Kosmiska energier/frekvenser

Kraftiga solstormar

2015-08-16 14:14 #0 av: Amon

Just nu pågår en kraftig magnetisk solstorm, som bla skapat kaos bland flygtrafiken i USA:

http://www.dn.se/nyheter/varlden/tekniskt-fel-stoppade-flygtrafiken-i-usa/

- och norrsken i hela Sverige:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20484570.ab

Många känner också av den - som en enorm trötthet bla.

Kopierat och delat med tillstånd från Mona Rosenberg:

Solstormars påverkan på Jorden och oss - utifrån ett djupare synsätt

Solstormars påverkan på Jorden och oss - utifrån ett djupare synsätt

Det är svårt att ignorera när Solen är aktiv under s k solfläcksmaximum (ett återkommande cykliskt förlopp ca vart 11:e år, info 1  info 2), och då ibland ”kastar” ut en eldig solstormsvåg som far genom rymden och påverkar andra himlakroppar, inklusive vår planet och oss. 

Solstormar som drabbar Jorden kan störa kraftnät, GPS, radiokommunikation och flygplan i luften över hela världen (info) och det är vetenskapligt bevisat sedan länge att de också påverkar våra kroppar på flera olika sätt (info ).  
En stark solstorm som utbryter på Solen stör och ruskar om även Jordens magnetfält (info) och detta påverkar då också många, b l a kan det ge orolig sömn (info) eller påverka på andra sätt (info).

Mycket kunskap byggt på studier finns gällande hur variationer i Jordens magnetfält och solstormar (geomagnetiska stormar) påverkar fysiskt, själsligt och andligt. (info 1) (info 2) (info 3). Bl a har Carlini institute forskat inom detta område, (info)

En solstorm bombarderar oss med kraftfulla ljusfotoner som härrör från kärnan i Solen. Man kan säga att både kropp, själ och ande får en ”genomsköljning” av energi och ljus från dessa ljusfotoner som enligt erfarenhet och forskning då inverkar rensande på vår kropps celler och våra minnen, m m. 
"När det mänskliga systemet börjar känna denna energi, är det betydande", säger forskaren John D. Riley (Zero Point Research), i en film här . Han säger att trots att ett sådant utbrott skedde 93 miljoner ”miles” (engelska mil) bort, kunde många då omedelbart känna en våg av energi eller vibrationer i sina fysiska kroppar. Riley menar att detta är betydelsefullt eftersom det verkligen visar orsak och verkan av Solen och energin på vår planet, som berör oss alla på ett mentalt, fysiskt och andligt plan. Det är ett möte mellan metafysik och vetenskap som inte kan ignoreras.
Riley menar att det verkligen är viktigt i dessa tider, att förstå vikten av detta och hur det kommer att påverka allt på planeten. Så dessa energier som kommer från Solens utbrott är ”kosmiska vibrationer” som många alltså rent konkret känner i kroppen eller i marken.

Solstormar och upplysning

Så utifrån dessa fakta ovan, kan man förstå att under tider av hög solfläcksaktivtet med bl a geomagnetiska stormar och störningar i Jordens magnetfält så är det många som direkt känner av det, både på ett personligt plan gällande känslor och humöret m m, liksom på ett relationsplan och även rent fysiskt. Dessa solutbrott medverkar till vad som allmänt kallas ”upplysning”, därför att Solstormar m m har effekter på medvetande och tankar och när det gäller utveckling utifrån ett kosmiskt perspektiv, (info 1), (info 2). Här kan man själv kolla rymdvädret och vilka krafter från Solen och rymden som är aktiva: www.spaceweather.com 

Vanligtvis påverkar solstormarna, så att sådant inom personen och i personens liv, som inte längre fyller någon funktion för dennes utveckling sett ur ett högre perspektiv eller som har en negativ inverkan på personens liv eller känslor, aktiveras på något sätt. Det kommer då vanligtvis upp till ytan, för att ”granskas”, upplevas eller tas om hand för att sedan frigöras... Det kan enklast beskrivas: som att det som så att säga är i vägen för Solens ”upplysande” krafter och energier, reagerar själsligt, fysiskt och/eller andligt, och det är ju individuellt vad som behöver komma fram för att frigöras. 
Det är då inte bra att trycka ner det – att försöka undkomma det m m, genom t ex alkohol, mediciner m m, för det kommer då att finnas kvar där inom personen istället och då blir det ju ingen frigörelse. De flesta brukar ”följa” med i energiflödet och få impulser om vad som behöver göras. Kanske i form av metoder för att hjälpa processen som pågår; t ex genom meditation, renande kost, ta bort allt onaturligt ur tillvaron (kemikalier t ex) – allt som kan medverka till att ”störa” den naturliga processen som Solens utbrott ska medverka till...Leva sunt, renande och ärligt är bra tumregler... 
Då hjälper man till så att allt som behöver, kan frigöras och släppas (rensas).

Solstormar väcker cellminnen

Om man har en uppfattning om att allt ”lever”, att allt har ett medvetande och att allt hör ihop och påverkas genom bl a cykler, så är det inte svårt att ta till sig den gamla kunskapen om att Solens utbrott fungerar som ”väckare”. Att dessa väcker upp det gamla och stangerade runt oss och inom oss (på alla nivåer) som behöver frigöras, liksom också även”väcker” det nya, det som är på väg att utvecklas rent kosmiskt kopplat också till oss på vår kosmiska vandring.
De starka energierna som passerar igenom oss, har alltså en påverkan på vår egen energi, som förenklat sagt består av våra gamla mönster och vårt ”jordiska medvetande”, vilket då hjälper oss att vakna upp och ”komma vidare”. 
Det är varje gång ny energi/nya vibrationer som det nog är viktigt att man ”hänger med i” om man är en person som dessutom är extra påverkad. Extra påverkad tycks de vara som har öppnat sina chakran, och/eller som har påbörjat en ”andlig”, själslig och fysisk rensning på flera sätt genom medvetenhet och därför ”ställt in sina” frekvenser, så att de börjat ta emot ”kosmiska” energier. 
Mycket av detta sker på en genetisk nivå, och våra cellminnen aktiveras då för att frigöras. Det finns också bevis för att vissa frekvenser bl a kan reparera DNA, bl a vibrationsenergi (info1), och man använder elektrisk stimuleringsterapi bl a för frakturläkning (info 2)  (info 3(info 4). I fallet med benläkning, används PEMF-riktad pulsade magnetfält genom skadad vävnad. Detta tros stimulera cellreparation. För mig antyder det, vad som påstås, att solstormskrafterna medverkar också till att läka oss, fast kanske inte så som läkare använder pulsade fält för att läka benbrott...

Inom astrologin har Solen ett förhärskande inflytande. Den har en grundläggande roll på så sätt att den är ”givaren” för vår karaktär, vårt beteende och vårt humör på en allmänt daglig basis. Givetvis ser man till hela dess roll när det gäller varje individs födelsehoroskop, liksom man ser till andra himlakroppar.
När utbrottens "eld" från Solen når oss på Jorden, så kan det liknas vid att ljus lyser upp i vårt medvetande, vår själ och vår andlighet och samtidigt då "drar fram sådant som vi bär på” - förenklat och kort sagt... Det lyser upp både i vårt mörker och stärker vårt ljus, för att ge en annan kort symbolisk beskrivning. Utifrån detta perspektiv, kan man förstå att astrologiskt sett så förstärker dessa solstormar planetkonstellationernas egenskaper och egenskaperna hos individen.

Solstormar och astrologi:

En stark solstorm kan ibland sammanfalla med en fullmåne eller också har Solen samtidigt aspekter till andra himlakroppar, och om det dessutom sammanfaller med punkter och/eller himlakroppar i födelsehoroskopet, ja då har det utan tvivel en starkt genomgripande effekt på personlighet och händelser i tillvaron. 

Hur? Ja, det är just det man tolkar genom att man vet alla placeringar i födelsehoroskopet..Det är då det blir spännande. För då kan man se vad som kommer att ”rensas” på djupet, just det som är nödvändigt. Eller man kan se vad som just då ”upplyses” i personens liv eller inom personen – vilka faktorer, energier och egenskaper det handlar om för personen. Och man kan också skönja vilka nya perspektiv som öppnar sig.
För att förstå HUR det inverkar på det unika, personliga planet så tittar man på sitt eget födelsehoroskop och vilket Hus (livsområde) som denna solstorm ”upplyser” och sätter fart på, samt alla ev. aspekter till himlakroppar och  punkter. Ingen får exakt samma effekt av Solens utbrott, utan det är alltså unikt för var och en...
Som exempel: Den första stora solstormen år 2015 (januari) var bl a influerad av att Solen befann sig i Fiskarna och effekten handlade då hos många om sådant som berörde en karmisk känsla av ”skuld” och aktivering av och läkning av ”gammal” sorg, svek...Den solstormen sammanföll även med den exakta konjunktionen mellan Mars och Uranus som då befann sig 15 grader Vädurens stjärntecken och det innebar att  det var mycket starka krafter som påverkade oss också genom det. Många kunde känna ett ökat behov av att vara mer fysiskt aktiva eller kände stress.

Lyser upp vårt inre rike - så vad har vi skapat där?

Så den som har känslan av ”hyperintensiva energier”, kan nog ana att det ibland kan vara solstorm. Det går nämligen en ”våg” av kraft genom det cellulära ”minnet” – låser upp”, och det fungerar som en genetisk stimulering.
Så, när en kraftig solstorm - d v s kraftig energi - slår i Jordens magnetfält, bör man inte bli förvånad om man har kortare stubin och är lynnig, eller om man känner dig lite yr eller väldigt ”upp och ner” – och samtidigt ”arg på allt”.

OBS: Försök då att äta hälsosamt och hålla dig fysiskt aktiv för att hantera dessa känslor konstruktivt. Positivt kan dessa energier innebära att en större andel av världens befolkning kommer att uppleva en gynnsamt radikal, spontan och andligt elektrifierande genetisk energi som hjälper oss att påbörja något nytt! > Många känner förändrade känslor inför framtiden, också! 

Eftersom solstormar har en påverkan på våra tankar och känslor, är det viktigt hur man ställer in sitt fokus och medvetande när de är kraftigt aktiva. SE denna intressanta korta video om just det. ”Impact of Solar Flares on Human Consciousness – Sadhguru” (här). 
Ha det han säger i filmen i åtanke när Solen låter energi och ljus flöda över oss från sitt hjärta, och tro också på att våra bästa intentioner och önskningar kommer att besvaras från stjärnorna framöver! 
Det är just vårt inre ”rike” som dessa solstormar lyser upp i, så hur ter det sig? Vad har vi skapat där? Vi är skapare, Solen är aktiveraren... Det kosmiska ljuset kan låsa upp de inre portarna och skapa ”liv” i det som vi bär inom oss.

Det är viktigt att inte tro att allt som känns, skulle vara s k ”uppstigningssymtom”/"ascension symptoms" eller rensningssymtom när någon mår dåligt. Man bör vara observant så att man inte blandar ihop "symtom med symtom", det kan ha allvarliga orsaker i vissa fall och då ska man inte nonchalera det.
Dessutom kan man lindra symtom genom att vara jordad, och det kan man lära sig att vara genom att bl a tänka sig att  man ”sjunker” ner i jord, att man har ”rötter som växer ner i jord”, genom att syssla med jordande aktiviteter (praktiska sysslor), äta ”jordande” mat (mörk, röd mat bl a och ”tung” mat ), och dessutom genom att vara mycket i naturen, gå barfota i naturen så ofta som det är möjligt..."krama träd", som några exempel. Ofta hjälper alternativa metoder till med just sådant som upplevs och känns av Solstormarnas krafter...

Solstormarna medverkar alltså till att stimulera vår evolution på det mänskliga planet. Det har hänt förut på planeten och kommer troligtvis att hända så länge den består...Dessa solstormars maximum-år återkommer vart 11:e år och år 2013 räknades som ”toppåret”, men 2014 och 2015 har också starka solstormar, så sannolikt fortsätter detta något år till, för att återkomma om ca 11 år igen, för en ny omgång med energier vars syfte är att hjälpa oss att komma vidare på vår kosmiska vandring...

Mona Rosenberg 10 Mars 2015


Läs mer: http://heartwisdom.webnode.se/products/solstormars-paverkan-pa-jorden-och-oss2/

Anmäl
2015-08-16 14:17 #1 av: Amon

Så här ser staplarna i jordens magnetfält ut just nu.

Normalt är de gröna och låga - men nu har de varit höga och rödfärgade under senaste dygnet:

Anmäl
2015-08-17 09:52 #2 av: mulac

Det var kraftigt!

Anmäl
2015-08-17 14:13 #3 av: Marr

Intressant Amon...kanske därför jag är så utslagen igen sen hela helgen...Funderar

Ska till sjukan och lämna sänkan & blodprov...är det inget så är det väl det här då....Vilar huvudet i handen

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2015-08-17 18:48 #4 av: Amon

Var och varannan jag pratar med har upplevt detsamma. Gäspar

Till och med mitt lilla barnbarn, knappt två år har gått och lagt sej på golvet och överallt - och knappt kunnat hålla sej vaken - främst i går och förrgår. PustarSover

Och hon vet inget om solstormar - men känner av dem ändå gör hon helt säkert! Tummen upp

Anmäl
2015-08-18 01:55 #5 av: Tarotstollan

Mycket intressant men som sagt när det är varmt och man är trött för jämnan både innan och nu , hur vet man vad som är vad?! För min del så kan jag inte känna någon skillnad.

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!

Anmäl
2015-08-18 09:06 #6 av: Hukanson

Detta är nog viktigare än vad vi kan förstå nu...vi har länge levt med månen som vår högsta gemensamma ljusgivare men den tiden är ju definitivt över sen hundra år tillbaka....men har vi lärt oss hur mycket solen nu bestämmer över oss?...kan vi acceptera att den faktiskt styr våra liv i många avseenden...som en Gud?...citerar artikeln ovan;

"Riley menar att detta är betydelsefullt eftersom det verkligen visar orsak och verkan av Solen och energin på vår planet, som berör oss alla på ett mentalt, fysiskt och andligt plan. Det är ett möte mellan metafysik och vetenskap som inte kan ignoreras.
Riley menar att det verkligen är viktigt i dessa tider, att förstå vikten av detta och hur det kommer att påverka allt på planeten. Så dessa energier som kommer från Solens utbrott är ”kosmiska vibrationer” som många alltså rent konkret känner i kroppen eller i marken."

Oneness can not be divided.

Anmäl