2016-09-05 12:29 #0 av: Huygens

År 1957 fick en kvinna mental kontakt med en varelse som hette Hands och som sa sej vara en Cenos från Alpha Centaurisystemet.

Nu har man hittat en planet som liknar Jorden vid Proxima Centauri, den minsta av stjärnorna i Alfa Centauri. Planeten kallas Proxima Centauri b.

DM har en kort artikel om varelsen Hands, som hade flera hjärtan och levde ca 120 år.