Kanaliserade budskap

Moder Jord-nätverket om 2012 12 21

2012-12-18 21:01 #0 av: Amon

Moder Jord-nätverkets guide till vintersolståndet 2012
Energiöverföringen av svart energi till Jorden

Även om det specifika datumet 21 december 2012 inte är viktigt så är det en del av en viktig tidsperiod (eller snarare ”energiverklighet”) då ett viktigt energimässigt steg tas i Jordens och mänsklighetens medvetandehöjning. Den stora energiförändringen i anslutning till vintersolståndet är att det sker en massiv energiöverföring av svart energi till Jorden – koncentrerad kvinnlig energi – från det Svarta hålet i Galaxens mitt. Det är en fullkomligt ren och gudomlig energi, vars syfte är att bidra till reningen och transformationen av Jorden och mänskligheten. Det är denna energiöverföring av mörk energi som åsyftas i den symboliska mayaprofetian om ”tre dagar av mörker”. Tusentals upplysta civilisationer deltar i denna energiöverföring till Jorden, genom att på olika sätt förstärka och balansera energierna. Energiöverföringen har redan påbörjats och pågår redan sedan några veckor tillbaka, och den kommer att nå sin kulmen kring vintersolståndet 21 december 2012 – då energiförbindelsen mellan det Svarta hålet och Jorden är som absolut starkast.
På Jorden råder det ett enormt överskott av den manliga expansiva ljusenergin, och ett enormt underskott av den kvinnliga regressiva mörkerenergin. Detta gäller både för Jordens och mänsklighetens energisystem. Den manliga energin (yang) står för ”ljus”, expansion, ande, hög frekvens, intellekt, och himmel. Den kvinnliga energin (yin) står för ”mörker”, regression, materia, låg frekvens, intuition och Jorden. Både män och kvinnor behöver en lika stor grad av dessa två energier i sina energikroppar för att kunna utvecklas på ett balanserat sätt. Den manliga ljusenergin har länge dominerat på Jorden medan den kvinnliga energin har förtryckts, därav fixeringen vid ljus och himlen och rädslan för ”mörkret” och underjorden (Jordens kärna är energicentret för kvinnlig energi på Jorden). Dessa två krafter är de två energipolariteterna som allt liv i Kosmos består av, och som tillsammans som driver all medvetandeutveckling framåt. Genom föreningen mellan dessa två krafter uppstår det Gudomliga Ljuset, eller den Gudomliga Kärlekskraften – som består av hälften manlig och hälften kvinnlig energi. Föreningen och balanseringen av den manliga och den kvinnliga energin – ljuset och mörkret – är en nödvändig och avgörande del i Jordens och mänsklighetens övergång till den Nya Andliga Tidsåldern.
Den kvinnliga energin är den jordande kraften, och syftet med denna energiöverföring av koncentrerad kvinnlig energi är att sänka ner Jorden och mänskligheten i ett djupare tillstånd av jordning – för att vi ska kunna fortsätta att ta emot allt medvetandeutvidgande kosmiskt ljus som väller in över Jorden inför Övergången. Jordningen är en absolut förutsättning för att Jorden och mänskligheten ska kunna nå högre höjder i sin medvetandeutveckling, likt ett träd som behöver ha djupa rötter för att kunna växa sig högt ovan jord.

Energiöverföringens konsekvenser

Denna koncentrerade svarta energi är extremt transformerande, och den kommer att aktivera reningsprocesser i både Jorden och mänskligheten. Syftet med energiöverföringen är att hjälpa Jorden och mänskligheten att få upp alla den karma och alla de blockeringar som hon bär på till ytan, för att de ska kunna renas. Det kan dels leda till att olika karmarelaterade dramor spelas ut i människors liv och att inre destruktivitet väcks till liv, och det kan också leda till olika typer av psykiska och fysiska symptom; allt ifrån en överväldigande trötthet, oro, depressioner och nervsammanbrott till fysiska symptom och sjukdomar av olika slag. De människor som är som mest känsliga för energier kommer att kunna känna av dessa kraftfulla energiförändringar på olika sätt.
På samma vis kan denna energiöverföring också leda till förändringar på kollektiv nivå. Det kan handla om att exempelvis hemligheter och skandaler kommer upp till ytan, att konflikter av olika slag uppstår, eller att det globala ekonomiska systemet bryts ned ytterligare. Det kan också orsaka störningar i Jordens energisystem vilket kan leda till allt ifrån teknologiska störningar såsom avbrott i internet-, mobil- och elnäten till ökade naturkatastrofer och extrema väderförhållanden. Det finns ingenting som är förutbestämt när de gäller vilka reaktioner dessa energier kommer att aktivera på Jorden, men ett tips är att se dig omkring i din omvärld och i media under denna period för att se olika tecken på reningsprocessen som nu pågår.

21 december 2012 är inte den slutgiltiga Övergången

Denna energiöverföring av svart energi till Jorden är ett viktigt steg inför den slutgiltiga övergången till den Nya Andliga Tidsåldern, och den innebär att Jordens renings- och uppstigningsprocess går upp ytterligare en nivå. Men det är enbart ett av många steg och energiöverföringar av olika slag som redan har skett under en lång tid, och som kommer att fortsätta att ske efter vintersolståndet, fram till den slutgiltiga Övergången. Vi vill återigen poängtera att denna energiöverföring som kulminerar runt vintersolståndet inte kommer att aktivera den slutgiltiga Övergången, eftersom Jorden och mänskligheten inte är energimässigt redo för den ännu.

Om den slutgiltiga Övergången

Enligt våra källor i den Galaktiska Federationen så ser det utifrån energisituationen idag ut som att den slutgiltiga Övergången kan komma att ske ungefär år 2015 enligt jordisk tidsuppfattning, men att detta kan förändras många gånger eftersom energiutvecklingen inte följer några tidtabellar eller kalendrar. Under den slutgiltiga Övergången kommer portarna till Jordens inre – källan för den kvinnliga energin på Jorden – att öppnas upp på vid gavel för att aldrig mer stängas, och ofattbara mängder av kvinnlig energi kommer att strömma upp till Jordens yta, vilket kommer att leda till omvälvande förändringar för Jorden och mänskligheten. Detta kommer att innebära att en helt ny energiverklighet uppstår på Jorden.
Jordens energihöjning drivs framåt genom energiöverföringar av olika frekvenser av både den manliga ljusenergin och den kvinnliga mörkerenergin, om vartannat. Öppnandet av portarna till Jordens inre och det totala frisläppandet av den kvinnliga energin är själva katalysatorn som kommer att utlösa den slutgiltiga Övergången. Det är brytpunkten då Jorden återfår sin slutgiltiga balans mellan den manliga och den kvinnliga energin. Genom denna förening så skapas förutsättningarna för att vi ska kunna ta emot kraftfulla energiöverföringar av Gudomligt Ljus – vilket kommer att innebära det slutgiltiga steget in i den 5:e dimensionen och den Nya Andliga Tidsåldern.

På samma sätt som Jorden befinner sig i en brytpunkt så gör även hela vårt Kosmos det. Vårt Kosmos har sedan eoner av tid befunnit sig i en fas av ”utandning” – det vill säga med en dominans av den expansiva manliga ljusenergin, och nu håller pendeln på att slå över till en fas av ”inandning” – det vill säga en balansering av de båda krafterna och en begynnande dominans av den regressiva kvinnliga mörkerenergin. När vi går in i den Nya Andliga Tidsåldern kommer den manliga och den kvinnliga energin att vara fullständigt balanserade, och på mycket längre sikt kommer den kvinnliga energin att successivt öka sitt inflytande över Jorden och Kosmos.

Jorda dig själv för att möta energiförändringarna

Det viktigaste verktyget för att möta energiöverföringen som nu sker och dess konsekvenser är att arbeta med att jorda sig, det vill säga att kanalisera kvinnlig energi till sig själv från Jordens mitt. Energiöverföringen av svart energi sätter igång utrensningsprocesser för att möjliggöra djupare nivåer av jordning, men det kräver också eget individuellt arbete för att karman och blockeringarna som kommer upp till ytan ska kunna renas. Även om denna energiöverföring ger Jorden och mänskligheten ett stort mått kvinnlig mörkerenergi så hjälper den oss främst att aktivera vår karma och våra blockeringar. Men vår andliga utveckling sker inte automatiskt, utan det är vår egen uppgift att själva arbeta med vår andliga utveckling för att rena och hela karman och blockeringarna som aktiveras.
Eftersom det råder ett så enormt underskott av kvinnlig energi på Jorden och i mänskligheten så är det i första hand den kvinnliga energin vi behöver för att rena vår karma och balansera våra energikroppar. Vårt råd, och våra källors råd, till dig som vill arbeta med din andliga utveckling och ta en aktiv del i energihöjningen är helt enkelt att du arbetar med att jorda dig i meditation, gärna dagligen (se instruktioner för jordning nedan). Ett annat råd vi vill ge är att inte boka upp dig för mycket under december, utan att i så stor mån som möjligt ha utrymme för vila och meditation eftersom det inte går att förutse vilken effekt energierna kommer att ha på oss.
För dig som vill meditera den 21 december, själv eller i grupp, så rekommenderar vi att du under meditationen samtidigt arbetar med att jorda dig. Vi rekommenderar även starkt att du sedan fortsätter med att jorda dig regelbundet. Det är det absolut bästa du kan göra för att arbeta med din egen medvetandehöjning och förbereda dig inför den energihöjningen som successivt sker på Jorden inför den slutgiltiga övergången till den Nya Andliga Tidsåldern. Ju större tillgång till kvinnlig energi du har i din energikropp, desto bättre förberedd är du inför frisläppandet av den kvinnliga energin under den slutgiltiga Övergången.

Jorda dig själv med Moder Jord-healing - Instruktioner

Sätt dig ner för att meditera. Sitt gärna utomhus om du har möjlighet. Ha full kontakt med bakdelen eller fötterna i golvet eller marken. Håll dina kupade handflator mot varandra som i bön och låt dem vila i ditt knä. Stäng gärna av mobiltelefoner och annan teknisk utrustning (teknologi är koncentrerad manlig energi). Ta ett par djupa andetag, slappna av i hela kroppen, och rensa ditt sinne från distraherande tankar. Gör dig redo mentalt för att arbeta som kanal för Moder Jord-energin och fokusera din intention på att hämta upp energin ur Jorden. Läs bönen för Moder Jord, högt eller i ditt inre. Visualisera hur en kanal öppnas upp från Jordens mitt och hur den lysande röda kvinnliga energin börjar strömma upp och flödar in genom dina fötter, bakdel och händer. Låt energin fylla hela din kropp och stanna där. När du har öppnat upp energiflödet, fokusera bara på att vara närvarande i nuet. Det är individuellt hur energin känns, men det fungerar oavsett om du känner någonting eller inte. Ju mer du kanaliserar Moder Jord-healing, desto mer stärker du din intuition och din energikänslighet. OBS! Fyll inte dig själv med vitt ljus, och kanalisera inte ljus till dig själv genom kronchakrat, eftersom du då enbart får till dig mer av den högfrekventa manliga ljusenergin som i princip alla av oss redan har ett överskott av idag. Om du skulle behöva visst mått av manlig energi så kommer du automatiskt att få det, från Jordens energisystem. Om du känner dig osäker på vilken typ av energi du ha behov av så kan du i den inledande bönen be om att få precis den energifrekvens som du för tillfället behöver. Du kan exempelvis förutom den röda kvinnliga energin få den svarta kvinnliga energin, eller rosa kvinnlig energi som har inslag av manlig ljusenergi. Det viktigaste är att du har tillit till att du alltid får precis det du behöver. Avsluta sessionen med att säga ”tack”. Det går även bra att ligga ner under healingsessionen om det känns bättre. Det är vanligt att man ibland somnar under healingsessionerna, men det är ingenting man behöver kämpa emot. Somnar man så betyder det att man behöver det. Genom jordningen så får man en väldigt djupgående form av healing, vilket ibland resulterar i att man går ner i djup sömn. Healingen fortgår delvis under sömnen, men fortsätt sedan att aktivt kanalisera energin när du vaknar.

Bön för att aktivera Moder Jord-healing till dig själv

Kära Moder Jord, Jag ber dig allra ödmjukast, med kärlek och fullständig tillit, ge mig kraft och vägledning. Hjälp mig att kanalisera energi ur ditt inre, för att fullständigt hela mig själv, till både kropp och själ. Moder Jord, jag kallar på din kraft!
För dig som vill börja arbeta med jordning regelbundet så har vi skapat en utskriftsvänlig miniguide i A4-format som ni finner på följande länk:
http://www.motherearthnetwork.net/documents/Miniguide_-_Jorda_dig_sjalv_med_Moder_Jord-healing.pdf
~
Om Moder Jord-nätverket

Moder Jord-nätverket är ett ständigt växande globalt andligt nätverk bestående av tusentals personer över hela Jorden. Vi som driver nätverket är Maria Bertram och Manne Lindberg, och våra livsuppgifter består av att hjälpa mänskligheten och Jorden genom övergången till den Nya Andliga Tidsåldern, och att delta i återupprättandet av den kvinnliga energin på Jorden. Maria har under flera års tid kanaliserat budskap från bland annat Gudomliga Medvetandet (Gud), Moder Jord, naturväsen, andliga mästare, änglar och representanter för andra civilisationer i Kosmos. Vi sprider förutom kanaliserade budskap även instruktioner för hur man jordar sig själv på djupet, en förutsättning för andlig transformation och för att förbereda sig för övergången till den Nya Andliga Tidsåldern. Nätverkets huvudaktivitet är månatliga globala healingsessioner för Moder Jord enligt kanaliserade instruktioner. Nätverket anordnar även föredrag med bland annat offentliga kanaliseringar av olika källor. Allt nätverket erbjuder är 100 % gratis. Läs mer om oss på nätverkets hemsida, där du också kan anmäla dig för att bli medlem och få vårt nyhetsbrev – med påminnelser och instruktioner för de globala healingsessionerna för Moder Jord, våra framtida kanaliseringar, publikationer och andra uppdateringar. Hemsidan finner du på:

www.MotherEarthNetwork.net
Anmäl
2012-12-18 22:15 #1 av: Cristine

Tack Amon det var något nytt att tänka på!

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2012-12-19 08:33 #2 av: Marr

Kan tycka att jag är väldigt jordad många gånger, men igår blev jag nog träffad av energierna och var lite fladdrig men lycklig. Så nog kan det vara behövligt att lära sig jorda sig ordentligt.

Älskar de här Gaiameditationerna så Tack Amon!! Glad

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.