Framtiden -2012 och efter

Ingrid Krianons nya visioner för 2013 - 2018

2013-05-13 09:23 #0 av: Amon

Den kända väst-svenska visionären Ingrid Krianon har tidigare publicerat visioner för de senaste åren som gått tom 2012.

Nu har hon under hösten och vårvintern tagit emot flera nya visioner om framtiden från och med i år 2013:

http://www.ingridkrianon-jonankerholm.nu/ 

 

 Bla skriver hon om detta - läs mera på hennes egen sida:  http://www.ingridkrianon-jonankerholm.nu/

 Innehåll:

o Kapitalets utveckling och begränsning i världsekonomin

- chockvåg på chockvåg, 2000 - 2012 - ”i backspegeln”

o Folkdansens mystik

o St Lucia och den feminina aspekten

o Luciafirandet

o Kronprinsessan Victoria och prins Daniel

o Kronprinsessan Victoria - brobyggaren

o Prinsessan Estelle

o Kung Carl XVI Gustaf - överraskande nyhet 2016

o Veda och välviljans tid - 2013

o Den nya Sanningsenergin - religionerna och militären

o Människans utveckling - de äldre och barnen

o Barnen och dimensionerna

o Det gamla och nya fredsbegreppet

o Frankrike och Tyskland

o Visionen om Världsfred - ungdomens bidrag

o Veda och världsfreden

o Makthavarna och nya fredsprogram - 2013

o Allas uppdrag !

o Männen och frekvensökningen

o Om kyrkan - kyrkoråden och KG Hammar

o Kyrkan och Narren

o Kristenheten och Europa

o Kristenhetens förnyelse och omdaning: - Italien, Norge, Sverige, Ryssland, Grekland

o Kyrkans uppdatering - och ”blomning”

o Samhällets Själsrosor - hjälp till självhjälp

o Kyrkan och Diakonin - utveckling och verksamhet

o Dialogen

o Egyptens kristna och arabländerna

o Den muslimska världen - förändring och försoning

o O. bin Laden

o Al Qaida

o Talibanerna och fredsflaggan

o Syrien och Mellanöstern 2013 - 2015

o Sverige - förändring och ”kaos”

o 2018 - Enhetsfär - Enhetsår

o Sverige och monarkin

o Orientens öppning - Israel, Egypten, Jordanien, Saudarabien, Libanon, Turkiet

o Israel, beduinerna och freden - USA, Frankrike och Tyskland

o Iran och Israel

o Världsopinionen och militären

o Militärens nya uppgift

o Kina och USA

o Regnskogen och Europa

o Miljön och idealisterna

o Oljekatastrof 2006 (2007) - i backspegeln

o Människans ansvar för jorden - kapplöpning med tiden

o Europeiska unionen - EU 


 

Anmäl
2013-05-13 09:32 #1 av: Marr

Ingrid Krianon har varit på Kinnekulle (i närheten där jag bor). Där har hon mottagit kanaliseringar från Ufos. Ska titta på den här länken, jätteintressant!

Tack Amon! Glad

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2013-05-13 09:44 #2 av: Amon

Kan inte låta bli att lägga in det hon skriver om kyrkans spännande utveckling:  

"Om kyrkan

- kyrkoråden och KG Hammar

I kyrkans namn finns lager av medvetande som endast kan frigöras i vissa bestämda ögonblick.

5 – 8 febr 2013 sattes spaden i jorden för den skapelsestråle som ska uppdatera de inre systemen/tankarna i kyrkans sfär. En ny Fred sprider sig med ”vinande” hastighet rakt in i de kreativa föregångarna.

Kyrkoråden blir drivande i frågor som människors lika värde.

Biskop em KG Hammars förberedande tankar och aktiva arbete sätts än en gång i fokus.

Kyrkan och Narren

Jag såg ”Kyrkan” – utanför brann en eld.

Narren - sanningssägaren lade på mer ved på brasan.

Kristenheten och Europa

Jag såg ett stort gammalt träkors.

Folk ställde sig runt korset – hand i hand. Korset lystes upp och omformades till gyllene färg.

Tolkning:

Kristenhetens nya syn på sitt uppdrag, på människan och jorden.

Jag hörde:

2013 sker det avgörande språnget för Kristenheten. I kyrkan kommer frustrationen upp till ytan.

Det bildas många nya ringar runt korset.

Europa går först i detta kreativa flöde.

Essensen av den fria tankevärlden öppnar en burdus karusell.

Kristenhetens förnyelse och omdaning:

Italien, Norge, Sverige, Ryssland och Grekland

Oktober 2013 påverkas Italien särkilt starkt. Jag ser många gamla rullgardiner gå upp i en smäll.

Italien som tidigare haft taktpinnen, överlämnar nu denna till Norge och Sverige.

Rysslands gamla hierarkiska system faller jämsides med Greklands ortodoxa hierarki.

Och därmed ges hela kristenheten förnyelse och omdaning.

Kyrkans uppdatering – och ”blomning”

2013 öppnas ett Kromana-skede som endast kan jämföras

med Martin Luthers påverkan i den då kristna sfären.

Frihetslängtan skakar om och frigörs i en burdus solinströmning från 2013 – 2015.

”Blomning” sker i de ledande andliga skikten i kyrkan (biskopar, kyrkoherdar etc).

De ”medellösa” får kraft till vilda protester!" 

 

Anmäl
2013-05-13 09:51 #3 av: Marr

Mycket intressant Amon och med tanke på vad som hänt i Vatikanen nu också....

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2013-05-13 09:52 #4 av: Amon

Tycker jag också - tänkte på samma som du... Skämtar 

Hoppas verkligen hon har rätt!Tummen upp

Anmäl
2013-11-04 19:15 #5 av: Amon

Nu har Ingrid Krianon (sept 2013) kommit ut med nya visioner som gäller speciellt för de Nordiska länderna:

http://www.ingridkrianon-jonankerholm.nu/

 

VISIONER  -   sept  2013

 

av  Ingrid Krianon

 

Innehåll:

·        Visioner för Norden 2013 – 2016

·        De nya finanskriserna – storfinansens ekonomiska karusell

·        Kyrkan öst/väst – Eldsjälarna!

·        En oändlig sol och prästernas sanning

·        Sanskrit och Veda

·        Kreativitetens låga

·        Världsträdet – De nya skapelsesystemen och det mänskliga psyket

·        Växthuseffekten och läkande örter

·        Framtiden och interplanetära reor – jord, mat och pranaföda

·        Jordens hopp

Vision för Norden   2013 – 2016

From aug  2013 accelererar de kollektiva systemen i allt raskare takt - i spiralströmmar.

Kaskader av ljus går in i kyrkans sfär och de androgyna föregångarna får X-tra spetsenergi

att förlösa de gamla teserna/dogmerna.

De nya systemen ska utveckla sig i sann perfektion!!

Det Nordiska Enhetshjärtat vinner terräng i allt internationellt samarbete.

Den nordiska aspekten av VI  kreerar redan nu nya fredstoner.

Som föregångare blir dessa fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island,

satta i centrum och ses som förebilder på många plan.

Alla internationella samarbetsprojekt intensifieras och ”uppdateras”.

 

Det stora avstampet för fred sker i febr 2014 när Angela Merkel tar ett avgörande beslut i en tidigare låst fråga.

Norden får ett ökat inflytande i internationell politik. Den nordiska modellen av samarbete vinner plötsligt terräng. Ett specialarbete för framtiden tar sin början.

2016  startar den nordiska samarbetsviljan på allvar.

Det nu förberedande arbetet tjänar mänskligheten på alla nivåer.

 

 De nya finanskriserna

- storfinansens ekonomiska karusell

 Det blir flera ”mindre” finanskriser som blossar upp än här, än där.

2015,  2016,  2017,  2018  frigörs mer och mer av de gamla systemen, in i en ekonomisk

karusell som energigör många nya kreativa sätt att mätta de svältande.

De stora finansbolagen förs sakta in i en skapelseplan som ger mer VISHET  i besluten.

I det kollektiva uppdateras människans mentalfält.

 – Dags för eftertanke, att landa i känslan av  VI!

De högre skapelseplanen har  2018  vibrerat in med så subtil ton, att beslutsfattare i alla kategorier, på alla plan får mod att bryta gamla mönster.

Många blir som ”kalven på grönbete”.- En oändlig ström av nya goda idéer föds, men tar tid att

kanalisera i praktisk verklighet tills man accepterar att jordens tillgångar tillhör alla!

 

Kyrkan öst/väst

- Eldsjälarna!

 Den nya kreativa, sfäriska kyrkan öst-väst, går hand i hand.

Kreativitetens vind flödar ut över alla gränser – ut över alla de androgyna föregångarna.

Inom varje religion som har fred i kärnan träder fram ELDSJÄLAR – stiger ur askan av sitt gamla liv  -   Fågel FENIX i mångfald!!!

 

 En oändlig sol och prästernas sanning

 En ny våglängd av skapelsekraft visas genom aktiva ljusspiraler som strålar in med full kraft aug 2013.

Nu startar förändringens vind inom kyrkan. Först mer kortsiktigt i framtidsfrågorna, därefter allt mer kreativt i de långsiktiga målen.

Kyrkorna skapar kreativa möten över alla gränser.

I Norden ges extra impulser att agera. Fria flöden har gett riktlinjer – bara att ”fylla i”!

Detta skapar förutsättningar att fokusera på de svagas behov och deras rätt i nya fredssamhället.

Kraftiga mentala vindar väntar redan nu i prästernas sanning. Utan mellanhänder eller förberedelse, ges impuls att ”direktpredika”

– i Anden av den förklarade eld som är GUDS  LJUS  i människan!

Trosfrågorna sätts på prov!

I alla lager av det universella medvetandet pågår upprensning.

 

Sanskrit och Veda

SANSKRIT  har tidigare varit rättesnöre för några få – och är nu förmedlat ner, in i det kollektiva!

De vediska skrifterna är både traderade och nedtecknade på Sanskrit.

Kreativitetens låga

Kreativitet ger världen förändring/förnyelse av gamla tankesystem.

I Nuet ges tanken liv och riktning.

 

Världsträdet

De nya skapelsesystemen och det mänskliga psyket

* Världsträdets stam har gjort sitt. Det har fullbordat sitt lopp och ligger på en konstant nivå.

Upplysningens ton/energi är känd för den stora massan.

Nu breddas ljusspiralerna (splittras upp) och mångfaldigas. – Fri energi skapas sakta i jordens  energisystem, vilket även påverkar de politiska skeendena i världen.

Över hela jorden startas androgyna ”skapelseelement” - pooler för Fred och oberoende. 

På alla kontinenter, i stora och små städer och samhällen, i grupper som egentligen samlats för andra ändamål diskuteras  FRED,  FRED,  FRID  !!

Afrika har bumerangen som föregångare.

Vishet och nåd blir rättesnöre. Sakta och omärkligt exploderar de nya Skapelsesystemen i det mänskliga psykets alla vindlingar.

Skapelsekanaler öppnas som tidigare varit låsta. Enandet bortom det mänskliga förståndet pågår, utom räckhåll för logik och förstånd.

* Världträdets stam = energilinje från Afrika, genom Europa, Sverige och Norge - - - - -

 

 Växthuseffekten och läkande örter

Växthuseffekten kan ge en skör hud hos många vuxna, men barnen klarar sig bra!

Med hjälp av läkande örter enligt ”gammal modell” ges lindring, och när jorden sakta går in i

ett mer stabilt klimat ges förutsättning för att skapa den nya ”himlen” på jorden.

 

 Framtiden och interplanetära resor - jord, mat och pranaföde

Att föda och födas på jorden är länge än ett privilegium och den nya människan ges nya

förutsättningar att skapa helt andra levnadsvillkor än nu.

Jorden kommer att få den mat de svältande behöver genom att allt fler lever på alternativ föda eller enbart prana.

På de arealer som är tillgängliga för odling utvecklas stark subatomär strålning och plantor sätts

i speciella odlingskar med ”prana-föda” och planteras därefter i jord, Dessa utvecklar sedan resistens mot skadeinsekter och ger mångdubbel skörd.

 Lagen om Universum sett ur ett holografisk perspektiv ger revidering av gamla tankemodeller och förnyar politikens grundstruktur.

Inom 30 år blir interplanetära resor allt vanligare, men mänsklig oförmåga att förstå universums

lagar kan sätta käppar i hjulet för den förbrödring som nu sker i mindre skala.

Först  2060 – 2070  sker de stora genombrotten där den förut ”ödelagda” jorden nu har återfått

god stabilitet med goda skördar enligt nya principer för de skaror som fortfarande lever på

”jordmat”.  -   Ca. 10 % av mänskligheten lever nu på ren PRANA.

 

 

Jordens hopp

 

Jordens hopp för framtiden bygger helt

på människans förmåga att öppna sitt medvetande

för att toner i hennes hjärna

ska kunna aktiveras fullt ut

- genom att nå ett högre medvetandestadium

Därefter ges ytterligare stimulans till prana-flödet

av subatomära energisystem

som ger jorden ingång till fritt flöde

av ständiga ”växelpulser”

- att ta emot och ge ut fri energi !

  

Ingrid Krianon           4 sept  2013  

 

Anmäl
2013-11-04 19:22 #6 av: Amon

Sist skriver hon också ner några avslutande ord:

Kära vänner !

Detta är de sista Visionerna i denna serie.

Jag kommer nu att göra en längre paus i arbetet att förmedla mina visioner.

Det kan bli aktuellt igen  2015 – 2016  inför olika händelser i omvärlden.

I det nya ”halvskiftet” när frigörande Skapelsesystem börjar verka på allvar i det kollektiva, kanske det finns anledning att förtydliga eller fördjupa tidigare information.

Många av dessa visioner är högst aktuella i dag. Andra ger bekräftelse som varit värdefulla i mitt arbete att skapa hopp och framtidstro i en stundtals kaotisk värld.

Jag kommer framöver att sammanställa materialet i ett kompendium med kommentarer.

From sept / okt påbörjar jag mer ”individuella” tolkningar för grupper som arbetar med den nya tidens politik och fredsfrågor.

Till slut:

TACK  till Jon som under alla år varit ett fantastiskt stöd och skrivit mina böcker, kompendier och visioner på datorn.

Tack alla andra underbara människor som gett så mycken värme och glädje tillbaka!

Tack för alla fina tankar och kreativa kommentarer

– tillsammans skapar vi framtiden!

Ingrid Krianon

 __________________________

Vi kommer även framdeles att tillsammans, eller var och en på sitt sätt, fortsätta med det som hjärtat brinner för:

- att skriva, hålla föredrag, kurser, seminarier, inspirativ målning, foto och konstutställningar, konsultationer, healing, Visioner för enskilda och grupper, gränsövergripande dialog, fredsarbete osv - - - -

Vår kalender uppdateras regelbundet.

www.ingridkrianon-jonankerholm.nu         

                                                   Ingrid och Jon    

 

Anmäl
2015-11-02 16:44 #7 av: Sanyara

Lyfter den här tråden.

Ibland  finner man precis vad man söker.

Jag började att använda en del av Ingrids metoder igen för ett tag sedan efter att de har 'legat i träda'  jätteläääänge.

Började googla men hittade henne inte för jag hade ett annat efternamn på henne.

Men... av en sk 'slump' så dök det upp här på UJ istället.

Jag lyfter tråden ifall någon annan också kanske hittar något som de söker just nu.

Vem vet...

Anmäl
2015-11-02 19:44 #8 av: Amon

Men så bra Sanyara! Tummen upp

Anmäl
2015-11-03 06:25 #9 av: Marr

Sanyara...Blomma

Undrar om Krianon är på gång med mer nu när 2015 börjar gå mot sitt slut?

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.