Kanaliserade budskap

Galactic Federation stöder tillblivelsen.

2011-07-12 10:40 #0 av: Hukanson

Kärleken i Livets vatten har beskrivits som Människans essence. I den Kärleken har vi alla mod att förstå livets högre syfte, individuellt och kollektivt. En del av oss vill behålla de insikterna för sig själva kanske rädda för att de skall bli nedtrampade av andra. En del av oss vill söka mer från Källan och göra det tillgängligt för fler. En del av oss vill sätta in det i ett levande kosmiskt perspekiv och se en dynamisk utveckling i harmoni.

 

Oneness can not be divided.

Anmäl
2011-07-12 10:51 #1 av: Hukanson

Disclosure och Exopolitik är två begrepp som blir alltmer aktuella. Vi är kanske fortfarande kvar i Första Kontakt - stadiet men saker och ting börjar hända snabbare from 2011.

 

Oneness can not be divided.

Anmäl
2011-07-12 10:59 #2 av: Hukanson

Det har visats så många videos under en tidsrymd av många år och det går att ta fram pärlor från arkiven redan. Vissa år står ut som viktigare än andra. Men 2011 är nog ändå det viktigaste året hitintills.

 

Oneness can not be divided.

Anmäl
2011-07-12 11:06 #3 av: Hukanson

Sheldan Nidle förklarar vad som kommer att hända i världen, idenna video. Han beskriver utvecklingen utifrån ett antagande att världen utvecklas utifrån en förändring av förutsättningarna. En större grad av frihet för alla människor får konsekvenser.

 

Oneness can not be divided.

Anmäl
2011-07-13 17:05 #4 av: Ninnib53

# 2

Wow! Den tyckte jag om! Och det är inte långt kvar till disclosure.

 

# 3

Jättebra och informativ. Bra, Hukanson!

Anmäl
2011-07-14 11:33 #5 av: Hukanson

Åh, tack Ninnib53, det värmer dödsskönt i kistan! som en känd björn brukar säga ..

Sheldan Nidle är lätt att lyssna till och även om det han har att säga inte alltid överensstämmer med vad vi vanliga människor brukar tänka så kan man ju alltid lyssna flera gånger, det brukar hjälpa.

Även om det händer mycket i år 2011 och så vore det bra att ta chansen och lära sig så mycket som möjligt när lärarna är tillgängliga och intresset som störst. Om några år har vi färre lärare och blir tvungna att ta ansvar för mycket själva. Så lär av lärarna idag mens det heter aktuellt.

Till exempel med EXOpolitikens framväxande internationella kraft; här är en exopolitisk radiokanal som är informativ och bra att lyssna till :

http://exopoliticsradio.com/3-21-09.html

President Obama har mycket att göra nu med ekonomin och världspolitiken och dessutom närmar vi oss återvalskampanjen. Kanske att han vill bli återvald först innan han riskerar någonting.

 

Oneness can not be divided.

Anmäl
2011-07-15 16:24 #6 av: Ghosthunter

Jättebra filmklipp. Jag gillar speciellt den i #1 och i synnerhet Crucifixet....det säger allt om vad Galactic Federation vill!!Glad

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2011-07-17 15:48 #7 av: Hukanson

Mike Quinsey kanaliserar budskap från Lord Sananda dvs Jesus Kristus och detta är ett viktigt budskap från 2005 som förklarar aspekter av utvecklingen som är väsentliga.

============


Message From Lord Sananda - Jesus The Christ

Lord Sananda 01.28.05 

I am Lord Sananda also known to you as Jesus the Christed One, who came to Earth to show you the way and the path that leads back to the Creator God. In reality I have never left you, and you will be aware that by example I resurrected myself.

Many times I have returned either as myself, or in other guises to suit the circumstances I was coming into. Some still look for my return as a leader of the Christian movement, but when I openly come to you again , it will be for every soul on Earth.

Life is a process of continual change and movement, and you cannot really stand still for long even if you so desired. What is happening around you impinges itself upon your consciousness whether you are aware of it or not. You are continually making an assessment of what comes into your vision and hearing, and for example, you cannot touch Love, without becoming a part of it yourself. Your Higher Self is your true mentor, and if you listen much wisdom will come from within you. You have already been that which you now aspire to be, and it is more a matter of bringing it back to yourself once more.

What you now see around you is the polarizing of the negative and positive energies, and as these draw apart so they both become a separate reality. Those of you who have chosen the path of Light, will now find it easier to detach yourselves from the negativity around you. It cannot affect you unless you allow it to happen, and you will find more and more that you are an observer of the activities of the dark ones, and are well outside of their influence. Yet you influence the dark, and your Love and Light weakens and transmutes the energies that they depend upon to carry out their work.

Especially in these recent times, you pray for help and question why God allows the travesties of war, disease and your natural disasters. You feel that God as All Love and Compassion, would not allow such happenings, but I have to tell you that it is Man’s work. What has been happening, has been brought about over thousands of years, and negative energies have altered the very fabric of Earth. They become so powerful that they interact with other energies such as those that keep your Earth stable and in its correct orbit. The result is that there is inevitably a clash between them, and physical repercussions. On another level the discordant energies unsettle people, and bring disease and pestilence. If you are to learn the lessons of life, they have to be presented to you time and time again. Where you see death, please remember that those dear souls that pass over do not suffer, and that they were aware of the manner in which it would take place.   

Although you find it difficult to comprehend, I assure you that all works out well in the end, because there is absolute perfection in the Creator’s plan. Trust in God, and you will see how perfectly these end-times work out in a way that completely assists your desire for Ascension. And remember that this grand plan is not just for you, but the whole Solar system is moving upwards. It is the pre-ordained time for such a wonderful event, and it gladdens my heart to see you surmounting all of the difficulties placed across your path. I can but admire your determination, and the rewards shall be great and beyond your imagination. You will know in no uncertain way that your journey has been worthwhile, and you will claim back your freedom in the Lighted Realms.

All Heaven rejoices at the great events that are about to unfold, and Love is coming to you as never before. I place upon each one of you a garland of Pink Roses, and I invite you to smell the sweet perfume of Love.

I am Lord Sananda and I will soon be in your midst again, and may the blessings of the Creator give you strength to finish your journey in true Glory and Joy.

Thank you Lord Sananda

Mike Quinsey

Oneness can not be divided.

Anmäl
2011-07-25 12:02 #8 av: Hukanson

Följande stycke ur en kanalisering från SaLuSa genom Mike Quinsey tycker jag säger så mycket om vad vi går igenom just nu. Vad det handlar om för oss alla. Vi ser vår framtid och dess möjligheter - en teknologi som övervinner alla begränsningar, en möjlighet att leva kärlek och frid i en totalgemenskap med allt och alla. Vi har drömt om ett paradis på jorden men det kommer det aldrig att bli om inte resten av galaxen får vara med.

Cool

"Som en civilisation så har ni underkastats de allra hårdaste av tester, och många finner det fortfarande svårt att skaka av sig bojorna som håller dem tillbaka. Deras vibrationer är låga och Ljuset har det svårt att upplysa dem. Det finns dock alltid hopp och det finns alltid hjälp så snart som en öppning ser möjlig ut. Frågan kan inte påtvingas då om de utsattes för allt för mycket Ljus innan de är redo så skulle det resultera i en mycket obekväm upplevelse. Även om det skulle vara bra om alla själar kunde helt och fullt reagera på Ljuset, så måste det hållas i minnet att det inte finns någon tidsfrist. Var och en har all den tid de behöver, och är hela tiden uppmuntrade att vända sig till Ljuset

När vi visar oss på Jorden kommer folk att se oss som deras sanna potential, då vi är ni i framtiden. Vi är vad man kalla ett levande bevis på vad som är möjligt genom Upplyftningen. Vi vet att en del själar känner det som att för att kunna lyftas upp måste de ge upp ting som ger dem glädje på Jorden. Det är sant om man förbiser att ni har så mycket mer att vinna, och livet blir ett enda stort äventyr som är så tillfredställande och fullbordande. Ni måste vilja lyftas upp av de rätta anledningarna, och när ni gör så måste ni anstränga er själva med de rätta disciplinerna som kan föra er dit. Det betyder att släppa alla förbindelser ni har med något som helt och hållet tillhör de lägre vibrationerna och att leva på bästa möjliga sätt den vision ni har av hur det är att vara en själ av Ljus och Kärlek. Det är också nödvändigt att hålla känslorna i styr då människan har en tendens att släppa dem vilt lösa. Om ni kan börja ta steg för att införa sådana förändringar i era liv då kommer hjälp till er genom era Guider. Ni måste dock vara beredda på att reagera på dem, och det är nödvändigt att finna tillräckligt med tid i er era liv för att lyssna på era inre kallelser. Dessa skall inte misstas för ert ego, vilket mycket väl kan avråda er från att gå vidare. Egot önskar att hålla ert liv på det sättet som ni är vana vid."

http://gfsvenska.blogspot.com/

 

Oneness can not be divided.

Anmäl
2011-07-25 12:40 #9 av: Ninnib53

Ja, egot vill rädsla. Visst är det troligt att många kommer att reagera negativt, i synnerhet de som aldrig hört talas om Den galaktiska federationen, som inte ser kopplingar mellan det andliga och det värdsliga. Men även de som inser att våra utomjordiska vänner kan komma till vår jord för att erbjuda hjälp, kan ha svårt att urskilja om det är de "goda" eller "onda" som kommit.

Förmodligen kommer också makteliten att försöka så split. De kommer att visa oss att vi tar fel väg. Men om de gör det, så vet vi att det är just den vägen vi ska gå!

Salusa talar om att vi ska lyssna på vår inre kallelse, lyssna till vårt hjärta där egot inte råder.

Anmäl
2011-07-25 15:39 #10 av: Hukanson

Det finns bara en verklighet - och det är våra hjärtans verklighet. Allt annat handlar bara om den enskilda organismens självbevarelsedrift eller rädslor. Men vi är ju alla en ande som har en biologisk erfarenhet.

Därför är det ju en förändring i vårt tänkande nu som ställer litet extra krav på oss. Förut var svårigheten att komma till tro på att vi ÄR andar och att våra begravda lever vidare som andar i en mänsklighetens himmel. Nu måste vi komplettera den arbetsuppgiften med en ny nämligen att komma till tro på att det finns andra skapelser i galaxen som är äldre än oss och har kommit så mycket längre i sin utveckling att de tillochmed kan hjälpa till med att skapa oss och tom planeten.

På samma sätt som vi är ett med vår egen himmel så är vi ett med våra vänner Stellarerna; Galaktiska Rådet och Federationen. De lever i en verklighet som är flera dimensioner över oss. Vi är kallade att uppstiga både en och två dimensioner och det innebär att de är våra lärare i hur man lever där och vilka tekniska möjligheter man skulle kunna använda sig av där. Förutsättningen för detta Uppstigande är att vi får ta emot mycket Ljus/Energi från olika Källor som vill oss väl. Utan detta inflöda skulle inget vara möjligt.

SaLuSa från Sirius skriver:

"Iam SaLuSa from Sirius, and looking down at Earth from high above you see the Earth becoming a Planet of Light. The dazzling points of Light coalesce and the radiance is a beautiful sight. Sure there are many dark spots, but they are slowly being transmuted having little power to resist the Light. So it shall continue until the lower vibrations hardly exist, and then you will be near to the end time and Ascension. Every soul will move on according to their level of consciousness, yet all shall find themselves exactly at the level that will take them onto the next stage of their journey. You will have made your choices as to what your next undertaking shall be, and your spiritual advancement will continue. Know that all will be well and God will as ever accompany you wherever you are, and always be your mentor and companion. You are loved beyond your knowing at all times, and will be forever more."

(17 januari 2011)

 

 

Oneness can not be divided.

Anmäl
2011-07-25 17:35 #11 av: Hukanson

Många har skrivit om 5e dimensionen - att portalen har öppnats och människan har tillträde till den tillblivelsen på Jorden. En del reagerar på det och säger att vi bara långsamt tillbliver i 4e dimensionen.

Jag tror att båda har rätt då det är så att världen faktiskt tillbliver i 4e dimensionen men det är möjligt för individer att aktivt söka och finna sin väg upp i den 5e dimensionen.

Hur får man då insikt om hur man gör för att uppstiga "i förväg" ?

Det första man måste ha är en Intention att man vill det; man bestämmer sig för att med all vilja uppnå det tillståndet.

Det andra som behövs är tillgång till en Ljuskälla/Energikälla med vilken man kan samvibrera de högre energier som gör det möjligt. I detta sammanhang brukar man tala om meditation för Ärkeänglarna och De Uppstigna Mästarna. De Uppstigna Mästare som står människan närmast just nu är Lord Kuthomi samt Lady Nanda i egenskap av Världslärare och Energigivare.

 

Oneness can not be divided.

Anmäl
2011-07-25 18:58 #12 av: Ghosthunter

Hukanson - Tack för bra kanaliseringarGlad

När du talar om dimensioner är det andliga dimensioner du menar då eller?

Jag undrar bara, för att det finns jättemånga dimensioner i andevärlden.

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2011-07-25 19:23 #13 av: Hukanson

Jo, jag tror att vår andliga utomjordiska verklighet är organiserad i olika nivåer av ljusstyrka där varelser av olika härkomst och skapelser samsas.

Man skulle kunna definiera även den fysiska världen som en sådan, naturligtvis, men pedagogiskt är det bättre att fokusera på vår eviga tillflykt och härkomst.

Så om vi lyckas integrera den fyrdimensionella energin/ljuset under vår levnad så finns det inga möjligheter att vi sedan skulle kunna existera kvar i den fysiska tredimensionella världen när vi går över på andra sidan.

Om vi lyckas integrera den 5 dimensionella ljuset/energin under vår levnad så kommer vi att uppstiga dit när vi går över på andra sidan.

Varje ljusenergidimension har alltså sina egna lagar och omständigheter och troligen kan man även använda sig av tekniska kunskaper för att bygga tekniska konstruktioner dvs använda materiella hjälpmedel. Alla som inkarnerat på jorden behåller sin identitet som fysisk kropp tills energin/ljuset blir så intensivt att fast form blir hindrande.

Dessa aktuella kategorier 3 - 4 - 5 används av guiderna för att förklara vår situation i vår nuvarande utveckling så det finns säkert mer ovan där.

 

Oneness can not be divided.

Anmäl
2011-07-26 18:48 #14 av: Ghosthunter

Okay!!Glad

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2011-07-29 21:29 #15 av: [StaffanM]

#3 Härlig video. Jag knycker den !

Anmäl
2011-09-01 18:55 #16 av: Hukanson

Utvecklingen fortsätter och vi alla får möjligheten att uppleva oss själva som vi verkligen är. Det är en självförverkliganderevolution som bara de mest fördärvade går miste om.

De mörka förtryckarna har bara väldigt litet tid kvar.

Några bra sajter att lära känna:

http://galacticfederationoflight.blogspot.com/

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

 

Oneness can not be divided.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.