Övrigt

Sedan den 12/12-12 är det förbjudet med

2013-01-09 10:52 #0 av: Gahella

hälsopåståenden på kosttillskott

Bertil Wosk som har kosttillskottföretaget Holistic påpekar att from 12 december 2012 får inte leverantörer av kosttillskott längre göra några hälsopåståenden i reklamen eller på burkarna enligt Livsmedelsverket. Endast det som är godkänt får påstås och det är mycket lite.

”En leverantör får inte hävda att en produkt innehåller en antioxidant förutom om burken innehåller C- och E-vitamin samt mineralerna zink och selen. Vi får inte skriva probiotika eller prebiotika om en produkt. Det gör att det blir väldigt fattigt. Sedan är det så att de svenska myndigheterna gärna går ännu längre i sin tolkning än vad lagen säger och det är där som vi har försvarat oss”, säger Wosk.

De beslut som tagits nere i Brüssel har som vanligt inte har fått publik uppmärksamhet och folk i allmänhet vet därför inte. Det betyder att myndigheterna i förlängningen sakta stryper hälsokostbranschen som inte kan förhindra det så länge som folk inte agerar. Problemet är att det nästan är omöjligt att ändra på ett EU-beslut, resonerar Wosk.

Men innebär inte de nya direktiven och reglerna att även de stora läkemedelsbolagen inom Big Pharma förhindras att skriva på sina burkar att deras preparat botar och hjälper mot ditt och datt?

Hur blir det med läkarna? Kommer de att förbjudas att säga att de kan bota patienter?

”Som jag sagt ovan så omfattar detta endast kosttillskott och inte registrerade läkemedel. För läkare och läkemedel blir det ingen skillnad.”

http://newsvoice.se/2013/01/08/bertil-wosk-holistic-den-12-december-2012-forbjods-halsopastaenden-pa-kosttillskott/


Anmäl
2013-01-09 11:00 #1 av: Cristine

Jo jag läste om det för en månade sedan men glömde lägga in det.Det kommer ockiså från Amerika som allt annat och alla nickedockor hänger på för de törs inte annat. Nu får man vara snabb och kopiera av all man är intresserad av.

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2013-01-09 11:14 #2 av: Gahella
Vad är Codex Alimentarius?

När man  till vardags tänker på FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, Food  andAgriculture  Organisation (FAO), och Världshälsoorganisationen (WHO), utgår man förmodligen från  att dessa organisationer verkar för mänsklighetens bästa. Ett område där dessa  båda organisationer påstår sig samarbeta för konsumenternas hälsa är kring det  som kallas Codex Alimentarius, vilket är latin för ”boken om livsmedel”.

Syftet  med denna regelbok och den kommission som sedan 1962 ansvarar för den är, enligt  kommissionen själv, ”att skydda konsumenternas hälsa och garantera redlighet i  internationell handel med livsmedel”. Men enligt den engelske forskaren Ian R.  Crane är sanningen dock tyvärr en helt annan. Han, och många med honom, menar  att det egentliga syftet med Codex Alimentarius är att stora transnationella livsmedels- och läkemedelsföretag, genom WTO, Världshandelsorganisationen,  använder FAO och WHO som verktyg för att tvinga mänskligheten till att äta  genmodifierade grödor, hormonbehandlat kött och kemiskt framställda mediciner  och för att skaffa sig total kontroll över världens livsmedels- och  läkemedelsproduktion. Det som på ytan ser ut som ett altruistiskt initiativ  handlar således i själva verket om att stora företag vill säkerställa stora  profiter. Sveriges Konsumenter i Samverkan säger ”När det gäller märkningen av  GMO-livsmedel blev det ytterst tydligt att Codex hålls gisslan av amerikanska  kommersiella intressen, utan hänsyn till en stark opinion i resten av världen http://www.backtobeing.se/codex.aspx


Anmäl
2013-01-09 11:29 #3 av: Cristine

>Just så är det!

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2013-01-09 18:52 #4 av: Gahella

Enligt  Crane och hans forskarkollegor vill de stora transnationella livsmedels- och  läkemedelsföretagen helt eliminera all alternativ medicin, alternativ läkekonst  och ekologisk odling. Om kosttillskott och alternativ medicin ändå tillåts  säljas fritt kommer de att spädas ut så att de är helt verkningslösa. Om de har  verkan kommer de att klassas som receptbelagda läkemedel och får då endast  säljas på apotek. Dyra och obligatoriska tester av livs- och läkemedel innebär  att endast de rika transnationella företagens patenterade produkter kommer att  kunna leva upp till Codex-standarden. Företag som sysslar med alternativ  medicin, alternativ läkekonst och ekologisk odling har inte ekonomiska resurser  för att genomföra de rigorösa testerna på sina produkter och kommer därför,  tillsammans med sina produkter, att tvingas bort från marknaden. Länder som av  olika anledningar inte vill införa Codexkommissionens riktlinjer riskerar att  utsättas för handelsblockad, vilket innebär att kommersiella intressen går före  medborgarnas hälsa. Observera att detta är en process som pågår redan nu - inte  något som kommer att hända i framtiden.

En  annan följd av Codex är att de fattigare ländernas invånare riskerar svält och  sjukdomar i massiv skala, eftersom de inte kommer att ha råd med de av  kommissionen godkända livs- och läkemedlen. Codexreglerna säger t.ex. att boskap  måste behandlas med vissa preparat för att få användas i livsmedelsproduktion,  något som invånarna i tredje världen inte har råd med. De har heller inte råd  med de patenterade genmodifierade grödorna, eftersom dessa inte är självsående  utan måste köpas och sås på nytt varje år.
Även  djuren drabbas. Genmodifierat foder och hormonbehandling är bara två exempel.  Enligt Sveriges Konsumenter i Samverkan: ”Djurskydd eller etik räknas inte in  bland de så kallade andra faktorer som ska ligga till grund för  Codexbeslut”.
Codex  kan få katastrofala följder för det generella hälsotillståndet i världen, något  som individerna som styr det hela bakom kulisserna kallt räknar med.


Anmäl
2013-01-09 18:54 #5 av: Gahella

Det här går att läsa inne på Örtagubbens webshop

Enligt rådande lagstiftning förhindras vi att koppla försäljning av produkter till uttalanden om deras effekter på sjukdomar eller hälsa om de inte är läkemedelsregistrerade, eller har begåvats med ett eller flera av myndigheternas godkända hälsopåståenden, oavsett vad forskning, studier eller erfarenhet visar. Detta är mycket olyckligt och även underligt, eftersom det finns massor av produkter, örter, växter och ämnen som är bevisat effektiva mot allehanda "sjukdomar" och hälsoproblem. Att få en produkt läkemedelsregistrerad är tidskrävande, kostsamt och ibland även omöjligt. Men läkemedelslagen måste följas. Därför arbetar vi ständigt med att ta bort eventuella "övertramp" som kan finnas kvar på denna hemsida. Och därför finns allt oftare ingen (vettig) beskrivning över vissa produkters verkan och effekt.

De nya reglerna som trädde i kraft 2012.12.14 leder till att vi tvingas ändra radikalt på vår strävan att informera och utbilda våra kunder, och på hur vår webshop ska fungera. Mycket av de informativa delarna måste nu tas bort, vi har redan stängt de flesta av de kategorier/rubriker som underlättade för kunderna att snabbt hitta rätt produkter (allergier, hjärta/kärl, mage/tarm osv) och kunderna måste nu själva söka denna information på internet och i böcker. Vi är mycket ledsna för denna "utveckling" men hoppas ändå att folket ska börja vakna och kräva sina rättigheter att själva välja på vilka sätt man vill vårda sin kropp och sin hälsa, utan storebrors inblandning. Självbestämmanderätt, yttrandefrihet och tryckfrihet är ju snart ett minne blott. För dig som känner att det är dags att börja agera föreslår vi Alliance for Natural Health som kämpar hårt för att värna om våra rättigheter att bestämma över oss själva. http://www.anh-europe.org/

http://www.ortagubben.se/viktig-info-i-49.aspx


Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.