2015-04-16 18:23 #0 av: Huygens

Läkaren och forskaren Royal R Rife utvecklade på 1920-talet ett supermikroskop som kunde visa mycket små mikrorganismer. Ett vanligt optiskt mikroskop klarar av att förstora upp till 1500 ggr.

Det speciella med optiska mikroskop är att efter 1500 ggr förstoring går det sällan att förstora mer så att fler detaljer framträder. Ökas förstoringen blir föremålet bara större. Orsaken är att våglängden på ljus sätter en gräns för hur mycket man kan förstora. Vissa mycket moderna optiska mikroskop kan idag förstora mer, tack vare speciella metoder, men dessa mikroskop är framtagna dom sista 20 åren.

Rifes mikroskop klarade initialt av att förstora mer än 3000 gånger. När Rife inledde samarbete med en annan läkare, hade Rife år 1931 utvecklat ett mikroskop som klarade av att förstora upp till 17000 ggr. Vi vet inte om Rife senare lyckades ta fram ännu bättre förstoring, även om mycket tyder på det.

.

När gamla foton, tagna på mikroorganismer i Rifes mikroskop, visas för forskare idag, tror dom ofta att bilden är tagen med ett modernt elektronmikroskop, som ibland klarar av att förstora upp till 500 000 ggr.

Dokumentär The Rise and Fall of a Scientific Genius är lång, men berättar delar om Rifes forskning och händelser relaterat till att bryta ner honom. Kallas även Forgotten story of Royal Raymond Rife. Tiden efter 1939 är dock oklar.

.

Normalt sett är det svårt att observera virus i optiska mikroskop, men Rife kunde se även väldigt små virus i sitt speciella supermikroskop.

Rife forskade mycket på virus och cancerceller. Han upptäckte att när celler och virus utsattes för vissa elektromagnetiska frekvenser, kunde celler eller virus förstöras.

Rife utvecklade därför en frekvensmaskin som senare såldes via ett bolag andra hade kontroll över. Frekvensmaskinen ansågs kunna bota cancer inom loppet av några veckor eller månader. Rife måste även ha haft långtgående kunskaper om elektronik, då hans frekvensmaskin var påfallande komplicerad och utrymmeskrävande för att vara utvecklad av en läkare på 1930-talet.

Smarta affärsmän lyckades genom underliga transaktioner lura Rife och en rättegång följde 1939. Rife blev på extremt kort tid alkoholist, varför man kan fundera på om han utsatts för reptilian mind control.

Rifes laboratorium råkade ut för en brand. Även andra forskare relaterade till Rife råkade ut för att deras laboratorium brann. En massa forskningsdokumentation förstördes i bränderna.

Rifes vidare forskning gick totalt i kras efter 1939 och Rife blev oförmögen att uträtta något vidare arbete av betydelse.

.

Rifes frekvensmaskiner användes av flera läkare in på 1950-talet innan FDA beslagtog alla frekvensmaskiner och dokumentation. Den tunga läkemedelsorganisationen AMA var en viktig aktör i att förstöra Rifes arbete och dölja Rifes upptäckter. Flera av personener som använde frekvensmaskinerna dömdes till långa fängelsestraff (mer än 10 år).

På 1970-talet såg Illuminati till att USAs kongress gav stora befogenheter till cancerorganisationerna NCI och ACS (som skapats samma år som FED). Syftet var troligen att bromsa cancerforskning som kunde bota cancer på enkla eller billiga sätt och därmed hjälpa läkemedelsbolagen att tjäna pengar på dyra "cancermediciner".

.

Jag tror att en del av Rifes upptäckter kan vara relaterat till Wilhelm Reichs orgonenergi, då FDA vid ungefär samma tidsperiod förstörde både Rifes och Reichs maskiner och förstörde dokumentation samt såg till att domstolar utdömde fängelsestraff.