Kanaliserade budskap

Saint Hilarion

2012-05-01 13:02 #0 av: Amon

Veckomeddelande från Saint Hilarion

Via Marlene Swetlishoff

22-29 april, 2012


Mina Kära!

Avskalningen av lagren av de undermedvetna mönster, som har genomförts inom er, börjar nu lösas upp och försvinna. Allt som försvagade er förut håller nu på att lämna ert aurafält och ersättas av mer Ljus, vilket i sin tur för upp fler lager, som har varit djupt begravda inom er. Det är så här ljusets magi fungerar, Mina Kära. Att ni är villiga att uppleva den obehagliga känslan och smärtan som är involverad i processen säger mycket om er inre styrka och beslutsamhet för att se denna process slutföras fram till segerfesten, som kommer vid inträdet till de högre dimensionerna. Lagren är nu mycket tunna och kan lätt skingras med de verktyg som ni tycker fungerar bäst för er.

De kommande dagarna kräver er uthållighet och envishet för att hålla fast vid er vision av det som ni vill se manifesteras i er värld. Det är visionerna för ert eget personliga liv och sedan de större visionerna för den värld som ni vill se era barn och barnbarn växa upp i och njuta av. Ni hjälper alla till med Jordens Uppstigning och även alla på, inuti, runt om och ovanför. Varje dag som ni fortsätter med era dagliga discipliner för att förankra Ljuset inom Jordens kristallina diamantkärna, bidrar ni med mer Ljus till hela det kristallina nätet som blir ännu starkare och mer aktivt. Det har gått många tidsåldrar sedan det nätet har haft full driftskapacitet, så det finns en glad ton som utgår från nätet i väntan på fullt återställande av dess kraft.

Livet, så som ni har känt och upplevt det, håller snabbt på att försvinna och ersättas med ett som är bättre för alla och inte bara för några få. Allt eftersom nätet samlar mer energi och kraft sprider det sig över planeten på ett sätt som stabiliserar energierna som kommer från kosmos, så att större harmoni och balans kan upprätthållas. De som arbetar med Ljuset bidrar med och står i förbindelse med kunskap som ger resonans från de stora kristallerna i djupet av planeten. När detta händer sker en förändring inom era personliga väsen och inom alla andra väsen inklusive Jorden. Varje förändring skapar öppningar för fler förändringar och detta kommer att fortsätta till en total omvandling sker. De av er som har gått i spetsen för denna utveckling har nu kommit till ett tillstånd av att Vara, där era insatser får stöd genom dessa nya energier och ni kommer att upptäcka att det blir ett glatt tjänande i stället för ett nödvändigt rutinarbete.

Detta är den nya skaparglädjen. Det här är alkemi när det är som mest kraftfullt. Allt vad ni har lärt er och alla verktyg som ni har fått är nu en del av er nya Mall och ni kan fokusera på er egen kropp och ge inre och yttre healing. När ni gör så, kommer ni att upptäcka de metoder som verkar för er unika situation och det är värdefulla verktyg som ni kan erbjuda andra, så att deras väg till ett högre medvetande och kunskap kan uppnås med en tydligt större lätthet än vad ni fick uthärda. Detta är er stora gåva till mänskligheten. Varje lyckat ingrepp blir en upplyst väg för andra. Så vi säger er, Mina Kära, era individuella upplevelser och berättelser är mycket viktiga, för de skapar markörer för andra att efterlikna, vägar som ni lärde er genom stora ansträngningar, vilja och uthållighet och som har skapat en upplyst väg för fler människor att vandra på.

Fokusera på att rensa er kropp, ert sinne och era känslor från allt det som inte ger resonans med de högre aspekterna av ert väsen. Var lyhörd för vad ert hjärta säger och även för Moder Jords hjärta. Lyssna till Hennes sång, Hennes vägledning, Hennes visdom. Hon har mycket att lära er om ni är villiga att lyssna. Hon känner till hela historien om människans utvecklingscykler inom Hennes domäner. Hon kommer att hjälpa er att minnas. Hedra Moder Jord och bli Ett med Henne i ett kärleksfullt och symbiotiskt förhållande. Er erkänsla ger Hennes Väsen stor glädje och lycka. Hon är så redo att samarbeta med er.

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh-www.st-germain.se

©2011 Marlene Swetlishoff Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com


Anmäl
2012-05-01 13:12 #1 av: Amon

Jag tänkte att - om det är ok - att lägga in dessa veckomeddelanden som handlar om hur vi påverkas av de aktuella kosmiska energierna varje vecka.

Själv brukar jag ofta få AHA - upplevelser när jag läser dessa meddelanden från Hilarion - då det brukar stämma in bra på det jag själv upplever. Glad

Det här meddelandet gällde ju för förra veckan - men det nya för denna vecka kommer strax - väntar bara på översättningen till svenska..

Anmäl
2012-05-01 17:31 #2 av: Amon

Meddelande från Saint Hilarion

Via Marlene Swetlishoff

29 april, 2012


Mina Kära!

Vi ser från vår sida att det sker många förändringar i hjärtat hos ett större antal människor nu än någonsin tidigare. När de vaknar och förändras inom sig, växer den energi de skapar fortlöpande till att omfatta ett allt större fält runt Jordens atmosfär, vilket i sin tur väcker upp fler hjärtan till förändring. Var medvetna, Kära Ni, om den stora kraft ni har och utövar i ert dagliga liv. ”JAG ÄR närvarande, här och nu.” Säg dessa ord ofta för att anpassa er till era högre aspekter, vilka nu börjar närma sig er.

Ni börjar ha mer medvetna inre samtal med ert Högre Jag och mycket vägledning kommer därigenom. Var öppna och mottagliga för strömmen av ord och tankar som kommer till er. Observera tankarna för att se vilka som har en positiv effekt på ert välbefinnande, och vilka som skapar motsatt effekt inom er och ger er en känsla av oro och ängslan. Det är dessa tankar som fortfarande måste förändras av er till tankar som är positiva.
Var medvetna om att vid denna tidpunkt går alla på planeten igenom dessa upplevelser, då de möter skuggorna inom sig.

Det är på detta sätt alla illusioner och lögner, som varje person har sagt till sig själva ses för vad de är, och när detta händer så sker en förändring till ett bättre sätt att förhålla sig på. Om ni är uppriktiga i er strävan framåt till de högre världarna av medvetenhet, kommer de här utmaningarna att ses av er som stora uppenbarelser och en inblick i era djupare aspekter, som driver och ibland knuffar er framåt in i en högre dimensionell verklighet, där allt ni manifesterar är av en högre ordning. Det är för detta ändamål ni alla har rensat och förändrat er, så att er väg framåt blir så mycket lättare.

Det finns bara en väg att gå nu och det är framåt. Valen har redan gjorts inom varje Själ, och de som har följt den smala stigen kommer till sin rätt. När ni alla anpassar er till er sanna energi och mer och mer förkroppsligar ert verkliga jag, kommer förändringarna som har skett inom er att bli mer märkbara för människor omkring er och ni kommer att bli sedda och hörda på ett sätt som ni aldrig har upplevt tidigare. Ert Ljus lyser nu upp er fysiska kropp och genomsyrar varje cell. Människor omkring er kommer att tro att ni har hittat hemligheten som leder till Ungdomens Källa och det är verkligen så.

Allt eftersom den här processen fortsätter kommer ni att bli ett levande exempel för andra att efterlikna och följa. Det kommer att bli uppenbart att ni vet vad ni talar om, för bevisen kommer att finnas framför dem. Det är nu mycket viktigt att varje ord, tanke och gärning kommer från den högsta integriteten inom er. En ledare måste vara villig att omsätta teorin i praktiken så att det blir uppenbart att ni är ledarna. Ert ambassadörsskap som Ljusets sändebud börjar märkas och vi gläds åt att det är så.

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh  www.st-germain.se


©2011 Marlene Swetlishoff Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com

Anmäl
2012-05-01 19:13 #3 av: Cristine

Tack Amon!Glad

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2012-05-01 22:06 #4 av: Ninnib53

Fint, bra och tack!

Anmäl
2012-05-02 14:16 #5 av: Marr

Jättebra Amon! Tack!Glad

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-05-06 23:27 #6 av: Amon

Veckomeddelande från Saint Hilarion

Via Marlene Swetlishoff

6-13 maj, 2012


Mina Kära!

Detta är en mycket kraftfull tid med uppradningen av de planetariska konfigurationerna och den energetiska påverkningen från de andliga
världarna. Många speciella tilldelningar av välsignelser och Kärlek har
erbjudits mänskligheten, och allt som behövs, är att vara öppen för att ta emot dem. En annan passage av det Kosmiska hjulet har gjorts och vi går nu ombord för vår nya resa till okända länder med nya möjligheter. Eftersom dessa tidskoder öppnar upp portalerna, kommer inflödet av Kosmisk Kärlek och vågor av Ljus som sänds till Jorden, att aktivera uppvaknandet av mänskligheten i ett större antal.

Dessa är de tider ni alla har väntat på, för det innebär att ni alla kommer närmre minnet av era skäl för att vara här i detta kosmiska ögonblick av cyklisk rörelse från en tidsålder till en annan. Från denna punkt och framåt, kommer livet att ta fart med den ena uppenbarelsen efter den andra i varje persons medvetande. Många av er kommer att få en ”aha” upplevelse, när bitarna i pusslet faller på plats och alla mysterier i ert liv blir tydligare.
Det finns nu ett ohejdbart Uppvakningsljus som översvämmar planeten och det är en fredlig, kärleksfull och kraftfull energi.

Var öppna för att ta emot allt som är bra i ert dagliga liv. Ni har var och en, i hög grad, blivit testade och prövade när ni gick igenom svåra initieringar, som har förberett er för att kunna förkroppsliga det större Ljus som ni i sanning är. De jordiska sakerna, även om ni tycker om dem, kommer inte längre att snärja eller distrahera er från ert sanna ändamål. Ni kommer att ha mer tid för att utforska glädjen av förkroppsligandet i en form som blir flerdimensionell till sin kapacitet. Att vara öppen för nya erfarenheter och gå bortom era tidigare gränser kommer att ge er frihet på många nivåer av ert Väsen.

Gläd er åt ert Väsens lätthet, för det innebär att ni går framåt på er andliga resa och att ni har frigjort merparten av det som inte är Kärlek i de upplevelser som inte längre tjänar er i detta nya tillstånd ni befinner er i. Alla kommer att blomma ut i en myriad av olika sätt att skapa en ny mall, vilken kommer att bli gränslös i sina möjligheter. Om ni läser detta, då är ni en av dem som har kvalificerat sig till att tjäna den Gudomliga Planen på en högre nivå. Det finns alltid andra vägar att färdas på och andra världar att upptäcka och erövra. Vi talar här om Själens tillväxt, Kära Ni.

Observera händelser omkring er och lär er att läsa tecknen. Många saker förändras, många saker kommer att förändras och ni måste anpassa er och förändras med dem. De största förändringarna som vi ser, är att ni kommer att ta tillbaka er makt från alla disharmoniska och störande energier och händelser som har hållit er fastlåsta i situationer mot er vilja. Njut av er resa på den Kosmiska berg- och dalbanan när den ökar farten mot Jordens nya början. Uppstigningen pågår, Kära Ni, kom ihåg det varje gång ni är frestade att återuppta de gamla sätten att vara från ert tidigare liv. Att gå tillbaka är inte ett alternativ, så ta era nästa steg med säkerhet och behag. Vi är alltid med er.

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh  www.st-germain.se

©2011 Marlene Swetlishoff Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.comAnmäl
2012-05-07 10:49 #7 av: Marr

Amon! Tycker om dessa veckorapporter! Igår skulle jag leta efter lite information om Kinnekulle vid Vänern. Visste jag hade en bok i stenciler i en låda någonstans om en kvinna som tar emot budskap från Hilaron! På Kinnekulle bl.a. VI och ALLTET av Ingrid Krianon. Har någon läst den? Måste nog göra det själv nu i vilket fall, trots att den är i stenciler. Kul! Glad

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-05-07 14:32 #8 av: Amon

Skrattande Här är länken till Ingrid Krianons hemsida - men den kanske du redan har?

Hon har ju tagit emot mycket visioner om framtiden - som hon även beskriver på denna sida. Man kan läsa under "uppdateringar". Några av dem är tydligen också mycket aktuella just nu och framåt.

http://www.ingridkrianon-jonankerholm.nu/

Hon har skrivit flera böcker: "Vi och Alltet", "Guds närvaro i människan" och "Att upplysa jorden" - dessa tre har jag - men det var några år sedan jag läste dem. Kanske har hon skrivit fler böcker också.

 

Anmäl
2012-05-07 14:47 #9 av: Marr

Nej den har jag inte, TACK rara du för den! Ska kolla direkt. Skrattande

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-05-12 08:22 #10 av: Hukanson

Härligt att ha en sajt som S:T GERMAIN.SE den fyller verkligen alla våra behov av information om vad som händer just nu och hur vi kan fokusera på vad som gagnar oss i det som är och sker.

Senaste budskapet från Sheldan Nidle berättar om G8 ländernas behov av att frigöra sig från den mörka kabbalens inflytande, dvs de ekonomiska maktcentra som vill behålla rätten att profitera på allting och behålla kontrollen över allting.  Regeringarna måste förstå att det finns något som är mäktigare än det! En makt som förväntar sig frivilligt samarbete.

Vi går långsamt in i en ny tid av större medvetande om våra egna högre förmågor och tillsammans med en ytterligare nivåhöjning på den elektroniska teknologin kommer vi i stort behov av individuell frihet och ett nytt ekonomiskt system.

Så härligt att vi redan nu kan leva i sanningen om att vi har hjälpare från Sirius m fl som har kommit för att möjliggöra vår utveckling och att möta oss i vänskap. Det är inte många år kvar tills stellarskeppen landar helt öppet på jorden.

Världsekonomin behöver gå igenom en skuldsanering och införandet av en "rättvis" ordning påskyndas. Det är de unga i samhället som måste komma till tro på nödvändigheten av detta och växa i medvetande om hur det ska genomföras. Den som greppar denna utmaning kommer säkerligen att få all hjälp den behöver.

 

Oneness can not be divided.

Anmäl
2012-05-14 21:02 #11 av: Amon

Veckomeddelande från Saint Hilarion

Via Marlene Swetlishoff

13-20 maj, 2012


Den tid som nu är kräver att ni tillåter er själva att bara VARA istället för att göra. Det är en period av inre kontemplation och anpassning. Många förändringar sker inom er och era fysiska kroppar fortsätter sina trans-formationer. Kom ihåg att dricka massor av rent vatten och var ute i naturen så mycket som möjligt. Er kontakt med Jorden är mycket viktig just nu och den kommer att hjälpa er i er övergång när ni går igenom era förändringar.

Många människor förväntar sig en omedelbar förändring, och vi säger till er att omvandlingsprocessen sker gradvis så att det inte uppstår någon utbrändhet i det mänskliga operativsystemet. Hedra er kropps tempel och gör det som är nödvändigt allt eftersom det uppenbarar sig för er. Vår skribent tillbringar mer tid utomhus och koncentrerar sig på att återställa sin fysiska kropp igen. Hon lyssnar till sin inre röst och följer den. Våra meddelanden kommer att komma fram sporadiskt allt eftersom hon anpassar sig till de ökande soleruptionerna, eftersom hon påverkas i sin förmåga att kanalisera under dessa tider.

Det görs gradvisa framsteg i höjningen av Jordens vibrationsnivå och alla på, inom och ovanför Henne och de som har höjt sina energinivåer, kan nu ladda ner och hålla kvar mer Ljus i sina celler än någonsin tidigare. Detta aktiverar DNA-strängarna och ni kanske finner att er ryggrad känns känslig och öm de kommande dagarna. När ni absorberar och drar till er mer Ljus, strålar det ut till ett ännu större område från er fysiska Varelse, större än ni kan föreställa er i era vildaste fantasier. Vila er när ni kan, så mycket ni kan, för era kroppar är nästan i ett konstant tillstånd av förändring.

Var snälla och inse att era kroppar är strömmar av energi som flödar genom er mittpelare och sedan ut genom era fötter och hjässa i en ständig cirkel av Ljus runt er. Det är därför mer vila och dödtid är nödvändig, så att allt flödar i harmoni och klarhet. Många nya avslöjan-den kommer att uppenbaras för er och många händelser kommer att bli mer begripliga än de tidigare var och djupare förståelse för händelser som ägt rum i era liv kommer att börja komma upp till ytan från ert inre.

Ta den tid som behövs för att varje dag rikta in er själva till ert Högre Jag och den Stora JAG ÄR Närvaron. Det hjälper dessa aspekter att komma närmare er, så att en större acceleration av hågkomst börjar komma upp i ert vakna medvetande. Vi är alltid med er, Mina Kära, och ni behöver bara ropa våra namn eller be era guider att vara med er, på vilket sätt ni än behöver det, och vi skall vara med er. Var tydliga i er anhållan så att era behov tillgodoses på bästa sätt. Samskapande äger rum och det är ni som håller på att skapa er verklighet, vi kan hjälpa till med att påskynda processen på ett mer harmoniskt sätt. Älska och hedra er själva och varandra och låt ert hjärtas skönhet slå ut och blomma till en allt större Kärlek.

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh www.st-germain.se


©2011 Marlene Swetlishoff Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com

Anmäl
2012-05-14 21:08 #12 av: Marr

Tack för en ny veckorapport, Amon! Skrattande

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-05-14 21:19 #13 av: Ninnib53

Jaa! Den kändes fin. Glad

Anmäl
2012-05-14 21:56 #14 av: Amon

Ja - jag har känt av energierna mycket under hela helgen och även i dag. En otrolig trötthet, tryck i huvudet och tyngd i kroppen. Och i lördags drack jag flera liter vatten - bara slök glas efter glas efter glas...

Så här arbetas allt med oss - känner jag.. Flört

Anmäl
2012-05-15 12:54 #15 av: Hukanson

"Ta den tid som behövs för att varje dag rikta in er själva till ert Högre Jag och den Stora JAG ÄR Närvaron.

Vi är alltid med er, Mina Kära, och ni behöver bara ropa våra namn eller be era guider att vara med er, på vilket sätt ni än behöver det, och vi skall vara med er. Var tydliga i er anhållan så att era behov tillgodoses på bästa sätt. Samskapande äger rum och det är ni som håller på att skapa er verklighet, vi kan hjälpa till med att påskynda processen på ett mer harmoniskt sätt."

Hur viktigt att få bekräftat igen att det behövs en mänsklig kärleks ansträngning att med ord uttala namnet på den/de man vill få hjälp av och tydligt uttala exakt vad man vill få hjälp med!


Oneness can not be divided.

Anmäl
2012-05-15 13:02 #16 av: Marr

#14 Aha! Kanske därför man har en sån vattentörst nu? Fast jag är inte så medial som ni andra, men det påverkar nog oss andra också, som inte är det....

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-05-15 14:35 #17 av: Amon

Du är nog lika medial som vi andra (eller öppensinnlig) - själv kallar jag mej inte direkt medial - men öppen och mottaglig..

Men jag tror att väldigt många påverkas av dessa energier - faktiskt. Men man kanske kallar det något annat - som virus, vårtrötthet osv. - pga att man inte riktigt vet vad det beror på.. Oskyldig

Anmäl
2012-05-18 22:21 #18 av: Amon

Denna info fick vi i början av veckan kanaliserad av vår lärare och mentor i ljusgruppen:

Måndagsinfo från Modern: Solen står nu på ett sådant sätt att mycket höga finstämda men samtidigt lite svagt illamåendeskapande energier förs ner. Vi vet att ni snart är trötta på ordet utrensande och många undrar när det ska ta slut. Det kommer inte att göra det på ett bra tag framöver. Tiden är utrensande nu och ska så vara. Ni som jobbar aktivt med er själva och andra får det trots allt lättare om ni inte stannar i de negativa känslorna. Jobba hela tiden på att förändra ditt eget tillstånd. Det är bara du själv som ansvarar för din glädje och ditt välbefinnande - INGEN annan ska kunna påverka dig negativt. Du ska träna på att snabbt ta dig från negativa personer som dränerar dig på energier. Om det är svårt för dig att göra det rent fysiskt så måste du jobba med energiflödena i och runt... dig. Låt inte negativa tankar, känslor eller varelser få plats i din närhet. Rör dig bort från dem rent bokstavligt. Om det är din egen partner eller en nära familjemedlem som dränerar dig - sök annat sällskap eller se till att du kan vara ensam ett tag och rena din aura. Känn hur du fyller dig med energier som passar dig bättre.

Det kan hända att du måste köra energierna flera gånger varje dag nu för att inte "trilla dit" på någon negativ tanke eller en negativ händelse. Fortsätt bara att jobba - KEEP ON WALKING. Det finns ingen väg bakåt. Det finns bara vägar framåt. Så förändra alltid i ditt nu när du märker att någon eller något stjäl dina positiva energier!

Anmäl
2012-05-19 10:12 #19 av: Marr

Mer nyttigheter! Tack Amon! Tänker på Krystall i Cristines video i: "Igår satt jag och..." Där hon förklarar att i 5 minuter 5 gånger om dagen, connecta till ljuset i ditt hjärta. Ska faktiskt gå igenom den delen igen på filmen. Tyckte det också var ett jättebra tips! Flört

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-05-21 18:59 #20 av: Amon

Veckomeddelande från Saint Hilarion

Via Marlene Swetlishoff

20-27 maj, 2012


Mina kära

Att hålla er själva grundade till Jordens kärna är det viktigaste att göra just nu.
Ni är alla här för att föra in era högre aspekter till era fysiska kroppar, och det är viktigt att ni har en stark grund att göra det på. Det ni söker finns inom er och inte i den yttre världen. Avsätt några minuter varje dag och känn hur ert hjärta pulserar i takt med Jorden, för detta kommer att förena och anpassa er till Jorden när er vibrationsnivå höjs. Lita på er inre vägledning i era dagliga göromål och följ era inre maningar när de uppstår.

Många betydelsefulla händelser äger rum på kosmisk nivå, och de som följer sin inre ledning vet att det inte är någon vanlig tid ni lever i. Det krävs orubblighet, mod, tillit och ihärdighet för att fortsätta på er dagliga väg, när det verkar som att allt förblir detsamma. Det är svårt att greppa betydelsen av det större perspektivet och vi rekommenderar att ni mediterar varje dag och medvetet tar kontakt med ert Högre Jag och ber om vägledning och riktning. Genom att dagligen göra denna intention till en medveten vana, kommer mycket som är bra att flöda in i ert liv.

Det sker många skiftningar och förändringar inuti Jorden vilka visar sig som rörelser på ytan. Dessa kommer att fortsätta tills Jorden har an-passat sin övergång till de högre dimensionerna. När dessa förändringar inträffar, känn Kärlek, villkorslös Kärlek för Jorden och alla Hennes invånare och föreställ er att massor av Ljus strömmar ut från Hennes kristallina diamantkärna och in i Hennes kristallina nät och sedan ut i Kosmos. Håll hela tiden ert hjärta inställt på den större bilden av den Gudomliga Planen och förbli lugna och foku-serade. När ni förblir fokuserade påverkar ni andra omkring er att förbli lugna och fridfulla och det är till mycket hjälp.

Det är dags för en vidare öppning av ert hjärtchakra och dags för att medvetet kunna göra detta, för det är från denna energetiska portal inom er, som er personliga Väg aktiveras och blir tydlig för er. Detta är viktigt, eftersom så många av er befinner er i områden där Mänsklig-hetens Uppvaknande ännu inte har inträffat, och då kräver det tillit och uthållighet för att fortsätta på er andliga resa till synes ensamma och oförstådda. Det krävs Kärlek av högsta kvalitet för att fortsätta i denna riktning och inte vackla, och var och en av er har denna Kärlek i överflöd.

Låt det inre Ljus, som ni verkligen är, lysa i dessa dagar av övergång från en värld till en annan, eftersom det är till stor hjälp för dem omkring er. De kanske inte ser det, men de förnimmer det på en sublim nivå. När ert Högre Jag och er Eminenta JAG ÄR Närvaro förankras djupare inom er, så möjliggör det för dem omkring er att göra likadant, och detta kan resultera i en enklare och smidigare övergång för dem. Stråla vidare, Mina Kära, för hur kan ni vara annat än det ni i sanning är.

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh  www.st-germain.se

©2011 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com


Anmäl
2012-05-21 19:35 #21 av: Marr

Tack Amon! Då är det bara att kämpa på ett tag till. En fin påminnelse att hålla sig lugn, för jag blir så exalterad ibland att jag nästan inte låter nära&kära komma till tals här hemma när vi pratar viktigheter... Lugn låter bra! Glad

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-05-29 01:24 #22 av: Amon

Veckomeddelande från Saint Hilarion

Via Marlene Swetlishoff

27 maj – 2 juni, 2012


Mina Kära!

Det här är en tid för djup inre kontemplation och insikt om det som fortfarande finns inom er som inte längre tjänar den Väg ni har valt. Dessa tider kräver total ärlighet inför er själva och fastställandet av ytterligare val, som kommer att frigöra det som inte blivit upplöst fram tills nu. Många gånger är det i ens synsätt som förändringen måste ske, och när det klarnar för en är det vanligtvis när man har släppt behovet av att veta det definitiva svaret och bara låter det vara och accepterar situationen.

Vägen framför er blir allt smalare i fråga om vad som måste göras och tvärtom vidgar den era vyer för möjligheter. Många av er har brottats era personliga relationsproblem med er önskan om en större Gudomlig kontakt och detta har skapat en inre konflikt – för när man står inför valet att offra allt som man har kärt för att förena sig med Gud, är det mycket svårt att ta det steget. Vi säger bara att tiden för martyrskap är över. Det är inte alltid nödvändigt att genomföra drastiska förändringar i ert liv för att göra framsteg på vägen till Uppstigningen.

Om man skulle titta på problemen med större objektivitet och en känsla av djup Kärlek, kan en väg öppnas för att ha båda. En del Själar är inte menade att vara i frontlinjen utan snarare att leva harmoniskt och glädjefyllt med dem de älskar. Tider av offrande, så som det krävdes i gamla tider, är inte längre nödvändigt; allt som är nödvändigt är att ni av hela ert hjärta önskar en djupare gemenskap med Gud inom er, och en djupare gemenskap med dem som stödjer er i ert dagliga liv. Det viktiga är att etablera och bibehålla balansen mellan dessa båda önskningar.

Gud uttrycker sig själv genom er i varje ögonblick och i varje aspekt av ert liv. Det är Gud som uttrycker sig genom er, agerar genom er och om ni kan föra denna insikt in till ert medvetande, kan ni få de bästa resultaten för er själva och för era nära och kära genom Nåden av Guds Kärlek för er alla. Detta är vad som efterfrågas hos er i dessa tider, att mötas i Kärlek, fred och harmoni, att uttrycka de högre egenskaperna inom er och genom ert exempel inspirera andra att göra detsamma. Ett leva ett liv väl är en Mästares liv.

Hitta er passion och fokusera på den och allt annat kommer att falla på plats i Gudomlig ordning. Om det fyller er med glädje och entusiasm så gör det, och de goda känslor det ger inom er att följa ert hjärtas önskan, kommer att välsigna er och alla andra omkring er varje dag. Kärlek är den största och starkaste kraften i Universum och mirakler kan inträffa och inträffar när denna kraft används. Älska varandra så som Gud älskar er och allt kommer att bli bra. Det yttre egot kommer att försöka avråda er från att sträva efter de högre aspekterna och attributen, eftersom det var dess roll att skydda er i ert liv, men i dessa tider måste egot bli älskat fullt ut och integrerat med alla aspekter av er själva. För att till fullo integrera med era högre aspekter, behöver också ert mänskliga ego kärlek och medkänsla.

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh  www.st-germain.se

©2011 Marlene Swetlishoff Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com

Anmäl
2012-05-29 08:27 #23 av: Marr

Amon! GladFlörtTack!

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-06-05 00:27 #24 av: Amon

Veckomeddelande från Saint Hilarion

Via Marlene Swetlishoff

3-19 juni, 2012


När ni går runt i era dagliga sysslor är det mycket viktigt att ni fortsätter att hålla er jordade varje dag, och att ni ägnar en del egentid till att förbättra kontakten med ert Högre Jag. Det är också viktigt att fokusera varje tanke på vad ni vill ska manifesteras i ert personliga liv och på er planet. På så vis återgäldar Universum det som ni ger ut, och Universum är helt opartisk i sitt givande av allt det som är i resonans med era tankar. Disciplinera era tanka för ni är kraftfulla Skapare.

Försök att ägna så mycket ledig tid som möjligt till Guds ära i alla era göromål så att ni tänker, andas och lever för Gud, med Gud och genom Gud. Ni vandrar en enslig Väg när ni håller fast vid er vision om en bättre värld och ett bättre liv, men var medvetna om att för varje dag vaknar fler och fler Själar upp till en medvetenhet om att det finns mer i livet på Jorden än de någonsin kunde drömma om. Det liv ni lever har ni frivilligt valt för att förbereda er för just denna tid som nu äger rum. Ni har finslipat ert inre Väsen till en diamants lysande klarhet och även om ni fortfarande arbetar med att rena lägre aspekter inom er som fortfarande kvarstår, så går ni inte bakåt, utan framåt.

Försök så gott ni kan att anpassa er efter ert hjärta, och fortsätt att göra det till ert huvudsakliga styrsystem. Hedra er själva för att ha det otroliga modet att lämna gamla föråldrade system och övertygelser bakom er och håll er till ett högre perspektiv. Ni har erfarenheten och förmågan att leva i fler än en verklighet och var och en av er arbetar i alla dimensioner under dessa tider. Många av er känner smärta och värk i olika delar av era fysiska kroppar, men dessa är övergående och av tillfällig karaktär. Några långvariga sjukdomar som har visat förbättring på senare tid, kan dyka upp igen i sin gamla intensitet och när det händer, lyssna till ert hjärta och sök råd där.

Om ni känner er nedstämda och trötta på grund av all rensning och allt frisläppande som ni har upplevt, hitta en ersättning i era dagliga rutiner som t. ex. harmonisk musik, som hjälper er att hålla era energinivåer höga, medans ni arbetar med er reningsprocess. Varje tillstymmelse till orenhet måste avlägsnas från ert inre och er fysiska kropp, och detta är en pågående aktivitet som avtar och flödar med månens cykler och solens utbrott. Låt detta vara vad det är och acceptera allt som händer utan att fastna i dramatiska scenarier.

Ändra gärna på historier som ni har berättat för er själva och som ni har fastnat i, genom att skriva ett nytt manus om era upplevelser dag för dag. Fokusera på att hålla er lugna och tydliga. Vi vet att det är en svår uppgift när det är så mycket som händer omkring er, som avleder er från att förbli fokuserade och stärkta. Vägen framför er klarnar och ni får mycket osynlig hjälp från era Ljusfamiljer på ett säkert och stabilt sätt. Lita på att ni är på rätt plats i Gudomlig samordning och att allt är väl och allt är perfekt.

Till nästa vecka...

JAG ÄR Hilarion.

Översättning Ulla Krogh  www.st-germain.se

©2011 Marlene Swetlishoff Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com

Anmäl
2012-06-05 10:21 #25 av: Marr

Tack Amon för de fina veckorapporterna! Jätteglad för att du förser oss med detta, för det är kloka ord! Ännu en påminnelse om att lyssna inåt till sitt hjärta!Glad

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-06-05 16:17 #26 av: Amon

Ok - tack så mycket själv! Jag brukar ofta känna igen saker i dessa veckomeddelanden - och just nu är det tröttheten och värk i olika delar av kroppen. Mycket trötthet och seghet i huvudet och kroppen både i går och idag.. Oskyldig

Anmäl
2012-06-05 18:20 #27 av: Ghosthunter

Tack Amon.....jag känner också en ovanlig trötthet och en uppgivenhet och jag får mer och mer ont i ett knä!!

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2012-06-05 20:08 #28 av: Amon

Ja - det är ju skönt att ha något att skylla på när man inte känner sej hundra.. Flört

Anmäl
2012-06-05 20:24 #29 av: Marr

Kan hålla med dig där Amon om att man kan känna igen sig i dessa veckomeddelanden! Visst är det gött att ha något att skylla på, he he! Ungefär som när man går till doktorn och har ont någonstans och han bekräftar. Då känner iallafall jag en lättnad, även om det är problematiskt. Jag är inte enbart knäpp&gnällig iallafall! Tungan ute

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-06-12 22:35 #30 av: Amon

Veckomeddelande från Saint Hilarion

Via Marlene Swetlishoff

10-17 juni, 2012


Det är viktigt att ni förbli jordade och är i kontakt med Moder Jord. Planera att tillbringa så mycket tid som möjligt utomhus. Låt er öppnas upp för de högre energierna hos ert högre Jag och var i stilla begrun-dande så mycket som möjligt. För dem som är redo är det dags att smälta samman med sina högre aspekter. Låt oro och bekymmer vara just vad de är och håll fast vid den högre visionen av er själva. Detta är mycket viktigt.

Ni förbereds för en större öppning av ert medvetande för att komma ihåg vilka ni är och era skäl till att vara här just nu. Det finns många kärleks-fulla Varelser från de högre dimensionerna som går vid er sida och ger vägledning när övergången och förvandlingen inom er sker. Ni kommer att uppleva en hetta som stiger uppför ryggraden med större frekvens nu, och det är viktigt att dricka stora mängder rent vatten. Det kommer att hjälpa till att transportera de högre frekvenserna genom den fysiska kroppens meridianer på ett bekvämare och enklare sätt.

Håll en stadig kurs på den väg som ni har valt och lita på att allt är bra. Allt som kommer upp för granskning passerar bara genom ert medvet-ande – välsigna allt och tacka för att det lämnar er. Allt eftersom denna process fortsätter, förfinar den ert tankemönster och uttryckssätt till en högre, mer kärleksfull och allomfattande nivå. Var medvetna om att de omkring er som har vaknat upp kanske börjar ge uttryck för det som behöver rensas från dem, och eftersom ni redan har gått igenom denna process, kan ni vara förstående och tålmodiga med de sätt på vilka dessa uppenbaras genom dem.

Framför allt, håll kärleken till er Skapare först och främst i era hjärtan och kom ihåg att var och en som ni möter också är en individuell gnista av denna praktfulla Storhet. Hjälp dem att hantera allt som kommer upp till ytan, eller som i många fall exploderar eller väller upp inifrån dem, och att acceptera sig själva när det händer. Intensiteten i omvandlingen kan bli överväldigande speciellt när processen inte förstås och anled-ningen till den inte är förståelig. Låt dem veta att detta sker inom varje människa på planeten och att motstånd gör att det verkar mer intensivt.

Dessa renings- och omvandlingsenergierna av en större Kärlek, tar fram länge dolda och icke erkända känslor och tankar som måste bli uttryckta, oavsett hur intensivt de uttrycks. Råd dem att acceptera dem och att älska sig själva under processen. Er lugna acceptans och förståelse kom-mer att hjälpa dem oerhört. Ni har alla varit där och gjorde det när ni steg in i det okända och lyste upp vägen för dem att följa och nu åter-vänder ni och erbjuder en hjälpande hand där det behövs. Och så är det.

Tills nästa vecka...

JAG ÄR Hilarion.

Översättning Ulla Krogh www.st-germain.se

©2011 Marlene Swetlishoff

Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com

Anmäl
2012-06-12 22:44 #31 av: Amon

Personligen känner jag av energierna nu i ryggen mellan skulderbladen - (vid hjärtchakrat) både igår och idag. Men även i huvudet kör det på - och skapar en stor trötthet. Oskyldig

Anmäl
2012-06-13 00:12 #32 av: Marr

Har "åkt båt" (gungat) i nästan 1 vecka. Idag är det mest nacken som bråkat (och så datorn förståss) det har gjort mig lite extratrött. Är glad över veckorapporterna! Vill inte vara utan dom nu... Flört

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-06-13 15:44 #33 av: Marr

Idag har jag klickat på länkarna som följer med veckobreven. Mycket intressant läsning. Speciellt Sanandas råd om att ej betala till makten! Fast då är man ju rädd att att kronofogden kommer och "lyfter ut en"...?? Obestämd Suck! Ibland känner man sig ju lite maktlös...

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-06-20 01:49 #34 av: Amon


Veckomeddelande från Saint Hilarion
Via Marlene Swetlishoff


17-24 juni, 2012


Mina Kära

Ni befinner er i en period av stillhet i väntan på in-flödet av större energier, som snart kommer att översvämma planeten. Var mottagliga och öppna för dessa energier och absorbera så mycket av dem som ni kan. Många förändringar fortsätter att hända i er fysiska kropp och ert DNA fortsätter att aktiveras. De kommande sex månaderna kommer att föra med sig många avslöjanden och en större kontakt med er inre sanning. Mycket som har dolts för er kommer att komma fram i ljuset, för er att begrunda och ta till er.

Håll kontakt med er innersta natur och låt den väg-leda er. Det kommer att hjälpa er att lära känna er själva och det som är viktigt för er att ägna er åt, för bästa resultat i allt som händer i ert dagliga liv. I förbindelse med andra, försök alltid att möta dem inom gemensamma intresseområden och sträva efter att reflektera ert Ljus på dem och tvärtom, att låta deras Ljus reflekterar tillbaka på er. Ni är i ett skede där ni ska stötta varandra för att utveckla större visioner och drömmar. Det är en spännande tid för alla där var och en försöker förena sina större aspekter.

Detta kommer att visa sig på olika sätt för var och en och resultatet kommer att bli underbart skiftande när ni uttrycker er genom ert Väsen, det som är unikt för just er. Bli varandras största hejarklack, för mycket skratt och glädje kommer att underlätta vägen för er till er rättmätiga plats, när förändringarna fortsätter. Släpp alla kvarvarande rädslor och tvivel för allt som kommer genom er är sammansmältningen av de högre aspekterna av er själva. Det kommer att bli förlängda perioder av glädje som bubblar upp inom er, när ni lämnar allt det som var bakom er.

Håll er jordade varje dag och Gaia kommer att stödja er när förvandlingarna inom er fortsätter att äga rum. Drick rikligt med färskt, rent vatten för att underlätta för de nya energierna att komma in i er kropp och var utomhus så mycket som möjligt. Öva djupandning varje dag för att hjälpa till att föra in de nya praniska energierna till era celler. Låt allt som kommer upp inom er komma fram och observera det. Ni åter-ansluter till förmågor, tekniker och talanger som har legat vilande under så lång tid.

Vi vakar över er och går vid er sida, Ni Kära, hela tiden. Glöm inte att bjuda in vår närvaro till ert dag-liga liv och kom ihåg att allt är bra, allt är perfekt och tacka för alla underbara mirakel som kommer att hända.

Tills nästa vecka...

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh-www.st-germain.se

©2011 Marlene Swetlishoff

Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com

Anmäl
2012-06-20 01:58 #35 av: [grankvist]

#34 Tack Amon.Gråter

Anmäl
2012-06-20 10:42 #36 av: Marr

Amon Tack! FlörtGlad

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-06-20 11:00 #37 av: Amon

Vassegoda! Glad

Anmäl
2012-06-20 14:57 #38 av: Cristine

Tack Amon! Jag läser jag också fast jag inte gör några komentarer.

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2012-07-03 14:53 #39 av: Amon

Det kom inget meddelande från Hilarion i förra veckan - men här kommer ett för denna vecka:


Veckomeddelande från Saint Hilarion
Via Marlene Swetlishoff


1-7 juli, 2012


Mina Kära

Över hela er värld håller väderförhållandena på att förändras och de skapar en stor upprensning när gamla stagnerade energier löses upp och försvinner. Dessa väderavvikelser kommer att fortsätta när mänskligheten släpper allt det som inte är Kärlek från sina Väsen. Den stora transformationen av allt fortsätter med oförminskad styrka när de nya högre energierna från Kosmos kommer in i atmosfären. Tappa inte modet under dessa tider, Mina Kära, och hjälp varandra när det behövs.

När de gamla uttryckssätten är upplösta i detta högre Ljus, kommer mer Ljus in i cellerna för att ta dess plats, och detta upplevs av mänskligheten på en myc-ket djup nivå. När mer Ljus kommer in i ert personliga energifält aktiveras ert DNA och fler strängar av det lyser upp ert inre. Era fyra lägre kroppar är i en om-vandlingsprocess, som aldrig tidigare har inträffat med så många människor samtidigt, och det kommer att fortsätta att bli många tecken på denna process under tiden den äger rum. Dessa förändringar kan röra upp känslor som utlöses av hågkomster av gamla problem som fortfarande behöver bli granskade, erkända, accepterade och sedan släppta.

Det är därför vi råder er att vara snälla, förstående och kärleksfulla mot er själva. Det finns många djupt inbäddade tankar och historier inom er som kommer från tidigare generationer, som genetiskt har förts vidare genom DNA-kodningen och eftersom de har aktiverats till liv igen, kommer de att passera genom era fyra lägre kroppar. Om ni inte engagerar er eller tar till er dessa historier utan bara observerar dem, så kommer de att försvinna. Era kroppar är levande bibliotek av allt som tidigare har hänt, så historierna i dem som har förts vidare genom era släktlinjer kommer att aktiveras. Observera dem objektivt så kommer de att försvinna.

Många av er som frivilligt och medvetet har valt att gå igenom denna process kommer att uppleva längre perioder av glädje inom er och ni kommer också att känna mer och mer att allt är väl, allt är perfekt. En djup tillit i er kontakt med Källan kommer att bli tydlig i allt som ni upplever, och när denna känsla av glädje kvarstår kommer underbara synkroniseringar att uppstå i ert personliga liv som kommer att föra med sig mer av denna känsla till er, och kommer att bli ett normalt sätt för er att leva och uttrycka er.

Var medvetna om att alla gamla sorgliga historier försvinner och ni och alla andra i er värld blir förnyade på varje nivå av ert Väsen. Ni och Jorden och alla Hennes invånare får en nystart, ett nytt liv. Känn glädje i denna vetskap och upprätthåll er balans och jämvikt hela tiden i allt som händer. Behåll lugnet i stormen av förändringar som sker runtom er. Le ofta och praktisera medvetet medkänsla för er själva och andra. Ni påverkar mer än ni tror genom er närvaro.

Tills nästa vecka...

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh –  www.st-germain.se

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included. www.therainbowscribe.com

Anmäl
2012-07-03 20:43 #40 av: Marr

Oj vad fint med en ny veckorapport! Bra påminnelse att vara snäll. Inte bara mot andra utan även sig själv...Tack Amon!Glad

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-07-04 18:52 #41 av: Choklad

Tack Amon! Glad

U R us

Anmäl
2012-07-09 00:34 #42 av: Amon


Veckomeddelande från Saint Hilarion
Via Marlene Swetlishoff


8-15 juli, 2012


Mina Kära

Det verkar uppstå mycket kaos runt om er värld när dessa som vaknar upp börjar ställa frågor och ta ansvar för sina egna handlingar. Det är en tid av besvikelse för många och många söker svaret på en bättre utväg. Humöret pendlar när varje person som går igenom sin egen reningsprocess inte förstår vad som händer på deras egen planet och i Kosmos. Det tillkommer dem som är Ledstjärnor att förbli lugna och fridfulla oavsett hur intensiva reaktionerna omkring dem är.

Fortsätt att öva på era andliga discipliner som lyfter upp och inspirerar er att gå framåt i förverkligandet av era andliga mål. Praktisera slumpvisa handlingar av vänlighet och visa medkänsla för allt. Det är en mycket prövande tid för stora delar av mänskligheten som har börjat se sig omkring och undra vad som egentligen pågår. De återkommande väderomslagen och avvikelserna som inte lämnar någon oberörd är inte de vanliga förväntningarna för många och då börjar sökandet efter örklaringar. Ni som är vakna och medvetna måste komma ihåg hur det var för er i början av ert sökande efter klarhet och svar på livets gåtor.

Håll siktet inställt på er uppstigning och skapa det liv ni väljer. Det finns oändliga möjligheter och sanno-likheter för var och en av er. Välj det som ligger i linje med ert Högre Jag och er egen Gudomliga Plan, och det kommer alltid att hålla er på den väg som är mest lämplig och rätt för er.
Om ni inte känner glädje ofta så behöver det ni gör justeras, och ni behöver lämna bakom er allt det som inte längre tjänar ert framväxande Jag, och ibland är en djupare titt i ert inre inte alltid en trevlig upplevel-se. Kom ihåg att ni inte är ensamma i detta, Mina Kära, och det kan medföra större tolerans i alla situationer.

Vi känner glädje över de stora framsteg som nu görs av så många av er. Ni är närmre ert mål än vad många av er kanske tror, så vi råder er att fortsätta framåt ett steg i taget. Analysera era behov i varje ögonblick och fokusera på de små detaljerna så att vägen framåt inte verkar så lång och överväldigande. Ni har faktiskt noterat en ökning av tidsförloppet i linjär bemärkelse och detta kommer att fortsätta att vara tydligt och märkbart. Ert rymdskepp Jorden rör sig stadigt i linje mot Vintergatans Centrum och detta var förutbestämt för många årtusenden sedan. Dessa förändringar kan bli en spännande ny och fräsch start för så många av er.

Behandla varandra med respekt, heder och integritet och allt kommer att bli bra. Sikta mot de stjärnor som är de största och mest lysande för de kan mycket väl vara er Hemplanet och mycket hjälp kan komma därifrån. Universum svarar på era kallelser på ett magiskt och underbart sätt.

Tills nästa vecka...

JAG ÄR  Hilarion

Översättning Ulla Krogh-www.st-germain.se

©2011 Marlene Swetlishoff

Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com---------------------------------------------------------

Comments
from readers (0)Anmäl
2012-07-09 07:02 #43 av: Marr

Jag ler lite för mig själv när jag läser veckorapporten... Hur väl detta stämmer in. Tänker ju närmast på kaoset i en av sajterna. Skönt att jag ska iväg om ett par timmar och varje gång jag hädanefter öppnar datorn på min semester så ska jag ha denna tanke om ödmjukhet med mig.

Förresten det ska jag ha med alla jag möter även om någon skulle vara inskränkt eller så. Vårat grannlän har ju fått klass 3 varning, 111 mm regn på ett dygn! Förvånad Tror vädret blir bättre i Haparanda, fast det behöver säkert renas en hel del därmed antagligen. Flört Tack Amon för att du kommer ihåg lägga in rapporterna till oss och stor Kraam!Kyss

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-07-09 08:07 #44 av: Cristine

Ta de nu lugnt på din resa Marr och jag är säker på att du sprider glädje efter vägen till alla och envar.

Jag tackar också Amon för veckoraporterna 

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2012-07-09 09:31 #45 av: Amon

You´re welcome! Glad

Kram till dej också, Marr! Kyss

Anmäl
2012-07-13 03:25 #46 av: Marr

Idag eller inatt tappade jag ödmjukheten inör en människas utryck här på sajten. Jag är nog  bara en enkelspårig krigare ....(mot elaka attacker) Skäms

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-07-13 20:22 #47 av: Nandini

Marr, du är bara människa! Och det är genom våra misstag vi lär oss, fast det inte är roligt att lära på det sättet. Du har nog ett hett temperament Flört men du har också ett stort och varmt hjärta! Tusen kramar till dig!

Jag kan också meddela att du inte är ensam om att gå över styr. I den här tiden tror jag att vi alla gör det rejält, därför att nu måste vi bli av med vårt gamla skräp, våra mentala hang-ups. Själv råkar jag ut för det flera gånger i veckan.Och jag känner att NU FÅR DET VARA SLUT! Jag är trött på att falla i samma gamla fällor.

Så någonstans, på det sättet vi reagerar, finns det ett dolt sår. Det gäller att se det såret och det gäller att förstå varför vi reagerar som vi gör. Förmodligen är det någon gammal noja som ligger bakom. Men de blir färre och färre medan vi blir ljusare och ljusare!

Du är ett ljusets krigare, Marr!

Anmäl
2012-07-17 13:50 #48 av: Amon

Veckomeddelande från Saint Hilarion
Via Marlene Swetlishoff


15-22 juli, 2012


Mina Kära

Det stora arbetet fortsätter. Var och en av er har släppt cykelns mönster av smärta och maktlöshet från själva cellerna i ert väsen. Vi förstår att denna pro-cess inte har varit lätt för er, och vi ber er att komma ihåg att ni är en lysande väg för andra att följa i fram-tiden. Alla pionjärer, såsom ni själva, tar ett steg i taget in i det okända, och det skapar en press på er när ni går emot strömmen av etablerade förhållanden. Vi menar att ni gör ett större arbete än ni kan föreställa er just nu.

Kom ihåg att ni aldrig vandrar denna ensamma väg
själva, eftersom vi alltid är med er. Vi, er Ljusfamilj, stöder er från de ännu osedda världarna, och i en snar framtid kommer ni att kunna se förbi tätheten när ni färdas in i världarna av Ljus och multidimensionalitet. Som multidimensionella Varelser lever och arbetar ni på många olika nivåer, det är därför vi kan säga att ni gör så mycket mer än ni för närvarande är medvetna om. Varje dag överträffar ni er själva, och tidigare begränsningar smälter bort som is i solsken.

Det är viktigt att börja varje dag med att upprätta en mental intention att vara i ett tillstånd av glädje och tacksamhet, för det kommer att hjälpa er att ta in i de nya frekvenserna, som översvämmar planeten från Kosmos. Denna intention hjälper också till med att bryta upp tätheten av det kollektiva medvetandets tänkande, som har accepterats som det normala sättet att tänka, göra och vara för mänskligheten. Genom att välja en annan lösning på problemen som drabbar er värld, skapar ni de nödvändiga förändrin-gar som krävs för att anpassas till den Gudomliga Planen för er själva, för Jorden och för alla Hennes invånare.

Som alltid råder vi er att vara snälla mot er själva och mot dem omkring er. Ni håller alla på att lära er hur ni ska använda er energi och personliga kraft på ett upp-byggande, livsförbättrande sätt och många gånger är detta en inlärningsprocess för alla. Vad ni gör och vad ni uppnår genom att övervinna tidigare tendenser som inte alltid var för ert eget bästa, är att ni påvisar ett sätt för dem omkring er att också bli medvetna om att det finns ett bättre sätt att uppfylla sina önsk-ningar och längtan efter ett bättre liv. Ni är de som bryter mönstret och de som konstruerar nya mönster och det är ett mycket viktigt fokus i dessa tider.

Fortsätt att stråla med ert otroliga och underbart lysande Ljus när ni utför ert dagliga arbete. Det är
allt som begärs av er, Ni Kära, att era hjärtan lyser med renhet och vänlighet för alla, att ni släpper allt rättfärdigande av ert ego, som har hållit er borta
från er rättmätiga plats som Gudomliga Människor, när ni nu kliver in i den Nya Gyllene Tidsåldern, den nya mallen för alla på Jorden.

Tills nästa vecka...

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com

Anmäl
2012-07-20 10:17 #49 av: Marr

Amon! Glad vara hemma och kunna följa veckorapporter och Er här på sajten igen! GladFlört

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-07-28 22:05 #50 av: Amon


Veckomeddelande från Saint Hilarion
Via Marlene Swetlishoff


22-29 juli, 2012


Mina Kära

När ni gick erandliga väg från sökare till  uppvaknade Varelser, stötte ni på många hinder på vägen. Det faktum att ni läser detta budskap nu, tyder på att ni har lyckats i era enträgna ansträngningar att få kunskap och klarhet om sanningarna, vilka inte är kända för alla. Dessa sanningar är fritt tillgängliga för alla i dessa de mest gynnsamma tider, allt som behövs är en uppriktig önskan om att lära känna er egen sanning och er egen valda väg och allt ska ges till er. Lita på er inre vägledning och vad ert heliga hjärta säger er. Följ era inre uppmaningar, bekräfta att det är för ert allra bästa och lita på att allt är bra.

Det är många nu som söker svar på frågor de inte tidigare kände till. Den väg som ni har gått, individu-ellt och kollektivt, gör deras sökande så mycket lättare än det var för er när ni klev uppför stegen till nästa nivå av er Själs resa. Genom er uthållighet och motståndskraft står ni nu som en förebild, en mall av den Nya Människan, av en pilgrim, en pionjär för den Nya Gyllene Tidsåldern på Jorden.
Tack vare er närvaro på denna planet, är många välsignade. Det är dags att titta på era magnifika bidrag till helandet av planeten och buga för er själva. Ni förtjänar det verkligen helhjärtat. Vi, från de inre Ljusvärldarna, saluterar er, applåderar er och prisar er. Vi ber att ni hedrar er själva och firar med oss.

Vägen framför er ligger som en öppen bok, full av oändliga möjligheter och skapande. Varje morgon öppnar ni en ny sida i boken, denna Livets bok som är er alldeles egna, och startar på nytt. Kom ihåg detta när ni kommer till slutet av en fas och börjar på en annan. Mångfalden av valmöjligheter som ligger framför er nu kan bli överväldigande, och det är bra att fokusera på små saker och detaljer, för att ge er själva möjligheten att komma till klarhet och balans. Det finns inga rätt eller fel val, det är bara att följa uppmaningarna från ert Högre Jag när ert Högre Jag stiger uppåt och ni blir den högsta manifestationen av era djupaste drömmar och önskningar.

Håll era högsta visioner någonsin i förgrunden i ert dagliga liv, och var alltid sanna mot er själva. Någon annans väg är inte er egen, och det måste respekteras av varje följeslagare längs vägen till frihet och frigö-relse från hjulet av liv och död. Ni står vid en korsning på er väg nu, och var och en måste välja vilken väg de vill gå. Lita på att de ni älskar och bryr er om kommer att välja den väg som är den bästa för deras resa. Detta är en tid för förening och återförening för de Själar, som rest tillsammans med er på denna heliga och mystiska resa på den heliga planeten Jorden. Vägen framåt måste bli med Kärlek för alla, med heder och rättvisa för alla, med tolerans och tålamod i förgrunden.

Gör det till er första regel varje morgon att anpassa er till ert Högre Jag och er JAG ÄR Närvaro, och be att det manifesteras i och genom er för högsta resultat och det allra bästa för alla. Genom att önska detta med hängivelse kommer det att bli allt tydligare att omvandlingen, som ni så flitigt arbetat mot, faktiskt redan är här. Allt som krävs är er uppmärksamhet och bekräftelse på att ni verkligen är ETT. Om ni står inför två vägval i en situation, ge då ert Högre Jag fria tyglar och se hur underverk sker. Ni är ert Högre Jag fullt manifesterat här på Jorden. Upprepa detta för er själva tills det sjunker in, djupt inom er.

Tills nästa vecka...

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh  www.st-germain.se

©2011 Marlene Swetlishoff

Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com

Anmäl
2012-07-29 10:23 #51 av: Marr

Jamen titta där var ju veckorapporten! Skulle precis leta fram Hilaron nu när du har problem med datorn Amon, men det behövde jag ju inte då. Tänk att snart är det 1 Augusti och då är det ju en ny rapport igen...

Tack Amon! Glad

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-07-31 20:16 #52 av: Amon


Veckomeddelande från Saint Hilarion
Via Marlene Swetlishoff


29 juli – 4 augusti, 2012


Mina Kära

När den ena dagen efter den andra flyter på, finns det en fräschör av energier som genomsyrar allt. Detta är en tid för återanknytning med det Väsen ni verkligen är inom er. Alla svar som ni söker finns inom det helig-aste av det heliga, det heliga rummet i ert hjärta. Det finns många distraherande störningar som försöker förleda er från er väg, och det är viktigt att ni är i kon-takt med er egen kraft och er egen del i den Gudom-liga Planen. Vad som är rätt för någon annan behöver inte vara rätt för er, så vi råder er att vara sanna mot er själva.

Många gånger har det sagts: ”Sök först Guds rike och allt annat kommer att följa,” och detta gäller idag mer än någonsin tidigare. Ni kommer aldrig att bli vilse-ledda om ni följer er inre vägledning, för ni vet då att er väg är säker, er väg är perfekt för Er. Genom att anpassa er till er Högsta JAG ÄR Närvaro, er ÖverSjäl, strävar ni alltid efter att nå stjärnorna och bli en mani-festation av er högsta vision. Detta är det många av er som gör med stor entusiasm och vi säger till er, ge inte upp strax innan gryningen när allt det ni har hållit kärt ska manifesteras här på Jorden.

Som broar mellan Himlen och Jorden har ni hjälpt och fortsätter att hjälpa till att forma framtiden för den värld ni lever i. Varje enskild tanke, ord, handling och beslut har en effekt på det kollektiva medvetandet som råder på er planet, och genom att välja att hålla era tankar på en hög nivå för ni in en ny mall till er värld, som den nya världen kan grunda sina regler på. Vid denna tidpunkt verkar det som att ni är en fisk utan vatten, som rör sig mot strömmen av rådande tankeformer och etablerade mönster.

Varje gång ni lyckas övervinna denna ström av medvetande, anger ni en ny standard som frigör dessa omkring er från drömmen om deras liv.

Ibland är det inte lätt att gå denna Ljusets Väg in i det okända. Det finns förtrogenhet i det man är van vid och det kan kännas betryggande att förbli i detta en tid, men ni måste framhärda i att upprätthålla er högsta vision för den värld ni önskar skapa och leva i. En värld som tillgodoser allas behov, där var och en får sina grundläggande krav på livet bemötta utan att nödtorftigt hanka sig fram, vilket inte lämnar mycket utrymme för att upptäcka praktfullheten av ert sanna Jag. Detta är det Jag ni måste börja tala med och ge en mer framträdande roll i ert dagliga liv. Kalla på detta större och högre uttryck av er själva att komma in och manifestera sig i er vardag.

Ert Högre Jag har skapat ett energifält omkring er, som kommer att öppna dörrarna till en större förening med den Gudomliga aspekten av ert mänskliga jag. Det återstår nu för ert medvetande att uppmärksamt och villigt anpassa sig till detta nyligen skapade fält, som vibrerar på en högre nivå än tidigare. Det är er vilja som måste anpassa till den Högre Viljan och överlämna sig i förtröstan till Gud, som finns inom er. Gör detta till ert högsta syfte varje morgon och allt som behöver manifesteras kommer att göra det. Vandra alltid i Guds nåd, Mina Kära, för ni är omåttligt välsignade.

Tills nästa vecka...

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh-www.st-germain.se

©2011 Marlene Swetlishoff

Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com

Anmäl
2012-07-31 20:37 #53 av: Marr

Jag visste väl den skulle komma. Flört Har ni fått ordning på telefoner & datorer nu? Tack rara Amon! Glad

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-07-31 20:41 #54 av: Amon

Varsågod Marr! Glad

Ja - nu efter två veckor är det äntligen fixat! Så nu hoppas jag det klarar sej tills vi får fiberoptikkabeln inkopplad till hösten. Glad

Anmäl
2012-07-31 21:03 #55 av: Marr

Ok modernisering alltså. Ja det håller vi tummar på!Flört

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-08-05 23:22 #56 av: Amon


Veckomeddelande från Saint Hilarion
Via Marlene Swetlishoff


5-12 augusti , 2012


Mina Kära

Ta en paus ofta för att vara snälla mot er själva, eftersom det är så mycket som händer på det
inre planet för var och en av er nu. Det arbete ni gör är multidimensionellt med många dimensioner inblandade. När ni fortsätter att anpassa er till er Översjäl, kommer också många högre aspekter och egenskaper av ert multidimensionella jag att göra så. Arbetet med andlig utveckling är en pågående procedur, och som de flesta av er som läser dessa meddelanden är medvetna om, går den långt utöver de planetariska initieringarna. De flesta av er arbetar med Kosmiska och Galaktiska initieringar också.

Många av er har lärare som först nu har kommit in i
ert verksamhetsfält, eftersom ni har höjt era frek-vensnivåer. Dessa lärare har varit med er i eoner och står beredda och väntar på att ni ska bli medvetna om deras närvaro. Ta er tid att öppna er själva för deras vägledning. Vi arbetar alla som En och det finns bara den högsta välvilja och samarbete mellan oss från de Planetariskt Uppstigna och de från de Kosmiskt och Galaktiskt Uppstigna, och vi arbetar alla i fred och harmoni. Även vi arbetar med högre invigningar när vi försöker tjäna den Planetariska Logosen och den Högsta Skaparen, för i den 5: e dimensionella och högre världarna är det service till andra som för oss framåt, och som det har sagts förut, till dem som mycket är givet, krävs också mycket.

Det är viktigt att fortsätta envisas med i att höja och bibehålla era frekvensnivåer, för det kommer att göra er väg lättare när de Kosmiska energierna ökar i er planets atmosfär. Det krävs uthållighet och engage-mang för att hålla fast vid er högsta vision och förlita er på att allt är bra, oavsett den yttre turbulens som pågår i er värld. När de uppvaknade blir medvetna om sina större potentialer, blir deras första rektion att låta andra veta vad de just har upptäckt, och de är i en process med att lära sig att uppvaknandet sker när en Själ är redo och kan inte tvingas fram, men oftast händer uppvaknandet genom någon händelse i deras liv som chockar och förbryllar dem och orsakar en hel del inre sökande och upptäckter.

Gör det till en vana att visualisera er själva som ert sanna jag, den magnifika Ljus- och Kärleksvarelse
som anpassar sig mer och mer med ert mänskliga jag. Detta kräver fullständig Kärlek och acceptans av Jaget precis som ni är utan att göra jämförelser det med andra runt omkring er. Många av er finner denna arbetsfas svår, eftersom ni i många livstider har satt er själva sist hellre än först. Ge er själva mycket Kärlek och heder och förena er med er JAG ÄR Närva-ro varje dag. Lyssna på musik som lyfter Själen. Ni kommer att lära er vilken slags musik som gör det, och vi råder er att använda detta trevliga verktyg för att öka och bibehålla era frekvensnivåer.

Försök att tillbringa så mycket av er tid som möjligt i femte dimensionens energier, medan ni fortfarande är grundade i Jordens kristallina diamantkärna. Er när-varo och era högsta intentioner är mycket viktiga vid denna tid när människan kommer att överlämna sig till den Gudomliga Viljan, för er eget bästa och för Alltets bästa. Allteftersom fler och fler människor gör detta ökar det nya Planetariska nätets totala energi i frekvens, och detta i sin tur lyfter upp hela mänsklig-heten.

Kom ihåg att hedra er fysiska kropps behov med allt som behövs för att gå igenom de pågående föränd-ringarna med större lätthet och elegans. Vänd ert ansikte mot solen i en tyst hyllning och tacksamhet när ni försäkrar att ni är Mästare av ert eget öde. Var fokuserad och centrerad i ert dagliga liv.

Tills nästa vecka...

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh - www.st-germain.se

©2011 Marlene Swetlishoff

Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com

Anmäl
2012-08-20 15:00 #57 av: Amon


Veckomeddelande från Saint Hilarion
Via Marlene Swetlishoff


12-18 augusti , 2012


Mina Kära

Det har alltid funnits och kommer alltid att finnas många nedladdningar av energier, information och aktiveringar, som är i resonans med varje persons förmåga att på ett säkert sätt integrera. Ni kommer att märka, att för varje dag sker förändringarna inom er på ett snabbt sätt, och ni kommer att känna mer vitalitet, klarhet och delaktighet allteftersom veck-orna och månaderna fortsätter. Oavsett vad som fortfarande finns kvar inom er som måste släppas, kommer det att komma upp för granskning, förståelse och förvandling till Ljus.
Allt som är av lägre densitet måste elimineras från varje cell i er kropp, och det finns ingen utväg för-utom genom denna reningsprocess. De som har gjort arbetet, kommer att känna en större lättnad och glädje i längre perioder. Detta är ett tecken på att ni är på rätt väg och att allt är bra.

I alla tider har det funnits kunskapssystem, som har getts till dem som sökte sanningen om vilka de var och syftet med att de fanns på Jorden. Denna kunskap ges nu fritt till alla som är redo att ta emot den och stora framsteg i mänsklighetens uppvaknande har gjorts. Varje dag sker det förändringar på och om-kring er planet och de är nu så omfattande att man häpnar. Mänskligheten är inte förlorad, de är i färd med att finna ut mer om anledningen till varför de är här, och allt eftersom fler och fler pusselbitar faller på plats, blir fler frågor besvarade och fler sanningar kommer fram.

Håll huvudet högt när dessa förändringar inträffar, för ni har förtjänat rätten att vara i främsta ledet i den Gyllene Tidsåldern på Jorden. Gå djupt inom er för att få kontakt med det Gudomliga och följ uppmaningar-na från ert hjärta. Tillbringa mer tid utomhus i naturen, slappna av och bara VAR. Visualisera er bästa bild för den nya världen. Skratta ofta, sök den skönhet som finns i överflöd i er värld och njut av den utsökta fulländningen i varje liten detalj. Allt är förunderligt uttänkt och designat av Skaparen, och det enda som begärs av er är att ni ska uppmärk-samma det. Tänk tankar av tacksamhet och vänd varje lägre tanke som fortfarande kommer upp till något vackert.

Ta bättre hand om er själva, älska er själva mer, för utan det kan ni inte älska någon annan. Ni har varit på Vägen under många livstider och det är nu, i dessa tider, som ni har upptäckt hur äkta och magnifikt ni är skapade och hur ni kan använda er kraft för det allra bästa för alla. Inrikta er varje dag, ja, varje timme på att anpassa er till er Stora JAG ÄR Närvaro, er Kristus-varelse av Ljuset. Ni är alkemister som återskapar er själva till er ursprungliga Gudomligt perfekta blåko-pia. Ni finslipar er renhet och briljans till en oklander-lig diamant. Känn kärlek för er skapelse varje dag, för den är bra.

Ni är på väg till frihet från en värld av illusion, för-vanskning och dysfunktion och varje dag kommer ni närmre hågkomsten av er sanna storslagenhet och stjärnorna ni kommer ifrån. När vart och ett av era DNA, RNA och LNA väcks upp, kommer mer kunskap fram. Ni behöver bara följa sanningen i era hjärtan, och allt kommer att fortsätta vara bra.

Kom ihåg, att genom hela denna process är ni aldrig ensamma. Samlas tillsammans i stort antal och arbeta med den bästa visionen för en värld i fred, harmoni och balans i allt.

Tills nästa vecka ...

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com

Anmäl
2012-08-20 16:51 #58 av: Marr

Amon! Var inne och kollade Hilaron i morses när du nu har haft problem med datorer. Fast hittade inte denna veckans rapport. Det här sköter du bäst! Har ju blivit lite småberoende av dom nu he he Skrattande Tack snälla Du! Flört

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-08-20 18:13 #59 av: Amon

Varsågod Marr! Glad

 

Anmäl
2012-08-20 23:45 #60 av: Amon

#57 och #58 - det var förra veckans rapport! Förvånad

Här kommer meddelandet för denna vecka:


Veckomeddelande från Saint Hilarion
Via Marlene Swetlishoff


19-26 augusti , 2012


Mina Kära

Tidens acceleration snabbas nu upp och sommarens värme rör sig snabbt framåt till höstsäsongen. Att vara ute i naturen varje dag ger healing, grundning och känslan av tyst glädje och frid inom er. Energins tillströmning är kraftfullare än tidigare och för med sig behovet av mer sömn när den kommer in och integreras i era kroppar. Varje människa på Jorden tar emot dessa energier och den medför mycket renande hos stora delar av befolkningen. Det är ett fokus på upplösning av långvariga problem mellan olika medlemmar inom familjer, samhällen och alla institutioner som utgör ert dagliga liv. Alla problem som måste lösas och släppas kommer nu upp för granskning.

Detta kräver mycket tålamod från dem som redan har stått inför denna process, och en mycket lugnare energi. Ta ingenting personligt dessa dagar, oavsett hur det skenbart ser ut. Det är helt enkelt frisläpp-andet inom varje persons varelse av allt som var lagrat där, inte medvetet och därför aldrig åtgärdat. Alla gamla paradigmer av tänkande och handlande inom dem håller nu på att förvandlas till en större acceptans av att det som var inte längre är relevant i dessa föränderliga tider. Mänskligheten håller på att förberedas för skiftet ut ur dualiteten in till ett högre medvetande och vad som kom till ytan på morgonen är redan behandlat och har blivit löst och en ny fråga eller ett problem kommer upp för översyn.

Kom ihåg att Kärlek är den mäktigaste kraften i Universum och kan hela allt som är dysfunktionellt och olöst inom varje person och mellan alla personer. Välj alltid Kärlek i alla interaktioner med dem som finns omkring er. Denna tid i Jordens historia är svår för alla och det fordras mycken helande energi och tankar. Se på er själva som Ambassadörer av Kärlek och för ut ert ljus i det fria. Ni som redan har upplevt denna rening inom er själva har nu chansen att lysa med ert ljus till stor fördel för andra människor. Det kräver inte att ni engagerar er i deras problem utan bara att ni är i ert ljus. Detta är en mycket hjälpande energi och stärker dem som behöver den.

De flesta av er är nu långt in i nästa nivån på er resa och upplever att nedladdningar av ny energi kommer in. Allteftersom ni integrerar och assimilerar dessa energier sker större förändringar inom er. Ni är alla kraftstationer av energi och måste använda den klokt, för ni påverkar alla varelser runt om er genom era tankar och ert handlande. Självkontroll är mycket viktigt under dessa tider och att ni tar avstånd från resultaten av alla situationer som kan uppstå i er sfär av inflytande. Ni är här för att medverka i skiftet så länge det varar och måste använda urskiljning när det gäller vilket område ni skall fokusera på.

Det är mycket viktigt att ni riktar kärlek till er själva och hedrar ert behov av tysta stunder av eftertanke och att gå inom er. Detta hjälper er att få en bättre förbindelse med era högre aspekter och en ytterligare integration kan ske i ett utrymme av nåd och lätthet. Försök att uppleva dessa stunder av glädje till fullo när de kommer till er och vet att detta är det naturliga tillståndet i helheten av ert fulländade väsen. Låt ljuset skina genom ert hjärta, genom era ögon och genom ert leende.

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com

 

Anmäl
2012-08-21 00:21 #61 av: Marr

Oj märkte aldrig att #57 var förra veckans! Tungan uteFlört

 

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-08-27 23:54 #62 av: Amon


Veckomeddelande från Saint Hilarion
Via Marlene Swetlishoff


24 augusti- 1 september , 2012


Mina Kära

Kärleksenergierna omger er alla, och de av er som har förberett er för dessa tider börjar uppleva många stunder av klarhet och insikt om ert syfte med att vara på den här planeten. Dessa insikter kommer till er som glimtar, som kommer och går, ibland så snabbt att ni undrar om ni inbillade er dem. Lita på vetskapen om ert eget öde som kommer fram, och ha tillit att allt utvecklar sig precis som det ska i perfekt, gudomlig ordning. Många assistenter, både på Jorden och i de högre dimensionerna, förbereder er för den största upplevelsen ni någonsin haft, upplevelsen av Uppstigningen.

De energier som ni har omvandlat på en kontinuerlig bas kommer i cykliska vågor, och just nu har de kosmiska energierna flödat ner över planeten, och sedan kommer reningsprocessen att starta om igen. Varje våg av ny energi påverkar varje person till en djupare rening än tidigare och det är en obehaglig process, men en som måste upplevas av alla. Mänskligheten som helhet är ännu inte i ett tillstånd av vaken medvetenhet om vad händer med dem, men energierna påverkar alla i er värld och på en högre nivå av sitt väsen har de alla valt denna upplevelse och alla önskar att stiga upp.

De av er som bär Ljuset ombeds att förbli centrerade och lugna när ni sköter om era dagliga sysslor. Det är viktigt att vara fokuserad på att jorda Ljuset in i pla-netens kärna så att ni alltid är i jämvikt. Var obser-vatörer av det som utspelar sig runt er, snarare än deltagare, och titta efter tecken på alla platser där förändringar sker. Era intuitiva egenskaper och starka omdöme kommer att bli mycket användbara i dessa tider. Meditera dagligen för att kommunicera med er Gudomliga Närvaro på en djupare nivå, och lyssna på den lugna lilla rösten som ofelbart guidar er till er destination.

Se till att ni börjar er dag med energier som är renade från alla främmande influenser, så att ni kan förbli medvetna när ni är i ett sällskap eller i närheten av andra omkring er, när ytterligare rening och centre-ring behöver utföras. Kom ihåg att alla upplever rening av sina känslokroppar och kan läcka ut denna slagg och in i andras energifält omkring dem, så vak-samhet och medvetenhet är nödvändig. Var medvetna om att ni har förmågan att förändra energin i ert aurafält helt enkelt genom intention, och att ni också kan uppgradera energierna hos dem omkring er genom att bestämma att bara det allra bästa ska ske för alla.

Kom ihåg när ni observerar världen omkring er, att ni redan har överträffat de utmaningar som nu greppar mänskligheten som helhet, och ni behöver in ta del av dem. Kalla på ert Heliga KistusJag av Ljuset att mani-festeras genom er och öva på att vara ert högre väsen. Medkänsla, vänlighet och hjälpsamhet kommer att lätta hjärtat på dem omkring er som behöver veta att de inte är ensamma. Ni kan göra en positiv skillnad.

Tills nästa vecka...

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's
credit, copyright and website is included. www.therainbowscribe.com

Anmäl
2012-08-28 09:33 #63 av: Marr

Ok då kan man räkna med mer rening och på ett djupare plan. Bra att veta ifall man "faller" så att säga. Det gör det hela lättare att förstå när det blir lite besvärligt...

Tack Amon!

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-08-28 10:51 #64 av: Cristine

Tack Amon!Glad

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2012-08-29 00:08 #65 av: Amon

Varsågoda! Glad

Tycker det känns som om det har "strålat" länge i huvudet nu..Obestämd

Anmäl
2012-08-29 04:32 #66 av: Cristine

Jag har haft mitt huvud i ett par veckor som om jag skulle druckit lite för mycket.

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2012-08-29 10:17 #67 av: Amon

Hihi - ja beror det inte på spriten - så är det nog energierna! Skrattande

Anmäl
2012-08-29 10:39 #68 av: Marr

Jag är mest irriterad över att jag sover så mycket om det har med saken att göra. Sover middag, sen kan jag sova hela natten, inatt 10 timmar. Det är inte likt mig. Jag hinner ju inget...Skrikandes

Nu är man ju frisk från infektionen, så börjar man sova igen...tur man inte jobbar...Flört

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-08-29 10:46 #69 av: Cristine

Har ingen sprit hemma...tyvärr. Vi ska äta kräftor och vill gärna ha öl till.

 

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2012-08-29 10:52 #70 av: Amon

Jag kan också sova mycket - stundtals. I söndags var jag tvungen att lägga mej o sova efter lunch - var helt väck och frusen - och sov i två timmar trots att jag hade både barnbarn o folk i huset - men sen var jag pigg igen. Tror nog att detta hänger ihop med alla energier också. Obestämd

Läste någonstans att energierna nu byggs upp igen inför nästa portal - 0909.

Så trots allt skall vi nog ändå vara glada att vi får den här möjligheten att renas på djupet - för att kunna gå vidare i utvecklingen...  och den här möjligheten lär ju inte återkomma i första taget.. Glad

Anmäl
2012-08-29 11:04 #71 av: Marr

Ja jag försöker se då så Amon. Det är därför jag tycker att dom här Hilaronbreven ger lite lugn och tröst. Att allt är isin ordning. Är så glad att man är frisk för övrigt annars hade ju kroppen varit upptagen med det istället och man kanske inte hade kunnat känna igen sig...Glad

Ska börja ställa väckarklockor nu, vill inte sova bort livet.Flört

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-09-04 00:04 #72 av: Amon


Veckomeddelande från Saint Hilarion
Via Marlene Swetlishoff


2-9 september , 2012


Mina Kära

Detta är en tid för att förbli i kontakt med ert inre, eftersom förändringar sker inom er fysiska struktur och i världen omkring er. Det är många saker som inträffar, som inte är meningsfulla och som kan dis-trahera er från ert syfte, och det är viktigt att vara grundade varje dag. Ni har länge varit förelöpare för de förändringar som nu äger rum, och har redan upp-levt de flesta av dem inom er själva, och kommer nu att se dessa hos andra omkring er. De största föränd-ringarna sker i ert medvetande. Det fortsätter att finnas en större acceptans av möjligheterna, att mänskligheten består av andra materier än man tidigare trott, och det i sin tur kommer att skapa förändringar i samhällets strukturer. Många nya idéer och lösningar kommer att komma upp till ytan i påtagliga manifestationer, som kommer att medföra välgörande förändringar för alla.

Med den nedladdade tillströmningen av de inkomm-ande energierna, kommer en mer expansiv syn på världen ni lever i att uppmuntra till kreativa lösnin-gar för många av de problem, som drabbar planeten och dess invånare. När hjärtat hos världens folk bör-jar öppnas mer, som svar på dessa energier, kommer också känslan av Enhet att börja råda för hela mänsk-ligheten. En ras kommer att uppfatta en annan som att de är förenade i Enhet med varandra och till Källan av Allt som Är. Olikheterna kommer att smälta bort som om de aldrig har funnits, och många framsteg kommer att göras i mänskliga relationer på en relativt kort tid. När denna nya förståelse obevekligen fort-sätter, kommer mänsklighetens förmåga att skapa positiva förändringar att öka väsentligt, och många skenbara mirakel kommer att inträffa.

För närvarande tillkommer det Ljusarbetarna världen över att upprätthålla sin vision av en perfektare värld, och att förbli trogna och tillitsfulla på sin individuella väg till helhet, balans och uppstigning. Det är er tro som kommer att hjälpa er att gå bortom alla tidigare begränsningar och bemästra er själva, era energier och ert liv och då kommer era drömmar att mani-festeras framför era ögon med otrolig hastighet och underbar samverkan. Ni är skaparna och det ni ser framför er i ert liv i detta nu, är ett resultat av era tankar och intentioner. Kärlekens nåd finns inom er och det är den magnifika inre kraften som kommer att medföra de förändringar som behövs, både inre och yttre. Kom ihåg att ni vandrar på Jorden som ambassa-dörer för det Gudomliga, som representanter för en högre ordning av service för världen, och, att ni gör skillnad.

Var och en av er påverkar planeten minimalt när det gäller att bidra till de täta energierna, som nu lyfts genom fokuseringen på Ljuset och Kärleken, som ni gör. De av er som har känt tyngden av densiteten när ni transmuterade den, kommer nu att uppleva en större lätthet inom er och längre perioder av klarhet och medvetenhet kommer att inträffa. Vi vet att många av er är utmattade och att ni ibland undrar varför ni viftade så entusiastiskt när frivilliga söktes för att inkarnera på den här planeten. Det var er stora Kärlek och medkänsla, inte bara för mänskligheten, som drev er till att komma hit, utan också vetskapen om att det fanns ett ännu större syfte, som utspelade sig i Kosmos. Ert enorma mod och er känsla för äventyr hedras av alla oss som har gått samma väg innan er. Ni är aldrig ensamma.

Fortsätt att vårda er själva och lyssna på uppmaning-arna från er inre vägledning. Använd alla era sinnen och känn in världen omkring er. Titta efter skönheten i allt och i alla människor, hitta den gemensamma grunden mellan er hellre än att störas av de synbara skillnaderna. Låt er inre frid omge er, och välsigna allt liv när ni dagligen arbetar på att nå ännu högre i er vision och era ambitioner. Er inställning av tacksam-het i den enkla formen av ett hjärtligt ”tack” flera gånger om dagen, kommer att tillföra er ännu mer godhet, som ni så väl förtjänar.

Tills nästa vecka...

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh –
www.st-germain.se

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Permission is given to share this message as
long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com

Anmäl
2012-09-04 14:13 #73 av: Marr

Som vanligt intressant! Undrar om jag inte rent av kan känna igen vissa saker...Obestämd Tänker läsa detta några gånger till i veckan.

Tack Amon! Glad

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-09-04 21:44 #74 av: Nandini

Mmm, det kändes bra att läsa!!

Anmäl
2012-09-05 10:26 #75 av: Marr

Alltså jag gillar dom 3 sista raderna i 1a stycket, extra mycket! Skrattande

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-09-05 19:30 #76 av: Nandini

Ja!

Och jag gillade det här "Vi vet att många av er är utmattade och att ni ibland undrar varför ni viftade så entusiastiskt när frivilliga söktes för att inkarnera på den här planeten. Det var er stora Kärlek och medkänsla, inte bara för mänskligheten, som drev er till att komma hit, utan också vetskapen om att det fanns ett ännu större syfte, som utspelade sig i Kosmos. Ert enorma mod och er känsla för äventyr hedras av alla oss som har gått samma väg innan er. Ni är aldrig ensamma.

Har ofta känt att jag undrat varför jag ville vara här på Jorden. Kanske jag äntligen börjar fatta att jag inte är ensam.. Det är också därför det är så trevligt att kunna umgås med likasinnade så här på nätet!

Skrattande


Anmäl
2012-09-05 19:39 #77 av: Marr

Ja det också Nandini! Underbara rader. Förr i tiden trodde jag att jag av misstag kommit till fel planet...SkämsSkrattande

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-09-06 00:19 #78 av: Amon

Tack Nandini och Marr! Ni är underbara tjejer båda två! Kyss

Haha Marr! Ja - man har väl undrat ibland vad man gör här egentligen... Obestämd

Anmäl
2012-09-09 21:14 #79 av: Amon


Veckomeddelande från Saint Hilarion
Via Marlene Swetlishoff


9-16 september , 2012


Mina Kära

Och så kommer vi till en ännu större ökning av energi-vågorna av Ljus, som bombarderar er planet. Denna energi kommer att fortsätta med att ta fram alla frå-gor och undermedvetna trossystem, som alla på Jor-den har inom sig, men som ännu inte har blivit gran-skade eller tagits itu med. Detta kommer att skapa stress för många människor, och det tillkommer Världens Ljusarbetare att bibehålla ett lugnt och fredligt tillstånd i sitt eget energifält, för att skapa och behålla en stadig balans i syfte att motverka allt som sker.

Ta er tid att vara ute i naturen för att få kontakt med Moder Jord och skicka henne energier av kärlek, empati, medkänsla och stöd. Mer och mer, vid den här tiden, är det ert arbete att vara den stabiliserande kraften, den upplyftande kraften, den stadiga och lugna kraften. Andas djupt så att ni drar in den högre praniska energin, och håll den inom er så länge ni kan, innan ni andas ut. Det kommer att hjälpa er att behålla stabiliteten, när världen omkring er går ige-nom hela registret av upplevelser. Varje polaritet, som någonsin har känts eller upplevts genom tiderna, kommer upp för granskning, upplösning och omvand-ling. Ni har gått igenom det värsta av det som före-löpare, och nu är det er uppgift att vara här som de instruerande trupperna.

Följ med strömmen av händelser när de kommer och förbli i ett tillstånd av lugn och harmoni så mycket som möjligt. Försäkra er ofta om att allt är väl och att allt är perfekt och en del av den Gudomliga Planen för Jorden och Hennes invånare. Detta hjälper mer än ni kan ana, Kära Ni. Var också medvetna om att ni fort-sätter er sammansmältning med ert Högre Jag, ert Heliga Kristus Jag och er Gudomliga Monad. Det hän-der mycket på olika nivåer och dimensioner och ni är skickliga i att hjälpa till med uppgifterna som kommer upp, även om ni inte har några vakna minnen av dem. Så är det.

Var och en blir ledda till dem på Jorden, som kan underlätta ytterligare öppningar och invigningar när ni blir redo för dem. Detta kommer att fortsätta att hända när er Högre Guid leder er till människor som ni mest behöver få kontakt med. Om kapital behövs, be om det och ha sedan tillit till att det kommer. Era Högre Jag vet vad som krävs för att ni ska gå framåt under dessa tider, och de behöver ert absoluta för-troende för dem för att vidta åtgärder i vilken riktning ni än leds till i varje ögonblick. Var medvetna och vakna och var observanta på synkroniseringar som sker.

Dessa tider som ni lever i ÄR Uppstigningen och ni är mitt i den NU, Mina Kära. Håll fokus på era högsta visioner för en gnistrande Ny Värld, och låt inget distrahera er från den. Sätt upp den högsta vision ni kan för er själva och gör allt ni kan för att behålla den i de kommande dagarna. Anknyt till ert inre för att få upp alla dessa förunderliga gåvor, som ni har låst inne tills den rätta tiden skulle komma. Detta är den tiden och pusselbitarna i ert liv börjar falla på plats i ett sken av Gudomlig Ordning och en mycket klarare bild av ert syfte på Jorden träder fram.

Tills nästa vecka...

JAG ÄR Hilarion.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included. www.therainbowscribe.com

Anmäl
2012-09-17 13:09 #80 av: Amon


Veckomeddelande från Saint Hilarion
Via Marlene Swetlishoff


16-23 september 2012


Mina Kära

Uppmaningen, att vända er till ert inre, blir allt mer enträgen allt eftersom energierna intensifieras och tidskiftet obevekligt kommer närmre. Det finns väg-skäl framför er och beslut att ta och val att göra. Var och en av er är medvetna om att det inte finns någon återvändo och att ni har blivit levande kanaler av Ska-parkraften. Ni är alla vandrande kanaler för Guds Ljus, som aldrig misslyckas, och denna insikt börjar nu gå upp för er. Allt ni gör i ert dagliga liv är av yttersta vikt, eftersom ni alltid står i ert Ljus och er integritet.

Omkring er finns bevis på förändringarna som sker, och en större del av mänskligheten kommer att märka det under de kommande månaderna. De av er som har omvandlat era egna täta energier i er kropps celler, vibrerar nu med ren energi, som ständigt flödar ge-nom era meridiana kanaler. Ni håller detta Ljus för alla på den här planeten och fungerar som en levande kanal av ren energi. Som ni väl vet, behövs denna rena energi för att främja omvandlingen de kaotiska människor, som fortfarande skapar förvirring, skräck och så mycket sorg, vemod och bedrövelser i mänsk-lighetens hjärta.

Även detta kommer att försvinna och de i er omedel-bara närhet, era nära och kära, har fått ta emot högre energifrekvenser, vilka kommer från er, och det har åstadkommit många förändringar i deras medvetande och förståelse. Detta kommer att bli mer och mer tyd-ligt i deras förståelse för det arbete som ni har kom-mit hit för att göra, och alla spänningar och skillnader som har utvecklats mellan er, kommer att försvinna som genom ett trollslag. Med andra ord, Mina Kära, de kommer att komma ”ombord” under de kommande dagarna. De har också valt sin väg till Enhet, och de valde att stå vid er sida och ge er stöd under tiden deras uppvaknande sker.

Mänsklighetens uppvaknande är i full gång nu och människor ser det meningslösa i att sträva efter att arbeta inom det gamla systemet, eftersom det inte längre stöds av de högre energierna som kommer in. Det börjar stå klart för människor att det finns ett nytt sätt att förhålla sig, som kommer att hedra varje Själs medfödda rätt att vara stolt över sin styrka och suveränitet, och samtidigt respektera samma rättig-heter hos sina bröder och systrar. När denna praxis blir till fullo förstådd, kommer många gamla paradig-mer, som har hållit mänskligheten förslavad i de lägre medvetandevärldarna, att helt enkelt upphöra att existera. Världen kommer att bli rikare när alla tar sitt ansvar för vad de gör och börjar sträva efter att skapa ett bättre liv, där alla är inkluderade i de fördelar som kan erhållas.

Det vilar på varje ny medlem på Vägen att observera tecknen, genom att titta på fåglarna och djuren omk-ring dem. När Jordens förändringar är på väg att ske, kommer dessa varelser att fungera som en varning. Studera dem noga i ert område och titta noga på allt som är runt omkring er. Skicka dem Kärlek och försäk-ra dem att allt är väl. Deras inre styrsystem kommer att bli utarmat under flygningen, när de elektromag-netiska strömmarna uppstår. Ni kommer att märka att vissa av de fåglar som vanligtvis flyttar från norr till varmare klimat inför vintern inte lämnar sina bon, och det kan bli vanligare när energierna som kommer till Jorden blir starkare. Tänk på er själva som agenter som tar Gudomliga Beslut för allt i ert dagliga liv, för i verkligheten är det så!

Till nästa vecka...

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included. www.therainbowscribe.com

Anmäl
2012-09-17 14:00 #81 av: Cristine

Tack Amon!Glad

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2012-09-17 15:40 #82 av: Marr

Tack Amon! Nu börjar jag tänka på fåglarna här ute. Kanske man kommer behöva andra sorter av utfodring nu till vintern? Som vanligt många intressanta ord här som får en att tänka...

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-09-17 16:26 #83 av: Cristine

De fryser nog ihjäl när de inte är vana vid kyla.

Det är väldigt synd om djuren..titta i snackis!

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2012-09-17 16:54 #84 av: Amon

Varsågoda!

Ja det sista stycket om fåglarna och djuren gör mej lite konfunderad.. Obestämd

Anmäl
2012-09-24 23:13 #85 av: Amon


Veckomeddelande från Saint Hilarion
Via Marlene Swetlishoff


23-30 september 2012


Mina Kära

Den rening som krävs för att möjliggöra en större kontakt med ert Högre Jag, håller nu på att ske. Detta kommer att fortsätta under de närmaste månaderna och ni kommer att uttrycker er på ett sätt som ni ald-rig gjort förut. Ni kommer att känna er lugnare och mer fridfulla inom er. Energiernas intensitet har spo-lat bort allt som har hållit er tillbaka från att gå fram-åt på ett säkert sätt, och ni kommer snart att lära er en högre form av uttryck.

De problem och situationer som har varit olösta hos människor omkring er, kommer att komma upp för att granskas med större noggrannhet och dessa problem kommer att lösas på ett fredligt och kärleksfullt sätt. Alla människor önskar att träffas i Kärlek och enighet, att återförenas på ett mer positivt och givande sätt, och detta kommer att märkas i det mänskliga samspe-let. Det kollektiva medvetandefältet har genomgått en massiv rensning och när detta fortsätter kommer större tillgång till fredliga vägar av samspel att uppstå.

Ni, som Ljusets Ledstjärnor, spelar en viktig roll i ert dagliga liv. Närvaron av större Ljus omkring er påver-kar automatiskt varje persons energifält, och detta är en roll där ni fungerar som en katalysator för föränd-ring. Vi ser också att många av er tar på er och om-vandlar andras energier när ni träffas i grupper och interagerar. Detta kan vara en anledning till varför ni undrar om denna reningsprocess aldrig kommer att ta slut. Er personliga rening har ägt rum och ni vandrar nu på Jorden och renar allt i er väg, för som Ljusbär-are, är detta en process som förekommer naturligt.

Ta er tid varje dag att rensa era personliga energifält så att ni är uppmärksamma på när andras energier kommer in i ert fält. Var medvetna om att det är en tillfällig situation och att det hjälper till att fortare förvandla själva atmosfären i det område där ni bor och i aurafältet hos dem ni möter. Denna medveten-het bör hjälpa er att känna mer förtroende för era förmågor att skapa de förändringar i er värld som ni önskar. Detta är vad Ljusbärare gör, och den spän-nande delen av detta är, att det är första gången i Jordens historia där så många människor, som bär Ljuset, strålar ut det på detta sätt. Sluta inte, Kära Ni!

Det åligger också var och en av er att ta hand om er
själva vid behov och att ta time out för att stärka era inre krafter. Att vara ute i naturen är mycket viktigt, eftersom de elementära Varelserna är ivrig att hjälpa er att förnya era krafter när det behövs. Ni behöver komma i kontakt med Jordens energier och det kan bara ske när ni faktiskt är i naturen. Det finns Kärlek från dessa underbara Varelser omkring er, som inget hellre vill än att ha en bättre kontakt med mänsklig-heten. De vill bli erkända så att de kan vara till större nytta.

Tills nästa vecka...

JAG ÄR Hilarion


Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com                              Thank you for including the above website link when posting this message.

Anmäl
2012-09-27 21:35 #86 av: Nandini

Suck! Tack! Väldigt fridfullt att läsa.

Anmäl
2012-09-27 22:13 #87 av: Amon

Jag träffade en Naturläkare som också jobbar med ljus och energier i förra veckan.

Vi "råkade" vara på en plats med mycket gammal sorg - och många, många kvarvarande andar. Ett gammalt nedlagt mentalsjukhus - ett av de största i Sverige. Med en egen gravplats - där 2000 patienter ligger begravda. Små svarta järnkors utan namn i en lång, lång rad - med ett nummer och ett M för man och ett K för kvinna.

Nu används det som ett företagscentrum - men energierna finns kvar.

Vi tog en promenad i parken - och vips kom ett moln av andar efter oss. Vi fick skicka iväg många innan vi kunde gå in i lokalen i huset igen. När jag berättade för henne att detta var inget ovanligt - de brukar följa efter mej hem - både efter bilen och cykeln osv..

Så sa hon plötsligt att: "Det är inte konstigt för du lyser som en stjärna"

Jag trodde jag hade hört fel - eftersom jag hör lite dåligt - men hon sa samma sak igen. Jag blev förvånad men glad - så har ingen sagt förut - men samtidigt - så var det ju en bekräftelse på att det haft en effekt - all denna rensning som man hållit på o jobbat med i så många år nu.. Obestämd

Tänkte på denna händelsen när jag läste stycket härovan. Det är nog väldigt många nu som "lyser upp" omgivningen runt omkring sej - kanske utan att de har en aning om det själva.. Glad

Men fortfarande har man ju sina "horisontaldagar" - då man blir bombarderad av energier - och kan varken äta eller prata eller göra något alls.. en sådan dag var det i tisdags. Och de kommer säkert att fortsätta länge till.. Obestämd

Anmäl
2012-09-27 23:46 #88 av: Cristine

Så roligt för dej att höra Amon!Glad

Trist att se alla dessa kors med bara nummer.

Usch!

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2012-09-28 08:31 #89 av: Marr

Vad härligt Amon! Mycket passande med tanke på veckobrevet. Du verkar minsann vara en sann ljusarbetare och inte konstigt det blir horisontalläge mellan varven då. Det händer mycket med dig. Är så glad för att Du finns och att du delar med dig till oss! Glad 

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-09-28 08:39 #90 av: Cristine

Instämmer med marr som vanligt!Skrattande

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2012-09-28 10:02 #91 av: Gahella

Ja du gör ett fantastiskt jobb Amon! Utan såna som du vore världen en mycket mörk och dyster plats!

Och ja vilken sorglig historia, finns nog gott om dem tyvärr...


Anmäl
2012-09-28 15:12 #92 av: Choklad

"kors med bara nummer"Rynkar på näsan

vad hemskt att vara värdelös i andras ögon på grund av en sjukdom- som kanske till och med var fel diagnostiseradRynkar på näsan

och det av psykologer som borde veta mer än andra att alla varelser är lika värda.

 

U R us

Anmäl
2012-09-28 16:25 #93 av: Amon

Tack alla! Det var inte meningen att jag skulle skriva så mycket om "mej" - utan det var mer som ett exempel på vad vi ALLA gör - mer eller mindre.

Vi kanske tror att det inte är så viktigt det vi gör - så då kan det ju vara bra med en bekräftelse emellanåt. Glad

Den här platsen: "Restad Gård" utanför Vänersborg - har varit mentalsjukhus sedan år 1900 - men lades ner succesivt från 80-talet. De sista avdelningarna för bara några få år sedan.

Restad Gård var en av Sveriges största - med sina 1000 platser. Det var som ett eget samhälle i utkanten av staden. Rättspsyk finns fortfarande kvar - muromgärdat i bortre hörnet.

Det var under de första 50 åren man begravde de döda här. Även en del vårdpersonal finns på kyrkogården - men de har stora stenar med namn på.

Anledningen till de namnlösa svarta korsen beror i huvudsak på två orsaker: Dels var det sekretessen - och dels ansågs det under första hälften av 1900-talet som "skamligt" att vara psykiskt sjuk. Många familjer skämdes för sina psykiskt sjuka familjemedlemmar - och ville inte veta av dem - de förpassades till mentalsjukhusen - och glömdes bort..

Dessa bilder berör mej djupt - säkert har det funnits väldigt många sorgliga och tragiska livsöden.. minnena sitter i byggnaderna och platsen.

Och för 100 år sedan kunde ofta vården av psykiskt sjuka närmast likna tortyrmetoder. Gråter

Detta är ju OT - men på sätt och vis passar det in i sammanhanget ändå.

Anmäl
2012-09-28 16:56 #94 av: Marr

Jag tackar hela universum för att det finns några som "ser" och kan hjälpa dom som fastnat hem till ljuset! FlörtSkrattandeKyss 

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-09-30 22:36 #95 av: Amon


Veckomeddelande från Saint Hilarion
Via Marlene Swetlishoff


30 sep - 7 okt 2012


Mina Kära

En stor del av er upplever rädsla på ett sätt som ni ti-digare inte har gjort. Var medvetna om att ni plockar upp rädslan från det kollektiva medvetandefältet och att ni har kontroll över ert sinne och era tankar. Allt ni behöver göra vid sådana tillfällen är att minnas att ni alltid är omgivna av en legion av Änglar. Det finns ingen plats på denna planet där ni är ensamma. Alltmedan ni har traskat fram på er andliga resa i denna livstid, har ni samlat på er ett större följe av ljusvarelser som vakar över er, så vid den här tid-punkten har ni alla en veritabel armé av Ljusvarelser som skyddar er.

För att motverka de kaotiska energier, som är vanliga i dessa tider, titta noga för att finna skönheten om-kring er – i människor, på platser i er omgivning, i varje liten bild av fysisk perfektion och gör detta till ert fokus. Ni håller visionen av en vacker och orörd värld för hela mänskligheten och ni gör en skillnad. Alltför ofta låter ni bilden av andra påverka ert med-vetande istället för att prägla er medvetna avsikt i varje situation. Ni är skaparna av er verklighet. Träna era tankar att alltid hålla den högsta visionen och visualisera det högsta utfallet för allas bästa.

Dessa aktuella tider kräver större urskiljning och
blixtsnabba beslutfattanden, samtidigt som man ut-värderar varje händelse som inträffar. Lita alltid på ert första intryck och notera det, för det är alltid rätt bedömning och det kommer från ert Högre Jag. Lita på denna vägledning och agera på det sätt som är mest lämpligt för er. Denna vägledning är unik för er i varje situation ni möter och förutsätter att ni kopplar bort det som är framför er, så att ni kan göra rätt val för er.

Ni är alla i färd med att förenas med er egen kraft i större utsträckning, och detta kräver ibland att kliva in i det okända, vilket kan framstå som ett tomrum när ni omorienterar er själva. Detta tomrum är som ett intet om ni bara kommer ihåg det Ljus som ni är, för ert Ljus skär igenom det djupaste mörker och kan verkligen bli en ledstjärna för att vägleda andra. Det krävs förtroende för er egen förmåga att lysa. Ni är er egen största skatt.

Ibland kan ert vardagliga liv vara den mest kraftfulla platsen för er att vara på och på en högre nivå är det exakt rätt för er, så känn er inte som att ni är ute ur leken av högre tjänster. Vid denna tidpunkt Mina Kära, är ni precis där ni måste vara. Var starka, var fokuserade och var i frid.

Tills nästa vecka...

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and scribe's credit, copyright and website is included. www.therainbowscribe.com Thank you for including the above website link when posting this message.

Anmäl
2012-10-01 00:10 #96 av: Cristine

t

Tack Amon, jag har fört brevet vidare!

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2012-10-07 21:55 #97 av: Amon


Veckomeddelande från Saint Hilarion
Via Marlene Swetlishoff


7-14 okt 2012


Mina Kära

Energierna ni har upplevt de senaste dagarna, ligger nu i linje med de högre aspekterna av ert Gudomliga Väsen. Varje dag kommer att medföra en ökad acce-leration av er andliga tillväxt och förståelse. Ni rör er snabbt framåt när det gäller förståelsen för och min-net av det uppdrag, som ni har kommit till den här planeten för att genomföra. Detta uppdrag kräver att ni har lärt er att bemästra ert mänskliga operativ-system och det främsta bland dessa är, att bemästra sinnet, att bemästra tankarna i ert dagliga liv.

Energierna som finns i dessa tider hjälper er med detta arbete och ert mänskliga operativsystem an-passar sig till ert multidimensionella operativsystem, för att få en ökad integration och helhet av er sanna natur. Detta underlättar frisläppandet av en massa spänning i ert system, och ni kommer att känna er mer lugna och bekväma i er vardag. Detta motstånd ni en gång kände inom er börjar nu försvinna när ni accepterar sanningen om ert Väsen. Ni håller på att anknyta er till er sanna kraft, som finns inom er, och det är verkligen fantastiskt.

Ert medvetande håller på att expandera till mer holis-tiska tankar av fred, kärlek och enighet, för det är den nya jordiska medvetenheten. Den nya eran öppnas framför er och er nya medvetenhet och dess oändliga möjligheter är era. Ni är på väg upp till nästa nivå och det innebär att lära sig hur man använder sin energi genom att tänka högre tankar. Stig in i kärlekens och glädjens frekvenser och utstråla dessa från ert inners-ta väsen. Detta kan åstadkommas utan behov av ord eller förklaringar, ni behöver bara vara dem ni är.

Tillbringa mer tid med att gå till ert inre för att an-passa er med ert Högre Jag. Det är mycket viktigt att ni ger er själva tid och utrymme för att göra detta, även om det bara är för korta stunder. Känn hur ert hjärtchakra pulserar och utvidgas med kärlek, glädje och med självförtroende. Oavsett vilken situation ni står inför kommer dessa egenskaper hjälpa er att förstå att allt är bra och allt fungerar för er i Gudomlig ordning, i Gudomlig tajming och att allt som krävs är att ni bara ÄR, i frid, i lugn och ro och i balans. Genom att tillåta detta kommer mer djupgående upplevelser att bli normala företeelser i ert dagliga liv.

De högre aspekterna av er sanna Varelse är tillgänglig under er meditation. Det kommer att ges mer infor-mation, vägledning och kunskap till er och en dialog med ert Högre JAG ÄR kommer att bli en normal aktivitet. Oavsett vad som händer, gå alltid tillbaka till ert hjärta och ta beslut därifrån. Genom att följa ert hjärta och tala er sanning med kurage på ett lugnt och fredligt sätt, kommer ni att finna att lösningarna på alla angelägna frågor kommer fram i ett graciöst flöde för allas bästa. Ni har mer inflytande på män-niskor och situationer som ni möter än ni tror. Att tala sanning stöds av de nya energierna som kommer in och mycket mark kan vinnas av alla. Era Ängla-ledare viskar milt till er för att vägleda er på er Väg.

Tills nästa vecka...

JAG ÄR Hilarion


Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com Thank you for including the above website link when posting this message.

Anmäl
2012-10-07 22:49 #98 av: Marr

Var i frid, i lugn och ro och i balans! Det ska jag tänka på denna veckan iallafall så kanske det följer med nästa vecka också. Har skrivit det på en snygg lapp som åker upp på kylskåpet när jag kommer hem imorgon kväll. Tack Amon för att du fortsätter lägga in dessa veckobrev till oss!

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-10-15 23:19 #99 av: Amon


Veckomeddelande från Saint Hilarion
Via Marlene Swetlishoff


14-21 okt 2012


Mina Kära

Många av er är i färd med att ytterligare förenkla era liv i alla dess aspekter. När mer ljus kommer in i ert personliga energifält, kommer ni att lämna bakom er allt det som hindrar eller binder er till det förflutna, och att släppa allt som inte längre tjänar ert högre syfte, kommer att bli mycket lättare. Denna process av utvärdering och frisläppande är mycket vanlig vid denna tidpunkt i uppstigningsprocessen, eftersom alla era invanda tankemönster, som ni har burit med er sedan tidig barndom och fram tills nu, kommer upp för granskning.


Det har varit en svår process för er att lära känna er själva och vad som verkligen är viktigt för er i helan-det och återgången till ett tillstånd av helhet och per-sonlig makt. Det är det aktuella steget för de flesta av er – insikten om att ni verkligen är skaparna av den verklighet ni upplever. Det krävs att var och en av er tittar djupt inom er för att verkligen se det tankemön-ster ni har, i de flesta fall undermedvetet, och som har manifesterats i er verklighet, kanske på ett sätt som har skapat händelser, situationer eller omständig-heter som fortsätter att föra med sig sådant som ni inte önskar eller vill ha i era liv.

Många av er har blivit förvånade och förvirrade över
beteenden och tal som inte tillhör ert normala uppträd-ande. Var medvetna om att detta kommer från de djupaste nivåerna av ert väsen, där de förmodligen har slagit rot i den tidiga barndomen, och sedan blivit nedtryckta och undertryckta som olämpliga och oac-ceptabla av det samhälle ni växte upp i. Det är därför vi råder er att vara snälla mot er själva när ni arbetar er igenom denna process.


Som barn var ni oskyldiga och spontana i era tankar och handlingar. Om ni var ledsna så grät ni. Om ni var glada, var stämningen hög, om ni var arga stampade ni med foten och uttryckte fritt era känslor med fullt engagemang hos alla era sinnen. Ni agerade i er oskuld – och fick höra att detta agerande inte var lämpligt. Barn lever i nuet och tänker inte på det som har varit eller på framtiden eller på det komplicerade vuxenlivet. De upplever helt enkelt det som händer nu. Detta är vad leva livet fullt ut i ordets rätta bemärkelse betyder.


Ni kommer alla att återfå denna förmåga att leva i nuet och uppskatta skapandets alla glädjeämnen och under i dess mest enkla och grundläggande form. Alla livets svårigheter, som för närvarande upplevs, börjar försvinna och vad ni behåller är det som är av största värde i det nya livet som nu ligger framför er. När ni reser på denna väg kommer ni att känna igen dem som börjar uppleva processen som ni redan har läm-nat bakom er. Ge dem medkänsla, vänlighet och ledning vid behov. Kom alltid ihåg, att hålla fanan högt under dessa tider är av största vikt. Var sanna mot er själva.

Tills nästa vecka...

JAG ÄR Hilarion.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and cribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com Thank you for including the above website link when posting this message.

Anmäl
2012-10-15 23:39 #100 av: Cristine

Tack Amon ! Den blev kortare denna vecka!Glad

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2012-10-15 23:56 #101 av: Amon

Ja det kanske den var - men det var fem stycken i den i alla fall...Flört

Anmäl
2012-10-16 00:03 #102 av: Cristine

Nu är det bara 67 dagar kvar till den 21, hoppas Eliten har stägnt in sej i sin jädras tunnlar så vi slipper se dem Glad

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2012-10-16 07:34 #103 av: Marr

Som vanligt intressant och i synnerhet när jag själv känt för att prata om barnen och deras rättigheter och hur viktigt det är att man lyssnar på vad dom har att säga. Detta har pockat på i mig de senaste dagarna...

Själv så är jag vän med barnet i mig! Skrattande

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-10-16 21:28 #104 av: [fruGåshud]

Ett gigantiskt och lite nervöst AHA! Och ett På så sätt. 

Har inte följt veckomeddelandena från St.Hilarion tidigare och läste igenom dem ikväll. Det är märkligt hur man kan läsa en text tämligen distansierad men efter ett tag inse att man faktiskt förstår och känner texten. Orden blir bekanta och budskapet framträder.

Anmäl
2012-10-23 23:30 #105 av: Amon

Det blir inget Hilarion - meddelande denna vecka - Marlene är på semester. Men det kommer ett nästa vecka.

Anmäl
2012-10-24 00:07 #106 av: Marr

Va synd, men då väntar vi så gärna tills den kommer...Flört

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-10-24 09:47 #107 av: Gahella

Även jag tåla mig då för jag börjar gilla hennes meddelande för jag kan också relatera till dem. Som mönster från barndomen har kommit fram väldigt tydligt och och detta som jag insett på ett djupare plan:

Återgången till ett tillstånd av helhet och per-sonlig makt. Det är det aktuella steget för de flesta av er – insikten om att ni verkligen är skaparna av den verklighet ni upplever. Det krävs att var och en av er tittar djupt inom er för att verkligen se det tankemön-ster ni har, i de flesta fall undermedvetet, och som har manifesterats i er verklighet, kanske på ett sätt som har skapat händelser, situationer eller omständig-heter som fortsätter att föra med sig sådant som ni inte önskar eller vill ha i era liv

Tack Amon för att du lägger in dem här när de är helt pinfärska Kyss Kram!


Anmäl
2012-10-24 11:11 #108 av: Amon

Åh - varsågod Gahella, kram tillbaka! Kyss

Hihi - kolla klockslaget - de här siffrorna förföjer mej!

11:11, 12:12, 21:21, 22:22 osv....

Anmäl
2012-10-24 11:14 #109 av: Gahella

Jag är inte förvånad!

Och just dessa siffror är mina ledsagare också :))


Anmäl
2012-10-29 23:06 #110 av: Amon

Veckomeddelande från Saint Hilarion

Via Marlene Swetlishoff

28 oktober-3 november 2012


Mina Kära!

När de kosmiska energierna ökar i intensitet igen, kommer Världens Ljusarbetare att kliva upp ett pinnhål på stegen, för att flytta till nästa nivå i Uppstigningsprocessen. Ni går fortfarande mot strömmen av rå-dande tankemönster som börjar sändas ut över hela planetens atmosfär och så, som föregångare, upplever ni dessa energier som svåra. Kom ihåg att ta er tid att vara ute i naturen och anslut er ofta till Jordens kärna för att förbli grundade. Drick massor av rent vatten för att hjälpa sammansmältningsprocessen av de högre energierna in i varje cell i ert mänskliga och multidimensionella operativsystem.

Upplevelserna av tidspassagen är kännbara på olika sätt av er alla beroende på var ni befinner er i er utveckling, och ibland kan det verka förvirrande för er när ni försöker hålla er till den linjära referensramen. När vi kommer längre in i det sfäriska tidsbältet, där allt händer sam-tidigt, och allt som var blir en del av det som händer nu, kan det leda till många förbryllande situationer när era linjära tankeprocesser måste sträcka sig längre in i helheten i er Varelses världar i dess upplevelse genom hela evigheten. Detta kommer att leda till många humoristiska situationer i ert liv.

Var lugna när förändringarna fortsätter att ske i de aktuella händelserna på er planet. Allt sker under ledning av de högre världarna av Ljus och den Gudomliga Planen för Jorden. Vet att ni och era kära är säkra och skyddade och att ni blir guidade varje ögonblick. Ju mindre motstånd ni upplever mot det som händer, desto bättre samarbetar ni med samman-smältningen av de geometriska koderna, som har blivit överförda till alla varelser som är beredda att acceptera dem för att omvandlingen av era fysiska kroppar till Högre Ljus kan fortsätta så smidigt som möjligt.

I detta ögonblick av Nuet, är det absolut nödvändigt att Ljusarbetarna är sanna mot sina högre syften och fokuserar på att bli Ljusbärarna i denna Värld. Oavsett det skenbara kaoset omkring er, kom ihåg att ert Ljus stålar omkring er i er del av Världen och det är detta Ljus som hjälper mänskligheten att transformers in till en ny verklighet. Även om de flesta av er inte ser dynamiken i detta i er vardag, så var säkra på att det verkligen händer och att ni är en integrerad del av förändringarna som äger rum.

Kom ihåg att ni har alla verktygen som behövs för detta arbete, och att ni har gjort det här förut. Var och en av er är kanaler för högre energier och bara genom er närvaro, hjälper och stärker ni dem ni talar med i era dagliga kontakter. Er personliga kraft kommer till sin rätt och ni har blivit förberedda för att ansvarsfullt hålla fast vid denna kraft med högsta integritet i allt ni tänker, säger och gör. Detta är Mästarnas värld, att behärska ert sinne och er själva. Allt är väl och allt är perfekt. Låt denna tanke vara en integrerad del av er dagliga upplevelse.

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh-www.st-germain.se

©2011 Marlene Swetlishoff Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com

Anmäl
2012-10-30 10:42 #111 av: Gahella

Tack Amon Glad


Anmäl
2012-10-30 10:48 #112 av: Marr

Tack för en efterlängtad veckorapport Amon! Flört

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-10-30 12:05 #113 av: Amon

Varsågoda!  Glad

 

Anmäl
2012-10-30 12:29 #114 av: Cristine

Jag läste men glömde tacka!Skäms

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2012-10-30 14:15 #115 av: Amon

Det är trevligt - men det är inget som ni måste göra! Det går så bra ändå! Flört

Anmäl
2012-11-05 14:00 #116 av: Amon

Veckomeddelande från Saint Hilarion

Via Marlene Swetlishoff

4-11 november 2012


Mina Kära!

När ni försöker klara av den höga intensiteten av energivågorna som översvämmar er planet, försök då att ha ett lätt hjärta. Gör det till ert
dagliga mantra att säga, ”Allt är bra”. Det pågår mycket inre aktiviteter nu, eftersom de energetiska nedladdningarna, som har mottagits, redan är mer införlivade och sammansmälta, så väl som mottagandet av den fortsatta störtskuren av dessa erbjudanden till mänskligheten. Många av er lever stillsamt i ert hem och försöker vila och slappna av så mycket som möjligt. För de flesta människor innebär en större nedladdning av energier ett ökat behov av sömn under längre perioder. Lyssna alltid på er kropp och följ dess maningar.

När Moder Jord återföds och går in i högre dimensionella världar, är de som bebor Henne också en del av processen, och talesättet att vi alla är Ett får en djupare mening än någonsin tidigare. Denna process fordrar en orubblig tro och modet att stanna kvar och beslutsamt hålla fast vid Ljuset som ni bär inom er, för många människor blir nu testade när Jordens förändringar sker. Från vårt perspektiv ser vi att människornas hjärtan och själar snabbt höjer sig till nivåerna av Kärlek och medkänsla, hopp och tro, i ett högre syfte för vad som än händer omkring dem.

För dem som har upplevt naturens mäktiga styrkor i dess mest kraftfulla uppvisning, när den vållade förödelse i så mångas liv, var medvetna om att det finns mängder med Änglalika Väsen på scenen, som ger uppmun-trande ord, sänder hjälp, lugnar och uppmuntrar dem som har förlorat så mycket. De behöver våra böner och visualiseringar för att återuppbyggan-det av deras livsstil ska manifesteras i Gudomlig Ordning. Många männi-skor antar utmaningen genom att stanna kvar på platsen för att hjälpa till på alla sätt de kan. Dessa tider uppmanar till samarbete i enighet för att åstadkomma det bästa för så många som möjligt.

När renandet och rensningen av Jorden fortsätter, vänder sig mänsklig-heten inåt för att få svar på sina många frågor. Många människor förnim-mer nu Ljuset som lyser inom dem själva och de som bor i deras sam-hälle, och försöker hitta vägar att hantera det som händer. De tackar för sina dyrbara liv och inser att det är den största gåvan de någonsin fått. Allt annat kommer att återställas med tiden.

Be oupphörligt för era systrar och bröder, som brottas med de förändrin-gar som ägde rum på så kort tid, och för alla andra på Jorden. Föreställ er det bästa resultatet för det allra bästa för alla att manifesteras. Ge till dem som behöver er hjälp på alla sätt ni kan. Håll fast vid Ljuset och visionen, för hos er ligger hoppet för Världen.

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh-www.st-germain.se

©2011 Marlene Swetlishoff

Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com

Anmäl
2012-11-05 15:41 #117 av: Marr

Jag ska be för mina systrar och bröder för har själv märkt av förändringar. Efter att ha varit otroligt trött har man även nu känt av andra saker.

Humöret åker hiss och det pirrar i magen, hjärtrakten och killar i huvet & ansiktet...precis som man får hårstrån eller spindelväv i ansiktet. Har upplevt det här tidigare men inte så påtagligt och samtidigt som denna vecka som gått. Ska bli intressant att se va det blir med det, om det nu blir något alls.

Tack Amon!

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-11-13 00:36 #118 av: Amon


Veckomeddelande från Saint Hilarion
Via Marlene Swetlishoff


11-18 november, 2012


Mina Kära

De inkommande energierna tar fram de sista resterna av illusionen, och uppfattningen om att mänsklighe-ten som helhet har accepterat sanningen om livet på Jorden och dess yta, för med sig en större anpassning till varje persons egen kraft. När dessa avslöjanden kommer fram i människorna, äger många själviakt-tagelser rum inom varje individ, och en återanpass-ning sker i varje persons individuella medvetandefält, vilket resulterar i en större tillväxt mot helheten av att vara.
Genom att observera hur effekten av en individs hand-lingar har påverkat andra, börjar mänskligheten sträcka sig bortom sina tidigare begränsningar till nya höjder av kunskap, skapande och talanger.

Allt omkring er bidrar till förvandlingen av er älskade planet till den stora lysande stjärna Hon alltid var ämnad att bli. Allt som var dolt för det vanliga ögat håller nu på att blottas för att mänskligheten börjar se sig själv i ett större ljus än som var möjligt för många eoner sedan. Styrkan och uthålligheten hos Jordens befolkning har blivit prövad, eftersom stor andlig tillväxt och förståelse kommer inifrån deras hjärta i takt med de fortsatta avslöjandena som har förts fram av media, vilka kommer att börja hjälpa till med att bryta de kedjor av kontroll, som har hållit mänskligheten i sitt grepp under alltför lång tid. Många människor håller nu på att vakna till insikt om att en stor del av deras kunskap om den värld de lever i faktiskt var en illusion, och att det finns mycket mer som krävs för deras lärande och utveckling.

Stor tillväxt kommer att börja ske de närmaste dag-arna när fler förändringar blir tydliga. Först kommer händelserna att dementeras, följd av en obekväm acceptans att det finns något mer i rapporterna än vad som sägs. Folket i sin tur kommer att börja kräva större ansvarsskyldighet hos dem som blev valda för att tjäna dem. Över hela Jorden kommer människor att resa sig och klippa av banden av förtroende, som gavs till de valda ledamöterna, som skulle övervaka deras nationer. Den stora utrensningen är nu här och mycket information kommer att komma fram i ljuset, som kommer att resultera i att mänsklighetens med-vetande tar ett enormt steg framåt. Detta kommer att skapa positiva förändringar för alla regeringar på en relativt kort tid.

Livet, som för närvarande levs på er planet, står vid ett vägskäl och förändringar är framtiden för er alla. Återhämtningen av planetens invånare kommer att bli uppenbar, när varje Själ gör sitt val och valet kommer att göras väldigt klart för alla. Det är i dessa tider som Ljusarbetarna tjänar sitt högre syfte. Mycket Ljus behövs för att hålla och förankra de kosmiska energi-erna som flödar till Jorden. Det är inte alla som kan göra det här arbetet, eftersom det kräver nödvändiga uppoffringar av varje individ, för att deras fysiska kroppar ska kunna bli en kanal för högre frekvenser och vibrationer. De måste avstå från allt missbruk och all besatthet av egot måste släppas för att denna energi ska kunna flöda fritt igenom dem.

Det är dags för det stora frisläppandet av allt som hindrat er både på den personliga och på den kollek-tiva nivån. Denna kunskap kommer att bli allt mer tydlig för de många som nu vaknar till den största berättelse som någonsin har omtalats i krönikorna om mänsklighetens historia. Tro på mänsklighetens för-måga att resa sig och ta sin rättmätiga plats i den växande medvetenheten om att livet går framåt i en otrolig och mirakulös takt, och att de framför sig har ett magnifikt tillfälle att bli en väsentlig del av det.

Tills nästa vecka...

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh-www.st-germain.se

©2012 Marlene Swetlishoff

Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com

Anmäl
2012-11-13 09:02 #119 av: Gahella

Tack Amon! Ja det har verkligen dragit på energimässigt den sista tiden tycker jag. Igår var jag helt slut av alla energier som bombaderade mig


Anmäl
2012-11-13 09:22 #120 av: Marr

Underbart att läsa! Gillar även raderna; "Tro på mänsklighetens förmåga att resa sig och ta sin plats i den växande medvetenheten om att livet går framåt i en otrolig och mirakulös takt".

Tack Amon!

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-11-13 12:54 #121 av: Amon

Ja - det har visst öppnats en stor portal nu i helgen 2012-11-11 - och vi bombarderas just nu med massor av nya energier. Känner det i huvudet hela tiden - och man blir väldigt trött!  Obestämd

Anmäl
2012-11-20 14:29 #122 av: Amon


Veckomeddelande från Saint Hilarion
Via Marlene Swetlishoff


18-25 november, 2012


Mina Kära

Nu när dagarna flyget så snabbt förbi, har var och en av er fått hjälp på alla nivåer av ert Väsen, med att tillgodogöra er de nya frekvenserna så fort som möj-ligt och med så mycket elegans och lätthet som möj-ligt. Många av er upplever en upprepning av gamla repetitiva cykler av tankar och känslor som ni trodde att ni lyckats övervinna, men vi säger er att det vikti-gaste att komma ihåg är att erkänna dessa cykler, och att omedelbart byta ut era tankar mot något som får er Själ att le eller till och med skratta, eftersom käns-lor av glädje inom er kan åstadkomma en fantastisk förändring i er syn på livet och även hjälpa till att övervinna och skingra dessa återkommande mönster.

Det kan finnas en känsla av avskiljning från dem omkring er och en känsla av att ert forna jag inte är något annat än ett tomt skal. Var medvetna om att även detta kommer att gå över. Ni är klara med arbetet, ni har anpassat er mänskliga vilja till den
Gudomliga viljan och håller envist fast vid er vision för en bättre värld och ett bättre liv. Formulera er avsikt tre gånger om dagen, eftersom det hjälper
till att försegla den, och ha därför tillit till att allt är som det ska vara.
Tillåt er själva att vara i stillhet och frid och fokusera på ert hjärta som lätt pulserar och pulserar i en stadig stråle av Ljus.

Under era livstider på Jorden har ni alla upplevt hela skalan av mänskliga känslor, tankar och uppfattnin-gar och denna gång har de blivit släppta på rekord-nivåer till massmedvetandets nät, så ni känner och reagerar kanske på ett sätt som gör att ni känner er missmodiga med era framsteg. Ingenting kan vara längre från sanningen, eftersom ni alla hjälper till med att omvandla denna densitet till ett högre vibra-tionstillstånd och detta kräver att ni tillfälligt tar på er en del av det när ni riktar er intention för att anpassa den till den uppstigna Jordens tidslinje och verklighet, för att manifestera skiftet på ett sätt som ger det bästa resultatet för alla.

Vi arbetar alla tillsammans när dimensionerna kom-mer närmre och slås samman till de högre nivåerna. Det är mycket arbete som utförs i sömnen när ni be-finner er i era Ljuskroppar och hjälper till på många olika sätt för att assistera Jorden och alla Hennes invånare att säkert förbereda sig för den pågående energitillförseln. Detta är en mycket viktig uppgift under denna tid, så låt inte den yttre världens stör-ningar avskräcka er från ert syfte. Det skenbara kaoset är ett tecken på att kabalens gamla paradigm nu håller på att lösas upp och det nya paradigmet av enhet, fred, harmoni, samarbete och kärlek kommer att segra.

Gå försiktigt på er dagliga resa till ett allt större Ljus och klarhet. Låt ert Ljus lysa starkt och stadigt, för ni är fyrbåkarna, kanalerna och omvandlarna i förank-ringen av er nya verklighet på er vackra planet.

Tills nästa vecka...

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and cribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com

Thank you for including the above website link
when posting this message.

Anmäl
2012-11-27 01:19 #123 av: Amon


Veckomeddelande från Saint Hilarion
Via Marlene Swetlishoff


25 november – 2 december, 2012


Mina Kära

Det är dags att anpassa er till ert eget sanna jag, en tid att tillbringa i kontemplation och meditation om vad det är meningen att ni ska tillföra världen, näm-ligen era förmågor, ert Ljus, att lysa starkt utan att dölja det längre. Det är lämpligt att ge er själva så många själviakttagande stunder som möjligt de när-maste veckorna. Det finns fortfarande många lager  av rensning kvar, men det kommer inte att bli så in-tensivt för dem som stadigt och metodiskt har gjort arbetet med att möta sin dualistiska natur, och som erkänner dessa drag inom sig och släpper sitt begränsade inflytande i det dagliga livet.

Försök att tona in er på en underliggande ny vibration som nu är redo att urskiljas och tas upp i ert medve-tande. Detta förutsätter att ni är medvetna i varje ögonblick och observerar de synkroniseringar som omger er. Varje ögonblick är en skatt, en gåva som väntar på att öppnas, utforskas och avnjutas. Lär er att följa era intuitiva uppmaningar, för det är en influ-ens från ert Högre Jag, som vill guida er vidare nu när vi kommer närmare tidskiftet, en fantastisk möjlighet att återknyta kontakten med de högre aspekterna av er själva och att låta Kärleken, som ni förkroppsligar, komma till ytan och blomma ut till sanningen om ert väsen.

Förbli i denna medvetenhet så ofta som ni kan, tills det blir en säker vetskap som aldrig kan tas ifrån er. Jorden, Hennes riken och alla Hennes invånare håller på att bli klara för examen i de högre nivåerna av med-vetande, lärande och utveckling, och snart kommer den stora ceremonin att äga rum. Detta kommer att kännas inom varje Själ och bli unikt för var och en. Medvetenheten om att ni är så mycket mer än ni nå-gonsin drömt om, kommer att gå upp för er med varje andetag ni drar in, och glädje kommer att strömma ut inifrån. När denna känsla av glädje ökar i intensitet, kommer den att börja uppenbara hemligheterna om er sanna natur.

Eftersom var och en av er är unik kommer de förmå-gor ni medför till större uttryck. Dessa gåvor kommer att attrahera dem som är på samma linje som dem, och det kommer att bli fler sökare än någonsin i Jord-ens långa historia, sökare av kunskap, sökare av lind-ring, sökare av healing och sökare som törstar efter att veta mer om sin sanna natur och om den värld de lever i. Ni har förberett vägen för dessa älskade Själar och de kommer att finna de gåvor som ni erbjuder för att hjälpa dem i deras utveckling. Känslan av Enhet kommer att bli den rådande vetskapen hos hela mänskligheten, och alla kommer att veta att de är älskade.

För det nya medvetandet, som redan nu lyser med
större intensitet i er värld, är av Kärlek och denna mäktiga kraft kommer att föra med sig Gudomlig ord-ning. Harmoni kommer att återinföras i alla de många aspekterna av tillvaron i er värld. Det kommer en tid på planeten när fred kommer att råda. Det kan inte bli någon annan utgång än det bästa, och det är i linje med Källan av Allt Som Är.

Tills nästa vecka...

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh-www.st-germain.se

©2012 Marlene Swetlishoff

Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com

Anmäl
2012-12-04 13:10 #124 av: Amon

Veckomeddelande från Saint Hilarion

Via Marlene Swetlishoff

2-9 december 2012


Mina Kära!

Fortsätt att arbeta med era uppgifter och vackla inte. Det finns mycket som händer i världen omkring er och det är viktigt att ni är grundade och är på en plats med lugn och ro. Ert personliga Ljus växer för varje dag och påverkar dem omkring er. Ni ser inte detta, men så är det. Ni är som en katalysator för förändring bara genom er närvaro, och därför påverkar ni mer än ni någonsin kan förstå. Ert Ljus är så klart och lysande. De som upplever ert Ljus blir uppmärksammade på sitt eget liv och levnadssätt.

Det kommer att bli många Ljusaktiviteter denna månad runt om i hela världen, och det lyfter möjligheterna för mänskligheten på alla sätt. Det är en tid att samlas i stort antal för att öppna upp portarna till högre dimensioner och större möjligheter, som de erbjuder mänskligheten och Jorden. Vi är glada för era intentioner att vara en del av detta viktiga och avgörande ögonblick i denna tidscykel. Hitta aktiviteter som ger störst resonans inom er och låt era avsikter vara för allas bästa.

Fortsätt att gå inom er till ert hjärta för de svar ni kanske söker. Ert Hög-re Jag kommer allt närmare er och visar vägen. Det är dags att avstå från världsliga begär för att komma i linje med den större aspekten av er själva. Många förändringar och förnimmelser kommer att fortsätta att ske inom era fysiska kroppar, när ni går genom de skiftande årstiderna och ert eget medvetande. Vissa av er kanske känner hjärtklappning, stelhet i nacken och värk som flyttar sig varje dag till ett annat område i er kropp. Det är en del av omvandlingen och något som måste uthärdas av alla.

Håll fast vid känslan av stort hopp, frid, kärlek och glädje inom er. Var ett kärl för dessa högre energier. Som en fyr av Ljus och ledning för att föra in de Kosmiska energierna som passerar genom er och in till Jordens kärna. Ni gör en ovärderlig tjänst för den Gudomliga Planen när den nu vecklas ut. Håll huvudet kallt och allt kommer att bli bra. Kom ihåg att dricka ännu större mängder rent vatten för att hjälpa till med överföran-det av energierna som passerar genom er. Att äta mat som innehåller mycket färsk frukt och grönsaker och dryga ut med kosttillskott såsom spirulina och klorofyll varje dag, är en viktig hjälp för ert mänskliga system i dessa dagar.

Håll Kärleken till Skaparen djupt inom er och vet att allt utspelar sig som det ska i era egna liv. Ni är oerhört älskade på alla sätt. De som vandrar på denna Jord med ett rent hjärta och sinne, behöver inte ha några be-kymmer med de förändringar som sker. Det kommer en tid när ni förstår och uppfattar det hela bättre. Men till dess, var i Ljuset.

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh - www.st-germain.se

©2011 Marlene Swetlishoff
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com

Anmäl
2012-12-04 13:31 #125 av: Marr

Hårda hjärtslag och lite klapprande har jag dragits med då & då den sista månaden. Inte gör det ont på något sätt men är väldigt påtagligt.Flört

Ska tänka på hur viktigt det är att få i sig vatten, tror jag glömmer det ibland även om jag tjatar på andra att dom ska dricka...Skäms 

Tack Amon för ännu en värdefull veckorapport!Glad

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-12-05 12:33 #126 av: Cristine

ag har haft ont lite här och var och besvär med ett öra, det känns ovbant eftersom jag inte brukar dras med några krämpor alls.

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2012-12-11 02:03 #127 av: Amon

Veckomeddelande från Saint Hilarion

Via Marlene Swetlishoff

9-16 december 2012


Mina Kära!

Energinivåerna fortsätter att byggas upp och de flesta av er upplever många nedladdningar av denna otroliga assistans från de högre världar-na och dimensionerna. Ert individuella Ljus expanderar i en större radie än någonsin tidigare och detta Ljus är en katalysator för dem omkring er. Er placering på planeten är ingen tillfällighet, för ert Ljus och det Ljus som strömmar genom er behövs för att hålla, förankra och stråla ut i alla riktningar för att unisont delta med andra kanaler, så att det finns ett nätverk av Ljus runt om i världen.

Etablera dagligen en kontakt och inre dialog med ert högre Jag, och lyssna mer till den inre milda och kärleksfulla rösten. Oavsett vad som uppstår omkring er, vet att i kärnan av ert väsen är allt i linje med de kommande händelserna som ska ske. Ni är här på den här planeten och representerar mänskligheten som en kanal för allas bästa. När var och en av er upplever ett större minne av er sanna natur, kommer ni att kny-ta an till andra med samma frekvens och vibration längs det kristallina nätet, när det är återinrättat i kraft och styrka de kommande dagarna.

Ljuset, som ni alla håller, kommer att göra det möjligt för dem omkring er att bli medvetna om de större Kosmiska händelser som utspelar sig. Gläd er åt denna resa och lyssna på hjärtats maningar. Släpp allt som har hindrat er från att förenas i enhet med ert Högre Jag och var öppna för de insikter som kommer till er. När ni fokuserar på Kärlekens symbol (hjärtat) inom er, kommer en större omvandling att ske i er medveten-het. Det kommer att öppna upp vägar för avslöjanden och vetskapen om det högre syftet med de situationer i era liv som ni alla har upplevt.

Det är genom själva upplevelsen av att vara i en mänsklig kropp under dessa tider som en tillväxt av Själen sker, inte bara hos er själva utan också hos de framväxande massorna av en uppvaknande mänsklighet, som förenas i gemenskap på de högre nivåerna. Alla kommer att beröras av anden i överensstämmelse med sin nivå av utveckling och förståelse. Varje levande partikel kommer att uppleva en förhöjning i energier och vibrationer, och detta kommer att bidra till att öppna upp områden av större potentialer och möjligheter för alla. Vad som är mycket viktigt för alla människor är att gå till sitt inre och låta Själen göra sin magi inom dem.

När ni skapar er nya värld tillsammans kommer ni att finna att alla olikheter i era relationer försvinner och en större harmoni, acceptans och tolerans uppstår. Frekvensnivån i glädjen kommer att möjliggöra att alla går vidare till enighet och samarbete på planeten. De gamla sätten kommer inte längre att stödjas av de nya energierna. Lev i glädje, fred och välvilja och vet att Universums välsignelser omger er.

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh - www.st-germain.se

©2011 Marlene Swetlishoff
Permission is given to share this message as long as the message
is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com

Anmäl
2012-12-17 00:11 #128 av: Amon

Veckomeddelande från Saint Hilarion

Via Marlene Swetlishoff

16-23 december 2012


Mina Kära!

Under dessa tider upplever många av er en känsla av avslut med alla frå-gor och utmaningar som ni har försökt omvandla till en större förmåga att älska er själva och andra med medkänsla och acceptans. Ni har gått bortom era tidigare upplevda begränsningar och öppnat ert energifält för större möjligheter. Varje gång ni har gjort detta har ni öppnat upp er själ-va till att släppa in mer av ert Högre Ljus. Nu är ni redo att skifta till den nya horisont som väntar strax bortom gränsen för er uppfattningsförmå-ga.

Håll er till visionen om det bästa och det mest glädjande liv ni kan före-ställa er. Se er själva faktiskt leva ett sådant liv i verkligheten. Dröm stort och skapa en komplett bild av era drömmars liv, måla i alla detaljer som ni skulle vilja se och uppleva i detta ideala liv. Lägg till struktur och färger och väv sedan in allt med hjälp av er fantasi till den mest perfekta skapelse ni kan föreställa er. Lägg till eller ändra det ni vill tills ni känner er fullkomligt tillfredsställda och nöjda med er skapelse. Se er själva som perfekta, och se hur andra omkring er njuter av att deras drömmar upp-fylls. Detta är den värld ni håller på att skapa, där alla har allting de behöver för att leva i fred, glädje, tillfredsställelse, frihet och lycka.

Kaoset omkring er är ett tecken på att Ljuset kommer in i större mäng-der. Det finns många som desperat försöker hålla fast vid det gamla paradigmet där svek, lögner, rädsla, mörker och förödelse gällde. Dessa tider är snart slut och det gäller för våra älskade Ljusarbetare att varje dag hålla Ljuset stadigt med all den kraft de kan uppbåda för att få ba-lans i deras del av världen. Skicka Kärleksenergier till människor och platser på Jorden som plågas och lider. Kom ihåg att ni har makten och den makten är Kärlek. Det är genom detta arbete som Ljuset ska fortsätta att existera.

Låt anpassningen och inställningarna av era fysiska, eteriska, mentala och emotionella kroppar fortsätta att uppgraderas, när era gudomliga mönster byter form omkring er. Ni kommer att uppleva fler stunder av frid och tillfredsställelse med enkla nöjen i era liv. Ta en paus så ofta ni behöver för att ta hand om er själva. Förse ert sinne och era känslor med tankeformer av högre frekvenser i form av mentala bilder i er fantasi, med affirmationer, med böner och meditation. Detta är nyckeln till att övervinna de lägre dimensionella aktiviteter som har ägt rum.

Vet ni att när ni ber för världen och dess invånare, individuellt eller koll-ektivt, kommer vi, er Ljusfamilj och Änglalegionerna av Ljus, att matcha och mångfaldiga varje bön som är för allas bästa tio miljarder gånger. Vi är i denna stora omvandling och förändring tillsammans, för när Jorden skiftar så gör mänskligheten och de högre Ljusdimensionerna det också. Allt arbetar i enighet med gudomligt syfte och gudomlig samordning. Vi, er Ljusfamilj, hyser den största beundran och respekt för den roll ni har valt att spela under dessa omvälvande tider. Vi är här och ni är aldrig ensamma.

Tills nästa vecka...

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh - www.st-germain.se

©2011 Marlene Swetlishoff
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com


Anmäl
2012-12-17 00:26 #129 av: Cristine

Jag är med

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2012-12-17 08:37 #130 av: Marr

Jag också och att älska och respektera varandra med medkänsla!!

Det ska väl inte vara så förbaskat svårt...Glad

Tack Amon! Flört

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-12-26 15:37 #131 av: Amon


Veckomeddelande från Saint Hilarion
Via Marlene Swetlishoff


23-30 december, 2012


Mina Kära

Och så har vi nu kommit in till den Nya Gyllene Tids-åldern. Vi välkomnar er med stort jubel! Energierna är fortfarande mycket intensiva och kommer att fort-sätta med sina aktiverande aktiviteter. Varje levande varelse på Jorden håller på att aktiveras och anpassas till de högre dimensionella frekvenserna och detta ar-bete kommer att fortsätta tills varenda varelse är fullt vaken i det nya Ljuset. Det är er uppgift, individuellt och kollektivt, ni som redan är vakna, att fortsätta lysa ert Ljus och att hjälpa dem omkring er när det behövs. Ni av Ljuset har en ännu viktigare position än tidigare. Ni börjar nu använda ert Ljus för att manifes-tera er vision om en bättre värld på ett mer kraftfullt sätt, eftersom ni själva har blivit mer kraftfulla.

Ni har kommit till denna världen för att vara en del av denna värld. Det är förkroppsligandet i den mänskliga formen, som ni personligen har förvandlat till er hög-re form, som var och fortfarande är nödvändig för var och en av er. När vi går in i det nya året kommer ni att ta nästa steg i ert personliga livsöde och fortsätta att samlas i grupper under olika tider för att åstadkomma större positiva förändringar i världen. När många sam-las och agerar som En kan de skapa mirakel och det-ta kommer att bli mer och mer märkbart på planeten.

Ni kommer gradvis att börja känna att tyngden av de lägre dimensionella energierna lyfter från ert inre och ni kommer att känna er gladare och mer tillfreds i de mest vardaglig uppgifter. När ni medvetet och med alla era sinnen riktar er uppmärksamhet på ert Högre Jag, kommer ni att börja upptäcka den tidigare osynli-ga värld, som alltid har funnits omkring er. En del av er märker redan klarare och tydligare färger. Solskenet verkar ljusare och mer lysande. Var mer observanta på världen omkring er när ni övar på att väcka upp era nya sinnen.

Era gemensamma ansträngningar av Ljusarbete, speciellt under det senaste året, har gjort att alla på den här planeten tryggt kan gå vidare in i den nya galaktiska cykeln som nu gryr vid den nya horisonten för er planet och alla Hennes invånare. Ni har varit och är fortfarande i stort behov av att grunda er och fungera som kanaler för dessa mer förfinade energi-er, som nu strömmar in i er atmosfär. Det kommer att göra livet mycket lättare att leva därför att det komm-er att bli en minskning av energiernas polaritet, vilket gör att livet i allmänhet kommer att kännas lättare.

När det gamla paradigmet fortsätter att lösas upp och det gamla sättet att göra affärer på den här planeten inte längre stöds av de nya energierna, kommer en ny atmosfär av harmoni, frid och samarbete att märkas hos alla människor på Jorden, och det i sin tur kom-mer att påverka stora och välgörande förändringar inom alla områden på den här planeten. För tillfället råder vi er att vila och koppla av med era nära och kära och njuta av de ökande energierna. Skratta ofta och njut av närheten till dem som ni älskar när ni hyllar livet. Vi är alltid med er.

Tills nästa vecka...

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh-www.st-germain.se

©2012 Marlene Swetlishoff

Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com

Anmäl
2012-12-31 00:08 #132 av: Amon

Veckomeddelande från Saint Hilarion

Via Marlene Swetlishoff

30 december-6 januari, 2013


Mina Kära!

Luften är fylld med magi och förundran. Det finns en genomgående känsla av förväntan att något fantastiskt ska hända. Ni har kommit till er destination och håller nu på att finna er tillrätta. Förändringarna inom er och i ert personliga liv sker på en subtil nivå inom er Varelse, snarare än i ett dramatiskt skifte i en helt ny verklighet. Detta är helt i sin ordning, därför att de som ni färdas tillsammans med ska få tid att märka skillna-den och bli medvetna om att något utöver det vanliga har skett. Dessa förändringar händer hela tiden inom var och en av er.

Nedladdningen av energier kommer i vågor så att ni ska hinna absorbera dem innan nästa anstormning kommer. Var uppmärksamma på ebb och flod i denna process när de uppstår, och det kommer att hjälpa er att veta när ni ska förvänta er de nu kända symptomen av aktivering och assimilation. Lyssna på er kropp under dessa tider och följ era inre upp-maningar. Många av er upplever en ökad dåsighet under dagen och det kommer att hjälpa er att följa denna känsla genom att helt enkelt lägga er ner eller sitta tyst en kort stund, för att låta sammansmältningen ske på ett relativt lätt sätt.

Denna process, som ni för närvarande befinner er i, kan liknas vid ko-kongstadiet i en fjärils livscykel. En större förening med de högre aspekterna av er Gudomlighet håller på att ske, och detta kommer att kräva att ni använder alla era sinnen, speciellt era intuitiva förmågor. Ni håller på att lära er att följa ert hjärtas inre uppmaningar i stället för att lyssna på det ständiga tjattret i ert huvud som försöker behålla kon-trollen över sina domäner vilka har hållit er förslavade i årtusenden. Det kommer kanske perioder av stort obehag och oförklarlig ångest. Observera tankarna som kommer upp och ni kommer att förstå att era upplevelser från det förflutna, vilka redan är genomgångna och borta, nu visar sig för en slutlig granskning.

Bara observera, tillåt och erkänn att dessa erfarenheter hjälpte er att komma till den punkt där ni är nu. Det är vid denna punkt som ni verk-ligen lär er vem ni är. Uttrycket ”känn dig själv” har stor betydelse nu. Ni är alla i en process av att separera den ni verkligen är (Gudomlig) från allt det ni inte är, för att nå en större harmoni inom er. Denna inkuba-tionstid varierar för varje individ allteftersom medvetenheten kommer till var och en. Varje Själ erbjuds möjligheten att avsäga sig det som inte längre fungerar för dem och att skapa ett nytt mönster att följa, som kommer att ta dem till de nya riktningar de önskar skapa.

Ge er själva den upplevelsen utan dömande eller frågor, för allt som ni har upplevt var en nödvändig del av er utveckling. Mest av allt, Mina Kära, älska er själva villkorslöst med alla er personliga egenheter och uttrycksmönster. Det finns en gåva i allt ni har upplevt, för er själva och för andra runt omkring er. Att släppa beteendemönster som inte längre tjänar den väg ni har valt, kommer att påskynda er nya resa in i det okända territorium som finns framför er. Älska varandra som Han älskar er, som vi älskar er. Allt är bra.

Tills nästa vecka...

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.

www.therainbowscribe.com

Anmäl
2012-12-31 00:19 #133 av: Cristine

Man kan verkligen tala om ebb och flod i mitt fall , jag är inte jag.

Jag hoppas det lugnar ner sig snart.

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2012-12-31 09:40 #134 av: Marr

Vet inte om jag kvicknat till än sen de sista 2 veckornas bombardering?...ökad dåsighet? Då hamnar jag i koma! Man får fortsätta ha lugn och tålamod. Kan ju hjälpa sig själv lite med jordning och dyl...Dricker vatten massor, törstig hela tiden..

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-12-31 12:38 #135 av: Amon

Ja det har varit mycket energier som kommer och går i vågor. Ibland hamnar jag i koma så fort jag sätter mej i soffan framför TV:n. Andra dagar är jag jättepigg och mår hur bra som helst! Obestämd

Men mer och mer känner jag ett inre lugn och en glädje och lycka. Kanske det är en försmak av den femte dimensionens tillvaro!? Glad

Jag har också tänkt som så att de här "tre dagarna av mörker" - som det har talats om så mycket tidigare - faktiskt inte handlar om ett YTTRE mörker - utan mera symboliskt om ett INRE mörker - som vi måste gå igenom innan vi kommer vidare.

Tänkte nu igen på detta när jag läser dessa rader här ovan:

"Det kommer kanske perioder av stort obehag och oförklarlig ångest. Observera tankarna som kommer upp och ni kommer att förstå att era upplevelser från det förflutna, vilka redan är genomgångna och borta, nu visar sig för en slutlig granskning."

Anmäl
2012-12-31 18:45 #136 av: Gahella

Underbart meddelande och mycket jag faktiskt kan relatera till.

Alltid lika glädjande att känna när det gör det och det samtidigt som ni också gör det :)


Anmäl
2013-01-07 20:16 #137 av: Amon

Veckomeddelande från Saint Hilarion

Via Marlene Swetlishoff

6 - 13 januari, 2013


Mina Kära!

När de första dagarna av den nya Tiden av Ljus nu ligger framför er, fyll er själva med styrka inifrån och stå målmedvetet på vägen framför er, i vetskap om att förändringarna fortsätter att ske inom era kroppar och inom allt liv omkring er. Solens nya strålar öppnar upp sedan länge slumrade koder inom er och föryngringen av era fem kroppssystem utvecklas.

Under dessa tider är det viktigt för er att förbli stabila och på rätt kurs. Använd er styrka till att hela tiden ta in mer Ljus i er aura, när omvand-lingen fortsätter. Skicka strålar av vitt Ljus till ert lands regering, rätts-system, utbildningssystem och valutasystem, eftersom de genomgår perioder av omjustering.

Ni är något av en banbrytare i varje steg ni tar, ni förenar motsatta krafter inom er och använder dem till att skapa skönhet inom er själva och omkring er och upplever hur det är att vara en skapare, att vara NI, som en dynamisk levande kraft som väntar på att få uttrycka sig. Den inre energin strömmar genom ert hjärta och ert chakra-center från er eviga själ, och ni andas in den och firar livet i en fysisk kropp här på Jor-den, när ni går till nästa nivå av era individuella och kollektiva förmågor.

Varje tanke, ord och handling i berättelsen om ert liv, frambringar magi-ken i era kreativa förmågor. Använd visdom och urskillning när ni väver med sanningens trådar och skapar balans, ordning och helhet i allt ni gör. Välj med omsorg det ni skapar för det manifesterar sig inte bara i det synliga utan på alla plan i livet.

Ni håller på att fullfölja en stor förändring i ert liv och är redo att ta er an ert verkliga syfte, nämligen att sammansmälta de maskulina och femini-na energierna inom er till total balans. Ni är både mänskliga och gudom-liga och ni kommer att uppleva frid och välbefinnande, när ni blir mer be-kväma i denna vetskap. En ny början väntar när ni djärvt kliver vidare. Kom ihåg att vi alltid är med er.

Tills nästa vecka...

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.

www.therainbowscribe.com

Anmäl
2013-01-08 13:29 #138 av: Indiania

Tack Amon!

Jag kommer att följa dessa veckomeddelanden från Saint Hilarion! Glad

Har nyss hittat hit! Kyss

" Var nära naturen - var när dig själv "

 

Anmäl
2013-01-08 21:56 #139 av: Amon

Välkommen Indiania! Kyss

Anmäl
2013-01-08 22:25 #140 av: Gahella

Du är jättevälkommen hit Indiania och är jätteglad att se dig här <3 Glad

Och tack igen Amon för veckobrevet :)


Anmäl
2013-01-08 22:31 #141 av: Indiania

Tack Amon och Gahella! GladKyss

" Var nära naturen - var när dig själv "

 

Anmäl
2013-01-09 09:42 #142 av: Marr

Så roligt att du är här Indiania, du är såå välkommen! Glad

Sen tackar jag för att veckobreven kommer in varja vecka Amon! Jag vill inte vara utan dom nu, för dom ger tröst och förståelse varför man är som man är ibland... Kyss

 

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2013-01-09 09:53 #143 av: Indiania

#142 Tack Marr!Glad

Håller med dig dessa veckobreven är till stor tröst och förståelse!

" Var nära naturen - var när dig själv "

 

Anmäl
2013-01-15 00:10 #144 av: Amon

Veckomeddelande från Saint Hilarion

Via Marlene Swetlishoff

13-20 januari, 2013


Mina Kära!

När ni går omkring i era dagliga sysslor börjar ni märka förändringar i era kroppar och i ert medvetande. Det har nu blivit mycket lättare att vara i balans större delen av tiden, även när förändringar inträffar som kanske har varit oväntade eller oförutsedda. Livet verkar flyta på i en harmonisk anda och när ni anpassar er till detta flöde blir det lättare att leva i en fysisk kropp på denna planet och mer fyllt med harmoni.

Många av er upplever en intensiv hetta vid olika tider i er kropp, vilken kommer under eller strax efter en nedladdning av högre energier och aktiveringar. Vissa av er upplever stunder av syrebrist eller känslan av att inte kunna djupandas. Detta är också ett symptom som är tillfälligt och har att göra med att vara på en högre frekvensnivå i ert aurafält. Detta kan liknas vid bergsklättrare som bestiger Mt. Everest. När de kommer till en viss höjd blir luften tunnare och mer syrefattig. Det finns produkter i hälsokostbutikerna som kan vara till hjälp mot detta, såsom syredroppar eller ett dagligt program med kraftfulla in- och utandningar.

Det är dags att återigen påminna er om att förbli grundade i Jordens kärna. Det kommer att hjälpa er att lättare anpassa de högre energierna och det kommer också att hjälpa er att vara fullt närvarande på planeten när ni tar in fler av era högre aspekter. Om ni glömmer att grunda er kan det hända att ni förlorar fokus och blir oförmögna att avsluta projekt som ni har börjat på.
Ni är var och en, en brygga mellan himlen och Jorden och det är ett ansvar mot er själva att se till att denna uppgift är en som kommer från en balanserad energetisk Ljuskropp.

Det är så många av er som nu upptäcker skatterna som har legat slum-rande inom er i eoner. Många talanger börjar nu komma fram och det anstår var och en av er att vara en observatör och möjliggöra allt som vill komma fram inom er. Det finns också talanger och färdigheter från tidigare och kommande livstider, som nu kommer in i ert aurafält för igenkännande, sammansmältning och utveckling. Det är verkligen en spännande tid för alla själar att vara i en fysisk kropp på planeten Jorden nu.

Var uppmärksamma på era tankar när de kommer, för nu har ni förmå-gan att göra valet att antingen ta till er dem eller bara låta dem passera genom er och försvinna. Möjligheterna i varje tanke bär på en oändlig mängd av utfall beroende på vad ni ger er uppmärksamhet till. Er mäs-terskapsträning är i full gång och när ni inser att ni är medskapare till Gud, kommer ni att förstå att det ni skapar är ni ansvariga för, eftersom manifestationen av er skapelse händer mycket fortare, så att ni kan se att ni verkligen är en skapare. Det kommer att bli mycket lättare när ni blir vana vid att se era manifestationer uppenbara sig för er mycket fortare. Märkliga tider och inre uppenbarelser ligger framför er alla som har gjort arbetet.

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh - www.st-germain.se

©2011 Marlene Swetlishoff

Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com

Anmäl
2013-01-15 09:22 #145 av: Indiania

Tack Amon! Kyss

" Var nära naturen - var när dig själv "

 

Anmäl
2013-01-15 13:48 #146 av: Gahella

Tack vännen :)

Jag tycker faktiskt att det känns mycket lättare samtidigt som jag just nu är såå himla trött! Men det beror nog på omvandlingen både på cellnivå och gamla tankemönster som släppa.

Jag har blivit lärd att istället för att bli piggare blir man i början mycket tröttare som visar oss den mängd energi denna destruktivitet har tagit av oss i alla tider, innan man fått ut det ur systemet.


Anmäl
2013-01-15 14:41 #147 av: stina63

Tack,, Så käner jag de nu, Det är mycket lättare

Anmäl
2013-01-15 16:19 #148 av: Amon

Tack själva! Kyss

Ja efter en så stor energiuppgradering - som den vi hade runt jul - så blir det ju också en hel del som skall rensas ut. Rejäla förkylningar är vi många som har nu och haft de sista veckorna. Även magsjuka har många häromkring.

Det är som om vi vid varje uppgradering blir genomsköljda med ännu starkare ljus - och då måste det ju också ut ännu mera gammalt grått slagg som samlat sej i systemen under åren.. - och liven.

Och för varje gång blir vi ytterligare lite, lite renare - och kan bära ännu lite mera ljus.. - ungefär så ser jag på det hela..  Obestämd

Anmäl
2013-01-15 16:35 #149 av: [Chakra]

Tack, säger jag också som är här och gärna läser veckomeddelanden från Saint Hilarion.

"Lev inte livet för seriöst utan våga ta ut svängarna"

rak,

men hon hittar på alla möjliga konster.” – Predikaren 7:30

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                              
Anmäl
2013-01-15 21:56 #150 av: Cristine

Tackar dig Amon för veckans inlägg som stämmer för mig

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2013-01-21 23:12 #151 av: Amon

Veckomeddelande från Saint Hilarion

Via Marlene Swetlishoff

20-27 januari, 2013


Mina Kära!

När ni går vidare på er individuella väg, kommer ni att märka de subtila förändringarna som sker i era egna kroppar och energetiska system, och ni kommer att förundras över den kanaliserande roll ni spelar. Energierna strömmar genom er under vissa perioder varje dag, och strålar sedan ut till världen omkring er. Detta i sin tur är den insats ni gör för att föra in de högre frekvenserna och förankra dessa på och i Jorden, oavsett det skenbara kaoset omkring er.

Ert arbete har skiftat till ett arbete av medskapande av Ljusets Nya Tids-ålder. Varje tanke, ord och handling frambringar en högre känsla, när ni överlämnar er mänskliga vilja till den Gudomliga Viljan och dagligen avser att anpassa er till ert högre, mer förfinade Jag. Vi är glada att se att det nu finns mer acceptans, tolerans och förlåtelse hos er själva och andra när ni inser att var och en har sin egen väg att följa, och att ni kommer ihåg er egen resa genom att uppmuntrar dem omkring er att öppna sig för sina större potentialer.

När tillväxten hos dem omkring er sker, kom då ihåg att er närvaro är mycket viktig för stabiliseringen och lugnandet av polariteten, som måste upplevas inom varje individ och som reflekteras i den yttre världen som skiftande energier när deras anpassning till ett högre uttryck av sig själ-va fortsätter att ske. Det är då som er fortsatta intention att hålla Ljuset och den högsta visionen för alla behövs som bäst. Det kan ibland bli ganska utmanande, för ni måste fortfarande uppleva känslorna av det gamla paradigmet, som ännu inte har omvandlats, och ni längtar efter att den yttre återspeglingen av världen omkring er ska matcha den Ljusvarelse som ni är.

Ha tålamod med er själva och ge omvårdnad där det behövs. När er kropp fortsätter sin förvandling, lyssna till er inre röst. Vila när ni måste för att upprätthålla en större jämvikt. Många av er behöver långa perio-der av sömn och det hjälper i er återhämtning. Det hjälper till på de inre nivåerna på så många sätt när ni gör det, och på så många olika nivåer att ni skulle bli mycket förvånade om minnet av detta kom tillbaka.

Reningen av er värld och er fysiska kropp kommer att fortsätta tills allt har förvandlats, och ni vet nu att ert fokus gör en stor skillnad i att skapa det högsta utfallet. Allt som behövs är att ni lever ert liv i glädje och skratt. Alla skuggor som fortfarande finns kvar och som inte har någon plats att gömma sig på och därför tvingas att integrera med allt som ni är, och alltihop, Ni Kära, är nu en språngbräda till större makt. Bra gjort!

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh - www.st-germain.se

©2013 Marlene Swetlishoff

Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com

Anmäl
2013-01-21 23:54 #152 av: Cristine

Tack Amon det känns tryggt att läsa dessa brev.Glad

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2013-01-22 09:57 #153 av: Indiania

Vill också tacka dig Amon för behållningen av att läsa dessa trösterika brev.

Det betyder mycket för mig! Kyss

" Var nära naturen - var när dig själv "

 

Anmäl
2013-01-22 10:34 #154 av: [Chakra]

Tack!

Läser och tar till mig varje vecka! Känner igen så mycketGlad

"Lev inte livet för seriöst utan våga ta ut svängarna"

rak,

men hon hittar på alla möjliga konster.” – Predikaren 7:30

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                              
Anmäl
2013-01-22 11:15 #155 av: Marr

Tack för veckans brev! Kyss

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2013-01-22 22:50 #156 av: Amon

Tack själva Cristine, Indiania, Chakra och Marr! Kyss

Ja - oftast känner jag också igen mycket här. Och det var därför jag började lägga in dem - för jag tänkte att det är säkert flera som känner igen sej! Glad

Anmäl
2013-01-28 22:33 #157 av: Amon

Veckomeddelande från Saint Hilarion

Via Marlene Swetlishoff

27 januari-3 februari, 2013


Mina Kära!

När var och en av er går djupare in i ert Väsen, kommer ni att finna möjligheter att ta fram det som behöver avslutas. Var förlåtande mot er själva och alla andra som är inblandade i dessa händelser som kommer upp. Det är dags att ta fram en djupare förståelse och kunskap från ert inre och skapa frid och jämvikt, så att ni kan uppleva en större lätthet när ni ansluter till kreativitetens och överflödets källa, som finns strax under ytan.

Ni är i färd med att återförena er med er gudomliga Gud/Gudinna aspekt inom er. När ni gör detta djupa arbete inom er själva, kommer ni att uppleva spontana känslor av glädjerus, som verkar komma från ingen-stans. Detta är en process av omkalibrering och återförening med ren-heten och oskulden, som finns i kärnan av er sanna natur. Njut av dessa korta stunder och förvara dessa känslor av Enhet inom er, så att ni kan utnyttja dessa stunder och bygga på dessa känslor, för det är dessa känslor som skapar den Nya Världens paradigm.

När ni upptäcker mer av det som har hållit er tillbaka från att gå framåt med entusiasm, passion och vitalitet, låt då förståelsen flöda genom er när ni känner igen och observerar mönstren som har hållit er fängslad i ert eget medvetande. Skriv dagbok och anteckna dessa pärlor av inspi-ration och insikt. De är nycklarna till att låsa upp dörrarna till ert större minne. Vet att ni alltid är omslutna av er Ljusfamilj och att allt som händer är en del av ert större avslöjande.

Ni är som vackra rosenknoppar, som försiktigt vecklar ut och öppnar sina kronblad mot solen, mot en ny dag och mot en ny början. När ni tillåter godheten i er sanna natur att komma fram, kommer ni att blomma ut i en strålglans som tydligt syns och märks för er omgivning. Ert Ljus gen-omsyrar alla era celler och glöder med en utstrålning som är omisskänn-lig. Fokusera på denna vision av ert nya jag, ett Väsen av Ljus och Kärlek, som är fullkomligt orädd för att låta sitt Ljus skina och som lever sitt dagliga liv med naturlig värdighet och största integritet.

Genom att följa dessa steg gör ni det möjligt för andra omkring er att stärka sig själva och öppna upp för sina egna uppvaknanden. Det är nu dags för våra älskade Ljusarbetare världen över att släppa alla sina inre lidanden och uppfattningar, som inte längre tjänar er. Njut av friden som finns inom er, och öppna upp för de nya idéerna och möjligheterna som visar sig varje dag och följ ert eget hjärta i allt ni gör.

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh - www.st-germain.se

©2013 Marlene Swetlishoff Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com

Anmäl
2013-01-28 22:44 #158 av: Marr

Ikväll blev jag helt gripen och rörd av veckobrevet...Kyss

Tack Amon! Glad

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2013-01-28 22:50 #159 av: Amon

Ja - hoppas att det stämmer Marr! Glad

Anmäl
2013-01-28 23:24 #160 av: Indiania

Tack Amon ! Kyss Jag blev också berörd och glad!

" Var nära naturen - var när dig själv "

 

Anmäl
2013-01-29 00:12 #161 av: Cristine

En till som känner sig träffad.

Tack Amon!

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2013-01-29 08:36 #162 av: [Chakra]

Tack Amon!

Känner så väl igen mig i det jag läser "Spontana glädjerus" och "Kronblad som vecklas ut" Livet är vackert, och svårt ibland.

"Visst gör det ont när knoppar brister" Älskar dikten av Karin Boye

"Lev inte livet för seriöst utan våga ta ut svängarna"

rak,

men hon hittar på alla möjliga konster.” – Predikaren 7:30

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                              
Anmäl
2013-01-29 21:20 #163 av: Amon

Tack själva Indiania, Cristine och Chakra! Kyss

Ja Chakra - tänk att den dikten har följt mej genom livet - tycker att den säger så mycket! Annars är det inte många dikter jag kommer ihåg - men just den lärde jag mej i skolan i tonåren - och sen dess har den följt mej. Oskyldig

Anmäl
2013-02-05 01:50 #164 av: Amon


Veckomeddelande från Saint Hilarion
Via Marlene Swetlishoff


3-13 februari, 2013


Mina Kära

Ni närmar er en magisk tid som kommer att öppna upp många möjligheter för var och en av er. Var
öppna för synkroniseringen som sker med större snabbhet i era liv, och försök att uppmärksamma möjligheterna som presenteras för er. Dessa möjlig-heter kommer i subtila former på ett sätt som kan tyckas normalt för er, och det kommer att vara upp till er att urskilja gåvorna som presenteras för er. Man skulle kunna säga att ni är på skattjakt! Själen tar in fler bitar av pusslet och kommer att lägga ihop det igen. Nyckeln är att bli fullt närvarande i Nuet.

Att förbli grundade hjälper er i dessa stunder att agera på de yttre möjligheterna som kommer. Dessa möjligheter varierar och är lika skiftande som Uni-versum är vidsträckt. Vad som är rätt för en, kan hjälpa någon annan att finna ledtrådar till deras egna bemyndiganden, så det är viktigt att träffas och dela med er av era insikter och kunskaper. Minnena håller på att komma tillbaka. Gör det till ett äventyr fyllt med passion, spänning, nyfikenhet och framför allt tillit till att ni går framåt till nästa steg på er resa. Många mirakel kan och kommer att hända i framtiden.

Energierna som laddas ner från högre dimensioner
fortsätter i sina cykler och de flesta av er kan nu kän-na dem när de kommer. Som energikanaler hjälper ni till att skapa den Nya Tidsålderns Verklighet genom att ni är villiga att låta energierna flöda genom er, och vi förstår att det kan vara utmanande ibland, efter-som de utrensande effekterna av nedladdningarna aldrig tycks ta slut. Detta är en tid som kräver tålamod med er själva och er strävan att påskynda transformationen. Den sker och är en kraft i sig som underlättar och aktiverar fler strängar i ert DNA.

Andlig tillväxt inträffar när varje Själs kropp och medvetande, utom fara, kan uthärda högre intag av energi, Ljus, kunskap och information. Lite i taget, skapar varje pinne på utvecklingsstegen många fler initieringar, som i vanliga fall sker på den eteriska nivån, och för med sig utmaningar i ert dagliga liv, för er att möta med jämvikt och balans. Er väg till att bli Mästare går obevekligen framåt och naturligtvis referera vi här till er skicklighet i att bemästra livet i en mänsklig kropp. Eftersom detta ger individuella framgångar, hjälper det också till att höja det energetiska fältet som omger Jordens atmosfär.

Vi ber er att vara sanna mot er själva, mot er indivi-duella väg och att aldrig ge upp när vägen tycks för lång. Det finns alltid en lösning på varje problem. Lita på att er inre vägledning alltid ger er det bästa på ett sätt som kommer att skapa mer glädje och lycka i ert dagliga liv. Luften är full av oändliga möjligheter nu.

Tills nästa vecka...

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh-www.st-germain.se

©2012 Marlene Swetlishoff

Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com

Anmäl
2013-02-05 09:16 #165 av: solvinge

Tack så jättemycket för att du lägger ut de här veckomeddelandena det känns bra att få bekräftelse och förståelse på allt man känner. Glad

Anmäl
2013-02-05 11:00 #166 av: Indiania

Tack Amon för denna veckas meddelande!Jag blir stärkt av detta!Kyss

" Var nära naturen - var när dig själv "

 

Anmäl
2013-02-05 17:00 #167 av: Marr

Å jag känner att jag behöver mer meditation, tycker man står och stampar på samma fläck emellanåt eller ganska ofta. Dessa brev säger mycket även mellan raderna...

Tack Amon! Kyss

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2013-02-05 20:46 #168 av: Cristine

Jag tror mina dna-strängar är i darrning hela tiden, nu känner ja verkligen av uppstigningen.

Tack Amon!

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2013-02-05 20:57 #169 av: [Chakra]

Tack!

Känner alltid igen mycket i veckobrevenGlad

"Lev inte livet för seriöst utan våga ta ut svängarna"

rak,

men hon hittar på alla möjliga konster.” – Predikaren 7:30

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                              
Anmäl
2013-02-05 21:08 #170 av: Amon

Oj - här var det många inne o läser! Jättekul! Skrattande

Tack så mycket själva - Indiana, Marr, Cristine, Chakra och solvinge Kyss

 

Anmäl
2013-02-11 15:32 #171 av: Amon

Veckomeddelande från Saint Hilarion

Via Marlene Swetlishoff

10-17 februari, 2013Mina Kära!

Effekterna av de senaste energivågorna som har riktats mot Jorden är nu kännbara i varje själ. För dem som har gjort det inre arbetet, finns det en ljusning i själen. Detta Ljus är urskiljbart för dem som känner den, men kanske inte träffar den regelbundet. Det finns ett odefinierbart något som gör att dessa personer sticker ut och det är naturligtvis deras inre Ljus. Detta är ett utmärkt tillfälle att förnya era dagliga rutiner så att ni kan dra nytta av möjligheterna som presenteras för er.

Varje individ på planeten börjar nu välja att ta tillbaka sin egen mänsk-liga självbestämmanderätt och förenas i målinriktade frågor som är utformade för att dra uppmärksamheten till långvariga och pågående problem som behöver åtgärdas. De gamla paradigmen förändras hela tiden, allt eftersom energibalansen mellan det maskulina och det femi-nina kommer i balans. Det kan skapa kaos i länder där det har funnits en obalans i århundraden, eftersom de maskulina energierna vägrar att anpassa sig till Kosmos högre energier och de universella lagarna.

Avvikelserna i vädermönstret fortsätter och Jorden håller fortfarande på att ställa in sig till att den större anpassningen till det galaktiska cent-rumet ska träda i kraft. Gamla beteendemönster har lyfts fram i mass-media och uppmärksammat behovet av utvärdering och förändring. De som upprätthåller sin integritet förankrar dessa energier i det nya paradigmet. Alla blir testade i sina föresatser att bli bättre än tidigare begränsningar fick dem att tro att de kunde. Det är dags att bli allt det som ni verkligen är innerst inne.

Reningsprocessen är vanligtvis en stor utmaning. Det är ofta ganska svårt att se de aspekter av sig själv som behöver förändras. Det är värdefullt att veta att de som ni dagligen umgås med är de som åter-speglar det som behöver ses över och åtgärdas. Det hjälper att komma ihåg att de har kommit överens på en själslig nivå att ge er denna service, eftersom de på en själslig nivå älskar er innerligt. Det kan vara svårt att inse att alla utmaningar, som för närvarande upplevs i ert dagliga liv är de som ni, som suveräna själar har fört in i era liv, för att fokusera på de områden hos själen som fortfarande behöver förfinas.

Det håller på att ske en resning och en rening inom alla människor på Jorden. Allt som är grund till lägre vibrationer håller sakta på att försvinna och ersättas med en medveten önskan om att leva som sitt sanna autentiska Jag. Det kommer att bli många stunder av spontana utbrott av ren glädje, som väller upp inifrån när de lever sina vardagliga liv och uttrycker sin sanna natur i dessa utmanande tider. Den ädelsten som de verkligen är håller på att poleras till en större briljans och reflek-tion, och denna process berör och påverkar andra på ett fantastiskt sätt.

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh - www.st-germain.se

©2013 Marlene Swetlishoff
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com

Anmäl
2013-02-11 16:12 #172 av: Indiania


Tack Amon för unnu ett välkommet veckomeddelande!Kram

" Var nära naturen - var när dig själv "

 

Anmäl
2013-02-11 23:04 #173 av: Cristine

Tack Amon jag hoppas detta har med ett budskap jag fått att göra.

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2013-02-12 07:44 #174 av: [Chakra]

Läser och tar till mig och känner igen! Tack!

"Lev inte livet för seriöst utan våga ta ut svängarna"

rak,

men hon hittar på alla möjliga konster.” – Predikaren 7:30

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                              
Anmäl
2013-02-12 08:23 #175 av: Marr

Så fint det känns med brevet Amon Tack!

Hoppas man "poleras" när man sover, för jag gör nästan inget annat för närvarande...

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2013-02-12 12:49 #176 av: Amon

Tack själva Indiania, Cristine, Chakra och Marr!

Anmäl
2013-02-18 13:33 #177 av: Amon

Veckomeddelande från Saint Hilarion
Via Marlene Swetlishoff

17-24 februari, 2013Mina Kära

Det har varit en stor inströmning av energier under den senaste veckan, och de flesta av er har försökt att integrera dessa med ert system. Många frågor och känslor kommer upp för granskning och dessa måste renas genom att ni tillbringar tid i tystnad och kontemplation. Roten till allt detta är en känsla av brist på kärlek och vad som behövs från er är förlåtelse, förlåtelse av andra men mest av allt av er själva. Kom ihåg att varje upplevelse ni varit med om i ert liv drogs till er av en orsak. Varje upplevelse som ni framgångsrikt tar itu med, ger er en del av er person-liga gudomliga kraft tillbaka.

Det finns alltid något som händer runt omkring er som kan distrahera er från vägen till upplysning, självbestämmande och uppstigning. Det an-står varje aspirant på vägen att urskilja det som sker, och välja om de vill ge det uppmärksamhet eller inte. Försök att göra detta utan att döma och det kommer att passera genom er utan störningar i ert energetiska system.

Ni lever i en övergångstid från ett tillstånd att vara till ett annat. Det kommer att bli många utmaningar som behöver navigeras framgångs-rikt. De flesta av er har redan gjort arbetet och behöver påminna er själ-va varje dag om att det som visar sig för er är sådant ni kan bekräfta och låta passera genom er, som en observation snarare än ett deltagande. Följ er inre vägledning i allt som kommer upp och följ ert hjärta. Det är det som är rätt för er väg, för er framtid.

Kom ihåg, Mina Kära, att var och en av er befinner er där ni är just nu av en anledning. Det är där det finns störst behov av att Ljuset förankras in i Jorden för att stabilisera energierna som kommer in i atmosfären. Ni är en kanal, vare sig ni är medvetet medvetna om denna roll eller inte. Energierna strömmar genom hela ert energifält och in i planetens kärna. Detta är en mycket viktig tjänst som ni bidrar med till den Gudomliga Planen. Begrunda denna vetskap och observera hur energierna strömmar genom er, och lita på att allt utvecklas som det ska.

Ta er tid varje dag att gå till ert inre i en stund av tystnad. Ni utstrålar Ljus i er del av världen och ni är hedrade för detta arbete av dem i de inre världarna. Ha tillit till att ert liv utvecklas som planerat av ert Gudomliga Jag och att ni alltid är älskade, guidade och beskyddade. Vi vill försäkra er om att era nära och kära också är under vårt skydd. Vi kan inte skydda dem från de lärdomar de har valt att uppleva på Jorden, men vi erbjuder trygghet i form av ständig vägledning. Ni är älskade och högt värderade av er Ljusfamilj.

Tills nästa vecka...

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh-www.st-germain.se

©2012 Marlene Swetlishoff

Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com


Anmäl
2013-02-18 13:39 #178 av: [Chakra]


Tack från mitt hjärta!Hjärta

"Lev inte livet för seriöst utan våga ta ut svängarna"

rak,

men hon hittar på alla möjliga konster.” – Predikaren 7:30

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                              
Anmäl
2013-02-18 13:44 #179 av: Indiania


Tack Amon för denna veckas budskapHjärtaKram

" Var nära naturen - var när dig själv "

 

Anmäl
2013-02-18 13:57 #180 av: Gahella

Ja den energin har verkligen känts av den senaste tiden!

Är det fler än jag som blir helstörd av den blinkande bokusreklamen som ligger t.vä? Det är ju rena blinkterrorn så jag kan knappt tänka ens en gång Ledsen


Anmäl
2013-02-18 14:05 #181 av: Marr

Att ta sig tid varje dag till tystnad glömmer jag ibland. Bra med en påminnelse. Ska tänka på det och genomföra det också, idag efter hundpromenaden ska jag ta min stund...Tummen upp

Tack Amon! Glad

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2013-02-21 22:43 #182 av: Amon

Tack allihopa! Hjärta Kram tillbaka!

Anmäl
2013-02-22 01:43 #183 av: Cristine

Tack Amon!

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2013-02-25 21:39 #184 av: Amon

Veckomeddelande från Saint Hilarion

Via Marlene Swetlishoff

24 februari-3 mars, 2013Mina Kära!

Ni finner fler bevis på högre dimensioners subtila arbete omkring er, när situationer som tidigare var mycket känsliga och labila verkar smälta bort i frid och harmoni. Detta händer både individuellt och kollektivt för alla på planeten och det är speciellt märkbart bland Ljusarbetare, efter-som de är mer känsliga för de nya energierna som kommer in. Fortsätt att låta effekterna av dessa energier flöda genom er utan motstånd och allt kommer att bli bra. Var och en av er märker att det är så, och ni upptäcker att om ni talar er sanning med mod och beslutsamhet ger det er mer som är bra än det omvända, när ni och er omgivning anpassar era uppfattningsförmågor.

Effekterna kommer att fortsätta när ni rensar ut era tankar på allt det som har legat dolt och aldrig riktigt skärskådats tidigare. Ert mänskliga jag har lagrat dessa tankar under hela er livstid, och dessa tankar har begränsat er förmåga att leva ett fullvärdigt liv. Ibland måste dessa tankar uttryckas ganska kraftfullt för att befria er från deras påverkan. När ni har gjort det så be den Violetta Flammans Änglar att rena och omvandla de ord som uttrycktes och förvandla den energin till rent vitt Ljus för allas bästa. Be också att det som har frigjorts från ert inre omedelbart ersätts av rent vitt Ljus.

Det åligger varje Själ på vägen mot Uppstigning att dagligen övervaka och bli medveten om sina tankar, eftersom ni nu rensar bort ogräset så att nya plantor kan växa i livets trädgård. Plantera frön som får er att växa och blomma ut i den Nya Gyllene Tidsålderns nyplöjda fält som har väntat på er uppmärksamhet. Varje tanke ni sår i det kollektiva fältet som är livsförhöjande, kommer att återvända för att stärka er och för-stora det goda som väntar på er. Varje positiv avsikt ni beslutar er för att ta, kommer att ge ett fördelaktigt resultat, som kommer att överraska och glädja er. Det är dags att bli den alkemist som förvandlar det förflutnas bly till guld i ert nuvarande liv.

När ni blir skickliga i att kontrollera er tankeprocess, kommer ni att bli förtjusta över de möjligheter som ni, som medskapare till Skaparen, kan tillföra er värld. Det börjar först i ert eget personliga liv där ni lär er att använda era tankars kraftfulla energier till manifesterade former. Det kommer att uppfylla era dagar när ni följer ert hjärta och era drömmar. Glädjen i varje upplevelse kommer att växa sig starkare, och när ni lär er att arbeta med er energi på ett nytt sätt, kommer livet för dem omkring er också att bli upplyftande. Det är dessa frekvenser som kommer att lyfta er till de högre dimensionerna.

Fortsätt att vara fredsmäklare och ambassadörer för Ljuset när ni dagli-gen praktiserar era nya krafter och förmågor. Bli inte oroliga när gamla dolda tankar kommer upp till ytan för att granskas. Var snälla mot er själva för ni är i en process av överväldigande omvandling av hela er varelse, medan ni fortfarande är närvarande i er fysiska kropp, och det är någonting som aldrig har prövats på någon annan planet. Vi ser att allt är bra och att det bär frukt för var och en av er. Be oss om hjälp och ni får det. Det viktiga att komma ihåg är att ni måste fråga.

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh - www.st-germain.se

©2013 Marlene Swetlishoff
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com

Anmäl
2013-02-25 23:25 #185 av: Indiania


Tack Amon! HjärtaJag känner utav denna processen väldigt starkt nu.

Kram

" Var nära naturen - var när dig själv "

 

Anmäl
2013-02-25 23:44 #186 av: Cristine


Tack rara du!

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2013-02-26 06:13 #187 av: [Chakra]


Tack!Hjärta

"Lev inte livet för seriöst utan våga ta ut svängarna"

rak,

men hon hittar på alla möjliga konster.” – Predikaren 7:30

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                              
Anmäl
2013-02-26 08:17 #188 av: Marr

Härliga veckobreven. Älskar dom! Sol

Tack Amon, är så glad för att du började sätta in dom! Hjärta

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2013-02-26 20:28 #189 av: Amon

Tack så mycket själva allihop! Hjärta

Ja - man kan ju hoppas att det blir något bra som kommer ut till slut efter all denna trötthet och håglöshet som man känt så länge! Glad

Känner faktiskt att energin sakta börjar komma tillbaka nu i kapp med ljuset! Sol

Anmäl
2013-02-26 21:47 #190 av: Indiania


Ja det känns skönt att vi går mot ljusare tider! Sol

" Var nära naturen - var när dig själv "

 

Anmäl
2013-02-26 21:54 #191 av: Gahella

Idag var den första dagen på länge som jag inte var intill medvetslöst trött som jag varit i flera veckor nu. Hoppas det håller i sig


Anmäl
2013-02-26 22:10 #192 av: Amon

Javisst gör det Indiania! Sol

Samma här - Gahella!Förskräckt

I dag för första gången sedan nyår - så kände jag arbetslust - och började plantera om mina krukväxter. Det har stått en stor säck med blomjord här och väntat och väntat på att arbetslusten skall infinna sej..

Och i kväll i soffan somnade jag förstås - men bara i tio-femton minuter! Sedan var jag pigg igen och fortsatte greja. Och nu har jag ringt runt och planerat in en meditiationskurs här som börjar i morgon kväll! Glad
Som jag har väntat på att få orken och energin tillbaka!!! Våg

Anmäl
2013-02-26 22:35 #193 av: Gahella

Vad märkligt synkade vi var! Måste vara energierna som lättat och solen som skymtar fram mer än någonsin :)

Ja som jag också har väntat!Det är såå tråkigt att vara så trött och så off allting. Kanvarken prata eller skriva eller fixa något för det blir bara pannkaka av allting då, så det är ingen idé att försöka änsengång


Anmäl
2013-03-04 21:51 #194 av: Amon

Veckomeddelande från Saint Hilarion

Via Marlene Swetlishoff

3-10 mars, 2013Mina Kära!

Ni upplever en ny energetisk nedladdning och uppgraderas ännu en gång. Som ni vet, denna process kommer att fortsätta tills allt är rensat och renat i era fyra kroppssystem. Det är dags att tillbringa så mycket tid som möjligt med meditation och låta ert hjärtchakra öppna upp mer, så att alla områden som behöver rensas ut kan bearbetas. Om denna process känns väldigt intensiv för er, gå ut i naturen och bara knyt an till den. Det kommer att grunda er och påminna er om att ni är en del av Allt Som Är och att även dessa känslor kommer att försvinna.

Varje lager som rensas ut, fördjupar kontakten med ert autentiska jag som utgör själva kärnan i ert väsen, och det är viktigt för att ni ska kunna gå vidare. Det snabbaste och mest effektiva sättet att göra detta på är att öva sig i att titta på varje situation i ert liv och förlåta allt och alla under denna livstid och framförallt, er själva. Ert mänskliga operativ-system har absorberat många falska meddelanden och signaler under hela er resa i det fysiska, och var och en av dem behöver bli erkända som sådana och frigöras. Det är viktigt att skilja mellan vad som faktiskt är er energi och vad som kommer från det kollektiva medvetandet. Ibland kan det vara en svår process och många av er tillbringar flera timmar i onödan med de dramer som utspelar sig över hela världen.

Det är av yttersta vikt för er, Mina Kära, att behålla lugnet och inte en-gagera er i det som händer på den internationella arenan. Tillför ingen energi till dessa händelser, utan fokusera istället på allt som ni skulle vilja uppleva i er verklighet. Det krävs en insats varje dag för att behålla fokuset på Ljuset i dessa dagar, och uthållighet är nyckeln. När ni gör detta arbete, vet då att ni tjänar ett högre syfte än vad som är märkbart i er nuvarande verklighet. Uppstigningsprocessen för Jorden och alla Hennes invånare pågår, och det är härligt att se förändringarna och omvandlingarna som sker.

Återigen vill vi framhålla vikten av att känna tacksamhet och glädje i ert väsen för de möjligheter ni har fått, för det är mycket viktigt.

Under vårdagjämningen i mars kommer energierna som översvämmar den här planeten att vara de största och mest intensiva som någonsin har upplevts.

Tillåt er själva att fullständigt blomma ut, och kom ihåg att ni har valt den väg ni för närvarande befinner er på, och även att det är under det här året, år 1 på den nya Jorden, som ni börjar bli era egna.

Ta den tid som behövs för att fundera ut vad det är som ni vill skapa i ert liv och i den nya verkligheten.

Det är er energi och er vision som skapar den nya världen. Det är en ny dag och en ny pjäs. Ni kan skapa vad ni vill på denna nya mall, men bara det som stärker och ser till det allra bästa för alla, kommer att prägla den. Era kreativa krafter kommer att komma i förgrunden i dagarna fram-över, och många dolda talanger och förmågor kommer att börja avslö-jas. Själva atmosfären är levande och mogen för de bästa möjligheterna.

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh - www.st-germain.se

©2013 Marlene Swetlishoff
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com

Anmäl
2013-03-04 22:23 #195 av: Amon

Ja - en ny energi nerladdning igen - tack det känner jag tydligt!!! Pustar
Det började i går kväll - och har hållit på hela natten och morgonen - sedan uppehåll några timmar mitt på dagen - och efter fyra fullt ös på igen! Somnar

Anmäl
2013-03-04 23:27 #196 av: Indiania

Amon tack för denna veckas meddelande!Hjärta

Jag kan säga att i går var jag så trött att jag somnade på eftermiddagen men samtidigt känner jag att jag håller på att "vakna upp" om du förstår hur jag menar.

" Var nära naturen - var när dig själv "

 

Anmäl
2013-03-05 07:37 #197 av: [Chakra]

Tack!Hjärta
Mycket tänkvärt och kännbart!

"Lev inte livet för seriöst utan våga ta ut svängarna"

rak,

men hon hittar på alla möjliga konster.” – Predikaren 7:30

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                              
Anmäl
2013-03-05 09:20 #198 av: Marr

Härligt och snart är vårdagjämningen här! Blomma

Tack Amon! Hjärta

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2013-03-06 22:39 #199 av: Amon

Varsågoda och tack själva! Hjärta
I kväll drog jag tarotkortet tio svärd - och det är nästan precis som jag känner mej just nu.. Pustar

Men i går fick jag se en bild av en figur som ömsar skinn - så det är väl ungefär det som håller på att ske!? Funderar

#196 Det påminner väl också om att "vakna upp"? Oskyldig

   

Anmäl
2013-03-07 09:46 #200 av: Marr

Sådär känner jag mig också fastnaglad vart jag än sätter mig. Sover och sover och inatt drömde jag så mycket att det känns som jag inte sovit. Önskar så att det har med uppvaknande att göra för min del med. Ju mer man pratar om uppvaknande desto tröttare blir jag. Hå hå ja ja det går väl över... Kram på dig Amon!

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2013-03-07 10:36 #201 av: Indiania

#199 Ja att ömsa skinn är verkligen en transformation och att vakna upp! Häftigt! GladBlomma

" Var nära naturen - var när dig själv "

 

Anmäl
2013-03-07 12:48 #202 av: Cristine


.Det är av yttersta vikt för er, Mina Kära, att behålla lugnet och inte en-gagera er i det som händer på den internationella arenan. Tillför ingen energi till dessa händelser, utan fokusera istället på allt som ni skulle vilja uppleva i er verklighet.

Det är lättare sagt än gjort och vad gör jag med all info?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2013-03-07 13:39 #203 av: Gahella

Så känner jag mig också Amon, helt däckad och utslagen och kan inget annatSover

Har också funderat på detsamma Cristine.

Men där känner jag att jag vill följa mig själv. Ibland får händelser helt gå förbi mig och endast registerar och ibland vill jag lyfta fram och diskutera vissa saker. Och så får det vara tills vidare för min del i alla fall.

Tack ännu en gång kära Amon för att du lägger in hennes texter och budskap hos oss Blomma


Anmäl
2013-03-07 13:56 #204 av: Gahella

Och det här har jag bett jättelänge om: Era kreativa krafter kommer att komma i förgrunden i dagarna framöver, och många dolda talanger och förmågor kommer att börja avslöjas.

Hoppas det är dags för det nu!


Anmäl
2013-03-07 14:42 #205 av: Cristine

>Det har jag också väntat på...såå spännande, ska bli roligt att få veta vilka man går och bär på utan att veta om det.

 Tack goa Amon

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2013-03-07 19:36 #206 av: Amon

Gahella och Cristine - det verkar då som om Era kreativa skaparkrafter redan är i full gång!!! Spelar pajasSkrattar (..på tal om chemtrails i en annan tråd..)

Anmäl
2013-03-07 20:02 #207 av: Gahella

A´men eller huuur Amon, tänkte inte så långt. Ja jisses nu börjar det likna nått Cool

Vad du är uppmärksam fina Amon och du ser både detaljer och helheter HjärtaBlomma


Anmäl
2013-03-08 01:06 #208 av: Cristine


Ha ha ..jaa du!

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2013-03-08 08:32 #209 av: Marr

Ha ha ha ja där måste jag hålla med Amon! Ni är ju verkligen på G... alla tre. Skrattar

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2013-03-11 23:29 #210 av: Amon

Veckomeddelande från Saint Hilarion

Via Marlene Swetlishoff

10-17 mars, 2013Mina Kära!

Många av er upplever att ni är i en period av lugn kontemplation och vil-samma stunder. Assimilationen av de senaste energinedladdningarna be-arbetas medan ni utför era dagliga sysslor. Mycket arbete utförs även om ni inte omedelbart märker det. Omvandlingen av er varelse sker på mån-ga nivåer och förändringarna går djupt. Det tar fram många tanke- och beteendemönster som kan överraska och förbrylla er, eftersom det inte är likt er. När era celler är mer förfinade kommer denna process att avta.

Tempot i ert liv kommer att höjas upp igen och ni kommer att kunna av-sluta gamla projekt och börja med nya. Flödet av kreativitet kommer också att öka och många underbara arbeten manifesteras. De kommer att medföra stor glädje och känslor av framgångsrika resultat. Njut av dessa när de kommer fram ur djupet av er själva och vet att det kommer mer. Brunnen är full och kan användas efter behag.

Kom ihåg att ert energetiska fält når mycket längre än vad som är märk-bart, så försök att behålla frid och jämvikt inom er, eftersom er energi inverkar på själva atmosfären omkring er. Er kärleksfulla närvaro kan påverka en hel byggnad fylld med andra människor och i ett medvetet syfte en djupare inverkan, som kan omvandla deras liv på ett mycket positivt sätt. Välsigna alla människor ni möter, vare sig ni umgås med dem personligen eller bara är i deras närhet.

I dessa tider är det bra om ni följer ”skyltarna” från er inre vägledning och maningarna från er fysiska kropp. Vad det än är som sker inom er behöver det uppmärksamhet på vilket sätt det än visar sig, såsom myc-ket sömn och vila, äta olika slags livsmedel och dricka mängder med rent klart vatten. Ibland är det viktigt att ni inte vistas i stora folkmassor, för att ni inte ska dra till er negativa energier. Lyssna på ert inre och allt kommer att bli bra. Om ni känner en stor motvilja mot att göra någon-ting eller vara någonstans, är det bäst att följa den känslan.

Knyt an till den djupa känslan av glädje som spontant kommer upp från ert inre. Skriv poesi, måla vackra tavlor, sjung, läs inspirerande och upp-lyftande böcker, plantera blommor, arbeta i trädgården, gör vad som än fyller er med glädje och gör det ofta. Belöna er själva med dessa positiva och livsförhöjande aktiviteter så ofta ni kan, för dessa hjälper er att hålla er i det harmoniska flöde av kosmiska energier som översvämmar atmos-fären. Låt Ljuset i ert hjärta växa i sin strålglans och visualisera denna händelse ofta. Ett gyllene hjärta som lyser klart kan absorbera mer Ljus, som sedan kan delas med dem omkring er. Var i glädje, Mina Kära, och känn frid.

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh - www.st-germain.se


©2013 Marlene Swetlishoff
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com 

Anmäl
2013-03-11 23:59 #211 av: Cristine


Omvandlingen av er varelse sker på mån-ga nivåer och förändringarna går djupt. Det tar fram många tanke- och beteendemönster som kan överraska och förbrylla er, eftersom det inte är likt er. När era celler är mer förfinade kommer denna process att avta.

Jag skrev just imorse om detta!

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2013-03-12 07:25 #212 av: [Chakra]


Behålla frid och jämvikt, var det jaGladOch så undvika stora folkmassor.
Tack för alla kloka tipsHjärta Jag gör så, för att jag måste!

"Lev inte livet för seriöst utan våga ta ut svängarna"

rak,

men hon hittar på alla möjliga konster.” – Predikaren 7:30

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                              
Anmäl
2013-03-12 09:08 #213 av: Marr

Har känt mig rastlös och lite irriterad sista veckan och har känt irritation över några av minna vänners svaga intresse för världen. Fast det är ju mina känslor det vet jag.

Tar till mig detta veckobrev och ska försöka göra saker jag mår bra av, istället för att sova. Tack Amon! Hjärta

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2013-03-12 10:17 #214 av: Indiania


Åh så mycket jag kan ta till mig denna gången, jag känner mera glädje, det går lättare att få något gjort och jag tycker det är roligt att laga mat igen. Känner en djupare glädje över min familj och mina vänner.

Tack Amon, detta veckobrevet gjorde mig glad! HjärtaBlomma

" Var nära naturen - var när dig själv "

 

Anmäl
2013-03-12 20:43 #215 av: Amon

Varsågoda! GladLåter härligt Indiania, Marr och Chakra!Hjärta

Det var träffande då, Christine! Tummen upp

Anmäl
2013-03-18 19:49 #216 av: Amon

Veckomeddelande från Saint Hilarion

Via Marlene Swetlishoff

17-24 mars, 2013Mina Kära!

När ni utför era dagliga sysslor, inse då att vad ni gör är att uppleva livet, alla otaliga sätt som er Själ kan erfara hur det är att vara på den här planeten i en mänsklig form. Det är en otrolig möjlighet att få vara här vid denna tidpunkt, när så många förändringar och omvandlingar sker. Det är också en roll som ni valde att spela innan ni ens inkarnerade hit till Jorden. Det är alla ni som fysiskt inkarnerade vid denna tid, som har makten och befogenheten att skapa en ny väg, en ny verklighet. De som befinner sig i de andliga världarna kan inte påverka positiva förändringar utan er tillåtelse och ert samarbete.

Det är därför vi strävar efter att hjälpa er att minnas hur mäktiga ni är. Det är de val ni gör och de beslut ni tar som gör skillnaden. I de högre dimensionerna arbetar alla för mänsklighetens och planetens utveckling. Allt hänger samman och vi arbetar alla tillsammans med er för att uppnå en höjning av ert medvetande om era sinnen och ert hjärta. Vågorna av energier som nu genomsyrar er atmosfär bidrar till att göra detta när varje person tar in de högre frekvenserna och assimilerar dessa energier i sitt eget mänskliga operativsystem.

Denna process kan vara mycket kraftfull för de individer som väljer att förkroppsliga sina högre aspekter. Mycket som hittills varit okänt för mänskligheten börjar nu föras in i medvetandet. Det här bidrar till att lägga fler pusselbitar på plats angående er uppgift här, och kommer också att hjälpa till med att föra uppstigningsprocessen framåt till dess nästa steg. De förändringar som sker i era kroppar sker i en snabbare takt, och ni förstår nu att det är fullt acceptabelt att ta er tid att njuta av processen, att glädjas åt den.

Tecken på uppvaknande medvetanden finns överallt. Fler människor vaknar upp för att inse att metoderna hos dem, som inte har brytt sig om Jordens eller mänsklighetens välbefinnande i sin strävan efter pengar måste förändras, och de höjer sina röster och går samman för att kräva ett annat tillvägagångssätt. Genom dessa aktioner kommer fler männis-kor att börja förstå att enighet bland Själarna som lever i en fysisk form, är svaret på Jordens och mänsklighetens återupprättande. När majori-teten av mänskligheten säger att nu räcker det, vi vill inte ha det så här, det är då nästa steg framåt kommer att äga rum.

Ni arbetar mer utifrån hjärtat nu än någonsin förut, och genom att följa dess uppmaningar förändrar ni kursen i era egna liv och alla andras liv på Jorden. Betrakta er själva som de kraftfulla skapare ni i sanning är, och gå bortom de skenbara begränsningar som för närvarande ligger framför er. Ni gör skillnad och det är nu synbart utåt för er omgivning. Den Kärlek och det Ljus ni utstrålar, får andra att minnas sitt gudomliga ursprung och söka en bättre väg. Kom ihåg att ni inte är ensamma i detta arbete, och att ni har många hjälpare till hands, så när vägen känns lång, be oss om hjälp. Det är vårt nöje och en ära att få hjälpa er.

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh - www.st-germain.se

©2013 Marlene Swetlishoff
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com 
 

Anmäl
2013-03-18 19:57 #217 av: [Chakra]

Tack!Hjärta
När vägen känns lång kan jag be om hjälp, så står det, och det ska jag komma ihåg. Man behöver inte klara allt självGlad

"Lev inte livet för seriöst utan våga ta ut svängarna"

rak,

men hon hittar på alla möjliga konster.” – Predikaren 7:30

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                              
Anmäl
2013-03-18 22:00 #218 av: Cristine


Detta ger mej rysningar då jag tänkt eller sagt något som har uppfyllts  

Det är alla ni som fysiskt inkarnerade vid denna tid, som har makten och befogenheten att skapa en ny väg, en ny verklighet. De som befinner sig i de andliga världarna kan inte påverka positiva förändringar utan er tillåtelse och ert samarbete.

Jag tror t.ex att vi tillsammans har fått Haarp och chemtrails att upphöra nästan totalt.

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2013-03-18 22:11 #219 av: Gahella

Tänkte på precis samma meningar som du Cristine och allt som kommit fram i ljuset för att upphöra genom våra gemensamma ansträngningar


Anmäl
2013-03-18 22:18 #220 av: Amon

Ja - där ser man så mycket positivt som händer när man fokuserar på något positivt - samt ber om hjälp med att klara av det! GladHjärta

Anmäl
2013-03-18 22:19 #221 av: Indiania

Tack Amon! Hjärta

Det är alltid starkt att ta till sig det som skrivs i dessa veckobrev.

Det sista stycket hade mycket tröst i dag!

Tillsammans är vi kraft!

" Var nära naturen - var när dig själv "

 

Anmäl
2013-03-18 23:36 #222 av: Marr

Kan bara instämma i ovanstående kommentarer och jag gillar det här pusslet. Tänker tillbaka hur man funderat och pusslat genom åren. Bara det här sista året har jag funnit massor av pusselbitar jag ej kunnat hitta tidigare. Men ännu saknas väldigt många förståss...

Under denna väntan och längtan till en kärleksfullare värld att leva i är, det underbart att påminnas om att tillsammans är vi starka och att universum hör oss.

Tack igen, Amon för att du lägger in breven så troget varje vecka! Hjärta

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2013-03-18 23:44 #223 av: Amon

Tack själva! GladHjärta

Anmäl
2013-03-19 00:21 #224 av: Cristine

Ett stort tack från mej ocksåHjärtaBlomma

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2013-03-19 10:42 #225 av: Gahella

Jag glömde tacka dig Amon för ditt arbete du gör genom att lägga in både den här och annan viktig och intressant info som du hittar lite överallt HjärtaKraaam på dig Kramas


Anmäl
2013-03-19 12:16 #226 av: Amon

Tack och kram på er själva - och det gör ju ni också! HjärtaKramas

Anmäl
2013-03-25 22:21 #227 av: Amon

Veckomeddelande från Saint Hilarion

Via Marlene Swetlishoff

24-31 mars, 2013Mina Kära!

Det har varit en stor inströmning av Kosmiska energier som har över-svämmat Jordens atmosfär, och denna energi arbetar sig igenom hela mänskligheten på ett sätt som renar, vilket inte är en trevlig process för dem som inte har kunskap om denna utvecklingsprocess som nu pågår. Kunskap eller inte, varje person på planeten måste gå igenom proces-sen, eftersom den är världsomspännande. När de mentala och känslo-mässiga omvälvningarna sker inom varje Själ, äger också en större medvetenhet om deras egen kraft rum, och mycket anpassning och acceptans måste ske, och sker också för det mesta.

Det är anledningen till att så många av våra Ljusarbetare, som har gjort detta arbete under lång tid och har rensat sina energifält, har upplevt ett återuppvaknande av sina energier inom sig. Det är det kollektiva energi-fältets tankeformer från varje person runt hela planeten som är anlednin-gen. Mänskligheten har ännu inte lärt sig att var och en är ansvarig för sina egna tankar och att det är viktigt att ta ansvar för dem.

Våra älskade Ljusarbetare har frivilligt gått med på att, till viss del, ta på sig dessa energier igen för att underlätta och påskynda övergångsprocessen för alla, och det ÄR utfört.

Till följd av denna kärleksfulla handling, som Ljusarbetarna frivilligt har utfört, är världen i en mycket bättre och stabilare situation än den var för bara några månader sedan. Även om de flesta av er inte har något medvetet minne av denna överenskommelse, som gjordes i de högre dimensionerna, vet att det gjordes i avsikt att försöka mildra ett större lidande för var och en av er på planeten, så vi ber er att inte tro att det är en tillbakagång i er utveckling, för så är det inte. Ni gör var och en stora framsteg i er personliga andliga tillväxt och utveckling. Ni är alla på rätt spår och fältet för obegränsade möjligheter är vidöppet för varje individ på planeten.

Ert individuella hjärta och energifält utstrålar mycket Ljus. De kommande dagarna framöver kommer många av er att börja förstå detta i ert vakna medvetande, och det kommer att underlätta ett ännu större utvecklings-steg framåt för alla på Jorden och även för själva planeten. Många posi-tiva förändringar kommer att fortsätta äga rum, vilket är till nytta för alla. Vi ber er att ni fortsätter att upprätthålla det kollektiva Ljusfältet, när alla dessa förändringar sker, för det behövs verkligen för att ta in och förankra mer Ljus till planeten.

Vi arbetar tillsammans för allas bästa och vi gör framsteg varje dag. Vi ber er att acceptera möjligheten att ni är medskapare i dessa förändrin-gar, för när ni gör det, växer och utvidgas er egen kraft och det kommer att skapa en större expansion i medvetandet hos alla. Er kraft gör det möjligt att hjälpa andra att vakna och börja ta tag i sina egna mänskliga operativsystem och medvetenhet, och när de gör det utvidgas deras fält av möjligheter ännu mer när deras Ljus adderas till det. Vi blir fyllda av glädje när vi ser denna utveckling och tillför vårt eget Ljus till era ansträngningar.

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh - www.st-germain.se

©2013 Marlene Swetlishoff
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com 

Anmäl
2013-03-25 23:08 #228 av: Amon

... så det är det man har sysslat med de senaste månaderna.. ZombieSomnar

Jag undrade just vad man höll på med - egentligen!!! SkämtarSkrattarTummen upp

Anmäl
2013-03-26 04:39 #229 av: [Chakra]


Tack, alltid lika intressant att läsa veckobrevenHjärta

"Lev inte livet för seriöst utan våga ta ut svängarna"

rak,

men hon hittar på alla möjliga konster.” – Predikaren 7:30

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                              
Anmäl
2013-03-26 09:17 #230 av: Indiania

Tack Amon!HjärtaDet har varit mycket turbulens den senaste veckan och nu förstår jag bättre när jag läst detta veckobrev.Glad

" Var nära naturen - var när dig själv "

 

Anmäl
2013-03-26 09:23 #231 av: Nandini

Har varit riktigt svag och eländig sedan januari men känner att krafterna börjar komma tillbaka. Jag är fortfarande inte helt OK. Kan det möjligtvis bero på detta?!    Zombie  Kämpar    Sover

Anmäl
2013-03-26 09:53 #232 av: Marr

Ja det har varit en konstig period och är lite konstigt än. Snart ska man väl drabbas av vårtrötthet också, men märker nog inte det då man redan är trött.

Därför är det så himla skönt att läsa dessa brev, sätter vissa känslor i sitt sammanhang på plats s.a.s. Känner mig lugn...Tack! Hjärta

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2013-03-26 10:27 #233 av: Amon

Tack själva allihop!GladHjärta

Ja, jag har också - som så många andra - varit helt tom på energi och ork ända sedan i början av januari. Först influensa, sedan förkylning - och så en enorm trötthet som INTE velat ge med sej. Men sedan jag varit hos en kinesiolog i mitten av mars - så har krafterna långsamt börjat komma tillbaka igen. Men det har ändå varit många horisontaldagar - inte minst nu senaste veckan..
Och det här är inte logiskt för mej - visst kan jag ha svackor ibland - men inte så här långa. Och jag var så enormt pigg och mådde så bra i höstas - så det finns ingen rimlig förklaring till denna onormala trötthet -egentligen.. Funderar

Men den här förklaringen ovan - kan jag köpa. Den förklarar det mesta:  

"Våra älskade Ljusarbetare har frivilligt gått med på att, till viss del, ta på sig dessa energier igen för att underlätta och påskynda övergångsprocessen för alla, och det ÄR utfört."

Anmäl
2013-03-26 10:52 #234 av: Nandini

Ja, det känns verkligen tröstande! Tack Hilarion och Amon  Hjärta

Anmäl
2013-03-26 11:23 #235 av: Cristine

Tack Amon! Jag har levt kattliv, sova ,äta  göra något annat sova äta dator e stund etc.

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2013-04-02 22:41 #236 av: Amon

Veckomeddelande från Saint Hilarion
Via Marlene Swetlishoff

31 mars – 6 april, 2013Mina Kära

När ni fortsätter att släppa gamla tanke- och beteendemönster, kommer ni att känna er mer säkra och trygga i er själva och era förmågor. Vi ser att ni hela tiden påminner er själva om det Ljus som ni är, och ihärdigt håller fast vid det. Det är väldigt viktigt, eftersom det bidrar till att för-stärka det större Ljusfältet som nu omger er planet. De av er som har fått en stor tillströmning av kosmiska energier den senaste veckan, är nu i färd med att fullt ut integrera dessa energier i ert energetiska system. Det är så processen fungerar för att säkerställa att hela mänskligheten får möjligheten att absorbera så mycket som möjligt av de nya och högre energierna, för att de inre förändringarna ska kunna ske.

De kommande dagarna kommer att fortsätta tillföra mer Ljus och Kärlek till Jordens atmosfär. De är lätt tillgängliga för alla, och allt som krävs för att använda dem är intentionen och uttalandet att göra så. Vi, som er Ljusfamilj, hjälper var och en av er att göra det bästa av dessa energier för att förändra och omvandla allt som finns kvar och som fortfarande håller er i träldom i tredje dimensionen, som nu håller på att tyna bort. Ni har blivit lättare i er fysiska kropp nu, ni utstrålar detta Ljus vart ni än går och det har blivit märkbart för andra omkring er. De vet inte exakt vad det är hos er som är annorlunda, men de har märkt att det definitivt är något.

Ju mer ni kan behålla av de högre energierna, desto mer utvidgas och påverkar detta Ljusfält er omgivning. Bara genom att var er själva vart än ni befinner er, lämnar ni ert energetiska avtryck och påverkar på så sätt allt och alla. Era husdjur märker skillnaden och vill komma närmare när ni är i deras närhet, så att de kan insupa energierna. Alla varelser omkring er märker av ert Ljus och dras till det, så ha detta i åtanke när ni undrar varför ni ser så många djur i ert närområde. Ni erbjuder dem hopp och en fristad i dessa föränderliga tider.

Vi säger att det snabbaste och säkraste sättet att påskynda era framsteg är att göra det inre arbetet genom att möta er själva, och det inkluderar er skuggbild, rakt och ärligt genom att använda kraften i förlåtelse för allt som ni finner där. Förlåtelse för er själva och andra för allt som har hänt i era liv kommer att lyfta upp er till en högre resonans, vilket kom-mer att göra det lättare att behålla det den kommande tiden. Förlåtelseakten gör att känslorna av ilska och orättvis behandling försvinner fortare än med andra metoder ni kanske försöker er på. Den renar ert hjärta och alla andra chakras och lämnar er öppen att ta emot ännu mer Ljus när det kommer in.

Ni kommer att fortsätta alternera mellan att långa perioder känna ett behov av sömn, och perioder av att känna entusiasm för att starta nya projekt. Anpassa er till dessa cykler och acceptera dessa viloperioder, för er kropp uppskattar verkligen denna bekräftelse från er, så justeringar kan göras för att läka och förbättra dess funktion. När ni känner er ener-giska är det dags att genomföra alla kreativa idéer som kommer till er från det större fältet av oändliga möjligheter, och ni kan få en hel del gjort under dessa tider. Kom ihåg att använda ert omdöme i allt ni gör, och var noga med på vad och var ni lägger er uppmärksamhet, för det är det som manifesteras i er värld. Kalla på oss ofta så att vi kan bli mer aktiva i att hjälpa er varje dag.

Tills nästa vecka...

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh-www.st-germain.se

©2012 Marlene Swetlishoff

Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com 


Anmäl
2013-04-02 22:46 #237 av: Indiania

Tack fina Amon för dessa veckobrev som jag har så stort behov av att läsa. Denna gång blev jag väldigt varm i mina händer, det känns som healing! HjärtaKram

" Var nära naturen - var när dig själv "

 

Anmäl
2013-04-03 06:26 #238 av: [Chakra]


Tack!Hjärta

Alltid lika intressant att läsa veckobreven. Ja, jag har undrat varför jag sett så många djur på sistoneGladmen nu förstår jag.
Känner igen det mesta som skrivs.

"Lev inte livet för seriöst utan våga ta ut svängarna"

rak,

men hon hittar på alla möjliga konster.” – Predikaren 7:30

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                              
Anmäl
2013-04-03 08:10 #239 av: Marr

Åh så fint...HjärtaTack Amon! Blomma

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2013-04-03 13:38 #240 av: Amon

Tack själva! Hjärta

Anmäl
2013-04-03 14:51 #241 av: Cristine

                  Mina katter sitter inte längre bredvid datorn...de sitter framför och uppe i ansiktet på mej, och puttar jag bort dem  ääääär de tillbaka på sekunden.

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2013-04-04 11:36 #242 av: Amon

HahaSkrattar

Anmäl
2013-04-04 23:04 #243 av: Cristine

Jag får flytta på dator och tangentbord men de kryper bara närmare och säger jag att de ska gå ner stirrar de stint på mej.

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2013-04-05 08:41 #244 av: Gahella

Jag förstår dem, jag skulle också vilja vara nära dina fina vibbs Cristine Pussar

Vilen sötnos, äe det en norsk skogkatt-blandning?


Anmäl
2013-04-05 11:25 #245 av: Indiania

Verkligen en personlig och fin katt du har Cristine!GladKattHjärta

" Var nära naturen - var när dig själv "

 

Anmäl
2013-04-08 23:41 #246 av: Amon

En sån fin kisse!Glad 

Katter är också duktiga på att ge healing - när det behövs. Då lägger / trycker de sig emot våra kroppar där det behövs som bäst! KattRegnbåge

  

Veckomeddelande från Saint Hilarion
Via Marlene Swetlishoff

7-14 april, 2013Mina Kära!

Allteftersom dagarna flyter på in i den Nya Tidsåldern och mänskligheten renas från alla gamla tankemönster och beteenden, som inte längre tjänar deras högre syfte, gläds Gaia med dem. Gaia önskar i djupet av sitt hjärta att ge den tid som behövs för att så många av Hennes invånare som möjligt ska kunna vara med Henne i Hennes upphöjda tillstånd. Så därför är det Kosmiska fönstret fortfarande vidöppet för att låta denna förändring och transformation ske. Alla på planeten håller på att vakna upp till många sanningar, som inte var tillgängliga för deras medvetna kännedom, innan den här tiden som ni är mitt upp i nu.

När dessa sanningar avslöjas kommer fler individer att känna sig obekväma och kämpa med att acceptera att de har gett bort sin makt, sin medfödda suveränitet som en Gudomlig Varelse, till dessa som styrt över deras liv. Den omedelbara reaktionen är att förkasta dessa sanningar följt av en inre omvälvning, när de försöker bearbeta och övervinna detta krav på uppvaknande. De goda nyheterna är att ju fler som vaknar upp till dessa sanningar, desto större sporre för alla andra att vakna, och det är det som sker i er värld just nu. Allt på planeten öppnar upp sitt medvetande till medvetenheten om att de är så mycket mer än de någonsin kunnat drömma om, och att de har många fler rättigheter än de tidigare var medvetna om.

Detta är de sluttider som siare och profeter talade om i forna dagar. Detta är de tider av vedermödor som ni har förvarnats om. Vad som krävs av varje mänsklig själ just nu är att göra ett medvetet val och åtaganden för att anpassa sig till sin egen gudomlighet och Källa på det sätt som är meningsfullt för dem, och att vårda denna aspekt av dem själva med fullständig medvetenhet och motivation. Varje inkarnerad själ på den här planeten har ett magnifikt öde framför sig, men det krävs ansträngning för att omvandla tidigare sätt att tänka och göra saker på, till ett nytt sätt som är mer i enighet med deras eget gudomliga väsen.

På ytan av er planet är det till synes kaos överallt, men allt man behöver göra är att förbli centrerad i sig själv och dagligen anpassa sig till sitt högre väsen, att minnas och ha för avsikt att bli sin egen största vision, och att förvänta sig bästa resultat för alla aspekter av sina liv på Jorden. Det krävs också att varje individ inser att var och en går igenom sin egen version av uppvaknande, acceptans, tillväxt och expansion och att alla är förenade i detta stora åtagande. Alla måste öka sin förståelse för den större bilden av de händelser som sker, och förstå det på ett sätt som är till största möjliga nytta för alla.

Genom alltihop, bakom alla aktiviteter, finns minnet av att dessa tider valdes av varje själ som en fantastisk möjlighet för själens tillväxt och utvidgning, som knappast finns någon annanstans i Universum. Det är upp till varje skapare som lever på den här planeten att åstadkomma de förändringar som kommer att lyfta upp och vårda allt liv på ett positivt och kärleksfullt sätt, för när det sker kommer det att bli fred och harmoni på Jorden. De i förgrunden för denna rörelse ombeds att hålla ut och fortsätta och hålla ert Ljus och er Kärlek som ett ankare på och i Jorden.

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh - www.st-germain.se

©2013 Marlene Swetlishoff
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com 

 

Anmäl
2013-04-09 10:12 #247 av: Gahella

Tack vännen Hjärta

Det här skriver jag också under på då det stämmer mycket bra med mina egna tankar och upplevelser just nu


Anmäl
2013-04-09 10:42 #248 av: Indiania

Tack Amon! Hjärta

 På ytan av er planet är det till synes kaos överallt, men allt man behöver göra är att förbli centrerad i sig själv och dagligen anpassa sig till sitt högre väsen, att minnas och ha för avsikt att bli sin egen största vision, och att förvänta sig bästa resultat för alla aspekter av sina liv på Jorden. Det krävs också att varje individ inser att var och en går igenom sin egen version av uppvaknande, acceptans, tillväxt och expansion och att alla är förenade i detta stora åtagande. Alla måste öka sin förståelse för den större bilden av de händelser som sker, och förstå det på ett sätt som är till största möjliga nytta för alla.

Detta stycket tar jag särskilt till mig denna gången. Kram

 

" Var nära naturen - var när dig själv "

 

Anmäl
2013-04-09 10:52 #249 av: [Chakra]

Tack, säger jag också!Hjärta
Det här med att förbli centrerad i sig själv, det är verkligen något jag får jobba med hela tiden. Ibland är man extra "lättrubbad" ur sina egna cirklarGladmen känner tydligt när det blir så, och då är det lättare att "komma tillbaka till sig själv"
Jag tar också till mig samma stycke som Indiania angett här ovan molnenGlad
Väntar med spänning på varje veckomeddelande....

"Lev inte livet för seriöst utan våga ta ut svängarna"

rak,

men hon hittar på alla möjliga konster.” – Predikaren 7:30

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                              
Anmäl
2013-04-09 12:09 #250 av: Marr

Ja det här med självcentrering är inte lätt. Ibland tycker man att det är mycket sådant och att man inte gör vad man kan för att hjälpa andra. Sen så kan det bli lite för mycket med att hjälpa andra, kanske. Utan balans hjälper man ju varken sig själv eller andra.

Satt nyss och tänkte på att det är viktigt att se in i sig själv. Så det stycket du menar Indiania är ju extra passande i dessa tider, när det är turbulent på så många områden.

Ja detta brevet känns i hjärtat, älskar varje stycke & Tack Amon! Hjärta

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2013-04-09 12:48 #251 av: Amon

Tack Gahella, Indiania, Chakra och Marr! Glad

Har funderat lite om det här med kaos överallt - vad det kan betyda. Men kanske det kan vara en koppling till det som kommer att avslöjas för allmänheten i filmen Sirius. Den börjar ju omskrivas en hel del i reguljära media nu tex i aftonbladet - som vi kan se i en annan tråd här på UJ!Tummen upp

Anmäl
2013-04-15 18:41 #252 av: Amon

Veckomeddelande från Saint Hilarion

Via Marlene Swetlishoff

14-21 april, 2013Mina Kära!

Ni är alla i full gång med att ta emot och förankra de Kosmiska energi-erna in i er planets kristallina kärna. Detta är den rytm som ni vid det här laget är vana vid i ert dagliga liv, och som sådan tjänar ni det Gud-omliga. När var och en tar emot och låter dessa energier passera igenom kroppen och in till den kristallina kärnan, fyller ni Jorden med dessa ex-pansiva energier och det är så uppstigningen av Jorden äger rum. Det inre Ljuset utvidgas och planetens centrum lyfts upp till de högre dimensionerna.

De uppstigna världarna arbetar oavbrutet med att tillföra mer Ljus till alla människor på planeten så att deras Ljus kan blir allt starkare och mer strålande än tidigare. De som har valt denna tjänst är strategiskt utplacerade över hela planeten, och är till stor hjälp genom sin villighet att genomgå reningsprocessens strapatser. Vi förstår att det ganska ofta är ett tvåeggat svärd, för när ni låter mer Ljus komma in i er fysiska kropp upplever ni också reningen på en djupare och djupare nivå i era celler, och detta är inte alltid en så trevlig upplevelse i era egna system.

När ni kommer längre in i uppstigningsprocessen, tar ni också in de energier som har blivit frigjorda för att omvandlas, och ni gör också mänskligheten och Jorden en stor tjänst på detta sätt. Var och en av er har förmågan att göra detta arbete och ni har också gjort det på ett beundransvärt sätt. Vi vill påpeka att på de högre nivåerna av ert Väsen förstår ni till fullo er roll och deltar entusiastiskt i arbetet. Detta arbete kräver ihärdigt engagemang av alla våra kollegor på planeten, och det samordnas med er alla under perioder av vila och sömn. Mycket sker under sömnen, och ni bär med er denna kunskap inom er.

Många av er är redo att skifta till den mer förfinade energetiska kropp ni har byggt upp, men har valt att fortsätta era ansträngningar med att föra in och förankra mer Ljus här på planeten. Detta är också en del av era intentioner och avsikter med att vara här under denna tid, och det kommer att bli tydligare för er när fler människor vaknar upp och Ljuset breder ut sig ytterligare. Ni har börjat komma in i ett mer varaktigt till-stånd av lugn och frid, och ni vet att vad som än händer i er omvärld är ni nu i slutet av ert Väsens reningsprocess. Ni är redo för nästa steg och den nya början som ligger framför er.

Den nya början ger var och en av er en möjlighet att bli medvetna med-skapare i er nya värld. Det finns en respittid under vilken ni kommer att träna upp denna nya förmåga, utan att skada er själva eller andra. Ni håller på att lära er att kontrollera era tankar och hålla dem i balans på ett neutralt sätt, eftersom den nya världen kräver självdisciplin, så att era skapelser alltid är till största nytta och inte skadar någon. Detta är ett mycket spännande äventyr som ligger framför er nu, och vi påminner er om att det är en inlärningsprocess, så var uppmärksamma på vad ni skapar.

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh - www.st-germain.se

©2013 Marlene Swetlishoff
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com 

Anmäl
2013-04-15 18:56 #253 av: Gahella

Oj va jag känner igen mig den här gången! Ja det är mycket fokus på tankarna nu

Tack vännen Blomma 


Anmäl
2013-04-15 19:20 #254 av: Indiania

Tack Amon! HjärtaDet är mycket som jag kan ta till mig och det är alltid lika givande med dessa veckobrev! Kram

" Var nära naturen - var när dig själv "

 

Anmäl
2013-04-15 20:20 #255 av: [Chakra]


Ja, det är ett spännande äventyr! Verkligen!
Alltid lika intressant att läsa veckobreven.

Tack Amon!Hjärta

"Lev inte livet för seriöst utan våga ta ut svängarna"

rak,

men hon hittar på alla möjliga konster.” – Predikaren 7:30

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                              
Anmäl
2013-04-15 23:42 #256 av: Amon

Tack Gahella, Indiana och Chakra! Hjärta

Ja - jag tycker också att det känns väldigt bra det här meddelandet!Tummen upp

Anmäl
2013-04-24 23:09 #257 av: Amon

Veckomeddelande från Saint Hilarion

Via Marlene Swetlishoff

21-28 april, 2013Mina Kära!

Tiderna som ni nu lever i är både de största utmaningarna och de största välsignelserna. Eftersom de tredimensionella energierna inte längre stöds av själva atmosfären som omger Jorden, blir det allt svårare att hålla kvar de tätare energierna i ert personliga energifält. Det uppstår en bu-merang-effekt, där de som håller fast vid de tätare energierna, märker att de kommer tillbaka till dem intensivt förstärkta, och dessa energier bryter ibland ut på ett sätt som är svårt att omfatta och förstå av det större samhället.

Det har blivit allt viktigare att frigöra dessa täta energier på ett sätt som inte påverkar Jorden på ett skadligt sätt. Den roll som ni, Ljusarbetare, spelar vid denna tid är att balansera och upplösa disharmoniska energier. Detta är något som var och en av er automatiskt ber om och tänker på när behovet uppstår. Ni har lärt er hur ni ska förvandla lägre energier inom er själva och att leva på Jorden utan att påverka Henne negativt. Det är viktigt att känna kärlek i era hjärtan, oavsett vad som händer i världen omkring er, och det gör ni beundransvärt.

Det åligger var och en av er att stärka ert skydd varje dag, så att ni kan vara fokuserade på er innersta kärna av ljus, kärlek och medkänsla och att hålla kvar det i ert dagliga liv. Tillbringa så mycket tid ni kan utomhus och kommunicera med naturen och elementarfamiljen, som arbetar för att omvandla all energi till helhet och balans. Be dem hjälpa er när värl-dens alla bekymmer tynger ner er och ni tycker det är svårt att hålla en balanserad syn på de högre perspektiven av uppstigningsprocessen. Det räcker med fem minuters meditation för att grunda er i Jordens kärna och anpassa er till era högre aspekter, för att det ska få en positiv och förnyad effekt på ert system.

Behåll jämvikten och påminn er själva ofta om att ni är Ljus- och Kärleks-väsen, när disharmoniska energier uppstår runtom i världen. Det finns många intensiva energier i atmosfären som behöver tas upp i ert mänsk-liga operativsystem så att mer av ert ljus kan aktiveras. Minnet av den roll ni har valt att spela i den här tiden har aktiverats inom er, och er lojalitet mot den här rollen är noterad och stöds av er Ljusfamilj.

Vackla inte i era ansträngningar att leva äkta och ärligt hela tiden. Orden som är ”inpräntade i ert Ljus” har fått en helt ny innebörd nu, eftersom det har blivit en viktig del i stödet för Jorden och alla Hennes invånare. Försök att komma ihåg att knyta an till det nyligen aktiverade kristallina nätet, som nu besitter en stor förmåga att tjäna kollektivet genom att förena och stärka era gemensamma ansträngningar för allas bästa.

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

Översättning Ulla Krogh - www.st-germain.se

©2013 Marlene Swetlishoff
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.
www.therainbowscribe.com  

Anmäl
2013-04-24 23:40 #258 av: Amon

Nu är det strax ett år sedan jag började lägga in dessa meddelanden från St. Hilarion - och tråden börjar bli ganska så full..

Så därför tänkte jag att nästa meddelande lägger jag in i en NY tråd.Får idé 

Anmäl
2013-04-24 23:46 #259 av: Indiania

Tack Amon för detta fina veckobrev!Hjärta

" Var nära naturen - var när dig själv "

 

Anmäl
2013-04-25 06:17 #260 av: [Chakra]


Tack för denna läsning!Hjärta

"Lev inte livet för seriöst utan våga ta ut svängarna"

rak,

men hon hittar på alla möjliga konster.” – Predikaren 7:30

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                              
Anmäl
2013-04-25 09:07 #261 av: Marr

Tack Amon! Hjärta

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2013-04-25 12:37 #262 av: Amon

Tack själva Indiania, Chakra och Marr! GladHjärta

Anmäl
2013-04-25 13:02 #263 av: Gahella

Tack Amon Blomma Detta känns fint och sant att ta del av Hjärta


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.