2012-04-21 23:19 #0 av: Christina_46

Hejsan. Det här kanaliserade jag för ett antal år sedan, aldeles i början  när jag startat med reiki och lite med kanalisering. Jag kanaliserar någon av mina hjälpare, kommer inte ihåg vilken.

Vrede, hat ,ilska, m.m. är vibrationer med lägre hastighet än glädje, godhet, givmildhhet, kärlek mm.

Låga vibrationer ger tätare massa (stenar, trä, betong)mm.

Luft, vatten, moln, REIKI mm. har hög och MYCKET HÖG vibration.

Låga vibrationer ger ofta obalanser och blockeringar i kroppen.

Allt är energi - vibrationer

Rätt sak på rätt ställe är perfekt.

Fel sak på samma ställe, ger obalans och blockeringar i slutänden.

 

Vanor, dåliga som bra är en form av vibrationer, som t.ex. suget efter cigaretter, alkohol, narkotika ( skapar energispår ihjärnan)

Bra vanor som också skapar spår i hjärnan (vibrationer) kan vara omtanke om sig själv och andra, om djur och natur, jorden och universum

 

För själarnas fortsatta framtida utveckling behövs att DET SKAPAS ETT NYTT TÄNKANDE INFÖR DEN NYA TID, SOM REDAN HAR BÖRJAT, eftersom den tid som varit har varit otroligt skadlig, för både jorden, djuren, naturen, människorna, universum, för själarnas fortsatta vandring(återfödelse) på den här planeten.

 

Det finns många andra former av liv på andra planeter, som människorna ej har en aning om