Kosmiska energier/frekvenser

En kort uppdatering av energierna

2014-04-15 17:20 #0 av: Amon

Vi är många som mer eller mindre dagligen "känner av" energier av olika slag - som påverkar oss på ett eller annat sätt. Ibland kan man ju undra om man verkligen är fysiskt sjuk - men så får man höra att flera upplevt samma sak - och då skyller man på "energierna".

Det är i alla fall intressant att få en förklaring på vad det är man upplever - och vilket syfte dessa energier kan ha. Så nu har jag funnit en sida med "energiuppdateringar" - och "överlevnads-manuskript" från Aisha North - som jag tänkte lägga in här lite då och då:

Från denna sida: http://www.st-germain.se/blog/aisha.html


Överlevnadsmanuskript nr 410 

Via Aisha North
10 april 2014


Tiderna har verkligen förändrats, och så mycket kommer att förändras med dem, eftersom denna inkommande energivåg kommer att fortsätta att skapa kaos i alla gamla sediment, som fortfarande förmörkar mänsklighetens syn på verkligheten. Ni trevar fortfarande väldigt mycket i mörkret om vad den verkliga verkligheten är, eftersom den övervägande majoriteten fortfarande är nedsänkta i denna gamla illusionsdimma, eller vi kanske borde omformulera det till denna gamla dimma av desillusion.

Ni kommer fortfarande att se ett överflöd av negativitet omkring er, det vill säga om ni väljer att lyssna till de kanaler som fortfarande är verksamma med att sända ut dessa negativa signaler. Men om ni har lyckats med att hålla er borta från det gamla dramat, som fortfarande utspelar sig på dessa gamla skärmar som satts upp mellan mänskligheten och hennes inre kärna, har ni redan börjat se igenom inte bara den gamla illusionen, utan ni har också börjat se de första glimtarna av den helt nya verkligheten, som håller på att visa sig i sin fulla prakt.

Det ni ser är bara ett litet fragment av vad ni kommer att få, när dessa inkommande ljusvågor fortsätter att tvätta bort mer och mer av den gamla illusionen. Och när den försvinner, den som har framställts som den våldsamma, grymma verkligheten i olika nyanser av svart och grått, kommer den att lösas upp som smutsigt vatten i ett avlopp, och de verkliga färgerna kommer att börja framträda.

För precis som några av de gamla mästerverken, som skapades av genier för länge sedan, kommer att restaureras till sin forna glans av en stadig hand och skickliga teknologier så att de blir levande igen, kommer också den här världen att återuppstå från ett hav av dysterhet, mörker och förtvivlan och stråla i all sin prakt igen. Och det är inget som ni kommer att behöva vänta så länge på, för det är en process som redan är på god väg. För vissa har de första tecknen på denna nyhet redan börjat visa sig inom er, men också om ni ser er omkring och tittar in i hjärtat och ögonen på era medmänniskor.

Kom ihåg att denna återkomst av glans kommer inifrån er, det är inte något som kan läggas på från utsidan, som ett lager lack som täcker några gamla bucklor och repor, precis som människor gör som försöker förbättra något de försöker sälja till en mindre misstänksam person. Denna förändring är inte ytlig, maskerad för att få den att se ny ut. Nej, det här är en djupgående förändring som sker inifrån och ut, och som förändrar varenda liten molekyl i er kropp till en helt ny version av er, en ny version som vibrerar på en så hög frekvens att den i sin tur kommer att hjälpa till att återställa allt och alla den kommer i kontakt med.

För ni är verkligen de vandrande healers vi tidigare har talat om, och eftersom ni redan har börjat nynna på den nya melodin, har ni också börjat trappa upp denna utvecklingsprocess hos många av era medmänniskor också, bara genom er blotta närvaro i deras omgivning. Och när ni utför era dagliga sysslor tar ni med er denna själsharmoni vart ni än går, och gör så att denna harmoniska melodi hörs högt och tydligt överallt, och som ett resultat kommer varenda liten partikel inom hörhåll att plocka upp denna vibration och börja reagera på den.

Gör inga misstag, en del av reaktionerna ni kommer att skapa kan ses som negativa. Det vill säga om ni misslyckas med att förstå att någon som vägrar eller gör ett utfall av ilska i er närhet, gör det därför att de känner ett inre tumult från sin egen gudagnista, som börjar sjunga ut för att vara med i den himmelska kör ni representerar. Så varje plötsligt utbrott av ilska eller negativitet från någon omkring er, är bara ett tecken på att de börjar lägga märke till sin egen inre gnista för allra första gången.

Detta är helt enkelt en normal reaktion från någon som har varit nedsänkt i samma låga frekvenser i evighet, för så snart ni kommer in i bilden börjar något djupgående att hända inom dem, och det kommer inte att gå obemärkt förbi. Men i de flesta fall kommer reaktionen ni får att vara ett igenkännande, ett plötsligt leende, en djupt genomträngande blick eller en nick av samtycke från någon ni minst anade.

Ni kommer också att gå omkring och inte märka någonting alls ibland, men låt inte det få er att tro att ni inte påverkar någon annan. För nu kan ni inte låta bli att påverka andra, eftersom ni är så djupt inneslutna i denna enorma våg av energetisk harmoni som sveper över hela er värld. Er blotta närvaro kommer att tjäna till att förbättra dessa signaler på ett sådant sätt att till och med det dunklaste ljus inte kan undgå att plocka upp dem.

Återigen säger vi tack för att ni är de ni är och för att ni gör det ni gör, för ni för in ljus i vartenda hjärta på den här planeten. Och när ni går omkring hjälper ni också till med att förstärka kontakten mellan himmel och Jord, eftersom ni också fungerar som ett fysiskt ankare som hjälper till att ansluta de flesta av de inkommande energierna till själva ytan på den här planeten.

Genom er passerar en enorm mängd ljus och information, information som är avgörande för att skriva om mänsklighetens historia, och information som är av stor betydelse för att omarbeta ert DNA på ett sätt som garanterar att alla de gamla låsen blir upplåsta igen genom en myriad av olika nyckelfrekvenser, som tillsammans kommer att garantera en total frihet för er fysiska kropp, så att den kan börja fungera med optimal kapacitet.

För som ni redan vet har även era vetenskapsmän varit tvungna att erkänna det faktum att den mänskliga kroppen verkar vara mycket mer avancerad än vad ni tidigare har trott, och de har räknat ut att det ni använder idag, både vad det gäller er hjärnan, men också en del av de där andra formerna av intelligens som de har lyckats upptäcka i er fysiska kropp, bara är en liten procent av vad som verkar finnas tillgängligt.

Och som ni kanske också vet från era gamla skolböcker är, att naturen inte slösar energi på att behålla system som inte längre är till någon nytta. Det kanske hjälper er att förstå att ni redan inom er bär på allt ni behöver för att rätta till de gamla oförrätterna på den här planeten, och allt som behöver göras är att ta resten av dessa magnifika inre energireservoarer och information i fullt bruk.

När allt kommer omkring är det därför ni har dem inom er i första hand, och om de inte var menade att användas skulle evolutionen helt enkelt ha gjort att de försvann för länge, länge sedan, precis som gälar och simhud mellan tårna inte längre var nödvändiga när era ”förfäder” började gå på land. Dessa gamla, och fram till nu, oupptäckta skatter kommer att ge full effekt en efter en, och när de gör det kommer er förmåga att förändra resten av den här världen tillbaka till sin forna glans att komma fram i sin helhet.

Ni är inte bara här för att underlätta denna förändring, utan också för att genomföra den. Med lite hjälp från oss på den här sidan av slöjan naturligtvis, men ni är fortfarande markgruppen som är här för att förverkliga drömmarna på alla sätt. Ni kommer inte bara att få nöjet att få det att hända, ni kommer också att få nöjet att njuta av resultatet. Och det, mina kära, är en gåva ingen förtjänar bättre än ni.

För ni har gjort allt det hårda arbetet, ni har bokstavligen startat från noll genom att dra upp er själva ur träsket, och nu har tiden kommit för att börja dra upp resten av världen. Och nej, det innebär inte att bördan kommer att öka, snarare tvärtom. När ni alla har lyckats frigöra all den uppdämda energi och den kunskap som har gömts inom er, kommer ni också att byta till en tillvaro som kommer att tjäna till att bokstavligen lyfta er ut ur den gamla densitetens tröghet. Gårdagens bördor kommer inte att finnas mer och det ni kommer att uppleva är glädjen och berusningen av upplyftningen, inte tyngden av negativitet som användes för att försöka dra er ännu längre ner.

Ni kommer inte längre att lida av den gamla tyngdkraften, istället kommer ni att lyftas upp till nya höjder, och när ni lyfts upp kommer resten av världen att bli uppmuntrad av er ökade lätthet. Vad som verkade vara den tyngsta bördan av alla kommer att bli en lektion i upplysning – i ordets rätta bemärkelse.

Låt oss stanna där och lämna er att fundera över våra ord, och se till att ni tar er gott om tid för att lyssna på era helt nya inre kanaler. För det är där ni kommer att hitta de goda nyheterna, och de kommer att fortsätta att komma i en aldrig sinande ström under de närmaste dagarna när de inkommande energierna fortsätter att lyfta er allt högre upp över det gamla sättet att leva.


Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Originaltext från: http://aishanorth.wordpress.com/ 

Anmäl
2014-04-15 17:29 #1 av: Amon

Aisha North:
En kort uppdatering om energierna
12 april, 2014

Som många av er har noterat, är denna acceleration absolut ett pågående projekt, och även om ni lyckas få ett litet andrum här och där så kan dessa tider bäst beskrivas som bestående av en stadig ström av allt mer tilltagande manifestationer av energisändningar som kastas mot er i en allt högre och tilltagande takt. Med andra ord så krävs det en skicklig hand för att bolla allt detta och fortfarande kunna finna vett och mening med det hela, för då ni nu är fullt och i sanning inne i detta expresståg och går mot denna närmande portalen som ni ser lockande framför er så kan ni finna det svårt att bara vara. Som vi har sagt till er så är det väsentligt att behålla en förbindelse till nuet i allt detta, men som vi också har sagt, i tider som dessa, så blir det mer utmanande än vanligt.

Och vi skulle gissa att ni alla kan hålla med om detta, åtminstone vid någon tidpunkt under dagen.
För då dessa energier fortsätter att kasta er fram och tillbaka och då de fortsätter att slungas mot er planetära och i själva verket fysiska kropp i en obeveklig takt så kommer ni att finna er nästan utan en känsla av balans eller jämvikt. Vissa har jämfört det med en känsla av fritt fall, och det själva ordet kanske ger får många magar att knyta en knut. Men kom ihåg att när vi talar om fritt fall så är det inte som att ni faller ned eller åker ned in i dessa lägre vibrationer, tvärtom. Denna känsla av fritt fall, eller en underlig känsla av viktlöshet eller att kunna se era egna avgränsningar på det gamla sättet, är i själva verket ett tecken på att ni återigen höjs upp i frekvens. Så vad som förefaller att ta ned er för er i själva verket högre upp, men då er fysiska kropp har det svårt att förstå alla dessa förvirrande nya signaler som kommer in i er kropp utifrån så övergår den till att använda samma gamla detektionssystem som kommer att tyda dessa kryptiska signaler som något helt annorlunda. Och vad som i själva verket är goda nyheter blir taget för det helt omvända, då er fysiska kropp inte än har lyckats att ställa in sig helt och hållet för att tolka alla dessa nya typer av meddelanden så faller den återigen tillbaka till att ringa alla olika sorter av alarmsignaler.


Kom ihåg, er kropp har varit van vid att vidmakthålla status quo under en så lång tid att då den går in i en period av så mycket ombytlighet och nyheter så ljuder den ofta en nödsignal, och vi vet att många av er har känt detta på olika sätt. Så, ja, detta är absolut intensiva tider, och de kanske ger en hel del olika fysiska och i själva verket känslomässiga utmaningar för många av er, men igen, den underliggande orsaken till allt detta är i själva verket något som kommer att gynna er alla. Och det är redan mycket gynnsamt för er, det är bara det att er kropp behöver tid för att justera om sig självt så att den också kan slappna av lite mer i denna nya energiatmosfär som läggs på plats runt omkring er.
För kom ihåg att även om ni alla redan har förskjutits in i denna helt nya miljö och ni har börjat att ta dessa första djupa andetag i denna nya och mycket mer hållbara atmosfär så är denna atmosfär långt ifrån stabil. Och när vi säger så är det inte för att påstå att den är fragil eller obalanserad, utan för att säga att denna nya energimiljö fortfarande är mycket i sin linda, och att den kommer att fortsätta att växa, utvecklas och expandera allt snabbare. Återigen, ni kan inte smälta det fulla spektrumet av dessa energipotentialer riktigt än, och därför så kommer dessa partiklar mot er i tilltagande inkrement, och det är bäst att låta era redan hårt pressade kroppar absorbera och interagera med dem.


Så ta det lugnt och ge er kropp den tid och rum för vänja sig själv med allt detta nya och kom ihåg att dagligen ta kontakt med ert centra så att ni bättre kan finna de försäkran som ni kommer att behöva under dessa omtumlande tider. För nu så är allt i flux och vi menar detta mycket bokstavligen, men det enda som inte påverkas av denna energikonstruktion är er inre kärna. För den är permanent graverad med Skapelsens oändliga vibrationer och vet därför vart ni är på väg. För den är redan där och guidar er hem steg för steg, och den kommer att hjälpa er finna er väg tillbaka oberoende av hur förvirrande era omgivningar må vara - både de inom er egen kropp, men också allt som omger er detta fantastiska fordon ni innebor.


Så återigen säger vi att allt är väl, och det är svaret som ni får från er själva då ni finner tid att sitta ned i tystnad och bara vara med er själva. Och det är vad vi ber er göra under de tider som kommer. För vi tror att ni kommer att finna att oljudet och förvirringen bara kommer att fortsätta att mer och mer genljuda inte bara i er kropp, utan också i hela er värld. Så håll er förbundna till er själva så kommer ni att finna dessa fickor av lugnt tryggande som kommer att hjälpa er att uthärda alla stormar som ni må träffa på under kommande dagar. Och kom ihåg, ni är gjorda av mycket mycket starkare ting än ni ens kan börja att tänka er, och ingen energistorm eller någon annan kan blåsa sönder er så länge som ni har en stadig förbindelse till Er själva.


Översättning: Per Staffan - www.st-germain.se    

Anmäl
2014-04-15 18:34 #2 av: Cristine

Ojjjj!

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2014-04-15 22:48 #3 av: VSK

gillar "Och kom ihåg, ni är gjorda av mycket mycket starkare ting än ni ens kan börja att tänka er, och ingen energistorm eller någon annan kan blåsa sönder er så länge som ni har en stadig förbindelse till Er själva" Glad

34 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2014-04-23 22:25 #4 av: Amon

En kort uppdatering om energierna
Via Aisha North

21 april, 2014

 

Just nu är det som att ni håller andan, upplyfta i en stillhet av himlen och Jorden, med höga förväntningar, med nerverna som pirrar lite då de känner de inkommande svallvågorna av godartade strålar. För ni väntar återigen på den omedelbara ankomsten av emissarier från långt bortom er himmel, emissarier som kommer att lyfta er på alla möjliga sätt som ni inte än har bevittnat. Och vi säger, gå inom ert hjärta, för att bättra bevittna vad som kommer att utvecklas. För vad ni väntar på är något som kommer att beröra er djupt, och det kommer att göra så oberoende av var ni är. För det blir en händelse utan gränser och begränsningar, och det blir en som äger rum långt från snokande ögon hos någon som är mindre benägen att välkomna dessa skinande strålar av briljant ljus. För detta kommer återigen att bli en sak för hjärtat, en viskad konversation mellan er och Allt som är, en kommunikation utan ord, men full av betydelse och högsta intention.


Så återigen säger vi att ni skall noga lyssna på vad ert hjärta säger er, för det är ert hjärta som blir den välkomnande värden, och det blir ert hjärta som ger er dessa goda nyheter då de kommer. En efter en till en början med, med då dagarna går så ökar detta lilla flöde till ett stadigt flöde av pilgrimer från långt borta, som kommer till er dörr, och för med sig hälsningar från där hemma. För denna godhjärtade grupp av vitt beresta förebud av ljuset vet var de kommer att bli välkomna och därför flockar de sig till de vidöppna hjärtana som väntar på deras ankomst, och det kommer i mångfald, men det blir ingen brist på utrymme för dem. För hjärtat är en oändlig plats utan gränser, där kärlek inte har några gränser och där ljuset alltid kommer att känna sig hemma och finna en plats att slå sig ned. Och denna gång kommer ni alla att finna hur era hjärtan expanderar bortom vad ni kunde har förväntat er, för denna gång, så är ni mer än redo att ta på er rollen av en välkomnande värd, den som vet att tiden har kommit för att just precis göra detta, och inte längre vända sig bort från ljuset.


Ni har behövt mycket tid för att förbereda er för detta, för ni har tillbringat många livstider med att se er själva som opassande för att vara värd åt ljusets budbärare. Ni har sett er själva som skamfilade och befläckade, orena begränsade på alla sätt och vis, men nu så har ni till slut funnit att vad ni har sett som skador är bara tecken på lärda lektioner och vishet ni har fått. Så ni har till sist öppnat ert hjärta till er själva, och genom att göra det, så har ni skapat mer än tillräckligt för detta inkommande ljus att finna en plats att slå sig ned. Och det finns inga begränsningar för detta ljus, och inte heller då det gäller er kapacitet att härbärgera det längre.


Så gör er redo att ta emot, och vet att varje besökare kommer att stanna kvar en lång, lång tid. I själva verket kommer de att vara med er för evigt, men till skillnad från alla andra husgäster, så kommer de aldrig att förefalla att stanna längre än de är välkomna. För vad de för med sig är frid i sinnet, då de alla kommer att hjälpa er att lugna ert sinne så att ert hjärta kan träda in och till slut återta sin plats vid rodret, en plats som det tvingades att överge för länge, länge sedan. Men nu sätter hjärtat kursen, och den gör det mot den ljusaste av framtider, och det gör det för ni är den som till slut låter det göra så, helt och hållet.
Översättning: Per Staffan www.st-germain.se 

Anmäl
2014-04-23 22:35 #5 av: Cristine

Jag är laddad ..kan man kanske säga!Skrattar

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2014-04-24 10:00 #6 av: Marr

Hur har jag kunnat missa denna tråden?Förskräckt

Det här gillar jag, måste läsa 1 gång till...Tummen upp

Tack Amon!Blomma

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2014-04-25 23:28 #7 av: Amon

Tack själva!Tummen upp

Och nu ett nytt meddelande:

En kort uppdatering om energierna
Via Aisha North
23 april, 2014

 

Påskyndandet har nu börjat på allvar, och denna stadiga ström av besökare vi nämnde i vårt sista meddelande kommer absolut att annonsera sin ankomst nu. Ni förstår, detta är en inkommande flodvåg av sådana proportioner att om ni ser det från där vi är så skulle ni absolut bli hänförda av hur magnifikt det är. För det finns ingen enkel gruppering i himlen, detta är i själva verket en stor och överväldigande förskjutning som kommer till er, då ni med det kommer att träffa på en hel mängd godhjärtade “påträngare" från yttre rymder. Och när vi säger “påträngare" så menar vi det på bästa möjliga sätt då dessa synbarligen obetydliga gnistor av ljus kommer att bli till stora brasor av flammande kärlek var helst de landar. För de kommer inte att stoppas av någon armé av förnekande, oberoende av hur ni försöker att tänka annorlunda, för de går direkt till ert hjärta. Och även om en del av er bär på tankar om era egna brister så är de bara inbillningar. Så, vad ni fortfarande tänker på som hinder för er egen utveckling så är det inte mer verkligt än resten av illusionen ni ser runt omkring er.

Ni förstår, ert sinne håller fortfarande på att tänka sig den värld det tror ni fortfarande är en del av och kommer därför att fortsätta att projicera samma film, samma gamla roller av negativa bilder som ni synbarligen har varit indränkta i i evigheter. För ert sinne vet bara vad det har lärt sig att göra, så det kommer att göra allt det kan för att fortsätta med “gott arbete”. Så den ändlösa raden av negativitet som så många utsätts för kommer att fortsätta, men återigen så är detta påhittat inom er för att få er att känna er hemma. För den mänskliga varelsen har blivit programmerat att motsätta sig förändringar med alla medel, så när en förändring såsom denna infinner sig på horisonten så kan energivibrationerna från det kännas av i förväg, och då ljuder de inre alarmklockorna. För när helst som Ljuset närmar sig så är det som om det driver en front framför sig, trycket ökar, och precis som extra känsliga djur kan känna de första rörelserna av en jordbävning långt innan någon människa kan, så kommer också er inre varelse att reagera på dessa försignaler från den inkommande “ljusbävningen”. Så alarmen kommer att ljuda, instinkter att fly eller slåss kommer att aktiveras, och ni kommer alla på något sätt känna paniken som då ett tåg startar från perrongen och går allt fortare framåt med er. Med andra ord, de inkommande energierna kommer alltid att förebådas av en dos av oro hos många av er, och därför kommer ert sinne att lägga än mer bränsle på elden genom att börja inbilla sig det värsta möjliga, något det är mycket bra på att göra.

Så återigen säger vi er att gå inom er själva, och när vi säger inom så menar vi denna inre kärna djupt under skiktet av oro som de mer ytligare delarna av er för närvarande simmar i, och finna denna djupa pöl av lugnt vatten där ni lugnt kan flyta omkring, och göra er själva redo för att suga upp dessa inkommande partiklar av ljus som kommer att tända denna inre låga på ett mycket nytt sätt. För denna inre låga skall inte fruktas, långt ifrån, för denna inre flamma kommer bara att tända eld på det gamla skräpet, det påverkar inte något som håller på att höja sig till den högre sanningen. Så denna flamma kanske blir tillräckligt ljus för att tillfälligt stänga era ögon på grund av kraften den har, men ni justerar strax in i till detta nya starkare sken, och det tar inte lång tid innan ni kan dricka det helt och fullt och njuta av dess underbara smak som det för med sig.

Så kom ihåg detta under de kommande dagarna om ni känner att ert sinne och er kropp gör uppror på grund av de nya glöden av ljus som kommer in i er varelse. De är inte “påträngare" på det sättet som ni är vana vid att tänka er, de kilar bara in sig själva mellan det verkliga ni och världen av illusioner, och vidgar på så sätt gapet mellan de två till en sådan grad att det ibland kan kännas som att ni sitter gränsle över en avgrund. Så, ja, detta kan vara upprörande tidvis, men det är på grund av ert sinne försöker att fortsätta sitt “goda arbete” genom att hålla sig fast vid det sista strået som finns av det gamla, men då greppet glider ur allt mer, så kanske känslan av ett fritt fall återigen blir högst på er lista. Kom bara ihåg att ni inte faller ned utan i själva verket så höjs ni upp så högt och snabbt att man kan kalla det för på svindlande höjder. Och precis som för alpinister så medför en snabb förändring av höjdläge alltid en tid för injustering och ja, en tid för fysiska reaktioner. Men återigen, även om de tidvis kan vara förvillande och lyckas få er att inte kunna förklara vad, vem eller var ni är vid ett visst ögonblick, så kan vi säga er att ni alltid kommer att vara precis där ni är menade att vara. Så försök att påminna er själva att i detta så är det alltid bäst att helt enkelt låta vad som skall ske att bara hända, och inte bli involverad med att försöka kontrollera denna första flygning på något sätt. För dessa vindar av kärlek kan föra er långt och bort från alla kända destinationer, men det betyder inte att ni har tappat bort er. Långt ifrån detta, detta betyder enbart att ni kommer att upptäcka så mycket mer om varför, vem och var, om allt.

Översättning Per Staffan – www.st-germain.se

Anmäl
2014-05-03 11:35 #8 av: Amon

En kort uppdatering om energierna
Via Aisha North
29 april, 2014


Idag kommer solen att återigen överskölja er med gynnsamma gåvor, och även om denna dag ser mindre än ordinär ut för en del av er, så är det fortfarande bara en i en lång rad av extra kraftfulla dagar, full med utsökta sötsaker för er inre varelse. Låt oss förklara.
Som många av er redan har lagt märke till så kan denna inre dialog mellan er inre varelse och detta yttre ljus nå en febril tonhöjd ibland, och vi menar det på ett mycket bokstavligt sätt likaså, då en del av reaktionerna från friktionen orsakad av dessa inkommande missiler och era egna energifält absolut kan skapa en hel del hetta inom era fysiska kroppar. Andra reaktioner kan också visa sig, och som vi redan har diskuterat i tidigare sändningar, så kan känslan av yrsel från hög höjd var mycket vanlig nu, och ni kanske känner det som att ni för er runt omkring på vacklande mark i varje betydelse av ordet.


Detta är dock enbart symptom på arbete som är på gång, med en betoning på framsteg, och som sådant så susar er kropp med aktiviteter som hjälps av alla dessa små fickor av interstellär energi. Dessa godartade duschar av små gnistor, som alla har satts upp för att tända er alla med de ljusaste av ljus som hitintills har skådats på dessa stränder, kommer att fortsätta under en god tid än, och även om ni kanske tänker att vårt ordval var fel när vi kallade detta “utsökt” för er inre kropp så är detta i sanning manna från himlen. För detta är i alla aspekter det uppfriskande vårregnet som den har väntat på så länge, och nu så dricker den i sanning upp allt, och njuter av varje molekyl av ljus som kommer förbi från de yttre världarna. Och, vad ni som en “passagerare” inom detta fantastiska fysiska fordon må erfara som en slags åksjuka är återigen bara symptom på en enorm tillväxt period som kommer att låta er alla nå dessa imponerande höjder som ni har kämpat för.


Återigen, vad som kanske känns extremt förvirrande ibland, om det nu är på ett fysiskt sätt eller på ett mer känslomässigt sätt, är enbart gropar på vägen som är mer märkbara nu då farten har ökat till en sådan grad, och även om de kan vara irriterande ibland, så kommer de absolut att minska av då denna er kropp blir bättre på att vara i detta kontinuerliga flöde av frigörande småregn. Och därför bör ni förvänta er att inte vara så mycket som en passagerare i ett flygplan som kastas hit och dit i den himmelska turbulensen, och mer som någon förnöjd, som slår sig ned för att utforska omgivningarna och uppskatta utsikten då den snabbt passerar förbi med en allt högre hastighet. För ni är på god väg mot er destination nu, och så snart som dataskärmarna på planet som ger detaljer om hastighet, flygbana och alla de viktiga beskrivningarna av den efterlängtade slutdestinationen. Med andra ord, den snabbt allt tunnare slöjan kommer att börja visa mer och mer detaljer för var och en av er, och ni kommer att börja få denna information på många olika sätt, som bilder, ord, ljud, sensationer eller till och med lukter. Med andra ord så blir detta en konversation som involverar alla era mänskliga sinnen och sedan, några extra sinnen som till slut nu börjar att komma ut från sin sömn tack vare detta uppfriskande vårregn med energidroppar av ljus som kommer att fortsätta att överskölja er alla.


Så lyft upp era ögon mot himlen för att bättre kunna smaka på detta livgivande regn, och låt ert hjärta öppnas så vitt som det kan för att bättre kunna ta in allt, och låt er hjärna sitta i baksätet ett tag, för att bättre tysta ned det tidvis oupphörliga tjatet om oro och ångest, och låt denna himmelska fred sakta droppa in i er varelse, skimrande droppe för droppe.


Översättning: Per Staffan www.st-germain.se 

Anmäl
2014-05-03 23:45 #9 av: Cristine

 Dessa godartade duschar av små gnistor, som alla har satts upp för att tända er alla med de ljusaste av ljus som hitintills har skådats på dessa stränder, kommer att fortsätta under en god tid än, och även om ni kanske tänker att vårt ordval var fel när vi kallade detta “utsökt” för er inre kropp så är detta i sanning manna från himlen. 

Precis vad jag såg när jag klev upp i eftermiddags "tomtebloss tyckte jag att jag såg"

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2014-05-05 10:34 #10 av: solvinge

Tack så mycket för en jättebra tråd, den ska jag följa. Det känns bra att få bekräftelse på allt jag känner i kroppen.

Anmäl
2014-05-12 00:40 #11 av: Amon

Överlevnadsmanuskript nr 414

Via Aisha North

1 maj 2014


Som många av er redan har märkt snurrar hjulen fortare och fortare nu, och motorn för förändring har lagt in en helt ny växel. Den här motorn är verkligen en formidabel maskin, och det beror på att alla komponenter i den här maskinen är levande. Och ni räknas till de kanske mest väsentliga delarna i den här maskinen, och när vi säger väsentliga så menar vi det i varje betydelse av ordet.

Denna levande maskin, denna kraftfulla skapelse som i sin tur skapar det Nya, är faktiskt ingenting annat än en samling själar, en del av dem i fysisk kropp, som ni, medan andra finns på det eteriska planet. Tillsammans utgör ni en enorm och komplex armé av medarbetare, alla förenade på ett sådant sätt att oavsett hur hårt någon enda av komponenterna försöker att hålla tillbaka på grund av rädsla, så kan det inte stoppa fortsättningen av hela denna verksamhet.

Som vi tidigare har sagt, själva rädslan är det i särklass mest förlamande tillstånd som finns, och tidigare i mänsklighetens historia räckte det med en liten dos av rädsla i rätt ögonblick, för att stoppa vem som helst av er. Att kontrollera mänsklig- hetens öde var helt enkelt en fråga om kemi. För även om ni förknippar rädsla med känslor, är det i fysisk mening bara ett resultat av en hel cocktail med olika kemikalier som släpps ut i ert blodomlopp, och när dessa kemikalier kommer in i ert system, så utlöser de alla dessa emotionella och fysiska symptom ni alla så väl känner till.

Vi talar om några otroligt små mängder kemikalier i form av hormoner som kan utlösa ett sådant kraftfullt gensvar. Inte undra på att denna mekanism ansågs vara ett idiotsäkert och avskräckande vapen för dessa varelser, som var fast beslutna att kontrollera mänsklighetens hjärna och hjärta.

Kom ihåg att ni har blivit vältränade i att följa er hjärna, och när hjärnan sitter i förarsätet kommer den alltid att utsättas för dessa kemiska utsläpp, som utlöser dessa kamp- eller flyktme- kanismer som är en viktig del i förlamandet av mänsklighetens inneboende krafter. Men nu när ni äntligen har lyckats ta er förbi detta system av ”andens seger över materien”, har ni också lyckats begränsa verkningarna av alla dessa kemiska reaktioner i era kroppar.

När hjärtat går tillbaka till sin rättmätiga plats vid rodret, kommer det alltid att veta hur det ska hantera dessa signaler som kroppen sänder ut vid varje given tidpunkt. För hjärtat kommer att veta hur det ska skilja mellan signaler som är viktiga att uppmärksamma, och att ignorera alla dessa falska varningsklockor som kan ringa med jämna mellanrum. Hjärtat kommer att veta när någon försöker spela er ett spratt, och då kommer det att höja sig över dånet av röster i sitt försök att skrämma er tillbaka till lydnad med en massa utbrott av ”falskt alarm”.

Hjärtat är säte för er själ när ni vistas i en fysisk kropp, och hjärtat kommer att veta när det ska agera och när det ska luta sig tillbaka och helt enkelt låta dessa vågor av kaos skölja över er. Så länge ni är i hjärtat kommer er kropp att lära sig att följa er inre visdom, och sluta falla för det gamla tricket att skapa kaos genom att skapa rädsla.

För denna kemiska cocktail av mental krigföring som frigörs närhelst de gamla rädsloinstinkterna triggas igång, är helt enkelt ett inprogrammerat gensvar. Det är faktiskt en av dessa gamla ”buggar” som inplanterades i ert system av dessa som behövde ett lämpligt sätt att kontrollera er på. Och vad de gjorde var att sätta in en sekvens av kemiska reaktioner som kunde utlösas på avstånd, genom att utsätta er för en vibration i form av ett specifikt urval av frekvensvågor.

På många sätt är det som att ni har en radiomottagare inom er, en som är inställd på en enda station, där den bara kan ta emot dessa låga frekvenssignaler som automatiskt kommer att utlösa samma förlamande fysiska och emotionella reaktioner varje gång. För som ni alla så väl vet, bara ansatsen till rädsla kommer att omintetgöra alla till synes välinformerade och förnuftiga reaktioner på dessa lågvibrerande vågmönster, och närhelst rädsla slår till lyckas det vanligtvis åsidosätta alla förnuftiga och väl uträknade svar.

Rädsla är som en skenande häst som inte bryr sig om i vilken riktning den rusar, så länge den blint kan fly bort från någon upplevd fara. Detta är kamp- eller flyktmekanismen i sin under- bara enkelhet. Den utplånar allt förutom den överväldigande känslan av fara, och på så sätt inaktiveras alla era andra sinnen.

Men inte så länge till, åtminstone inte för alla dem som i likhet med er, har lyckats befria sig själva från den gamla härskaren – hjärnan – och som har låtit hjärtat stiga fram och avlastat hjärnan från dess tidigare plikter. Så länge hjärtat återigen har kontrollen över kommandocentralen, kommer dessa lågfrek- venta moduler, som fortfarande sänds ut, att misslyckas med att nå radion inom er.

Ni har effektivt slutat lyssna på dessa gamla stationer av rädsla och ni har åter börjat lyssna på ett sådant sätt att er interna radio bara tar emot de nya frekvenserna, de som bara har ett budskap - det om kärlek. Det ni har valt att ta emot kommer att hjälpa till att ställa tillbaka alla dessa mekanismer på noll. Naturligtvis bär ni alla fortfarande på förmågan att producera samma kemikalier som används när er kropp behöver reagera på ett snabbt och beslutsamt sätt, men nu är skillnaden att ni kommer att veta vad och hur ni ska reagera, och ni kommer också att veta när det är falskt alarm, något som helt enkelt bara ska ignoreras.

Kom ihåg att de här gamla stationerna, som sänder ut dessa nödsignaler, fortfarande är mycket upptagna med att göra precis det. Och för dem som fortfarande väljer att lyssna på dessa utsändningar, kommer det inte att finnas något slut på produktionen av kemikalier, och de kan välja att bokstavligen dränka sig i dessa översvämningar av hämmande kemikalier som släpps ut i deras blodomlopp.

Rädsla är faktiskt fortfarande en mäktig närvaro i många människors liv, det vill säga, om de väljer att låta den vara det. För så många andra har kärleken fått en viktig plats inom dem, och kärleken är den ledstjärna som kommer få dem att fortsätta, oavsett vad resten av deras medmänniskor tycker. Även om rädslan kan ha en förödande inverkan på mänsklig- heten, är den ingen match för kärlekens kraft, och även om det här kan låta som titeln på en av era populära sånger, är det också ett verifierat faktum.

Kärleken är också en frekvens, och det är en frekvens av ett sådant omfång att den kan överskugga allt annat. När kärleken kommer in kan inget annat komma in och överskugga den. Ingenting i hela Skapelsen kan påverka kärleken negativt på något sätt. För KÄRLEK är den vibration som är Skapelsens höjdpunkt, och det som inte är förenligt med kärlekens frekvens kommer helt enkelt bara att studsa av och ledas bort av harmonins sköld som kärleksfrekvensen skapar inom allt som bär på den.

Kom ihåg att allt är energi, och kärlek är i en kategori för sig själv när det gäller frekvensens signatur. Eftersom Gud är Kärlek, är kärlek en frekvens-signatur av Gud. Och ni är också en del av denna skapelse, en del av Gud, och ni har burit på samma mottagare för att tona in till detta frekvensmönster inom er, från allra första början.

Men eftersom ni har genomgått en process för omprogram- mering, blev dessa kärleksreceptorer hämmade på ett sådant sätt att ni blev ett lätt byte för dessa härskare som ville att ni skulle leva upp till deras krav, så ni blev omjusterade för att gynna rädslans frekvens, som vi har talat om tidigare. Men nu har dessa gamla programmeringar blivit ogiltiga, så er kärleks- station är än en gång redo och klar att ta emot hela spektrumet av program som kommer från Källan. Hädanefter kan ni dansa fritt till de nya melodierna som strömmar in i själva ert väsen från Kärlekens Källa.

Vi vet att vi återigen talar i enkla termer om ett ämne som för många fortfarande innebär betydelsen av liv och död på ett mycket påtagligt sätt, men vi väljer våra ord på detta sätt för att påminna er alla om den glädje som ligger inbäddad i denna kärleksfrekvens. För ni har tillbringat de flesta av era liv i rädslans våld, och ni har vandrat på denna Jord med rynkad panna och bister min, nedtyngda av sorg och förtvivlan och alla andra negativa känslor ni kan komma på.

Känslor är också energier, och vad ni har varit utsatta för under så lång tid har fått er att dra er undan tunga angrepp av emotionella insatser, som har dragit ner i en nedåtgående spiral, till synes för evigt. Men nu har greppet från dessa gamla densiteter lättats upp, och nu är ni alla mer än kapabla att helt enkelt skaka av er resten av dem och låta er själ lyfta upp er som en ljus, skimrande ballong, hela vägen upp till himlen.

Med dessa nya kärleksfrekvenser kommer en glädje som kommer att lyfta er kropp och själ ännu högre, och med det kommer också den emotionella likvärdigheten av lätthet i form av lycka, glädje och en djup känsla av befrielse. Och det är därför vi är här, för att påminna er om att ni inte behöver bära på den gamla tyngden av känslomässig förlamning längre, för det är inte längre er att bära. Vi vet att vi har talat om detta ämne om och om igen, men än en gång, det tål att upprepas.

För ni har alla stigit upp på en ny scen nu, en som inte är avsedd för att spela ut alla gamla dramer, som ni har blivit så vana vid att spela. Det är nästan omöjligt för en del av er sluta. Men denna nya scen har satts upp i ett mycket annorlunda syfte, nämligen för ER att skapa från. För den här gången kommer ni att vara skaparna, ni kommer att vara regissörerna och ni kommer att vara ensemblen som sätter samman alltihop.

Nu är det upp till er att sätta upp reglerna, eller om det ska finnas några över huvud taget, det är upp till var och en av er att låta ert hjärtas önskan komma ut för att spela – i ordets rätta bemärkelse. För ni är nu fria att skapa och ni är inte längre tvingade att lyssna på samma gamla melodi om rädsla, och ni är verkligen fria att låta denna kärlek strömma in i er varelse och ut igen genom ert hjärta, era ögon, er röst och hela er kropp.

När ni väljer att anamma kärleken är det inte något som blir begränsat inom er, det är något som helt enkelt flödar genom er och ut till hela er värld igen. Så använd den och njut av att använda den, och vet att den aldrig sinar. Ju mer ni låter den här kärleken flöda, och ja vi använder orden ”den här” (this) med avsikt, för den här kärleken är inte bara er, den är allas – desto mer kommer detta flöde att öka. Och ju fortare ni lär er att släppa behovet av att kontrollera denna kärlek, desto fortare kommer resten av er värld att finna ett sätt att få tillgång till denna kärlek inom dem själva också.

Ju mer kärlek ni lyckas sända ut i etern från ert eget öppna hjärta, desto lättare blir det för dem som fortfarande lyssnar till utsändningarna om rädsla, att höra kallelsen från denna vackra melodi, över dånet av desinformation. Det är därför vi fortsätter att påminna er om att helt enkelt låta kärleken flöda in i ert hjärta, för så fort den kommer in till er underbara sändare kan den sändas tillbaka ut igen i alla riktningar, och vidröra miljontals andra hjärtan och puffa på gnistan som ligger vilande inom dem, och sätta eld på den på ett sätt som gör att anslutningen inom dem till den gamla mekanismen klipps av en gång för alla.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Anmäl
2014-05-12 05:49 #12 av: Cristine

Kärlek över alla gränser

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.