Övrigt

Vår nya stora folksjukdom, SJÄLSLIG ANOREXI!

2014-03-05 22:03 #0 av: Gahella

Grunden till den "själsliga anorexin" handlar om bristen på bekräftelse för den vi är. Behovet av bekräftelse och att bli sedd finns hos varje människa. Men har vi sökt och fått bekräftelse uteslutande genom det vi har, gör och presterar så håller det bara så länge vi finner nya saker att fylla på vårt liv och vår vardag med, det vill säga vi ska helst ha en fulltecknad agenda samt genom att vi skaffar oss mer och mer samt nyare och nyare "prylar" och nya prestations mål.

 

Genom hela livet bedöms vi och får bekräftelse efter vad vi har, gör och presterar i stället för att bedömas och få bekräftelse genom den person vi är, detta innebär att vi i västvärlden idag blir mer och mer själsligt utarmade. Det visar sig som en slags "själslig anorexi" som blir allt vanligare idag. I takt med att vi människor starkare prioriterar rationellt tänkande, ekonomi och materiella ting så blir våra inre behov försummade. Vi lever hela våra liv utifrån och in istället för inifrån och ut. Detta är grundorsaken till all "utbrändhet" och alla stressjukdomar idag, vilket innebär att det även är grundorsaken till alla långtidssjukskrivningar och att de flesta i vårt samhälle mår dåligt idag.

 

Vår sociala omvärlds krav och förväntningar styr därför hela vårt liv. Mer eller mindre medvetet och omedvetet försöker vi att leva upp till dessa På så sätt sätter vi våra inre behov på undantag, trycker ner dem och försöker att glömma bort dem. men det håller inte i längden, gapet mellan den vi är och den vi visar utåt blir allt större och till slut är krisen ett faktum. Vi vet inte vilka vi egentligen är eller vart vi är på väg i livet. Livet mister sin mening, vi blir deprimerade får ångest och tappar lusten till allt. Samtidigt blir vi rädda, vi känner inte igen oss själva utan vi hamnar i ett existentiellt tomrum vilket är symtomen på de flesta som inte mår bra idag.

 

Tomheten inom oss står ofta i proportion till värdet vi gett oss själva och hur mycket av oss själva vi tidigare fått bekräftat. Lösningen på krisen ligger i att hitta nya sätt att förhålla sig till sig själv och att leva livet enligt sina egna premisser. Att få förståelse för sig själv och att komma till en insikt om hur vi vill leva. Genom att lyssna inåt för att ta reda på hur vi vill leva vara och agera vilket innebär att leva inifrån och ut inte som nu utifrån och in. Detta innebär att fylla upp det här tomrummet med ett liv som är meningsfullt för mig dvs. leva, vara och agera utifrån vad som känns inifrån mig själv.

 

Den här själsliga anorexin visar sig genom att en stor del av människorna i vårt samhälle idag mår dåligt viket visar sig genom t.ex. alla långtidssjukskrivningar, samt alla förtidspensioneringar. Vi rusar med halsbrytande fart in i det nya årtusendet, fångade i ett samhälle som förändras snabbare än något tidigare samhälle i mänsklighetens historia. Vår värld är som en ostyrd missil, vi har mer fart än kontroll.

 

Det är verkligen en varböld som vi lever i. Du behöver ingen doktorsgrad psykologi för att veta att Sverige och i hela världen håller vi på att misslyckas inom bokstavligen varje mänskligt funktionsområde. Skilsmässofrekvensen är enligt vissa källor så hög som 57, 7 procent, och den genomsnittliga varaktigheten hos ett nytt äktenskap är tjugosex månader. En stor procent av landets befolkning lider av sjuklig fetma. Antalet anmälningar om känslomässig vanvård av barn har ökat de senaste tio åren. Var fjärde kvinna har utsatts för sexuella övergrepp. Självmordsfrekvensen ökar exponentiellt. De flesta av oss kommer att drabbas av en allvarlig depression någon gång i livet, följaktligen är antidepressiva och ångestdämpande preparat en multimiljardaffär för läkemedels- industrin i världen. Nya epidemiologiska prognoser förutspår att den vanligaste dödsorsaken bland 20 till 40-åringar inom en snar framtid kommer att vara just hjärt och kärl sjukdomar, samt depression med självmord som följd. Unga männi- skor dör utan synbar anledning i plötslig vuxendöd. Alla sorters drogmissbruk ökar katastrofalt samt även spelmissbruket ökar bland befolkningen i vårt land. Våldet sprider sig ohämmat, inte bara på gatorna utan även i hemmen. Varje år utsätts vi för ett mycket stort antal egendomsbrott, medan även en stor del faller offer för våldsbrott. Fertiliteten i hela västvärlden sjunker drastiskt. Männens spermie produktion och kvalitet har halverats. Kvinnor får allt svårare att bli gravida. Carl Djerassi, mannen som uppfann p-pillren, sade på en konferens: "Sedan 50-talet har vi försökt förhindra graviditeter, nu får vi koncentrera oss på att främja dem".

 

Våra ungdomar är också på väg i fel riktning då många av våra skolbarn har prövat alkohol i tidig ålder samt många av dessa har även experimenterat med droger, för att inte prata om alla olika ätstörningar som ökar och drabbar många av våra ungdomar. Självmordsförsöken ökar även bland våra ungdomar. Antidepressiva och ångest dämpande preparat ökar med stegrande hastighet bland våra 10 åringar. Barn och ungdomar lider av svåra stressymptom. Huvudvärk, sömnsvårigheter, ryggont, depressioner och ökat våld. Minst 62 procent av alla våra barn och ungdomarna i Sverige mår inte bra, enligt nya undersökningar. Höga krav och högt tempo leder till magont, huvudvärk och i sämsta fall självmord. Barnens behov måste nu tas på allvar.

 

Situationen är mycket allvarlig. Hela vår kultur är i fara. Professorn i neurokemi vid Göteborgs Universitet Rolf Ekman anser att vi de senaste decennierna har vi i den industrialiserade världen byggt upp ett självdestruktivt samhälle som bryter ner sina egna medborgare. Ett "kamikaze samhälle" Jo, det är det han menar, och så talar han om "Homo konsumensis", Farbror von Anka syndrom och om behovet av en ny "produktiv humanism", ett samhälle i människans tjänst. Först drabbas hjärnan, tror Rolf Ekman själv. Man vet att hippocampus, som styr delar av minnes funktionen, och de två pannloberna, som styr vår personlighet, krymper hos de med själslig anorexi.

 

De försvagas strukturellt, det vill säga hjärnceller försvinner och dör, och funktionellt, det vill säga hjärnceller som är kvar fungerar annorlunda än förut. Minnet blir sämre, känslorna blir avtrubbade, empatiförmågan sjunker, det blir svårt med relationer, humör, vila, tanke verksamhet. Sedan drabbas hjärtat, immunförsvaret och därmed övriga delar av kroppen. Det ger hjärt- och kärls jukdomar, diabetes, magproblem, ryggont, huvudvärk, sovstörningar, depressioner m.m . Listan kan nästan göras oändlig. Det är en folksjukdom med många olika symtom, säger han.

 

Vi står handfallna inför problemen. Nu dras också våra barn in i samma negativa spiral. Vi måste sätta stopp nu! Då det är så att våra barn och ungdomar gör som vi gör inte som vi säger, alltså för att hjälpa våra barn och ungdomar till ett bättre liv så handlar det om att vi vuxna förändrar vår egen livsstil

 

Men för att vakna upp så handlar det nästan om att vi ska råka ut för en livskris endera en fysisk, psykisk, ekonomisk eller materiell smäll i livet för att vi i bästa fall ska börja att uppskatta livet och för att ta tag i våra liv. Men det är först då vi börjar att fundera över vad det verkligen är som vi vill ha ut av våra liv, vilket liv vill jag egentligen leva och först då ställer vi oss frågorna: Vem är jag ? Hur vill jag leva ? Vilka är mina syften i livet ? Är det bara för att skaffa oss en familj och konsumera oss till ett liv eller är det någonting annat vi verkligen vill, det är den stora frågan.

 

Men utan en livskris är det svårt att hitta sig själv då vårt jag skapas genom det utanför oss, vi har bara en påklistrad identitet. Då vi bara "spelar olika roller" utan att känna efter vilken vi egentligen är under fasaden, då det är enklare att bara följa med och att befinna sig i centrifugen där vi vet vilken roll vi spelar och vilken status vi har. Vi människor idag är inte levande utan bara existerande, vi lever bara efter vad våra arbetskamrater, kompisar, media, reklamen, samt vad all annan påverkan anser hur vi ska vara. Vi har egentligen inget eget liv.

 

Vänta inte på livskrisen utan gå ifrån slentrianen och skapa dig ett eget liv och inte bara efter omgivningen krav och skapade standard. Om vi känner att vi inte är någon, genom att andra människor tycker och tänker åt oss, då handlar det om att börja tänka och känna efter, hur vi verkligen vill leva våra liv, hur vi verkligen vill vara och agera, känna, tänka utan att vara rädd för att andra ska ogilla oss. Därför har jag skrivit den här boken för att hjälpa dig att få en möjlighet att vakna upp och börja att rätta till det som känns fel i din livstillvaro.

 

Våra nuvarande kollektiva livslögner ger oss inte några tydliga regler ifråga om hur vi bär oss åt för att må bra, förutom att konsumtion är värdemätaren nummer ett. Vi befinner oss i en mellanfas. Våra kollektiva livslögner börjar ifrågasätts allt mer medan det nya individorienterade synsättet ännu inte hunnit etablera sig.

 

Vi befinner oss i ett utvecklingsskede där individen får en större betydelse. Allt fler utgår från ett mer individuellt perspektiv och väljer egna sanningar som motsvarar deras strävan efter personlig utveckling. Därför har värden som individualitet, möjligheter och utveckling ökat i betydelse.

 

Lösningen är dock inte att byta ut samtliga våra gamla livslögner mot nya livs sanningar. Det finns tidlösa värden som alltid kommer att vara viktiga oberoende av synsätt såsom ärlighet, frihet, ödmjukhet och respekt. Men det nya är att var och en blir sin egen värde källa. Vi behöver bli medvetna om att vi själva måste ta ansvar för att utveckla våra egna personliga värden. Det är det som är den stora förändringen. Det fantastiska är att vi samtidigt utvecklar våra personliga förmågor och alla intelligenser. Vi får allt på en gång.

 

Men vi har ännu inte insett vikten av att utveckla de personliga värdena eftersom vi har arbetat för lite med detta. De är fundamentet vi står på och som visar hur vi ska gestalta vår värld och våra liv. De är grunden för vår inre motivation och därför tar det lite tid att upptäcka dem. Vi behöver fråga oss själva vilket värde vi vill tillföra vårt liv, arbete och våra relationer. Vad är det som verkligen är viktigt för oss? Vad är det som skapar äkta mening, genuin stolthet och bestående glädje? Hur påverkar jag min hälsa och min kropp så att den blir stark och håller mig frisk? Vi behöver stanna upp och reflektera över detta, för ingen annan än vi själva kan svara på vad som gäller för oss.

 

Detta ger oss helt nya förutsättningar. De gör att vi medvetet kan förändra vår situation och skapa de förändringar som vi önskar. Konsekvensen blir att vi själva måste ta ansvar och vi kan inte längre förvänta oss att svaren kommer utifrån och läggs i vårt knä. Det betyder också att vi inte längre kan skylla ifrån oss. Med andra ord: Om vi är missnöjda med vårt liv, vårt arbete, vårt samhälle eller med den värld vi lever i kan det endast bero på två saker, att vi inte vet vilka våra personliga värden är eller att vi inte lever efter dem.

 

Att upptäcka och utveckla sin inre värde källa inom sig själv är ett stort engagemang som tar tid och innebär en viss möda. Men det är också roligt och spännande, och belöningen är alltid många gånger större än insatsen.

 

Varför är det så svårt att få det nuvarande systemet att förändra sig? Därför att det finns stora ekonomiska intressen investerade i att behålla det. Vi lever numera i en gränslöst finansiellt styrd värld. De globala företagsjättarna är inte bara multinationella utan de sträcker sig likt amöbor över många olika fält och behärskar hela marknader. Till exempel finns det inom medierna internationella koncerner som äger allt från filmbolag, popstjärnor, TV kanaler och tidningar till leksaksfabriker och läskedrycker. De finansierar politiska kampanjer bedriver lobbying och världen är deras marknad.

 

Men vad händer när vår verklighet kontrolleras av globala koncerner? De har mer makt än ett land någonsin haft och de har möjlighet att manipulera och vinkla den information vi får. Nio bolag dominerar i stort sett hela världens massmedier. Vem står för det oberoende, fria tänkandet ?

 

Ett århundrade har passerat sedan den "moderna människan" gjorde entré. Mycket har förändrats vi har fått ett friare samhälle där vi kan välja boplats, land, arbete, religion, bilmodell och partner. Men det gör utmaningen desto större. Undersökningar visar att vi inte heller mår bättre eller är gladare än för hundra år sedan. Vi har skapat ett samhälle som är helt inriktat på konsumtion och snabba lösningar där vi helt förlitar oss på att vetenskapen ska rädda oss. Men vi börjar upptäcka att denna livsstil saknar något väsentligt och ett djupare innehåll. Allt fler försöker att finna något nytt även om de inte vet vad.

 

Vi kan konstatera att konsumtionssamhället har skapat ett beroende av yttre faktorer såsom skräpmat, alkohol, socker, cigaretter, droger, läkemedel, TV Internet och ständig aktivitet. Begäret stillas och det eftersökta välbehaget uppnås, så länge vi fyller på och förnyar våra prylar. Men detta tar varken bort själslig smärta, tomhet eller gör att vi mår bättre. I längden skapar detta bara ett ännu större begär och sug. Det blir till en sorts katt och råtta lek som ger en uttröttning av vårt system. De kemiska beroendena påverkar vårt nervsystem och försvagar psyket. Det tar oss längre ifrån oss själva och gör oss till perfekta, effektiva och utifrånstyrda människor, något som passar bra för organisations värdenas företrädare. Resultatet blir kanske till och med mer maskin än människa. Livet är en kamp och endast de bäst lämpade överlever. Den sociala utslagningen börjar tidigt och skolan är endast en inrättning för att bekräfta de som redan är bra och duktiga.

 

Är du med eller är du utanför ? Det gäller att hålla sig på rätt sida så att du inte friställs, blir sjukskriven eller på andra sätt ställs utanför produktionsmaskinen. Vår samhällsstruktur driver på oss och vi kämpar och strävar lydigt vidare, för att komma framåt och uppåt i livet. Allt för att inte halka efter på konsumtions kurvan. Äktenskap, relationer och barn offras i kampen. Det är priset vi får betala för att vara med. Det kan handla om att lyckas på andras bekostnad, att ta sig fram och förbi de andra i krondiket eller ledet. Precis lika som i krig, då vi befordras för att någon annan har stupat

 

Ett gammalt kinesiskt ordspråk säger att när vi haft bråttom så gäller det att stanna upp och vänta på sin själ. Det moderna samhället har som helhet rusat på och stressat allt mer under de senaste 40 - 50 åren. Vi har skyndat framåt i längtan efter materiell och teknisk utveckling. Allt har gått ut på aktivitet, skapande och görande, och då finns det ingen plats för livets djupare inre mening. Vi har sprungit ifrån oss själva. Nu har tiden kommit för att stanna upp och hämta in vår förlorade själ. Vi behöver inte leva på det här sättet. Varför ska våra liv vara svårt? Vi kan successivt ändra livsstil och komma ifrån det som innebär kamp, motsatser, ansträngning och någon form av tävlan. Det innebär att vi väljer att gå i den riktning som tillför oss något hela tiden.

 

Livet blir mycket enklare när vi skalat bort det oväsentliga. Nästan alla människor som tagit sig igenom någon form av en allvarlig livskris kan berätta att de har fått en förbättrad livskvalitet. De är närvarande i livet, avsätter tid för de saker och människor som är värdefulla. De värdesätter sina liv. Men det är inte förrän dessa förändringar har skett som dessa inser vad de gick miste om tidigare i sitt liv. Där allt gick ut på att konsumera sig till ett liv.

 

Det finns ingen mall för hur livet ska levas. Det enda sättet är att stanna upp och fundera över hur du skulle vilja leva det. Reflektera över vad som ger dig glädje och lust. Vad ger ditt liv mening? Vilket innehåll skulle du ge ditt liv om du själv fick välja? Du får välja! Ingen annan kan göra det åt dig. Vänta in dig själv tills du är redo för en förändring, men vänta inte för länge. Den väg du vandrar blir den du är. Det är resan och vägen, inte målet som är själva livet. Detta kan ingen ta ifrån dig.

 

Fundera över var du är just nu. Är du på väg till något som betyder mycket för dig eller inte? Ska du träffa någon eller göra något som har stor betydelse för dig eller inte? Svaren på dessa frågor visar var du är. Slå upp din kalender, se på de senaste tre månadernas inbokning och fråga dig om de har varit meningsfulla och viktiga möten. De flesta häpnar när de upptäcker hur lite som egentligen var värdefullt.

 

På våren och hösten vill vi automatiskt städa i våra fysiska kroppar och i våra bostäder. Bara för att vi gör oss av med ting vi inte längre behöver, behöver vi inte ha trista och tråkiga hem. Ting som används är levande, de får en egen identitet, en egen personlighet. Ting som inte används till någonting, varken fysiskt eller mentalt, har låg energi. Denna låga energi drar ner vår arbetsenergi och livskraft. Vi förstörs av dem. Alla som har fastat eller på annat sätt städat upp i sina kroppar vet vilken underbar känsla det är att känna sig ren. Alla som har storstädat i sina hem vet vilken underbar känsla det är att rent omkring sig.

 

Alla som har prövat olika mentala tekniker eller på annat sätt gjort sig av med skuldkänslor, kritiserande, klander och annat mentalt skräp vet hur underbart det känns att ha gjort en mental rengöring i sitt inre .Tillåt dig själv att göra dig av med allt gammalt skräp i och omkring dig. Det är en del av växandet som människa. Den som inte städar bort det gamla och negativa har ingenstans att plocka in det nya fräscha och positiva. 

 

/Kjell Haglund


Anmäl
2014-03-05 22:08 #1 av: Stallmima

Följer

Anmäl
2014-03-05 22:17 #2 av: Sjöstjärna

Frågan är om det överhuvudtaget är speciellt hälsosamt att söka bekräftelsen utifrån, oavsett om det handlar bekräftelse för vad man gör eller vem man är. Det kanske snarare är så att vi behöver lära oss att bekräfta oss själva som det skrivs om här.

http://www.overlevnadsguiden.se/personligutveckling/bekraftelsebehov-2/

Anmäl
2014-03-05 22:20 #3 av: fuzzie

Följer jag med! Glad 

Anmäl
2014-03-05 23:30 #4 av: Cristine

Detta borde vara uppklistrat på varje telefonstolpe Gahella!

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2014-03-05 23:32 #5 av: Gahella

Tack för att ni läser och kommenterar Glad

Håller med dig Sjöstjärna vi måste börja bekräfta oss själva istället för att vänta på den utifrån, för då är vi helt utelämnade till om den kommer eller inte. Och om vi inte kan bekräfta oss själva kommer vi vara som svarta hål som inte får nog då det inte finns en botten i oss som tar emot.

Och personligen tror jag detta bekräftelsebehov handlar om att ingen ser oss som barn för våra föräldrar var alltid upptagna med någonting annat. Har personligen reagerat starkt på alla barn som ställer sig framför webkameror inför okända, och kanske är det ett stort behov av att bli sedd som ligger i botten? Så det är kanske dags att fler föräldrar drar upp huvudena från FB, eller var de nu befinner sig och engagerar sig lite mer i sina barn?


Anmäl
2014-03-05 23:37 #6 av: Gahella

Ja eller hur Cristine, och hoppas samtidigt alla läser och förstår så vi vaknar upp ur denna bedrövelse någon gång!


Anmäl
2014-03-06 00:03 #7 av: Morphogenesis

#0 "Självmordsfrekvensen ökar exponentiellt."

Vilken källa har du använt där? De siffror jag sett visar på en motsatt trend, att självmordsfrekvensen avtar.

Anmäl
2014-03-06 02:05 #8 av: [KosmosBill]

#0 Otroligt bra text.

Vi lever i ett surrealistiskt samhälle där allt verkar vara bak och fram.

Cancerfonden säger att 1 av 3 får cancer och det stämmer nog. Snart är det kanske 1 av 2. Men....de frågar aldrig efter orsakerna. Hur svårt kan det vara? Spelar de dumma? 

De sprutar gift på maten och tillsätter allehanda  farliga kemikalier.

Mikrovågsstrålningen är idag ofta 10 miljarder ggr den naturliga bakgrundstrålningen p.g.a. 3/4G-master, wifi, trådlösa nätverk m.m. Barnen blir sjuka i skolan av strålningen.

2000 kärnvapensprängningar har påverkat strålningen på planeten.

Krig och svält och elände. En misslyckad civilisation!

Cirka 200 djur och växtarter utrotas varje dag. 

Planeten är döende men det sovande folket blundar för verkligheten och låter ignoransen vara sin ledstjärna. När fan ska de vakna?

Regeringarna styrs av krafter som verkar bakom kulisserna och media ser till att hålla tramskulturen och det kommersiella tänkandet vid liv.

Barnen blir helt förvirrade och drömmer om läppförstoringar och kändisskap.

Läkemedelsbolagen hittar på sjukdomar som inte finns och kallar dem ADHD och allt möjligt. Det är i stället symptom på de gifter och annat folk utsätts för. Kan barnen inte sitta still i en själlös skola som bl.a. lär ut att där inte finns någon mening med livet så blir de nerdrogade med "mediciner" som orsakar självmord.

Så går det till idag. Det kan knappast fortsätta utan att folk börjar att lägga ihop 1+1 tycker man. Dårskapen och ondskan har blivit så tydlig idag.

Anmäl
2014-03-06 09:36 #9 av: Gahella

Exakt så KB!

Och nu på ifokus gör reklam för "smarta" elmätare, och som är livsfarliga enligt en f.d microsoftchef som tagit bladet från mun nu när han avgått och varnar för all data-och mobilstrålning.


Anmäl
2014-03-06 12:55 #10 av: Indiania

Tack Gahella för en mycket bra artikel, önskar att fler kunde ta till sig detta och få mera lugn i sitt sinne.

" Var nära naturen - var när dig själv "

 

Anmäl
2014-03-06 16:41 #11 av: Gahella

Tack själv Indiania och har precis samma önskan som du Hjärta


Anmäl
2014-03-06 17:07 #12 av: Marr

Ja verkligen och så ska man medicineras för att man är olycklig när det är hela systemet som är åt helsike och förgiftat. T.o.m. små bebisar medicineras med Theralendroppar när dom skriker om nätterna och det är inget nytt. Tidigt ska det börjas. 

Tycker det är konstigt att vi inte är mer förstörda än vad vi är...eller är vi kanske det förresten? Å vad ska det bli med det om detta får fortsätta?

En del skolor har meditation och avkoppling på schemat och det har visat sig ge strålande resultat. Klasser blir lugna och de klarar av sina uppgifter. Mycket knepigt att man inte för in det på schemat när det visat sig fungera så fint.

Fast det gynnar ju inte läkemedelsindustrin precis...

Nu får man smarta elmätare gratis också...

Ja KB önskar att fler snart kan lägga ihop 1+1 som du utrycker det. Vore förbaskat konstigt annars.

Gillar skarpt det ni säger här, för så är det!

Superbra & viktig tråd, tack Gahella!

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.