Frågor inom ämnet söker svar

Rymdfärjan Columbia

2016-01-31 20:17 #0 av: Huygens

Jag skrev förra året om Rymdfärjan Challenger och ställde frågan om NASA avsiktligt orsakat Challengerkatastrofen.

Och som en uppföljning kan man ställa sej en liknande frågan om Rymdfärjan Columbia. Orsakade NASA med flit Columbiakatastrofen?

.

DM publicerade nyligen en artikel på ett av dom känsliga ämnena kring Columbia.

Det är numera en halvofficiell sanning, att NASA visste att Columbia var dödsdömd, men lät bli att informera besättningen. NASAs rymdoperatör Wayne Hale säger att NASAs 'mission control' fattade beslutet att inte informera astronauterna på Columbiafärjan om den förestående katastrofen.

I förlängningen blir NASA-ledningens beteende så märkligt att vi måste ställa oss följdfrågan; planerade och orsakade NASA med avsikt Columbiakatastrofen? Det fanns nämligen möjligheter att laga skadan på vingen med temporära metoder som ökat chanserna att besättningen skulle klara återinträdet.

Var det aldrig någon olycka, var det istället NASAs ledning som planerade och genomförde mord på sina astronauter?

.

Jag hittade följande korta videoklipp som spelar upp ljudspåret från Columbia innan sändningen bryts. I texten till videoklippet efterfrågas hjälp med att analysera vad som sägs på slutet.

Det som slår mej är hur påfallande usel ljudkvaliteten är på ljudet från Columbia. Det är även slående att man inte hör någon smäll eller kommentar från någon astronaut att Columbia blivit skadad.

Det enda man egentligen hör från Columbia på slutet, är något som eventuellt, eventuellt kan vara brottstycken av något ord, men även det är osäkert.

Också flera av läsarkommentarerna till videoklippet är tänkvärda. Det verkar som om flera personer har god kunskap om Columbiakatastrofen och anser att katastrofen inte hade behövt inträffa.

.

Av oklar anledning saknade Columbia sin robotarm, vid uppfärd, som annars hade en kamera monterad och som kunde använts för att inspektera skadan på vingen.

Det finns berättelser som hävdar att ingenjörerna trodde att Columbias vinge var skadad, men NASA-cheferna ignorerade ingenjörernas ståndpunkter. Berättelser som kan ha som syfte att dölja vad som verkligen hände Columbia, genom att mörka katastrofen med påståendet att NASA-cheferna led av höggradig inkompetens.

"Ground control engineers had made three separate requests for high-resolution images taken by the Department of Defense that would have provided an understanding of the extent of the damage, while NASA's chief thermal protection system (TPS) engineer requested that astronauts on board Columbia be allowed to leave the vehicle to inspect the damage. NASA managers intervened to stop the Department of Defense's assistance and refused the request for the spacewalk..."

.

Det finns flera påståenden på nätet att NASAs ledning visste om vilka skador Columbia hade omedelbart efter att Columbia gick in i omloppsbana.

Men hade rymdfärjan Columbia någon skada alls?

.

Sköts Columbia sönder av en stridsmissil skickad av USAs militär?

En amatörbild av hög kvalitet visade ett avlång lila streck nära Columbia vid Columbias inträde i atmosfären. NASAs katastrofkommission avfärdade det lila strecket med att det var "vibrationer" i kameran.

.

Även om skadan på Columbia anses ha uppstått på en del av vingen som fick utstå den högre graden av hetta vid återinträde, är det ändå konstigt att det
25 cm x 15 cm stora hålet orsakade ett så katastrofalt resultat, utan att astronauterna hann säga något i radion.

Columbia hade med sej säckar stora som badbollar som kunde fyllas med vatten. Det har föreslagits att säckarna kunde stoppas in i hålrummet under skadan och sedan fyllas med isstycken som skulle kunnat hålla stånd mot hettan i tillräckligt många minuter för Columbia att ta sej ner. Det fanns även möjlighet att flytta några av dom värmeskyddande skivorna från mindre känsliga delar av Columbia  och täcka för hålet.

Vid tidigare rymdfärjeresor hade åtskilliga värmeskyddande keramiska brickor lossnat utan att det resulterat i att någon av rymdfärjorna brunnit upp. Vi har exemplet med att ett flertal värmebrickor lossnade under den första resan med rymdfärjan Columbia och landningen gick ändå bra.

.

Under Challengerkatastrofen befann sej besättningen i en särskild klotformad besättningsmodul. Det ter sej underligt att Columbias besättningsmodul så snabbt gick totalt sönder att inget meddelande hann skickas till markkontrollen.

Några underliga händelser till var att små maskar i en aluminiumburk från Columbia överlevde återinträdet. En videotejp som filmade uppresan klarade återinträdet. En helikopter som letade efter resterna av Columbia påstods ha kraschat och två personer omkom.

.

Saboterades Rymdfärjan Columbia avsiktligt?


Anmäl
2016-02-02 15:16 #1 av: Farwuq

Om de fått reda på skadan i tid så hade de kunnat stanna kvar på iss tillräckligt länge för att kunna reparera skadan eller vänta på hjälp.

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2016-02-03 09:55 #2 av: Huygens

Det finns en rad frågor som är obesvarade eller dåligt besvarade kring Columbiakatastrofen. Den första frågan är:

Fanns det ett hål i Columbias vänstra vinge?

Fanns det alls ett hål?

.

All officiell media vi får till oss i fråga om Columbia vill få oss att tro att det fanns ett hål orsakat av en bit frigolit. Existensen av ett hål i vänster vinge är också en verklig möjlighet. Men det finns inga bevis för hålets verkliga existens.

Bevis saknas.

Dock kan vi notera en sak: Samtliga tidigare rymdfärjeresor hade resulterat i att rymdfärjorna, samtliga rymdfärjor vid samtliga resor, hade fått skador av lossnade bitar frigolit.

"The problem of debris shedding from the external tank was well known and had caused shuttle damage on every prior shuttle flight."

Så vi har indikationer för att ett hål hade kunnat uppstå, men vi saknar bevis.

.

Så fort man börjar titta på något som har med NASA att göra, börjar saker smula sönder, som torra sandslott i vinden. Det räcker att du petar på saken, så smular den.

Det är fullt med konstigheter.

Det är precis som om en bonde stått med en dynggrep och gödslat ut konstigheter. Konstigheter som inte klarar av att hänga ihop. Inkonsistenta konstigheter. Massor med konstigheter.

NASA har ljugit om så många saker; dom fejkade Apollomånlandningarna, Marsbilen Curiosity, även Plutofotona från New Horizons, Challengerkatastrofen osv.

Varför skulle inte NASA kunna ljuga också om Columbias hål i vingen?

.

Låt oss titta på frigoliten.

Rymdfärjans huvudtank var isolerad av frigolit för att hindra att vatten kondenserade och frös till is på huvudtanken. Om en stor isbit lossnade skulle den garanterat orsaka skada på rymdfärjan. Därför isolerades huvudtanken med frigolit.

Påståendet är att en stor bit frigolit lossnade från Columbias huvudtank. Men det finns ingen förklaring på varför frigolitbiten lossnade. NASAs katastrofkommitté brydde sej aldrig om att ta reda på varför en mycket stor bit frigolit lossnade just för Columbia, men inte för någon annan rymdfärja. Hade någon varit på frigolitbiten med en bågfil och sågat sönder frigoliten litegrann?

.

Sen till själva frågan om hålet i Columbias vänstra vinge.

Fanns det ett hål i vingen?

.

Enligt officiella uppgifter (se Wikipedia) krävde NASAs ingenjörer med kraft, vid tre olika tillfällen att man skulle fotografera Columbia med teleskop eller med kamera från USAs militära spionsatelliter. USAs miltär, Department of Defence (DoD), hade ypperliga spionsatelliter som kunde läsa dagstidningars större rubriker från rymden.

Dessutom begärde NASA-ingenjörerna att astronauterna skulle göra en rymdpromenad och inspektera vingen. NASAs chefer avslog begäran om rymdpromenad.

Det fanns stora teleskop på jorden som kunde riktas mot Columbia och observera ett eventuellt hål. Det krävdes bara att Columbia vändes runt så att undersidan var i riktning mot jordytan.

.

Här kommer den konstiga biten med begäran att använda DoDs spionsatelliter. Columbia befann sej på 280 km höjd vilket var lägre höjd än dom flesta DoD-spionsatelliter.

ISS var inte färdigbyggt, men Columbia hade ändå inte bränsle nog för att nå ISS, som befann sej på 410 km höjd.

Här kommer det viktiga:

.

DoDs spionsatelliter befann sej nästan alla på högre höjd än Columbia och kunde därför fotografera undersidan (som var riktad ut mot rymden) på Columbia. Det räckte att spionsatelliterna som gick 10-tals varv runt jorden varje dag, passerade nära Columbia, för att kunna ta ett foto.

NASAs främsta ingenjörer tog kontakt med DoD och fick bekräftelse från DoD, att DoD hade påbörjat satellitpositionering för att fotografera Columbias vänstra vinge.

DoD hade alltså inlett ett arbete med att ta foto på Columbia från sina spionsatelliter med hyper-super-kameror.

Det här är jätteviktigt:

.

NASAs chefer fick reda på DoDs planer på att fotografera Columbia. NASAs chefer bröt in i DoDs förberedelser och förbjöd DoD att fotografera Columbia.

NASAs chefer förbjöd DoD att fotografera Columbia.

Fanns det något hål i vingen?

.

Från CAIBs utredning:

"NASA management did not honor the requests and in some cases intervened to stop the DoD from assisting. ... Details of the DoD's unfulfilled participation with Columbia remain secret..."

Varför mörkas DoDs roll i Columbiakatastrofen?

Är USAs nationella säkerhet hotad?


Anmäl
2016-02-03 13:40 #3 av: Huygens

Nu finns det lite mer till delen av händelserna kring begäran till DoD att fotografera Columbia.

.

Varför tror ni att NASAs ingenjörer begärde tre gånger att DoD skulle fotografera Columbia med sina spionsatelliter?

Var det för att NASAs toppingenjörer var dum-envisa?

Nja...

Förklaringen är faktiskt ganska enkel.

En del av NASAs ingenjörer hade även jobbat inom USAs militära satellitförsvar. Det innebar att NASA-ingenjörerna var väl förtrogna med DoDs arbetsgång. Ett av dom centrala områdena för DoDs satelliter var/är att fotografera alla andra satelliter i omloppsbanor.

Sovjetiska/ryska, kinesiska och egna satelliter, fotograferas för att upptäcka problem, för att undersöka främmande länders teknik, för att se hur många antenner ett främmande lands spionsatellit har och vart dessa främmande antennerna är riktade osv.

.

DoD tog även regelmässigt foton av rymdfärjorna, när rymdfärjorna var i omloppsbana, dels som träning, dels för att säkerställa att allt fortskred som planerat med rymdfärjorna.

Columbia var 15 dagar i omloppsbana under sin sista resa. NASAs ingenjörer måste därför känt till att DoD redan tagit ett antal bilder av Columbia. Bilder som initialt är hemligstämplade, men där hemligstämpeln kan lyftas om tvingande skäl finns.

.

Om nu Columbia inte hade något hål i sin vänstra vinge, och NASAs chefer fått som arbetsuppgift att sabotera Columbia och mörda astronauterna, förklarar det varför NASA-cheferna stoppade DoD och förbjöd DoD att fotografera Columbia.

Och kanske ingick DoD i komplotten att förstöra Columbia med dess astronauter.

.

Det finns även en annan konstighet.

Låt oss se på en historisk händelse. När Sojuz 11 skulle landa år 1971 dog dom sovjetiska kosmonatuerna för att dom inte hade på sej sina rymddräkter när en ventil brast och all luft pyste ur Sojuzkapseln under nedfärd till jorden.

Resultatet av Sojuzolyckan blev att alla kosmonauter och astronauter av säkerhetsskäl tvingas ha på sej trycksatta rymddräkter under upp- och nedfärd, då risken för sprickor och läckage i rymdfarkosterna är som störst.

.

Väl medvetna om olyckan med Sojuz 11, hade USA, säkerhetsmedvetna som dom är, infört en regel att astronauter ska ha trycksatta rymddräkter under återfärd till jorden i händelse av att rymdfarkosten skadas och kabintrycket släpper.

Rymddräkterna som astronauterna använder är inte riktigt lämpade att utföra rymdpromenader med, då dräkterna har begränsade egna syreförråd och dräkterna är anslutna till tryckluftslangar ombord på rymdfärjan.

Färgen på dessa rymddräkter var röd eller orange, exempel finns här.

Det är värt att läsa artikeln, för den kommer med några osannolika påståenden. Astronauterna kunde prata med varandra genom radiokommunikation, som även följdes av markkontrollen. Det innebär att om en astronaut i rymddräkt sa något till en kompis, hördes det på jorden också.

.

Nu blir det knepigt.

För att rymddräkterna ska fungera under Columbias nedfärd måste dräkterna vara förseglade och trycksatta. Ifall en plötslig spricka i skrovet får all luft att pysa ut, som i fallet med Sojuz 11, måste rymddräkterna var i fungerande läge, trycksatta och tillstängda.

Ändå...

Ändå är det officiella påståendet från NASA att astronauterna ombord på Columbia inte hade förseglat sina rymdräkter. Några hade inte tagit på sej rymddräktshandskarna. En astronaut hade inte stängt till hjälmen.

NASA påstår att flera av astronauterna inte hade spänt fast sina säkerhetsbälten och att en astronaut höll på att sätta sej när olyckan inträffade.

NASA påstår därför att alla astronauter ombord på Columbia dog av kvävning när rymdfärjan fick sin första spricka och luften pyste ur dräkterna.

Jag tror inte på den sagan.

.

Jag tror att NASA ljuger när NASA säger att astronauterna, med 1000-tals timmars träning bakom sej, slarvat med tillslutningen av rymddräkterna inför Columbias nedfärd.

Jag tror att NASA ljuger när dom säger att astronauterna kvävdes så fort att ingen av astronauterna hann säga vad som höll på att hända. Det finns inget radiomeddelande från Columbia, där någon astronaut säger att rymdfärjan spricker, läcker luft, hettas upp eller får annat kritiskt fel.

Det enda man hör på radiokommunikationen är ett dämpat utrop, mummel och statiskt brus.

.

Enligt officiella uppgifter var hålet så litet att det tog 9-15 minuter (NASAs uppgifter är osäkra) innan Columbia smält sönder, och det var Columbias bakre del som smälte först, för det var där den heta inströmmande luften ansamlades.

Den första hettan som Columbia utsattes för började kl 08:44:09 lokal tid, kommunikationen slutade fungera kl 08:59:32. Mellan kl 08:49 - 08:59 steg temperaturen på Columbias vingar från 1300 grader C till 1600 grader C.

Det borde gjort att Columbias aluminiumplåtar smält långsamt bakifrån och att en läcka också uppstått långsamt och därför detekterats av lufttrycksensorer som ständigt sände kritisk data till jorden. Rymdfärjan hade dessutom ett antal temperatursensorer som borde märkt att läget var krtiskt.

Inget sådant finns rapporterat av NASA.

Kl 09:00:18 -> "In Mission Control, while the loss of signal was a cause for concern, there was no sign of any serious problem."

Helt osannolikt.


Anmäl
2016-02-04 06:32 #4 av: Farwuq

Hel sjuka lögner.

"NASA påstår att flera av astronauterna inte hade spänt fast sina säkerhetsbälten och att en astronaut höll på att sätta sej när olyckan inträffade."

Ingen står upp under den skakiga nerfärden med flera "G".

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2016-02-04 19:32 #5 av: Huygens

Kl 08:53:46 såg observatörer på marken att bitar av Columbia lossnade och lämnade lång spår av rök efter sej. Vid minst 4 tillfällen under en 23 sekunder lång sekvens bröts delar av rymdfärjan Columbia loss och lämnade långa rökspår efter sej.

Den sista kommunikationen gjordes 08:59:32.

Tidsomfånget är nästan 6 min.

.

Det är osannolikt att alla dom tusentals värme-, vibrations- och trycksensorer som fanns längsmed Columbia inte registrerade och larmade att stora stycken av Columbia bröts loss och brann upp i atmosfären under dom 6 minuterna.

Det är osannolikt att piloten och dom andra astronauterna inte märkte av kraftiga smällar och skakningar i Columbia när stycken av rymdfärjan bröts loss.

Det är osannolikt att astronauterna inte gjorde några som helst utrop i sina mikrofoner runt dom 23 sekunderna kl 08:53:46 då synliga bitar av Columbia bröts loss.

Det gör att man måste fråga sej om radiomeddelandena som påstås komma från Columbia, alls kom från Columbia. Radiokommunikationen kunde lika gärna komma från CIA-agenter på marken, med röstefterliknare som möjliggjorde att CIA-agenterna kunde låtsades vara astronaut ombord på Columbia.

.

Den lila blixten.

En lila blixt sägs ha träffat rymdfärjan Columbia vid passage över kusten från Stilla Havet under Columbias färd till Florida.

Det hela ska se märkligt ut och fotografiet har troligen inte gjorts offentligt.

Ett lila ljusspår (rökspår?) syns komma i spiral bakifrån (uppifrån?) efter Columbias plasmaspår. Det lila spåret dyker ner under Columbias plasmaspår och vänder sedan av rakt upp mot Columbias bakdel. Det lila ljusspåret blir mer påtagligt ju närmare Columbia, ljusspåret kommer.

Det lila ljusspåret lyser som kraftigast precis när det lila ljusspåret förenas med Columbias plasmaspår, vartefter det lila ljusspåret sedan bleknar bort den allra sista biten fram till Columbia.

Var det lila ljusspåret en stridsmissil eller ett UFO?


Anmäl
2016-02-07 18:24 #6 av: Huygens

Det finns lite konstiga påståenden på wikipediasidan om Columbiakatastrofen.

Ett påstående är att astronauterna videofilmade nedfärden med en videokamera. Det var tydligen ganska vanligt att nedfärd med rymdfärjorna filmades med video i kabinen där astronauterna befann sej, men för det mesta gjordes videofilmandet med en stationär kamera.

I fallet med Columbias sista färd är videokameran handhållen.

.

När sedan resterna av den sönderbrända rymdfärjan Columbia undersöktes på marken, hittades videofilmen. Dom 13 första minuterna av filmen var dessutom bevarade, vilket måste anses vara fullkomligt otroligt.

Rymdfärjan Columbia bröts alltså sönder och det mesta brann upp. Hur kan i så fall videofilmen från en handhållen videokamera, som till största delen består av plast, klara sej till mer än hälften?

.

Jag har hittat ett ställe där alla 13 minuter av videon kan ses. Den faktiska nedfärden börjar vid 08:28, det sk Entry Interface. Man kan slå på undertexter, så kan man läsa vad astronauterna säger, ljudet är ganska dåligt.

Texten i slutet av videon påstår att videofilmen var den enda delen inifrån astronautkabinen som hittades, vilket är mycket märkligt. Hittades inga rester av instrumentpanelen eller rymdhjälmarna? Rymddräkternas hjälmar är trots allt delvis gjorda av stål och borde tåla en del hetta.

Jag får en väldigt underlig känsla när jag ser dessa 13 minuter som sägs vara från Columbias sista nedfärd. Jag kan inte förstå att astronauter som tränats i 1000-tals timmar kan vara så desorganiserade. Det verkar inte finnas någon särskild checklista där säkerhetsdetaljer förbereds och checkas av.

Jag får en underlig känsla av kombinerad hollywoodfilm (tänk frukostscenen i Alien) och gymnasieskola.

.

Det är nästan för perfekt ur ett falskflaggperspektiv att den senare hälften av videofilmen inte bevarats.

Ska jag tro på att hälften av en videofilm i en plastkamera klarat av den brännande hettan när resterna av Columbia brinner upp atmosfären? Videotejp av plast som borde vara väldigt känslig för brand.

.

Är filmen gjorde under Columbias sista nedfärd och hur klarade sej videofilmen från att brinna upp?


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.