Övrigt

Detta gör mej rädd

2013-04-20 22:02 #0 av: Cristine

Monsanto

i Sverige

http://www.monsanto.se/


 

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2013-04-20 22:57 #1 av: VSK

"Om bara ett par tre årtionden kräver befolkningsutvecklingen att världens lantbrukare tillsammans producerar dubbelt så mycket livsmedel som idag, för att kunna mätta alla munnar. Detta kräver nya tekniker och nya växtegenskaper".

Ja det låter klokt tycker jag. -ändå så tvingar EU bönder att lägga åkrar i träda. EU kontrollerar via satelliter. 

34 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2013-04-21 07:42 #2 av: Gahella

Och i indien tar bönderna självmord då de tvingas på dessa grödor för de har inte råd att köpa nytt utsäde varje år och om de odlar med vanligt utsäde och det sprider sig till GMO-grödornas fält får dessa fattiga bönder böta.

Men i Bhutan och i Peru är de portförbjudna, men den svenska makten är än så länge för involverad för att fatta bättre. Men en dag så kanske pengen trillar ner där den ska


Anmäl
2013-05-01 00:45 #3 av: Eliiza

Man kan genmanipulera i riktning med naturen, och åt samma håll som dess eget kretslopp, och man kan genmanipulera mot naturen. Ett förfarande är rätt, och en av vägarna till en hälsosammare och bättre framtid, det andra förfarandet är fel. Gissa vilket som är vilket...

Med vänlig hälsning,
Eliiza

Anmäl
2013-05-01 06:45 #4 av: Cristine

I Monsantos agenda finns då inget hälsosamt förfarande.  Majsen sprider de genom att sälja majskolvar till andra länder, i många länder äts de ute då man säljer dem grillade på gatorna, folk äter och slänger, många frön har överlevt. I Mexico har de skolor som visar skillnaden på naturliga plantor och Monsantos.

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2013-05-29 15:48 #5 av: Gahella

Fler länder och människor säger ifrån. Bönderna i Ungern har bränt ner 500 hektar med GMO-grödor från Monsanto
http://newsvoice.se/2013/05/29/gm-watch-hungary-burns-500-hectares-of-monsantos-gm-crops/

 


Anmäl
2013-05-29 15:53 #6 av: Gahella

Putin är jättearg på Obama som skyddar företag som Monsanto och c:o som han ser som ett hot mot vår överlevnad

 

"Putin var så förbittrad över Obama regimer vägran att diskutera denna allvarliga fråga som han vägrade i tre timmar för att ens träffa Kerry, som hade rest till Moskva på en schemalagd diplomatisk beskickning, men sedan ångrade så att inte orsaka en ännu större klyfta mellan dessa två nationer. "

"I centrum av denna tvist mellan Ryssland och USA, denna MNRE rapporten säger, är det" obestridligt bevis "att en klass av neuro-aktiva insekticider kemiskt relaterade till nikotin, kallas  neonicotinoids , förstör vår planet bipopulationen, och som om de lämnas därhän kunde förstöra vår värld förmåga att växa tillräckligt med mat för att föda sin befolkning.

 http://newsvoice.se/2013/05/28/russia-warns-obama-monsanto-and-syngenta-destroys-worlds-ability-to-grow-food/


Anmäl
2013-05-29 16:23 #7 av: Gahella

C:a 400 städer runt om i världen protesterade över Monsanto i lördags

https://www.rebelmouse.com/MarchAgainstMonsanto/Live/


Anmäl
2013-05-29 16:29 #8 av: Gahella

Tycker det här hänger ihop på något vis :(

Nu kan vi alla bli kriminella om vi tar sticklingar från våra egna blommor om lagen går igenom!

Den nya EU-lagen, som i dagarna har lämnats som förslag från EU-kommissionen till EU-parlamentet, hotar att kraftigt minska den biologiska mångfalden när flera traditionella grödor i praktiken blir förbjudna att odla.

Lagen omfattar alla växter och all odling, såväl professionella bönder som småbrukare och växtföreningar mm. Det som blir olagligt enligt direktivet är att odla med eget utsäde, samt att ta rötter, knölar, fröer, sticklingar från sina plantor. Även att dela plantor på egen hand blir olaglig
Kräver licensering
Den som vill odla hemma i fortsättningen hänvisas till godkända frösorter, eller ”licenserat växtförökningsmaterial” som det heter i lagförslaget. Dessa frösorter ska ha godkänts på förhand av EU, och den komplicerade processen tros leda till att endast de stora bolagen har råd att certifiera sina frösorter hos EU.

Innan en frösort eller växt får tillgängliggöras på den europeiska marknaden ska den förhandsregistreras centralt hos EU enligt ett särskilt regelverk. Innan registring kan ske ska växten testas mot EU:s gendatabas och märkas med en av tre licenstyper, ”elit”, ”certifierad” eller ”standard”. Dessa krav gäller även växter som sedan tusentals år vuxit på den europeiska kontinenten och i Norden.

Enligt lagtexten är det ”produktion” och ”tillhandahållande” av växtförökningsmaterial som förbjuds. Därmed förbjuds försäljning även från rent privat hobbyodling, eller som det heter i lagförslaget: ”varje annan form av överlåtelse” .. ”kostnadsfri eller inte”. Växtförökningsmaterial som byts in natura mellan två privatpersoner omfattas dock inte av förbudet, men i princip all annan form av odling – kommersiell som icke-kommersiell – omfattas.

Kan ge fängelse
Straffskalan för att exempelvis ta egna sticklingar från sina plantor eller att använda egen potatis som sättpotatis och överlåta denna till någon annan är inte specificerad i förslaget, men Sverige brukar av tradition använda kriminalisering som sanktion när EU-direktiv införlivas i svensk rätt. Ofta bestäms straffvärdet till två års fängelse, men i praktiken döms den som bryter mot direktiven vanligen till böter.

Läs hela lagförslaget som PDF:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0262:FIN:SV:PDF


Anmäl
2013-05-29 20:14 #9 av: Gahella

Danskarna säger nej tack till GMO

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/05/28/184747.htm


Anmäl
2013-05-29 20:26 #10 av: db-2

#8 Tycker du skall läsa om förslaget eftersom du misstolkat det totalt.

Anmäl
2013-05-31 10:36 #11 av: Cristine

#10 Var snäll och lägg in det rätta förslaget  db-2 jag har läst  förut och uppfattar det som det Gahella visar upp.

 Det är så det är i Usa just nu och i Mexico, Columbia, Indien.

http://actualidad.rt.com/actualidad/view/95520-monsanto-ogm-america-latina-protesta


 

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2013-05-31 10:48 #12 av: Cristine

Överallt:

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2013-05-31 11:09 #13 av: Cristine

.
Russia's Putin warned John Kerry the Secretary of State that the coming "Bee Apocalypse" caused by Monsanto and other Agri-Tyrants "will most certainly" lead to World War. This show covers in depth the danger to the global food supply.

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2013-05-31 17:01 #14 av: Gahella

#10  db2 Du verkar ha rätt om du menar om den nya frö-lagen. Så här står det på supermiljöbloggen:

De senaste veckorna har en nyhet om att allt eget utsäde av fröer som inte re­gi­stre­rats ska bli olagligt cir­ku­le­rat i bloggo­sfä­ren. Enligt ryktet skulle även hob­byod­la­re som sår på sin tomt med ej godkända fröer begå en kriminell handling. Många av upp­gif­ter­na som cir­ku­le­rat är dock felaktiga.

Enligt de in­ter­net-ryk­ten som cir­ku­le­rar vill EU-kom­mis­sio­nen re­gi­stre­ra alla fröer som används för att undvika att dåligt frö­ma­te­ri­al sprids. En sådan lag skulle såklart slå hårt mot mång­fal­den i jord­bru­ket och drabba massor med hob­byod­la­re. Den frö-lag som nu dis­ku­te­ras i EU föreslår dock inte att privata odlare ska tvingas re­gi­stre­ra sina ovanliga fröer. EU-kom­mis­sio­nen skriver i sitt press­med­de­lan­de att privata odlare inte kommer påverkas av lag­stift­ning­en. Mindre företag kommer också att kunna komma undan det mesta av krånglet genom att re­gi­stre­ra ovanliga fröer som ”nisch-ma­te­ri­al” och därmed slippa att re­gi­stre­ra fröet. Su­permil­jö­blog­gen har varit i kontakt med politiker och sak­kun­ni­ga som jobbar med frågan som bekräftat den här bilden.

För­vir­ring­en som uppstått tycks bero på att olika bloggare har använt sig av ett tidigare utkast på lag­för­slag som inte längre är aktuellt som källa. Att det cir­ku­le­rat felaktiga uppgifter betyder dock inte att lagen är klockren. Man kan till exempel hävda att un­dan­ta­gen för små företag borde vara större eller omfatta fler. Men oron för att du ska bli brotts­stämp­lad för att du sår din egna frö­va­ri­ant på gården är obefogad.

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2013/05/felaktigheter-om-ny-fro-lag-florerar-pa-natet


Anmäl
2013-05-31 19:42 #15 av: Cristine

Tack!

Skönt att veta, jag hade bara läst det gamla förslaget som det finns en uppsjö av upplagor av.

#10 Där ser man, det är inte många gånger man blir lycklig över att ha fel.Glad

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2013-06-01 11:41 #16 av: db-2

Ser att Gahella hann före. Annars finns det också en intressant tråd på OF med samma innehåll. Jag tycker det är bra att man reagerar på olika saker som man tycker är fel. Vi lever trots allt - tack och lov - i ett fritt land. Problemet är att alltför många reagerar på skrönor/missuppfattningar mm som sprids via olika bloggar/nätgrupper. Tror nog att alla mår bäst av att ta reda på fakta innan protestskriken skallar.

Anmäl
2013-06-01 15:58 #17 av: Cristine

Det är inte alltid så lätt att hitta fakta i en djungel av skrönor.Ledsen

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2013-06-01 16:08 #18 av: db-2

Så kanske det är. Men oavsett bör man kanske se till fler källor tex i det här fallet grundkällan dvs förslaget.

Anmäl
2013-06-03 20:51 #19 av: Gahella

Fler länder har äntligen fattat nu vad farligt det är. När ska Sverige fatta det då?

Åtta regeringar i Europa har redan bannat Monsantos MON810-majs och andra former av genetiskt modifierade grödor genom att hänvisa till en miljöskyddslag ”the Safeguard Clause”. Oron är att GM-grödor kan leda till ekologisk nedgradering eftersom Monsantos grödor har en tendens att sprida sig och genetiskt påverka naturliga växter och traditionella grödor.

Tidningen ”The German Daily” meddelar att Monsantos konkurrenter som Bayer CropScience, BASF och Syngenta också till stor del har dragit sig bort från den tyska marknaden på grund av protester.

Österrike, Bulgarien, Frankrike, Grekland, Ungern, Luxemburg och Polen har bannat GM och tex Monsanto. I april 2013 anslöt sig även Italien för att verka för ett stopp mot GM. Även Japan har stoppat en affär med USA om att inköpa genmodifierat vete. Importörer i Asien avvaktar nu vad som händer

http://newsvoice.se/2013/06/01/monsanto-ger-upp-europa-asien-ar-misstanksamt-mot-genetiskt-modifierande-grodor/


Anmäl
2013-06-03 21:45 #20 av: Cristine

Världen skriker nej till Monsanto och Geo produkter

http://actualidad.rt.com/galerias/actualidad/view/95503-monsanto-gmo-transgenicos


 

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.