Frågor inom ämnet söker svar

Sikorsky S-92 R116

2017-03-21 20:38 #0 av: Huygens

Den irländska helikoptern Sikorsky S-92 R116 försvann från radar 2017-03-14. Uppgifter om höjdförändring saknas i media och ingen nödsignal sändes.

Helikoptern avsåg att landa och tanka vid platsen Blacksod, men avbröt den påbörjade landa-tankaoperationen av okänd anledning. Bränsletanken återfanns senare och innehöll bränsle, så helikoptern hade bränsle för att flyga.

R116 var en räddningshelikopter i kustbevakningen med fyra besättningspersoner, på väg att undsätta en sjuk fiskare. En besättningsmedlem återfanns efter helikopterns försvinnande, men kunde inte utfrågas och avled på sjukhus.

Den återfunna besättningsmedlemmen, kapten Dara Fitzpatrick begravdes skyndsamt bara fyra dagar senare. Hon hade tidigare varit med i en TV-dokumentär.

.

Sista höjduppgiften är att R116 flög på 1 km höjd.

R116:s svarta låda ger ifrån sej en pingsignal som registreras i havet nära klipporna. Senare uppgavs fragment av helikoptern ha återfunnits antingen på klipporna vid kusten eller i sådant skicka att vrakdelarna måste slagit i klipporna (rapporteringen är tvetydig). 

Enligt vissa uppgifter hittades vrakdelar på klipporna 50 m från havet, vilket antyder att helikoptern kraschat mot klipporna och sedan åkt ner i vattnet nära land.

Det konstiga är att det nu gått sex dagar och den svarta lådan har inte lokaliserats. Kustbevakningen letar inom ett område som är 100 x 100 m. Helikoptern som helhet, som är en enorm historia med plats för 19 personer, har heller inte hittats. Och fortfarande saknas dom tre återstående besättningsmedlemmarna.

Pingsignalen kommer från en plats 50 m från kusten.

.

Många frågetecken finns. Varför kraschade helikoptern? Hur ändrades helikopterns höjd innan kraschen? Påståendet att kraschen gick snabbt måste motsvaras av någon slags uppgift. Varför saknas den uppgiften i media?

Varför sändes ingen nödsignal?

Varför har den stora helikoptern inte hittats trots att vrakfragment hittats i sådant skick att dom måste slagit i klipporna kanske 50 m upp på land?

Varför har inte svarta lådan lokaliserats och plockats upp, trots att pingsignal detekterats?

Varför begravdes Fitzpatrick så hastigt? Obduktioner fortskrider sällan så snabbt utan olika kompletterande åtgärder brukar behöva göras. Kontakt med begravningsbyrå, ordnande av gravplats och gudstjänst brukar också ta mer tid, i synnerhet om familjen är i chock.

Varför landade helikoptern inte vid Blacksod och tankade som det ursprungligen var tänkt?

Anmäl
2017-03-22 19:34 #1 av: Huygens

Helikoptern är hittad 60 m ut i vattnet från kanten av klipporna på Blackrock. Svarta lådan ej hittad, men avger pingsignal.

Anmäl
2017-03-23 06:24 #2 av: Farwuq

Är kusten så »vild« att det inte går att fara ut och plocka upp lådan och de döda?

Corruptissima re publica plurimae leges.
Värd för Astrologi & Psykologi iFokus.
Medarb. Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland.

Ge mig snabelat NU!

Anmäl
2017-03-23 11:31 #3 av: Huygens

Det har antytts i media att det är en del vågor vid klipporna, men inget som skulle motivera ett långt dröjsmål. Jag tror orsaken till alla officiella dröjsmål är något annat.

Spridningen av vrakdelar antyder ju att helikoptern gått i bitar uppe i luften. Vissa stora vrakdelar låg 50 m upp på land och helikoptern ligger 60 m ut i havet.

Anmäl
2017-03-24 23:07 #4 av: Huygens

Svarta lådan är plockad ur vattnet. Vraket verkar inte bärgat. Dom tre saknade besättningsmedlemmarna är fortfarande försvunna.

Anmäl
2017-03-27 12:28 #5 av: Huygens

Den svarta lådan har sänts till Farnborough i Storbritannien (via Dublin) för analys och verkar ha läckt in en smula vatten, vilket kan ha skadat innehållet. Det är konstigt då svarta lådor ska klara av krascher och ska klara av att hamna i vattnet. Det är också konstigt att Irland saknar möjlighet att själva undersöka den svarta lådan.

Piloten är återfunnen i helikoptern, så nu saknas bara två besättningsmedlemmar. Det konstiga är att helikoptern är så sönderslagen att en undervattensrobot krävdes för att klippa sönder helikoptern innan piloten kunde plockas ur helikoptern. Roboten jobbade hela natten med att klippa sönder cockpiten, så demolerad var helikoptern.

En kombinerad krasch först 50 m uppe på land, på klipporna och sedan en krasch 60 m ut i vattnet på 40 m djup är inte begriplig. Det är också konstigt att helikoptern inte plockats upp ännu.

.

Vad kallades helikopterns räddningspersonal, vad var beteckningen? Räddningspersonalen ombord på den kraschade helikoptern hade beteckningen Rescue 116 eller R 116.

Rotera det tresiffriga talet, vad får vi då?

911

Anmäl
2017-04-01 11:25 #6 av: Farwuq

Ledsen

Corruptissima re publica plurimae leges.
Värd för Astrologi & Psykologi iFokus.
Medarb. Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland.

Ge mig snabelat NU!

Anmäl
2017-04-03 12:48 #7 av: Huygens

Nu har vraket av helikoptern bärgats vid ön Blackrock, nästan tre veckor efter den påstådda kraschen. Det verkar saknas orsak till den långa tiden det tagit att bärga. (DM)

Fortfarande saknas två besättningspersoner i räddningsstyrka R 116 och båda bar flytvästar, ingen kan förklara hur dom två i räddningsbesättningen ej hittats. DM som annars gillar att visa bilder, har inga bilder alls på helikoptervraket, så vi kan inte veta om helikoptern sprängts med en militär NATO-missil.

Och så påstås det att för tillfället går inga dykare ner till havsbottnen i området pga dyningarna i havet. Ön Blackrock ligger 13 km från irländska fastlandet och helikoptern sjönk 60 m från klipporna vid stranden av Blackrock, som har en obemannad fyr.

.

Dessutom kraschade en Twin Squirrel, helikopter från Milton Keynes, England som var på väg till Dublin, Irland datumet 2017-03-29, fem personer sägs ha omkommit. (DM) Ombord fanns miljonärerna Kevin Burke och Ruth Burke. Helikoptern sägs ha kraschat i bergstrakten av Snowdonia i Wales på en plats
med en maximal höjd av 700 m över havet, en stund innan helikoptern var tänkt att flyga ut över Irländska Sjön.

Helikoptern försvann plötsligt från radar.

Orsak okänd.

Dom första rapporterna påstod underligt nog att helikoptern kraschat i Irländska Sjön och kustbevakningen letade till havs i över 12 timmar efter helikoptern. Polisen ville inte säga var den exakta platsen är i Rhinog Fawr i Snowdonia för kraschen av den röda Twin Squirrel, som ligger nära en av Storbritanniens största sötvattenreserver, sjön Trawsfynydd som förser ett kärnkraftsverk med kylvatten.

Helikoptrar och andra flygplan är förbjudna att komma nära kraschplatsen i Snowdonia inom en radie av 9 km och upp till en höjd av 1,6 km. Det innebär att inga journalister tillåts fotografera platsen från luften och kan därmed inte dokumentera om Twin Squirrel skjutits ner med en NATO-missil.

Anmäl
2017-04-05 14:38 #8 av: Huygens

Helikoptervraket togs upp ur havet, nattetid i mörker och slogs därefter omsorgsfullt in i presenningar, så vi kan inte se vilka skador som detonationen av en NATO-missil kan ha orsakat på helikoptervraket. (DM)

Det kan ifrågasättas om det är hela helikoptern eller ens, en helikopter, under pressenningen då en Sikorsky borde vara en imponerande stor pjäs.

Anmäl
2017-04-06 12:02 #9 av: Huygens

Ännu en bild på det insvepta helikoptervraket. Både rotor och stjärtparti verkar saknas.

Jag tror inte att ett helt helikoptervrak finns under den presenningen. Jämför artikelbilden med foto på en sikorsky i wikipedia. Möjligen är det en halv sikorsky utan stjärtparti på lastbilsflaket. Frågan är då var den andra halvan av helikoptern är?

.

Kraschade helikoptern verkligen vid Blackrock?

Delar av helikoptern hittades två veckor efter kraschen vid Donegal.

Visst, havsströmmar kan föra runt flytande bråte, men ändå... Myndigheterna uppmanar allmänheten att inte hjälpa till i sökandet efter vrakdelar eller försvunna. Det officiella påståendet är det dåliga vädret som kan äventyra småbåtar för privatpersoner. Ett antal kommersiella fiskebåtar är dock involverade i sökandet.

.

Undersökningen av inspelning i den svarta lådan har inte gett någon förklaring till kraschen. Det framgår inte från artikeln om svarta lådan ens registrerat en krasch. Påståendet är bara att innehållet i svarta lådan har ingen indikation av något problem före kraschen.

Anmäl
2017-04-06 13:45 #10 av: m2studio

Vi aldrig får veta sanningen på den här sätet journalister söker. Det skall finnas en organiserade grupp som kan söka på annat sätt och kunna hitta visselblåsare inom olika myndigheter tycker jag.

Anmäl
2017-04-15 14:42 #11 av: Huygens

Det börjar bli mycket att tro på nu.

Den tidigare uppgiften att helikoptern flög på 1000 m höjd, ändras till att helikoptern flög på 60 m höjd över havet pga "dåligt väder". (DM)

När helikoptern flyger över ön Blackrock, slår helikopterns stjärtparti i taket på den obemannade fyren på Blackrock. Myndigheterna påstår sej ha hittat vrakrester av stjärtpartiet på taket av fyren.

Orsaken till att helikoptern slog i fyrens tak, var att helikopterns dator saknade höjddata om fyren och att piloten måste varit svartvitfärgblind, för han såg inte ljuset från fyren i middagsdimman. Ett annat påstående på nätet är att helikopterns dator helt saknade uppgift om ön Blackrocks existens.

Piloten kan också haft en hörselskada.

En av helikopterns besättningsmedlemmar använde en IR-kamera, såg fyren torna upp sej framför helikoptern och ropade upprepade gånger till piloten att svänga höger: "You want to come right... Twenty degrees right... Come right, now come right. COME RIGHT! We're gone!"

Översatt: "Du vill styra åt höger... Tjugo grader åt höger... Styr höger, styr höger nu. STYR HÖGER! Vi är förlorade!"

Blacksod som nämns i artikeln är en annan plats än Blackrock.

.

Direkt efter att helikopterns stjärtparti skadats, förlorade helikoptern all flygförmågan och störade i havet. Endast dom fem sista sekunderna av flygfärden var onormala. Dom två saknade besättningspersonerna är fortfarande saknade.

Mycket att tro på, som sagt var.

Anmäl
2017-04-16 12:51 #12 av: Huygens

Irlands luftfartsolycksutredningsorganisation (AAIU) säger att helikopterns navigationshjälpdator EGPWS saknade höjduppgifter om ön Blackrock och därmed även saknade höjduppgifter om fyren på Blackrock.

.

Det förklarar dock inte varför piloten flög på så låg höjd som 60 m över ön och förklarar heller inte varför piloten inte följde riktningsangivelsen, som vajermannen med IR-kameran, angav.

Var fyren avstängd trots dimman?

Inte heller förklarar det varför helikoptern förlorade flygförmåga av att stjärtpartiet var skadat. Huvudrotorn fungerade ju.

Och det förklarar inte varför två besättningsmedlemmar saknas, varför det tog så lång tid att bärga helikoptern och en del andra detaljer.

Anmäl
2017-04-18 19:02 #13 av: Farwuq

Stjärtrotorn är nödvändig för helikopterns stabilitet. Utan den kan helikoptern börja spinna runt under rotorn; det krävs helikoptrar med två rotorer, som är kontraroterande, för att man ska kunna flyga utan stjärtrotor.

Corruptissima re publica plurimae leges.
Värd för Astrologi & Psykologi iFokus.
Medarb. Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland.

Ge mig snabelat NU!

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.