2016-11-05 14:37 #0 av: Huygens

Nattglöd, luftglöd eller som det ibland kallas på engelska, airglow, är ett fenomen i atmosfären.

Nattglöd syns på många nattfoton från ISS. Nattglöd kan synas som ett tunt stråk, som en välvd båge, som finns ett stycke ut från jordhorisontens kontur och följer konturen, vilket kan ses på ISS-foton.

Ofta är nattglöden grön, men jag har sett orange och rödaktig nattglöd på dessa nattfoton. Jag har sett rödaktig nattglöd som befunnit sej en bit ovanför det smala gröna lagret. Det röda lagret nattglöd har synts ganska svagt, men har höjdmässigt bildat ett väldigt djupt lager.

Från marken kan nattglöd se blå och grön ut, med viss variation av andra färger. Ibland verkar en del av nattglöden sträcka sej ner till (?) marken.

.

Nattglöd är inte samma sak som polarsken, utan nattglöd skapas av mera slumpmässigt, men relativt jämnt födelade kosmiska partiklar som slår emot jordens övre atmosfärslager och ger urladdningar i form av synligt ljus.

Wikipedia är inte helt klar med hur nattglöd bildas, ifall även strålning från Jorden kan skapa glöden i atmosfären.


(Fotot är beskuret/reducerat, NASA public domain, ID: ISS028-E-050185, datum: 2011-09-15 och finns här.)