Kanaliserade budskap

UFO-video och kanaliserat budskap från skeppet

2011-08-06 09:04 #0 av: Mannelin

Hej vänner, delar med mig av en spännande video och kanalisering:Moder Jord-nätverket presenterar

 

TOPP 10 AUTENTISKA UFO-VIDEOR

OCH KANALISERADE BUDSKAP FRÅN SKEPPEN


UFO-video nr 1:

HAITI, 6 AUGUSTI 2007


Kanalisering av Himaalih från ”Myradéerna”,
kanaliserat av Maria Bertram, 27 december 2010

Innehåll: Vi har kommit för att väcka er som är redo / Jordens kosmiska isolation / Presentation / Förberedelser inför övergången till den Nya Andliga Tidsåldern / Verklighetens ”Star Wars” / Ni har redan allt ni behöver


OM PROJEKTET

 

Det här dokumentet är skrivet av Maria Bertram och Manne Lindberg som driver det globala Moder Jord-nätverket utanför Stockholm. Mer information om nätverket finner du sist i dokumentet.

 

Denna kanalisering är en del av vårt projekt Topp 10 autentiska UFO-videor och kanaliserade buskap från skeppen. I förarbetet till projektet har Manne Lindberg gått igenom stora mängder UFO-videor på Youtube, och därefter har mediet Maria Bertram tonat in sig på ett urval av videorna för att avgöra om de är autentiska eller inte. Sen gjorde Maria en astralresa till skeppen i de tio bästa videorna, och kanaliserade information från rymdvarelserna i skeppen.

 


Hur vi avgör om en video är falsk eller äkta

 

När Maria tonar in sig på en video med ett datoranimerat rymdskepp så är det som att hennes astralkropp studsar emot en ”elektronisk vägg” eftersom det inte finns något fysiskt rymdskepp att tona in sig på, och hon börjar skaka i kroppen i några sekunder. När hon istället tonar in sig på en autentisk video av ett rymdskepp så känner hon direkt skeppets och varelsernas energier, och vad för typ av civilisation det handlar om – om de exempelvis befinner sig i ett högre eller lägre medvetandetillstånd. Sedan kan hon göra en astralresa för att i eterisk form besöka rymdvarelserna i skeppet. I de flesta skepp som hon besökt välkomnade de henne och ville gärna lämna ett meddelande till mänskligheten, medan i några av fallen försökte de blockera ut henne på grund av rädsla – och i de fallen har Maria ändå kunnat få information om vilka de är och vad de gjorde på Jorden. Vi har valt att inte censurera bort rymdskeppen med civilisationer i ett lägre medvetandetillstånd från de tio utvalda videorna vi presenterar, för att visa på mångfalden av civilisationer som besöker Jorden.

 


Varför människor inte tar in bevisen

 

Till vår stora förvåning upptäckte vi att de allra flesta av de mest fantastiska UFO-videorna vi hittade var autentiska, och att Youtube är översvämmat av autentiska UFO-videor som privatpersoner lagt upp. Trots detta är den allmänna uppfattningen på Jorden att det inte finns några bevis för att andra civilisationer besöker oss, eller att bevisen i bästa fall består av videor av suddiga ljusprickar på natthimlen. I själva verket finns det mängder av autentiska videor som visar tydliga bilder av rymdskepp i dagsljus, vilket detta projekt kommer att visa.

 

Vi skulle vilja säga att det finns två huvudanledningar till att människor inte tar in bevisen och att de inte får större spridning. Den första och viktigaste anledningen är att mänskligheten generellt inte har nått ett tillräckligt högt medvetandetillstånd för att ta in sanningen om andra civilisationers existens och deras besök på Jorden. I en av Marias tidigare kanaliserade budskap, från Dibarak (kanalisering nr 3, del 2), ledare för den uppstigna civilisationen ”De Oövervinneliga” från en annan del av Kosmos, tar han upp detta:

”Det mänskliga medvetandet tar bara in det man är redo för att ta in, och som man är mogen för att hantera. Det man inte klarar av rationaliserar man bort och lägger åt sidan i en liten låda för sig. Man skapar som en parallell verklighet som man lyfter över alla fenomenen i som hotar ens rådande världsbild. Man lägger locket på och låtsas som att de inte finns. Man bestämmer sig för att de inte existerar, för att slippa känna rädslan för att ens verklighetsuppfattning ska brista på något sätt. Det som mänskligheten behöver är egentligen inte ytterligare bevis på att främmande civilisationer finns, utan snarare en ökad medvetandenivå så att de blir mogna för att ta emot och inse det faktum att det finns främmande civilisationer i Kosmos. Det finns redan nog med bevis på Jorden för främmande civilisationers existens, men mänskligheten har som kollektiv fram tills nu inte varit redo för att ta till sig det. Det kommer de heller inte bli oavsett hur många bevis de än får, förrän de är redo för det. Det är viktigt att förstå det. Det spelar ingen roll om så en främmande civilisation skulle landa framför Vita Huset eller på Röda Torget mitt på ljusan dag, det skulle ändå inte förändra så mycket så länge människan inte är redo att ta till sig vad som sker. Man ser bara det man vill se.”

Våra tio utvalda UFO-videor är utmärkta exempel på detta – det vill säga: om mänskligheten hade nått ett tillräckligt högt medvetandetillstånd och hade en tillräckligt utvecklad intuition, så hade vilken som helst av våra utvalda videor fungerat som bevis för att andra civilisationer besöker Jorden. Det är med andra ord inte vi som väntar på sanningen; det är sanningen som väntar på oss.

Den andra huvudanledningen till att människor inte tar till sig bevisen som finns är att det bedrivs massiva mörkläggnings- och smutskastningskampanjer mot autentiska bevis. I den första kanaliseringen i detta projekt tar Himaalih från en civilisation från ”Myradéerna” upp detta:

”Om ni bara visste hur mycket tid och energi som har lagts på att få er att tro att alla de här videorna och fotografierna av våra rymdskepp, vi som besöker er, är falska. Det beror på att det finns de på er Jord som inte vill att ni ska vakna upp, som inte vill att ni ska inse verkligheten och inse sanningen. De gör allt de kan för att skjuta upp det uppvaknandet så länge som det bara är möjligt, det vill säga att hindra er från ert gudomliga uppvaknande. Vi skulle vilja uppmana er till att i första hand använda er av er intuition och ert hjärta när ni urskiljer vad som känns sant och inte sant, och inte tro så mycket på vad ni ser och hör. Låt er intuition avgöra vad som känns sant och riktigt och vad som känns osant. Det finns människor som har för avsikt att sprida så mycket rädsla, osäkerhet och instabilitet som de bara kan, för att få människor att stanna kvar i sitt sömngångartillstånd så länge det bara är möjligt, eftersom det ligger i dessa människors intresse att ni stannar där”.

I vårt arbete med projektet har vi dessutom själva fått se många exempel detta, bland annat hur nyhetssändningar rapporterat om autentiska UFO-videor som ”bevisade förfalskningar” eller om deras påstådda ”naturliga förklaringar”. Dessutom har vi sett hur dessa typer av nyheter ofta behandlas med lätthet, humor och förlöjligande.


De 10 utvalda videorna

Våra utvalda videor är tio av de allra bästa autentiska UFO-videorna som finns tillgängliga idag på Internet. Det är videor som, till skillnad från de suddiga ljusprickarna vi är vana att se, visar närbilder av rymdskepp i dagsljus. Några av dem har väckt stor uppmärksamhet på Youtube, och i vissa fall även visats på nyhetssändningar i teve, men de flesta av dem fick vi leta länge efter på Youtube för att hitta, och de har knappt fått någon uppmärksamhet alls i relation till hur bra de är, eftersom de flesta avfärdar dem som ”uppenbara förfalskningar” eller ”för bra för att vara sanna”. En vanlig uppfattning är att ”om det här skulle ha varit äkta så skulle alla redan känna till den, och den skulle ha varit på nyheterna över hela världen”, men så är tyvärr inte fallet.

Vår sammanställning av videor med tillhörande kanaliseringar utgör inte på något sätt ett representativt urval av alla de olika civilisationer som besöker Jorden, utan bör helt enkelt ses för vad det är – tio exempel på civilisationer vars skepp har fångats på film. Videorna tillsammans med den kanaliserade informationen visar på en stor mångfald, både när det gäller utseende på skeppen, typer av varelser, de energier de består av och deras olika medvetandenivåer.

 

De tio videorna publiceras separat. Vi kommer att lägga upp de resterande av de tio videorna med tillhörande kanaliseringar en efter en på vår hemsida vartefter vi blir färdiga med dem, och vi skickar ut ett nyhetsbrev så fort vi publicerar en ny.

 

Hjälp oss gärna att sprida denna kanalisering genom e-post, forums, hemsidor, bloggar och Facebook! Länkar till olika versioner av den här kanaliseringen, bland annat den engelska översättningen, finner ni längst ner i dokumentet. Tack för hjälpen.
UFO-video nr 1:

HAITI, 6 AUGUSTI 2007

(+ ytterligare 1 video av samma rymdskepp)

 

 

 

I denna video ser vi två stora rymdskepp som kommer flygandes bakom en palm, varav ett av dem flyger rakt över personen som filmar, som följer skeppet med kameran innan de försvinner bort på himlen. Sett underifrån påminner skeppet om formen av en blomma. Vi ser också ett antal ljusorber som följer rymdskeppen. Denna spektakulära video är en av de mest sedda och diskuterade UFO-filmerna som finns idag och den har setts över 17 miljoner gånger. I den andra videon vi presenterar här, som är från Dominikanska Republiken samma dag, ser vi förutom några andra UFO:n även samma blom-formade rymdskepp igen, filmat från avstånd.

 

Just för att videon är så fantastisk och har fått en sån enorm spridning så har den även utsatts för stora smutskastningskampanjer, både av privatpersoner och av massmedia. Både tidningen LA Times och nyhetskanalen CNN har gått ut med en påstådd intervju med en anonym person som sägs ha animerat skeppen i videon.

 

Se videorna i helskärm för bästa upplevelsen!

Video 1: Rymdskeppet filmat på Haiti, 6 augusti 2007

http://www.youtube.com/watch?v=up5jmbSjWkw

 

Video 2: Rymdskeppet filmat på Dominikanska Republiken, 6 augusti 2007

http://www.youtube.com/watch?v=mos9-LReoWQ

Video 3 – Smutskastningskampanj: CNN rapporterar om en påstådd intervju med personen som laddad upp första videon

http://www.youtube.com/watch?v=lmDyxgoSCH0


Kanalisering av Himaalih från ”Myradéerna”, kanaliserat av Maria Bertram, 27 december 2010

INNEHÅLL

Vi har kommit för att väcka er som är redo / Jordens kosmiska isolation / Presentation / Förberedelser inför övergången till den Nya Andliga Tidsåldern / Verklighetens ”Star Wars” / Ni har redan allt ni behöver

 

Rubrikerna är tillagda i efterhand.

KANALISERINGEN

 

Detta är Marias berättelse av vad hon upplevde när hon gjorde en astralresa till rymdskeppet med sin energikropp. Frågorna är ställda av både Maria och Manne.

 

VI HAR KOMMIT FÖR ATT VÄCKA ER SOM ÄR REDO

[Redan första gången jag tonade in mig på deras rymdskepp i videon för att se om den var äkta, så kände jag väldigt välkomnande energier från skeppet. Nu har jag återigen begett mig till skeppet för att besöka dem. Jag känner att jag befinner mig i ett mörkt, trångt utrymme. En röst börjar tala till mig i mörkret:]

 

Vi har kommit för att hjälpa er på det bästa sättet vi kan, och för att påminna er om vår närvaro. Vi kommer också för att försöka hindra er från att somna in fullständigt. Det känns som mänskligheten håller på att somna in och missa tåget, och missa den enorma möjlighet som övergången till en ny tidsålder innebär – och den stora rening som håller på att ske inför övergången [För mer detaljerad information om övergången till den Nya Andliga Tidsåldern och den Stora Reningen, se våra tidigare kanaliseringar]. Vi ser er som ett sovande folk, som en nation av sömngångare som irrar omkring utan mål. Sömngångare med en väldigt destruktiv livsstil, men med väldigt stora förmågor som ligger latenta inom er. Ni sover er törnrosasömn, lyckligt ovetande om er storslagenhet och de enorma möjligheter ni bär på, lyckligt ovetande om allt det ni missar. Ni brukar ju säga ”det man inte känner till mår man inte heller dåligt av”, det vill säga man saknar inte det man inte är medveten om. Större delen av mänskligheten har ingen aning om vad det är som saknas, eftersom det som saknas inte ryms i deras verklighetsuppfattning, och det beror på den medvetandenivån de befinner sig på. De befinner sig som i ett slags sömngångartillstånd där de inte har väckt sitt medvetande ännu.

 

Man skulle kunna säga att det är en födelse av mänsklighetens gudomliga medvetande som håller på att ske. Det är bara det att det är väldigt få människor på Jorden som blivit redo att påbörja den här födelseprocessen, många färre än vad som egentligen var meningen från början. Men det finns människor på Jorden som är redo, och det är ni som vågar tro, ni som vågar öppna ögonen för sanningen, ni som vågar se igenom illusionerna och se sanningen för vad den är. Ni med öppna hjärtan, ni som har öppnat upp er intuition och er förmåga att se igenom den tredimensionella världens illusioner. Det är er vi vänder oss till för att tala med, ni som är redo att lyssna och öppna upp era ögon och se verkligheten utanför er illusionära värld, utanför er ankdamm – som Jorden i mångt och mycket är idag; en isolerad, konstruerad, bedräglig verklighet som inte har någonting med oss andra i Kosmos att göra.

 

JORDENS KOSMISKA ISOLATION

 

Ni har fram tills nu varit i princip helt isolerade från oss i det galaktiska samfundet och i resten av Kosmos, alla de olika civilisationer och allt det levande liv som finns där ute. Det har varit både på ont och gott, eftersom ni på ett sätt varit skyddade mot mycket av det som pågår, och som annars hade kunnat skada er. Men samtidigt har det också hindrat er från att utvecklas och skapa ett högre medvetandetillstånd, vilket blir lättare när mötena med andra civilisationer börjar äga rum. På samma sätt som ni har skyddats mot andra civilisationer som inte haft goda avsikter, har ni också isolerats från alla de som kommit med goda avsikter – för att hjälpa er och vägleda er genom denna svåra övergångsperiod och de utmaningar som väntar er, och som ni redan går igenom. Det har varit en stor sorg för många av oss att vi inte fått kontakt med er, att vi inte har fått vara med och hjälpa er mer än vad vi kunnat. Ni ska veta att det finns hundratals, tusentals, miljontals civilisationer där ute som väntar på att få skapa kontakter med er och få utveckla relationer, vänskapsband och utbyte av olika slag med er. Jordens uppstigning in i den 5:e dimensionen är en mycket efterlängtad händelse som påverkar oss alla, som påverkar resten av hela vårt Kosmos [För mer detaljerad information om uppstigningen in i 5:e dimensionen, se våra tidigare kanaliseringar.

 

Anledningen till att vi är närvarande på Jorden är för att vara med och väcka så många som vi kan, att väcka så många som möjligt av er som är redo för det – ni som är redo för sanningen och som ser förbi alla illusioner, all manipulation, alla fintar. Vi vet att ni ständigt bombarderas med lögner dagligen, och att många av människorna på Jorden lever i en väldigt kraftig förnekelse. Och vi vet att det beror på att större delen av mänsklighetens medvetande helt enkelt inte är redo för att ta in sanningen. Sanningen upplevs som så smärtsam och så hotfull för människor att de helt enkelt gör allt de kan – precis vad som helst, för att stänga den ute. Det finns inga gränser för hur långt människor är beredda att gå för att kunna fortsätta leva i förnekelse. Men inga av dessa strategier har egentligen någon betydelse i längden eftersom er isolering är på väg att brytas, och kommer att brytas i och med övergången till den Nya Tidsåldern. Ni kommer inte längre att vara isolerade från er omvärld. Mänskligheten kommer att bli tvungen att öppna sina ögon och inse att hon inte är ensam i Kosmos, hon har inget annat val.

 

PRESENTATION

 

Vi är väldigt glada att du kommer hit och talar med oss. Det är ett samtal som vi längtat väldigt länge efter, och det gläder oss väldigt mycket. Det är första gången som någon människa från Jorden kommer och hälsar på oss i vårt rymdskepp i eterisk form på det här sättet. Vi tycker att du är väldigt modig och stark som vågar göra det. Vi vet att de flesta människor inte har kapacitet till det, och inte har ett tillräckligt stort hjärta för att kunna ha tillit nog till att ta den kontakten som du har gjort. Vi vet att det krävs mycket av dig för att ha tillit till oss på det sättet du har, och det tackar vi dig för. Vi tackar dig för den stora gåva du ger oss.

 

[Det har känts som om jag har förflyttats under samtalet. Plötsligt blir det ljust. En cylinderformad kapsel som jag tydligen har stått under höjs upp och försvinner över mig. Nu befinner jag mig i en jättestor sal med mycket högt i tak. Jag kom upp genom någon slags sluss och står nu på en plattform mitt i salen. Det är här man hamnar när man kommer på besök i rymdskeppet i eterisk form. De tillåter inte någon att komma in någon annanstans ifrån, och på det sättet har de också koll på vilka besökare de får i sitt skepp.

Framför mig står mannen som har talat till mig. Han ser ut precis som en människa, men jag förstår att han tillhör en annan civilisation eftersom jag känner att han har mycket högre energinivå än människor. Han är bredaxlad, ståtlig och snygg, och klädd i en helvit uniform – vita skor, vita byxor och en vit tröja med krage. Han påminner mycket om bilden av en flygkapten. Han har kort mörkbrunt hår, och väldigt intensiva ögon med långa mörka ögonfransar. Hans ögon är klarblå och ser nästan självlysande ut – man skulle kunna tro att han har färgade linser, men jag ser att energin i hans ögon beror på hans höga energinivå. Han fortsätter att tala till mig med sin mörka, djupa röst:]

Det finns så mycket fördomar om rymdskepp hos er, hur de ska se ut och vilka som döljer sig inuti dem, och väldigt få av de fördomarna stämmer. Tillåt mig att presentera mig. Jag heter Himaalih, och jag är ledare för vår grupp.

 

-Var befinner jag mig någonstans nu? Rymdskeppet på videon ser ju ganska litet ut jämför med denna stora sal. Det känns inte som om jag befinner mig i rymdskeppet vi såg på videon.

 

Det är alldeles riktigt, och det beror på att du nu befinner dig i vårt moderskepp – där jag är Överstekommendant. Den lilla farkosten på videon som du tog dig in i och reste i har dockat och befinner sig nu i moderskeppet, och det är här du befinner dig nu. Det beror på att vi vill visa dig någonting.

 

-Jag förstår inte riktigt varför ni flög mig i ett fysiskt skepp när jag ändå är i eterisk form, eller har jag missförstått något?

 

Allt det här händer på riktigt. Allt det här händer i verkligheten. Ingenting av det här är fantasi. Det här händer här och nu, i oändligheten – och det är där du befinner dig tillsammans med mig. I oändligheten finns det inga gränser. När du dök upp i vårt rymdskepp första gången bestämde jag mig för att tala med dig, eftersom det var ett väldigt viktigt besök och vi gladde oss väldigt mycket att du tog kontakt med oss. Då bestämde vi oss också för att göra på det här sättet nästa gång du kom, eftersom jag hade ett viktigt budskap att framföra genom dig till er civilisation från vår.

 

FÖRBEREDELSER INFÖR ÖVERGÅNGEN TILL NYA ANDLIGA TIDSÅLDERN


Er civilisation befinner sig i vad som skulle kunna kallas den ”elfte timmen”, det vill säga ni har inte så mycket fysisk, jordisk tid kvar att förbereda er inför övergången till den Nya Andliga Tidsåldern. Trots detta är det otroligt viktigt att ni ändå förbereder er, och inte fokuserar på tidsbristen utan istället fokuserar på möjligheterna som ryms i oändligheten. Gå bortom tid och rum för att genomgå den förvandling som behövs. Förberedelserna för det som komma skall kommer att vara livsavgörande för hur ni tar er igenom övergången. I den Nya Tidsåldern väntar er ett paradis, ett fantastiskt paradis av kärlek, glädje och överflöd. Men vägen dit kommer att bli prövande och fylld med utmaningar och smärta. Det vi vill uppmana er till är att förbereda er så mycket som ni bara kan. Ni har helt unika möjligheter till det, genom det enorma, ofattbara, energiflöde som nu successivt aktiveras över Jorden.

 

Vi iakttar förvånat hur människorna fortsätter sina liv som om ingenting har hänt. De fortsätter att stressa, att skynda, att kriga, att hata, att shoppa – som om ingenting har hänt. Ju närmare övergången ni kommer, och ju fler av övergångens konsekvenser som gör sig gällande; det vill säga ju fler utmaningar som kommer upp till ytan att ta hand om, ju fler naturkatastrofer som sker – desto starkare klamrar sig människor fast vid den fysiska undflyende verkligheten, som ni håller på att lämna. Övergången till den Nya Tidsåldern innebär ett enormt inflöde av allt kraftfullare gudomliga energier och healing till Jorden. Det här är en del av det Gudomliga Flödet, och det kan inte mänskligheten eller någon annan stoppa – det är en omöjlighet. Varje människa har en fri vilja att antingen hålla fast vid det gamla materielistiska, rationella, obalanserade synsättet som är baserat på brist och separation – eller hon kan välja att öppna upp sig för det högre gudomliga perspektivet på verkligheten som bygger på gudomlig enhet och kärlek. Tyvärr är det väldigt få människor på Jorden som tagit det sistnämnda beslutet, som är redo för att utvidga sina medvetandetillstånd till en tillräckligt hög nivå för att överhuvudtaget kunna fatta det beslutet. Detta är ni redan väl medvetna om.

 

Det är med viss förskräckelse vi genom åren sett hur otroligt långsamt denna utveckling har gått. Men det vi säger är att det finns många bland er som är redo att ta det här avgörande steget, och när ni väl gör det så kommer det att gå fort. Ta det avgörande steget och hoppa. Släpp taget om illusionerna, materien, de gamla tankesätten, bristen. Släpp taget om alla fyrkantiga idéer i den tredimensionella verkligheten, de begränsande tankesätten, rädslan, separationen, konflikt- och bristtänkandet och gå in i kärleksflödet. Ni har tid på er. Även om tiden är kort så är den en illusion, glöm inte det. Även om det kan kännas som ni är ute i sista sekund så är det en illusion. När ni tar det avgörande steget så tar ni er in i oändligheten och där finns ingen tidsbrist. Ni har fortfarande möjligheten att ta det här avgörande språnget. Släpp taget och låt er föras med av flödet.

 

Det finns ingenting utanför er själva som hindrar er, det är en illusion. Alla de föreställningar ni bär på om yttre hinder är illusioner som ni skapat åt er själva. Ni har skapat en värld av hinder åt er själva. En värld som bygger på att allting består av problem, att ni är hindrade att göra det ni vill på grund av yttre omständigheter. Alla de yttre omständigheterna, alla illusioner om yttre hinder – kommer från era inre. När ni tagit itu med och förlöst de hinder ni bär på kommer de yttre hindren att försvinna. Det finns egentingen inga hinder. Vägen är fri för er. Ni har precis allt det ni behöver på Jorden för att nå det högre medvetandetillstånd ni behöver nå för att vara redo för övergången. Ni är redo att ta steget nu, så ta det. Jag förstår att det kan verka som att ni hoppar rakt ut i tomma intet, vi har full förståelse för det. Att det känns som att stå vid ett högt stup utan fallskärm, utan säkerhetslina, och hoppa rakt ut – och ni ser inte ens botten, så högt upp står ni. Vi förstår att det kan kännas så, men vi lovar er – era vingar kommer att bära er. Och vi finns alla här för att hjälpa er.

 

VERKLIGHETENS ”STAR WARS”

 

Ni undrar vad alla dessa rymdskepp gör på Jorden, varför de har kommit till er. Jag ska tala om det för er. Vi har kommit för att påminna er om er inre gudomlighet. Det är det vi har kommit för att säga, varenda en av oss – oavsett vilka yttre avsikter varelserna i rymdskeppen än må ha så är det allas vår uppgift på något plan, att påminna er om er egen gudomlighet. Och vi är många. Jag kan tala om att det börjar bli trångt uppe på himlavalvet. Märk väl att vi enbart gör oss synliga när vi själva vill. Vi kan röra oss helt osynliga runt Jorden, så de allra flesta av oss ser ni överhuvudtaget inte.

 

-Skulle du kunna berätta lite mer om ert folk och var ni kommer ifrån?

 

Vi kommer från ett planetsystem som heter ”Myradéerna”. Den ligger i den nordöstra delen av Vintergatan, sett från Jorden, och det är en del av Vintergatan som ni inte är med bekanta med. Vi är en fredlig, upplyst civilisation med mänskligt utseende. Vi ser ut precis som ni. Jag skulle lätt kunna gå omkring på gatorna på Jorden utan att någon skulle reagera på det. Enda skillnaden är att vi har nått ett högre medvetandetillstånd. Vårt planetsystem styrs av enhetstänkande och vi lever med öppna hjärtchakran, det vill säga vi lever i kärlek, samförstånd och sanning. Vår civilisation är byggd på överflödsprincipen och kärleksprincipen. Vi lever i överflöd där det finns nog av allt för alla. Det finns inga som helst tendenser till krig eller våld hos oss. Det har vi sedan länge vuxit ifrån. Vi ägnar mycket energi åt att resa runt i Kosmos och framförallt i Vintergatan för att hjälpa andra civilisationer som inte kommit lika långt i sin andliga utveckling för att hjälpa till att höja deras medvetandetillstånd. Man kan också se oss som en slags ambassadörer för den Galaktiska Federationen, och vi tar en aktiv del i det samarbetet som sker på galaktisk nivå mellan de olika civilisationerna i Federationen.

 

-Var ligger moderskeppet nu, är vi i närheten av Jorden?

Ja, det stämmer, vi är i solsystemet. Vi befinner oss i närheten av Venus, vi cirkulerar kring Venus för tillfället.

 

[Bredvid honom står en robot, som är någon form av betjänt. Den har en fyrkantig människolik gestalt och är gjord av ett metalliknande material. Den har gula lysande ögon. Det får mig att tänka på Star Wars-filmerna, som vi nyligen tittat på. Roboten gör något märkligt ljud när den andas, eller vad det nu är den gör, den har något konstigt ljud för sig i alla fall (säger Maria och skrattar). Himaalih fortsätter att tala:]

 

Vi använder oss av robotar i vårt arbete med våra rymdskepp och moderskepp. De fyller en viktig funktion, särskilt i arbetet med att laga och underhålla rymdskeppet. Det är de som gör allt arbete runtomkring rymdskeppet och beger sig till de delar av skeppet där det inte finns syre. Mycket av det ni ser på film är inspirerat av verkligheten, även om det ni ser på era filmer i mångt och mycket är en förmänskligad version av yttre rymden och samarbetet mellan de olika civilisationerna. Det som pågår i era filmer såsom Star Wars har inte mycket med verkligheten att göra på det sättet att det inte alls är lika krigiskt och kaotiskt som det framställs i filmerna. Däremot finns det mycket detaljer som stämmer överrens med verkligheten, såsom utseendet på folkslag, farkoster, planeter, civilisationer och olika teknologiska lösningar som är inspirerade av verkligheten. Å andra sidan framställs de olika civilisationerna som väldigt krigiska och förmänskligade på ett sätt som inte stämmer. Visst finns det andra krigiska civilisationer med lägre medvetandetillstånd, det är inte bara Jorden som befinner sig där. Men samarbetet i Galaktiska Federationen består av samarbete mellan högt utvecklade civilisationer som för länge sedan gjort sig av med sina krigiska tendenser. Det är något som tillhör barndomen kan man säga, som civilisationer växer ifrån på ett tidigt stadium.

 

Samarbetet som sker på galaktiskt nivå är väldigt fredligt och det är väldigt få laservapen och väldigt lite skjutande som pågår, i motsats till den bild som ges på Jorden genom filmer såsom Star Wars, tv-serier, tv-spel och så vidare. Det har väldigt lite med vår verklighet att göra. Verklighetens motsvarighet till en ”Jedi-krigare” har ingen som helst användning av något lysande lasersvärd, men däremot en fantastisk användning av sin förmåga att lysa av kärlek och ljus, och att vara ett med sin kraft. Det är på det sättet man arbetar när man reser runt till olika civilisationer och hjälper till att skapa fred, medla i olika konflikter och skapa nya lösningar, att hela olika obalanser och blockeringar som råder i olika delar av vår galax. Vårt arbete har väldigt lite att göra med krig och väldigt mycket att göra med kärlek, samförstånd, balans och uppkopplingen mot det gudomliga.

 

NI HAR REDAN ALLT NI BEHÖVER

 

Jag skulle vilja avsluta med att ge er ett gott råd. Hämta kraften inifrån er själva. Där bär ni på precis allt det ni behöver. Hämta kraften inifrån er Moder Jord. Sök inte svaren utanför er själva och utanför er Jord. Allting ni behöver finns här och nu. Det är i nuet som svaret finns, i er närvaro i nuet. Gå djupt in i er själva. Sänk er djupt in i er Jords inre kärna. Det är där ni finner kraften och svaren. Genom att bli ett med Moder Jord, genom att bli ett med det heligt kvinnligt gudomliga, så kommer ni återknyta kontakten med er inre kraft och kunna höja er till ett högre medvetandetillstånd. Det är det som är vägen. Glöm allt annat ni fått höra, alla metoder hit och dit. De är bara vilseledande och får er att tappa fokus. Det finns inga hemliga tekniker som ni måste använda er av. Ni måste inte gå några dyra kurser eller uttala några särskilda ord. Det hela är väldigt enkelt. Kraften finner ni i närvaron i nuet. Den finns inom er själva, genom er förbindelse med Moder Jords heliga inre. Det är där ni måste söka och det är där ni kommer att finna den. Låt er inte luras av illusionen om att den största sanningen måste vara komplicerad och ogripbar. Det är inte så. De största sanningarna är de enklaste. I de här orden som jag just uttalat finner ni precis allt det ni behöver. Ni behöver inte söka någon annanstans i Kosmos, eftersom allting ni behöver finns inom er själva och i Moder Jords inre kärna. Börja där.

 

Det här är svaret på alla era frågor och alla era dilemman på Jorden. Allt det ni söker finner ni där. Lösningen på alla era konflikter, er brist på energi och vatten, era naturkatastrofer – alla svaren ni söker finner ni i det jag just sagt, ingen annanstans. Alla era vetenskapliga undersökningar, alla era kilometer efter kilometer av skrivna artiklar, böcker, tv-program och filmer, alla laboratorieprover, alla konferenser och alla husbyggnationer – allt det där är bara yttre kosmetika och skrot. Det är illusioner som ni skapat för att hindra er själva från att se sanningen. Sanningen finns där, den har alltid funnits där, och den väntar på er. Släpp allt ni har för era händer och gå in i er själva. Gå till Källan. Sluta distrahera er själva med massa onödigt tjafs som inte har med er att göra, som inte leder någon vart. Alla svaren ni behöver bär ni på inom er själva. När ni befinner er i er inre källa, när ni öppnat upp dörren dit, får ni tillgång till precis allt det ni behöver.

 

Det här är ett arbete man måste utföra. Det kräver fokus och närvaro i nuet. Ni måste börja skala. Skala bort alla onödigheter i era liv, alla illusioner – allt det som distraherar er och gör att ni tappar fokus och ödslar bort era liv på oviktiga saker som inte har någon som helst betydelse. Ni lever i den Uppochnedvända Världen, där allt det som är viktigt glöms bort till förmån för det som inte har någon som helst betydelse – tingeltangel. Människornas liv på Jorden är fullproppade med tingeltangel. Jag skulle vilja inspirera er till att våga ta steget ut i tomma intet. Att sväva ut i tomma intet där det enda ni finner är er själva, och närvaron i det absoluta nuet. Där kan ni öppna dörren till er egen inre källa och bli till de oändliga gudomliga varelser ni är.

 

Om ni bara visste hur mycket tid och energi som har lagts på att få er att tro att alla de här videorna och fotografierna av våra rymdskepp, vi som besöker er, är falska. Det beror på att det finns de på er Jord som inte vill att ni ska vakna upp, som inte vill att ni ska inse verkligheten och inse sanningen. De gör allt de kan för att skjuta upp det uppvaknandet så länge som det bara är möjligt, det vill säga att hindra er från ert gudomliga uppvaknande. Vi skulle vilja uppmana er till att i första hand använda er av er intuition och ert hjärta när ni urskiljer vad som känns sant och inte sant, och inte tro så mycket på vad ni ser och hör. Låt er intuition avgöra vad som känns sant och riktigt och vad som känns osant. Det finns människor som har för avsikt att sprida så mycket rädsla, osäkerhet och instabilitet som de bara kan, för att få människor att stanna kvar i sitt sömngångartillstånd så länge det bara är möjligt, eftersom det ligger i dessa människors intresse att ni stannar där. Men kom ihåg de kan inte hindra er från att utvecklas. Det finns ingenting som kan hindra er, förutom ni själva. Ni har en fri vilja, använd den. Ta steget. Även om det känns som ni faller rakt ut i tomma intet – kom ihåg att vi väntar här på er. Ni är inte ensamma, ni är aldrig någonsin ensamma. Vi älskar er.

 

[Han för ihop sina händer och nickar lätt med huvudet för att visa att han har talat klart. Ljuset har varit nedtonat längs väggarna i salen under mitt besök och jag får en känsla av att det beror på att jag inte ska fokusera så mycket på detaljerna och inredningen i skeppet, utan istället ha min fokus på mötet med Himaalih. Han leder mig fram till en enorm vägg som vi ställer oss framför. På ett ögonblick förvandlas hela väggen till ett gigantiskt fönster, ungefär som när man slår på en TV-skärm. Fönstret är ca 5-6 meter högt och ca 10 meter brett. Genom fönstret ser jag ut mot rymden. Jag känner mig helt hänförd, det är så fantastiskt vackert. Jag ser myriader av stjärnor, planeter och solsystem – och jag ser att vi rör på oss genom rymden. Det hela känns mycket närmare än när man blickar ut mot stjärnhimlen från Jorden, eller när man tittar på fotografier på Vintergatan. Jag får en väldigt stark känsla av att vi verkligen inte är ensamma, och jag har väldigt svårt i den här stunden att förstå hur vi någonsin har kunnat tro något så befängt som att vi skulle vara ensamma i Kosmos.]

Vi avslutar med att tacka Himaalih för deras budskap och det han har visat oss.

 

 

 

 

OM MODER JORD-NÄTVERKET

Moder Jord-nätverket är ett ständigt växande globalt andligt nätverk bestående av tusentals personer över hela Jorden. Vi som driver nätverket är Maria Bertram och Manne Lindberg, och våra livsuppgifter består av att hjälpa mänskligheten och Jorden genom övergången till den Nya Andliga Tidsåldern, och att delta i återupprättandet av den kvinnliga energin på Jorden. Maria har under flera års tid kanaliserat budskap från bland annat Gudomliga Medvetandet (Gud), Moder Jord, naturväsen, andliga mästare, änglar och representanter för andra civilisationer i Kosmos. Vi sprider förutom kanaliserade budskap även instruktioner för hur man jordar sig själv på djupet, en förutsättning för andlig transformation och för att förbereda sig för övergången till den Nya Andliga Tidsåldern. Nätverkets huvudaktivitet är månatliga globala healingsessioner för Moder Jord enligt kanaliserade instruktioner. Nätverket anordnar även föredrag med bland annat offentliga kanaliseringar av olika källor. Allt nätverket erbjuder är 100 % gratis. Läs mer om oss på nätverkets hemsida, där du också kan anmäla dig för att bli medlem och få vårt nyhetsbrev – med påminnelser och instruktioner för de globala healingsessionerna för Moder Jord, våra framtida kanaliseringar, publikationer och andra uppdateringar. Hemsidan finner du på:

 

www.motherearthnetwork.net

 

MODER JORD-NÄTVERKET PÅ FACEBOOK:

 

Sverige:

 

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_168813899821544

 

Internationellt:

 

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_171765026197648

 

 

EXTERNA LÄNKAR FÖR DENNA KANALISERING (PDF-FILER):

 

Svenska:

 

http://www.motherearthnetwork.net/documents/UFO-video_nr_1__Kanalisering_av_Himaalih_fran_Myradeerna_kanaliserat_av_Maria_Bertram_27_december_2010.pdf

 

Engelska:

 

http://www.motherearthnetwork.net/documents/UFO-video_No_1__Channeling_of_Himaalih_from_The_Myradees_channeled_by_Maria_Bertram_December_27th_2010.pdf

 

 

FACEBOOK-LÄNKAR FÖR DEN HÄR KANALISERINGEN:

Svenska:

 

http://www.facebook.com/note.php?created&¬e_id=10150279471513896

 

Engelska:

 

http://www.facebook.com/note.php?created&¬e_id=10150279541138896

 

 

~Tack för hjälpen med att sprida kanaliseringen!

 

 

Anmäl
2011-08-06 12:00 #1 av: Hukanson

Underbart vacker meditationskanalisering, känns som om man var med nästan. Verkligen ett mycket bra inlägg, tack till Mannelin och hela Moder Jord-nätverket.

Tänk så skönt att vi kan inse att vi inte har något att frukta! Visserligen kommer vi alltid att ha nackdelen av att vara mer okunniga och mer oerfarna i relation till allt levande utomjordiskt men vad skönt att slippa skräcken för det okända!

Som de säger:

" Samarbetet som sker på galaktiskt nivå är väldigt fredligt "

"Vår civilisation är byggd på överflödsprincipen och kärleksprincipen. Vi lever i överflöd där det finns nog av allt för alla."

Det medför ju också att samarbetet kan bli litet väl fredligt och kärleksfullt för vår smak...det hade kanske räckt med 2-3 civilisationskontakter till en början...eller så är det helt perfekt för oss att övervinna vårt eget tänkande och börja tänka litet nytt; större djupare bredare.

För oss som människor är det nog ett krav att vi måste erkänna den andliga aspekten av oss själva och förekomsten av en Gud för den andliga aspekten - men det borde inte vara något problem för det har vi ju redan gjort i Sverige i 500 år! Hela Sverige är ju ett föregångsland i att leva den Lutherska tron på människans gudomliga andlighet. Och om vår Herre Jesus Kristus kunde uppstiga från all dödlighet och leva som en universell kropp i Himmelen så kan vi också göra det för allt som han gjorde kan vi också göra om vi tror på och ber att få göra det.

Blev litet onödigt djup här måhända men jag tycker det är en viktig del av vår gemensamma problematik - som jag är övertygad om är en problematik som vi kommer att lösa snart därför att vi inte har något annat val. Mötet skall ske och vår självförståelse kommer att förändras.

Tack också för alla jättetydliga och fantastiska videos som visar den teknologi som är vår framtid - varför förneka det som skulle kunna bejakas redan nu med våra tekniska förberedelser...?

 

Oneness can not be divided.

Anmäl
2011-08-20 16:41 #2 av: [NeferNefer]

Jag älskar budskapet att allt vi behöver har vi inom oss och i Moder Jord, och vi behöver bara söka inåt. Inga dyra kurser eller konstigheter. Haha, i ett slag blir alla falska gurus arbetslösa! Guld i mun

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl
2011-08-29 10:24 #3 av: Ghosthunter

Tack Mannelin för helt otroliga UFO-filmer och ett av de bästa budskapen och kanaliseringen som jag någonsin läst...Glad

  
**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.