Ljus & Upplysning

Mycket goda nyheter :)

2014-02-21 15:48 #0 av: Gahella

This, just in the last 3 months:

 • The “world’s least sustainable corporation” has committed to stop destroying the rainforest 
 • Three huge clothing manufacturers have stopped torturing rabbits for their fur 
 • The biggest corporate power grab in a generation has stalled in the US Congress, and is facing growing opposition around the world 
 • The UK government has put plans to sell citizens’ private medical data to corporations on hold

Our growing community of more than 3 million people played a crucial role in every one of these victories -- and many, many more! It’s been an exciting few months.

Meanwhile, we’re pushing forward in other areas, too. A massive US garden store has confirmed to us that it's developing a policy on neonics, the pesticides that are killing the bees. We’ve filed a legal request to fight back in the courts against Bayer’s attempt to overturn Europe’s ban on these poisons. And more and more companies are making strong commitments to remove conflict palm oil from their products. Things are happening fast.

But let’s be clear: The fight against corporate power is a big one. In almost every country, and on almost every issue, big corporations are fighting against the issues we care most about. From environmental protection to human rights to economic justice, corporate power is a huge part of the problem. And until we name it and fight it, we can’t win.

And that’s why there is huge hope in the SumOfUs community. Together, we’re 3 million people strong -- and we hold tremendous collective power over the corporations that increasingly control our democracies.

Thanks for being a part of it. Towards the next 3 months,

-- Taren Stinebrickner-Kauffman, Executive Director

PS: Get ready for some groundbreaking campaigning in the months ahead to stop the Trans-Pacific Partnership and challenge giant corporations like Monsanto, as well as the launch of SumOfUs in German, French and Spanish (with more to come). Chip in to make it happen here.

Campaign updates

VICTORY! Saving Tony the Tiger and the rainforest from the “world’s least sustainable corporation”

TonyAfter months of organized pressure against Kellogg's and its massive partner Wilmar International -- a palm oil company that Newsweek named the “world's least sustainable corporation” -- both companies are taking action to protect the rainforest!

Kellogg’s and Wilmar have both signed commitments to eliminate deforestation from their supply chains in the next two years -- in what the Guardian called a “major success for environment and consumer groups”. We played a key role in pushing these companies over the line. Here's just a few of the things we did together:

 • Bombarded Kellogg's with hundreds of thousands of petition signatures and thousands of phone calls 
 • Worked with organizers in Michigan (where Kellogg’s is based) to pressure executives on their home turf, generating reams of media coverage 
 • Delivered tens of thousands of personal messages to Kellogg’s CEO, and met personally with the company’s head of sustainability 
 • Put the campaign on investors’ radar, who proposed the issue for discussion at the company’s AGM to increase the pressure 
 • Helped publish a report that exposed Wilmar's role in illegal destruction of orangutan habitat

Kellogg's commitment raises the bar for other consumer companies -- who we're getting ready to target soon. And because Wilmar controls nearly half the world’s palm oil trade, this could represent a massive sea change in the industry. We’re working with partners to make sure they implement their commitments on the ground -- groups like Catapult Campaigns, Rainforest Action Network and Greenpeace -- all of whom were crucial in winning this campaign, too.

This is great news for Tony the Tiger, and for the survival of Southeast Asia’s rainforests. It's one of our biggest victories to date as a community -- and a very, very big deal.

Read More: Original petition
Press: Bloomberg | Clean Biz 

 

WE WON: They stopped torturing and killing bunnies for their fur!

BunniesWhen we saw the horrific video footage showing rabbits screaming in pain as their fur was torn off at angora farms in China for the sake of “fashion” -- we knew we had to act. We got in touch with PETA to put pressure on three clothing manufacturers to stop production of their angora products -- and they did!

Topshop was the first to topple, after five days of pressure from SumOfUs members around the world. Not satisfied, we moved on to Asos -- who promised to never sell angora on its website again. Next, we asked clothing giant Zara to suspend orders of angora -- who were initially refusing to act.

After a week of pressure, Zara caved! SumOfUs members mobilized almost 300,000 petition signatures and thousands of comments on Zara’s Facebook wall. 330 people signed up to our Super Bunny Warrior Team, and over 200 people personally delivered the petition to Zara stores to force them to act.

Read More: Original petition
Press: Daily Mail | Huffington Post | LA Times 

 Skrivgärna under pågående aktionerna, ju fler vi är desto större tryck http://sumofus.org/campaigns/


Anmäl
2014-02-21 15:50 #1 av: Gahella

Och på google-svenska:

Detta, bara under de senaste 3 månaderna:

 • I "världens minst hållbara företag" har åtagit sig att sluta förstöra regnskogen 
 • Tre stora klädtillverkare har slutat tortera kaniner för deras päls 
 • Den största företagens maktövertagande i en generation har fastnat i den amerikanska kongressen, och står inför en växande opposition i världen 
 • Den brittiska regeringen har lagt planer på att sälja medborgarnas privata medicinska data till företag på is

Vår växande gemenskap av mer än 3 miljoner människor spelat en avgörande roll i var och en av dessa segrar - och många, många fler! Det har varit en spännande några månader.

Samtidigt, vi driva på andra områden också. En massiv amerikanska trädgård Butiken har bekräftat för oss att det är att utveckla en politik för neonics, de bekämpningsmedel som dödar bina. Vi har lämnat in en rättslig begäran om att slå tillbaka i domstol mot Bayers försök att stjälpa Europas förbud mot dessa gifter. Och fler och fler företag att göra starka åtaganden för att undanröja konflikter palmolja från sina produkter. Saker händer snabbt.

Men låt oss vara tydliga: Kampen mot företagens makt är en stor en. I nästan alla länder, och på nästan varje fråga, är stora företag kämpar mot de frågor vi bryr oss mest om. Från miljöskyddet för mänskliga rättigheter till ekonomisk rättvisa, är företagens makt en stor del av problemet. Och tills vi name it och bekämpa den, kan vi inte vinna.

Och det är därför det finns stort hopp i SumOfUs samhället. Tillsammans är vi 3 miljoner personer starka - och vi håller enorm kollektiv makt över de företag som i allt högre grad styr våra demokratier.

Tack för att vara en del av det. Mot de nästa tre månaderna,

- Taren Stinebrickner-Kauffman, verkställande direktör

PS: Gör dig redo för några banbrytande kampanjer under de kommande månaderna för att stoppa Trans-Pacific Partnership och utmaning storföretag som Monsanto, samt lanseringen av SumOfUs på tyska, franska och spanska (med fler kommer). Chip in för att göra det hända här.

Campaign uppdateringar

SEGER!  Saving Tony Tiger och regnskogen från "världens minst hållbara företag"

TonyEfter månader av organiserat tryck mot Kelloggs och dess massiva partner Wilmar International - en palmoljeföretag som Newsweek utsetts till "världens minst hållbara företag" - båda företagen vidtar åtgärder för att skydda regnskogen!

Kelloggs och Wilmar har båda undertecknat åtaganden att eliminera avskogning från sina försörjningskedjor inom de närmaste två åren -. på vad The Guardian kallade en "stor framgång för miljö-och konsumentgrupper" Vi spelade en viktig roll i att driva dessa bolag över linjen. Här är bara några av de saker vi gjorde tillsammans:

 • Bombarderade Kelloggs med hundratusentals namnunderskrifter och tusentals telefonsamtal 
 • Arbetat med arrangörerna i Michigan (där Kelloggs bygger) till tryck chefer på deras hemmaplan, genererar mängder av mediebevakning 
 • Levereras  tiotusentals personliga meddelanden till Kellogg VD , och träffade personligen med företagets chef för hållbar utveckling 
 • Sätt kampanjen på investerarnas radar, som föreslog att frågan diskuteras på bolagets årsstämma att öka trycket 
 • Hjälpte offentliggöra en rapport som utsätts Wilmar roll i olaglig förstörelse av orangutang livsmiljö

Kellogg engagemang höjer ribban för andra konsumentföretag - som vi är redo att rikta snart. Och eftersom Wilmar kontrollerar nästan hälften av världens palmoljehandeln,  kan detta utgöra en enorm stor förändring i branschen.  Vi arbetar med partners för att se till att de genomför sina åtaganden på marken - grupper som Catapult kampanjer, Rainforest Action Network och Greenpeace - vilka alla var avgörande för att vinna den här kampanjen också.

Detta är goda nyheter för Tony Tiger, och för överlevnaden av Sydostasiens regnskogar. Det är en av våra största segrar hittills som en gemenskap - och en mycket, mycket stor affär.

Läs mer:  Original petition
Press:  Bloomberg  |  Clean Biz 

 

VI VANN:  De slutade att tortera och döda kaniner för deras päls!

KaninerNär vi såg den fruktansvärda videofilmer visar kaniner skriker i smärta som deras päls slets av vid angora gårdar i Kina för sakens skull "mode" -. Vi visste att vi var tvungna att agera Vi fick kontakt med PETA för att sätta press på tre klädtillverkare att stoppa produktionen av sina angora produkter - och de gjorde!

Topshop var först med att störta , efter fem dagars påtryckningar från SumOfUs medlemmar runt om i världen. Inte nöjd, vi flyttade till Asos -. som lovade att aldrig sälja angora på sin hemsida igen Därefter frågade vi klädjätten Zara att avbryta order av angora - som initialt vägrar att agera.

Efter en vecka av tryck, vika Zara! SumOfUs medlemmar mobiliseras nästan 300.000 namnunderskrifter och tusentals kommentarer på Zara Facebook-vägg. 330 personer anmält sig till vår Super Bunny Warrior Team , och över 200 personer personligen levererade petitionen till Zara-butiker för att tvinga dem att agera.

Läs mer:  Original petition
Tryck:  Daily Mail  |  Huffington Post  |  LA Times 


Anmäl
2014-02-21 15:53 #2 av: Cristine

Wow..tack Gahellaa!

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2014-02-21 15:57 #3 av: Gahella

Ja visst blir man glad Skrattar


Anmäl
2014-02-21 20:39 #4 av: Amon

Så underbart Gahella! Skrattar

Ja tänk vilken stor skillnad det faktiskt kan göra att sprida och underteckna dessa massmail om olika viktiga frågor som vi vanliga medborgare kan göra! Som tex.: http://www.avaaz.org/en/  Tummen uppGlad

Jag tänker också på detta meddelande från Saint Hilarion som jag lade in i denna tråd för drygt två veckor sedan:

http://utomjordiskt.ifokus.se/discussions/52c9e2ad8e0e740e4200028e-saint-hilarion-2014?discussions-1

"Utvecklingens strömningar skiftar till förmån för en höjning till ett högre medvetande för alla på planeten. Det är genom att öppna sig för ett högre medvetande som mänskligheten gör framsteg till ett mer upplyst samspel med andra. Som vi tidig- are har sagt; det här är ett steg som knappast märks till en början, men ett steg som kommer att bli mer tydligt i framtiden. De på Jorden som håller en hög ljusnivå, ombeds att hålla den högre visionen av den värld de vill skapa. Det kommer en tid när alla era ansträngningar börjar bli sedda som mirakulösa förändringar för att åstadkomma förbättringar för alla på pla- neten. Börja med att föra register över alla små och positiva förändringar som ni märker i världen omkring er, och ni kommer snart att se hur er lista växer och utvidgas." Tummen upp

Anmäl
2014-02-21 21:35 #5 av: Cristine

Precis Amon..det stämmer!

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2014-02-22 05:55 #6 av: Marr

Hann knappt öppna datorn i går och kopierade detta från mina mail nu på morron.

Så har du lagt in detta Gahella, häftigt! Tack för översättningen också!

Ja det är bra att vi får uppdateringar på resultaten av vårt klickande och protesterande hos dessa organisationer. Positiv feedback ger energi mitt i eländet.

Just det Amon!

                      Tummen uppTummen uppTummen uppTummen uppTummen uppTummen uppTummen uppTummen upp

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2014-02-22 09:17 #7 av: Gahella

Ja det är glädjande för ibland känns det som det inte händer något bra alls.

Vad fint Amon att du kunde referera till ett det brevet. Det gäller att minnas dem och det gör inte jag alltid, tyvärr

Ja detta är verkligen ett kvitto på att det lönar sig att skriva under på dessa aktioner Hjärta


Anmäl
2014-02-22 12:16 #8 av: Cristine

Ojaa, det är viktigt!

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2014-02-22 20:06 #9 av: Gahella

Fler goda nyheter :)

Ekologisk mat slår försäljningsrekord

STOCKHOLM. Försäljningen av ekologiska varor i Sverige ökade med elva–tolv procent under 2013, enligt Krav.


Anmäl
2014-02-24 05:15 #10 av: lyrah

Låter toppen:)

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.