2017-06-06 10:02 #0 av: Huygens

Daphnis är en av Saturnus månar.

Daphnis är bara 8 km stor och ligger i A-ringen i det som kallas Keelers Delning (eng. Keeler Gap).

.

Nu kommer det märkliga.

Daphnis har nästan perfekt excentricitet, nästan perfekt cirkulär bana. Faktum är att Daphnis har högre excentricitet än Venus, vilket används av vetenskapen som argument att Venus (troligen nytillverkad) måste vara en väldigt gammal planet för att få så perfekt excentricitet.

Men samtidigt påstås Daphnis störa delar av A-ringen i området kring Keelers Delning och skapa vågor i ringen. Daphnis orsakar vågor på båda sidorna om Keelers Delning, men bara en sida i taget verkar påverkas av Daphnis svaga gravitation.

Hur uppstår vågorna och hur bevaras Daphnis excentricitet?

.

Kan Daphnis vara ett uråldrigt rymdskepp som konstant korrigerar sin bana så att excentriciteten bevaras?