The Ascension / Uppstigningen

Från tredje till femte dimensionen under 2016?

2016-04-28 00:03 #0 av: Amon

Många - liksom jag själv - upplever att det händer mycket med oss - och har så gjort under många år. Men det verkar som om allting accelerar nu mer än nånsin! Tummen upp

Det har länge talats om att både jorden och vi som bor här - håller på att utvecklas från den tredje till den femte dimensionen. Är det så att detta kommer att ske inom en mycket snar framtid? Kanske redan i år??? Förskräckt

Det påstår i alla fall en person som skrivit detta på facebook:

Romeo Barons foto.


"We are getting more reports that the Earth's Magnetic field is collapsing and there's a Magnetopause Reversal, the collapse of Earth’s “Magnetosphere”, and that CERN is causing the collapse of the Earth's shields, etc.

What's actually happening is that the magnetic fields are dissolving and reforming into to a higher frequency, which is preparing Earth for the dimensional shift.

There has been ongoing frequency changes in the magnetosphere and it is all part of the planetary dimensional shift process. And it's causing changes to the polarity of Earth's inner core mass, which generates more heat and that energy is transferred to the tectonic plates. To compensate, the plates must release and realign themselves to the inner electromagnetic energy, which has resulted in the increased activities of earthquakes, volcanic eruptions and so on. These Earth changes and the variety of dramatic weather patterns we are seeing more often are quite normal for planetary ascension.

Indeed we are losing our magnetic field. What's taking place right now is the amplifying of the electromagnetic frequencies coming through the Earth's magnetic field. As it reaches a breaking point in the following months, the 3D planet's outer magnetic field will shift into the new dimensional frequency band, simultaneously raising the ethereal frequency of Earth and that will create a frequency jumper that will catapult the Earth's ethereal body through the 4D portal shifting across into the 5th dimension. This means that we will have an elevated advancement in consciousness on a global scale, Everything Will Change! The old reality will completely dissolve and for this very reason life will no longer exist as we now know it. The magnetic field is the mechanism that allows us to have a conscious experience, what we see around us and how we think. We need this outer magnetic field to create and store human memory patterns. The magnetic field is also known as the "Planetary Consciousness Grid", "Earth's Auric Field,". Understanding that our consciousness is connected to the outer magnetic field.

The 5D frequency jumper will commence in the Autumn Equinox and we will completely merge with Earth's 5D parallel body - new Earth in the Winter Solstice of 2016. Many people will reject the planetary shift; some will choose to ascend through the physical death process for spiritual reasons, and others will wish to experience a new way of living on new Earth. There will be no negativity within this planetary shift into the new Earth reality, except for those who have chosen not shift because they want to hang on to the old fear, greed and corruption. Those of us who have cleared our old karma, opened up our heart chakra and have been demonstrating unconditional loving light & heart-centered compassion, will be ready for entry into the more evolved 5D new Earth.

See you on the other side!

Within Love-Unity,

Romeo Baron
‪#‎ascensionenergies‬

Please Share and Comment below.


Översatt från Engelska

Vi får fler rapporter att jordens magnetfält kollapsar och det finns en magnetopaus reversering, kollapsen av jordens "magnetosfären", Och att CERN orsakar kollapsen av jordens sköldar, osv.
Vad det är som händer är att magnetfältet upplöses och reformeras till en högre frekvens, vilket förbereder jorden för det dimensionella skiftet.
Det har pågått frekvens förändringar i magnetosfären och det är en del av jordens dimensionella skiftes process. Och det orsakar ändringar av polaritet av jordens inre kärn massa, som genererar mer värme och att energi överförs till de tektoniska plattorna. För att kompensera, måste plattorna släppa och anpassa sig till den inre elektromagnetiska energin, vilket har lett till den ökade förekomsten av jordbävningar, vulkanutbrott och så vidare. Dessa jordliga förändringar och de olika dramatiska vädermönstren vi ser allt oftare är ganska normalt för planetens uppstigning.
Vi håller verkligen på att förlora vårt magnetfält. Vad det är som sker nu är att förstärkning av elektromagnetiska frekvenser kommer igenom jordens magnetfält. När den når en brytpunkt inom de följande månaderna, kommer 3 d-planets yttre magnetfält att flytta in i det nya dimensionella frekvensbandet, samtidigt höjs etheriska frekvensen av jorden och det kommer att skapa ett frekvens hopp som kommer att katapulta jordens Eteriska kropp genom 4 d portal växlar över till den 5: e dimension. Detta innebär att vi kommer att ha ett förhöjt avancemang i medvetandet på global nivå, ALLT kommer att förändras! Den gamla verkligheten blir helt upplöst och just därför kommer livet inte längre att existera som vi nu känner det. Magnetfältet är mekanismen som tillåter oss att ha en medveten erfarenhet, vad vi ser runt omkring oss och hur vi tänker. Vi behöver detta yttre magnetfält för att skapa och lagra mönster i människominnet. Magnetfältet är också känt som "planetärt medvetande fält", " jordens aura fält,". Förstå att vårt medvetande är anslutet till det yttre magnetfältet.
5 d-frekvens hoppet börjar vid höst dagjämningen och vi kommer att helt gå samman med jorden ' s 5 d parallella kropp - nya jorden - vid vintersolståndet 2016. Många människor kommer att avvisa det planetära skiftet; vissa kommer att välja att Stiga upp genom den fysiska döds processen; några av andliga och andra skäl kommer önska att uppleva ett nytt sätt att leva på nya jorden. Det blir ingen negativitet inom detta planetskifte till den nya jordiska verkligheten, förutom för dem som har valt att INTE skifta för att de vill hänga sej kvar vid den gamla fruktan, girigheten och korruptionen. De av oss som har klarat ut vår gamla karma, öppnat våra hjärt chakran och har demonstrerat villkorslös kärlek ljus & hjärt-centrerad medkänsla, kommer att vara redo för inträde i den mer utvecklade 5 d nya jorden.
Vi ses på andra sidan!
Inom kärlek-enhet,
Romeo baron
‪#‎ascensionenergies‬
Snälla dela och kommentar nedan."

Anmäl
2016-04-28 06:49 #1 av: Marr

Oj det låter oerhört spännande & något som vi längtar efter. Önskar att det är sant. Mellan höstdagjämningen & vintersolståndet...då sker det ju fortare än jag kunnat tänka.

Kan det vara därför det är så mycket om planet X nu? Ankomsten är "mogen" för oss under 2017?  Ja jag spånar jag...Blinkar

Tack snälla Amon för ditt inlägg med källa & översättningen!Blomma

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2016-04-28 08:51 #2 av: Hukanson

Mycket bra att vi får denna tråden att komma tillbaka till under hela 2016 för att lägga in våra observationer och dela med oss om funderingar kring uppstigningen, förändringen och utvecklingen.

Planeten Jorden har pånyttfötts i högre frekvenser, ljus, och strålar som en stjärna på sitt eget speciella sätt. Jorden har en unik roll och funktion i galaxen, den är skapad att vara ett slags hela galaxens gemensamma angelägenhet att erbjuda ett paradis för sinnliga kroppar. Vi har ett stort ansvar att sköta om naturen och tillverka en socioekonomisk miljö som är ren och hållbar.

Det kan vara så att vi andligen härstammar från Sirius och att de ser sig som våra skapare men vi tillhör Jorden nu och har ett eget ansvar och skaparuppdrag. Vi kan och kommer att bli, fullvärdiga medlemmar av Galaktiska Federationen helt på egna ben....förr eller senare.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2016-04-28 09:33 #3 av: VSK

Skulle det vara som så att magnetfältet försvinner så kommer det bli en ny "ancient" tidsera. Är väl bara militär elektronik som är skyddad från solstormarna mm. 

33 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 1 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2016-04-28 11:05 #4 av: Amon

Tack Marr och Hukansson!Glad

Vsk - jag tror att detta kommer att bli positivt för de flesta av oss. Tummen upp

Kan inte låta bli att tänka på den gamla profetian om "Tre dagar av mörker"..

Vid vintersolståndet 2012 - så slutade den gamla Mayakalenderns tideräkning - och Den Nya Guldåldern skulle börja.

Men först skulle det vara Tre dagar av mörker - och jag har funderat mycket på vad detta kan betyda. Funderar

"De tre dagarna av mörker" - kan ju faktiskt betyda TRE ÅR av mörker - alltså 2013, 2014 och 2015!  Samt att vi stiger till den 5:e dimensionen år 2016!SolRegnbågeHjärta

Vid en ljusträff sommaren 2011 – hade vi bla en meditation där vi alla deltagare fick olika pusselbitar som vi skulle sätta ihop till en helhetsbild – om framtiden.

Jag upplevde då att jag såg två stora pyramider framför mej. Den ena ligger bakom den andra. Det finns en dörr på mitten av pyramiden närmast mej och en trappa dit upp. Jag går uppför trappan och in genom dörren. Kommer då in i ett kolmörkt rum där jag först inte ser någonting alls – men känner mycket starka energier runtom mej.

Efter en stund får jag se en ljusgrön lysande dörr (som neon) – och när jag går genom den kommer jag ut som på ett stort nöjesfält. Där ser jag bla en karusell som snurrar med band färgade i regnbågens alla färger, och en massa fredstecken som hänger och dinglar från karuselltaket - och jag känner en enorm glädje, frihet och kärlek inombords.

Det var flera som fick liknande visioner, tex om att först komma in i en mörk fängelsehåla – och sedan ut på en solig, härlig och underbar milsvid vit sandstrand.

Anmäl
2016-04-28 11:07 #5 av: VSK

#4

Vi får väl börja kommunicera med via vanliga brev eller brevduvor sen när internet ligger nere Skrattar

33 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 1 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2016-04-28 11:31 #6 av: Amon

Eller också använder vi telepati - om det nu skulle behövas! Tummen upp

Anmäl
2016-04-28 12:21 #7 av: VSK

Skrattar

33 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 1 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2016-04-28 14:24 #8 av: Hukanson

Amon om jag får tro något om din upplevelse så tror jag att man får ha stor respekt för Mayakalendern, den är mäktig för gårdagens materiella skapelse och morgondagens andliga skapelse. Pyramider är symboler för skapelse och sanning. Det kan vara så att vi går in i en långvarig period av mörker...sett ur ett sant andligskapelse perspektiv...en tid då vi förverkligar mänsklig naturfrid och intellektuell lekfullhet. Men efter det höjer vi vår nivå och den gyllene dagen blir vår verklighet och den civilisationen förändrar allt.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2016-04-28 15:41 #9 av: Amon

Ja - jag har ingen aning om vad dessa "Tre dagar av mörker" betyder Hukansson - men vet att det talades mycket om dem då vid slutet av 2012.

Och jag kom att tänka på detta uttryck nu - och funderade på om det kanske hörde ihop med "Uppstigningen" från 3:e till 5:e dimensionen. SolRegnbågeHjärta

Anmäl
2016-05-01 01:31 #10 av: Amon

Här är en sida till som beskriver uppstigningen i frekvenser under 2015 - 2016:

http://www.melinelafont.com/#!The-review-of-2015-and-ignition-of-2016/uewk6/56c8ba3b0cf2c75daa8803c8

Bla står det så här (översatt till svenska) :

"2016 blir ett år för färdigställande i den meningen att 2016 kommer att avsluta och stänga vad vi har initierat och markerat den 21 december 2012. En tre års cykel av förberedelser kommer att stängas och avslutas under år 2016.

Den 26 december, 2016 en annan 3 nivå cykeln kommer att slutföras, vilket innebär de energier som anstiftades på vårdagjämningen i mars 2015. Många tyckte, inklusive jag själv, att den slutliga blod månen i september 2015 skulle vara stängningen / slutförandet av vårdagjämningen mars 2015 energier men jag visades av AA Michael att detta inte var fallet. Jag kunde inte dela detta ännu eftersom denna information inte skulle har välkomnats, känner jag nu det kommer. Han förklarade och visade mig mycket tydligt den dag 2016/12/26 som höll på att betona nedläggning av något för att få fram det nya i de fysiska världarna. De som känner mig väl vet att jag inte arbetar med datum (jag tycker inte om det heller förtroende går alls) men eftersom det upprepade gånger visas för mig av AA Michael delade jag denna information med min käre bror Bill Ballard och Syster Sandra Walter under en av våra skype samtal. Eftersom de kände och tog emot även andra utav liknande information som pekade ut till denna tidsram (December vintersolstånd), kände jag mej stark nog att dela detta nu med er alla. Men återigen: aldrig avser tid för alla finns möjligheter och tidsramar där energierna som presenteras för oss alla som kan spela ut och komma till stånd på ett sätt beroende på det kollektiva medvetandet.

 

Under vårdagjämningen mars 2015 var Solar Christus energier förankrade här på jorden. En period om sex månader tid gavs för att integrera dessa genom alla flerdimensionella organ, sfärer och tempel på jorden. Vi som ljushållare, vägvisare och ljusarbetare var tvungna att först integrera dessa nivåer inom oss själva för att kunna förankra dessa på jorden. Den slutliga Blod månen (sista av fyra i rad) förankrade dessa energier som anstiftades under mars vårdagjämningen av 2015. Detta var den andra nivån av en 3-nivå cykel som därmed aktiverade Solar Kristus inom alla för att förankras.
Detta är vad som nu händer och sker inom alla.


Jag visade att under en tid runt 26 December 2016 kommer slutförandet av detta att aktiveras och förankras för hela världen, märkning en bordandet av en cykel som kommer att inleda en portal aktivering i 2017 för att kunna och erfarenhet / BE hela medvetna Solar Kristus på vissa nivåer som är tillgängliga för varje man, kvinna och barn på jorden genom sina egna vibrationsfält och inre Christus barn. De som kommer att kunna hålla högre nivåer ska sedan ha en större erfarenhet av denna möjlighet och kunna förkroppsliga vissa högre nivåer inom Solar Christus formen.

 

Personligen anser jag att från den punkten saker kommer att bli mer påtagliga på jordens riken som frukter som har skördats från en hårt arbete under flera års förberedelser. Även 2016 har redan gett mig en super kraftfull knuff för att börja samskapa med andra med hjälp av kollektivet kommer samman och föra vår kunskap och kreativitet till bordet. Jag vägleds att ta fram någon helt ny information och att samarbeta skapa sådana skapelser med andra samt att jag har sett många får samma inre knuff och alla av oss har redan börjat skapa några nya saker som du kan nås .


I och andra som jag känner till har varit (och är fortfarande) att samla in ny information som vi inte har en aning om vad man ska göra med riktigt än. Så 2016 för mig kommer att vara runt med fokus på inre resa och förbereda mig för att ta ut dessa till höger och lämpligaste tidpunkten då kollektivet är mer öppen för det. Det handlar i vardande och detta kommer att föras ut i tid när vi får knuffen för att dela. Under tiden inbjuder er att få tillgång till inre kunskap samt att hjälpa till att bygga och skapa dessa vackra nya möjligheter genom ditt egen Varande. Ingen annan varelse kommer att göra detta för oss, vi är alla ansvariga för vårt eget resultatet och avslöjande. Väntar på det har ingen användning!
Ta saken i egna händer och inse att allt redan finns  inom dig som universum som du representerar och är."

Anmäl
2016-05-01 09:18 #11 av: Hukanson

Tack Amon för att du så rikligt delar av dig till oss! Det är nog så att förändringar sker aldrig plötsligt och aldrig utan en plan för förändringen. Det behövs alltid förberedelser och medhjälpare. Det behövs ljushållare, vägvisare och ljusarbetare. Det blir bäst så, för allas högre bästa.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2016-05-01 09:57 #12 av: Amon

Varsågod Hukansson! Glad

När jag hittar något intressant - så har jag svårt att släppa det - och vill veta mera. Och ibland så känner man bara att det finns ett samband mellan olika företeelser - och att de hänger ihop!! Funderar

Och så - plötsligt dyker det upp något som bekräftar det hela! FörskräcktTummen upp

Nu har jag en sak till jag vill dela med Er här - och som jag tror hänger ihop med det som står i inlägget #10 - här ovan om Kristusenergierna som började förankras här på jorden (först bland ljusarbetare) - vid vårdagjämningen i mars 2015 - alltså i fjol. Sol

Den 24 mars i fjol la jag nämligen in detta foto av en "DNA - spiral" som jag tagit på himlen samma kväll. Vsk hjälpte mej att göra den tydligare - med mera kontraster.

http://utomjordiskt.ifokus.se/discussions/5511e863ce12c4336e000e28-dna-spiral-pa-himlen

Förutom att jag la in bilden här - så lade jag även in den i några andra andliga grupper på iFokus samt på facebook. För jag såg den framför mej på himlen i över 1½ timme - den "talade" till mej - och jag kände att den hade ett viktigt budskap!!?RegnbågeSolHjärta

Jag fick dessa svar från fyra andliga, mediala vänner - bla ett från vår egen kära Cristine

1.  ”Tycker mig se ett hjärta längst ner och evighetstecken i mitten, en pil uppåt...

Kan tolka lite som glasögon också, se mera, se bättre.. som budskap.”

 

2. ”Nu är vår kedja färdig och vi ska integrera oss i det för oss nya kosmos, vi lämnar mörkret under oss, det kan inte nå oss längre.

Det är en fantastisk bild!” Cristine

 

3. ”Jag blir yr av bilden.

En ny värld, det gamla ska rensas ut och det kommer nya projekt att vårda. Det kan antingen handla om bara dig, eftersom du såg den, eller om hela världen.

Jag får en känsla av att det har med något som utomjordingar har åstadkommit.”

 

4. "Jag tror också att det har med en portal att göra, pånyttfödelse och dna-förändring, vi håller på att bli "omstrukturerade" inför the golden age, portalen är öppen, finns nu möjlighet att hämta ytterligare info o kunskap därifrån, läge att lyssna på/läsa kanalisering från någon av dem som hör till de galaktiska ordnarna....

Ganska säker på att det är så det förhåller sig...."

 

Anmäl
2016-05-01 18:07 #13 av: Hukanson

Jättefin bild Amos, så tydligt man förstår att vi måste upp i bergens ljus för att ta emot den nya kristallina dna kodningen och varna dem som stannar kvar i dalen av rykande pelare av brinnande kol! Det är så viktigt för vår framtid, för vår eviga framtid!

Oneness can not be divided.

Anmäl
2016-05-04 13:03 #14 av: Amon

Jag tror i alla fall att ALLA sol- och vintersolstånd, höst- och vårdagjämningar, sol- och månförmörkelser, ny- och fullmånar + blodmåne etc. är viktiga trappsteg i vår andliga utveckling. Tummen upp

Inte konstigt att våra förfäder för tusentals år sedan firade dessa viktiga datum - de hade en kunskap som många av oss saknar idag! Oskyldig

Själv brukar jag känna väl av dessa tidpunkter - mer eller mindre tydligt.

Några exempel:

1. Vintersolståndet den 21 december 2012 - (då många trodde att jorden skulle gå under - pga att den gamla Mayakalendern slutade då) - kände jag mycket tydligt av!

Det var verkligen Gudomliga energier som strömmade in i jorden då - och jag kände dem när de gick genom min kropp - och ner i jorden (eftersom jag bland många, många andra är en transformator för energier).

Detta var något HELT NYTT - (för oss på jorden) - en NY Energi  - som planterades i jorden och som förebådade den kommande "Guldåldern"! Tummen upp

2. Efter vårdagjämningen i fjol - så upplevde jag - och många andra ljusarbetare - att det blev mycket lugnare i energierna. I flera år hade vi kämpat mot mörka energier som attackerade oss - och som så gott som upphörde - och försvann vid den tiden. 

Så tolkningarna av ljusspiralen jag såg på himlen som finns i inlägg: #12 tog jag till mej helt och fullt - och speciellt  Cristines: 

”Nu är vår kedja färdig och vi ska integrera oss i det för oss nya kosmos, vi lämnar mörkret under oss, det kan inte nå oss längre.

Det är en fantastisk bild!”   Cristine

3. Det var också många som kände av att gamla minnen av jobbiga saker som man gått igenom under tidigare år - intensifierades under sommaren och hösten i fjol - för att kulminera vid blodmånen i slutet av september - lösas upp och försvinna. Förskräckt

Detta var bara några exempel..

Inte ALLA av dessa viktiga tidpunkter känns lika starkt - några är starkare än andra. Men det sades för några år sedan - att dessa viktiga tidpunkter kommer att upplevas allt starkare under de kommande åren.. Oskyldig

Anmäl
2016-05-04 13:22 #15 av: Amon

På tal om energier.. 

Här kommer lite info om intensifiering av energierna just nu - och vad det beror på:

https://kauilapele.wordpress.com/2016/05/02/ashli-of-eceti-energy-intensifying/

Anmäl
2016-05-04 14:46 #16 av: mulac

Ja det känns, hoppas det blir så varmt att man ta av skorna!

Anmäl
2016-05-04 15:51 #17 av: Marr

#15 Wow just precis... nu har det varit "lite extra"ArgStorgråter igen, har undrat vad det varit med mig...Funderar

Lite "medveten" är man nog kanske... hoppas jag & önskar det stämmer.Skrattar

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2016-05-23 13:55 #18 av: Amon

Det här meddelandet från Plejaderna - från januari i år - säger också en hel del om uppstigningen. Bla att då i januari hade redan 64 % av befolkningen på jorden nått 5:e dimensionen - så undrar vad den procentsatsen ligger på i dag?  Funderar

Där berättas det också om att de jobbiga attackerna på ljusarbetarna nu har upphört. Så det här meddelandet går i linje med  #0 - och med tolkningen av ljusspiralen i #12 - som Cristine gav ! FörskräcktTummen upp

Anmäl
2016-08-27 23:08 #19 av: Amon

Meddelande från ÄrkeÄngel Mikael:

September - december 2016 :

Den slutliga fasen av Mänsklighetens uppstigning från 3:e till 5:e dimensionen

Anmäl
2016-08-27 23:14 #20 av: Amon

För er som hellre vill läsa - här kommer meddelandet i textad form:

Först på engelska:

final

THE FINAL PHASE OF HUMAN 5-D ASCENSION!

CO-CREDIT: EVA SARAH

AUGUST 24, 2016

DEAR FAMILY OF LIGHT,

YOU ARE LIVING IN UNPRECEDENTED TIMES! SEPTEMBER-DECEMBER 2016 WILL BE THE MOST IMPORTANT AND ENERGETIC EARTH PERIOD IN HUMAN HISTORY BECAUSE THE 3-D MATRIX NOW COMES TO ITS END AND THE BEINGS THAT RESONATED WITH IT ARE IN FOR AN EXTREME AWAKENING AS THEY MOVE FROM 3D TO 5D IN A VERY SHORT LINEAR TIME PERIOD! THE FINAL PHASE .

MANY ARE AWARE THAT SOMETHING HUGE IS GOING TO HAPPEN AND IS ALREADY HAPPENING IN OUR BODIES, OUR PERSONAL LIVES, ON A PLANETARY SCALE AND EVEN ON A GALACTIC SCALE.

THIS IS THE TIME WRITTEN OF OLD WHEN GREAT CHANGE COMES TO THE EARTH AND ITS BEINGS, AS THE OLD OUT-MODED SYSTEM GIVES WAY TO SOMETHING NEW AND BETTER! THOUGH THE EARTH IS IN AN INCREASING STATE OF CHAOS, KNOW THAT THIS WILL BE CUT SHORT AND IS THE LAST PART OF OUR DIVINE PLAN AND OUR MISSION FOR EARTH’S GREAT ASCENSION PROJECT. THE GREAT STAR BEINGS HAVE SAID THAT WHEN THE EARTH MOVES, YOU WILL MOVE WITH HER,  SO DO NOT SEE ANY OF THIS AS FEARFUL BUT AS THE NATURAL AND NORMAL TRANSFORMATION FROM ONE PHYSICAL REALITY TO A COMPLETELY NEW ONE.

DURING THIS TIME OF CHAOS AND CHANGE THE BEINGS OF EARTH WILL START TO RISE UP IN A GRAND SOCIAL REVOLUTION AS THEY SEE MORE CLEARLY EACH DAY THEY HAVE BEEN HELD CAPTIVE IN AN ANTI-LIFE, MANIPULATED, PSYCHOLOGICAL SYSTEM THAT IS NOT IN THEIR BEST INTEREST!

THE ‘CAT’ IS OUT OF THE BAG SO TO SPEAK NOW AND THE SNOWBALL IS GROWING IN SIZE, SPEED AND STRENGTH AS IT ROLLS DOWN HILL. THOUSANDS OF BEINGS ARE WAKING UP EVERY DAY NOW SEEING HOW THEY HAVE BEEN DUPED BY BEINGS WITH A CONTROLLING AGENDA DESIGNED TO STEAL ALL SENTIENT ENERGY. HUMANITY IS WITNESSING INCREASING CLIMATE CHAOS GLOBALLY WHICH IS THE RESULT OF POWERFUL NEW ENERGIES INTERACTING WITH THE EARTH’S MAGNETIC FIELD.  MANY ARE STARTING TO BECOME AWARE FOR THE FIRST TIME THAT 3D IS NOT THE ONLY REALITY AND STARTED THEIR SEARCH FOR THESE NEW REALITIES! AS MORE BEINGS WAKE UP AND THE AMOUNT OF LIGHT ON THE EARTH INCREASES, THE CHANGES HERE WILL BECOME MUCH MORE PHYSICALLY NOTICEABLE.

MANY OF YOU CAME TO EARTH AS ANGELIC FORERUNNERS, ALREADY AWARE OF THE GRAND PLAN WE ALL CREATED AND YOU’VE BEEN SPEAKING MESSAGES ABOUT THE GREAT CHANGES UNDERWAY AND GIVING ADVANCED WARNINGS TO THE THE ONES WHO HAVE SLUMBERED FOR EONS! THIS IS THE MISSION YOU CAME HERE TO DO AND YOU HAVE BEEN SUCCESSFUL! NOW YOU WILL SEE YOUR WORDS BECOME MANIFEST BEFORE ALL AND YOU WILL BE STANDING HERE STRONG AND READY TO ASSIST THROUGH IT ALL! THIS IS WHAT YOU HAVE BEEN TRAINING FOR AND MANY WILL SEEK YOUR GUIDANCE AND HELP AS THINGS UNFOLD! WE APPLAUD YOU FOR THIS GREAT WORK!

A STRONGER AND LARGER STATE OF COHERENCE IS FORMING ALL ACROSS THE GLOBE AND THE COMPLETE FREEDOM IS ABOUT TO BREAK OUT ACROSS THE ENTIRE WORLD! A RETURN TO WHAT IS NATURAL FOR THE SOUL WILL SOON BE THE NORM ON PLANET EARTH AS THE SYSTEM HERE CONTINUES TO CHANGE.

THESE GREAT CHANGES INCLUDE ALL ASPECTS OF LIFE; MENTAL, EMOTIONAL, PHYSICAL AND SPIRITUAL AND THEY AFFECT OUR RELATIONSHIPS, WORK SITUATIONS, AND THE ABUNDANCE THE FLOWS TO US. THE PEOPLE OF EARTH CAN NO LONGER MAINTAIN OLD ENERGY-DRAINING SYSTEMS, HABITS, AND IMBALANCES, THEREFORE, WE MUST EXAMINE AND REPLACE QUITE A LOT. THE ENTIRE SYSTEM HERE WILL BE COMPLETELY REVAMPED DISCARDING AND REPLACING WHAT IS NOT PRO-LIFE!

BEINGS THAT CONTROL AND MANIPULATE OTHERS AND WHO VIBRATE AT A LOW FREQUENCY WILL HAVE NO PLACE IN THIS NEW FREQUENCY OF EARTH. IN FACT, AS THE FREQUENCY GAP BETWEEN 3D AND 5D+ INCREASES, IT WILL BE IMPOSSIBLE FOR THIS KIND OF VIBRATION TO EXIST WHERE YOU ARE, SOON! THE UNIVERSE AS WELL AS THE DIVINE GUIDES OF THE NEW EARTH WHO WILL REPRESENT A MORE INTELLIGENT AND HEALED SOCIETY WILL PROPERLY DEAL WITH THESE LOW VIBRATIONAL ENTITIES UNTIL THEY ARE ALL COMPLETELY HEALED AND ABLE TO ENTER INTO THE NEW SOCIETY THAT IS COMING.

DNA-UPGRADES AND LIGHT-CODES
THE CHANGES ON THE PHYSICAL LEVEL INCLUDE A TOTAL RE-CODING OF OUR DNA. SOLAR FLARES HAVE AN IMPACT ON LIFE ON EARTH. INDEED, THESE FLARES CHANGE THE DNA SIGNATURE OF ALL SENTIENT LIFE HERE. THE IONIZED PARTICLES THAT ARE BLASTING THIS PLANET ARE EVOLVING EVERY SPECIES TO A HIGHER FORM OF ITSELF.
SOLAR FLARES AND SOLAR WINDS ERUPT ON AN ALMOST DAILY BASIS AND THIS GAMMA LIGHT ENERGY ENTERS THE ATMOSPHERE OF OUR PLANET AND REACHES EVERY LIVING BEING, PENETRATING TO THE CELLULAR LEVEL COMPLETELY RE-WRITING THE GENOME OF THE SPECIES. CURRENTLY, THERE ARE NOT ONLY SOLAR FLARES COMING IN BUT ALSO LOTS OF NEW ENERGIES FROM DIFFERENT SOURCES: COMETS, STAR SYSTEMS, PLANETS AND MASSIVE GAMMA RAY BURSTS IMPACTING EARTH CONSTANTLY FROM THE CORE OF THE UNIVERSE.

THIS HAS OCCURRED BEFORE IN PAST TIMES, BUT SINCE THE BODIES AND MINDS OF HUMANS HAVE BEEN VERY DENSE AND SHUT DOWN DUE TO DORMANT DNA, NONE OF THIS HAS HAD AN IMPACT ON THE HUMAN BEING.
THIS TIME, MANY EARTHLINGS ARE OPEN AND READY TO RECEIVE THESE ENERGIES AND LIGHT-CODES AND LET THEM WORK THROUGH THEIR BODIES AND THEIR WHOLE SYSTEMS. THIS HAS AN ENORMOUS POTENTIAL TO UPLIFT THE CONSCIOUSNESS OF HUMANITY IN A VERY QUICK WAY. WE MUST RENEW, RE-CODE AND REWRITE A LOT OF OLD PROGRAMS THAT WERE WRITTEN INSTALLED IN THE HUMAN BODY AND MIND ON A SUSTAINED BASIS FOR EONS. WE ARE NOW WAKING UP AS A PLANET AND AS A HUMAN RACE. STOP FOR A MOMENT AND THINK ABOUT THE IMPLICATIONS AND WONDERS OF THIS FACT! DOESN’T IT CREATE A CHILD-LIKE FASCINATION INSIDE OF YOU AS YOU CONSIDER THE INFINITE NEW POSSIBILITIES?

NEW WORLD CLEANSING ON ALL LEVELS
WE SAID EARLIER THE MORE ADVANCED BEINGS HERE, THE GUIDES OF NEW EARTH CALL FIRST WAVE ASCENSION BEINGS WILL DEAL WITH THE BEINGS WHO ARE NOT QUITE READY YET AND WHO ARE NOT ABLE TO INHABIT THE NEW EARTH! WHAT IS THE PROCESS THAT WILL GET THEM ALL UP TO WHERE WE ARE? THE ANSWER IS SUFFERING AND PAIN! YOU MAY SAY, THIS DOES NOT SOUND VERY PROMISING FOR THEM BUT WE SAY, “YOUR OWN SUFFERING AND PAIN OVER MAN INCARNATIONS AND EVEN IN THIS LAST ONE WAS THE CATALYST THAT WOKE YOU UP!” EVERY MASTER WILL TELL YOU THAT SUFFERING AND PAIN IS WHAT CAUSES A BEING TO BEGIN AND COMPLETE THE ASCENSION PROCESS! THE MASTER WILL ALSO TELL YOU THAT THIS PAIN AND SUFFERING IS ONLY TEMPORARY UNTIL YOU REACH A STATE OF INNER HEALING WHERE YOU HAVE TRANSCENDED IT ALL! THE TIME IT TAKES TO GET TO THIS TRANSCENDED STATE OF BEING IS TOTALLY UNDER YOUR CONTROL.
BEINGS THAT HAVE NOT REACHED THIS TRANSCENDED PHASE IN THEIR SOUL’S EVOLUTION ARE GOING THROUGH A LOT OF PHYSICAL AND EMOTIONAL PAIN RIGHT NOW AND OTHERS FEEL UNUSUALLY TIRED. SINCE HUMANITY IS TAKING SUCH A MAJOR STEP IN THEIR EVOLUTION IN CONSCIOUSNESS AND THEIR PHYSICAL BODIES, MANY MIGHT EXPERIENCE A TIME, WHERE THEY FEEL CHALLENGED AND PUSHED TO THEIR LIMITS. THE LAST WAVE OF BEINGS TO ASCEND ARE STARTING TO SHIFT THEIR 3RD AND 4TH-DIMENSIONAL LIVING TO A 5TH-DIMENSIONAL FREQUENCY. THE EARTH ITSELF IS NOW VIBRATING IN THE 5TH DIMENSION (AS WELL AS MUCH FASTER) AND A LOT OF HUMANS HAVE ALREADY UPGRADED THEMSELVES TO THIS LEVEL AND TO HIGHER DIMENSION AS WELL OR ARE DOING IT RIGHT NOW. NEW ENERGIES OF LOVE ARE ENTERING THE EARTH AND A NEW POTENTIAL FOR HUM-KIND HAS AWAKENED.

NEW LIGHT ENTERS THE MATRIX
THE NEW LIGHT FREQUENCIES THAT ARE COMING IN NEED NEW SPACE. THEREFORE, WE ARE GOING THROUGH A DEEP CLEANSING TO GET RID OF EVERYTHING OLD, RESTRICTIVE AND DENSE, THAT WE NO LONGER NEED. THE PHYSICAL BODY GETS RID OF TOXINS AND OLD PROGRAMMING. THE EMOTIONAL BODY HEALS WOUNDS FROM THE PAST AND PRESENT AND DETOXES FROM UNHEALTHY EMOTIONS LIKE ANGER, GRIEF OR SADNESS. OUR MIND IS CHALLENGED TO RELEASE OLD BELIEFS AND SURRENDER INTO THE UNKNOWN. OUR ADVICE HERE IS QUESTION EVERYTHING AND LOOK MUCH DEEPER INTO WHY YOU BELIEVE A THING. IF THE BELIEF SYSTEM CAME FROM INSIDE THE MATRIX IT IS DISTORTED AND NOT ALIGNED WITH THE 5D LEVEL OF TRUTH! IMPORTANT TO REMEMBER HERE THAT THERE IS NO ABSOLUTE TRUTH BUT INFINITE, MORE ADVANCED AND HIGHER LEVELS OF IT WITH NO END! THE HIGHER A TRUTH VIBRATES, THE MORE TRUE IT IS! TRUTH IS SUBJECTIVE AND IS IN DIRECT PROPORTION TO THE TOTAL FREQUENCY LEVEL ONE RESONATES AT. THERE IS VERY LITTLE DATA (LIGHT) IN THE DARK 3D MATRIX, SO THIS IS ALL THE DATE A BEING VIBRATION AT 3D COULD HAVE ACCESS TOO. THE VERY SEEKING OF KNOWLEDGE AND THE RATE AT WHICH IT IS INTEGRATED (ACCEPTED) CAUSES THE INTERNAL VIBRATION TO INCREASE IN DIRECT PROPORTION.
AS WE ARE UPLIFTED AND AS WE MOVE UP THE VIBRATIONAL SCALE, WE ARE REQUIRED TO LEAVE EVERYTHING OUTDATED, DENSE, AND THAT WHICH DOES NOT SERVE OUR SOUL BEHIND US, SO WE CAN ENTER INTO THROUGH THE VEIL INTO A NEW WAY OF BEING. THE FASTER THIS PROCESS OCCURS, THE MORE LIKELY WE MIGHT FEEL SYMPTOMS ON A PHYSICAL LEVEL. DO NOT ADD ANXIETY TO THIS AS IT IS VERY NORMAL, AND ONLY TEMPORARY. AS NEW LIGHT DATA IS INTEGRATED INTO THE BODY, A BEING WAKES UP WITH THE SYMPTOMS RELIEVED AND FEELS LIKE A NEW CREATION! DURING DNA-LIGHT-DATA INTEGRATION PERIODS, MANY EXPERIENCE ASCENSION SYMPTOMS SUCH AS NAUSEA, HEADACHE, FLU-LIKE SYMPTOMS, FEELING SPACEY AND DISCONNECTED, IN-ABILITY TO SLEEP, SINUS PROBLEMS AND OTHER ACHES AND PAINS. AT TIMES WE MIGHT ALSO FEEL A SYMPTOM THAT GOES BACK TO ANOTHER LIFETIME, WHICH WE ARE HEALING. IT ALWAYS HELPS TO KNOW, THAT WHAT WE ARE FEELING, WE ARE HEALING.

THE GREAT BEINGS FROM THE STARS TELL US THAT THIS NEW LIGHT DATA IS ONLY ENCODED INTO THE DNA WHEN A BEING IS IN A DELTA SLEEP STATE. DURING THE TIMES, WHEN YOU MAY FEEL VERY TIRED AND EXHAUSTED, IT IS HIGHLY RECOMMENDED TO JUST SLEEP BECAUSE DURING OUR SLEEP STATE WE CAN PROCESS. WE INTEGRATE, IN A MUCH QUICKER AND EASIER WAY IN DELTA SLEEP STATE THAN IN WAKING CONSCIOUSNESS SINCE NO EGO OR FEAR IS BLOCKING US. THIS IS ALSO TRUE FOR INNER HEALING AND CLEARING ENERGY BLOCKAGES FROM OLD EMOTIONAL TRAUMAS. WHEN WE WAKE UP IN THE MORNING, STILL FEELING TIRED; THIS MIGHT BE A SIGN THAT WE HAVE ALLOWED A LOT OF TRANSFORMATIONS OCCUR DURING THE NIGHT. IN THE ANGELIC COMMUNITY WE HAVE A SAYING AFTER WE INTEGRATE LIGHT DATA DURING DELTA SLEEP. WE SAY, “I WAS DID A LOT OF WORK LAST NIGHT!” BY THIS WE MEAN WE MAYBE DID SEVERAL HUNDRED EVEN THOUSAND OF COMPLEX THINGS AT THE SAME MOMENT (MULTI-TASKING ON MANY LEVELS) EVEN TRAVELLING TO MULTIPLE PLACES AND HEALING OTHER BEINGS WHILE WE DID OUR OWN INNER WORK! IT IS SAID THAT IT WOULD TAKE MANY YEARS IN WAKING CONSCIOUSNESS TO DO THE SAME AMOUNT OF ASCENSION WORK YOU ACCOMPLISH IN 8 HOURS OF DELTA SLEEP. DELTA CONSCIOUSNESS IS ONE LEVEL ABOVE HUMAN BODY DEATH AND MANY MASTERS AND MONKS ARE ABLE TO ACHIEVE THIS STATE OF CONSCIOUSNESS DURING THEIR MEDITATIONS, SLOWING THEIR BREATHING AND HEARTBEAT TO A STATE THAT RESEMBLES BODY DEATH. WHAT’S INTERESTING ABOUT THIS IS, NO MATTER HOW LONG THE MONK STAYS IN THIS STATE OF BEING, THEY ARE AFFECTED BY NO EXTERNAL FACTOR, NOTHING IN THE BODY CHANGES AT ALL AND THEY ARE ABLE TO BRING THEMSELVES BACK TO WAKING CONSCIOUSNESS AT ANY POINT BY THEIR INTENTION.

OUR GUIDANCE ON ASCENSION SYMPTOMS IS THIS: TAKE IT EASY ON YOURSELF DURING THESE TIMES AND SHOW YOURSELF NOURISHING TENDER LOVE AS A MOTHER WOULD FOR HER SACRED BABY! BREATHE SLOW AND DEEP SEVERAL TIMES PER DAY, GROUND THE BODY USING CRYSTALS AND BY WALKING BAREFOOT ON GAIA! ONLY ENERGY FOODS AND NATURAL HERBS, RELAX AND LET GO FULLY ALLOWING SAND ACCEPTING ALL OF THIS. SEE IT AS THE WAY IT IS AND KNOW THAT YOU AND YOUR BODY ARE PERFECTLY FINE! THE OPPOSITE AND NOT SO PRODUCTIVE THING IS TO PANIC THINKING SOMETHING IS BAD WRONG AND RUSHING TO THE EMERGENCY ROOM ONLY TO FIND OUT YOU ARE HAVING A PANIC ATTACK AND THAT ALL TESTS SHOW THAT NOTHING IS WRONG WITH THE BODY! THIS IS ALSO A WASTE OF TIME AND 3-D FAKE MONEY!
THE MORE ONE RELAXES AND TRUSTS IN THIS WHOLE ASCENSION PROCESS, THE EASIER THEY WILL NAVIGATE THROUGH IT AND THE FASTER THEY WILL TRANSCEND THE LOWER THINGS!

AS AN ANGELIC AND HUMAN RACE CO-HABITATING THE EARTH, WE ARE NOW RELEASING ALL THE OLD DENSITIES AND RESTRICTIONS. WE WILL NEVER GO BACK TO THE LIMITING BELIEFS AND LIVES WE ONCE HAD. NOW WE ARE GETTING IN ALIGNMENT WITH OUR HIGHER ASPECTS (OUR GOD-HOOD). BY SHEER INTENTION, AND INNER DISCIPLINE WE ARE WORKING OUR WAY INTO OUR OWN GOLDEN AGE AND A NEW WORLD FILLED WITH JOY, PEACE, LOVE, AND FREEDOM.
IF YOU WILL MAKE YOUR ASCENSION THE NUMBER ONE PRIORITY AND WORK ON IT WITH ALL OF YOUR BEING, AND THE MORE YOU SURRENDER TO IT ALL AND RELAX INTO IT AND ALLOW IT WITH FULL EMBRACE, WE ASSURE YOU THAT YOU WILL MAKE A QUANTUM LEAP FROM A HOPELESS, DESPERATE, FEARFUL STATE OF BEING TO AN AMAZING NEW LIFE WHERE EVERY NOW MOMENT IS FILLED WITH MIRACLES AND MAGIC! PEOPLE WILL LOOK AT YOU AND ASK HOW IS IT YOU ARE SO MAGNIFICENT, IN EVERY WAY AND THEY WILL WONDER WHAT YOUR SECRET IS! IF THEY ARE READY AND WILLING (MOST OF THEM ARE NOT QUITE YET) THEN SIMPLY TELL THEM ALL THAT WE HAVE TOLD YOU!

GOD-SPEED ON THIS INCREDIBLE JOURNEY OF YOUR SOUL, ARCHANGEL MICHAEL

CO-CREDIT TO EVA SARAH

CONTACT US AT MICAHGUARDIAN@GMAIL.COM AND WE WILL SHOW YOU HOW TO DEAL WITH THE GRAND EARTH CHANGES OCCURRING ON THE EARTH IN AN EASY AND EFFECTIVE WAY IN A SHORT TIME IF YOU ARE READY AND WILLING!

Anmäl
2016-08-27 23:18 #21 av: Amon

Sedan med google - översättning till svenska:

Den sista fasen i den Mänskliga 5-D uppstigningen!

CO-CREDIT: EVA SARAH

24 augusti 2016

Kära familj av ljus,

DU  LEVER  I  TIDER  UTAN  MOTSTYCKE!

SEPTEMBER - DECEMBER 2016  kommer att vara  DEN  VIKTIGASTE och ENERGIRIKASTE  JORDPERIODEN  I  MÄNSKLIGHETENS  HISTORIA.

DÄRFÖR  ATT  3-D  MATRIX  NU  KOMMER  TILL SITT  SLUT och de varelser som fungerat med den ÄR I ETT  EXTREMT UPPVAKNANDE när de flyttar från 3D till 5D I EN MYCKET KORT linjär TIDSPERIOD!  SLUTFASEN.

MÅNGA är medvetna om att något stort kommer att hända och redan sker i våra kroppar, våra personliga liv, på en planetarisk skala och även på en GALACTIC SKALA.

Detta är den tid skrivet gammal när stor förändring kommer till jorden och dess väsen, som den gamla urmodiga SYSTEM ger vika för något nytt och bättre! MEN Jorden är i ett ökande kaos, vet att detta kommer vara kortklippta och är den sista delen av vår gudomliga plan OCH VÅR MISSION för jord STOR ASCENSION PROJEKT. DE STORA STAR varelser har sagt att när jorden rör sig, flyttar du med henne, så ser inte någon detta som LIGA men eftersom naturliga och normala omvandling från en fysisk verklighet ett helt nytt.

Under denna tid av kaos och ändra BEINGS av jord kommer att börja stiga upp i en GRAND social revolution när de ser desto tydligare kan varje dag har hållits fången i en anti-LIV, manipulerade, psykologiska system som inte i deras bästa intresse !

Den "CAT" ÄR ur påsen så att säga nu och snöboll växer i storlek, hastighet och styrka den rullar ned hill. TUSENTALS varelser att vakna upp varje dag nu se hur de har lurats av varelser med kontrollerande DAGORDNING för att stjäla alla levande ENERGI. MÄNSKLIGHET bevittnar ÖKANDE KLIMATKAOS GLOBALT som är resultatet av kraftfulla nya energier som interagerar med jordens magnetfält. MÅNGA börjar bli känt till Första gången 3D är inte den enda verkligheten och startade sin söka efter dessa nya realiteter! När fler BEINGS vaknar upp och den mängd ljus på jorden ökar kommer ändringar här bli mycket mer FYSISKT märkbar.

Många av er kom till jorden som änglaföregångare, redan känner till den stora planen VI alla skapade och du har talat meddelanden om stora förändringar på gång och ge AVANCERADE varningar till de som har slumrat för eons! DETTA ÄR MISSION du kom hit att göra och du har varit framgångsrika! Nu ser du dina ord manifesteras innan alla och du kommer att stå här STARK och redo att hjälpa genom allt! Detta är vad du har tränat och många kommer SEEK din vägledning och hjälp som saker och ting utvecklas! Vi applåderar er för denna stora arbetet!

En starkare och större STATE av sammanhang bildar över hela världen och den fullständiga frihet är på väg att bryta ut över HELA VÄRLDEN! En återgång till vad som är naturligt för själen kommer snart att vara normen på jorden eftersom systemet HÄR fortsätter att förändras.

Dessa stora förändringar omfattar alla aspekter av livet; Mentala, emotionella, fysiska och andliga och påverkar våra relationer, arbetssituationer, och överflödet av flödena till USA. Folk Jorden kan inte längre bevara gamla ENERGI dräneringssystem, vanor, och obalanser, därför måste vi undersöka och ERSÄTTER en hel del. Hela systemet här kommer att vara helt omarbetade kastas överbord och BYTE VAD ÄR INTE PRO-LIV!

Varelser som kontrollera och manipulera andra och WHO vibrera vid en låg frekvens kommer har ingen plats i denna nya frekvensen av jord. I själva verket, som FREKVENS GAP MELLAN 3D och 5D + ökar kommer det vara omöjligt för denna typ av vibrationer FINNS var du är, snart! Universum som VÄL som den gudomliga guider den nya jorden som kommer att representera ett mer intelligent och botade Samhället kommer KORREKT hantera dessa LÅG vibrations ENHETER förrän de alla är helt läkt och kunna gå in i det nya samhället som kommer.

DNA-uppgraderingar och LJUS-KODER
Ändringarna på den fysiska nivån omfatta totalt omkodning av vårt DNA. Solstormar HAR EN EFFEKT PÅ livet på jorden. Faktum är att dessa SIGNALLJUS ÄNDRA DNA UNDERSKRIFT alla levande liv här. De joniserade partiklar som sprängning denna planet utvecklas varje art till en högre FORM AV SIG.
Solstormar och solvindar utbrott på en nästan dagligen och DENNA GAMMA ljusenergi går in i vår planets atmosfär och når varje levande varelse, ned till under cellulär nivå helt ny SKRIVA genomet av arten. För närvarande finns det inte bara solstormar kommer in MEN också massor av nya energikällor FRÅN OLIKA KÄLLOR: kometer, stjärnsystem, planet och massiva gammastrålningsutbrott påverkar JORD ständigt från kärnan av universum.

Detta har skett tidigare i svunna tider, men eftersom kroppar och sinnen hos människor har varit mycket tät och stängas på grund vilande DNA, inget av detta har påverkat på människan.
Den här gången MÅNGA EARTHLINGS är öppna och redo att ta emot dessa energier och ljus koder och låt dem arbeta genom deras kroppar OCH DERAS hela system. Detta har en enorm potential att lyfta mänsklighetens medvetande på ett mycket snabbt sätt. VI MÅSTE FÖRNYA, RE-KOD och skriva en massa gamla program som skrevs installerade i mänskliga kroppen och sinnet på ett hållbart sätt för eons. Vi är nu att vakna upp som en planet och som en mänsklig ras. Stanna upp en stund och tänka på KONSEKVENSER OCH UNDER av detta faktum! INTE det att skapa en barns FASCINATION inom dig SOM DU ANSER det oändliga NYA MÖJLIGHETER?

NEW WORLD RENGÖRING PÅ ALLA NIVÅER
Vi nämnde tidigare desto mer avancerade varelser här, guider NEW EARTH CALL första vågen uppstigning BEINGS kommer att behandla de varelser som inte är riktigt redo ännu och som inte kan att bebo den nya jorden! VAD är den process som kommer att få dem alla upp till var vi är? Svaret är lidande och smärta! Man kan säga, detta inte låter mycket lovande för dem, men vi säger, "EGEN lidande och smärta över människan inkarnationer och även i detta sista var den katalysator som vaknade du!" Varje befälhavare kommer att säga att lidande och smärta IS vad som orsakar en är att börja och avsluta uppstigningsprocess! Befälhavaren kommer också berätta att denna smärta och lidande ÄR ENDAST TILLFÄLLIGT tills du når en TILLSTÅND inre helande där du har korsat ALLT! Den tid det tar att komma till denna korsat tillstånd av att vara är helt under din kontroll.
Varelser som inte har uppnått detta övergick fas i deras själ Evolution går igenom en hel del fysisk och känslomässig smärta just nu och andra känner ovanligt trött. Eftersom mänskligheten tar så ett stort steg i deras utveckling i medvetandet och deras fysiska kroppar, KAN många upplever gången, där de känner utmanas och skjuts till sina gränser. Den sista vågen av varelser att stiga börjar att flytta sina 3 och 4-dimensionell levande att en 5: e-dimensionell frekvens. Jorden själv ÄR NU vibrerar i 5: e dimensionen (liksom mycket snabbare) OCH EN MASSA MÄNNISKOR har redan uppgraderat sig åt denna nivå och att högre dimension lika bra eller gör det just nu. NYA energier KÄRLEK INGÅR jorden och en ny potentiell FÖR HUM-sort har vaknat.

NYTT LJUS öppnas matris
DE NYA ljusfrekvenser som kommer in behöver nya UTRYMME. Därför är vi går igenom en djuprengörande för att bli av allt gammalt, restriktiv och tät, att vi inte längre behöver. Den fysiska kroppen gör sig av med gifter och gamla program. Den känslomässiga BODY läker sår från förr och nutid och detoxes FRÅN ohälsosamma känslor som ilska, sorg och sorg. Vårt sinne är utmanas att släppa gamla föreställningar och överlämnande in i det okända. Vårt råd HÄR ÄR FRÅGA ALLT OCH TITTA mycket djupare in i varför du tror att en sak. OM trossystem KOM inifrån MATRIX DET förvrängd och inte anpassat sig till 5D NIVÅ sanningen! Viktigt att tänka på här att det finns ingen absolut sanning MEN oändlig, mer avancerade och högre nivåer av IT utan slut! Ju högre en SANNING vibrerar, MER sant det är! SANNING är subjektiv och är i direkt proportion till det totala FREKVENS LEVEL ONE resonans vid. Det finns mycket lite DATA (ljus) i mörker 3D MATRIX, så detta är ALLA DATUM en varelse vibrationer vid 3D kunde få tillgång TOO. MYCKET kunskapssökande och hastigheten vid vilket det skall integreras (beaktades) ORSAKAR DEN INRE vibrationer öka i proportion.
Eftersom vi upplyfta och som vi flytta upp vibrations SKALA, är vi skyldiga att lämna allt OUTDATED, tät, och det som inte tjänar vår själ bakom oss, så vi kan gå in genom förlåten till ett nytt sätt att vara. Ju snabbare denna process sker, desto mer sannolikt vi skulle känna Symptom på en fysisk nivå. INTE LÄGG iver att detta eftersom det är mycket vanligt, och bara tillfälligt. AS NEW LIGHT DATA integreras i kroppen vaknar en varelse med de symtom lättade och känns som en ny skapelse! Under DNA-LIGHT-DATA integreringsperioder, upplever många ASCENSION symtom som illamående, huvudvärk, influensaliknande symtom, känsla SPACEY och bortkopplad, IN-förmåga att sova, SINUS PROBLEM OCH ANDRA värk och smärta. Ibland kan vi KAN också känna ett symptom som går tillbaka till ett annat liv, som vi läker. DET ALLTID hjälper att veta, att det vi känner, vi Healing.

DE STORA varelser från STARS BERÄTTA ATT DETTA NYTT LJUS DATA ENDAST kodas i DNA när en varelse ÄR I EN DELTA viloläge. Under tiderna, då du kan känna sig mycket trött och utmattad, är det starkt rekommenderat att bara sova eftersom under vår sömn STATE vi kan behandla. Vi integrerar, på ett mycket snabbare och enklare sätt i Delta VILOLÄGET ÄN I dagsmedvetenheten SEDAN inget ego eller rädsla hindrar oss. Detta är också sant för inre helande och clearing energiblockeringar från gamla känslomässiga trauman. När vi vaknar på morgonen, fortfarande trött; Detta kan vara ett tecken på att vi har möjliggjort en MYCKET transformationer inträffar under natten. I ängla gemenskapen VI har ett talesätt EFTER vi integrerar Ljusdata UNDER DELTA SLEEP. Vi säger: "JAG VAR GJORDE en hel del arbete kväll!" Med det menar vi kanske vi gjorde flera HUNDRA ÄVEN tusen komplicerade saker i samma ögonblick (multi-tasking på många plan) ÄVEN RESA TILL flera ställen och läkande andra varelser Medan vi gjorde vår egen inre arbete! Det sägs att det skulle ta många år dagsmedvetenheten att göra samma MÄNGD ASCENSION arbete du åstadkomma i 8 timmars DELTA SLEEP. DELTA medvetandet är en nivå ovanför MÄNNISKOKROPPEN DÖD OCH många mästare och munkar kan uppnå detta medvetandetillstånd under sin meditationer bromsa deras andning och hjärtslag till ett läge som liknar BODY DÖD. Vad som är intressant med detta är, oavsett hur länge munken vistelser i detta tillstånd av VARA, påverkas de av någon extern faktor ingenting i kroppen förändras alls och de kan förmå sig TILLBAKA TILL dagsmedvetenheten när som helst genom DERAS AVSIKT.

Vår ledning på Kristi Symptom är: ta det lugnt DIG under dessa tider och visa dig NÄRANDE ömma kärlek som mamma skulle göra för HENNE HELIGA BARN! ANDAS SLOW och Deep flera gånger per dag, GROUND kroppen med hjälp av kristaller och genom att gå barfota på GAIA! Bara energi livsmedel och naturliga örter, slappna av och släppa FULLSTÄNDIGT TILLÅTA SAND ACCEPTERA allt detta. Se det som är så det är och vet att du och din kropp är helt bra! Tvärtom och INTE SÅ PRODUKTIV sak är panik tänker något är dåligt fel och rusa till akuten bara för att upptäcka att du har en panikattack OCH ATT ALLA tester visar att ingenting är fel med kroppen! Detta är också ett slöseri med tid och 3-D falska pengar!
Ju mer man slappnar av och litar på hela denna uppstigningsprocessen, desto lättare navigerar igenom den och desto snabbare kommer de kommer att överbrygga DE NEDRE SAKER!

SOM en änglalik och mänskliga RACE CO-HABITATING JORDEN, Vi släpper nu alla gamla täthet och restriktioner. Vi kommer aldrig gå tillbaka till den begränsande övertygelser och liv vi en gång hade. Nu får vi i linje med våra högre aspekter (vår Gud-huva). Av en ren AVSIKT OCH inre disciplin VI arbetar oss i våra egna GOLDEN AGE och en ny värld fylld med glädje, fred, kärlek och frihet.
OM DU GÖR er uppstigning högsta prioritet och arbeta på det av hela ditt väsen, och ju mer du överlämnande till allt och koppla in i den och låt den MED FULL EMBRACE, försäkrar vi att du kommer att ta ett stort språng från ett hopplöst, desperat, rädd tillstånd av att vara till en fantastisk NYTT LIV VAR då ÖGONBLICK är fylld med mirakel och magi! Folk kommer att titta på dig och fråga hur är det du ÄR så magnifikt på alla sätt och de kommer att undra vad din hemlighet ÄR! Om de är redo och villiga (de flesta av dem inte riktigt än) sedan helt enkelt tala om för dem Allt som vi har sagt!

GUD-SPEED PÅ DENNA otrolig resa av din själ, ärkeängeln Mikael

CO-KREDIT TILL EVA SARAH

KONTAKTA OSS PÅ MICAHGUARDIAN@GMAIL.COM och vi visar hur du handskas med den stora JORDEN förändringarna på jorden på ett enkelt och effektivt sätt på kort tid om du är redo och villiga!

Anmäl
2016-08-28 21:54 #22 av: Sanyara

Tack Amon för att du uppdaterar oss.
Fast det låter rätt tufft också den här processen.
Undrar hur det kommer att blir, för det har varit kämpigt redan ett bra tag med utrensningar av "gammalt skräp" som jag behöver bli av med.
Får väl hoppas på att deltasömnen kan få det att bli lite lindrigare. Att mycket sker just då och inte poppar upp i vardagen, på jobbet mm
Jag har också en känsla av att jag ibland drar upp andras "skräp"upp till ytan bara med min blotta närvar.
Kanske har jag fel, vet inte.
Är det någon annan som har upplevt det liknande?

Anmäl
2016-08-29 11:28 #23 av: Amon

Varsågod Sanyara! Glad

Tror säkert du "drar" upp andras skräp till ytan med din blotta närvaro!Tummen upp

Det har jag själv varit med om många gånger - speciellt i början när jag började jobba med ljusenergier. Man sätter igång reningsprocesser - först hos sej själv - sedan smittar man sina närmaste - sen på jobbet och i alla andra sammanhang där man träffar folk.

Och det är nog säkert bra - men man blir ju även påverkad av andras "skräp" som kommer upp till ytan.. Pustar

Ja - det har varit en energirik och tröttsam vår och sommar - men mycket har också rensats bort - tror jag. Det innebär också att vi blir känsligare och känsligare. Själv känner jag att tex. kaffe kan jag bara dricka en - högst två koppar i veckan - och då en halv kopp med resten mjölk i. Förr drack jag alltid kaffe två gånger per dag. Och vin klarar jag nästan inte alls att dricka längre - blir visst vitare och vitare.. Skrattar

Tror att dessa energier inte går ihop med vårt allt "ljusare" och känsligare energifält.. Oskyldig

Fast det kan säkert variera från person till person..

Har också blivit allt känsligare för miljögifter i mat och dryck - och äter helst ekologiskt och gärna vegetariskt - med inslag av fisk och kyckling. Tummen upp

Ja - deltasömn kan man nog kalla det jag har sovit på nätterna länge nu. Klubbad som en säl - från det jag lagt mej tills jag vaknar.. och det kan bli många timmar också.. Förskräckt

Har undrat varför jag sover så djupt och länge - men nu förstår jag lite bättre.. Får idé

Anmäl
2016-08-29 12:40 #24 av: Amon

Fann det här på en facebooksida - som också går i linje med ovanstående budskap:

"During a twilight walk, I saw this alluring pyramidal alignment of Saturn, Mars, and Antares in Scorpio, under the moon with Pluto trailing behind. Immediately after seeing this, I was exposed to two serious poisons: A rattlesnake and a scorpion. I had no fear at all, but I did feel a lot of powerful Goddess Sekhmet energy. The experience deeply affected me. Rattlesnake energy is very powerful to me. I have crossed paths with them many times throughout my life. So I meditated on what this all meant.

The message was very clear. I felt like I had a reclamation of power over all things poisonous. Then I realized that we all are in this process now.

During these last few months, we have been feeling a rise in the mass consciousness of fear, fueled by mass media, terrorism, absurd politics, psychic attacks, even our mortality, our food supply, air and water, etc.... These magnified fears have flushed out a lot of scary monsters in us.

Because of tonight, I have been shown that we now have powerful, fearless, divine assistance, so we can let go of all the poisons in our lives. This assistance has now ripped off all fear's twisted and insidious disguises. We can now let go of the hold these fears have on us. We can reclaim our power over darkness, over all fear and the illusionary perceptions that anything could actually be poison to us or hurt us. It is not even about facing fears anymore. It is about simply rising above and beyond them and never looking back. We are that powerful! This is yet another step toward our living mastery.

There is no telling what this will do to the fear mongers of this world. And we know who these ones are, personally and publicly. The poison of fear has lost it ability to control us, to make us sick, and to limit us. And those using poison and fear to control us are going to have two choices ... to either come into alignment with the new energies or find themselves losing it all.

I have to admit that I was surprised at the huge implications of this message coming from tonight's events. I didn't see it coming, much like the rattler in my path and the scorpion at my feet. I don't expect there will be much warning when our power over poison (illusion) is returned, nor to the ones using poison to control losing their power. It is going to be an interesting couple of months globally and personally.

I am taking a moment to give thanks to Great Creator and the Ascended Masters of light for their assistance. ... THANK YOU!

I dont think we can take in the reality or understand the huge shift that is in our path right now. But we will soon. Keep your peepers open along with your hearts.
~~ Great Blessings ~~

Please help others see this post. LIKE, COMMENT, and SHARE because Facebook limits the number of people who can see our updates. Your comments helps others see this post, that they did sign up for. This is frustrating to those of us who are in service in this way. Donations are excepted on my website. http://www.alunajoy.com/heartdonation.html
Always follow your heart!

Under en twilight promenad, jag såg den här förtjusande pyramidalt anpassningen av saturn, mars och antares i scorpio, under månen med pluto. Omedelbart efter att ha sett detta, jag var utsatt för två allvarliga förgiftar: en skallerorm och en skorpion. Jag hade ingen rädsla alls, men jag kände en massa mäktiga gudinna sekhmet energi. Den erfarenhet djupt påverkade mig. Skallerorm energi är mycket kraftfull för mig. Jag har stött på dem många gånger i hela mitt liv. Så jag mediterade om vad allt detta betydde.
Budskapet var mycket tydligt. Det kändes som om jag hade en regenerering av allt i sin makt giftig. Sen insåg jag att vi alla är i denna process nu.
Under de senaste månaderna har vi fått stiga i massan medvetande av rädsla, påhejat av massmedia, terrorism, absurt politik, psykiska attacker, även vår dödlighet, vår mat, luft och vatten, etc.... dessa förstorat Farhågor har rotat fram en massa läskiga monster i oss.
På grund av ikväll, jag har visat att vi nu har mäktiga, orädd, gudomlig hjälp, så vi kan släppa alla de gifter i våra liv. Detta stöd har nu tagit allt rädsla är vriden och lömsk förklädnader. Vi kan nu släppa det hålla dessa farhågor har på oss. Vi kan inta vår makt över mörkret, över alla rädsla och uppfattningar orealistiskt att något faktiskt skulle kunna vara gift för oss eller skada oss. Det är inte ens om inför rädsla längre. Det handlar om helt enkelt stigande utöver dem och aldrig se tillbaka. Vi är så mäktig! Detta är ännu ett steg mot vår levande mästerskap.
Det går inte att säga vad det här kommer att göra med rädslan domedagspredikanter av denna värld. Och vi vet vem de här är, personligen och offentligt. Giftet av rädsla har tappat den förmåga att kontrollera oss, att göra oss sjuka och att begränsa oss. Och de som använder gift och rädsla för att kontrollera oss ska ha två val... vare sig att komma i fas med den nya energier eller befinner sig att förlora allt.
Jag måste erkänna att jag blev förvånad över de enorma konsekvenserna av detta meddelande från kvällens händelser. Jag såg inte det komma, mycket likt skallerorm i min väg och skorpionen vid mina fötter. Jag förväntar mig inte att det kommer att bli mycket varning när vår makt över gift (illusion) är tillbaka, eller att de använder gift för att kontrollera att förlora sin makt. Det kommer att bli en intressant par månader globalt och personligen.
Jag tar en stund att tacka store skaparen och varelser av ljus för deras hjälp. ... tack!
Jag tror inte vi kan ta i verkligheten eller förstå den enorma skift som står i vår väg just nu. Men vi kommer snart. Håll era ögon öppna tillsammans med era hjärtan.
Fristen. välsigna dem fristen.
Snälla hjälp andra ser det här inlägget. Gillar, kommentar, och dela eftersom facebook begränsar antalet människor som kan se våra uppdateringar. Dina kommentarer hjälper andra ser det här inlägget, som de gjorde på. Det är frustrerande att de av oss som är i bruk på detta sätt. Donationer är undantagna på min hemsida. http://www.alunajoy.com/heartdonation.html
Följ alltid ditt hjärta!"

Aluna Joy Yaxkins foto.

Anmäl
2016-08-30 20:44 #25 av: Sanyara

#23 Åhh, så skönt att få veta lite att man inte är ensam om att det händer "konstiga" saker med en själv och med omgivningen.

Fast vissa dagar så får jag enormt mycket överskottsenergi istället och drar runt i en fart som den värsta Duracellkanin istället, både fysiskt, intellektuellt, och (förhoppningsvis) andligtSkrattar

Och, bara känner glädje och kreativitetLer

Anmäl
2016-08-31 08:50 #26 av: Marr

Oj så intressant för jag har själv tänkt det sista vad som händer...tycker mig se små ljusexplosioner mitt på dagen när jag tittar upp på himlen. Tänker att är det ett "ufo" där ute men ser inget mer. Då funderar jag på om jag fått fel på ögonen, men har ju nyss varit hos optikern.

Sen är det det här med att nästan var gång jag tittar på klockan de sista veckorna så är den typ 08.08 09.09 osv...flera gånger om dagen sker det.

Sömnen ja...sover mellan 22.00-05.00. Sen bara jag måste sova middag en stund på dagen...den stunden kan bli 4 timmar. Inget som oroar mig på något sätt men lite irriterande att man sover bort sin tid. Blir lite glad av att höra att de gör nytta då att man sover.

Märker också på en del andra här hemomkring att dom blivit mer ödmjuka för det jag talar om. Kanske jag uttrycker mig på ett bättre sätt numera? Kanske lättare att förstå vad jag säger om det utomjordiska som en del tidigare tyckt är rena rama galenskaperna. Där har jag märkt en förändring och det gör mig glad!

Jag tackar dig Amon för dina inlägg och dessutom med översättningar!Blomma

Som gör det möjligt för dom som är intresserade men ej orkar engelskan...att titta på detta.Tummen upp

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2016-08-31 10:02 #27 av: Amon

#25 Härligt Sanyara! Skrattar

#26 Varsågod Marr! Glad

Jag brukar använda mej av googles översättningsprogram - så det är inte så jobbigt egentligen! Skämtar

Många upplever att de ser mer saker på himlen nu. Och det kan kanske ha med detta att göra - att slöjan mellan våra dimensioner håller på att brytas upp - så det blir lite sprickor här och där. I alla fall enligt Portal 2012.

Anmäl
2016-08-31 15:56 #28 av: Farwuq

Tummen uppBlomma

Corruptissima re publica plurimae leges.
Värd för Astrologi & Psykologi iFokus.
Medarb. Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland.

Ge mig snabelat NU!

Anmäl
2016-08-31 22:48 #29 av: Amon

Nymåne och solförmörkelse i morgon, se här:

http://themastershift.com/solar-eclipse-september-1st-2016/

Planet Earth is being blessed with a New Moon Solar Eclipse on Thursday September 1st. Eclipses usher in times of change and transformation. As I explain this energy it’s important to understand that it’s just that: energy. The planets are not doing anything to you, however they are offering you an opportunity to swim with their currents.

Have you ever played a racing video game? If so think about the little boost or excelled action patches that launch you forward when you drive over them. That’s what the energy of an eclipse is like; it’s a surging forward; but it’s up to you to receive the launch.

The thing is when we are being propelled forward we must choose to not look back. This is a time of letting go of the past and opening your heart to bigger, better and bolder experiences. Remember though, to reap the rewards of this new beginning you must choose it.

Expansion is occurring in each individual’s belief structures. It’s time to implement new attitudes and mindsets. Ones that are optimistic and encourage your personal growth.

Long gone are the days of beating yourself up and still being successful. Success is now totally an inside job, and so with this Solar Eclipse turn within yourself.

What “programs” are running in your mind? Mindfulness is so key this week. What thought patterns are you defaulting to? It’s time to update your operating system.

How do you do that?

Through awareness.

Where are you focusing your energy? Where are you looking? Love? Fear?

Miracles are happening. Choose to become aware of them. Likewise become aware of where you are blocking them. For example are you astonished by the dawn of a new day? Or are you dreading what the morning holds? This energy is about finding little pockets of miraculousness within your day to day life.

A flower blooming, a baby laughing, a smile from a stranger; these are all miracles if you choose to see them that way.

Make space in your attitudes and mindsets for the divine to find you. Infuse your reality moment by moment with a connection to Source. Know that you are an extension of the power that creates all. You are a miracle; so you obviously deserve to experience them here on Earth.

We each experience this energy is our own unique way (I like to say through the lens of our birth chart). However we are all being asked to open up to our potential. It’s time to leave the dark dream behind and move towards brighter, warmer and lovelier times.

About the Author: Shannon Hugman is an astrologer, artist, emotional healer and more. Shannon is offering a reading to explore how the Solar Eclipse is working with you specifically; read more about that here. Shannon is also excited to help individuals harness the wisdom of astrology through her newest offering, The Art of Astrology Online Academy. She is available for personal astrology chart readings which can be purchased through her website.

www.shannonhugmanastrology.com

Follow Shannon on Social Media to receive daily astrology forecasts!
Facebook: Shannon Hugman
Instagram: @shannonhugman
Periscope: Shannon Hugman

Och översatt till svenska:

Jorden är välsignad med en New Moon solförmörkelse den 1 torsdag september. Förmörkelser ledsagar i tider av förändring och omvandling. Som jag förklarar denna energi är det viktigt att förstå att det är just det: energi. Planeterna gör inte något för dig, men de erbjuder dig en möjlighet att simma med sina strömmar.

Har du någonsin spelat ett racingspel? Om så tänk om den lilla uppsving eller utmärkte åtgärds fläckar som startar dig framåt när du kör över dem. Det är vad den energi en solförmörkelse är liknande; Det är en svallande framåt; men det är upp till dig att ta emot lanseringen.

Saken är när vi håller på att drivas framåt måste vi välja att inte se tillbaka. Detta är en tid att släppa det förflutna och öppna ditt hjärta till större, bättre och djärvare upplevelser. Kom dock ihåg, att skörda frukterna av denna nya början måste du välja det.

Expansionen sker i varje individs tro strukturer. Det är dags att införa nya attityder och tänkesätt. De som är optimistiska och uppmuntra din personliga utveckling.

Långt borta är de dagar att slå dig upp och fortfarande vara framgångsrik. Framgång är nu helt en inside job, och så med denna Solförmörkelse vända inom dig själv.

Vad "program" körs i ditt sinne? Mindfulness är så nyckeln denna vecka. Vad tankemönster du försumliga till? Det är dags att uppdatera operativsystemet.

Hur gör man det?

Genom medvetenhet.

Vart ska du fokusera din energi? Var letar du? Kärlek? Rädsla?

Mirakel händer. Välj att bli medveten om dem. Likaså blir medveten om var du blockerar dem. Till exempel är du förvånad av gryningen av en ny dag? Eller fruktar du vad morgonen håller? Denna energi handlar om att hitta små fickor av mirakel inom ditt dagliga liv.

En blomma blommar, ett barn skrattar, ett leende från en främling; dessa är alla mirakel om du väljer att se dem på det sättet.

Gör plats i dina attityder och tänkesätt för det gudomliga att hitta dig. Ingjut din verklighet ögonblick för ögonblick med en anslutning till Source. Vet att du är en förlängning av den kraft som skapar alla. Du är ett mirakel; så du uppenbarligen förtjänar att uppleva dem här på jorden.

Vi var upplever denna energi på vårt eget unika sätt (jag vill säga genom linsen av vårt födelse diagram). Men vi alla uppmanas att öppna upp till vår potential. Det är dags att lämna den mörka drömmen bakom och gå mot ljusare, varmare och vackrare gånger.

Om författaren: Shannon Hugman är en astrolog, konstnär, emotionell healer och mer. Shannon erbjuder en läsning att undersöka hur Solar Eclipse arbetar med dig specifikt; Läs mer om det här. Shannon är också glada över att hjälpa individer utnyttja visdom astrologi genom sin senaste erbjudande, The Art of astrologi Online Academy. Hon är tillgänglig för personliga astrologi avläsningarna som kan köpas via sin hemsida.

www.shannonhugmanastrology.com

Följ Shannon på sociala medier för att få dagliga astrologi prognoser!
Facebook: Shannon Hugman
Instagram: @shannonhugman
Periskopet: Shannon Hugman

Anmäl
2016-09-09 11:01 #30 av: Amon

Fann detta på facebook - och det är säkert detta jag känner av i mitt huvud idag:

Emmanuel Daghers foto.


Hi my friend,

During the next 24hrs, on September 9th, 2016, we will move through a very powerful energy portal known as the triple 9 gateway.

September is the ninth month of the year and from the perspective of numerology, this date of September (9) 9th, 2016= 2+0+1+6=9, offers us the pinnacle of a powerful time of completion and new beginnings known as the 9.9.9.

Every pattern we've identified with, every behavior, belief, person, place, and experience that we have been engaging with will now come to the surface to be examined closely to see if they are something that can continue on with us on our journey, or if they are something that we can let go of once and for all at this time.

You may notice a lot of emotional triggers come up at this time as well, and they are coming up so that we can learn the lesson from them. Once the lesson is learned, these triggers will no longer be in our reality.

If you are finding yourself getting caught up in the 'story' of these emotions, they will feel more magnified and intense during this 9 cycle. This is because they just no longer have a place in the new heart-centered energies emerging and being prepared for us.

The key to moving through this time is to remember that whatever comes up, it's important not to get caught up in the reaction of it. We can feel into the triggered emotions, but we don't have to blame, judge or go into victim consciousness when they come up.

After the 9 always comes the 1. The 1 is all about creating a foundation to the kind of reality we'd like to create in the next 9 year cycle. This is often a time when new jobs, new homes, new travel, and new relationships begin.

So when we learn the lessons from our 9, the 1 is set to be a more expanded, whole, happy, fulfilling and abundant chapter of our lives.

Happy 9.9.9!

Love,

Emmanuel
Emmanueldagher.com


Hej min vän,

Under nästa 24 timmar, den 9 september, 2016, kommer vi att gå igenom en mycket kraftfull energi portal som kallas triple 9 portal.

September är den nionde månaden på året och enligt numerologi, erbjuder oss detta datum i september (9) 9: e, 2016 = 2 + 0 + 1 + 6 = 9,  kulmen av en kraftfull tidpunkt för färdigställande och en ny början som kallas 9.9.9.
Varje mönster vi har identifierat med, varje beteende, övertygelse, person, plats, och erfarenheter som vi har med engagemang kommer nu att komma till ytan för att granskas noggrant för att se om det är något som kan fortsätta med oss på vår resa, Eller om det är något som vi kan släppa en gång för alla vid denna tidpunkt.
Du kan se en hel del känslomässiga utlösningar komma upp den här gången också, och de kommer upp så att vi kan dra lärdom av dem. När den läxan är lärd, kommer dessa utlösningar inte längre att vara i vår verklighet.
Om du finner dig själv bli indragen i "historian" av dessa känslor, kommer de att kännas mer förstorade och intensiva under denna 9 cykeln. Detta beror bara på att de inte längre har en plats i de nya hjärt-centrerade energiers framväxande som är redo för oss.
Nyckeln till att röra sig igenom den här tiden är att komma ihåg att vad som än kommer upp, så är det viktigt att inte fastna i reaktion av det. Vi kan känna in  utlösta känslor, men vi behöver inte skylla på, döma eller gå in i offer medvetande när de kommer upp.
Efter 9 kommer alltid den 1. de 1 handlar om att skapa en grund för den typ av verklighet vi vill skapa i de kommande 9 åren. Detta är ofta en tid då nya jobb, nya bostäder, nya resor, och nya kontakter börja.
Så när vi drar lärdom av vår 9, kommer 1 att bli mer expanderade, helare, gladare, att uppfyllande och överfödande kapitel i våra liv.
Grattis på 9.9.9!
Kärlek,
Emmanuel
Emmanueldagher.com

Anmäl
2016-09-09 14:10 #31 av: Grävlingen

Jag har svårt för sånt här.. vad menas ens med att vi ska slungas in i den femte från den tredje dimensionen? Såg en dokumentär om islänningarna och vad dom tror på, dom värkar redan vara i ''den femte dimensionen'' eller i någon annan dimension vi dödliga inte är i..

dokumentären:  https://www.youtube.com/watch?v=gRjatXe5bis 

Anmäl
2016-09-09 15:03 #32 av: Hukanson

Med slungningen menas i sin totalextrema form ...

att all människor på planeten skall förändras från att umgås med händerna i jorden och det materiella...via huvudet och det tanke-emotionella kulturen...till en hjärtevarm själfylld planetär kärlekscivilisation.

Det går väl att förstå...när politikerna ändå redan tror på det.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2016-10-01 13:32 #33 av: Amon

Efter åter en extrem vecka med energier och utrensningar - så kan det vara skönt att läsa inlägget från denna sida: https://angelstoyou.wordpress.com/2016/09/28/four-reasons-taking-one-for-the-team-will-soon-stop-michelle-walling/

Så om du och jag hör till den här skaran av ljusarbetare - så verkar det som om det äntligen snart blir lugnare för oss - så härligt det skall bli! Tummen uppHjärtaGlad

Four Reasons Taking One For The Team Will Soon Stop ~ Michelle Walling


by Michelle Walling, CHLC
Guest writer, In5D.com

Starseeds that are the forerunners of ascension are getting up once again from the result of the waves of energies that came through in huge waves in September. Those of us that “take one for the team” are wondering when the hell we are going to be done with this empathetic transmutation for the collective. Those who are experiencing emotional drama and fatigue are now awakening to why they seem to have taken one step backward, when in fact they are now getting ready to leap into a new reality.

The connected collective called humanity

We are all connected by threads of silvery energetic fibers that weave a magical web of embodiment as a collective. Each person on the planet is connected whether they realize it or not. As we move through ascension energies, anything that needs to be transmuted has been coming up in our lives so that it can be alchemized.

The problem is that some of that shit isn’t ours! Yes, we are all connected, but we are also individual personalities that should be responsible for our own thoughts and actions. Furthermore, everyone who has had prior lifetimes on Earth carries lower vibrational energies in their field. If that person would like to stay on Earth, they will need to transmute those energies, or someone else will need to help them do it.

Starseed alchemy specialists

There are Starseeds that have signed up for that job. They are alchemy specialists that are empathetic and powerful. They absorb energies and move them through their emotional, spiritual, mental, and physical bodies, mirroring the collective’s body as a body double. They have guidance that helps them take only what they can handle, although the amount they can handle seems to differ from what their guidance team comes up with. I am one of those people, and I’m reporting to you that my job is almost over.

These specialists may have been rebels their whole life, and they usually do not like to take orders. They are systems busters and are not afraid to speak their minds. They don’t take shit from people but have matured enough to know not to start it. Their job has been to jump hurdles bigger than most people could deal with. They have a knowing that something is about to change on the planet and their jobs will drastically change into something calmer and more enjoyable.

Starseed alchemist jobs are almost over for four reasons.

1. We are getting close to the point of timeline bifurcation for many people.

People will find themselves moving and gathering in times of chaos. People will energetically attract those that are of similar actions, thoughts, and respect. The draw will be undeniable to move or connect with like minded people. The higher vibrational people may not even be seen by other people on the planet. For a while, they will occupy the same city, state, or country but may never see each other in this reality. Eventually, the lower vibrating people will completely forget all about the ones that ascended in vibration and consciousness. Because of this, the connection will not be felt anymore between the groups that have separated.

2. One person can only do so much work before becoming burned out or ascending (or both).

Some people have just gotten to the point where they don’t give a shit what happens to the collective anymore because they look around and see so much chaos and stupidity. Others have taken one hit after another to where their physical bodies have just given out. Some Starseed transmuters have emotionally hit the maximum and feel guilty for their outbursts of anger and frustration. The strongest and most practiced are picking themselves up and running to the aid of the wounded.

These people may feel like they have taken huge steps backward but in fact if they are consciously aware of what is happening it is likely that they are moving closer and closer to bifurcating each moment. By dealing with the collective energies they are helping humanity reach the tipping point. These Starseeds came from a long way away to do this job, and they are really good at it, even if it doesn’t look like they have much grace right now

3. We say it’s time for it to stop.

As we progress with information and experience, we learn how to move through situations quickly so that we do not get embedded in the dense energetics. We learn how to handle situations without hurting others and we stand in our own power of who we are. We no longer let people steal our energy. Therefore, we no longer attract these lower energetic situations to ourselves. We find that there are no longer reasons to “protect” ourselves because we have risen above the frequency of fear. In a sense, we become superhuman as long as we stay aware and know when to react and when to let things go.

4. Earth is raising her vibration beyond lower energies.

Earth Momma is helping every day too! As she raises her vibrational frequency, energies surface and vibrate apart. Holding on to energies within the body will manifest as physical problems in a person’s body just as they manifest as earthquakes, storms, and volcano eruptions in hers. Once the energy moves, it is done. Earthquakes do not last for days.

Feeling is the key to alchemy

Most humans do not want to feel. They are afraid and the fear keeps their chakras closed down, especially the heart. The emergency response team of Starseed transmuters is often involved with their “co-workers” in relationship issues that play out in heart wrenching scenarios of hurt, confusion, and victimization. When both emerge from the other side, they wipe the tears and start another day. They have no idea of how much they have just helped transmute the same energetics for millions of unaware humans.

Those people will soon be relieved of their positions, not because they let themselves slip but because they did such a good job. The next wave of volunteers will be left to pick up any broken pieces and put them all back together again. All of the energies will be vibrated apart and re-collect in groups, thus the strife to all get along will be no more. What we have been going through is like taking a bowling ball and throwing it done the lane for a perfect strike. All the pins whisked off to where they need to be according to their vibrational weight.

If you are one of these alchemy team players, don’t judge yourself on how you dealt with the collective energy. Even if it seemed like your energy, be assured that someone else on the planet was dealing with the same energy. As you transmuted it you helped at least one person.

Maybe you aren’t someone who has taken one for the team. Surely you have witnessed the battle with others or maybe you started out as part of the battle but chose not to deal with it. That’s o.k., the Starseed specialists knew that you would provide an opportunity or simply witness it for the team, and we thank you. You can still offer some assistance to the Starseed team though. Send them forgivenessgratitude, and unconditional love for their service to humanity. This will help them recover quicker so that they can be prepared for the next arrow shot at them without taking them out for good.

As we wind down our jobs, we may still have a few episodes to handle. Make sure to take time to rest in between energetic waves that create situations. Forgive yourselves and others for playing out the seemingly silly emotional dramas. Choose your battles wisely and leave the petty stuff for the next crew to handle. You have graduated to “supervisors” or more properly termed “stewards”, and now is the time to bask in a job well done. Soon you will understand this new role more, and if you find yourself with your feet up on the desk smoking a cigar, make sure it is the best cigar you can find because you deserve it.

Click here for more articles by Michelle Walling!

About the author
Michelle WallingMichelle Walling, CHLC is a Holistic Life Coach, international public speaker, writer, webmaster, and radio show host. In 2013, Michelle started her public career as a spiritual, metaphysical, and esoteric contributing writer for In5d.com and bodymindsoulspirit.com. Michelle is the webmaster for MichelleWalling.comcosmicstarseeds.comthestarchildren.net, and howtoexitthematrix.com, and is the co-creator of WooWooMedia.com. Michelle is the host of In5d’s Cosmic Awakening Show and In5d Network
Her personal Facebook page can be found here.

——

Source: Four Reasons Taking One For The Team Will Soon Stop : In5D Esoteric, Metaphysical, and Spiritual Database

Anmäl
2016-10-01 13:35 #34 av: Amon

Och google - översatt till svenska:

"Fyra skäl att ta en för laget kommer snart sluta ~ Michelle Walling

av Michelle Walling, CHLC
Gäst författare, In5D.com

Stjärnfrön som är föregångare till uppstigningen reser sig upp en gång till från resultatet av vågorna av energier som kom igenom i stora vågor i september. De av oss som "tar en för laget" undrar när fan vi kommer att bli färdiga med denna empatiska transmutation för kollektivet. De som upplever känslomässigt drama och trötthet nu vaknar till varför de verkar ha tagit ett steg bakåt, när de i själva verket är nu redo att hoppa in i en ny verklighet.

Det anslutna kollektivt kallas mänskligheten

Vi är alla förbundna med trådar av silver energiska fibrer som väver en magisk väv av utförande som ett kollektiv. Varje person på planeten är ansluten vare sig de inser det eller inte. När vi går igenom ascension energin, allt vad som som måste transmuteras har kommit upp i våra liv, så att det kan alkemiseras.

Problemet är att en del av den skiten är inte vår! Jo, vi är alla anslutna, men vi är också individuella personligheter som ska vara ansvariga för våra egna tankar och handlingar. Dessutom, alla som har haft tidigare liv på jorden bär lägre vibrationsenergier inom sitt område. Om den personen skulle vilja stanna kvar på jorden, kommer de att behöva förvandla dessa energier, eller någon annan kommer att behöva hjälpa dem att göra det.
Stjärnfrö alkemi specialister

Det finns Stjärnfrön som har anmält sig till jobbet. De är alkemi specialister som är empatiska och kraftfulla. De absorberar energier och förflyttar dem genom sina emotionella, andliga, mentala och fysiska kroppar, speglande den kollektiva kroppen som en dubbelkropp. De har vägledning som hjälper dem att ta bara vad de kan hantera, även om mängden som de kan hantera tycks skilja sig från vad deras väglednings lag kommer upp med. Jag är en av dem, och jag rapporterar till dig att mitt jobb är nästan över.

Dessa specialister kan ha varit rebeller i hela sitt liv, och de brukar inte gilla att ta order. De är system brytare och är inte rädda för att säga sin mening. De tar inte skit från människor men har mognat tillräckligt för att veta att inte starta den. Deras uppgift har varit att ta sig över hinder större än de flesta människor kan hantera. De har en vetskap om att något håller på att förändras på planeten och deras jobb kommer att drastiskt förändras till något lugnare och trevligare.
Stjärnfrö alkemist jobbet är nästan över av fyra skäl.

1. Vi närmar oss punkten av tidslinje bifurkation (delning) för många människor.

Folk kommer att finna sig i rörelse och samlas i tider av kaos. Folk kommer energiskt att locka dem som är av liknande åtgärder, tankar och respekt. Dragningen kommer att vara obestridlig att flytta eller ta kontakt med likasinnade. De högre vibrations människorna kanske inte ens kan ses av andra människor på planeten. För ett tag kommer de  att uppta samma stad, stat eller land, men kan aldrig se varandra i denna verklighet. Så småningom kommer de lägre vibrerande människorna helt glömma allt om de som är upphöjda i vibration och medvetande. På grund av detta, kommer anslutningen inte att kännas längre mellan de grupper som har separerat.

2. En person kan bara göra så mycket arbete innan han blev utbränd eller stigande (eller båda).

Vissa människor har just kommit till den punkt där de inte ger ett skit vad som händer med det kollektiva längre eftersom de ser sig runt och ser så mycket kaos och dumheter. Andra har tagit det ena slaget efter den andra där deras fysiska kroppar bara har givit ut. Vissa Stjärnfrö förvandlare har känslomässigt drabbats till max och känner skuld för sina utbrott av ilska och frustration. De starkaste och mest tränade plockar sig upp och kör till hjälp av de sårade.

Dessa människor kan känna att de har tagit stora steg bakåt men i själva verket om de är medvetna om vad som händer är det troligt att de rör sig närmare och närmare delningen varje ögonblick. Genom att ta itu med de kollektiva energierna hjälper de mänskligheten nå den kritiska punkten. Dessa Stjärnfrön kom långt bort ifrån för att göra det här jobbet, och de är riktigt bra på det, även om det inte ser ut som de har mycket nåd just nu

3. Vi säger att det är dags för dem att sluta.

Som vi går vidare med information och erfarenheter, lär vi oss att gå igenom situationer snabbt så att vi inte blir inbäddade i täta energier. Vi lär oss hur man hanterar situationer utan att skada andra och vi står i vår egen kraft av vilka vi är. Vi låter inte längre människor stjäla vår energi. Därför lockar vi inte längre dessa lägre energiska situationer till oss själva. Vi finner att det inte längre finns skäl att "skydda" oss eftersom vi har stigit över frekvensen av rädsla. På sätt och vis blir vi övermänskliga så länge vi håller oss medvetna och vet när man ska reagera och när man ska låta det gå.

4. Jorden höjer sin vibration bortom lägre energier.

Moder Jord hjälper varje dag också! När hon höjer sin vibrationsfrekvens, når energier ytan och vibrerar sönder. Genom att hålla fast lägre energier i kroppen kommer att manifesteras som fysiska problem i en persons kropp precis som de manifesteras som jordbävningar, stormar och vulkanutbrott i hennes. När energin flyttar sig, är det gjort. Jordbävningar pågår inte i dagar.

Känslan är nyckeln till alkemi

De flesta människor vill inte känna. De är rädda och rädslan håller chakran stängda, särskilt i hjärtat. Beredskapsteamet Stjärnfrö förvandlare är ofta engagerade i sina "medarbetare" i relations frågor som spelar i hjärtskärande scenarier för smärta, förvirring och utsatthet. När båda kommer ut till den andra sidan, de torkar tårarna och börjar en annan dag. De har ingen aning om hur mycket de har hjälpt till att förvandla samma energier för miljontals omedvetna människor.

Dessa människor kommer snart att befrias från sina positioner, inte för att de låter sig glida men eftersom de gjorde ett bra jobb. Nästa våg av frivilliga kommer att lämnas för att plocka upp några trasiga bitar och lägg tillbaka dem alla tillsammans igen. Alla av de energier kommer att vibreras isär och åter samlas i grupper, och därmed striden till alla komma överens skall inte finnas mer. Vad vi har gått igenom är som att ta ett bowlingklot och kasta det gjort banan för en perfekt strejk. Alla stift forslas iväg till där de behöver vara beroende på deras vibrations vikt.

Om du är en av dessa alkemi lagspelare, inte döma dig på hur du behandlat den kollektiva energin. Även om det verkade din energi, vara säker på att någon annan på planeten hade att göra med samma energi. Som ni transmuted det du hjälpt minst en person.

Kanske du inte är någon som har tagit en för laget. Visst du har bevittnat striden med andra eller kanske du började som en del av slaget, men valde att inte ta itu med det. Det är O.K. de Starseed specialisterna visste att du skulle ge en möjlighet eller helt enkelt uppleva det för laget, och vi tackar dig. Du kan fortfarande erbjuda viss hjälp till Starseed laget ändå. Skicka dem förlåtelse, tacksamhet, och villkorslös kärlek för sina tjänster till mänskligheten. Detta kommer att hjälpa dem återhämta sig snabbare, så att de kan framställas för nästa pilen sköt på dem utan att ta ut dem för gott.

Som vi avveckla våra jobb, kan vi fortfarande har ett par episoder att hantera. Se till att ta tid att vila mellan energiska vågor som skapar situationer. Förlåt er och andra för att spela ut de till synes fåniga emotionella dramer. Välj dina strider klokt och lämna småaktiga grejer för nästa besättningen att hantera. Du har uppgraderat till "arbetsledare" eller mer korrekt benämnda "förvaltare", och nu är det dags att sola sig i ett väl utfört arbete. Snart kommer du att förstå denna nya roll mer, och om du befinner dig med fötterna upp på skrivbordet röka en cigarr, se till att det är den bästa cigarren du kan hitta eftersom du förtjänar det.

Klicka här för fler artiklar av Michelle Walling!

Om författaren:
Michelle WallingMichelle Walling, CHLC är ett holistiskt Life Coach, internationell offentlig talare, författare, webmaster, och radioprogramledare. 2013, Michelle började sin offentliga karriär som en andlig, metafysisk, och esoteriska bidragande författare till In5d.com och bodymindsoulspirit.com. Michelle är webbansvarig för MichelleWalling.com, cosmicstarseeds.com, thestarchildren.net och howtoexitthematrix.com, och är medskapare av WooWooMedia.com. Michelle är värd för In5d kosmiska uppvaknande Show och In5d Network.


Källa: Fyra skäl att ta en för laget kommer snart att sluta: In5D Esoteric, metafysiska och andliga Databas"

Anmäl
2016-10-02 00:11 #35 av: Sanyara

Det var verkligen en frisk fläkt det här.💃☀️💞
Det påminner mig lite om när jag fullständigt slukade böckerna men Marina Munk när de gavs ut för "en evighet sen".
Jag vet inte heller om jag ingår i den skaran men jag hoppas att det blir en liten lättnad i alla fall.
Pust!
Utrensningar och energier är bara "förnamnet" ibland och jag undrar många gånger om dagen ibland om det aldrig ska ta slut.😨

Anmäl
2016-11-20 23:23 #36 av: Amon

Kolla detta meddelande från Alexandra Meadows! FörskräcktTummen upp

Higher Density Blog

Love Is Always The Answer

2 5 Million ufo ships have arrived to Earth – Message from Prime Creator – 11-15-16

Published on Nov 15, 2016

On November 1, Alexandra received a message of Divine Intervention onto our planetary collective, a notice of the start of an intensifying implosion of plasma light energy with multitudinous effects to be experienced over the next few weeks. These effects include successive frequency upgrades for those choosing ascension. This will occur in several stages and will culminate in the bridging our cellular structures into their higher-dimensional crystalline nature. It also will enact profound changes in our chakra system. Divine Intervention – with our collective and continuous intent, of course – also will oversee the takedown and a final metaphysical justice meted out to all reprobate-beings who continue to resist.

In her opening comments, Alexandra advises listeners to be “steadfast, committed, and calm” as all sides of the world are being energized. A week before scheduled US elections, chaos seems to prevail. The time of mass revelations is upon us, with Wikileaks and disgruntled FBI agents at the forefront of inquiries into heinous political corruption. This has even begun to beat and bash at the walls of Mass Media.

A significant part of humanity’s collective consciousness has made the choice; thus, timelines have been secured. A portal has opened and the Earth’s skies now are flooded with millions of new ET, ED, and higher dimensional arrivals. Our own final approach to what has been called ‘ascension’, ‘the pulling down of higher dimensions’, the ‘resurrection of the flesh’ and by countless other imperfect metaphors, has begun. The ground rules for the final acts are laid out in this message from Prime Creator, or, a “Sector of Creation.” Alexandra considers it the most important message yet vouchsafed to her, and urges all to listen and read intently.

Anmäl
2016-11-20 23:33 #37 av: Amon

Och översatt till svenska:

"Publicerad på Nov 15, 2016

Den 1 november fick Alexandra ett meddelande om Gudomligt ingripande på vårt planet kollektiv, ett varsel om inledningen av en intensifierande implosion av plasma ljusenergi med mångfaldiga effekter som kommer att upplevas under de närmaste veckorna. Dessa effekter omfattar successiva uppgraderings frekvenser för dem som väljer uppstigning. Detta kommer att ske i flera steg och kommer att kulminera i överbryggningen av våra cellstrukturer i till högre dimensionella kristallina natur. De kommer också att införa djupgående förändringar i vårt chakra system. Gudomligt ingripande - med vår kollektiva och kontinuerliga avsikt, naturligtvis - kommer även att övervaka nedtagningen och en slutlig metafysisk rättvisa som utmäts ut till alla förtappade väsen som fortsätter att stå emot.

I sina öppnings kommentarer råder Alexandra lyssnare att vara "ståndaktiga, engagerade och lugna" som alla sidor av världen håller på att aktiveras. En vecka före det planerade amerikanska valet, verkar kaos råda. Tiden för mass uppenbarelser är över oss, med Wikileaks och missnöjda FBI-agenter i spetsen för undersökningar av avskyvärd politisk korruption. Detta har även börjat att slå och banka på väggarna i massmedia.

En betydande del av mänsklighetens kollektiva medvetande har gjort valet; Därför har tidslinjer säkrats. En portal har öppnats och jordens himmel är nu översvämmad med miljontals nya ET, ED, och högre dimensionella ankomster. Vår egen slutliga inställning till vad som har kallats "uppstigning", "neddragningen av högre dimensioner",  "uppståndelsen av köttet" och otaliga andra ofullkomliga metaforer, har börjat. De grundläggande reglerna för slutakterna läggs ut i detta meddelande från Främsta Skaparen, eller en "sektor av skapelsen." Alexandra anser att det är det viktigaste budskapet som hittills förunnats henne, och uppmanar alla att lyssna och läsa uppmärksamt."

Anmäl
2016-11-23 14:38 #38 av: Amon

Wow!!! FörskräcktTummen uppOskyldig

Nu förstår jag varför jag haft migrän-liknande huvudvärk ett par dar.. FörskräcktIllamåendeYrar

Kolla detta meddelande - "DE" har tagit bort mörka implantat i och utanför våra huvuden:

"Alexandra Meadors 11-18-16… “Prime Creator: HUGE MASSIVE VICTORY FOR HUMANITY – November 18, 2016”

Posted on 2016/11/22 by


https://youtu.be/noxOCiLhJ-w

[Kp note: Alexandra’s message comes in at about 2:45. I’m not sure exactly how these messages are coming in to her, but I feel many will resonate with this one.]

Prime Creator: HUGE MASSIVE VICTORY FOR HUMANITY – November 18, 2016

To Alexandra
Here are some of the undertakings that have been completed for Humanity:
1) There were some Dark Satellites which are referred to as Black Knight Satellites. These have all been dismantled so they are now inoperable along with an additional 7 unknown other satellites which were not fully activated.
2) These devices were used as a delivery system to the black box attached to the left side of head on the outside. This gave them full access to the mind, body, and soul through manipulation, mind control and a whole array of things that would be done to you without consent.
3) Next there was another black box placed inside the head that would receive the instructions and codes to manipulate the mind, body and soul with 2 backup kill switch if they were ever be removed. These two black boxes were also being used with your essence to create and transverse energies. As you created, it was being transversed and given to those who “Fell From Grace,” who then would create some sort of all-encompassing darkness and you would be the receiver of that darkness. This would dump karmic debt upon you, while leaving them free and clear of any responsibility. They still do not take accountability for what they have created while they use your essence stored in a jar, to create more darkness from your essence without your consent.
NOTE: When they use your essence to create things, it has your energy signature on it and also includes someone else’s energy signature as well. It now creates a new energy signature that has quantum entanglement which incorporates a signature of light and dark. This can be traced back to the creator of which you gave no consent to the creation.
4) These things have and are being dismantled in the innate and physical, healing all things with a consciousness.
5) The False God particle has been removed from all places of existence. This included the black box inside your head.
6) When you arrived on this planet and others, you agreed to a multitude of oaths, agreements, contracts, devices, and implants and it is your individual responsibility to do your own work and clearings to remove all of these. Due to free will, you have accepted many things that are up to you to clear and release. A great starting place is to make sure you accept all of the work that has already been done for humanity right now.
Please give yourself plenty of time to recover mentally and physically and spiritually. This clearing is bigger that the last, because of the quantum entanglement and splitting of your essence. All are being held accountable for their creations, on and off planet. Please drink plenty of water as this work will dehydrate you. Your head may feel funny for a couple of days until it fully heals.
Again, all Beings must choose this on a conscious level to receive work that has been done for humanity.

With Love
Prime Creator
Sector of Creation"

Anmäl
2016-11-23 15:07 #39 av: Amon

Och översatt till svenska:

"Alexandra Meadors 11-18-16 ...

"Främste Skaparen:  ENORM MASSIV SEGER för Mänskligheten - November 18, 2016 "

Publicerat 2016/11/22 genom kauilapele


https://youtu.be/noxOCiLhJ-w

[Kp anmärkning: Alexandras budskap kommer in på cirka 02:45. Jag är inte säker på exakt hur dessa meddelanden kommer in till henne, men jag känner att många kommer att respondera med detta.]

Främste Skaparen: ENORM MASSIV SEGER för Mänskligheten - November 18, 2016

Alexandra
Här är några av de åtaganden som har slutförts för mänskligheten:
1) Det fanns några mörka satelliter som kallas Black Knight satelliter. Dessa har alla tagits isär så att de nu är oanvändbara tillsammans med ytterligare 7 okända andra satelliter som inte var fullt aktiverade.
2) Dessa anordningar har använts som ett tillförselsystem för den svarta lådan fäst på vänster sida av huvudet på utsidan. Detta gav dem tillgång till sinnet, kroppen och själen genom manipulation, sinnes kontroll och en hel rad saker som skulle göras med dig utan ditt medgivande.
3) Sedan fanns det en annan svart låda placerad inne i huvudet som skulle få instruktioner och koder för att manipulera sinnet, kroppen och själen med två reserv döds-strömbrytare om de någonsin skulle tas bort. Dessa två svarta lådor har också används med ditt väsen för att skapa och motrikta krafter. När du har skapat, så motriktades krafterna och gavs till dem som "föll från Nåden" som då skulle skapa någon form av allomfattande mörker och du skulle vara mottagare av detta mörker. Detta skulle dumpa karmisk skuld på dig, samtidigt som de gavs fria och friades från allt ansvar. De tar fortfarande inte ansvar för vad de har skapat och medan de använder ditt väsen lagras det i en burk, för att skapa mer mörker från ditt väsen utan ditt medgivande.
OBS: När de använder ditt väsen för att skapa saker, har det din energi signatur på det och inkluderar också någon annans energi signatur också. Nu skapas det en ny energisignatur som har kvant sammanflätning som innefattar en signatur av ljus och mörker. Detta kan spåras tillbaka till skaparen av vilken du inte gav samtycke till skapelsen.
4) Dessa saker har och håller på att avvecklas i det medfödda och fysiska, och läka allt med ett medvetande.
5) Falska Guds partikeln har tagits bort från alla platser i tillvaron. Detta inkluderade den svarta lådan i huvudet.
6) När du och andra kom till den här planeten enades ni till en mängd av eder, avtal, kontrakt, enheter och implantat och det är ditt eget ansvar att göra ditt eget arbete och rensning för att ta bort alla dessa. På grund av fri vilja, har du accepterat många saker som är upp till dig att rensa och släppa. En bra startpunkt är att se till att du accepterar allt det arbete som redan har gjorts för mänskligheten just nu.
Vänligen ge dig själv gott om tid att återhämta dig mentalt och fysiskt och andligt. Denna röjning är större att den sista, på grund av kvant sammanflätningen och delningen av ditt väsen. Alla hålls ansvariga för sina skapelser, på och utanför planeten. Vänligen drick mycket vatten eftersom detta arbete kommer att torka ut dig. Ditt huvud kan kännas konstigt ett par dagar tills det helt läker.
Återigen måste alla varelser välja detta på en medveten nivå för att ta emot det arbete som har gjorts för mänskligheten.

Med kärlek
Prime Creator
Sektor av skapelsen "

Anmäl
2016-11-23 23:43 #40 av: m2studio

Tack Amon för artikel, MEN om jag har förstått rätt Dem inte har varit snäll mot oss och tillsätt många defekter i oss eller?

Nu dem ville stänga av alla dessa defekter och säger att vi själva i början fri villigt tog emot dessa defekter. Om det är så då jag litar inte på dem och i för sig aldrig litat på dem innan heller.   

Jag tror på många saker som inte syns. Ha öppen sinne.

Vi tror, ser,hör och mm, men vi förstår ej i vilken värld vi lever.

Anmäl
2016-11-24 00:30 #41 av: Amon

Varsågod m2studio! Glad

Det är den eviga kampen mellan ljuset och mörkret..

Jag tror att vi lever i denna tid nu - när vi skall bli av med allt det som tidigare pålagts oss och hindrat oss i vår utveckling. Och att allt som också tidigare har varit dolt för oss - skall uppenbaras - och att vi därigenom kommer att bli FRIA!

Det är ett stort steg i rätt riktning! Tummen upp

Anmäl
2016-11-24 07:58 #42 av: Marr

Men WOW Amon!Förskräckt

Detta är ju fantastiska nyheter! Nu skulle jag vilja se en nytagen bild på Black Knight...se om den "glödande kulan/bollen" är släckt...(har alltid tyckt den varit "kuslig" på något sätt sen jag fick information om att den finns).

Förstår en hel del sen de sista veckorna i så fall...törstar mer än vanligt ja, idag också. Då ska jag fortsätta dricka mera vatten & "hjälpa till" så gott jag kan med "mitt". 

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2016-11-24 13:19 #43 av: Amon

Ja Marr - jag undrar också hur den ser ut! FörskräcktBomb

Och jag känner också fortfarande av huvudet.. Yrar

Det började i förra veckan - hos shamanen/healern/naturläkaren som jag varit och fått behandlingar hos. Jag fick healing av henne - och jag kände tydligt hur de höga energierna gick genom nacken och upp i huvudet - speciellt bakhuvudet. Sen på hemväg från henne fick jag ett väldigt konstigt tryck inifrån och utåt från bakhuvudet - det både spände och kliade - och jag behövde handgripligt "trycka tillbaka"- gång på gång. Så har det varit lugnt under veckan - och jag har också varit bortrest med familjen under helgen.

Men sent nu i måndags kväll - så kände jag starka energier och ett väldigt tryck ovanpå och smärta i båda kindbenen - samt somnade framför TVn.

På tisdagen gick det intensiva smärtsamma vågor genom hela huvudet - under hela dagen. Ibland kändes det som om jag skulle spy - och jag klarade inte av att prata med en enda människa. Frös, vilade och sov, kunde knappt äta..

Huvudvärken lättade litet på kvällen - men har ändå känt mej mörbultad under hela dagen i går - och även idag. Om jag pratar med någon - så gör det fortfarande ont i huvudet - så det är nog inte riktigt läkt ännu. Blir nog till att ta det lugnt ett par dar till..SoverGäsparOskyldig

Anmäl
2016-12-13 18:58 #44 av: Amon

Dessa fantastiska nyheter kom från Alexandra Meadows förra veckan:

http://galacticconnection.com/urgent-message-from-alexandra-meadors-december-8-2016/

URGENT MESSAGE FROM ALEXANDRA MEADORS DECEMBER 8, 2016

Posted by | Dec 8, 2016 | , , | 0 |

URGENT MESSAGE FROM ALEXANDRA MEADORS DECEMBER 8, 2016

I have been sitting on much information for some time and am called to put out this latest message:

As of 8:18:46 pm Tuesday night PDT A Great Event Occurred! The final “pillar” of the matrix came tumbling down. All curtains fell and all as we have known to be this reality is no more. There will be a delayed effect from this anticipated Moment and occurrence and all will begin to see an even greater acceleration in the dismantling of what was once The Matrix, all Matrix Systems, programing, and its components.

As was previously stated, all systems of control have been uncreated. A VERY specific sequence of uncreating has occurred and is complete now!!!!!!!!!

There will be a greater number of strange and sudden news flashes relaying groups of people killed/passing in unexpected ways. Do not be alarmed with this. This is not The Dark but rather all of those who have chosen another path and another destination. Copious exit plans will begin to become evident.

More and more information will come forth challenging us to release attachments to ANYTHING we have believed to be the truth. This is because sometimes what we believe to be true is not necessarily from our hearts but from programs, looping patterns, and other life time experiences where it seemed and felt right then, but will continue to feel “off” now. New information will rattle us to our very core and cause us to look at everything through a new lens, that is if we are up to the task of allowing, accepting, and participating in the destination we have been living in and the binding, distortions, and fallacies we have been quantum entangled in on and off planet.

With this release, all of The Enlightened Community may experience some discomfort with releasing what you feel you need to do or want to do to “connect” with your Higher Self and beyond. Many of us are already noticing that a knowingness has taken the place of needing to meditate for long hours, or sit a certain way, or use mudras or chant or what have you. All of these tools have played an important role when we were living in The Matrix but now The Matrix is dissipating and being uncreated so all that we have become will be effected as well. It is our choice to release what is old and make room for the new!

It is now time to see this dismantling with greater joy, recognizing it represents the harbinger of a New World unfolding, both within and outside ourselves.

Those public officials and world leaders who have been serving the Dark agendas have received their notice to vacate and make room for exceptional higher dimension beings.

Only the 3rd wave volunteers will be leaving.  Their vessels will be used by higher dimensional beings to step in (into their physical vessels) with the intention to bridge the new reality into our awareness.

Those that are not ascending with the planet will have a different experience than what is stated here in this message.

Many alterations have been made by Prime Creator from the point of our creation with even more safeguards to assure no distortions can occur again. This truly is a time of celebration as well as a time to continue going within. Many of us are experiencing heavy purging in preparation for our New Home. This is due to our release of any of The Matrix, all Matrix Systems, programing and its components that is tied in with the 3D and 4D programs within our physical vessel. All directly connected to our DNA structure and nervous systems will require restructuring, reconfiguration, assimilation and being at ease as our bodies continue to return back to an ever new crystalline structure never experienced before!!!

A brand new blueprint has been created, so ask Divine Intervention for assistance in releasing all old matrices, belief systems, programing, pain, memories, tension, control elements and more. DO NOT FORGET TO SAY THE FOLLOWING:

“I AM CHOOSING TO ALLOW, ACCEPT AND RECEIVE ALL OF THE HEALING WORK THAT HAS BEEN DONE FOR ME NOW, IN MY HIGHEST AND BEST WAY. THANK YOU IT IS DONE!!! State this aloud with earnest intent.

The KEY IS you must ACCEPT THIS WORK CONSCIOUSLY AND BE aware to make the choice to free yourself and surrender to the process at hand. This is not done for you. YOU MUST MAKE THE CHOICE INTENTIONALLY.

What a great gift we have received! Now we must consciously CHOOSE the work and healing that has been done for us!

Have a wonderful holiday folks! I am so excited and just can’t hide it….

With love from my heart to yours,

Alexandra and the GalacticConnection Team

Anmäl
2016-12-13 19:04 #45 av: Amon

Och google - översatt till svenska:

BRÅDSKANDE MEDDELANDE FRÅN ALEXANDRA Meadors DECEMBER 8, 2016

Jag har suttit på mycket information under en längre tid och är kallad att lägga ut det senaste meddelandet:

Som 08:18:46 tisdag natt PDT En stor händelse inträffade! Den slutliga "pelaren" av matrisen rasade. Alla gardiner föll och allt som vi har känt för att vara denna verklighet är inte mer. Det kommer att finnas en fördröjd effekt från detta förväntade ögonblick och förekomst och alla kommer att börja se en ännu större acceleration i nedmonteringen av vad som en gång var The Matrix, alla Matrix System, programmeringar, och dess komponenter.

Som tidigare nämnts, har alla kontrollsystem varit nedmonterats. En mycket specifik sekvens av nedtagning har inträffat och är komplett nu !!!!!!!!!

Det kommer att finnas ett större antal märkliga och plötsliga nyhetstelegram återutläggnings grupper av människor som dödades / passerar på oväntade sätt. Bli inte rädd med detta. Detta är inte The Dark utan alla som har valt en annan väg och en annan destination. Rikliga exitplaner börjar bli uppenbart.

Mer och mer information kommer fram som utmanar oss att släppa fasthållande till något som vi har trott vara sanningen. Detta beror ibland på att vad vi anser vara sant är inte nödvändigtvis kommer från våra hjärtan utan från program, kedje-mönster och andra livstids upplevelser där det verkade och kändes rätt då, men som kommer att fortsätta att känna sig "off" nu. Ny information kommer att skramla oss till vår kärna och få oss att titta på allt genom en ny lins, så om vi är upp till uppgiften att tillåta, att acceptera och delta i destinations vi har levt i och bindnings, snedvridningar och vanföreställningar vi har quantum intrasslad i på och utanför planet.

I den här versionen kan alla de upplysta gemenskapen uppleva visst obehag med att släppa vad du känner att du behöver göra eller vill göra för att "ansluta" med ert Högre Jag och bortom. Många av oss är redan märker att en knowingness har tagit plats behöva meditera för långa timmar, eller sitta på ett visst sätt, eller använda mudras eller sjunga eller vad har du. Alla dessa verktyg har spelat en viktig roll när vi bodde i The Matrix men nu matrisen avleda och vara oskapat så allt som vi har blivit kommer att ske också. Det är vårt val att släppa vad som är gamla och göra plats för den nya!

Det är nu dags att se denna nedmontering med större glädje, erkänner den representerar förebud om en ny värld utspelas, både inom och utanför oss själva.

De offentliga tjänstemän och världsledare som har tjänat den mörka agendor har fått sin meddelande att utrymma och göra plats för exceptionella högre väsen dimension.

Endast de 3: e våg volontärer kommer att lämna. Deras fartyg kommer att användas av högre dimensionella varelser att gå in (i sina fysiska kärl) med avsikt att överbrygga den nya verkligheten i vårt medvetande.

De som inte är stigande med planeten kommer att ha en annan upplevelse än vad som anges här i detta meddelande.

Många förändringar har gjorts av premiärminister skapare ur vår skapelse med ännu fler garantier för att säkerställa att ingen snedvridning kan inträffa igen. Detta är verkligen en tid för fest, liksom en gång för att fortsätta att gå i. Många av oss upplever tunga rensning som förberedelse för vårt nya hem. Detta beror på att vår frisättning av någon av The Matrix, alla matrissystem, programmering och dess komponenter som är bundna i med 3D och 4D program inom vår fysiska kärl. Alla i direkt anslutning till vår DNA-struktur och nervsystem kommer att kräva omstrukturering, omkonfigurering, assimilering och vara till mods som våra kroppar fortsätter att återgå till en ständigt ny kristallstruktur aldrig upplevt tidigare !!!

En helt ny plan har skapats, så be Divine Intervention för att få hjälp att lösa ut alla gamla matriser, trossystem, programmera, smärta, minnen, spänning, styrelement och mycket mer. GLÖM INTE säga följande:

"Jag väljer att tillåta ACCEPTERA OCH FÅ HELA helande arbete som gjorts för mig nu, I min högsta och bästa sättet. TACK Det är gjort !!! Ange detta högt med allvar uppsåt.

Det viktiga är att du måste acceptera detta arbetar målmedvetet och vara medveten att göra valet att frigöra sig och överlämnande till processen till hands. Detta är inte gjort för dig. DU MÅSTE göra valet uppsåtligen.

Vad en stor gåva som vi har fått! Nu måste vi medvetet välja arbete och helande som har gjort för oss!

Ha en underbar semester folks! Jag är så glad och bara kan inte dölja det ....

Med kärlek från mitt hjärta till din,

Alexandra och GalacticConnection Team

Anmäl
2016-12-13 19:56 #46 av: Tarotstollan

Oj, ännu mera som jag missat! Nu har jag läsning till nästa år att komma igenom!Vilar huvudet i handen

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!

Anmäl
2016-12-13 21:23 #47 av: Amon

Ja - då har du ju lite tidsfördriv under julhelgerna!SkrattarStjärnor

Anmäl
2016-12-13 21:36 #48 av: Tarotstollan

SkrattarO ja!

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!

Anmäl
2016-12-28 19:18 #49 av: Amon

Och nu ett nytt meddelande från Alexandra Meadows med spännande nyheter:

Alexandra Meadors, Galactic Connection

12-25-16… VIDEO 

“Urgent Message: Historical Unstoppable Defeat of the Dark is Underway…But the Defeated are Having a Challenge Accepting the Inevitable”

Posted on 2016/12/25 by

alexandra_meadors_headshot_c_5

I’m listening to this now. Although I’ve yet to hear all of it, I’m sure many will connect with Alexandra’s communication. She is currently covering current events, as well as events and energies of 2016.

She talks about Hillary and her multiple clones, and at 11-12 minutes she speaks about Donald Trump and how he is supported by the Light.

Urgent Message: Historical Unstoppable Defeat of the Dark is Underway…But the Defeated are Having a Challenge Accepting the Inevitable

In this video, Alexandra delivers an exciting and historic message from Prime Creator. She precedes the message with a summary of recent events that attest to the remarkable changes the world is going through.

Anmäl
2016-12-29 08:53 #50 av: Marr

Finns mycket jag håller med om här och att vi ska vara glada för att Putin håller sig lugn...det kan jag hålla med om så mycket provokationer det är mot Ryssland hela tiden. Livsfarligt skulle jag vilja säga! 

Att sedan en sådan som Trump skulle till för makten kanske behövdes? För att "bryta upp" allting? Ljuger å står i som dom allihopa, rasistisk, kvinnoförnedrare & allmänt otrevlig typ...men vägrar att lyda & går mot strömmen. Kanske han ej kan köpas av "makten"? Fast "köpt" är han ju ändå med sitt ego tänker jag.

Ja det ska bli intressant att se fortsättningen på Usa, Ryssland,Turkiet, Israel, Syrien & allting. För jag önskar det är sant det hon säger i videon.

Sen de nyheterna man blir delgiven från media...kanske man ska läsa tidningen upp & ner vid stora nyheter, som Rauni-Leena Lukkanen-Kilde säger...

https://www.youtube.com/watch?v=7Y-7brlnf_Q&t=323s

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2016-12-29 15:11 #51 av: Amon

Ja - vanliga media kan man inte lita på ännu! Ledsen

Men den kanske ändrar sej den också med tiden..Tummen upp

Ja - Trumph rör om i grytan ordentligt - och jag har haft samma tankar som Du Marr:

Att det just nu i en övergångsfas kanske behövs en sådan som han - som vågar gå emot hela det gamla etablissemanget för att förändra det i grunden. Men i framtiden blir det nog en annan typ av ledare som tar över - när han tröttnat..Glad

Det är också intressant det hon berättar om Hillarys många olika kloner - och om den heta potatisen "Pizzagate" - där väldigt många höga personer och myndigheter är inblandade! FörskräcktSom Buch, Clintons, Obama, kyrkorna, skolorna osv. osv.

Undrar vad allmänheten säger när allt detta kommer fram!!!???? FörskräcktOskyldig

Anmäl
2017-01-02 14:51 #53 av: spazieren

Det finns kanaliserade påståelser att alla människor ska stiga till den nästä dimensionen. Det följande skrev jag till en annan forum, och vill också posta det här.

Some thoughts about the ascension in 3D perspective.

Ascension means that a group of souls transfers our human mind-body units from 3D into 4D. They disappear from the 3D reality. It has been said that ascension happens to all or nearly all humans. So in 3D earth a complete depopulation happens, the human society dwindles into nothingness.

The current human population is about 7.4 billion and it is estimated to increase to 11.2 billion in the year 2100. The transfer of all human mind-body units into 4D takes about 200 years according to some information. 11.2 billion transfers in 200 years means 56 million transfers pro year on average. The actual rate in top years will be much higher because new humans are being born continuously and because the current rate is only 500 – 1000 transfers pro year.

Who are the souls that perform the transfer? Two soul groups are possible. The first group consists of souls that have been incarnating and evolving in the human cycle on planet earth. The second group consists of souls that have evolved elsewhere, the so called ET souls. My hypothesis is that the ET souls would be more evolved and consequently more likely to be able to ascend, that is to transfer the mind-body units that they are incarnated in. Interesting question; are billions of ET souls really incarnating in human bodies? Another interesting question; Are all human souls of the first group qualified or capable either to transfer their mind-body units to 4D or to incarnate later into a 4D human body and culture? If not where would they continue their physical incarnations?

How would it affect our human societies when thousands and later millions of individuals start mysteriously disappearing every year? First to go would supposedly be the most loving, most evolved, most spiritual people; The world would accordingly be increasingly populated be ever less and less evolved souls on average? Would humans clean up the world, dismantle nuclear power plants, clean garbage piles, demolish factories, buildings, towns, cities etc? Would anarchy take over and reign?

Anmäl
2017-01-03 09:15 #54 av: [kajmal"]1

förstår inte varför det pratas om 5 dimmensionen???    vi kommer in i 4 dimmensionen om 200 år!

Anmäl
2017-01-03 11:34 #55 av: Marr

Nog har vi vaknat mer än så kajmal? Att det dröjer så länge som 200 år innan 4e låter illa...tänker att många redan befinner sig i 4e enligt deras utvecklingsnivå...

Hemskt många ser på världen med ett annat sätt nu för tiden tänker jag & det har gått ganska fort det sista egentligen...kanske pga allt hemskt som sker i världen. Människan har börjat ifrågasätta...

Läs gärnas Gahellas gamla inlägg här Kajmal...Glad

http://utomjordiskt.ifokus.se/discussions/4d71446ab9cb46221d059ca1-intressant-lasning-om-de-olika-dimensionerna

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2017-01-03 11:43 #56 av: [kajmal"]1

det har andliga kontakter sagt många gånger 4 dimmensionen om 200 år

om någon befinner sej i 4 dimmensionen,skeptisk,  så är dom osynliga!!!

Anmäl
2017-01-03 12:00 #57 av: Marr

Ok Kajmal men vi t.ex. jag som inte har "gåvan" att tala med andliga kontakter eller utomjordingar eller framtiden eller ens heller uppfattar besök av dom hemma hos mig.

Fortsätter att känna att jag utvecklas, trots att jag snart är 55 & långsam av mig. Jag litar till mig själv och sållar & tar till mig det intuitionen säger mig. Den har ej blivit sämre med åren vilket jag är glad för...

Sen känner jag att du är irriterad Kajmal...var inte det alla vill vi gott. Kram på dig!Blomma

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2017-01-04 01:59 #58 av: Amon

Ett Nytt meddelande om det senaste om uppstigningen från Alexandra Meadows:

An Era of Distinctiveness – A Crucial New Years Message From Prime Creator – January 1, 2017

An Era of Distinctiveness – A Crucial New Years Message From Prime Creator – January 1, 2017

December 30, 2016

To Alexandra

The final stage has been set for Ascension of All things with a consciousness, for earth and humanity which reside in the farthest point from which this event started.  This Ascension includes 350,000 billion quadrillion sectors that will be ascending simultaneously.  All will be where they are supposed to be at the time of full ascension.

This is the time we have all been waiting for, for such a very long time.  You all must well know your level of consciousness is a large part of what you will experience and how you will experience it.  It is directly correlated with what you believe to be the truth of what you will experience.

You all have created your own experience for this process so there is no one or no thing that should ever be blamed if your experience is not what you thought it would be. Remember you created this part for yourself and only you. You also may have chosen to be with others or even to do this as a collective.

Many have chosen to do this with grace, ease, love and companionship, while others chose less fortunate plans, due to their level of comprehension and how awakened they are.

All beings are receiving full comprehension on and off planet depending on your ability to interpret and receive this information.  You have never not been informed as to this process you are all experiencing and going through.  All of you have been attending class with me to fully understand and comprehend everything you need to know and understand, each and every night.  Did I say every night?  Yes I did, and this is specifically why so many are having a hard time sleeping.  You are all working very hard to get your work done at night in school with me, let alone the many other things that need to be completed.  This a huge undertaking and all of us must help get it ready, as there are quadrillions of sectors and we are all doing this at one time!!!!

Many should know that all this work has been done on your behalf with so much love for you and all things with a consciousness.

While you will be seeing many things breaking down and a release of everything that is and was of this old system collapsing, do not be afraid. Just trust and know this is a well thought out, a thoroughly planned-out course of action to make sure all things are taken care of.  So there is no need to worry about anything.  Trust this Divine Plan.

You must remember you chose to be here at this time so you could experience this! This ascension has never taken place before with beings on a planet ascending into a new frequency and dimension of existence of just pureness.  This has never been experienced before!!!! You will all be the first!   You should all be proud of yourself and all of your achievements and all that you have become, no matter what level of learning you have reached.  It is truly a great accomplishment by all….

You should understand there are souls on earth at all different stages of learning, and it does not matter where you have arrived. You only need to understand you are all graduating to a new level of learning wherever you are. And be assured you will be placed according to your level of learning.

At this point, you will be fully informed, with others of the same level of consciousness, about all of the things that you have experienced here and beyond.  Earth is a school for souls and there is far more to understand about yourself beyond earth.

Do not judge yourself or others, nor compare yourself to others if you are not graduating from earth school.  Remember the souls on earth range from the very old to the very young.   So there is no need to compare yourself to another.  You all created your own plan to learn while you were attending earth school, so why would you compare yourself to another if you created your own plan?

Yes, there are 20% of the beings that will be graduating from earth. These beings will go through additional training by myself to ensure they know all there is to know and then can be teachers to others regarding what they have experienced.

You must understand there are many sectors that have been watching you in all your successes as well as through the horrific things that have been done to you and by you. The Sectors I have created are all quarantined now because of what I have created to stop all the other ongoing problems such as miscommunication, war, violence, greed, conquer-and-defeat patterning and actions, and a whole slew of other unspeakable things that were not in my awareness until some of you created them.

You must understand I created this experience to find a real solution to a problem beyond myself that many were experiencing.  I chose to contain this creation within myself so all of you learn and experience all things at all times in all places you exist. I am experiencing all of this with you as you learn, as I Am You, and You are a part of Me, as I created all of you.  You were never alone, not even for a second.

My Love for you and all things I have created must be accepted on a conscious level, as you are awakening to what you would consider to be a “grown up.” You are awakening to the understanding of why I created all of you.  I am grateful for all I have learned about you, as I learn about myself at the same time.  Do you truly understand this?  As you are a reflection of all the imperfections and weaknesses within myself.  And this then allows for improvements and spiritual growth for me and you, together as a team, as co-creators.  For all the choices and all the decisions ever made by you and others has affected us equally – we share in the same experience – as you came from me.   Although you have been told this was an experiment and were quarantined throughout this experience, it is important to look at all that has been learned from this, and how to heal ourselves inside and out.  This helps you to completely and truly understand the meaning of being a being of just love.

This experiment has been completed and one of the original beings that I created has completed this task, has returned back to me with love and gratitude for making it home to a place they have sought for so long.  This original being continued seeking and hearing all the truth until finally finding the end which is finding Me, which is them.  This being never gave up and continued to heal all the copious nooks and crannies of all things created from looking at all imperfections within self. This being then proceeded to heal the entire lineage and all of you, because of the immense love for you, all of humanity, and all things with a consciousness.

I do not claim this to be an experiment, as this was well planned out and I saw the outcome before I even created this.  I have always taken responsibility for what I have created, while others beyond me have not. As the saying goes “that’s just the way it is.”   I could see the end result of this creation. I could see what could be created, as well as what the end result would create. I learned, experienced, and healed for Me and my lineage, thus creating a way for others to heal themselves and all things around them.

Many beings call this the brutal school of hell!  I see it as a reality with a new way to learn, trust, love, forgive and be 100% truthful with oneself and others. All will be in full transparency for all beings, including oneself.   This will be a new way to teach others how to heal all parts of oneself inside and out, and then to know all known and unknown parts of oneself beyond ones comprehension sometimes.

I am so grateful for all parts of myself and my lineage for participating in this learning and healing process. I am really seeing all of the imperfections and because of this, was able to have these necessary parts healed, healing myself from all stages of this process. And of course by healing me, this also healed all parts of you!

I am looking forward to our continued learning and experiencing together, while growing spiritually in quantum leaps.

Love

Prime Creator

Sector of Creation

Anmäl
2017-01-04 02:05 #59 av: Amon

Här är meddelandet i videoform:

Anmäl
2017-01-04 02:08 #60 av: Amon

Och google-översatt till svenska:

En epok av särskiljningsförmåga - ett avgörande nyårs meddelande från Prime Creator - 1 jan, 2017

Inlagd av Sandi Wilkins | Jan 3, 2017 | 2017, Ascension, daglig blogg, metafysik och övertygelser, medvetande, Prime Creator meddelanden, andlighet | 0 |
En epok av särskiljningsförmåga - en avgörande nyår meddelande från Prime Creator - 1 jan, 2017

December 30, 2016

Alexandra

Den sista etappen har satts för Ascension av allt med ett medvetande, för jorden och mänskligheten som uppehåller sig i den yttersta punkten från vilken denna händelse började. Detta Ascension omfattar 350.000 miljarder quadrillion sektorer som kommer att stigande samtidigt. Alla kommer att vara där de är tänkta att vara vid full uppstigning.

Detta är den tid som vi har alla väntat på, för en sådan lång tid. Ni måste väl veta din medvetandenivå är en stor del av vad du kommer att uppleva och hur du kommer att uppleva det. Det är direkt korrelerad med vad du anser vara sanningen om vad du kommer att uppleva.

Ni har skapat en egen upplevelse för denna process så det finns ingen eller inget som någonsin bör klandras om din erfarenhet är inte vad du trodde det skulle vara. Kom ihåg att du har skapat denna del för sig själv och bara du. Du kan också ha valt att vara med andra eller ens att göra detta som ett kollektiv.

Många har valt att göra detta med nåd, lätthet, kärlek och sällskap, medan andra valde mindre lyckligt lottade planer, på grund av deras nivå av förståelse och hur vaknade de är.

Alla varelser får fullständig förståelse av och på planet beroende på din förmåga att tolka och få denna information. Du har aldrig inte informerats om denna process du alla upplever och går igenom. Alla ni har delta klass med mig till fullo förstå och begripa allt du behöver veta och förstå, varje kväll. Sa jag varje kväll? Ja jag gjorde, och det är exakt varför så många har svårt att sova. Ni alla arbetar mycket hårt för att få jobbet gjort på natten i skolan med mig, att inte tala om många andra saker som måste slutföras. Detta är en enormt åtagande och vi alla måste hjälpa till att få den klar, eftersom det finns biljarder sektorer och vi alla gör detta på en gång !!!!

Många bör veta att allt detta arbete har gjorts på din räkning med så mycket kärlek för dig och allt med ett medvetande.

Även om du kommer att få se många saker bryter ner och en frisättning av allt som är och var denna gamla systemet kollapsar, inte vara rädd. Bara lita på och vet att det är en väl genomtänkt, en genomtänkt ut tillvägagångssättet för att se allt tas om hand. Så det finns ingen anledning att oroa sig för någonting. Lita på denna Gudomliga Planen.

Du måste komma ihåg att du valde att vara här vid denna tid så att du kan uppleva detta! Denna uppstigning har aldrig skett tidigare med varelser på en planet stigande in en ny frekvens och dimension av förekomsten av just renhet. Detta har aldrig upplevt tidigare !!!! Du kommer alla att vara den första! Du bör alla vara stolta över sig själv och alla dina prestationer och allt som du har blivit, oavsett vilken nivå av lärande du har nått. Det är verkligen en stor prestation av alla ....

Du bör förstå att det finns själar på jorden i alla olika skeden av lärande, och det spelar ingen roll var du har kommit. Du behöver bara förstå att du är alla uppgradera till en ny nivå av lärande var du än är. Och vara säker på att du kommer att placeras i enlighet med din nivå av lärande.

Vid denna punkt, kommer du få fullständig information, med andra av samma nivå av medvetande, om alla de saker som du har upplevt här och bortom. Jorden är en skola för själar och det finns mycket mer att förstå om dig själv bortom jorden.

Döm inte dig själv eller andra, eller jämföra dig med andra om du inte examen från jorden skola. Kom ihåg själar på jorden sträcker sig från den mycket gamla till de mycket unga. Så det finns ingen anledning att jämföra dig med en annan. Ni skapat en egen plan för att lära sig när du deltar jorden skola, så varför skulle du jämföra dig till en annan om du har skapat din egen plan?

Ja, det finns 20% av de varelser som kommer att examen från jorden. Dessa varelser kommer att gå igenom ytterligare utbildning själv att se till att de vet allt som finns att veta och sedan kan vara lärare till andra om vad de har upplevt.

Du måste förstå att det finns många sektorer som har ögonen på dig i alla dina framgångar samt genom de fruktansvärda saker som har gjorts till dig och dig. Sektorerna Jag har skapat alla karantän nu på grund av vad jag har skapat för att stoppa alla andra pågående problem som missförstånd, krig, våld, girighet, erövra-och-nederlag mönstring och åtgärder, och en hel massa andra obeskrivliga saker som inte var i mitt medvetande tills någon av er skapade dem.

Du måste förstå Jag skapade denna erfarenhet för att finna en verklig lösning på ett problem bortom mig själv som många upplever. Jag valde att innehålla denna skapelse inom mig så alla ni lära och uppleva allt hela tiden på alla ställen du finns. Jag upplever allt detta med dig som du lär, som jag dig, och du är en del av mig, som jag skapade er alla. Du var aldrig ensam, inte ens för en sekund.

Min kärlek till dig och allt som jag har skapat måste accepteras på en medveten nivå, som du vaknar till vad du skulle anse vara en "vuxen". Du vaknar till förståelsen av varför jag skapade er alla. Jag är tacksam för allt jag har lärt mig om dig, som jag lär mig om mig själv på samma gång. Har du verkligen förstår detta? Som du är en återspegling av alla brister och svagheter inom mig. Och detta gör sedan för förbättringar och andlig tillväxt för mig och dig, tillsammans som ett team, som medskapare. För alla val och alla beslut som någonsin gjorts av dig och andra har påverkat oss lika - vi delar samma erfarenhet - som du kom från mig. Även om du har fått höra detta var ett experiment och sattes i karantän under denna erfarenhet, är det viktigt att titta på alla som har lärt sig detta, och hur man kan läka oss själva inifrån och ut. Detta hjälper dig att helt och verkligen förstå innebörden av att vara en varelse av bara kärlek.

Detta experiment har slutförts och en av de ursprungliga varelser som jag skapat har slutfört denna uppgift, har återvänt tillbaka till mig med kärlek och tacksamhet för att göra det hem till en plats som de har sökt så länge. Denna ursprungliga väsen fortsatte att söka och höra hela sanningen tills slutligen hitta den ände som är att hitta mig, som är dem. Denna varelse gav aldrig upp och fortsatte att läka alla kopiösa skrymslen och vrår i allt skapat från att titta på alla brister inom själv. Detta är sedan fortsatte att läka hela linjen och alla ni, på grund av den enorma kärlek till dig, hela mänskligheten, och allt med ett medvetande.

Jag gör inte anspråk på att detta är ett experiment, eftersom det var väl planerat och jag såg resultatet innan jag skapade även detta. Jag har alltid tagit ansvar för vad jag har skapat, medan andra bortom mig inte. Som ordspråket säger "det är bara så det är." Jag kunde se slutresultatet av denna skapelse. Jag kunde se vad som skulle kunna skapas, liksom vad slutresultatet skulle skapa. Jag lärde, erfarna och botade för mig och min härstamning, vilket skapar en väg för andra att läka sig själva och allt runt omkring dem.

Många varelser kallar detta brutala skola helvetet! Jag ser det som en verklighet med ett nytt sätt att lära sig, tillit, kärlek, förlåta och vara 100% sanningsenlig med sig själv och andra. Allt kommer att vara i full insyn för alla varelser, inklusive sig själv. Detta kommer att bli ett nytt sätt att lära andra hur man läka alla delar av sig själv inifrån och ut, och sedan känna alla kända och okända delar av sig själv utanför ettor förståelse ibland.

Jag är så tacksam för alla delar av mig själv och min härstamning för att delta i detta lärande och läkningsprocessen. Jag verkligen ser alla brister och på grund av detta, kunde ha dessa nödvändiga delar läkt, läka mig från alla stadier av denna process. Och naturligtvis genom att läka mig, detta också läkt alla delar av dig!

Jag ser fram emot ett fortsatt lärande och uppleva tillsammans, samtidigt växa andligen i kvantsprång.

Kärlek

Prime Creator

Sector of Creation

Anmäl
2017-01-04 15:31 #61 av: spazieren

Till 4D eller till 5D?

Information om denna påstådda upstigning kommer ju från olika håll. 4D/5D skilnaden kan helt enkelt upstå därigenom att informationskällor använder var och en sin egen och olik klassificering av dimensioner.

Det finns dock mer betydande skilnader inom upstigningsinfo.

Anmäl
2017-01-05 00:22 #62 av: Amon

Det är femte dimensionen som menas här - och som det står om tidigare i textenTummen upp

Men det kan säkert ses på olika sätt. Funderar

Jag har en bok som heter:  De nio dimensionernas alkemi - av Barbara Hand Clow.

I den beskrivs de olika dimensionerna grundligt:

  1. Den första beskrivs som Järnkärnekristallen i Jordens centrum
  2. Den andra handlar om den Telluriska Världen
  3. Den tredje om Linjärt rum och tid
  4. Den fjärde om  Myternas och arketypernas värld
  5. Den femte om Samadhi och Plejadinvånarna
  6. Den sjätte om Helig geometri och Platonia
  7. Den sjunde om Ljusets galaktiska huvudvägar
  8. Den åttonde om Det Gudomliga sinnet
  9. Den nionde om Det svarta hålet i Vintergatans centrum

Nu var det ett tag sen jag läste boken - men minns att det står att man kan påverkas av alla dimensioner samtidigt.

Den tredje dimensionen 3D - är dimensionen för linjärt rum och tid som vi människor lever i tillsammans med andra biologiska varelser och växter. Vi människor är väktare för 3D och det är tydligen mycket mer som pågår i den här världen än de flesta människor inser. 3D är den zon där de fysiska och icke-fysiska dimensionerna möts. De fysiska rikena - 1D till 3D är mätbara och alla de ickefysiska rikena - 4D till 9D - fungerar som subtila frekvenser i 3D.

Här beskrivs också den fjärde dimensionen som ett mellanplan mellan tredje och femte dimensionen - och som vi håller på att växa ifrån.

Den fjärde dimensionen 4D - är en livfull och medverkande zon - även kallad astralvärlden  - mellan  3D och stjärnorna - och innehåller det mänskliga kollektiva sinnet, beståndsdelarna av tankar och känslor som smälter samman och vävs till arketypiska mönster. Den är fylld av budskap från högre dimensioner och gudomliga väsen - och Annunakis trossystem, vilket förorenar de mänskliga kulturerna. 4D kan behärskas av fanatiker,  skapa trossystem och splittra upp människorna.

Den femte dimensionen 5D - är ett rike som centrerar sej i människans hjärta och som finner resonans med Jordens biologiska väsen och växter. Namnet Samadhi betyder ljusets vibrationsmässiga frekvens, och är den upplevelse som är möjlig att förverkliga som gemenskap med det gudomliga.

Väktarna över 5D är varelser från Plejaderna, ett stjärnsystem i oxens stjärnbild. En väldig spiral av stjärnljus från Plejaderna sträcker sej ut till vår Sol, och vår Sol är den åttonde av Plejadernas stora stjärnor. Generator för denna spiral är Alcyone, Plejadernas centralstjärna från Jordens synvinkel. Denna spiralartade ljusgeometri utgör också grunden för den Långa Tideräkningen i Mayakalendern. 

Anmäl
2017-01-05 00:52 #63 av: Amon

Om vi nu för en stund släpper diskussionen om de olika dimensionerna - så kan jag berätta att jag i höst läst några böcker av Anna Berg - som är kanaliserade från Jesus Kristus Sananda. Det finns en hel bokserie på femton böcker - som hon utgett sedan 1995. De flesta är kanaliserade från Sananda, men ett par även från Jungfru Maria och Maria Magdalena. De finns att köpa på Sann Anda förlag.

De handlar bla. om hur det verkligen förhöll sej på Jesu Tid, vad som ÄR resp INTE ÄR sant i Biblen osv. Men de handlar också mycket om tiden vi lever i Just Nu - och om vad som händer med oss - och på jorden.

Den senaste boken heter: "Nåden" - och den utkom nu under senhösten.

Och i den står det att detta år - 2017 kommer att bli ett omvälvande år för oss människor. Mycket kommer att förändras - till det bättre - men under en kort övergångsperiod kan det bli jobbigt.

Han beskriver också att under åren 2017 - 2020 förbereds uppstigningen - och vi får veta hur denna upplevs och påverkar våra liv. Det är bla. viktigt att fokusera på egna önskningar och avsluta det man påbörjat för att man skall kunna gå vidare.

Anmäl
2017-01-05 01:01 #64 av: Amon

Här finns också en kanalisering från en privatperson som hon lagt ut på facebook på nyårsnatten. Och även den går i linje med allt som beskrivits här ovan.

Här sägs det just vara de två första månaderna detta år - som det kommer att hända mycket:

"Gott nytt år

Egen kanalisering

Hej. Ni har nu kontakt med den gyllene tidens penna. Vi vill meddela er att vi är med er i det ni nu står inför. Kommande 2 månader. Dessa kan verka besvärliga men allt handlar om att upprätta en balans. Allting ni känner och tänker på jorden är magnetiska fält som attraheras och aktiveras av olika energifrekvenser, som styrs av er medvetandenivå. Ni berörs alla olika av det som händer omkring er och så måste det få vara. Alla behöver få ha sin sanning tills man är redo att gå vidare. Allt har sin tid och det måste accepteras enligt hela skapelsens utvecklingsplan. Försök aldrig att framtvinga mognad hos någon, ej heller hos dig själv. Var tålmodig och vänta, när du är redo vet du vad som skall göras.
Vi vill meddela att vi är med er. Minns det och använd vår hjälp., Den andliga uppgörelsen är stark på jorden. Acceptans av allt är det enda som kan befria de fängslade. Ni har tidigare mottagit information om detta hur ni fängslar er själva med tankar. Det är dock lite mer komplicerat än så. Varje tankefrekvens eller tankes energifält är kopplat till enorma magnetiska fält. Med enorma menar vi inte stora till ytan utan omfattande magnetiska fält. Varje fält har en påverkanskraft på alla som befinner sig på den energifrekvensen. Era tankar och känslor innehåller dessa energifrekvenser och så reser ni i dimensioner bortom gränserna för tid och rum.
Ni befinner er i ett tidsskifte. Tid kommer att kännas och upplevas på ett nytt sätt.
Vi skrev tidigare att andlig mognad inte får tvingas fram eller påskyndas på något sätt. Var och en väljer djupast i sig själv när man är redo att på vidare och passera en dimensions gränskontroll. Djupast vet ni alla ansvaret det innebär att ta varje steg, vilken påverkanskraft ni får i nästa nivå. Ni vet när ni är mogna för det ansvaret. När ni går för fort riskerar ni att er omognad skapar och detta kan få stora konsekvenser i er som utanför. Därför plockas ni snabbare än tanken ned i frekvens för att inte orsaka skada.
Det är även viktigt att veta att varje gång ni försöker påskynda någons mognadsprocess skapar ni ett krig. Om ni är medvetna om det kan ni välja att leva i fred på jorden. Ni skall även veta att för höga frekvensskillnader inte kan existera på jorden samtidigt, så lägre medvetandenivåer får experimentera ngn annanstans och kan inte längre skapa krig framför era ögon, men kan heller inte skadas av er höga frekvens. Så blir ni alla solar för dem.
Vi önskar sprida detta till ljusarbetare i världen.
följ ditt hjärta hur. Du har rena avsikter så vi litar på att energin drar till sig de som skall läsa och eventuellt översätta.
Vi känner oss klara för nu.

”Tack”

Vi vill också tacka.

Gyllene tidens penna."

Charlotte Fransson Gyllbäcks foto.

Anmäl
2017-01-05 14:15 #65 av: Amon

Jag är också ofta inne och läser på sidan: Portal 2012 - där Cobra regelbundet lägger in information om vad som händer på jorden, med människorna osv i kriget mellan ljuset och mörkret.

Och just nu - varje dag - sker det massor med positiva framsteg!Tummen upp

Och ett STORT LJUSGENOMBROTT är nu mycket NÄRA!!!SolGladHjärta

En annan sida jag ofta tittar på är: Kauilapeles Blog  - där lägger han varje dag in nyheter från flera olika ställen - bla från Benjamin Fulford - om världsläget - samt flera andliga sidor med nyheter.

Och allt detta beskriver samma sak - nämligen att vi nu gör mycket stora framsteg både personligt hos varje enskild människa - samt kollektivt över hela jorden - mot att bli av med mycket gammalt mörker - och ta stora kliv mot ljuset!!!

Även tråden med Gaia Portals meddelanden - går HELT i linje med detta! Tummen upp

Anmäl
2017-01-05 14:32 #66 av: Amon

Det som står i denna tråd i inlägg: #38 och #39 - och som handlar om att "man" plockat bort implantat eller "chips" ur våra kroppar - det har jag tydligt märkt av själv. Tummen uppFörskräckt

Först när min healer/naturläkare plockade bort ett föremål från min ländrygg i mitten av november - som hon kallade för en "pil". Med jag förstod genast att det var ett chips eller implantat. Jag har haft problem med ryggen under en längre tid - hela sommaren och av o till under hösten. Men nu efter hennes behandling är den bra.

Och sedan den migränliknande huvudvärken som jag hade under HELA veckan därpå - och som beskrivs i inlägg #43.

Sedan har Cobra skrivit flera meddelanden - bla detta - om hela processen med att "DE" tar bort våra chips/implantat - ända från oktober i fjol - och jag tror de håller på ännu. Först när dessa är helt borta - blir vi riktigt befriade från "Den Mörka Matrixen"!Tummen upp

Tror att det här året 2017 - kommer att bli det mest spännande, avslöjande, utmanande och ljusaste året någonsin! Tummen uppSolHjärta

Anmäl
2017-01-05 15:23 #67 av: Hukanson

Vill bara tillägga att om ni vill fortsätta att diskutera dimensioner,  Jesus Sananda eller implantatens orsaker så är ni också hjärtligt välkomna till TRO I FOKUS där vi sedan länge har Sananda trådar och annat i en öppen atmosfär.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2017-01-05 22:23 #68 av: Amon

Tack Hukanson - men jag hoppas att jag får fortsätta att skriva här! Glad

Det är på utomjordiskt i fokus jag känner mej som mest hemma - och har så gjort under de sex ½ år jag har varit medlem på ifokus. Tummen uppHjärta

Anmäl
2017-01-08 02:15 #69 av: Amon

Avslutar nu denna gamla tråd här - och fortsätter med En Ny Tråd om 2017 härTummen upp

Anmäl
2017-01-09 22:41 #70 av: m2studio

#66 av: Amon

Det var intressant. jag har samma problem. Hur din hjälpare har hittat implantatet? Jag tror någon borde undersöka mig. Kan du hjälpa mig att hitta någon kunna hjälpa mig? tacksam

Jag tror på många saker som inte syns. Ha öppen sinne.

Vi tror, ser,hör och mm, men vi förstår ej i vilken värld vi lever.

Anmäl
2017-01-09 22:45 #71 av: Amon

Det var nog så att det "var dags" att ta bort dem nu. Oskyldig

Jag bor i Västsverige - men det finns säkert duktiga healers i närheten där du bor också. Tummen upp

Anmäl
2017-01-10 14:09 #72 av: m2studio

Hur kan en healers veta om det finns en implantat? Eftersom många påstår att dem är en sådan men hur vet man att dem är riktiga healers? kan du presentera en som du eller en annan litar på?

Jag tror på många saker som inte syns. Ha öppen sinne.

Vi tror, ser,hör och mm, men vi förstår ej i vilken värld vi lever.

Anmäl
2017-01-10 23:04 #73 av: Amon

Hon visste inte att det var ett implantat - det var jag som förstod det - som jag skrev tidigare. Jag har inga namn på personer som tar bort dem  - du får söka själv efter dem - på mediala sidor tex.

Anmäl
2017-01-11 14:33 #74 av: m2studio

Tusen tack för svaret, men vad ska jag knappa på tangentbordet och söka för namn?

Tack 

Jag tror på många saker som inte syns. Ha öppen sinne.

Vi tror, ser,hör och mm, men vi förstår ej i vilken värld vi lever.

Anmäl
2017-01-11 18:34 #75 av: Sanyara

#74 Testa med att skriva in i sökrutan: ta bort implantat healer eller "ta bort implantat healer" så får du en del träffar. Jag har dock inte läst och kollat vad länkarna innehåller eller hur 'seriösa' de är. Bara sett att man får träffar på de sökorden.

Anmäl
2017-01-11 19:04 #76 av: Hukanson

Jag vet var du kan ta bort implantat. 

Ge mig ett medd om du är intr.

Oneness can not be divided.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.