allmänhet inte brunnit upp. Hur kan sopkärl i brinnande plast klara sej från "skogsbranden", medan bilar i plåt fullständigt brunnit upp?

Lägg märke till att den ljusblå swimmingpoolen nästan är befriad från skräp, förutom möjligen lite löv. Borde inte en massa sot, aska och bråte ha blåst ner i poolen under den våldsamma stormen som drev "skogsbranden" framåt och förintade husen?

Lägg märke till det döda trädet täckt av lavar till höger i nederkant av bilden från Fountaingrove runt 1:12 - 1:22. Det döda trädet är helt oskadat av "skogsbranden" och dom ljusa lavarna täcker barken, medan husen intill är totalförintade. Borde inte ett fnösketort dött träd som står i snustorr mark brinna upp som ett fyrbåk, om en skogsbrand härjat i Fountaingrove?

Hur kan det snustorra fnösketrädet ha klarat sej, medan dom moderna husen totalförintats av "skogsbranden" i Fountaingrove?

Många gånger står dom torra träden tätt, tätt intill totalförintade hus. Hur är det möjligt att träden många gånger inte uppvisar några som helst brandskador trots att husen fullständigt brunnit ner pga "skogsbranden"?

Inte ens löven på träden ser ut att vara svedda.


Hur kan dessa städer så totalt ha blivit atombombsförintade?

Husen är borta.

Massvis med träd och buskar står kvar trots att myndigheterna påstår att det är snustort i markerna där "skogsbränderna" påstås ha härjat. Grenar, kvistar, löv och barr är ofta helt oskadade på träden, trots att "skogsbranden" härjat i områdena.

Hur är det möjligt med inga, verkligen inga som helst skador på majoriteten av träden i Fountaingrove, samtidigt som husen fullständigt brunnit ner till marknivå?

Inte ens trädens löv är svedda av "skogsbranden".

Hur är det möjligt?

Energivapen.

Agenda 21.


Anmäl
2018-02-14 23:05 #80 av: Huygens

När började myndigheterna använda Riktade Energivapen?


Jag nämnde tidigare att det troligen startade åtminstone på 1970-talet. Fast så hittade jag en god analys av situationen med energivapen, som anger tidpunkten till att åtminstone var så tidigt som 1920-talet. Teknik stulen från Tesla.

Myndigheterna kanske inte hade fullt utvecklade energivapen för att bränna av hela städer, men någon form av riktat energivapen användes troligen på 1920-talet mot enskilda personer.

Användandet av energivapen eskalerade och fick sin topp på 1950-talet då antalet sk spontana människoförbränningar ökade kraftigt. Det som på engelska kallas human self combustion, mänsklig självförbränning eller spontanförbränning.


På dom bilder som finns från 1950-talet kan man se att personer har börjat "spontanförbrännas" och nästan hela kroppen ovanför knäna har brunnit upp. Precis som husen i Kalifornien verkar förbränningen ha startat inne i kroppen och det omgivande rummet har fått minder brännskador. Ibland har en stol eller fåtölj brunnit upp samtidigt. Vissa gånger är golvet svett av branden, men det enda som verkligen brunnit upp är bara personen själv.

Mycket viktig video, som kopplar 1950-talets spontanförbränningar till senare "skogsbränder" i Spanien och i Gatlinburg, USA, som båda inträffade före "skogsbränderna" år 2017 i Santa Rosa och Ventura, Kalifornien, USA. (YT/Terrarium Firma, 2017-06-20, 16 min)


Även denna viktiga video om "skogsbränder" i Fort McMurray, Kanada år 2016, som sammanställts av flera andra personers egenkomponerade videoklipp, varav minst en inte längre går att hitta på YT, då kontot raderats. (YT/Rob Lee Truth, 2018-01-14, 29 min)

Myndigheterna förbjöd även dom boende i Kanada från att själva städa upp sina tomter från aska och myndigheterna skickade istället egna speciella "saneringspatruller" som städade bort alla bevis för att chemtrails använts för att förinta husen med riktade energivapen.

Den mesta info om Fort McMurray hämtades från denna video. (YT/aplanetruth.info, 2017-08-17, 18 min)


Också värt att lyssna på om artificiella översvämningar.
(YT/aplanetruth.info, 2017-08-16, 39 min)

Den sista videon ovan handlar om myndigheternas väderkrig, geoengineering, manipulering av vädret för att framkalla lerskred, översvämningar, torka och perfekta förhållanden för att starta "skogsbränder".

Här, kortare videor som ser sambanden mellan 5G, smartmetrar, energivapen, vädermanipulering och "skogsbränderna". Det underliga brinnande trädet som bara brinner på insidan visas också i detta klipp. (YT/XtremeRealityCheck, 2017-10-19, 8 min)

Även bra videoklipp om geoterrorism, 60 "skogsbränder" startade samtidigt. Antagligen enbart möjligt om bränderna är anlagda. (YT/aplanetruth.info, 2017-10-09, 6 min)

Agenda 21 och bevis för geovapen vid "skogsbränderna" i Fountaingrove. Boende förbjuds att återvända till sina hem medan militärens "saneringstrupper" städar upp dom utbrända husen. (YT/aplanetruth. info, 2017-10-29, 33 min)

Varför?

Radering av bevismaterial.

Mörkläggning och Riktade Energivapen = DEW.


Anmäl
2018-03-03 16:38 #81 av: Huygens

ATHENA, laservapen som USAs militär påstår att dom endast använder för att skjuta ner fientliga flygplan eller skjuta sönder fientliga stridsvagnar och hotfulla attackbåtar med. Lasern är på 30 kW och officiellt sett är räckvidden bara 2 km.

ATHENA och ADAM, laservapen, bränner hål genom pansarplåten på militärbåtar efter 30 sekunder. Fox News, 2017-09-28


Anmäl
2018-03-03 18:19 #82 av: m2studio

Det kan vara möjligt också.

Anmäl
2018-07-31 19:42 #83 av: Huygens

Dom okända energivapnen är åter aktiva och 1000-tals byggnader har bränts ner i Kalifornien. Lägg märke till hur gröna, oskadade träden och dom gröna buskarna är runt dom utbrända husen som förstörts av "skogsbranden".

(YT/KCRA News, 2018-07-27, 4 min) Den sk Carr-branden.

Notera hur gasledningarna avsiktligt ej stängts av. Brandkårens bil står stilla.


2018-08-02 14:01 #84 av: [Roe Deer]

Det mesta som sker nu i sommar känns onaturligt. Tokavärmen, skumma bränder som brinner märkligt... konspirationsteorierna varvas med soleruptioner.

Anmäl
2018-08-07 17:09 #85 av: Huygens

Militära energivapen gör att husen i Kalifornien sprängs sönder och stora brinnande bitar far iväg genom luften. Tallarna brinner med dånet av jetplan. SVT

Mendocino-branden (wiki) är nu Kaliforniens största skogsbrand någonsin. SVT


Den officiella ståndpunkten är nu att världens rikaste land, USA, inte kan skydda sina städer från skogsbränderna. Guvernör Jerry Brown redogör för Bilderbergruppens / FNs; Agenda 2030.

Kalifornien ska göras obeboligt. SVT

Bilder på rekordbränderna. SVT


Björköbranden startad av "nödraket" eller av SÄPO-agenter? SVT

Öckerös kommunledamöter mörkade Björköbranden i fem timmar innan VMA gick ut. Allt med målsättning att branden skulle bli så omfattande som möjligt. SVT

Video från Björkö. Lägg märke till omfattningen av chemtrails på himlen i starten av videoklippet. SVT


2018-08-09 16:14 #86 av: Pyttelite

Måste vara skitdåliga vapen som bara funkar sommartid och under värmeböljor.

Här borde verkligen CIA tänka om och satsat på teknikutveckling.

Nu när de dessutom kommit till Sverige - vem bryr sig om grullflrbud nu när det är SÄPO som fjuttar på? Mycket osmakligt för alla drabbade personer att läsa dessa spekulationer - hur tänkte du nu?

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2018-08-09 17:56 #87 av: Huygens

Det är definitivt konstigt att SVT rapporterar att branden på Björkö startades av en "nödraket", utan att analysera uppgiften kritiskt. Nödraketer är konstruerade att självslockna innan 150 m höjd för att förhindra att bränder uppstår på marken.

Men en specialpreparerade "nödraket" och en SÄPO-agent som på uppdrag av Bilderberggruppen avfyrar "nödraketen" mot Björkö, tillsammans med Öckerös kommunpolitikeras avsiktliga 5 timmar långa fördröjning med att larma allmänheten, passar in i ett mönster av systemsabotage mot samhället.

År 1994 när Sverige hade den värsta torkan i mannaminne, rapporterades inte speciellt många bränder. Vad är det som detta år plötsligt orsakar alla bränder? Troligen militären och SÄPO som anlägger bränderna på uppdrag av Löfvenregeringen för att få Sverige att framstå som mer sårbart och tvinga oss in i Illuminatiorganisationen NATO. SVT, 2018-07-26


Två JAS stridsflygplan påstods lyckas släcka skogsbränderna genom att släppa bomber. Tro på det, den som vill. En skogsbrand är en lång, lång frontlinje av eld. Några enstaka bomber stoppar inte skogsbrandens lång frontlinje. Glöd i marken blossar ganska så fort upp igen till full skogsbrand. Jag har svårt att förstå att någon tror på Försvarets lögner. SVT, 2018-07-26 samt SVT


Dan Eliasson, fd Rikspolischef, numera chef för MSB, förklarar hur han metodiskt systemsaboterar Sverige under dom många skogsbränderna, på uppdrag av Bilderberggruppen. SVT

Genom att använda chemtrails och skapa konstgjorda regn via vädermodifiering ska skogsbränderna bekämpas. Tro på det. SVT:s meteorolog Deana Bajic förklarar hur chemtrails och vädermodifiering fungerar. SVT

Dessutom är det "inte farligt" att använda små mängder giftiga chemtrails för att skapa regn, enligt SVT:s meteorolog Deana Bajic.


Massvis av människor döda av myndighetsanlagda skogsbränder i Grekland. Många utsattes för 5G-strålning 30 m från havet och kunde inte rädda sej. SVT samt SVT

Skulden läggs på "kriminella" i Grekland. Utredningen kommer läggas ner när medias intresse svalnat. SVT


2018-08-09 18:03 #88 av: Pyttelite

Du vet inte vad du pratar om!

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2018-08-10 07:49 #89 av: [Hukanson]

Den här tråden har ett antal kommentarer som har blivit anmälda och därför borttagna och en person har blivit av med sina skrivrättigheter en vecka. Men jag har tillåtit dem att finnas kvar därför att

Huygens är en avancerad konspirationsteoretiker som på sitt egensinniga sätt får fram mycket information och för ett konsekvent resonemang som jag inte ser bryter mot några ifokus regler. Det går att acceptera hans sätt att diskutera om man kommer ihåg att det får stå för honom och inte behöver vara någon annans åsikt. 

Att försöka vinna en konspirations-diskussion är lönlöst anser jag och det finns ingen anledning att bli sur och vilja ge igen. Var glad över den diskussion ni har haft om ett gemensamt intresse om något som är allvarligt och förstört livet för så många människor i Kalifornien. Tillvaron är inte enkel längre - det finns mycket under en utomjordisk himmel. 

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-08-10 09:42 #90 av: Pyttelite

Det är oerhört obehagligt att läsa dessa konsprationsteoriet som rent tekniskt dessutom är helt felaktiga.

Det är extra obehagligt när människor förlorat hem blivit skadade och i många fall blivit dödade.

När det händer ”långt bort i stan” är det väl en sak men nu handlar det om svenska förhållanden och människor som bor nästgårds och det är mycket osmakligt.

Att det inte finns klara regler på sajten för detta talar mer mot sajten än användaren.

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2018-08-10 09:54 #91 av: Zpookey

Ser man på filmklippet från inlägg nr 0 (som tydligen är bortplockat nu) så ser man klart och tydligt att den "blå" ljusstrimman är från ficklampan som personen i bilden håller.

Anmäl
2018-08-10 10:07 #92 av: Pyttelite

# 91 Det finns ingen eller mycket liten sanning i de teorier som presenteras i denna tråd. Den påvisar stor okunskap om bränder.

Tråden ör dessutom späckad med faktafel rakt igenom både för utländska och svenska förhållanden. Inläggen raljerar om människors olycka inget att vara glad över som det sägs i inlägg #89 och den tar inte bara upp läget i USA.

Självklart vinner fakta över konspirationsteorier - jag hoppas att vi alla är överens om det.

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2018-08-10 10:20 #93 av: Zpookey

#92
TS figurerar i en massa olika grupper här på iFokus och det är fantastiskt att hen ens hittar alla de länkar hen refererar till. Ibland undrar jag ifall hen är någon slags AI som har indexerat varenda lite obskyr sida på internet. Du ska bara se vad som skrivs i datorn.ifokus....där är också konspirationsteorier på hög nivå. Gapskrattar

Anmäl
2018-08-10 13:37 #94 av: Huygens

Holly Seeliger är politisk kommentator med bakgrund i USAs Green Party (Miljöpartiet ungefär). Hon hoppades på Bernie Sanders under primärvalen.

Holly Seeliger kommenterar mestadels politiska skeenden i USA, men då hon fick många förfrågningar om dom pågående (årets) Kalifornienbränder, gjorde hon en live chat om ämnet. Väl värt att se och lyssna på ur ett perspektiv från någon som är amerikansk medborgare, lever och upplever media i landet. Analysen är uppbruten i två delar då hennes nätförbindelse oväntat bröts i mitten av chatten.


California Fire Grows to Largest in History! Let's Talk Anomalies. (YT/Zoon Politikon, 2018-08-07, 36 min)

What is Causing the Largest California Fire in History? #5g #dew (YT/Zoon Politikon, 2018-08-07, 18 min)


Det framkommer i Holly Seeligers live chat att åsikterna om vad som orsakar Kalifornienbränderna och ett stort antal bränder i andra delstater är följande.

1. DEW.
2. Smartmetrar ("moderna" radiostyrda elmätare).
3. Mobilnätet och då särskilt 5G.
4. Övrigt.

Det är nog flest som tror att någon form av DEW använts. Smartmeterar har också hög misstanke i synnerhet efter Kalifornienbranden i Carr, där utbrända hus omgavs av gröna träd, grön buskar och uttorkade gula gräsmattor. Trädens gröna löv var ej uppbrunna och var så uttorkade (av skogsbranden?) att när någon kramade en bunt gröna löv från trädet, i handen, smulade dom uttorkade gröna löven sönder till flis.

Bakgrunden till Kalifornienbränderna anses vara FN:s Agenda 2030 eller någon liknande agenda för storföretagen att ta över landområden. Bilar brändes ut, medan sopkärl i plast hade mer än 50 % chans att klara sej oskadade intill utbrända hus och utbrända bilar.

Det mest iögonfallande med Carr var utebodar som byggts av vanligt virke, plankor/brädor, men som var oskadade, medan själva boningshusen var jämnade med marken av skogsbranden. Ibland stod utebodarna i trä oskadade bara 5-6 m från dom nedbrunna bostadshusen som förintats av skogsbranden.

Bilden nedan åskådliggör vad som kan ha hänt (egen, utan upphovsanspråk).


Anmäl
2018-08-10 14:06 #95 av: Pyttelite

Så det var dom som var på Björkö och härjade?

Inget av det du skrivit ovan stämmer.

Stora bränder har alltid varit vanligt i de regionerna osvsett om de varit bebodda eller inte och har inte med några vapen eller agendor att göra.

Dina källor och du själv verkar ha liten kunskap om hur dessa bränder fungerar och det har vi diskuterat otaliga gånger nu.

Varför sker dessa bränder på sommaren när det är som varmast? De refererade vapnen borde väl funka lika bra under vintertid då det bara är en 15-20 grader varmt?

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2018-08-10 14:48 #96 av: [Hukanson]

Det finns bränder som startar av ex gnistor från tåghjul som färdas på heta rälsar och tänder väldigt varma torra skogsområden. Sverige har haft 60+ bränder och alla har ju börjat på något sätt - det kan vara svårt att exakt veta. 

Huygens har en teori om att USA's militär har utvecklat laservapen som mycket väl kan sättas i flygplan, helikoptrar eller satelliter och med stor precision användas för att exvis sätta eld på hus. Normalt sett skulle ändå en eldsvåda sprida sig över området men konstigt nog , som Huygens påpekar, så är de begränsade till just huset, medans träd i närheten ser helt oskadade ut. Beror det på att elden släcktes väldigt snabbt? Huset ser helt nerbränt ut. Vi kan väl ändå enas om att det är underligt? Huygens utvecklar sina teorier med info om byggnadsmaterial etc.

Får man sätta in dessa världsliga händelser i ett mer andligt sammanhang och prata om öde och karma? Jo det får man på Utomjordiskt. Vi begränsar oss icke till naturvetenskap utan är öppna för högre dimensioners sanningar. Att framkasta teorier om andliga orsaker är OK om det är någon som vill göra det. Vi lever alla i ett universum som har andliga lagar och får ta konsekvenserna om vi lever i samklang eller disharmoni med dessa. Allting händer av orsaker - ibland naturliga, ibland mänskliga, ibland andliga/materiella.  Kanske det mänskliga är mer dominerande i Sverige men vad vet vi om Kalifornien?  Man skulle kunna tro att det är någon speciell produkt som husägare använder som gått sönder och börjat brinna men det borde väl ha kommit fram vid det här laget.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-08-10 20:09 #97 av: Huygens

På uppdrag av Bilderberggruppen slog Vattenfall på strömmen till en 70000-volts kraftledning som låg på marken trots att det fanns personer som arbetade i området. Det blev ett 150 m långt tomtebloss som startade skogsbranden i Harg, Östhammars kommun, 2018-08-08.

Vattenfalls chefer firade såklart.

SVT
Ny Teknik
Sverige Radio

Den officiella förklaringen från Vattenfall är att dom ansvariga inte visste att den nedrivna kraftledningen låg på marken när dom slog på strömmen för att starta skogsbranden.

"Vattenfall uppgav i onsdags att brandorsaken hade att göra med en gnista från en skogsmaskin, vilket alltså inte stämmer." Södermanlands Nyheter

Vattenfall anser sej ha följt alla rutiner.

Tro på det.


Anmäl
2018-08-12 10:32 #98 av: Pyttelite

Du kan inte ens läsa dina egna angivna källor. Där står att en utredning ska göras och att Vattenfall själv anmält händelsen till elsäkerhetsverket.

Varför sprider du felaktig information?

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2018-08-12 13:33 #99 av: Huygens

Vattenfall anser sej ha följt alla rutiner.

Svenska myndigheter kommer därför utföra en fasaddans för att mörka och dölja, dölja och mörka vad som verkligen händer med dessa många skogs- och kraftledningsbränder.

Charader.

Som du förväntas tro på.

Bilderberggruppens direktiv kommer att gå först, på samma sätt som att svenska myndigheter kontinuerligt mörkar vad som sker kring alla skandalerna med Nya Karolinska Sjukhuset.


Nu har det t o m gått så långt att svenska "myndighetsutredningar" till 100 % officiellt, helt förlorat förmågan att ta reda på vad som verkligen händer. Den stora tågolyckan i Ludvika, oktober år 2017, med 13 urspårade tåg, saknar förklaring.

Saknar förklaring.

12 vagnar + 1 lok = 13 tåg. 13, ett Illuminatinummer som används vid frimurarnas satanistiska ritualer. SVT

Vi ska leva i en värld utan förklaringar där skogsbränder och tågurspårningar är "oförklarliga".


Låt oss titta en stund på uthusen i Kalifornien.

Skjulen.

Jag har tidigare nämnt att boningshusen i Kalifornien brinner helt ner till marknivå under "skogsbränderna". Bilar på gatan av metall totalförstörs i "skogsbränderna", men sopkärl i lättbrunnen plast och uthus i eldgödanden trä klarar sej påfallande bra från "skogsbränderna". Även rikedomen av gröna träd, gröna buskar och gula intorkade gräsmattor klarar sej påfallande bra från skogsbränderna.

Det är bara bostadshusen i Kalifornien som brinner helt ner av skogsbränderna.

Hur kan det komma sej?

Agenda 2030


Över 1600 skogsbränder har rasat i USA dom 3 sista månaderna. Dom 5 största bränderna i Kalifornien i år, är samlade här (wiki).

Skjul - Uthus.

Tyvärr är dom bästa videoklippen redan raderade på youtube, som visade uthus och skjul som klarat sej från "skogsbränderna" tätt intill bostadshusen i branden Carr (wiki) i Kalifornien. Det var fullkomligt gödlsat med skjul i trä som överlevt skogsbranden, medan lyxvillorna på 400 - 500 m2 helt hade brunnit ner. Jag länkar istället till några andra videoklipp som dock inte visar samma mångfald av "överlevande" uthus som klarat skogsbränderna.

Vi har följande videoklipp med drönarkamera som mellan 00:35 - 00:48 helt kort visar två skjul/uthus som ej påverkats av "skogsbranden", trots att intilliggande bostadshus totalförstörts av militära energivapen. Det finns flera små uthus som klarat sej från branden, några är täckta av aska och sot. Låt mej peka ut ett par av dom mer framträdande uthusen som klart skogsbranden och står intill totalt nedbrunna lyxvillor för miljontals kronor, 2 - 3 miljoner $/st.

(YT/Sacramento vid 00:35 - 00:48, 2018-08-04, 3 min) - se nedan:


Skjul nr 1: Till vänster i bild på långt avstånd vid 00:35. Mörkgrön gräsmatta till vänster om skjulet/uthuset och nedbrunnet bostadshus 4 m till höger om skjulet. Skjulet har vitmålade väggar, helt opåverkade av hettan och skogsbranden. Taket på skjulet syns i ett ljusrött (rosa?) material. Skjulet nr 1 försvinner ur bild till vänster, vid 00:45.

Skjul nr 2: Mera mitt i bild på höger sida av gatan. Skjul med vita väggar och ett sött litet rött tak. Utbrunna lyxvillor framför och bakom Skjul nr 2. Det bortre nedbrunna bostadshuset befann sej endast 3 m från Skjul nr 2, ända har hettan inte påverkat den vita färgen på Skjul nr 2, som initialt är svårt att sej då Skjulet befinner sej långt bort. Skjul nr 2 syns tydligare mot slutet och försvinner ur bild nertill, vid 00:48


Och även här, Skjul nr 2. (YT/Sacramento vid 1:26 - 1:34, 2018-08-04, 3 min)

Skjul nr 2 syns åter vid 1:26, nästan mitt i bild och försvinner sedan ur bild åt höger vid 1:34. Lägg märke till hur oerhört nära Skjul nr 2 står intill dom totalförintade resterna av bostadshusen.

Nedbrunnet bostadshus till ena sidan. Nedbrunnet bostadshus till andra sidan. Nedbrunna bostadshus längs hela gatan.

Totalförintade bostadshus.

Längs hela gatan.

Skjulen är oskadade och har galant klarat sej från skogsbranden. Lägg även märke till att påfallande många träd och buskar klart sej från skogsbranden.

Dyra lyxvillor bränns ner med DEW.

Skjul i eldfängt trämaterial klarar sej dock bra från "skogsbränderna". Den vita plastfärgen på skjulens ytterväggar är inte ens svedd. Hur kan väggarna vara helt vita på skjulen om en skogsbrand bränt ner en lyxvilla 3 m bort under en rasande eldstorm?

Agenda 2030


Anmäl
2018-08-12 17:12 #100 av: Pyttelite

Du har fel - vattenfall har anmält incidenten och först efter utredning vet man vad som gått fel.

Varför hittar du på saker som inte är sanna?

Tillhör kanske du Hilly- Billy gruppen?

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Anmäl
2018-08-12 18:22 #101 av: Huygens

Hur mycket ljuger Vattenfall?

Låt oss kritiskt titta på den officiella historien om skogsbranden i Harg. Påståendet är alltså att en "skogsmaskin" ska ha dragit ner en 70000-voltskabel.

Här börjar det bli problem.

70000-voltskablar sitter på mer än 20 m höjd och det är få skogsmaskiner som klarar av att sträcka sej uppåt mer än 14 m. Så hur kunde en "skogsmaskin" alls dra ner en kraftkabel som sitter högt uppe, högt ovanför "skogsmaskinen", i höga kraftledningstorn?

Dessutom står dessa kraftledningstorn i en kraftledningsgata, så 70000-voltskabeln är väl synlig och det finns ingen växtlighet som behöver avverkas i en sådan kraftledningsgata, då dom högsta växterna är gräs och enstaka buskage. Träden är sedan länge röjda i en sådan kraftledningsgata.


Hur överlevde skogsföraren när 70000-volt kom i kontakt med "skogsmaskinen"? Hur klarade sej dom andra runt om? Media berättar ju att det fanns personal som jobbade i området. Hur kunde alla vara så lyckosamma att dom undvek en kraftkabel som föll ner i marken över en sträcka av 150 m? Strömmen går ju ut 10 - 20 m från kabeln vid markkontakt.

Hur kunde alls 150 m kraftkabel lägga sej mot marken? Om ett kraftledningtorn välts, brukar kabeln bara hänga ner i luften mellan dom andra kvarvarande tornen. För att så mycket som 150 m kabel ska nå marken måste minst två kraftledningstorn skadats. Visst, tornet som skadats kan stå på en höjd, men på det enda foto jag hittat på kabelbranden i Harg, ser 70000-voltskablen ut att ligga på slät mark i en relativt låglänt svacka.


Kan det vara så att en SÄPO-agent på uppdrag av Bilderberggruppen (via Vattenfall) dragit ner kabeln med en lite högre kran som nått upp till 20 - 25 m höjd?

Och så ströminkopplingen.

Då det rör sej om högspänning i en kraftkabel, finns det alltid en viss typ av procedur som måste följas vid inkoppling. Eltekniker kopplar alltid på svagström genom kraftkabeln, tror det är runt 15 Volt, för att se om kraftkabeln kortsluts mot något. Kabelbrand är dyrt och kan kosta miljarder kr att reparera om branden drabbar en fabrik.

Så man testar alltid, först.

Hur kommer det sej att Vattenfalls eltekniker inte följde proceduren och först gjorde en testkoppling med 15 Volt? Varför slog Vattenfall på 70000 Volt med en gång genom kraftkabeln i Harg?


Anmäl
2018-08-13 11:37 #102 av: Zpookey

#101

Bilderberggruppen och Illuminati har börjat få upp vittringen på dig...det är bäst att du låser fönster och dörrar och drar ur din internetkabel innan de hittar dig. Man skyddar sig bäst med en foliehatt dock. Regnar

Anmäl
2018-08-13 13:08 #103 av: Huygens

Låt oss titta på Kalifornien igen och i synnerhet Carrbranden (wiki), se även #99 m fl.

Är det inte konstigt att brandkåren ej stänger av gasflödet i gasledningarna till boningshusen vid dessa skogsbränder där husen totalförintas? Nästa dag syns ofta, i resterna av husens aska, bostadshusens avbrutna gasledningar brinnande av utströmmande gas.

Mitt intryck är att syftet med att brandkåren låter gasen brinna i 48 timmar är att säkerställa att bostadshusen förstörs fullkomligt. Första ledet i CIA:s Operation Depopulation.

Lägg märke till hur lätt reportern hoppar över den utströmmande brinnande gasen och bara kort nämner att hon kan höra det väsande ljudet från utstömmande gas, som brinner i resterna av bostadshuset. Ingen analys och inget ifrågasättande av varför den brinnande gasen inte stängdes av omedelbart av brandkåren då skogsbranden påstods närma sej städerna Redding och Carr.

(YT/KCRA News vid 2:39 - 4:31, 2018-07-27, 5 min)

Ett ögonvittne beskriver hur "skogsbranden" såg ut att vara långt borta, för att sedan plötsligt se hur hus efter hus hastigt antändes som stearinljus i en kyrka. Brandkårens insatser var i bästa fall obefintliga eller motverkade sitt officiella syfte. Ögonvittnet, samma videoklipp, annan startpunkt -> (YT/KCRA News vid 3:25 - 3:40, 2018-07-27, 5 min)


Låt oss även titta på uthusen som aldrig verkar brinna ner, medan bostadshusen för mångmiljonbelopp tätt intill, förvandlas till 5 cm höga asklager på marken. Jag hittar inte det ursprungliga bra videoklippet på alla dom "överlevande" uthusen i Carr. Jag länkar istället till tidpunkter i videoklippet nedan, där det ändå framgår att uthus i trä och plankor ej brunnit upp, trots att uthusen befunnit sej i en rasande "skogsbrand" som förintat bostadshus och totalförstört bilar.

Uthusen i plank och trävirke klarar sej fin-fint i "skogsbranden". Förklaringen är att boningshusen och bilarna bränts ner med DEW (eng. directed energy weapons), militära energivapen, medan uthusen lämnats ifred och på så sätt klarat sej. Jag länkar till tidpunkter i videoklippen i något omvänd ordning för att åskådligöra siutationen tydligare. Den intresserade kan säkert på egen hand hitta fler "överlevande" uthus än vad jag nämner nedan.

Uthus nr 3: Litet orange uthus med snygga knutar. Uthus nr 3 syns initialt till vänster i bild. Helt oskadat, inte ens sotigt. Uthus nr 3 står intill utbrända bostadshus som radar upp förbrända grunder och bråte längs gatan. Lägg märke till i förgrunden, den röda brandposten som tydligen inte användes. I förgrunden syns också för ovanlighets skull ett förbränt sopkärl. (YT/mental_boost vid 13:40 - 13:56, 2018-08-02, 16 min)

Uthus nr 4: Vitt uthus, syns till höger om uthuset nämnt ovan. Uthus nr 4 har några mörka paneler på framsidan, men verkar i övrigt ha klarat branden bra, till skillnad från bostadshuset framför, som förintats, reducerats till ett 5 cm tjockt lager aska på marken. (YT/mental_boost vid 13:18 - 13:39, 2018-08-02, 16 min)

Förklara gärna det.


Uthus nr 5 och Uthus nr 6: Två vita uthus intill varandra 5 m från det utbrunna bostadshuset. Uthusen dyker upp aningen till vänster om mitten av bilden. Lägg märke till hur sönderbrända boningshuset och bilen är, samt att dom två vita uthusen klarat "skogsbranden" bra. Uthusen är inte ens speciellt sotiga. Lägg även märke till mångfalden av träd och buskage runt det förintade bostadshuset och den totalt utbrända bilen. (YT/mental_boost vid 7:36 - 8:16, 2018-08-02, 16 min)

Hur kan du ha en rasande "skogsbrand" utan att uthusen ens blir speciellt sotiga och hur klarade sej träden runt om från "skogsbranden"?

Är träden gjorda av asbest?

Eller det kanske är så att uthusen i trä, egentligen är gjorda av eldfast asbest? Keramiskt eldfasta uthus i bräder och trävirke?

Är det så?


Förklara gärna dom oskadade uthusen, där bostadshus och bilar totalt brunnit ner. Dom oskadade uthusen står sällan mer än 5 m från nedbrunna bostadshus.

Vad är förklaringen?


Anmäl
2018-08-13 13:22 #104 av: [Hukanson]

#102 att Huygens skulle bli föremål för en laserstråle från en satellit tror jag är noll sannolikt. Illuminati har hundratusentals konspirationsteoretiker mot sig på Internet så de har fått tillräckligt med vittring och Huygens går nog säker. Det var en skojig kommentar annars. Denna tråden kan behöva litet upplättning. Hade det vare en diskriminerande negativ attack skulle den bli borttagen.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-08-18 18:20 #105 av: Huygens

Kort videoklipp från förra årets kalifornienbränder. Notera precis i starten hur bostadshusen syns jämnade med marken av "skogsbranden", men dom små uthusen i trä (intill förintade boningshus) på flera ställen klarat sej helt från "skogsbranden". Även träden och buskarna har på många ställen överlevt "skogsbranden" påfallande välbehållna.

Hur komer det sej att uthus i bräder och trä klara skogsbranden, medan omgärdande boningshus förvandlats till 5 cm asklager av "skogsbranden"?

Militära Terrorvapen.


Lite senare in i videoklippet: Lägg märke till hur dom större byggnaderna på parkeringsplatsen brunnit ner, men träden står gröna och fina runt om samt bensinstationen har klarat sej helt och hållet från "skogsbranden".

Kommersiella byggnader i stål och betong som brinner ner till högar med bråte, men bensin och träd klarar sej fin-fint från "skogsbranden". Vad är förklaringen?

Riktade energivapen som militären utvecklat sedan 1950-talet.

(YT/ODD Reality, 2017-10-18, 8 min)

Agenda 2030


Anmäl
2018-08-28 15:28 #106 av: Huygens

Det framkommer nu att Verizon stryper internet- och mobiltrafiken för brandmyndigheten i samband med Kalifornienbränderna. Brandmyndigheten i Kalifornien har abonnemang hos Verizon för höghastighetstrafik, för att kunna varna befolkningen vid annalkande skogsbränder. Det är särskilt viktigt att kunna varna allmänheten vid kraftiga vindändringar och när ett stort antal bränder oförklarligt blossar upp inom en och samma geografiskt tätbebodda region. CNET, 2018-08-24

Verizon skyller på tillfälliga tekniska problem och på att brandmyndigheten använder nätverket för mycket vid stora skogsbränder, vilket gjort att Verizon kraftigt strypt datatrafiken till allmänheten när dessa bränder härjat, vid flera tillfällen i år och förra året 2017.

En rättsprocess är påbörjad av brandmyndigheten, som troligen inte får någon effekt alls då myndigheterna och militären är väldigt inställda på att genomföra Agenda 2030.


Anmäl
2018-11-24 10:00 #107 av: [Hukanson]

Onekligen har den senaste tidens eldstormar och förintelse av bostadskvarter i Kalifornien satt myror i huvudet på alla som intresserat sig för vad som händer. Det är inte "normalt".

Oneness can not be divided.

Anmäl
2019-06-12 10:55 #108 av: Huygens

Minns ni den sk Tubb's Fire år 2017. Här är ett klipp som nämner att vissa av husen i stort sett klarade branden, men elkablarna inne i husen hade brunnit upp. Orsak? DEW.

(YT/mental_boost, 2019-06-08, 7 min)


Anmäl
2019-06-20 09:50 #110 av: [Hukanson]

En folietupp skapar fred i informationskriget. 

Bränder är farliga. I Sverige ska nu Försvaret ta större ansvar för eldbekämpningen. Kanske det blir sommarvärnplikt för 100 000 ? Eftersom Staten äger så mycket skog är det inte helt omöjligt.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2019-06-22 12:44 #111 av: Huygens

Svenska brandsläckarhelikoptrar slumpades bort. Sveriges Radio


Anmäl
2019-06-28 14:40 #112 av: Huygens

Upp mot 100 km2 skog brinner i Katalonien, Spanien. Sveriges Radio


Anmäl
2019-07-09 14:19 #113 av: Huygens

Mha chemtrails kan myndigheterna framkalla eldcykloner, alt eldtornados. Kemikalierna sprids först ut över ett område med jetplan och ansamlas därefter med ELF eller mikrovågor från HAARP. Militären antänder marken och skogen, troligen med någon relativt egal metod, bensindunkar eller laserstrålar. Elden drivs därefter ihop till en virvel med väderpåverkande metoder och eldcyklonen förtär allt i sin framfart. Även lastbilar med släp har rapporterats sugas upp i eldstormen och metallen har delvis smält. SVT


neverlosetruth har upprepat berättat att sk GWEN-towers är utplacerade med så täta mellanrum att tornens strålning kan leda väderstråken, genom att sända intensiv elektromagnetisk strålning som "lyfter" eller upphettar luftlager högt upp, vilket skapar ett sug som driver samman förpreparerade väderfenomen från omkringliggande områden. Officiellt sett existerar inte GWEN (wiki) och påstods bara vara avsett att placeras ut med 500 km avstånd. Idag finns GWEN-liknande torn på bara några km avstånd över hela USA. GWEN kan även slå ut vanlig elförsörjning och störa trådbunden telekommunikation. Se även Oroville (tråd).


Några exempel på pulserande effekter av GWEN:

(YT/neverlosetruth, 2017-11-16, 16 min) - olika faror och skador.
(YT/neverlosetrurh, 2019-01-16, 37 min) - djupare analys av GWEN.
(YT/neverlosetruth, 2019-05-19, 28 min) - sjukdomar mm.


Fabio (wiki) blev år 2017 rånad i sitt hem och har sedan dess gått ut offentligt och sagt att Djupa Staten genomför ett omfattande systemsabotage av Kalifornien för att implementera Agenda 2030. (YT/TMZ, 2017-05-01, 2 min)

Fabio reste till Afrika för 30 år sedan och han säger idag att i Afrika såg han aldrig den typen av tältläger som växt upp i Kaliforninen, orsakad av Illuminatis metoder implementerade genom Agenda 2030. (YT/FOX News, 2018-05-29, 4 min)


Anmäl
2019-07-27 19:05 #114 av: Huygens

Nu är traditionell medias påstående att Global Uppvärmning orsakat skogsbrand på Grönland i flera dagar. SVT

HAARP måste verkligen jobba på högtryck. Eller så har Fake News-journalisterna fått en månadslön extra.


Anmäl
2019-07-27 22:34 #115 av: [Hukanson]

Uppe i norr har vi en påtaglig värmebölja just nu så torrt lär det vara även i Sibirien. Okänt ändå hur bränderna börjar? 

Oneness can not be divided.

Anmäl
2019-08-22 22:58 #116 av: Huygens

Brasiliens regnskogar brinner, analys: (YT/Zoon, 2019-08-22, 5 min)


Anmäl
2019-08-23 18:29 #117 av: Huygens

CIA ligger bakom. SVT


Anmäl
2019-08-25 11:37 #118 av: Huygens

Brasiliens president Jair Bolsonaro (wiki) åtlyder CIAs befallningar. Brasiliens president Jair Bolsonaro har upphävt miljöarbete som annars skyddat regnskogen.(YT/vlogbrothers, 2019-08-23, 8 min)

Brasiliens skogar bränns ner med flit.


Anmäl
2019-08-27 09:40 #119 av: Huygens

Åskväder vid nordpolen. Guardian


Anmäl
2019-09-07 17:39 #120 av: Huygens

110 skogsbränder har startat i Australien sista dygnet. DEW som är i farten? SVT


Anmäl
2019-10-09 16:47 #121 av: Huygens

Elen stängs av i del av Kalifornien. SVT


Anmäl
2019-10-11 21:24 #122 av: Huygens

San Fernando Valley norr om Los Angeles. SVT


Anmäl
2019-10-13 13:51 #123 av: Huygens

Kraftig översvämning i Japan. SVT


Anmäl
2019-10-25 14:32 #124 av: Huygens

Kincade Fire, San Bernadino mm, Kalifornien. PG&E stängde strömmen före. Skogsbranden startade på 100-tals ställen ungefär samtidigt inom 4 - 6 timmar och täcker enorma områden; 40 - 80 km2, främst i områden med villabebyggelse. intill skog. (YT/Zoon Politicon, 2019-10-24, 5 min)

PG&E har ansökt om konkursskydd och meddelat att flera områden i Kalifornien kommer att stängas av från elström.


Anmäl
2019-11-06 16:31 #125 av: Zpookey

Denna tråden börjar bli väldigt lång...

Anmäl
2019-11-08 10:36 #126 av: Huygens

HAARP för att torka ut skogen. DEW för att starta Mariabranden i Kalifornien, se hur fort en av skogsbrandens brandhärdar antänds. SVT, 2019-11-02

I praktiken startas dessa bränder på flera platser samtidigt av militärtjänsten.


Anmäl
2019-11-10 11:10 #127 av: Huygens

En färsk nyhet om Paradise idag. Notera flygbilderna mellan 1:41 - 1:45, där gröna oskadade träd står tätt intill nedbrända föraskade hus som förintats med militär DEW. SVT


Anmäl