Kanaliserade budskap

Eireport Blog

2014-02-11 14:28 #0 av: Amon

Här är en ny sida som öppnat upp efter att Gaia Portal avslutat sina meddelanden. Den startade i fredags den 7:e februari - och här kommer sannolikt att komma regelbundna meddelanden:

Éireport Blog Operativ ...

7 Feb

eireport_logo_thumb_1 Vi i Éireport gruppen noterar att denna kommunikationsportal nu är i drift.

Anmäl
2014-02-11 14:31 #1 av: Amon

Berikning av Gaia-Cosmic Connections För närvarande går vidare ...

7 Feb

eireport_logo_thumb_1 Befästande av Gaias Kosmiska anslutningar fortsätter nu till den högsta acceptabla nivån för alla inblandade. Processer är ursprungsprogram från högre kosmisk källa.

Sådana anslutnings befästningar kommer att fortsätta tills lämpliga Kosmiska avslöjanden har inletts.


Anmäl
2014-02-11 14:31 #2 av: Amon

Skapande av högre Kanaler för Jorden Medvetande Ökning har börjat

11 Feb

eireport_logo_thumb_1 Kaskelot antal har ökat under tidigare år, vilket har lett till inkapsling av planetariska insatser i betydande och hanterbara energi "bitar".

Skapande av högre Kanaler för Jordens Medvetande Ökning har påbörjats, och kommer snart vara klart.

Tidigare termer av engagemang har upplösts.

Nya möjligheter för uppvaknande är engagerade.  

Anmäl
2014-02-11 23:05 #3 av: Amon

Cetacean Cosmic Vägledning är nu i linje med människor kollektiva för energiska upphöjning fas

11 Feb

eireport_logo_thumb_1 Valarnas Kosmiska Vägledning är nu i linje med människokollektivet för energi upplyftningsfasen.

Stjärnvarelsers anslutningar förstärks tillräckligt så att nästa fas kan börja.

"Mänskligheten som drabbade" paradigmet har släppts tillräckligt av människokollektivet som öppnar fönster av möjligheter.

Turbulens har jämnats.

Fridfullhet gynnar nästa inledande steg. 

Anmäl
2014-02-15 14:41 #4 av: Amon

Morfologier av alla Star-Connecteds är i förändringsprocess och "uppåt" transmutation

15 Feb

eireport_logo_thumb_1 Form och uppbyggnad av alla Stjärn-Anslutna är i förändringsprocess och "uppåt" omvandling.

Högre dimensionella kosmiska länkar för Stjärn-Anslutna breddas och stärks nu, som "Uppstigna Varelsers" energi galler kopplas in, och blir fasta.

Uppfyllelse av Planetens Inre Visioner kommer snabbt.  

Anmäl
2014-02-15 22:32 #5 av: Cristine

Det är väl bara Rt hoppas på att man är stjärnansluten då!

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2014-02-15 22:42 #6 av: Amon

Har du känt av allt detta under veckan som gått - så är du förmodligen det! Tummen uppGladOskyldig

Anmäl
2014-02-19 15:40 #7 av: Amon

Statiska energetiken hitta belysning och återupplivning via kollektiva uppväxling av bas dynamik

19 Feb

eireport_logo_thumb_1 Statiska energier belyses och återupplivas via kollektiv uppväxling av bas dynamik.

Rensningar (initierade av dem med Ljusa avsikter) som avlägsnar oönskade disharmonier fortskrider och kommer att avslutas inom kort.

Bräckliga gamla paradigmsystem gör sig kända för många, även de inte fullt medvetna.

"Nya Gaias" inledning börjar på allvar, när som Ljusstäderna avslöjas.  

Anmäl
2014-02-19 19:35 #8 av: Cristine

När blir det tro?

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2014-02-20 00:06 #9 av: Amon

Återstår att se..Funderar

Anmäl
2014-02-20 07:09 #10 av: Marr

Intressant...och gör härmed ett litet avtryck så jag inte missar för jag läser Amon, även om jag inte kommenterar.Glad

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2014-02-20 09:29 #11 av: Gahella

Jag läser också....Glad


Anmäl
2014-02-20 11:26 #12 av: Amon

Ja - jag tänkte nog att det var fler än jag som var intresserade..Skämtar

Anmäl
2014-02-20 23:38 #13 av: Amon

Essential topp ögonblick för Planetary Awakening Process påträffas på kort tid

20 Feb

eireport_logo_thumb_1 Absolut nödvändiga topp ögonblick för den Planetariska Uppvaknings Processen inträffar inom kort.

Snabb expansion och blomning av portaler kommer med utstationering av Galaktiskt-inriktade över Planetens Yta och hela Planetens Energi Rutnät-system.

Sk "lägre jordiska" Fundamentala trossystem upplöses i den högre kosmiska förståelsen.

Den Stora "avskiljande planen" fortsätter.  

Anmäl
2014-02-21 04:10 #14 av: Tarotstollan

Jag läser också!

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!

Anmäl
2014-02-26 10:17 #15 av: Amon

Aktuella planetariska energier har vänt riktning ...

26 Feb

eireport_logo_thumb_1 Aktuella planetariska energier har vänt riktning, efter en period av svängningar, och blir stilla.

Ändringen av riktning är "tillfällig" och krävs för nästa steg i den planetariska "befrielse" processen.

Fibrer av "sammanflätade energiströmmar" följer för närvarande med planetariska energier, och syftar till att samla alla som stött på "lägre än nödvändigt för planetens 'befrielse'" vibration.

Allt är i beredskap för den resulterande kaotiska "Noden av Planet Transformation". 

Anmäl
2014-02-26 10:44 #16 av: Cristine

x Jag inväntar!

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2014-03-01 21:56 #17 av: Amon

Precessionella egenskaper ensembler inom Gaia strukturer har upp-skiftat att anpassa med "nytt paradigm för Gaia" Varelser

1 mars

eireport_logo_thumb_1 Precessionella helhets kännetecken inom Gaias strukturer har upp-skiftat för att anpassa med Varelserna av "Gaias nya paradigm".

Val av vägar har minskat och utfasningar av icke-justerade fortsätter tills nödvändiga "renhets" nivåer nås.

"Frälsnings" energier har alla mer än bleknat från planetytan, och fortsätter att lösas upp när som högre Cosmics ingriper.  

Anmäl
2014-03-07 22:13 #18 av: Amon

Kamratskaps av energier i ingrepp med planetytan såsom stagnants clearas

7 Mar

eireport_logo_thumb_1 Energier av kamratskap ingriper på planetytan och stagnationer rensas.

Sådana kamratskap är kooperativa lager av energier som harmoniserar på ett bra sätt för upplyftandet av mänskligheten generellt.

Betydelsen av sådana kamratskap avslöjar sig vid en tidpunkt som lämpar sig för alla inblandade, men som förvisso erfordras för det aktuella nuvarande ögonblicket.

Företräde för detta har inte ställts upp innan detta ögonblick.

Stigande Energier på alla dimensionella nivåer aktiveras av kamratskapen. 

Anmäl
2014-03-07 22:30 #19 av: Cristine

Just det...kamratskap! JG undrar om alla läser denna tråd .

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2014-03-08 06:46 #20 av: Marr

Jag ler...Glad

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2014-03-12 21:04 #21 av: Amon

Radering av Anti linjer kommer snabbt och med stor kraft

12 Mar

eireport_logo_thumb_1 Radering av Anti linjer kommer snabbt och med stor kraft.

Svallvågen av alla elementaler framskrider snabbt som ett resultat och fortsätter med full fart.

Befästning av strukturella komponenter hos alla elementaler pågår.

Sensitiva ska kunna undvikas, och de som är i behov av hjälp ombeds att fråga.  

Anmäl
2014-03-13 10:14 #22 av: Cristine

Läst och begrundat

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2014-03-13 10:55 #23 av: Amon

Ja - de här meddelandena är allt lite kryptiska - man får ofta grunna på vad de egentligen menar! FunderarSkrattar

Anmäl
2014-03-13 12:20 #24 av: Marr

Förstod nog detta utom sista meningen som jag får begrunda en stund. Låter bra det här...Glad 

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2014-03-15 22:18 #25 av: Amon

Estuarier av Pax har åtagit sig att engagemang från alla skugg paradigm

14 Mar

eireport_logo_thumb_1 Utflöden från Pax har åtagit sig ett engagemang med alla skuggparadigm, i detta ögonblick.

Nervösa, flaxande anarkister separeras från mänskligheten och förvandlas till stigande Örnar och Kondorer.

Gaias Feminina Specialiteter förverkligas, när som spottande maskulinum förlorar sin vind.

Förbered dig för detta magnifika ... I detta ögonblick ... det är nu ...  

Anmäl
2014-03-15 23:05 #26 av: Amon

Den här 500 år gamla inkaprofetian om Örnen och Kondoren kan passa bra in här nu: 

Anmäl
2014-03-15 23:50 #27 av: Cristine

Jag sitter och sover och i mitt hvud ,ekar nu nu nu!

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2014-03-16 07:45 #28 av: Marr

Vackra ord vacker video. Jag ryser och suckar. Tack Amon!GladBlomma

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2014-03-19 13:47 #29 av: Amon

Sammanfattning eventualiteter har observerats och processer finns nu tillgängliga för att lyckas upp-steg

19 Mar

eireport_logo_thumb_1 Sammanfattning av möjligheter har observerats och processer finns nu tillgängliga för lyckade upp-steg.

Brytbarheter har rämnat och kollektiva hybrider är under övervakning.

Sekundära skydd krävs inte längre.

Det Ursprungliga är nu på plats.  

Anmäl
2014-03-19 17:11 #30 av: Cristine

Det låter lovande Amon! Tack för att du orkar.

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2014-03-19 17:25 #31 av: Marr

Processer finns nu tillgängliga för lyckade uppsteg...

Undrar vad det betyder? Kan det vara detta med att världen börjar vakna? För det ser jag klart mitt i allt elände som sker. För samtidigt med eländet så sker det positiva.

Känns som det går fort nu och det är kanske lätt att säga när man får vara ifred med sina tankar utan att kämpa för överlevnad...

I vilket fall så verkar det väldigt positivt! Jag vet i mitt inre och yttre, att positiva saker sker.

Det är som våren, den går ej att stoppa för vi är på väg dit i hög fart.

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2014-03-19 20:28 #32 av: Amon

Ja - sådana här kryptiska och spännande nyheter gillar jag..Skämtar

Visst känns det att våren är på ingång Marr - både inombords och utomhus och kanske i hela vårt samhälle på jorden!? Glad

Anmäl
2014-03-19 23:33 #33 av: Cristine

Jag läser menorkar inte skriv,,,,Imorgon!

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2014-03-23 09:48 #34 av: Amon

Final "gamla paradigmet grid punkt" borttagning sker med samtycke från Gaia och invånare

23 Mar

eireport_logo_thumb_1 Enkelriktade dragningar avlägsnas helt genom energi samarbete på alla nivåer, i detta ögonblick.

Finalen av borttagningen av "gamla paradigmets rutnäts-punkter"  sker med samtycke från Gaia och hennes invånare.

Kosmiska Mänskligheten avslutar processen och anpassar Gaia med de kosmiska energierna.

Precision Blå Ljus utför den sista etappen.

Anmäl
2014-03-23 13:13 #35 av: Cristine

Så nu är vi anpassade till de andra planeterna

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2014-03-27 10:49 #36 av: Amon

Grand Utbyggnad av Gaia Energies har noterats ...

26 Mar

eireport_logo_thumb_1

Storslagen expansion av Gaias Energier har noterats.

Klargörande av rester pågår, som trådar löper.

Högre Föraningar verifieras.

Inre och yttre anslutningar har blivit klara.

Befästningar av Stjärnan Gaias Ljuskonstruktioner pågår. 

Anmäl
2014-03-27 16:49 #37 av: Cristine

Låter ju bra.Glad

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2014-03-29 23:12 #38 av: Amon

Seismiska företag avslöjar obegränsade aspekter Högre Jag

29 Mar

eireport_logo_thumb_1 

Seismiska uppgifter avslöjar Högre Jagets obegränsade aspekter.

Förhöjningen inom avspeglar Gaias Inre.

Val av mänsklighetens specificerade "ägodelar" kan inte vara kvar och bleknar från den nuvarande vyn.  

Anmäl
2014-03-31 16:16 #39 av: Amon

Massiva energetiska flöden överföra välstånd medvetandet från kosmiska to Humanity sinne

31 Mar

eireport_logo_thumb_1 

Massiva energi flöden överför välstånds medvetande från det Kosmiska till Mänsklighetens sinne.

Stora oaser skapas för dem mitt i dessa flöden, och alla kommer att dra nytta av dem på många olika sätt.

Flykt från sådana flöden är inte möjligt.

Gaia kräver denna balansering.

Portalerna är redo. 

Anmäl
2014-03-31 21:20 #40 av: Cristine

Jaha!Glad

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2014-04-01 00:07 #41 av: Amon

Glad

Anmäl
2014-04-04 15:45 #42 av: Amon

Djupast Inre rörelserna förebådar explosiva och snabba rörelser högre paradigm, till gagn för alla Gaia invånare

4 Apr

eireport_logo_thumb_1

Statiska Planetariska energier avslutar, närsom medvetandet stiger och driver ut lägre statik.

De djupa Inre rörelserna förebådar explosiva och snabba rörelser av högre paradigm, till gagn för alla Gaias invånare.

Kaskader av ljus ökar nu i styrka och intensitet och verkan.

Kosmiska multiplikatörer är i full effekt i denna stund.

Anmäl
2014-04-04 21:46 #43 av: Cristine

oj SÅ BRA DÅ"!Ler

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2014-04-05 14:08 #44 av: Amon

Kauilapele kommenterar här Eireport's fyra senaste inlägg:

De sista fyra Éireport Blogg-inlägg ... 3-26, 3-29, 3-31, och 4-4-14 ... och min slutledning om resultaten ...


Här är de senaste fyra Éireport Blogg-inläggen, och mina kommentarer i slutet.

Storslagen Utbyggnad av Gaias Energier har noterats (3-26-14)
Storslagen expansion av Gaias Energier har noterats.
Klargörande av rester pågår, som trådar springer.
Högre Föraningar verifieras.
Inre och yttre anslutningar har avslutats.
Befästningar av Stjärnan Gaias Ljus konstruktioner pågår.

Seismiska företag avslöjar obegränsade aspekter Högre Jag (3-29-14)
Seismiska företag avslöjar Högre Jagets obegränsade aspekter.
Förhöjningen inom speglar Gaias Inre.
Val av mänsklighetens Specifierade "ägodelar" kan inte vara kvar och bleknar från den aktuella vyn.

Massiva energetiska flöden överföra välstånd medvetandet från kosmiska to Humanity åtanke (3-31-14)
Massiva energi flöden överför välstånds medvetande från Kosmiskt till Mänsklighetens sinne.
Stora tillflyktsorter fastställs för dem mitt i dessa flöden, och alla kommer att få nytta av dem på många olika sätt.
Flykt från sådana flöden är inte möjligt.
Gaia kräver denna balansering.
Portalerna är redo.

Djupast Inre rörelserna förebådar explosiva och snabba rörelser högre paradigm, till gagn för alla Gaia invånare (4-4-14)
Stasis av planetariska energier är slut, som medvetande stiger och driver ut lägre statik.
Djupaste Inre rörelserna förebådar explosiva och snabba rörelser av högre paradigm, till gagn för alla Gaias invånare.
Kaskader av ljus ökar nu i styrka och intensitet och verkan.
Kosmiska multiplikatorer är i full effekt i denna stund.


"Min (Kauilapeles)  syn på allt detta:

Det är en utvidgning av Gaias energier, på grund av att medvetandet stiger. Galler strukturer av ljus har utformats för att hantera det ökade medvetandet.

Vi ser nu "seismiska åtaganden" som gjorts synliga, till exempel QEG, avslöjandena om Vatikanen och åtgärder som vidtagits för att "ta ner" de gamla fängelsestrukturerna. Ökningen av medvetandet ("höjder inom") är vad Gaia upplever.

Dessa (energiökningar) i medvetandet sker hela tiden, och kommer därmed från hela kosmos, till hela mänskligheten. Mänskligheten i allmänhet "tar nu tillbaka" sitt sanna välstånds medvetande. Energetic " Havens" (en hamn eller port, någon plats för skydd och säkerhet, tillflykt) är skapade för detta av "Stora flöden" av högre medvetande ... det högre medvetande skapar sin egen "trygga hamn". Om man är mitt i detta "högre medvetande" flöde.

"Stasis" ("stå stilla") mitt i detta inte är möjligt, eftersom de planetariska energierna inte stöder "stå stilla" paradigm längre. Och hela mänskligheten känner (avkänner) en stor "omrörning inom" ("djupaste inre rörelserna"), som är inställt på att bryta fram snabbt (explodera) inför alla. Inga fler gömmer sig från den. Och all denna "explosiva" potential förstärks av de kosmiska höga energierna (vibrationer) där den här planeten nu är helt nedsänkt.

Det är därför, jag känner, att många av oss känner att "något som gör sig redo att "explodera", "bryta fram." Igår kväll, på min Facebook-sida , noterade jag,

"Känner en intensiv press på planeten ... som om något är redo att släppas, globalt."

Och det..  släpps, var för sig. Dock känner jag att vi nu är redo för en "explosiv" planet förlösning ... från självpåtagna bojor (till dualitet, gamla paradigm, etc.), i ett förverkligande av vilka VI ÄR ...

På hela planeten ... inte bara för sig.

Det är min syn ... så ... "Håll i hatten!"  

Anmäl
2014-04-05 16:44 #45 av: Amon

Jag drar även paralleller till denna tråd:

http://utomjordiskt.ifokus.se/discussions/533c6987ce12c47f18000b27-grand-event-the-beginning

Anmäl
2014-04-07 14:06 #46 av: Amon

Fallande stjärnor lyser väg för nyare Anläggningar

7 Apr

eireport_logo_thumb_1 

Fallande stjärnor lyser upp vägen för nyare Etableringar.

Grunder av Högre Vibrations Densitet som skapas nu kommer att stödja Gaias Nya Paradigm.

Alternativa vägar har minskat till följd av ett mycket förhöjt mänskligt medvetande, även sedan vårt senaste meddelande.

Långtgående politiska åtgärder i Gaias sinne, hjärta och kropp pågår nu.

Det ögonblick som återkallas är nu ... och inget annat ...

Anmäl
2014-04-07 14:16 #47 av: Cristine

Låter bra det!

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2014-04-14 23:49 #48 av: Amon

Utvärdering av nya linje Gaia energetics pågår

14 Apr

eireport_logo_thumb_1 

Utvärdering av Gaias nyligen anpassade energi linjer framskrider.

Normer för driften har höjts upp betydligt.

Stabiliserande av Kosmiska-Gaias anslutningslinjer pågår.

Stjärnljus koderna överförs för närvarande till alla medvetet inblandade i Gaias uppstigning.

Övergång till "Stjärn Energi"- läget har fullbordats.  

Anmäl
2014-04-15 09:52 #49 av: Cristine

Hmmm.... är det någon som känner något?

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2014-04-15 10:06 #50 av: Marr

Vet inte men i går var jag helt väck...kunde inte hålla mig vaken så jag sov hela dan förutom korta kissepauser med hunden. Sen bäddade jag ner mig för natten och sov till halv 8 idag. Trodde jag skulle bli sjuk men icke, så det är ju toppen.

Nu är det en timme kvar av månförmörkelsen som vi ej kan se. Förutom på länken Amon bifogade.

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2014-04-15 10:12 #51 av: Squimpan

för mig funkar inte den länken! :< jag får fram någon rättegång i sydafrika ist! jättebesviken... :<

Anmäl
2014-04-15 10:15 #52 av: Cristine

Jag fick också fram något annat.

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2014-04-15 10:45 #53 av: Gahella

Idag är det jättestarka energier och har ett stort tryck över huvudet och suddig syn. Det går ju att läsa att idag den 15:e ska mycket av det gamla paradigmet avslutas, och hoppas på att det är det jag känner nu Skämtar


Anmäl
2014-04-15 16:31 #54 av: Amon

Stjärnor  "Stjärnljus koderna överförs för närvarande till alla medvetet inblandade i Gaias uppstigning."  Stjärnor

Ja - det är nog det här jag kände av hela dagen i går - och även i dag!Tummen upp

Det har fullkomligt "snurrat" av ovanliga energier - tankar osv. - både inom mej och utanför mej.Yrar

Fick sätta mej sent i går kväll och meditera - för att samla in dem och integrera dem. Sen somnade jag som en stock och måste ha sovit hårt och djupt för jag vaknade 6,5 tim senare i exakt samma läge som jag somnade. Med katten tätt intill.. Somnar 

Anmäl
2014-04-15 18:46 #55 av: Cristine

Jag vaknade också 6½ timme senare med katten tätt intill!Glad

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2014-04-15 18:47 #56 av: Amon

SkrattarKatt

Anmäl
2014-04-15 19:13 #57 av: Cristine

Och i samma läge ..men det har jag alltid!Skrattar

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2014-04-16 22:31 #58 av: Amon

Extrema erfarenhet följa Högre Cosmic Aligned Nova Gaia energiska galler

16 Apr

eireport_logo_thumb_1 

Extrema erfarenheter följer Högre Kosmiskt upprättade Stjärnan Gaias energi galler.

Ingenting undgår Belysning vid denna tid.

Mest starkt upplysta, och mest starkt drabbade, är vilande bakåtsträvande energi strukturer inom mänskliga individer, samhällen, och så kallade statliga organ.

Efter inledande uppflamingar, lär sig medvetna individer, samhällen och så kallade statliga organ, att acceptera sådant, och släpper bakåtsträvande strukturer.

Övervikten av hjärt anslutningar blir uppenbar.

Anmäl
2014-04-17 09:16 #59 av: [Chakra]

Tack för detta också! Hjärta

"Lev inte livet för seriöst utan våga ta ut svängarna"

rak,

men hon hittar på alla möjliga konster.” – Predikaren 7:30

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                              
Anmäl
2014-04-17 09:56 #60 av: Cristine

Det känns bra!

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2014-04-23 21:48 #61 av: Amon

Har inte varit vid datorn på några dar - så här kommer nu två blogginlägg:

"Branthet" av Energetic vägar ökar nu

19 Apr

eireport_logo_thumb_1 

Avstängda energier belyses med full tydlighet och öppenhet för alla att se.

Standardkorrigerings protokoll kommer inte längre att vara till nytta för dem som önskar frisläppande.

Effektiva korrigerings strategier finns tillgängliga via samråd med högre kosmiska källan.

Kosmisk signalering pågår via nyöppnade och konfigurerade vägportar.

Svar på urgamla frågor kommer till ytan och uppenbaras för alla med högre ögon.

"Brantheten" av Energi vägar ökar nu.

Anmäl
2014-04-23 22:05 #62 av: Amon

Steg för Expansion har etablerats som energisk sidoströmmar elimineras

22 Apr

eireport_logo_thumb_1

Energi områden som påverkas av frisläppande expanderar nu till att omfatta hela Gaia globalt.

Expansionssteg har etablerats som sidoströmmar av energi eliminerats.

Belysningen av alla icke-aktörer i det nuvarande NU-paradigm spelet fortsätter, Högre Energier från Kosmiska Sfären identifierar dem snabbt och separerar dem i respektive "aktör" grupper.

De som är i linje med Nya Paradigmet fortsätter på Gaias scen.

De som inte är i linje med Nya Paradigmet kommer att tas bort och får skapa sin egen scen.

Anmäl
2014-04-23 22:37 #63 av: Cristine

Man får väl hoppas man är på scen..igen!

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2014-04-24 11:11 #64 av: Amon

Ja det får man hoppas.. Oskyldig

Anmäl
2014-04-26 16:16 #65 av: Amon

Nivåer av högre Energisk densitet har upprättats runt Gaia globala

26 Apr

eireport_logo_thumb_1 

Nivåer av högre Energi densitet har upprättats runt Gaia globalt.

Sådana fortsätter att bearbetas och förstärkas i kraft som det övergripande planetariska medvetandet ökar.

Utjämning av variationer förekommer i denna stund och tillåter mottagning av en stor bredd av Högre Intelligenser.

Toppar av Inre Upplevelser blir vardagsmat bland Gaias kollektiv.

Nödvändiga befästningar av Högre Energier fungerar väl, närsom De Inkommande Kosmiska når planet kroppen.

Anmäl
2014-04-26 19:39 #66 av: Cristine

Läst och begrundat!

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2014-04-28 23:35 #67 av: Amon

"Specialized" högre vibrationsenergirika vattendrag har bildats och i linje och är i färd med att infiltrera utvalda planet "svårigheter" poäng

28 Apr

eireport_logo_thumb_1

"Specialiserade" högre vibrationsenergiströmmar har bildats och linjerats och är i färd med att infiltrera utvalda "svåra" punkter på planeten.

Dessa energi strömmar kodas för enskilda geografiska rutnätspunkter och skapar förutsättningar som löser upp alla potentiella archon-skapade-och-liknande verksamhet.

Sådana energi strömmar är unika för varje situation, och är unikt utformade för Planeten Jorden-Gaias funktioner.

Även om det finns liknande 3D Jord-baserade "speciella funktions" krafter, fungerar dessa högre vibrationsenergiflöden enbart på 4-9D rikena och är immuna mot upptäckt av alla archons.

Högre Gaias kollektiv har efterlyst detta.  

Anmäl
2014-05-05 13:24 #68 av: Amon

Trans Energisk Grid Stöder har Aktiverad och ordnas

5 maj

eireport_logo_thumb_1 

Energi rutnäts-stöd för mänskligt gränsöverskridande har aktiverats och förbereds för nästa steg i Gaias frigörelse.

Övergång från lägre till högre vibrations-rutnäts-bildnings-strukturer finns på plats.

Uppstigna Gaias Energier klarläggs och avsikter frösätts.

Besvärande kontradiktoriska energier lokaliseras och avlägsnas.

Gaias balans mellan kvinnligt och manligt är i beredskap. 

Anmäl
2014-05-05 18:59 #69 av: Cristine

 Det var då väldigt många rutnät , steg.                                                                                                                                                                                                              

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2014-05-06 00:30 #70 av: Amon

Ja - det är många, många små steg..Skämtar

Anmäl
2014-05-08 23:00 #71 av: Amon

Inrättande av transcendenta Consort linjer pågår

8 maj

eireport_logo_thumb_1 

Markpersonalens inrättningar sköter alla nödvändiga energi funktioner av Planetens Uppstigning som linjer av umgänge rengörs.

Inrättande av transcendenta umgänges linjer pågår.

Festivaler av prestation tillåter främjande av Högre designer.

Maskeringar är omöjligt att gömma sig i från de uppväckta massorna.

Uppvaknande frekvensen skiftar till hög.  

Anmäl
2014-05-09 01:57 #72 av: Cristine

Tummen upp

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2014-05-11 23:10 #73 av: Amon

Mänskligheten begär anpassning till The One, och denna begäran har erkänt och accepterat

11 maj

eireport_logo_thumb_1 

Mänskligheten begär anslutning till The One, och denna begäran har erkänts och accepterats.

Tillgång till förfaranden som följer föreningen av Gaias Elementaler med Mänsklighetens Essens.

Utvecklingsvägar avslutas.  

Anmäl
2014-05-11 23:42 #74 av: Cristine

Läst och begrundat!

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2014-05-12 00:24 #75 av: Sanyara

Läser regelbundet här men det är knepigt att ta in och förstå med intellektet.
Ett litet uns av inre förståelse dyker upp ibland, utan ord, mer en känsla, ett inre ordlöst aha.

Anmäl
2014-05-13 23:57 #76 av: Amon

Nej - de skriver lite kryptiskt - så  det är inte alltid så lätt att förstå.Funderar

Ja - en ordlös förståelse duger nog lika bra! Tummen upp


Kollektiv "innehav av händer omringar" nu fortsätter hela Gaia hu-manity kollektiv

13 maj

eireport_logo_thumb_1

Kollektivt "hållande av omslutande händer" fortsätter nu genom hela Gaias kollektiva mänsklighet.

Denna omslutande process expanderar i en snabbare takt, som omfattar att alla varelsers önskningar och begär uppgraderas.

Situations blockeringar med individer upplöses som varje möts och accepteras och omvandling begärs av sådana.

Planetens beredskap närmar sig.  

Anmäl
2014-05-29 11:34 #77 av: Amon

Plattformar för belysning har skapats för att stödja "massa" medvetande uppstigning

27 maj

eireport_logo_thumb_1 

Plattformar av belysning har skapats för att stödja "massmedvetande" uppstigning.

Valda individ grupper är på plats för att skapa lägre atmosfärisk dämpning och utveckling till högre sinnet.

Överföring från plattform till plattform inträffar med stor lätthet vid denna tidpunkt.

Acceleration av "massskale" - höjningen av mänskligheten till Hue-manity inträffar.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.