2016-11-30 17:17 #0 av: Huygens

Jesus blyböcker är några böcker med sidor av metallen bly eller koppar (eller andra metaller), som ser anfrätta och rostiga ut (som brun järnrost!) och offentliggjordes 2011 i Jordanien.

Vissa tester bedömer blyböckernas ålder vara ca 2000 år.

Jesus blyböcker sägs stärka påståendet om Jesus existens, även om den Gud som avses inte riktigt motsvarar Bibelns gud, utan tillhör en 3000 år gammal sekt av David. Läser man på Wikipedia sägs det att förfalskningar är vanliga i denna del av världen och att blyböckerna kan vara förfalskade då det ser ut som om texterna är en blandning av gamla och nya skriftspråk från området med flera hundra års variationer.

Eller är blyböckerna ett försök från reptilians att skriva om Jesus historia?