Kanaliserade budskap

Gaia Portal 2017

2017-01-09 00:15 #0 av: Amon

Gör en ny tråd här med Gaia Portal för det Nya Året 2017 - då vi haft den gamla tråden under tre år! Glad

Och börjar med årets första meddelande - som också fanns sist i den gamla tråden: 

Sterilizations of negative embodiments commence in full

5 Jan

gaia_energy1

Sterilizations of negative embodiments commence in full.

Salacious hu-beings cancel appointments.

Strays are collected and returned to Light.

Florescents Illuminate the dark corners.

Marks of Inner Light are emplaced.

Och översatt till svenska:

Steriliseringar av negativa förkroppsliganden påbörjas i sin helhet.

Oanständiga hu väsen avbryter möten.

Avvikande samlas in och återvänder till ljuset.

Florescents belyser mörka hörn.

Markörer av Inre Ljus inplaceras.

Anmäl
2017-01-09 00:34 #1 av: Amon

Preludes have finished

8 Jan

gaia_energy1

Preludes have finished.

Marshalls are released.

Statics are removed.

Gaia flows enrich the New Earth.


Och översatt till svenska:

Inledningen är klar
8 jan

Inledningen är klar.

Marshalls frigörs.

Statiska avlägsnas.

Gaias flöden berikar Nya Jorden.


Anmäl
2017-01-09 00:41 #2 av: Tarotstollan

Sätter en tass här!KattKatt

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!

Anmäl
2017-01-17 00:31 #3 av: Amon

Har inte varit här på en vecka - så nu har det kommit två nya meddelanden:

New Beginnings commence throughout the Gaia-supporting Cosmos

11 Jan

gaia_energy1

New Beginnings commence throughout the Gaia-supporting Cosmos.

Heaven sents make themselves visible to all.

hu-being eyes become fully opened.

The Light cleanses the toxics.

REALizations bear fruit.

Och översatt till svenska:

Ny Början inleds i hela Gaia-stödjande Kosmos
11 jan

Ny Början inleds i hela Gaia-stödjande Kosmos.

Himla sända gör sig själva synliga för alla.

Mänskliga ögon blir helt öppna.

Ljuset rengör gifterna.

Förverkligande bär frukt.

Anmäl
2017-01-17 00:35 #4 av: Amon

Light BEings are strengthened as closures are finished

15 Jan

gaia_energy1

Light BEings are strengthened as closures are finished.

Handles are removed.

Flares of assistance are launched.

Cosmics come to the rescue for the I AM willing.

Spectaculars from Volcanics surface.

Och översatt till svenska:

Ljusvarelser stärks som förslutningar är klara
15 jan

Ljus varelser stärks som förslutningar är klara.

Handtag avlägsnas.

Bloss av assistans lanseras.

Kosmiska kommer till undsättning för de JAG som är villiga.

Spektakulära stiger upp till ytan från Vulkaner.

Anmäl
2017-01-19 01:04 #5 av: Amon

Friendlies are assembled as Unity arises

18 Jan

gaia_energy1

Friendlies are assembled as Unity arises.

Collaborations of Higher Light support the causes.

Destinies of all proceed direct.

Fantasies are dropped as the Real within expands.

Och översatt till svenska:

Vänskaper sammansätts som Enhet uppstår
18 jan

Vänskaper sammansätts som Enhet uppstår.

Samverkan av Högre Ljus stöder orsakerna.

Allas öden fortgår framåt.

Fantasier släpps när Verkligheten inom expanderar.

Anmäl
2017-01-21 23:27 #6 av: Amon

Portals of determination clarify to all

21 Jan

gaia_energy1

Portals of determination clarify to all.

Inner Visions guide the Heralds.

Deft parables are released.

The blind lead the blind, as the cliff approaches.

Eyes that see, share their views.

Och översatt till svenska:

Portaler av bestämning klargörs för alla
21 jan

Portaler av bestämning klargörs för alla.

Inre visioner vägleder budbärare.

Skickliga liknelser frigörs.

Den blinde leder den blinde, som stupet nalkas.

Ögon som ser, delar sina vyer.

Anmäl
2017-01-22 11:13 #7 av: Ghosthunter

Nu vill jag inte döma ut, vara ohövlig och bevisa något. Skriver bara det som jag tänker om detta. Men dessa budskap om uppstigningar, inträde i 5:e dimensionen, planeters inverkan...etc..etc..har ju pågått i flera år nu.....men man märker ju ingenting! Det sägs att allt ska bli så bra om man följer dessa budskap, men tydligen är det inte många som följer det, för inte har jag märkt att det har blivit bättre i världen.....snarare har det blivit ännu mera problem med ännu mera motsättningar, hat och allmänt spänt läge här i världen.

Jag har lite svårt att tro på detta, när en massa datum utlovas, men det händer inget (inget som märks iaf)

Men som sagt, bara mina tankar om detta och jag kan säkert ha fel!Funderar

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2017-01-22 17:17 #8 av: Marr

Jag tror det händer mycket som vi inte märker Spöket...det negativa som sker i världen är ju väldigt populärt att ta upp i media...jag vill gärna hänga med i nyheter om världsläget, men tyvärr är det ju ganska nedslående det media presenterar, så jag själv får sila informationen. Man orkar liksom inte ta in allt elände för det påverkar ens eget mående många gånger.

Denna uppgradering sker nog inte i det rödaste rappet som vi med våra korta jordeliv önskar...alla vill ha fred och rättvisa, men så finns det ju en grupp av jordbor som inte alls är av samma åsikt.

Det kan nog accelerera med oroligheter i världen & kanske det måste gå riktigt långt innan vi är mogna för att inse att vi har en "verklighet" eller en annan "sanning" vi inte begriper än?

Jag vägrar tappa hoppet om att jorden en gång ska få läka & att människor kunna leva i harmoni & samarbete med varandra...men först måste vi vakna upp & på något sätt få stopp på hur vi behandlar varandra och vår vackra planet.

Tror inte vi märker detta så mycket utan man känner av att vissa perioder är det turbo i både kropp & själ...Funderar

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2017-01-22 17:32 #9 av: mulac

Kanske det blir värre innan det blir bättre!

Anmäl
2017-01-22 17:35 #10 av: Marr

Ja jag tror faktiskt det... som du säger Mulac. Tyvärr!

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2017-01-22 17:39 #11 av: mulac

Det pratas mycket om att vi skall vakna upp och man vet ju hur trött man är ibland så det måste vara mycket buller innan alla vaknar till?!

Anmäl
2017-01-22 18:02 #12 av: [Torahzen]

Trump som president är en stor händelse som får många följder. Svårt att förbise.


Anmäl
2017-01-22 21:47 #13 av: Amon

Läs gärna i den här tråden också - som är en fortsättning på denna tråd från i fjol.

Tror att det är mycket som händer energimässigt sett - känner tydligt själv av det - men det dröjer kanske ett tag innan allt kommer fram för oss vanliga människor. Det är inte bara i DET  STORA det händer - utan inte minst inom oss ALLA - var och EN!Tummen upp

(Och vad det gäller Trump - så vet vi inte exakt vad som kommer att hända - men jag ser ingen anledning att vara orolig. Media har blåst upp en massa hat mot honom - inte minst påhejade av Hillary Clinton.)

Diskutera gärna allt som händer i världen i en annan tråd - den här skulle jag vilja ha ren för meddelanden från just GAIA PORTAL. Tummen upp

Anmäl
2017-01-28 00:47 #14 av: Amon

Harmonics amplify in Presence of all with ears of Higher Perception

27 Jan

gaia_energy1

Harmonics amplify in Presence of all with ears of Higher Perception.

Stepwise introductions present as needed.

Stereotypes are ignored and dissolve with rapidity.

Clearances are given to the Higher Mind Hue-Beings.

Stars rise from the depths.

Och översatt till svenska:


Övertoner förstärks i Närvaro av alla med öron av Högre Förnimmelse
27 jan

Övertoner förstärks i Närvaro av alla med öron av Högre Förnimmelse.

Stegvisa introduktioner närvarande som erfodras.

Stereotyper ignoreras och löses med snabbhet.

Fria utrymmen ges till det Högre sinnets Mänskliga Väsen.

Stjärnor stiger från djupet.

Anmäl
2017-01-29 23:01 #15 av: Amon

Streamliners command the planetary roadways

29 Jan

gaia_energy1

Streamliners command the planetary roadways.

Keleg-miners create the paths.

Fires of celebration inspire the masses.

Heavens are opened to the common beings.

Och översatt till svenska:

Strömlinjer (farkoster) kommenderar planetens vägbanor
29 jan

Strömlinjer (farkoster) kommenderar planetens vägbanor.

Keleg-gruvarbetare skapar vägarna.

Bränder av firande inspirerar massorna.

Himlarna öppnas till de gemensamma varelserna.

Anmäl
2017-02-01 20:04 #16 av: Amon

First steps of the New Gaia creation are taken

1 Feb

gaia_energy1

First steps of the New Gaia creation are taken.

Moon seekers are disappointed.

hu-beings recognize Sol as the leader of all.

Fares of compliance to the High Energetics are increased.

Och översatt till svenska:

De första stegen av den Nya Gaia skapelsen tas
1 feb

De första stegen av den Nya Gaia skapelsen tas.

Mån sökare är besvikna.

HU-varelser erkänner Solen som ledaren för alla.

Priser för samstämmighet med de Höga Energetics ökar.

Anmäl
2017-02-01 21:57 #17 av: Tarotstollan

Det här med Sol och Mån sökare, vad betyder det?

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!

Anmäl
2017-02-02 00:52 #18 av: Amon

Ingen aning faktiskt! Förskräckt

Anmäl
2017-02-15 14:15 #19 av: Amon

#17 Kauilapele tror att "Solen" betyder Centralsolen. 

Det har inte kommit några meddelanden från Gaia Portal på två veckor - men i går kom det ett nytt:

Stereotypes are done

14 Feb

gaia_energy1

Stereotypes are done.

Cantations reflect the inner Gaia.

Reflections of the Light are guaranteed.

Fleshes are removed.

Celebrations occur within the Hue-Being.

Och översatt till svenska:

Stereotyper är klara
14 feb

Stereotyper är klara.

Kantatsjungande speglar det inre Gaia.

Reflektioner av ljus garanteras.

Sårandet avlägsnas.

Firandet sker inom människovarelsen.

Anmäl
2017-02-19 22:06 #20 av: Amon

Fruits of “success” are unveiled for the illusion they are

19 Feb

gaia_energy1

Fruits of “success” are unveiled for the illusion they are.

Sportives are enabled for each Hue-Being.

Collections of Light tools are presented.

Gaia complies with all who request.

Och översatt till svenska:

Frukter av "framgång" avslöjas för de illusioner de är
19 feb

Frukter av "framgång" avslöjas för de illusioner de är.

Lekfullhet är aktiverad för varje Hue-Being.

Samlingar av Ljus verktyg presenteras.

Gaia uppfyller alla som ber (begär).

Anmäl
2017-02-25 17:57 #21 av: Amon

Preliminary constructs become clear, and are manifested in fullness

25 Feb

gaia_energy1

Preliminary constructs become clear, and are manifested in fullness.

Heavens of the masses are unveiled for the nothingness they are.

Portals of Levitations come to all who request.

Mortification paradigms are recognized, and dissolve.

Time shares are granted.

Och översatt till svenska:

Preliminära konstruktioner blir klara, och manifesteras fullständigt
25 feb

Preliminära konstruktioner blir klara, och manifesteras fullständigt.

Massornas himlar avslöjas för den intighet de är.

Levitations Portaler kommer till alla som begär.

Förödmjukelse paradigm erkännes, och upplöses.

Tids andelar beviljas.

Anmäl
2017-03-01 22:20 #22 av: Amon

Storms of compliance awaken the hu-beings

1 Mar

gaia_energy1

Storms of compliance awaken the hu-beings.

Flashes of constructives illuminate the closed miunds.

Freedoms of marches toward the Light are recognized.

Portions are increased.

Och översatt till svenska:

Stormar av överensstämmelse väcker mänskliga väsen
1 mar

Stormar av överensstämmelse väcker mänskliga väsen.

Blixtar av konstruktivitet belyser slutna sinnen.

Frihets marscher mot ljuset redovisas.

Portioner ökar.

Anmäl
2017-03-06 12:19 #23 av: Amon

External evidences are no longer necessary for those who question

6 Mar

gaia_energy1

External evidences are no longer necessary for those who question.

Foresights are accepted, yet claims are delayed.

Promissory stances clear from those of lower mindsets.

Handicaps are removed.

Peace tomes are read.

Och översatt till svenska:

Yttre bevis är inte längre nödvändiga för de som ifrågasätter
mar 6

Yttre bevis är inte längre nödvändiga för de som ifrågasätter .

Framsynthet accepteras, men kraven är försenade.

Löftes ämnen rensas från dem av lägre tänkesätt .

Handikapp tas bort.

Freds luntor läses.

Anmäl
2017-03-14 23:50 #24 av: Amon

Light establishments are expanded

14 Mar


Light establishments are expanded.

Elevations are increased.

Essentials are grasped.

Fairgrounds are removed.

Completion of primaries occurs in the moment.

Och översatt till svenska:

Ljus inrättningar expanderas
14 mar

Ljus inrättningar expanderas.

Förhöjningar ökar.

Väsentligheter förstås.

Nöjesfält avlägsnas.

Slutförande av primära sker i ögonblicket.

Anmäl
2017-03-18 22:27 #25 av: Amon

Patriarchals balance with the Cosmic Feminine

18 Mar


Patriarchals balance with the Cosmic Feminine.

Self-indulgents dissolve rapidly.

Communities of Light assemble for Higher Purpose.

Federations come together.

Och översatt till svenska:

Patriarkalisk balans med det Kosmiska Feminina
18 mar

Patriarkalisk balans med det Kosmiska Feminina.

Själviskhet upplöses snabbt.

Ljus-Samhällen monteras ihop för högre syften.

Federationerna samlas.

Anmäl
2017-03-22 00:44 #26 av: Amon

Velocipedal Pathways are Elevated for all

21 Mar


Velocipedal Pathways are Elevated for all.

Calibrations are recognized.

Horizons are approached, as velocities increase.

Celebrations are in store.

Och översatt till svenska:

Cykliska vägar är upphöjda för alla
21 mar

Cykliska vägar är upphöjda för alla.

Kalibreringar redovisas.

Horisonter närmar sig, som hastigheter ökar.

Firande finns i beredskap.

Anmäl
2017-03-24 23:08 #27 av: Amon

Forested arenas are cleared of invasives

24 Mar


Forested arenas are cleared of invasives.

Care for hu-beings is paramount.

Hardenings are cracked.

Galactics approach.

Cosmic awareness expands.

Och översatt till svenska:

Skogsområden rensas av invasiva
24 mar

Skogsområden rensas av invasiva.

Omsorg för mänskliga varelser är av största vikt.

Förhårdningar är knäckta.

Galaktiska närmar sig .

Kosmisk medvetenhet expanderar.

Anmäl
2017-03-28 12:41 #28 av: Amon

Genesis of the Galactic human accelerates

28 Mar


Genesis of the Galactic human accelerates.

Stellars are incorporated into all Hue-creations.

Asterelles add to the Galactic constructs.

Och översatt till svenska:

Uppkomsten av den Galaktiska människan accelererar

28 Mar

Uppkomsten av den Galaktiska människan accelererar.

Stjärnkoder införlivas i alla mänskliga skapelser.

Asterelles (?) läggs till de Galaktiska konstruktionerna.

Anmäl
2017-04-02 23:32 #29 av: Amon

Haverlots coalesce and concentrate assets for humanity

2 Apr


Haverlots coalesce and concentrate assets for humanity.

Sparrows fly in symbolics through the darkened landscape.

Elements of Light arise nonetheless, in the hope-losts.

Weather changes for the drenched.


Och översatt till svenska:

Vacklande massor smälter samman och koncentrerar tillgångar för mänskligheten
2 apr

Vacklande massor smälter samman och koncentrerar tillgångar för mänskligheten .

Sparvar flyger i symbolik genom det mörka landskapet.

Element av Ljus stiger ändå i de hopplösa.

Väderomslag för de genomblöta.

Anmäl
2017-04-14 22:00 #30 av: Amon

Hej!

Har varit bortrest en vecka - så här kommer två nya meddelanden från Gaia Portal:

Treasons exposed, closings follow

7 Apr


Treasons exposed, closings follow.

Knights of Illumination ride for the masses.

Upliftments are communicated and experienced on all levels.

Harbingers speak clearly, and remove the doubts.

Och översatt till svenska:

Förräderier synliga, avslutningar följer
7 apr

Förräderier synliga, avslutningar följer.

Riddare för upplysning rider för massorna.

Upplyftningar kommuniceras och upplevs på alla nivåer.

Förebud talar tydligt, och tar bort tvivlen.

Anmäl
2017-04-14 22:09 #31 av: Amon

Elevants of the Light communities teach the hungry

12 Apr


Elevants of the Light communities teach the hungry.

Star Lighters come from the shadows.

Astras are conveyed and accepted, in full.

Flight paths are recognized.

Massive formations Illuminate the Heavens.

Och översatt till svenska:

Elevanter från Ljus samhällen lär de hungriga
12 apr

Elevanter från Ljus samhällen lär de hungriga.

Stjärn Tändare kommer från skuggorna.

Astras (från stjärnorna) framförs och accepteras i sin helhet.

Flygvägar erkänns.

Massiva formationer Belyser Himlarna.

(Tänker då på den här videon jag såg i dag..)

Anmäl
2017-04-15 00:43 #32 av: Tarotstollan

#31. Var, var detta filmat?Tummen upp

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!

Anmäl
2017-04-16 19:21 #33 av: Amon

New Mexico, tror jag det var. Tummen uppStjärnorMåne

Anmäl
2017-04-21 23:33 #34 av: Amon

Sacreds are recognized and cherished

21 Apr


Sacreds are recognized and cherished.

Higher alignments are received.

Foundations of Inner Light come to the fore, as students are ready.

Masters arise.

Och översatt till svenska:

Heligheter är igenkända och älskade
21 april

Heligheter är igenkända och älskade.

Högre anpassningar mottages.

Fundament av Inre Ljus kommer fram, när eleverna är redo.

Mästare uppstår.

Anmäl
2017-04-26 13:17 #35 av: Amon

Plenary submissions are in order

26 Apr


Plenary submissions are in order.

Farbenheits have entered.

Melanomas are dissolved.

Star BEings unfold.

Och översatt till svenska:

Plenum inlagor är i ordning
26 apr

Plenum inlagor är i ordning.

Farbenheits (Tyska: Sköna färger) har gjort entre´.

Melanomen är upplösta.

Stjärn Varelser utvecklas.

Anmäl
2017-04-30 22:48 #36 av: Amon

Selenium additives are exposed for all to see

30 Apr


Selenium additives are exposed for all to see.

Energetics from on High are illuminated and embraced.

Forgivings are offered and accepted.

Manuals are released.

Forbearance is required.

Och översatt till svenska:

Selen tillsatser exponeras för alla att se
30 april

Selen tillsatser exponeras för alla att se.

Energetik från Höjden är upplyst och omfamnad.

Förlåtelser erbjuds och accepteras.

Handböcker släpps.

Tålamod krävs.

Anmäl
2017-05-06 12:05 #37 av: Amon

Red flowers unfold and Illuminate the hu-masses

5 May


Red flowers unfold and Illuminate the hu-masses.

Hue-Beings assemble to share the bounty.

Preferences are no more.

Directives are heard and obeyed.

Planetary Uplift comes.

Och översatt till svenska:

Röda blommor vecklas ut och belyser människo-massorna
5 maj

Röda blommor vecklas ut och belyser människo-massorna.

Mänskliga varelser samlas för att dela (med sig av) frikostigheten.

Företräde finns inte längre.

Direktiven hörs och lyds.

Planet Upplyftningen kommer.

Anmäl
2017-05-11 22:57 #38 av: Amon

Assistance comes as dark hu-beings require

11 May


Assistance comes as dark hu-beings require.

Fornications are cleared, as White Knights rejoice.

Marshalled are the troops of the Higher Dimensions.

Flessives advance to the greener pastures.

Restitutions are granted in full.

Och översatt till svenska:

Assistans kommer när mörka människo-varelser behöver
11 maj

Assistans kommer när mörka människo-varelser behöver.

Otukt rensas, som Vita Riddare glädjer sig.

Uppställda är trupperna i de Högre Dimensionerna.

"Flessiver" avancerar till de grönare betesmarkerna.

Återbetalningar beviljas i sin helhet.

Anmäl
2017-05-16 21:09 #39 av: Amon

Premonitions are given to the hu-masses of New Beginnings

16 May


Premonitions are given to the hu-masses of New Beginnings.

Hopefuls transpire.

Blessing carriers compress the timelines.

Moments of perceptions are embraced, and released.

Peace is accepted.

Och översatt till svenska:

Föraningar av Ny Början ges till Hu-massorna
16 maj

Föraningar av Ny Början ges till Hu-massorna .

Hoppfullhet sipprar fram.

Välsignade budbärare komprimerar tidslinjerna.

Ögonblick av varseblivning omfamnas och frigörs.

Fred accepteras.

Anmäl
2017-05-21 23:28 #40 av: Amon

Stampedes of Hue-forces greet the commoner

21 May


Stampedes of Hue-forces greet the commoner.

Awakenings rapidify.

Storms are brief, and cleanse the remnants.

Illuminations come.

Och översatt till svenska:

Panikrusning av Hue-krafter hälsar den vanligaste
21 maj

Panikrusning av Hue-krafter hälsar den vanligaste.

Uppvakningar uppsnabbas.

Stormar är kortvariga och rensar resterna.

Upplysningar kommer.

Anmäl
2017-05-28 13:09 #41 av: Amon

Flurries of Higher Dimensionals cover the dry grounds

27 May


Flurries of Higher Dimensionals cover the dry grounds.

Expectations of the Nova Vernal are found.

Prominents are undercut for the new soils.

Stellars recognize their time.

Och översatt till svenska:

Kastbyar av Högre Dimensioner täcker de torra jordarna
27 maj

Kastbyar av Högre Dimensioner täcker de torra jordarna.

Förväntningar på Nya Vårliga Stjärnan finns.

"Framträdande" är "avskurna" för de nya jordarna.

Stjärnfrön känner igen sin tid.

Anmäl
2017-06-06 12:12 #42 av: Amon

Heralds of the New Gaia come forth

6 Jun


Heralds of the New Gaia come forth.

Successions of Illuminateds proceeds.

Destroyers are calmed.

Gaia awakes.

Och översatt till svenska:

Härolderna i Nya Gaia kommer fram
6 jun

Härålderna i Nya Gaia kommer fram.

Tronföljden / arvet av Upplysta fortgår.

Förstörarna är lugnade.

Gaia vaknar.

Anmäl
2017-06-11 14:31 #43 av: Amon

Forsights of endeavors are aligned for the new generation

11 Jun


Forsights of endeavors are aligned for the new generation.

Speculators devolve.

Parasights are flexed.

Monitors imbue the hu-beings with caution.

Hue-beings arise.

Och översatt till svenska:

Strävande framsynthet är anpassad för den nya generationen
11 jun

Strävande framsynthet är anpassad för den nya generationen.

Spekulanterna överlåter.

Parasiterna är böjda.

Övervakningar av mänskliga varelser sker med försiktighet.

Människo-varelserna reser sig.

Anmäl
2017-06-13 09:18 #44 av: Farwuq

Världen hade nog legat betydligt värre till med Hillary Clinton på tronen än med Donald Trump.

Av två onda ting skedde det minst onda; världen är kanske på väg mot något bättre.
Det verkar som en konflikt med Ryssland var nr. 1 på Hillary Clintons lista, nu uteblev det lyckligtvis

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2017-06-17 09:07 #45 av: Amon

Ja - trots allt elände som händer i världen så tror jag vi ändå är på väg mot något bättre. Läste just detta från Portal 2012. Tummen upp

Här kommer veckans Gaia portal:

Missions of the past are released

16 Jun


Missions of the past are released.

Praetoriats congeal and are removed.

Fossils are recognized.

Pleats of Light are straightened.

Och översatt till svenska:

Uppdrag från det förflutna släpps

Uppdrag från det förflutna släpps.

Pretorer stelnar och tas bort.

Fossiler är igenkända.

Ljusveck har rätats ut.

Anmäl
2017-06-22 22:36 #46 av: Amon

Clarifiers come forth and refresh the planet

22 Jun


Clarifiers come forth and refresh the planet.

Storms of Light connect.

Devics multiply.

Gaia connections strengthen.

Och översatt till svenska:

Klargörare kommer fram och uppfriskar planeten
22 jun

Klargörare kommer fram och uppfriskar planeten.

Stormar av ljus ansluter.

Naturandar multipliceras.

Gaia-anslutningarna stärks.

Anmäl
2017-06-28 15:15 #47 av: Amon

Felicitations of Angelic Guides are heard

28 Jun


Felicitations of Angelic Guides are heard.

Spanners of Nova Gaia constructors complete the process.

Speculators are dissolved.

Half-awakeds are absolved.

Gammas are resolved.

Och översatt till svenska:

Lyckönskningar av Änglalika Guider hörs
28 jun

Lyckönskningar av Änglalika Guider hörs.

Skiftnycklar av Nova Gaia-konstruktörer fullbordar processen.

Spekulanter är upplösta.

Halv-väckta frikänns.

"Gammas" är löst.

Anmäl
2017-07-02 18:07 #48 av: Amon

Nova Gaia telomers connect the Light-guideds

2 Jul


Nova Gaia telomers connect the Light-guideds.

Franciscans are replaced.

Status markers are removed from all upward-boundeds.

Primaries are recognized and followed.

Och översätt till svenska:

Stjärnan Gaias telomerer ansluter Ljus-guidade
2 jul

Stjärnan Gaias telomerer ansluter Ljus-guidade.

Franciskaner ersätts.

Statusmarkörer tas bort från alla uppåtriktade begränsningar.

Det primära erkänns och följs.

Anmäl
2017-07-07 13:07 #49 av: Amon

Rains of Higher Nova Gaia are released

7 Jul


Rains of Higher Nova Gaia are released.

Elements of Light are imbued with each.

Secrets are exposed and washed away.

Natal embeds of Higher D are released.

Och översatt till svenska:


Regn från Högre Stjärnan Gaia frigörs
7 jul

Regn från Högre Stjärnan Gaia frigörs.

Ljuselementen är uppfyllda med detta.

Hemligheter exponeras och tvättas bort.

Födelse inbäddningar av Högre D frigörs.

Anmäl
2017-07-14 11:13 #50 av: Amon

Elements of Higher Light encase the solitaries

13 Jul


Elements of Higher Light encase the solitaries.

Flashes of intensity are felt by all.

Strassburg excellence comes to the fore.

Fortifications are released.

Halloweds are received.

Och översatt till svenska:

Element av Högre Ljus omsluter de ensamstående
13 jul

Element av Högre Ljus omsluter de ensamstående.

Blixtar av intensitet känns av alla.

"Strassburg" framstående egenskaper kommer i förgrunden.

Befästningar frigörs.

Helgningar mottas.

Anmäl
2017-07-21 15:38 #51 av: Amon

Streets of Gold are unveiled

21 Jul


Ferrites embed within the soft matrix.

Separations are resolved.

Banners of Illumination are raised.

Streets of Gold are unveiled.

Och översatt till svenska:

Gator av Guld avtäcks
21 jul

Magneter inbäddas i den mjuka matrisen.

Separationer löses.

Banderoller av Upplysning reses.

Gator av Guld avtäcks.

Anmäl
2017-07-27 09:43 #52 av: Amon

Stellar Connects are accelerated

26 Jul


Stellar Connects are accelerated.

Serenities of the Higher Light experienced in full.

Higher Guideds lead the way.

Flowers of Lights come forth.

Och översatt till svenska:

Stjärn Anslutningar accelereras
26 jul

Stjärn Anslutningar accelereras.

Frid av det Högre Ljuset upplevs i sin helhet.

Högre Guider leder vägen.

Blommor av Ljus kommer fram.

Anmäl
2017-08-03 21:54 #53 av: Amon

Fortifications have been removed from all Higher Energy realms.

3 Aug


Fortifications have been removed from all Higher Energy realms.

Classicals are abandoned.

Ancient houses collapse.

Nova ground is laid.

Och översatt till svenska:

Befästningar har tagits bort från alla Högre Energi riken.
3 aug

Befästningar har tagits bort från alla Högre Energi riken.

Klassikerna överges.

Antika bebyggelser kollapsar.

Nya Stjärnans mark är lagd.

Anmäl
2017-08-10 10:28 #54 av: Amon

Messengers are recognized and communications commence in full

9 Aug


Messengers are recognized and communications commence in full.

Flamboyants are eliminated.

Essentials are recognized.

Masters come forth from the Inner Depths.

Och översatt till svenska:

Budbärare är erkända och kommunikationen påbörjas i sin helhet
9 aug

Budbärare är erkända och kommunikationen påbörjas i sin helhet.

Uppflamningar elimineras.

Väsentligheter är erkända.

Mästare kommer fram från de inre djupen.

Anmäl
2017-08-16 09:41 #55 av: Amon

Dark nights are abandoned in the Era of Awakenings

16 Aug


Dark nights are abandoned in the Era of Awakenings.

hu-beings release the desire for comfort.

Lifters are inserted into the bosom of humanity.

Inner Freedom is claimed by the Ascendants.

Och översatt till svenska:

Mörka nätter överges i Uppvaknandets Era
16 aug

Mörka nätter överges i Uppvaknandets Era.

Hu-varelser släpper ut sin längtan om tröst.

Liftar sätts in i mänsklighetens bröst.

Inre Frihet krävs av de Uppstigna.

Anmäl
2017-08-16 10:10 #56 av: Marr

Detta var ett gripande meddelande. Längtan!

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2017-08-20 09:35 #57 av: Amon

Japp! Tummen uppHjärta

Kolla gärna också tråden om den Globala Enhetsmeditationen i morgon kväll vid solförmörkelsen! HjärtaSolRegnbågeStjärnorHjärta

Anmäl
2017-08-22 11:33 #58 av: Amon

Flights of Condors intertwine with Eagles

21 Aug


Flights of Condors intertwine with Eagles.

Cosmics align with the meeting.

Stellar manipulations come to an end.

The calendars are set.

Och översatt till svenska:

Kondorers flygningar sammanflätas med Örnar
21 aug

Kondorers flygningar sammanflätas med Örnar.

Kosmiska justerar upp sej till mötet.

Stjärn manipulationer kommer till ett slut.

Kalendrarna är inställda.

Anmäl
2017-08-27 11:57 #59 av: Amon

Light-capped mountains attract the masses

27 Aug


Light-capped mountains attract the masses.

Climbers are recognized.

Inner strength discovered, humanity rises.

Florals are gathered for the celebration.

Och översatt till svenska:

Ljus-täckta berg lockar massorna
27 aug

Ljus-täckta berg lockar massorna.

Klättrare är igenkända.

Inre styrka upptäcks, mänskligheten stiger.

Blomster samlas för firandet.

Anmäl
2017-09-02 10:16 #60 av: Amon

Striations of Elixir Light decorate the Heavens

1 Sep


Striations of Elixir Light decorate the Heavens.

Hue-manity is Enlightened to all positives.

Casting off on the Nova Gaia journey, all are united.

Energies of the Higher Guides are embodied.

Och översatt till svenska:

Strimmor av LjusElixir dekorerar himlen
1 sep

Strimmor av LjusElixir dekorerar himlen.

Hue-manity är Upplysta till allt positivt.

Avkastade på Stjärnan Gaias resa, är alla förenade.

De Högre Guidernas Energier är förkroppsligade.

Anmäl
2017-09-12 00:31 #61 av: Amon

Planetary burdens unveil and dissolve

11 Sep


Planetary burdens unveil and dissolve.

Fortunates are liberated.

Presumptives come to the fore and primaries are installed.

hu-beings become Hue-Beings.

Och översatt till svenska:

Jordiska bördor avslöjas och löses upp
11 sep

Jordiska bördor avslöjas och löses upp.

De lyckliga befrias.

Presumtiva kommer i förgrunden och de första installeras.

hu-varelser blir Hue-Varelser.

Anmäl
2017-09-18 12:34 #62 av: Amon

Preliminaries of Gaia ascension have completed

18 Sep


Preliminaries of Gaia ascension have completed.

Subsequent Higher Energies are released, and accepted by Humanity.

Fibres of intent strengthen.

Maritimes complete the mission.

Och översatt till svenska:

Förberedelserna av Gaias Uppstigning har slutförts
18 sep

Förberedelserna av Gaias Uppstigning har slutförts.

Påföljande Högre Energier släpps och accepteras av Mänskligheten.

Fibrer av avsikt stärks.

Maritima fullbordar uppdraget.

Anmäl
2017-09-22 21:02 #63 av: Amon

Enter the Dragons

22 Sep


Enter the Dragons.

Och översatt till svenska:

Drakarna gör entre.

Anmäl
2017-09-22 22:07 #64 av: Tarotstollan

#63. Och vad skall det betyda?Funderar

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!

Anmäl
2017-09-23 13:11 #65 av: Farwuq

Det är säker mig de menar.

Skämtar

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2017-09-23 22:44 #66 av: Tarotstollan

#65. Det var drakar i pluralis, du är bara en!SkämtarSkrattar

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!

Anmäl
2017-09-24 09:49 #67 av: Farwuq

Ja, ja. Men vi tillsammans.
Tummen upp

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2017-09-25 13:32 #68 av: Amon

Ja - jag vet inte riktigt.. Funderar Förstår att detta inlägg ger Er lika mycket nyfikenhet och huvudbry som det ger mej.. Funderar

Men Kauilapele har denna kommentar om inlägget. Får idé

Översatt till svenska:

"Wow ... ett en-radigt. Som ofta relaterat av Cobra och Benjamin (t ex i den senaste Goldfish Roundtable) kan detta GaiaPortal meddelande indikera att drakarna (WDS= White Dragon Society) kan vidta åtgärder just nu. ------------------ Drakarna träder in. Drakarna stiger på."

Man kan hitta en del info om dem på internet.. Tummen upp

Anmäl
2017-09-25 14:04 #69 av: Farwuq

Jag hoppas bar att allt positivt som nämnts de senaste åren inträffa och att vi kan få se det med våra öppna ögon.

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2017-09-25 14:15 #70 av: Amon

Ja - det väntar jag också på! Tummen upp

Men det är väl också som när man renoverar hus - först måste man riva ner det gamla, trasiga och ruttna - innan man kan börja bygga om med nytt! Oskyldig

Anmäl
2017-09-27 12:43 #71 av: vinden är min mor

#65GapskrattarHar du blivit så pass känd även utomlands DrakenSkrattar

Anmäl
2017-09-28 16:11 #72 av: Farwuq

SkrattarTummen upp

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2017-09-29 14:43 #73 av: Amon

Frozen landscapes thaw as Cosmic warmings enter

29 Sep


Frozen landscapes thaw as Cosmic warmings enter.

Spanish concurrences are accepted as the truth.

Entrance of insight seekers occurs with all Light-Centereds.

Planetary stabilization ensues.

Och översatt till svenska:

Frysta landskap tinar när Kosmiska uppvärmningar börjar
29 sep

Frysta landskap tinar när Kosmiska uppvärmningar börjar.

Spanska sammanträffanden accepteras som sanningen.

Inträde av insiktssökande sker med alla Ljus-Centrerade.

Planetarisk stabilisation följer.

Anmäl
2017-10-04 14:05 #74 av: Amon

Sportifications of Gaia grids are eliminated

4 Oct


Sportifications of Gaia grids are eliminated.

Temples are returned to the Spirit-filled.

Flags of compliance are lowered.

humanity enrichment begins.

Och översatt till svenska:

Sportier av Gaia-nät elimineras
4 okt

Sportighet av Gaias rutnät elimineras.

Templen återlämnas till de Ande fyllda.

Flaggor av foglighet sänks.

Mänsklighetens berikning börjar.

Anmäl
2017-10-10 21:15 #75 av: Amon

Fortification of Ultra-Dimensional Grids Completes

10 Oct


Fortification of Ultra-Dimensional Grids Completes.

Handles of compliance are removed.

Starships enter the Ultra-D gateways.

Hue-Beings flourish.

Och översatt till svenska:

Förstärkning av ultra-dimensionella galler slutförs
10 okt

Förstärkning av ultra-dimensionella galler slutförs.

Handlingar av foglighet tas bort.

Stjärnskepp träder in i Ultra-D-portgångar.

Hue-Varelser blomstrar.

Anmäl
2017-10-15 13:49 #76 av: Amon

Inner technologicals are recognized by all, as outer ones fail

15 Oct


Inner technologicals are recognized by all, as outer ones fail.

Up steps are credible.

Stellars found the Nova Gaia Schools.

Och översatt till svenska:

Inre tekniker erkänns av alla, eftersom yttre misslyckas
15 okt

Inre tekniker erkänns av alla, eftersom yttre misslyckas.

Uppåt steg är trovärdiga.

"Stjärnor" hittade Nya Stjärnan Gaias Skolor.

Anmäl
2017-10-15 13:54 #77 av: m2studio

Tack för alla svar och vidare sökningar.

Anmäl
2017-10-15 15:11 #78 av: Amon

#77  Varsågod!Glad Men jag tror Du menar den här tråden.. Skämtar

Anmäl
2017-10-15 19:58 #79 av: m2studio

Ja, det stämmer, tack Amon. Jag e gammal.

Anmäl
2017-10-23 11:56 #80 av: Amon

Straight paths are created for the Ascenders

23 Oct


Descenders are accelerated.

Leviathons present to the timid, and make their point clear.

Clairvoyants come to the fore with connections of Enlightenment.

Straight paths are created for the Ascenders.

Och översatt till svenska:

Raka stigar skapas för de Uppstigande
23 okt

De nedstigande accelererar.

Monstren presenteras för de blygsamma, och gör deras punkt tydlig.

Klarseende kommer fram i förgrunden med kontakter av upplysning.

Raka stigar skapas för de Uppstigande.

(Det här inlägget går helt i linje med David Wilcocks senaste info i denna tråd)

Anmäl
2017-10-27 12:56 #81 av: Amon

Elementals dance in the Cosmic Sun

27 Oct


Elementals dance in the Cosmic Sun.

Final Cosmic efforts pay off.

Stellar nuclears impress upon the masses.

Best plans are abandoned for the better.

Och översatt till svenska:

Elementaler dansar i den kosmiska solen
27 okt

Elementaler dansar i den kosmiska solen.

Slutliga kosmiska ansträngningar lönar sig.

Stjärn kärnor imponerar på massorna.

Bästa planerna överges för de ännu bättre.

Anmäl
2017-11-03 16:41 #82 av: Amon

Streamlines of Healing come to the fore

3 Nov


Streamlines of Healing come to the fore.

Forbearance is encouraged for all Hue-beings.

hu-manity listens for the first time to the Light-conveyors.

Telepaths lead the way.

Och översatt till svenska:

Strömlinjer av helande kommer i förgrunden
3 nov

Strömlinjer av helande kommer i förgrunden.

Tålamod uppmuntras för alla Hue-varelser.

Mänskligheten lyssnar för första gången till Ljus-transportörerna.

Telepater leder vägen.

Anmäl
2017-11-08 13:01 #83 av: Amon

Formidables stand up for the Light, and all Light BEings

8 Nov


Formidables stand up for the Light, and all Light BEings.

Collectives assemble in Harmony.

Efforts of the Light are rewarded.

Och översatt till svenska:


Formidabla står upp för Ljuset och alla Ljusa Varelser
8 nov

Formidabla står upp för Ljuset och alla Ljusa Varelser.

Kollektiv samlas i Harmoni.

Ljusets ansträngningar belönas.

Anmäl
2017-11-14 12:54 #84 av: Amon

Generations of conscious Hue-beings assemble for the final phase

14 Nov


Generations of conscious Hue-beings assemble for the final phase.

Illuminative elements prepare the foundation.

Stealth workers soon to be visible.

Descriptives concur with the final phase.

Och översatt till svenska:

Generationer av medvetna Hue-varelser samlas inför den sista fasen
14 nov

Generationer av medvetna Hue-varelser samlas inför den sista fasen.

Belysande element förbereder grunden.

Osynliga arbetare blir snart synliga.

Beskrivande instämmer med slutfasen.

(Egen kommentar: Kan "beskrivande" syfta på tex Uppenbarelseboken?)

Anmäl
2017-11-20 17:31 #85 av: Amon

Forward-motivators are viewed in “the Heavens”

19 Nov


Forward-motivators are viewed in “the Heavens”.

Astrals of the veil are disappeared.

Markers of progress Illuminate.

Veritas is the word.

Och översatt till svenska:

Framåt-motiverare ses i "Himlarna"
19 nov

Framåt-motiverare ses i "Himlarna".

Slöjans Astraler försvinner.

Markörer av framsteg Belyses.

Sanning är ordet.

Anmäl
2017-11-24 11:43 #86 av: Amon

Elements of creation combine in the Higher Alchemy

23 Nov


Elements of creation combine in the Higher Alchemy.

Predictors of doom fall.

Cosmic Energies require a solution.

Fragments are unified.

Och översatt till svenska:

Skapelsens delar förenas i Högre alkemi
23 nov

Skapelsens delar förenas i Högre alkemi.

Undergångsprofetsior faller.

Kosmiska energier kräver en lösning.

Fragment är förenade.

Anmäl
2017-11-28 12:07 #87 av: Amon

Federal standards are raised in advance of income Light Bearers

28 Nov


Federal standards are raised in advance of income Light Bearers.

Flashes of Brilliance Light the skies.

hu-being expansion is at hand.

Nothing can stop the Trains of Illumination.

Och översatt till svenska:

Federala standarder (statliga flaggor) reses upp inför inkommande Ljus Bärare
28 nov

Federala standarder reses upp inför inkommande Ljus Bärare.

Blixtar av Briljans Tänder himlarna.

Människo-varelsens expansion är nära.

Ingenting kan stoppa Tågen av Belysning.

Anmäl
2017-12-03 21:43 #88 av: Amon

Colors of the Nova Rainbow are now viewed by The Planet of Gaia

3 Dec


Houses of paper are viewed for what they are.

Leaders of the Light battalions clarify the minds of all.

Hope is restored for those perceiving darkness.

Colors of the Nova Rainbow are now viewed by The Planet of Gaia.

Och översatt till svenska:

Regnbågs Stjärnans färger ses nu av Planeten Gaia
3 dec

Pappershus ses för vad de är.

Ledare av ljusbataljonerna klargör allas sinnen.

Hoppet återställs för dem som varseblir mörkret.

Regnbågs Stjärnans färger ses nu av Planeten Gaia.

Anmäl
2017-12-11 13:47 #89 av: Amon

Frequencies of Illumination increase as pardons are granted

10 Dec


Frequencies of Illumination increase as pardons are granted.

Essentials of the Illuminates are employed.

Fires of stargates are formed.              

Mellorite canyons are crossed with ease.

Och översatt till svenska:

Frekvenserna av upplysning ökar som förlåtelser beviljas
10 dec

Frekvenserna av upplysning ökar som förlåtelser beviljas.

Väsentliga av De Upplysta är anställda.

Eldar av stjärnportaler bildas.

Mellorit-kanjoner passeras med lätthet.

Anmäl
2017-12-15 14:42 #90 av: Amon

Vibrational clearances come to the fore

15 Dec


Vibrational clearances come to the fore.

Formidables dissipate.

Stalls of Higher BEings are filled.

Meritocracy creations are enabled.

Och översatt till svenska:

Vibrationell frigörelse kommer fram
15 dec

Vibrationell frigörelse kommer fram.

Avskräckarna skingras.

Stallarna av Högre Varelser fylls.

Meritokratiska skapelser aktiveras.

Anmäl
2017-12-21 11:27 #91 av: Amon

Fluxes collaborate with the Higher Dimensionals

21 Dec


Fluxes collaborate with the Higher Dimensionals.

Fairies of the Realm are heralded.

Lemmings are halted from demise.

Singing commences.

Och översatt till svenska:

Flöden samarbetar med de Högre Dimensionella
21 dec

Flöden samarbetar med de Högre Dimensionella.

Rikets älvor är förebådande.

Lämmlar stoppas från undergång.

Sången påbörjas.

Anmäl
2017-12-26 12:46 #92 av: Amon

Nourishments are remembered within

26 Dec


Nourishments are remembered within.

Fascinations cease.

Egoic creations are ignored.

Angelics connect with humanity.

Och översatt till svenska:

Näringar koms ihåg inom
26 dec

Näringar koms ihåg inom.

Fascination upphör.

Egoistiska skapelser ignoreras.

Änglalika ansluter sig till mänskligheten.

Anmäl
2018-01-02 00:24 #93 av: Amon

Foreigns to Gaia release

1 Jan


Foreigns to Gaia release.

Higher realms compel.

He-manity awakens to the dealings.

Sarabytes gather.

Foundations are finished.

Och översatt till svenska:

Främlingar till Gaia frigörs
1 jan

Främlingar till Gaia frigörs.

Högre riken tvingar.

Han-manity vaknar till affärerna.

Sarabytes samlas.

Grunderna är färdiga.

Anmäl
2018-01-06 16:14 #94 av: Amon

Soporifics of the Planet are slated

6 Jan


Soporifics of the Planet are slated.

Resistant energies are transmuted.

Stars align.

Forms evolve.

Och översatt till svenska:

Planetens sömnmedel "täcks med skiffer."
6 jan

Planetens sömnmedel "täcks med skiffer."

Motståndskraftiga energier transmuteras.

Stjärnorna linjerar upp sej.

Formerna utvecklas.

Anmäl
2018-01-15 13:44 #95 av: Amon

Thoroughfares of Energetic pathways have been cleared

15 Jan


Thoroughfares of Energetic pathways have been cleared.

Higher Levelers are succeeding in the hu-being arena.

Nocturnal living is finished.

Levitations into Higher Consciousness become commonplace.

Och översatt till svenska:

Genomfarter av Energi vägar har rensats
15 jan

Genomfarter av Energi vägar har rensats.

Högre jämställdhets förkämpar lyckas i människo-varelse arenan.

Nattliga livet är färdigt.

Levitationer in i Högre Medvetande blir vardagliga.

Anmäl
2018-01-21 21:23 #96 av: Amon

Felicitations to the Angels are recalled, as Higher Essence prevails

21 Jan


Felicitations to the Angels are recalled, as Higher Essence prevails.

Hue-Essence is recognized by those Ascendants of the Realm.

Mighty powers of planetary surface are seen for their smallness.

Solitudes are remembered.

Och översatt till svenska:

Lyckönskningar till änglarna återkallas, eftersom Högre Väsen råder
21 jan

Lyckönskningar till änglarna återkallas, eftersom Högre Väsen råder.

Hue-Väsen erkänns av de Rikets Uppstigande.

Mäktiga krafter på planetens yta är synliga för sin litenhet.

Ensamma koms ihåg.

Anmäl
2018-01-27 11:57 #97 av: Amon

Gaia Faeries return in fullness to the planetary surface

27 Jan


Gaia Faeries return in fullness to the planetary surface.

Caretakers are called and respond on all dimensional levels.

Placids rise and soothe the uncomforts.

Green Lights bathe and regenerate.

Och översatt till svenska:

Gaias Feer återvänder i fullhet till planetytan
27 jan

Gaias Feer återvänder i fullhet till planetytan.

Vaktmästare kallas och svarar på alla dimensionsnivåer.

Friden stiger och lugnar obehag.

Grönt Ljus badar och pånyttföder.

Anmäl
2018-02-01 18:32 #98 av: Amon

Heavens open to the minions of the lower realms

1 Feb


Heavens open to the minions of the lower realms.

Minds are released.

Recognitions come quickly.

Paradigms of the minors are changed and elevated.

Holy realms are Illuminated fully.

Och översatt till svenska:

Himlarna öppnas för minionerna i de lägre världarna
1 feb

Himlarna öppnas för minionerna i de lägre världarna.

Sinnena befrias.

Erkännanden kommer snabbt.

Paradigmerna hos de minderåriga förändras och förhöjs.

Heliga riken är fullständigt upplysta.

Anmäl
2018-02-02 12:17 #99 av: Amon

Ett meddelande från EirePort Alliansen:

Message from ÉirePort Alliance… 2-2-18

2 Feb


ÉirePort Alliance (formerly ÉirePort Group) has expanded in scope since the beginning of the GaiaPortal blog operations.

Recent upleveling of Planetary Consciousness frequency has enabled the formation of a wider Alliance formed among several Galactic entities that are working to free the planet called “Earth”, as well as other planets, in the so-called “Sol System”.

This multi-Galactic “ÉirePort Alliance” joins with the multi-dimensional “Earth Alliance” to finalize freedom protocols to be used during the next several weeks, months, years, and beyond.

Initial short-term protocols are now in full operation upon planet Earth.

Anticipate massive changes and please assist where called.

Thank you, ÉirePort Alliance


Och översatt till svenska:

Meddelande från ÉirePort Alliance ... 2-2-18
2 feb

ÉirePort Alliance (tidigare ÉirePort Group) har utvidgats sedan starten av GaiaPortals bloggverksamhet.

Den senaste upplyftningen av den Planetära Medvetenhets-frekvensen har möjliggjort bildandet av en bredare allians som bildats bland flera galaktiska enheter som arbetar för att frigöra planeten som kallas "jorden", liksom andra planeter i det så kallade Solsystemet.

Denna multi-galaktiska "ÉirePort Alliansen" förenas med den mångdimensionella "Jord Alliansen" för att slutföra frihetsprotokoll som ska användas under de närmaste veckorna, månaderna, åren och bortom.

Initiala kortsiktiga protokoll är nu i full drift på planeten Jorden.

Förutse enorma förändringar och vänligen assistera där det kallas.

Tack, ÉirePort Alliance


Anmäl
2018-02-05 13:22 #100 av: Amon

Elementals of the Higher Earth are Established

5 Feb


Elementals of the Higher Earth are established.

Salients of the Harmonics come into view.

Metals are calmed.

Celebratories are given.

Och översatt till svenska:

Elementalerna i den Högre Jorden är etablerade
5 feb

Elementalerna i den Högre Jorden är etablerade.

Utbuktningar av harmoni blir synliga.

Metaller lugnas.

Högtidligheter ges.

Anmäl
2018-02-11 11:54 #101 av: Amon

Primary Light Stations Complete the Process

11 Feb


Primary Light stations complete the process.

Favorites are eliminated.

Shadow violators are eliminated.

The Light Worker Alliance commences the new works.

Och översatt till svenska:

Primära Ljusstationerna avslutar processen
11 feb

Primära Ljusstationerna slutför processen.

Favoriter elimineras.

Skugglagbrytare elimineras.

Ljus Arbetar Alliansen påbörjar de nya arbetena.

Anmäl
2018-02-16 21:20 #102 av: Amon

Time to rest with the planet and enjoy her recreation

16 Feb


Time to rest with the planet and enjoy her recreation.

Efforts of elimination are completing.

Elements of truth abound.

Participations are warranted as Gaia Spirits guide.

Florescents are plentiful.

Love the show.

Och översatt till svenska:

Tid att vila med planeten och njuta av hennes rekreation
16 feb

Tid att vila med planeten och njuta av hennes rekreation.

Ansträngningar med avlägsnande fullbordas.

Sannings elementen överflöder.

Delaktighet är garanterad som Gaias Själa guide.

Blomningar är rikliga.

Älska showen.

Anmäl
2018-02-22 20:32 #103 av: Amon

Harmonics are uplifted for all to view

22 Feb


Harmonics are uplifted for all to view.

Portentions of dark sights have closed and no longer apply.

Higher Sighted Ones give credence to the Guides.

Clarifications are finished.

Time to see for One’s Self.

Och översatt till svenska:

Harmonier är upplyfta för alla att se
22 feb

Harmonier är upplyfta för alla att se.

Förebud av mörka syner har stängts och gäller inte längre.

De Högre Seende ger trovärdighet till Guiderna.

Klargöranden är färdiga.

Tid att se om Sig Själv.

Anmäl
2018-02-28 21:13 #104 av: Amon

Falacious visions are exposed

28 Feb


Falacious visions are exposed.

Elements of materials change to the Cosmics.

Frescoes appear to hu-beings.

Freedoms are embraced.

Och översatt till svenska:

Falska visioner exponeras

28 feb

Falska visioner exponeras.

Materialistiska Element förändras till det Kosmiska.

Fresker uppenbaras för hu-varelser.

Friheterna omfamnas.

Anmäl
2018-03-06 13:01 #105 av: Amon

Heirarchies of development are dissolved

6 Mar


Heirarchies of development are dissolved.

Activations of all Light Bodies enables the New Development Paradigms.

Structures of elders dissolves.

Novel frameworks uplift Humanity.

Och översatt till svenska:

Utvecklings hierarkierna är upplösta
6 mar

Utvecklings hierarkierna är upplösta.

Aktiveringar av alla Ljus Kroppar möjliggör de Nya Utvecklings Paradigmen.

Strukturer av äldste löses.

Nya ramar lyfter upp Mänskligheten.

Anmäl
2018-03-11 12:42 #106 av: Amon

Celebrations begin… The Light has won

11 Mar


Prescients come together for the New Cosmic phase of Hue-manity.

Stepchildren are embraced into the Galactic family.

Miseries end.

Celebrations begin.

The Light has won.

Och översatt till svenska:

Firanden börjar ... Ljuset har vunnit
11 mar

"Förmedvetna" samlas inför den nya kosmiska fasen av Hue-manity.

Styvbarn omfamnas i den Galaktiska familjen.

Eländen slutar.

Firanden börjar.

Ljuset har vunnit.

Anmäl
2018-03-19 13:52 #107 av: Amon

Glasses come to the fullness with Light

19 Mar


Glasses come to the fullness with Light.

Dark remainders are handled.

Channels for the new Gaia bearers are opened.

Masters they are.

Och översatt till svenska:

Glasen blir fyllda med Ljus
19 mars

Glasen blir fyllda med Ljus.

Mörka rester hanteras.

Kanaler för de nya Gaia-bärarna öppnas.

Mästare de är.

Anmäl
2018-03-24 14:29 #108 av: Amon

Centers are stabilized for future developments

24 Mar


Centers are stabilized for future developments.

Elterns have illuminated the Path.

Gaia novenas come to the fore.

Elements transmute.

Och översatt till svenska:

Centra stabiliseras för framtida utveckling
24 mar

Centra stabiliseras för framtida utveckling.

"Föräldrar" har upplyst vägen.

Gaias dyrkare kommer fram.

Elementen förvandlas.

Anmäl
2018-03-30 13:59 #109 av: Amon

Isles of Wight stay the course for all Hue-manity

30 Mar


Isles of Wight stay the course for all Hue-manity.

Elements of brilliance shine upon the Druid regions.

Spectres of the past are released.

The New Path is unveiled.

Och översatt till svenska:

Isles of Wight håller kursen för hela Mänskligheten
30 mar

Isles of Wight håller kursen för hela Mänskligheten.

Glänsande Element skiner på Druidregionerna.

Spöken från det förflutna befrias.

Den nya vägen avslöjas.

Anmäl
2018-04-05 13:00 #110 av: Amon

Heavenlies shower the grey regions

4 Apr


Heavenlies shower the grey regions.

Variants of the dark are collected and Illuminated fully.

Canada guardians are unveiled.

Nether regions are no more.

Och översatt till svenska:

Himmelska duschar de gråa regionerna
4 april

Himmelska duschar de gråa regionerna.

Varianter av mörkret samlas och belyses helt.

Kanadas beskyddare avslöjas.

Lägre regionerna finns inte längre.

Anmäl
2018-04-14 10:41 #111 av: Amon

Elements of the Masters ingrain in all

12 Apr


Elements of the Masters ingrain in all.

Thoughts are abandoned as Higher Mind is embraced.

Clevers continue the deconstructions.

Highers are finishing the job.

Och översatt till svanska:

Element från Mästarna fäster i alla
12 april

Element av Mästarna fäster i alla.

Tänkande överges när Högre Sinnet omfattas.

Skickliga fortsätter dekonstruktionerna.

Högre avslutar jobbet.

Anmäl
2018-04-17 23:01 #112 av: Amon

Brilliance of harmonies are viewed completely

17 Apr


Brilliance of harmonies are viewed completely.

Planetary surface is illuminated.

Escape pods are disabled, as humanity accepts.

Fortunes are returned.

Nova creations begin.

Och översatt till svenska:

Briljans av harmonier ses fullständigt
17 april

Briljans av harmonier ses fullständigt.

Planetytan är upplyst.

Flykt vägar är inaktiverade, som mänskligheten accepterar.

Lyckan (förmögenheter) återlämnas.

Stjärnans skapelser påbörjas.

Anmäl
2018-04-22 12:35 #113 av: Amon

Ruminations are over and the multitudes rejoice

22 Apr


Ruminations are over and the multitudes rejoice.

Concretions are broken as the Light bears.

Formations of Rainbow BEings come to the fore.

Priors are released and healed.

Och översatt till svenska:

Grubblen är över och folkmassorna glädjer sig
22 apr

Grubblen är över och folkmassorna glädjer sig.

Stenarna bryts närsom Ljuset bärs upp.

Formationer av Regnbågs Varelser kommer fram.

Priorer (äldste) släpps och läker.

Anmäl
2018-04-28 14:05 #114 av: Amon

Cosmic collectives fully engage the process

28 Apr


Cosmic collectives fully engage the process.

Final steps are prepared.

Grandest of the grand Illuminations brought to bear.

Common High grounds are achieved.

Och översatt till svenska:

Kosmiska kollektiv engagerar helt i processen
28 april

Kosmiska kollektiv engagerar helt i processen.

Slutliga steg förbereds.

De Största av de Storslagna Belysningarna bäres upp.

Gemensamma höga grunder uppnås.

Anmäl
2018-05-04 14:27 #115 av: Amon

Sacramental flowerings Illuminate the masses

4 May


Sacramental flowerings Illuminate the masses.

Harmonics increase with enlightened perceptions.

Starting points renewed.

Och översatt till svenska:

Sakramentala blomningar Belyser massorna
4 maj

Sakramentala blomningar Belyser massorna.

Harmonier ökar med upplysta varseblivningar .

Utgångspunkter förnyas.

Anmäl
2018-05-11 12:17 #116 av: Amon

Elements of smokescreens are eliminated

10 May


Elements of smokescreens are eliminated.

Elements of Light arise.

Unveilings near completion.

Sacraments are imbibed.

Och översatt till svenska:

Element av rökridåer elimineras
10 maj

Element av rökridåer elimineras.

Element av ljus uppstår.

Avslöjanden nära slutförandet.

Sakramenten sugs upp.

Anmäl
2018-05-11 22:17 #117 av: Huygens

Jag la en bakåtreferens i en av dom gamla trådarna för jag fick leta en bra stund innan jag kunde hitta starttråden. Mest som hjälp för andra.


Anmäl
2018-05-12 09:05 #118 av: Amon

Tack så mycket Huygens!Tummen upp

Fast jag har nog redan gjort det i början o slutet på varje tråd - utom i den första - ser jag nu. Glad Här är länken till den.

Anmäl
2018-05-12 09:23 #119 av: Amon

Det finns alltså sammanlagt fyra olika trådar om Gaia Portal:

Det här är den första från 2013 01

den andra från 2013 05

den tredje från 2014

och så denna tråd från 2017 - som Du läser i just nu. Glad

Anmäl
2018-05-15 19:06 #120 av: Amon

Nova Gaia foundations flow into view

15 May


Nova Gaia foundations flow into view.

Planetary elements are secured for Hue-manity.

Excessives are banished.

The Light Crystal Kingdom arises.

Och översatt till svenska:

Stjärnan Gaias grunder flyter i sikte
15 maj

Stjärnan Gaias grunder flyter i sikte.

Planetariska element är säkrade för Hue-manity.

Överdrifter är förvisade.

Kungariket av Ljus Kristall uppstår.

Anmäl
2018-05-25 14:12 #121 av: Amon

Selections of the candidates is complete

25 May


Selections of the candidates is complete.

Profiteers are dissolved in the Light.

Essentials are complete.

Fasten the belts.

Och översatt till svenska:

Urvalet av kandidaterna är färdigt
25 maj

Urvalet av kandidaterna är färdigt.

Profitörerna upplöses i ljuset.

Väsentligheter är kompletta.

Spänn fast bältena.

Anmäl
2018-05-28 10:28 #122 av: Farwuq

Vi får se om något händer.

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2018-05-28 10:41 #123 av: Amon

Ja - det låter ju spännande - det senaste inlägget! Tummen upp

Anmäl
2018-05-31 11:57 #124 av: Amon

Arms are now upstretched to the Light

30 May


Arms are now upstretched to the Light.

Galactic connections have completed the task.

Hue-manity is nearing the Unity completion.

Celebrations begin anew.

Och översatt till svenska:

Armar är nu uppsträckta till ljuset
30 maj

Armar är nu uppsträckta till ljuset.

Galaktiska anslutningar har genomfört uppgiften.

Mänskligheten närmar sig Enhetens slutförande.

Firanden börjar på nytt.

Anmäl
2018-06-04 17:10 #125 av: Amon

Cantations of Light are heard

4 Jun


Human Evolutionaries are set aside, as only the Higher Vibrationals are allowed to evolve.

Gaia promotes from the Higher Vibrationals within.

Cantations of Light are heard.

Och översatt till svenska:

Kantatsjungande av Ljus höres
4 jun

Mänskliga Evolutionärer sätts åt sidan, eftersom endast de Högre Vibrationera har tillåtelse att utvecklas.

Gaia uppmuntrar från de Högre Vibrationerna inom.

Kantatsjungande av Ljus höres.

Anmäl
2018-06-11 11:46 #126 av: Amon

Humanity has become… Hue-Manity

10 Jun


Star Portals open for the Illumined.

Lanterns of glass are replaced with those of the Inner Lantern.

Masterfuls are embraced by the Masters.

Humanity has become… Hue-Manity.

Och översatt till svenska:

Mänskligheten har blivit ... Hue-Manity
10 juni

Stjärn Portaler öppnas för de Upplysta.

Lanternor av glas ersätts med de Inre Lanternorna.

Mästerliga omfamnas av Mästarna.

Mänskligheten har blivit ... Hue-Manity.

Anmäl
2018-06-23 13:08 #127 av: Amon

Sacred timings are essential

22 Jun


Sacred timings are essential.

Clarification nears completion.

Foundations are ready for the massive transmutation.

Inner readiness is essential.

Inner awareness is the key.

Och översatt till svenska:

Heliga tidsanpassningar är väsentliga
22 jun

Heliga tidsanpassningar är väsentliga.

Klargörandeande närmar sig slutförandet.

Grunderna är klara för den massiva omvandlingen.

Inre beredskap är väsentlig.

Inre medvetenhet är nyckeln.

Anmäl
2018-07-04 16:50 #128 av: Amon

Crescendos of Light enrich Gaia’s fields

3 Jul


Crescendos of Light enrich Gaia’s fields.

Light elements have coalesced to induce the next Leaps in consciousness.

Chaotic forces are tamed.

Och översatt till svenska:

Crescendon av Ljus berikar Gaias fält
3 jul

Crescendon av Ljus berikar Gaias fält.

Ljusa element har växt samman för att framkalla nästa Språng i medvetandet.

Kaotiska krafter tämjes.

Anmäl
2018-07-09 21:27 #129 av: Amon

Vortex alterations refine the alignments

9 Jul


Vortex alterations refine the alignments.

Essences of silence are honored.

Forces from the Inner Realm are embraced.

Sol is embraced.

Och översatt till svenska:

Virvelförändringar förfinar inriktningarna
9 jul

Virvelförändringar förfinar inriktningarna.

Tystnadens väsen är hedrade.

Krafter från det Inre Riket omfamnas.

Solen är omfamnad.

Anmäl
2018-07-15 12:53 #130 av: Amon

Organics are fully enabled on the planetary surface

15 Jul


Organics are fully enabled on the planetary surface.

Intrusive anharmonics are exposed, and dissolved.

Fragrances of Healing embrace the planet.

The Light abides.

Och översatt till svenska:

Organiska är fullt aktiverade på planetytan

Organiska är fullt aktiverade på planetytan.

Inkräktande oharmoniska exponeras och upplöses.

Vällukter av Helande omfamnar planeten.

Ljuset förbliver.

Anmäl
2018-07-22 14:14 #131 av: Amon

Predecessors of Light movements are risen above

22 Jul


Predecessors of Light movements are risen above.

Cleansing of the systems is accelerated.

Consequences are felt by all.

Furtiveness is abandoned.

Directness is accepted.

Och översatt till svenska:

Företrädare för Ljusa rörelser har rest sej ovan
22 jul

Företrädare för Ljusa rörelser har rest sej ovan.

Rengöring av systemen accelereras.

Konsekvenser känns av alla.

Smygande överges.

Rättframhet accepteras.

Anmäl
2018-07-27 11:32 #132 av: Amon

Egalitarian movements are viewed in Higher Dimensional ways

27 Jul


Egalitarian movements are viewed in Higher Dimensional ways.

Flowerings of humanity are observed in great numbers.

Collapses of old paradigms continue until completion.

Risings of the Inner Light are accepted.

Och översatt till svenska:

Jämlikhetsrörelser ses på Högre Dimensionella sätt
27 jul

Jämlikhetsrörelser ses på Högre dimensionella sätt.

Blomningar av mänskligheten observeras i stort antal.

Kollapser av gamla paradigmer fortsätter tills slutförandet.

Resningar av det Inre Ljuset accepteras.

Anmäl
2018-08-02 10:56 #133 av: Amon

Participants in the Ascension become aware

1 Aug


Participants in the Ascension become aware.

Next levels are perceived and realized.

Novel modes of movement are unveiled.

Eclipses are accepted.

Och översatt till svenska:

Deltagarna i Uppstigningen blir medvetna
1 aug

Deltagarna i Uppstigningen blir medvetna.

Nästa nivåer uppfattas och förstås.

Nya rörelsesätt presenteras.

Förmörkelser accepteras.

Anmäl
2018-08-12 10:34 #134 av: Amon

Explosive Light remedies are presented and applied to all Gaia conflicts

11 Aug


Explosive Light remedies are presented and applied to all Gaia conflicts.

Happenings of “entertainments” are recognized for the “entrainment” intentions.

Humility is requested. No one is denied.

Planetary healing to follow.

Missions change as of this moment.

Och översatt till svenska:

Explosiva Ljusbehandlingar presenteras och tillämpas på alla Gaia-konflikter
11 aug

Explosiva Ljusbehandlingar presenteras och tillämpas på alla Gaia-konflikter.

Händelser av "inblandning" erkänns för "inblandnings" avsikter.

Ödmjukhet efterfrågas. Ingen förnekas.

Planetarisk läkning följer.

Uppdrag förändras från och med denna stund.

Anmäl
2018-08-17 19:49 #135 av: Amon

Primaries of foundations come to the fore

17 Aug


Primaries of foundations come to the fore.

Elements of Jupiter handiwork are preceived and applauded.

Energetic fountains move to the Hue-manity skies.

Fresh awareness is attained.

Och översatt till svenska

Primära fundament blir framträdande
17 aug

Primära fundament blir framträdande.

Element av Jupiter hantverk förnimms och applåderas.

Energetiska fontäner förflyttar sig till Mänsklig-hetens skyar.

Fräsch medvetenhet uppnås.

Anmäl
2018-08-25 10:37 #136 av: Amon

Processes for Hue-manity Ascension are written and collected

25 Aug


Processes for Hue-manity Ascension are written and collected.

Severances are completed.

Novelties are released.

The clouds part.

Och översatt till svenska:

Processer för Mänsklighetens  Uppstigande är skrivna och insamlade
25 aug

Processer för Mänsklighetens Uppstigande är skrivna och insamlade.

Avgångarna är slutförda.

Nyheter släpps.

Molnen skingras.

Anmäl
2018-08-29 14:21 #137 av: Amon

Galactic Parentals take their leave

29 Aug


Galactic Parentals take their leave.

Gaia Higher Dimensionals take the lead.

Ascending Spirals are recognized and followed.

Marshalls complete their mission.

Och översatt till svenska:

Galaktiska föräldrar tar sin semester
29 aug

Galaktiska föräldrar tar sin semester.

Gaias Högre Dimensionella tar ledningen.

Stigande spiraler är igenkända och förstås.

Marshalls (soldaterna) fullbordar sitt uppdrag.

Anmäl
2018-09-03 21:21 #138 av: Amon

Quests for Higher Light proceed in fullness

3 Sep


Quests for Higher Light proceed in fullness.

Standards of humanity endeavors are raised and recognized.

Morillizations carry the weights, until they are released.

Heavenly Fires begin.

Och översatt till svenska:

Uppdrag för Högre Ljuset fortsätter i fullhet
3 sep

Uppdrag för Högre Ljuset fortsätter i fullhet.

Normala mänskliga strävanden upphöjs och erkänns.

Morillisationer(?) bär tyngderna tills de släpps.

Himmelska Bränder börjar.

Anmäl
2018-09-03 21:58 #139 av: [Hukanson]

Uppdrag för Högre Ljus fortskrider till fullo.

Nivån på mänskliga strävanden höjs och erkänns.

Instrumenten bär tyngderna tills de frigörs.

Himmelska Eldar flammar upp.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-09-04 12:00 #140 av: Amon

Så Du har hittat ett bättre översättningsprogram än jag, Hukansson? FunderarTummen upp

En del engelska kan jag - men brukar använda googles översättningsprogram till hjälp för att översätta dels hela inlägget - men även ord för ord - då det ofta är krångliga ord - eller ord med flera olika betydelser. Så det kan vara knepigt att översätta ibland och förstå vad de egentligen menar. Galen

En del ord finns överhuvudtaget inte alls med i ordlistan - och somliga verkar de "hitta på" själva. Inte ens Kauilapele - som bor på Hawaii - och har engelska som huvudspråk - förstår betydelsen av vissa ord - som tex Morillizations.Tummen upp

Anmäl
2018-09-04 15:18 #141 av: [Hukanson]

Kände mig kallad att bidra Amon...jag var kanske en morillasation för högre ljus?

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-09-05 19:34 #142 av: Amon

#141 Så kan det va! Skämtar

Tack för hjälpen och bidraget! Tummen uppGlad

Anmäl
2018-09-10 16:35 #143 av: Amon

Dictums of Luminescence are viewed and internalized

10 Sep


Dictums of Luminescence are viewed and internalized.

Harmonics are embraced.

Celebratories are prepared.

Och översatt till svenska:

Självlysande Diktat ses och införlivas
10 sep

Självlysande Diktat ses och införlivas.

Harmonier omfamnas.

Firanden är förberedda.

Anmäl
2018-09-12 10:29 #144 av: Amon

Ett meddelande från Eire Port Gruppen:

ÉirePort Group Message 9-11-18… “The 9-11 Portal of Illumination and Ascension”

11 Sep


The ÉirePort group, operating as it does from the so-called “Land of Éire”, is essentially a spiritual group entity with a mission to enlighten and illuminate the beings of Ascending planet Earth (Gaia). We point out that the “Land of Éire” is not represented properly by the 3D entity called “Éire”, rather is a Higher Dimensional encompassing “place” within each and every human and earth-based being.

We bring this message to all of the planet that the times of “massive apocalypse” are upon us, and this date in particular was chosen for our group message, as it represents a collapse of the illusory 3D ways and the rising of the Ascension Pillars of Light… within the planet, within communities, and within each and every individual being of the planet. It is symbolically represented very nicely by the “Twin Towers” of Light, which replaced the former 3D “Twin Towers” of “financial illusion” in the town called, “New York City”.

Cosmic Energies have incessantly poured into your world, on all dimensions, since the events of 9-11-01Now you enter the “9-11 Portal of Illumination and Ascension”.

Remain open to your Ascension process, and follow the “Twin Towers” of Divine Masculine and Feminine Illumination.

That is all for this moment.

ÉirePort Group

Och översatt till svenska:

ÉirePort gruppmeddelande 9-11-18 ... "9-11 Portalen av upplysning och uppstigning"
11 sep

Éireport-gruppen, som fungerar som den gör från det så kallade "Landet Éire", är i grunden en andlig gruppenhet med uppgift att upplysa och belysa den uppstigande planetens (Gaia) varelser. Vi påpekar att "Landet Éire" inte representeras korrekt av 3D-enheten som heter "Irland", utan är snarare en högre dimensionell "plats" inom varje mänskligt och jordbaserat väsen.

Vi framför detta budskap till hela planeten som tiderna med "massiv apokalyps" (uppenbarelse, avslöjande) är alldeles framför oss, och särskilt det här datumet valdes för vårt gruppmeddelande, eftersom det representerar en kollaps av de illusoriska 3D-sätten och uppstigandet av Ascension-pelarna av ljus ... inom planeten, inom samhällen, och inom varje enskild varelse av planeten. Det är symboliskt representerat mycket snyggt av "Twin Towers" of Light, som ersatte de tidigare 3D "Twin Towers" av "finansiell illusion" i staden som heter "New York City".

Kosmiska energier har oavbrutet strömmat in i din värld, i alla dimensioner, sedan händelserna den 9-11-01 Nu träder du in i "9-11 Portalen av upplysning och uppstigning".

Var öppen för din Uppstignings-process och följ "Tvilling Tornen" av den gudomliga maskulina och feminina upplysningen.

Det är allt för denna stund.

ÉirePort-koncernen

Anmäl
2018-09-15 12:34 #145 av: Amon

Mentoring of all planetary Ascenders begins in earnest

15 Sep


Mentoring of all planetary Ascenders begins in earnest.

Standards of vibrational requirements are raised.

Schools are selected.

Choices are made.

The harvest is near.

Och översatt till svenska:

Mentorskap av alla planetens Uppstigna börjar på allvar
15 sep

Mentorering av alla planetens Uppstigna börjar på allvar.

Normer för vibrationskrav höjs.

Skolor väljs.

Val görs.

Skörden är nära.

Anmäl
2018-09-19 19:23 #146 av: Amon

Separations for the next phase are completed

19 Sep


Separations for the next phase are completed.

All energetic ties to the past are cut.

Higher Light enters.

Strengths are amplified.

New pathways begin.

Och översatt till svenska:

Separationer inför nästa fas är färdiga
19 sep

Separationer inför nästa fas är färdiga.

Alla energiska band till det förflutna är avskurna.

Högre ljus kommer in.

Styrkorna förstärks.

Nya vägar börjar.

Anmäl
2018-09-24 13:00 #147 av: Amon

Particle energetics on all levels merge with the Ascension timeline

24 Sep


Particle energetics on all levels merge with the Ascension timeline.

Ferrules of Abundance are sown.

Lightnings encapsulate the hesitant… movement begins.

Flashes of Inner Brilliance are received and applauded.

Och översatt till svenska:

Partikelenergetik på alla nivåer sammanfogas med Uppstignings-tidslinjen
24 sep

Partikelenergetik på alla nivåer sammanfogas med Uppstignings-tidslinjen.

Ferrules (?) av överflöd är sådda.

Blixtar inkapslar den tveksamma ... rörelsen börjar.

Strålar av Inre Briljans mottas och applåderas.

Anmäl
2018-09-25 13:51 #148 av: Amon

Processionals carry the joy of New Paradigm followers

25 Sep


Processionals carry the joy of New Paradigm followers.

Entrances are made by those on The Path.

Flags are unfurled.

Heavens open.

The Light has succeeded.

Och översatt till svenska:

Processioner bär glädjen av Nya Paradigm-anhängare
25 sep

Processioner bär glädjen av Nya Paradigm-anhängare.

Ingångar är skapade av de på Vägen.

Flaggor vecklas ut.

Himlarna öppnas.

Ljuset har lyckats.

Anmäl
2018-10-01 13:12 #149 av: Amon

Energetic completions are verified

1 Oct


Energetic completions are verified.

Astral layers are cleansed.

Pardons for those in return are granted.

Destinies of hu-beings and Hue-beings align.

Och översatt till svenska:

Energetiska kompletteringar är kontrollerade
1 okt

Energetiska kompletteringar är kontrollerade.

Astrala skikt rensas.

Förlåtelse för de återvändande beviljas.

Öden för hu-varelser och Hue-varelser justeras.

Anmäl
2018-10-08 19:29 #150 av: Amon

Spirals of Higher Influence become apparent to all

8 Oct


Spirals of Higher Influence become apparent to all.

Leverages of necessary oceanics come into play.

Flares of Illumination are sent to all.

Fortunes are recognized.

Och översatt till svenska:

Spiraler av Högre Influenser blir uppenbara för alla
8 okt

Spiraler av Högre Influenser blir uppenbara för alla.

Inflytande av nödvändiga "oceaniska" kommer in i spelet.

Flammor av Upplysning skickas till alla.

Öden erkänns.

Anmäl
2018-10-13 23:59 #151 av: Amon

Stepward attenuations collapse the old paradigm structures

13 Oct


Stepward attenuations collapse the old paradigm structures.

Forward movements made possible.

Farrows are sent.

Levitations begin.

Flessaries are approved.

Och översatt till svenska:

Stegvisa försvagningar kollapsar de gamla paradigmstrukturerna
13 okt

Stegvisa försvagningar kollapsar de gamla paradigmstrukturerna.

Framåt-rörelser har möjliggjorts.

Griskullar(?) skickas.

Levitationer börjar.

"Flessaries" är godkända.

Anmäl
2018-10-19 14:46 #152 av: Amon

Tsunami elements carry the load for humanity

19 Oct


Tsunami elements carry the load for humanity.

Eliminations of silent partners is complete.

Salivary effects are pronounced, as depths are reached.

Farsights are called in for Light support.

Och översatt till svenska:

Tsunami-element bär lasten för mänskligheten
19 okt

Tsunami-element bär lasten för mänskligheten.

Avlägsnande av tysta partner är färdiga.

Saliv effekter (?) uttalas, eftersom djupet uppnåtts.

Framsynta kallas in för Ljus support.

Anmäl
2018-10-25 10:55 #153 av: Amon

Humanity is freed as Hue-manity rises

24 Oct


Humanity is freed as Hue-manity rises.

Fascinations with soaps is abandoned.

Light fliers arise.

Seminaries reopen.

Placids are called.

The Universals are pleased.

Och översatt till svenska:

Mänskligheten frigörs när som Hue-manity stiger
24 okt

Mänskligheten frigörs när som Hue-manity stiger.

Tjusningar med såpor överges.

Ljus flygare uppstår.

Seminarier återöppnas.

Lugnet påkallas.

Universalierna är nöjda.

Anmäl
2018-10-30 16:07 #154 av: Amon

Forthright appearances are valued by the hu-being

30 Oct


Forthright appearances are valued by the hu-being.

Blindness is healed.

Inner realms are viewed by many, for the first time.

Standards of living are raised for all.

The Light is pleased.

Och översatt till svenska:

Uppriktiga framträdanden värderas av den mänskliga varelsen
30 okt

Uppriktiga framträdanden värderas av den mänskliga varelsen.

Blindheten läks.

Inre riken ses av många, för första gången.

Levnadsstandarden höjs för alla.

Ljuset  glädjer sig.

Anmäl
2018-11-05 12:35 #155 av: Amon

Stealth elements are valued

5 Nov


Stealth elements are valued.

Plastic life forms are exposed and dissolved.

Flames of Illumination envelope the masses.

Awakenings begin for all.

Och översatt till svenska:

Smygande element värderas
5 nov

Smygande element värderas.

Artificiella livsformer exponeras och upplöses.

Flammor av belysning omsluter massorna.

Uppvakningar börjar för alla.

Anmäl
2018-11-09 11:26 #156 av: Amon

Galactic confluences guide the Light-minded

9 Nov


Galactic confluences guide the Light-minded.

Cosmic reunifications commence.

Star systems combine for the benefit of all.

Portals are presented to all.

Cosmic journeys commence.

Och översatt till svenska:

Galaktiska sammanflöden vägleder de Ljus-sinnade
9 nov

Galaktiska sammanflöden vägleder de Ljus-sinnade.

Kosmiska återföreningar påbörjas.

Stjärn-system förenas till gagn för alla.

Portaler presenteras för alla.

Kosmiska resor börjar.

Anmäl
2018-11-16 13:27 #157 av: Amon

Alignments with the Light are followed and promoted

16 Nov


Alignments with the Light are followed and promoted.

Elements of collaboration present.

Fronts of the Storm are visible.

Salacious elements are revoked.

The Lightning Illuminates all.

Och översatt till svenska:

Anpassningar med Ljuset följs och främjas
16 nov

Anpassningar med Ljuset följs och främjas.

Inslag av samarbeten presenteras.

Stormens fronter är synliga.

Oanständiga element upphävs.

Blixten Belyser allt.

Anmäl
2018-11-21 13:23 #158 av: Amon

Heavens come into view

21 Nov


Heavens come into view.

Steadfast measures are taken to communicate the Illuminations.

Confronters dissolve.

Unification begins in earnest.

Starbursts are viewed by humanity.

Och översatt till svenska:

Himlarna kommer i sikte
21 nov

Himlarna kommer i sikte.

Stabila åtgärder vidtas för att delge Klargörandena (belysningarna).

Konfrontationer upplöses.

Enighet börjar på allvar.

Stjärnutbrott betraktas av mänskligheten.

Anmäl
2018-11-26 10:42 #159 av: Amon

Presents of the Light Presence are presented to all

26 Nov


Presents of the Light Presence are presented to all.

Abundance protocols have established.

Flamboyants are exposed and dissolved from the tomes.

Messengers of the Galactics are heard.

Och översatt till svenska:

Uppvisningarna av Ljus Närvaron presenteras för alla
26 nov

Uppvisningarna av Ljus Närvaron presenteras för alla.

Överflöds protokoll har upprättats.

De teatraliska är utsatta och upplösta från luntorna.

Galaktikernas budbärare hörs.

Anmäl
2018-12-04 12:57 #160 av: Amon

Especial levitations are in process

3 Dec


Especial levitations are in process.

Celebrants in shadows are silenced.

Unveilings come strongly and are shunned by those who hide.

Unveilings come strongly and are embraced by those who SEE.

Elements of Life are accepted.

Och översatt till svenska:

Speciella levitationer är på gång
3 dec

Speciella levitationer är på gång.

Firare i skuggorna är tysta.

Avslöjanden kommer starkt och skyrs av dem som gömmer sig.

Avslöjanden kommer starkt och omfamnas av dem som SER.

Livets delar accepteras.

Anmäl
2018-12-08 13:09 #161 av: Amon

Stereotypes of harmonics are cleared

8 Dec


Stereotypes of harmonics are cleared.

Clarities are accepted by all hu-manity.

Calcifieds are deconstructed and realigned.

Fears are confronted and held by the Light BEings.

Release comes with Opened Eyes.

Och översatt till svenska:

Stereotyper av övertoner rensas
8 dec

Stereotyper av övertoner rensas.

Klarheter accepteras av all mänsklighet.

Förkalkningar dekonstrueras och återanpassas.

Rädslor konfronteras och hålls av Ljus Varelserna.

Frigörelse kommer med Öppnade Ögon.

Anmäl
2018-12-14 17:23 #162 av: Amon

Shoals of Illumination present their Guidance

14 Dec


Shoals of Illumination present their Guidance.

Celebrations are prepared for the inbound Light Crafts.

Ports of Sol are opened.\

Higher Vibrationals enter with glee.

Och översatt till svenska:

Ljus-stimmen presenterar deras vägledning
14 dec

Ljus-stimmen presenterar deras vägledning.

Firanden är förberedda för de inkommande Ljus-Farkosterna.

Solportarna öppnas. \

Högre Vibrationer kommer in med glädje.

Anmäl
2018-12-18 11:06 #163 av: Amon

Angående de solportaler som nämns i förra inlägget - så var det en väldigt ovanlig och otroligt vacker solhalo just i fredags - den dag då meddelandet skrevs. FörskräcktSol

Ny typ av halo

Anmäl
2018-12-18 11:38 #164 av: Farwuq

Fint

Tummen upp 

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2018-12-18 22:31 #165 av: Tarotstollan

Så vackert!Hjärta

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!

Anmäl
2018-12-25 13:37 #166 av: Amon

Emeraldics glisten in the Galactic skies

25 Dec


Emeraldics glisten in the Galactic skies.

Feral aspects are cleared.

Luminaries enter the Gaia field.

Och översatt till svenska:

Smaragder glittrar på den galaktiska himlen
25 dec

Smaragder glittrar på den galaktiska himlen.

Förvildade aspekter rensas.

Ljuskällor går in i Gaia-fältet.

Anmäl
2018-12-30 12:45 #167 av: Amon

Dunes of color decorate the consciousness of all

30 Dec


Dunes of color decorate the consciousness of all.

Harmonics are upgraded.

Frequencies of operations rise to the occasion.

Floral essences engage the masses.

Och översatt till svenska:

Färgdynor dekorerar medvetandet av alla
30 dec

Färgdynor dekorerar medvetandet av alla.

Harmonierna uppgraderas.

Frekvenser av verksamhet stiger till händelsen.

Blomstrande essenser engagerar massorna.

Anmäl
2019-01-04 15:15 #168 av: Amon

Forces of Light are seen and felt by all humanity

4 Jan


Forces of Light are seen and felt by all humanity.

Bestiaries are relinquished.

Fluidics are joined.

The Masters appear.

The Christ within is known.

Och översatt till svenska:

Ljusstyrkor ses och känns av hela mänskligheten
4 jan

Ljusstyrkor ses och känns av hela mänskligheten.

Monsterberättelserna är avslutade.

Flödena förenas.

Mästarna dyker upp.

Kristus inom är känd.

Anmäl
2019-01-10 12:35 #169 av: Amon

Severance elements are brought to bear

9 Jan


Severance elements are brought to bear.

Alignments change.

Rotatory partners combine.

Flurries are viewed.

Och översatt till svenska:

Avskiljnings element bringas till bärare
9 jan

Avskiljnings element bringas till bärare.

Justeringar ändras.

Roterande partners förenar.

Kastbyar ses.

Anmäl
2019-01-18 11:50 #170 av: Amon

Premonitions of darkness are illuminated, and dissolved

18 Jan


Premonitions of darkness are illuminated, and dissolved.

Larks of Spirit collaborate in Love.

Exquisites are recognized.

Humility conspires.

Inner Truth is known.

Och översatt till svenska:

Aningar av mörkret är upplysta och upplösta
18 jan

Aningar av mörkret är upplysta och upplösta.

Ande lärkor samarbetar i kärlek.

Utsökta är erkända.

Ödmjukhet samverkar.

Inre Sanningen är känd.

Anmäl
2019-01-23 11:04 #171 av: Amon

Perturbations in the matrix are felt by all

23 Jan


Perturbations in the matrix are felt by all.

Planetary awakenings are near completion.

Fairy tales are abandoned.

Dark forests are cleared.

Nature Spirits rejoice.

Och översatt till svenska:

Störningar i matrisen känns av alla
23 jan

Störningar i matrisen känns av alla.

Planetariska uppvakningar är nära slutförandet.

Sagor överges.

Mörka skogar rensas.

Naturens Andar återglädjer sig.

Anmäl
2019-01-30 11:41 #172 av: Amon

Flashes of Light cannons are viewed with gratitude

29 Jan


Flashes of Light cannons are viewed with gratitude.

Portions of mesmer are refused.

Philanthropics are engaged for hu-manity.

Stardust engaged.

Och översatt till svenska:

Blixtar av Ljuskanoner ses med tacksamhet
29 jan

Blixtar av Ljuskanoner ses med tacksamhet.

Delar av magnetism nekas.

Filantroper engagerade sig för mänskligheten.

Stjärnstoft engageras.

Anmäl
2019-02-04 11:27 #173 av: Amon

Partners of contrast complete their roles

4 Feb


Partners of contrast complete their roles.

Completion is at hand.

Light messengers convey the joy of victory.

Victory comes from within.

Embrace the moment!

Och översatt till svenska:

Motsats parter kompletterar sina roller
4 feb

Motsats parter kompletterar sina roller.

Slutförandet är till hands.

Ljusets budbärare förmedlar segerns glädje.

Segern kommer inifrån.

Omfamna ögonblicket!

Anmäl
2019-02-09 11:01 #174 av: Amon

Soothing vibrations inflow to the masses

9 Feb


Soothing vibrations inflow to the masses.

Overreaches are abandoned.

Fliegelmeisters awaken.

Farsights are enabled.

The chariots are coming.

Och översatt till svenska:

Lugnande vibrationer strömmar in till massorna
9 feb

Lugnande vibrationer strömmar in till massorna.

Överreaktioner överges.

Flygmästare vaknar.

Framsynthet aktiveras.

Vagnarna kommer.

Anmäl
2019-02-15 12:45 #175 av: Amon

Scurrilous energies dissipate as Cosmics infuse

15 Feb


Scurrilous energies dissipate as Cosmics infuse.

Territorials are abandoned.

Levitations commence on grand scale.

Fortunes are collected and shared.

Maters are seen in the Telepathics.

Och översatt till svenska:

Ärekränkande energier skingras som Kosmiska ingjutes
15 feb

Ärekränkande energier skingras som Kosmiska ingjutes.

Territorier överges.

Levitationer inleds i stor skala.

Förmögenheter samlas och delas.

Mödrar är sedda i Telepatierna.

Anmäl
2019-02-20 11:58 #176 av: Amon

Wings are born on those with freedom of Spirit

20 Feb


Wings are born on those with freedom of Spirit.

Elements of Higher Vibrations are embraced.

Polarities are leveled.

Mediators brought in.

Conclusions are created.

Och översatt till svenska:

Vingarna föds på dem med Andens frihet

20 feb

Vingarna föds på dem med Andens frihet.

Element av Högre Vibrationer omfamnas.

Polariteten utjämnas.

Medlare förs in.

Slutsatser skapas.

Anmäl
2019-02-24 11:57 #177 av: Amon

Cycles of Illumination elevate and complete

24 Feb


Cycles of Illumination elevate and complete.

Partnerships in Spirit form on a planetary scale.

Elements of Light infuse the hu-being.

Hue-manity clears the way.

Och översatt till svenska:

Ljuscyklerna lyfter och avslutar
24 feb

Ljuscyklerna lyfter och avslutar.

Partnerskap i Anden formas på en planetarisk skala.

Ljuselement ingjuter hu-varelsen.

Hue-manity rensar vägen.

Anmäl
2019-03-01 12:55 #178 av: Amon

Permanents are REALized in the Higher Realms

1 Mar


Permanents are REALized in the Higher Realms.

Wolves of Harmony are singing.

Fortunates of the Light Beings communicate with all.

Gems of Illumination are mined.

Hue-manity is saved.


Och översatt till svenska:

"Permanenter" är förVERKLIGade i de Högre Rikena
1 mar

"Permanenter" är förVERKLIGade i de Högre Rikena.

Vargar sjunger i Harmoni.

Lyckosamma Ljus Varelser kommunicerar med alla.

Pärlor av belysning bryts.

Mänskligheten är räddad.

Anmäl
2019-03-08 12:50 #179 av: Amon

Castigations of the Light Bringers enables Higher Vibrational portals of Light to open

8 Mar


Castigations of the Light Bringers enables Higher Vibrational portals of Light to open.

Divisions are exposed, and healed.

Lepteroptics are employed for Far Seeing.

Complicits for the dark shadows fall away.

The New Day comes.

Och översatt till svenska:

Ljus Bringares disciplin möjliggör öppning av Högre Ljus Vibrationsportaler
8 mars

Ljus Bringares disciplin möjliggör öppning av Högre Ljus Vibrationsportaler.

Områden exponeras och helas.

"Lepteroptiker" ställs in för Fjärr Skådande.

Delaktighet med de mörka skuggorna faller bort.

Den Nya Dagen kommer.

Anmäl
2019-03-13 18:49 #180 av: Amon

Portia comes quickly to those who seek

13 Mar


Portia comes quickly to those who seek.

Holy Feminine / Holy Masculine elements are recognized and honored.

Partners of shadow contrasts lose their grip on Hue-Beings.

Fallouts occur.

Elementals accept the nourishment.

Och översatt till svenska:

Portia kommer snabbt till dem som söker
13 mar

Portia kommer snabbt till dem som söker.

Heliga Feminina / Heliga Maskulina element är erkända och hedrade.

Partners av skugg motsatser förlorar sitt grepp på Hue-Varelser.

Nedfall inträffar.

Elementaler accepterar näringen.

Anmäl
2019-03-18 11:09 #181 av: Amon

Mellorites are handled as challenges arise

18 Mar


Mellorites are handled as challenges arise.

Ecstatics are unveiled for the hu-beings to grasp.

Fortunate Light sources interweave the shadows.

Stellar companions present.

Och översatt till svenska:

Melloriter hanteras när utmaningar uppstår
18 mar

Melloriter hanteras när utmaningar uppstår.

Extatiska presenteras för att människorna ska kunna förstå.

Lyckosamma Ljuskällor flätar samman skuggorna.

Stjärn följeslagare är närvarande.

Anmäl
2019-03-23 12:24 #182 av: Amon

Scars of transmutation are smoothed with Light Awareness

22 Mar


Scars of transmutation are smoothed with Light Awareness.

Necessities change.

Congruence applies to all of the Higher Path.

Harbingers are released.

Marilous envoys come to Gaia’s aid.

Och översatt till svenska:

Omvandlingsärr mjukas upp med Ljus Medvetenhet
22 mar

Omvandlingsärr mjukas upp med Ljus Medvetenhet.

Livsnödvändigheterna förändras.

Överensstämmelse tillämpas för hela den Högre Vägen.

Förebuden släpps.

"Marilous" sändebud kommer till Gaias hjälp.

Anmäl
2019-03-23 22:25 #183 av: Tarotstollan

Jag läser och funderar men önskar jag förstod vad det betyder...Funderar

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!

Anmäl
2019-03-24 11:59 #184 av: Amon

#183  Ja - detsamma här.. Skämtar

Jag läser också Kauilapeles blogg - och han brukar lägga in Gaia Portals inlägg och kommentera dem - men det är inte alltid han förstår dem heller.. Funderar

Tänkte att när den här tråden blir full (snart kanske) - så lämnar jag en länk i slutet - och så får de som är intresserade söka och läsa inläggen själva. Det är ju ändå inte så många som läser dem här.. tror jag. Oskyldig

Anmäl
2019-03-25 08:13 #185 av: Farwuq

Jag kommer hit. Tummen upp

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2019-03-25 19:24 #186 av: Amon

#185   Tummen uppVinkar

Anmäl
2019-03-27 07:10 #187 av: [Hukanson]

Får idé

Transmutationens ärr blir utjämnade av medvetande om Ljus

Nödvändigheter förändrar

Samstämmelse gäller alla av Den Högre Vägen

Förebådare sänds ut

Mari-Lou's representanter kommer till Nya Gaia's hjälp

Oneness can not be divided.

Anmäl
2019-03-27 11:08 #188 av: Amon

#187  Tack för förtydligandet! Glad

Predictors of lower dimensions are recognized and abandoned

27 Mar


Predictors of lower dimensions are recognized and abandoned.

Timelines of “definites” are seen for the illusion they present.

Particles of Quantum Light recycle from future Elevations.

Hue-manity learns the multi-dimensional game.

Checkmate nears.

Och översatt till svenska:

Förutsägare av lägre dimensioner igenkänns och överges
27 mar

Förutsägare av lägre dimensioner igenkänns och överges.

Tidslinjer av "definitiv" ses för illusionen de presenterar.

Partiklar av Quantum Ljus återanvänds från framtida Höjningar.

Mänskligheten lär sig det multidimensionella spelet.

Schackmatt närmar sig.

Anmäl
2019-04-03 10:16 #189 av: Amon

Sparing contingencies are assembled and reviewed

3 Apr


Sparing contingencies are assembled and reviewed.

Participants are lifted from old paradigm perches.

Fronds of Heaven grace the Higher Pathways.

Unification of the Higher Process completes.

Och översatt till svenska:

Sparsamma tillfälligheter samlas och granskas
3 april

Sparsamma tillfälligheter samlas och granskas.

Deltagarna lyfts från "sittpinnarna" av gamla paradigm.

Himmelska palmblad smyckar de Högre Vägarna.

Enandet av den Högre Processen fullbordas.

Anmäl
2019-04-08 12:34 #190 av: Amon

Prescients are accepted by the hu-beings, as Inner Guidance grows

8 Apr


Prescients are accepted by the hu-beings, as Inner Guidance grows.

Flares of recognition are launched.

Attentions of all are drawn to Happenings in the Light Realms.

Ascension seekers are fulfilled.

Och översatt till svenska:

"Förhandsveta" accepteras av hu-varelserna, som Inre Vägledning växer
8 apr

"Förhandsveta" accepteras av hu-varelserna, som Inre Vägledning växer.

Bloss av igenkännande startar.

Allas uppmärksamhet dras till Händelser i Ljus Rikena.

Uppstignings sökarna är fullbordade.

Anmäl
2019-04-09 11:15 #191 av: Amon

Tänkte på dessa ljus - som sågs av många över Lappland natten till lördag 6/4 - då jag läste raden i inlägget ovan:

"All uppmärksamhet dras till Händelser i Ljus Rikena" FörskräcktKär


Anmäl
2019-04-10 06:06 #192 av: Farwuq

Märkliga, lite som i Hessdalen.

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2019-04-14 17:03 #193 av: Amon

Ja - de ser inte naturliga ut - utan mer som "skapade" - på ett eller annat sätt.. Funderar

Här kommer veckans meddelande från Gaia Portal:

Status seekers are rebuked, as “Headliners of Light” assume control of the process

14 Apr


Status seekers are rebuked, as “Headliners of Light” assume control of the process.

Flamboyants of the West are swatted from their perches.

Inner Guidance prevails through the night moments.

Vanquished is the dark.

Grand designs are realized.

Och översatt till svenska:

Statussökare tillrättavisas, närsom "Huvudaktörer av Ljus" tar kontroll över processen
14 april

Statussökare tillrättavisas, närsom "Huvudaktörer av Ljus" tar kontroll över processen.

Flamboyanter av Väst blir nersmällda från sina sittpinnar.

Inre Guidning råder genom nattens ögonblick.

Besegrat är mörkret.

Stora planer förverkligas.

Anmäl
2019-04-21 11:18 #194 av: Amon

Inspections of Higher Ascenders are completed

20 Apr


Inspections of Higher Ascenders are completed.

Those unwilling for the upward movement are soothed and transferred.

Heavenly Partners assume the Guardian role.

Flights of Hummingbirds fill the skies.

Och översatt till svenska:

Inspektioner av Högre Uppstigande är avslutade
20 april

Inspektioner av Högre Uppstigande är avslutade.

De som är ovilliga för den uppåtgående rörelsen är lugnade och överförda.

Himmelska Partners påtar sig Väktarrollen.

Flygande av kolibrier fyller himlen.

Anmäl
2019-05-05 15:21 #195 av: Amon

Gaia transforms before the eyes

5 May


Activation codes received.

Hue-manity responds, as Higher Light enters the planet, in fullness, and in force.

Flash points are noted, and stabilization protocols are enabled.

Clarity of mind and heart come to the fore.

Gaia transforms before the eyes.

Och översatt till svenska:

Gaia förvandlas framför ögonen
5 maj

Aktiveringskoder mottagna.

Hue-manity svarar, när Högre Ljus träder in i planeten, i fullhet och i kraft.

Flam punkter noteras, och stabiliseringsprotokoll är aktiverade.

Klarhet av sinne och hjärta kommer i förgrunden.

Gaia förvandlas framför ögonen.

Anmäl
2019-05-17 11:53 #196 av: Amon

Sparklers erupt from the planetary fires

17 May


Sparklers erupt from the planetary fires.

Classifieds are presented to the masses.

Egoics are seen running.

Semmerance combines with the multitudes.

Enlightenment follows.

Och översatt till svenska:

Bloss bryter fram från planetbränderna
17 maj

Bloss bryter fram från planetbränderna.

Klassifierade presenteras för massorna.

Egoister ses springande.

"Semmerance" kombinerar med mängderna.

Upplysning följer.

Anmäl
2019-05-23 13:13 #197 av: Amon

Tools of Ascension are grasped by those of earnest

22 May


Tools of Ascension are grasped by those of earnest.

Flakes fall to the side.

Weak-kneed players remove themselves.

Intentions are key.

Fortunes are granted for those of the Light.

Och översatt ill svenska:

Uppstignings verktyg fattas av de uppriktiga
22 maj

Uppstignings verktyg fattas av de uppriktiga.

Flagor faller till sidan.

Svaga spelare avlägsnar sig.

Intentioner är nyckeln.

Lycka/förmögenheter beviljas för dem av Ljuset.

Anmäl
2019-05-27 18:49 #198 av: Amon

Effulvance of planetary elixirs presents to all

27 May


Effulvance of planetary elixirs presents to all.

Far-sighteds view the realm.

Clarification comes to all Hue-Beings.

Clairvoyance comes to all.

Och översatt till svenska:

Brilliant strålning av planetariska elixir presenteras för alla
27 maj

Brilliant strålning av planetariska elixir presenteras för alla.

Över-synta ser världen.

Klargörande kommer till alla Mänskliga Varelser.

Klarsynthet kommer till alla.

Anmäl
2019-06-07 11:32 #199 av: Amon

Four stars penetrate the lower realms, and open the Treasures

7 Jun


Predictors and magicians are unveiled for what they are.

humanity ears begin to hear the REALities.

Farsights come to the aid of those in need, and willing to drop the weights.

Four stars penetrate the lower realms, and open the Treasures.

Och översatt till svenska:

Fyra stjärnor genomtränger de lägre rikena och öppnar Skatterna
7 jun

Förutsägare och magiker presenteras för vad de är.

Mänsklighetens öron börjar höra VERKLIGheterna.

Framsynta kommer till hjälp av dem i nöd, och villiga att släppa bördorna.

Fyra stjärnor tränger in i de lägre rikena och öppnar Skatterna.

Anmäl
2019-06-13 22:38 #200 av: Amon

Hyperbolics are abandoned as Higher Dimensional valuations are employed

13 Jun


Hyperbolics are abandoned as Higher Dimensional valuations are employed.

Fleming cohorts command the troops of Light.

Gaia commands for all to BE in Peace.

Fireworks are soon to be lit.

Och översatt till svenska:

Överdrifter överges som högre dimensionella värderingar används
13 jun

Överdrifter överges som högre dimensionella värderingar används.

Flamländska grupper kommenderar ljusets trupper.

Gaia kommenderar alla att VARA Lugna.

Fyrverkerier ska snart tändas.

Anmäl
2019-06-18 10:53 #201 av: Amon

Howitzers of Light come to the fore

17 Jun


Howitzers of Light come to the fore.

Premonitions fulfilled.

The Light has “won”.

Markers are in place for future generations of Energy workers.

Articles of the Galaxy are written.

Och översatt till svenska:

Ljuskanoner kommer i förgrunden
17 jun

Ljuskanoner kommer i förgrunden.

Förvarningarna uppfylls.

Ljuset har "vunnit".

Markörer finns på plats för kommande generationer av Energi arbetare.

Galaxens artiklar är skrivna.

Anmäl
2019-06-22 12:41 #202 av: Amon

Hemp attractors seal the physical

21 Jun


Hemp attractors seal the physical.

Sparkling generations are now in the forefront.

Specialities are displayed and employed.

Penetrators lead the way.

Och översatt till svenska:

Hampa attraktörer förseglar det fysiska
21 jun

Hampa attraktörer förseglar det fysiska.

Gnistrande generationer är nu i framkant.

Specialiteter uppvisas och används.

Penetratörer leder vägen.

Anmäl
2019-06-25 10:28 #203 av: Amon

Rotational components balance the translational

25 Jun


Rotational components balance the translational.

Green lights are viewed and obeyed.

Harbingers of Gold present en masse.

Flamboyants are dropped.

Solids are embraced.

Och översatt till svenska:

Rotationskomponenter balanserar översättningen
25 juni

Rotationskomponenter balanserar översättningen.

Gröna ljus ses och följs.

Förebuden av Guld presenterar en massa.

Flamboyanter släpps.

Fastämnen omslutes.

Anmäl
2019-07-01 11:17 #204 av: Amon

Left-leaning stars fade from view

1 Jul


Left-leaning stars fade from view.

Transparents are collected for the Light Path.

Stars of Guidance become the mountain.

Marches of the ancients are seen again.

Och översatt till svenska:

Vänster-lutande stjärnor bleknar från utsikten
1 jul

Vänster-lutande stjärnor bleknar från utsikten.

Transparenter samlas in för ljusvägen.

Guidernas Stjärnor blir berg.

Förfädernas marscher blir synliga igen.

Anmäl
2019-07-06 13:49 #205 av: Amon

Angelic contrasts are presented to the unawakened

6 Jul


c.

Starkness of the diligents is viewed by the empires.

Seething plantation items are released.

Tellurides come into view.

Och översatt till svenska:

Änglalika kontraster presenteras för de oväckta
6 jul

c.

Starkhet av de flitiga betraktas av imperierna.

Sjudande plantage objekt släpps.

Tellurider kommer i sikte.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.