2015-05-09 21:25 #0 av: Huygens

Carl P Munck började på 1980-talet att mäta och titta på proportioner på uråldriga monument. Med tiden hittade han samband mellan monumentens geografiska positioner och monumentens arkitetur.

Munck insåg att han var inne på ett helt nytt forskningsområde som troligen ingen eller i alla fall väldigt få före honom utvecklat ordentligt. Munck kallade forskningsområdet archaeocryptography.

Munck saknar formell forskarexamen.

.

På 1990-talet gjorde Munck ett antal (faktaspäckade) videolektioner där han lärde ut sina upptäckter och räkneoperationer.

Munck har en tendens att ofta räkna upp dom exakta sifferkombinatioerna han kommer fram till, vilket ibland kan hindra att man förstår vilken typ av matematisk operation han utfört. Videolektionerna kallade han kort och gott för "The Code", del1, del2 och del3 (finns del4?). Hela videolektionen The Code är ganska lång, ca 6 timmar.

Det underliga stenmonumentet som syns på slutet av del3 är Nan Madol i Stilla Havet (norr om Australien).

.

Muncks metod går ut på att han kollar vilka större delar ett monument består av och använder sedan multipler av 360, som är antalet grader i en hel cirkel, pi (3.14... osv) som är en konstant för cirkelns omkrets/area, och han drar roten ur dom funna talen, samt använder den sk megalitiska yarden mm, för att uppnå sina matematiska resultat.

Det är så svårt att få grepp om Muncks metoder via The Code, att jag även rekommenderar att man letar lite siddor på nätet om Munck, som hjälper att förklara en del av dom matematiska omvandlingarna.

Munck tittar på lokala samband med monumentets latitud och longitud. Som noll-meridian använder Munck inte Greenwich, utan använder mittpunkten på den stora Gizapyramiden i Egypten. Observera att Munck anger jordklotets (latituder och longituder) bråkdelsgrader i gradminuter och gradsekunder istället för i 10-talsystemets decimaler.

Exempel: 5,255o anger Munck som 5o 15' 18" (5 grader, 15 gradminuter och 18 gradsekunder).

Han mäter även monumentens dimensioner i brittiska fot, då samtliga förhistoriska folk världen över byggde sina monument med brittisk fot (30,48 cm) dolt i arkiteturen, allt från Maya, Inka, Egypterna till Kineserna och Stilla Havets monument.

Det är tänkvärt att Illuminati är så dränkfulla av gamla egyptiska symboler att man ganska lätt kan anta att även måttenheten fot kommer från forntiden, fastän Munck nämner aldrig Illuminati.

.

Stonehenge tredje cirkel består av 60 stenar. Munck noterar att om han multiplicerar 60 med 360 (cirkelns vinkelgrader) får han 21600.

Stonehenge longitud från Gizapyramiden är 51o 10' 42,35" vilket med Muncks multiplikation ger 51 * 10 * 42,35 = 21598.5 vilket är ungefär 21600.

På liknande sätt visar Munck att olika monument i nord- och sydamerika uppger sina koordinater på jorden genom att antalet större konstruktionsdelar i monumenten kan omvandlas med räkneoperationer till monumentens koordinater på jordklotet.

Även relationer mellan monument i olika världsdelar kan fås ur monumentens koordinater.

.

Muncks slutsats är att alla dom stora uråldriga monumenten (pyramiderna, jordmonumenten, Nascalinjerna, Påsköstatyerna) över hela jorden, är byggda av förhistoriska folk, som haft exakta kunskaper om jordens latituder och longituder i relation till Gizapyramiden i Egypten.