2013-07-24 11:45 #0 av: stillness

Det har blivit dags att åtgärda den absurda och kriminella situation som i dag råder rörande Sveriges ekonomi: Hur landet bak lykta dörrar kontrolleras av en internationell banksterelit – och inte landets invånare via deras folkvalda.

Människor som inte har haft huvudet i sanden den senaste decenniet torde i dag vara relativt medvetna om vad ”pengar” egentligen är, hur de faktiskt ”skapas” – liksom av vilka.


*********************************************************

Rädda Sverige - tid för en ny nationalekonomi

Pengar är en samhällsmekanism för att värdera och förenkla utbyte av varor och tjänster.

Vad som i hög utsträckning avgör ett samhälles sysselsättningsgrad och ekonomiska välmående är tillgången på utväxlingsmekanismen "pengar".

Om det finns för lite pengar i omlopp i förhållande till den optimala ekonomiska aktiviteten blir denna brist en flaskhals som stryper samhällets produktivitet - lågkonjunktur inställer sig. Det är så här även om andra faktorer förblir desamma.

I dag kontrolleras mängden/tillgången på pengar i samhället inte av folkvalda eller deras institutioner - utan av det privata bankväsendet. Ett bankväsende vars ägarstrukturer varken har befolkningens eller samhällets bästa som en prioritet.

Den metod bankirerna begagnar sig av för att manipulera penningmängden i samhället för syftet att expropriera andras tillgångar kallas för "fractional reserve lending". Det fungerar i korthet som så att de lånar ut pengar som inte finns utan de själva skapar ur tomma intet.

Förfarandet är ett lagbrott i Sverige och många andra länder - ändå tillåter svenska politiker och myndigheter den här kriminaliteten att fortgå (bl a utgör det pyramidspel).

Vi kräver nu följande lagändringar för att eliminera det privata bankväsendets kriminella parasiterande på den svenska samhällsekonomin:

1. Den svenska staten förbjuds i grundlagen att ta upp lån. Förbudet är absolut.

2. Enbart den svenska staten kan utfärda pengar. Pengarna som skapas ges aldrig ut som lån, utan bl a som investeringar i samhällsnyttiga projekt.

3. Riksbankens uppgift är att ombesörja att penningmängden i samhället är helt oberoende andra faktorer än att den är konjunkturmässigt optimal i förhållande till landets bruttonationalprodukt. Pengar skall alltså icke vara knutna till ädelmetaller, skulder eller några andra värderingsgrunder.

4. Ett resultat av att staten skapar sina egna pengar - istället för att bankerna gör det - är att behovet av att ta ut skatt för att generera inkomster till den offentliga sektorn helt försvinner. Sverige blir med andra ord skattefritt.

5. Villkoren för banker i Sverige förändras till att alla banker måste ha en kapitaltäckningsgrad på minst 100%. En bank skall aldrig kunna låna ut pengar den inte har. Insatta medel skall hållas på bankens klientmedelskonto och får inte ingå i bankens balansräkning.

6. Derivatainstrument, derivatahandel och naken blankning kriminaliseras. Detta gäller även för svenska banker på utländska marknader.

7. Kontantväsendet skyddas i grundlagen. Att vägra ta emot kontanter för betalning av varor och tjänster görs till ett brott. Människor måste ha rätten att kunna ta ut sina tillgångar från bankerna och välja andra sparformer än bank.

8. Alla de finansiella restriktioner och övervakningslagar och förordningar som tillkommit i kölvattnet på det så kallade kriget mot terrorn som startade den 11:e september 2001 förpassas till historiens krematorium.

Uppropets sida:

http://kristofferhell.net/agenda-valet-2014-en-varld-utan-banker-och-skatter/