2017-03-28 11:10 #0 av: VSK

"Kan stjärnor bildas i den ”galaktiska vind” som supermassiva svarta hål ger upphov till? En artikel i tidskriften Nature visar på ett helt nytt sätt att bilda stjärnor.

I centrum av nästan varje galax, inklusive vår egen Vintergatan, finns ett så kallat supermassivt svart hål. Även om dessa hål suger in allt i deras väg ger de också, lite paradoxalt, upphov till kraftfulla utflöden. När de svarta hålen slukar materia värms den omgivande gasen upp och kastas ut från värdgalaxen i kraftfulla, täta ”vindar”.

Med hjälp av Very Large Telescope (VLT) i Chile anser sig nu en internationell grupp astronomer ha bevis för att det kan bildas stjärnor i dessa utflöden. Detta efter att ha studerat ljuset från en pågående kollision mellan två galaxer på cirka 600 miljoner ljusårs avstånd från jorden".

Läs klart här >>> http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/stjarnor-kan-bildas-i-vinden-fran-svarta-hal?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20170328%3Astjarnor-kan-bildas-i-vinden-fran-svarta-hal%3Anyh