Övrigt

Är månen ett rymdskepp?

2008-10-23 21:13 #0 av: enola

Hittade denna på andlig utvekling och snodde den.

Från: epochtimes från början

__________________________________________________________

 

Don Wilson, ställer sig i boken "Our Mysterious Spaceship Moon" frågan: "Är månen ett ihåligt rymdskepp utskickat i en bana runt jorden från ett avlägset förflutet?"


Månen är det mest dominanta inslaget på vår natthimmel. Den har förundrat människor och inspirerat till legender sedan forntiden. De senaste årtiondena har vi fått nya insikter i många mysterier kring månen, men ett stort antal obesvarade frågor omger fortfarande vår enda naturliga satellit. Vi har kommit att förlita oss på denna vita asteroid, som oupphörligen kretsar runt vår planet i en cykel på 28 dagar och kommit att se den som en naturlig del i vår värld. När vi börjar analysera månens fysiska beskaffenhet tyder emellertid många detaljer på att månen inte alls är naturlig.

En tillverkad måne?! Varifrån kommer en sådan absurd teori? Idén lades fram av de ryska forskarna Mijail Vasin och Alexander Sherbakov på 1960-talet och andra forskare som fascinerats av hypotesen gav den senare sitt stöd. Teorin innehåller åtta grundprinciper som analyserar en del av de mest underliga egenskaperna hos vår måne. Nedan följer en kort sammanfattning av observationerna.

Jämfört med andra planeter i vårt solsystem avviker både omloppsbanan och storleken hos vår måne från det normala. Andra planeter har förstås också månar, men mindre planeter som Merkurius, Venus och Pluto har det inte på grund av deras svagare gravitationskraft. Emellertid har Jorden som har en liknande storlek en måne som bara är fyra gånger mindre än planeten själv. Jämför detta med de enorma planeterna Jupiter och Saturnus som har flera jämförelsevis små satelliter (Jupiters månar är ungefär 80 gånger mindre än planeten själv). Vår måne framstår då som en ganska ovanlig kosmisk företeelse.

En annan intressant detalj är månens avstånd från Jorden. Avståndet är så pass litet att månen ser lika stor ut som vår sol. Detta underliga sammanträffande är som mest påtagligt under en total solförmörkelse då månen fullständigt täcker vår närmaste stjärna.

Med sin nästan perfekta cirkulära omloppsbana uppför sig slutligen inte månen som andra satelliter som har en mer elliptisk bana.

Månens gravitationscentrum är ungefär två kilometer närmare Jorden än dess geometriska centrum. Forskarna kan inte förklara hur månen med en sådan betydande avvikelse lyckas upprätthålla sin nästan perfekta cirkulära omloppsbana utan att vobbla.

Tänk på hur fotografier på månens yta brukar se ut. Bland det första man kommer att tänka på är alla kratrar på ytan. En stor majoritet av de himlakroppar som rusar mot Jordens yta blir antingen helt söndersmulade eller minskar betydligt i storlek på grund av den flera kilometer tjocka, skyddande atmosfären. Månen har ingen sådan atmosfär och borde inte klara sig lika bra. Djupet på kratrarna är dock väldigt litet i jämförelse med deras omkrets. Detta tyder på att månen består av ett extremt motståndskraftigt material som förhindrar djupare nedslag. Kratrar på 300 kilometer i diameter är till exempel inte djupare än ca sex kilometer. Om månen bara var ett homogent stycke berg uppskattar man att det borde finnas kratrar med minst fyra till fem gånger så stort djup.

Vasin och Sherbakov föreslog att skalet på månen kan vara gjort av en ram av titan. Det har också verifierats att månens yta har en väldigt hög halt av titan. Det sovjetiska teamet uppskattade att titanlagret är omkring 32 kilometer tjockt.

Hur uppstod de så kallade haven på månen? Dessa gigantiska utbredningar tros bestå av stelnad lava som kommit från månens inre efter ett meteoritnedslag. Den här teorin utgör en enkel förklaring för en varm planet med ett flytande inre, men många menar att månen alltid har varit en kall kropp.

Gravitationens dragningskraft på månen är inte konstant. Besättningen ombord på Apollo VIII upptäckte att deras rymdskepp plötsligt dök när de flög nära månens stora havsområden. Mystiskt nog tycks gravitationen ha större påverkan vid dessa platser.

På månens baksida (den sida som inte kan ses från Jorden) har man funnit många kratrar, berg och geografiska omvälvningar. På den sida som är vänd mot Jorden finns dock majoriteten av månens hav. Varför finns 80 procent av månens hav på en sida av månen?

Vår månes densitet har befunnits vara omkring 60 procent av Jordens densitet. Olika studier påvisar det som många betraktar som något ofrånkomligt - att månen faktiskt är ihålig. I boken "Moongate: Suppressed Findings of the U.S. Space Program" från 1982 skriver författaren William L. Brian II att bevis som samlades in av Apollo tyder på att "månen är ihålig och relativt fast". Vidare har flera forskare varit djärva nog att påstå att denna ihålighet är konstgjord. Med hänsyn till läget för de ytliga lager som man har lyckats identifiera menar forskarna att månen tycks vara en planet som skapats "omvänt", något en del ser som ett argument för hypotesen om en konstgjord konstruktion.

Det senaste århundradet har tre andra huvudteorier om månens ursprung lagts fram. En teori innebär att månen i själva verket var en del av Jorden som brutits loss. En annan teori går ut på att månen formades samtidigt som Jorden och uppstod ur samma ursprungliga nebulosa. De här hypoteserna lyckas dock inte förklara de otroliga olikheterna i egenskaper mellan de båda kropparna. Den tredje teorin föreslår att månen under sin resa genom rymden drogs till Jorden och fångades in i dess bana. Problemet med den här teorin ligger i förklaringen ovan: månens nästan perfekta cirkulära och cykliska omloppsbana och dess jämförelsevis stora storlek. När en satellit fångas upp av en planet bör en mer excentrisk omloppsbana erhållas - eller åtminstone något elliptisk. Ett annat problem med alla tre teorierna är det höga rörelsemängdsmomentet mellan månen och Jorden.

En fjärde förklaring, som i detalj redogörs för i den här artikeln, är kanske den mest otroliga av dem alla. Den kan emellertid förklara de olika avvikelser som månen uppvisar, eftersom en satellit som konstrueras av intelligenta varelser inte är föremål för samma hänsynstaganden som kroppar skapade i en slumpmässig process för miljardtals år sedan.

"När jag först råkade på den chockerande sovjetiska teorin som avslöjade månens sanna natur blev jag förbluffad. Jag tyckte till en början att den var ofattbar och avvisade den naturligt. När sedan den vetenskapliga informationen från vår Apolloexpedition innehöll mer och mer fakta som stödde den sovjetiska teorin tvingades jag acceptera den", skriver Don Wilson i förordet till boken "Our Mysterious Spaceship Moon" där han förklarar teorin om en konstgjord satellit.

Om månen verkligen är konstgjord, vad var syftet och vem byggde den? Skapades den helt enkelt för att lysa upp natthimlen eller fanns det andra motiv? Dess fält påverkar vårt tidvatten och kvinnors menstruationscyklar, somliga tror att en fullmåne även kan påverka vårt sinnestillstånd. Månen har blivit en väsentlig del av livet på Jorden så det är svårt att föreställa sig vår värld utan månen. Men kanske har mänskligheten upplevt en tid då månen inte fanns.

 

Anmäl
2008-10-23 21:43 #1 av: Ewerhof

Tja, varför inte? När jag gick i 6:an skrev jag en berättelse om hur människor blev förflyttade till månen. Hur man levde där under ytan. Så tanken är inte ny för mig. :-)

Anmäl
2015-02-24 15:44 #2 av: Huygens

Ja, månens nedslagskratrar är konvexa, buktar utåt. På andra månar i solsystemet är nedslagskratrarna konkava, buktar inåt mot centrumet av månarna.

Dom instabila banorna runt vår Måne beror på sk mascons, koncentrationer av massa.

.

Det engelska begreppet "mascon" syftar på "mass concentration".

Månen har flera sådana mascons och några är kanske resultat av vulkanisk aktivitet, men andra är oförklarade. Några mascons kan vara resultatet av att tunga högdensitetsmeteoriter slagit ner i Månen och begravts.

Mascons ställer till det när man försöker placera satelliter i stabila banor runt Månen. Om man inte känner till dessa mascons, kan man räkna med att satelliten kraschar efter ett tag.

Kanske består dessa mascons av ädla metaller, guld m m.

Bashar nämner vad han anser att mascons är till för, flytta runt på Månen vid behov, runt 3:00 - 3:44 i detta klipp.

.

Det ska tydligen bara finnas 4 säkra banor för satelliter på Månen om man vill tro på det.

"Study of the mascons' effect on lunar spacecraft led to the discovery in 2001 of four "frozen orbits" occurring at four orbital inclinations: 27º, 50º, 76º, and 86º, in which a spacecraft can stay in a low orbit indefinitely."

Låter inte helt säkert, för gravitationens avvikelserna finns ju nära på i vilket fall som helst. Kanske är banorna semi-stabila, dom kompenserar sina avdrifter allt efter som satelliterna snurrar runt.

.

Lite intressant är att den plats som Apollo 15 avsåg att landa på (se kartan), Hadley Apennine, hade en enorm mascon. Nu vet vi inte om någon alls kom till Månen, så det är kanske tveksamt om vi får reda på något om dessa underliga mascons.

Är dessa mascons på Månen bara högdensitetsområden eller innehåller en mascon något slags enormt maskineri?


Anmäl
2015-02-24 16:19 #3 av: Magi-cat


#2 Huygens, i #0 talas om "bevis som samlades in av Apollo" och lite sånt....Men om nu Apollo-programmet utspelade sig i en studio finns ju inga bevis alls. Hur ställer du dig till påståendena?

"Freden måste komma först. Gör den inte det min vän, kommer inget efter den." (Tage D.) 

Anmäl
2015-02-24 16:58 #4 av: Huygens

#3 Jag är tveksam till vad NASA eller Apolloprogrammet kommit fram till, när bevisen inte håller (foton, film, ritningar mm).

Faktum är att jag inte ens vet om mascons finns på riktigt eller är påhittade av NASA. Men jag tror att mascons kan finnas, det verkar dumt av NASA att ljuga ihop en sådan sak i onödan (om NASA inte har en djävulsk plan). Dock har jag ett litet tvivel om mascons existens, en liten osäkerhet.

Existensen av mascons skulle kunna vara ett påhitt av NASA för att skapa en avledande manöver vid behov. Om en annan nations obemannade rymdkapsel oförklarligt kraschar på Månen kan alla parter skylla på mascons. När det gäller Apolloprogrammet kan jag tänka mej att man lyckades sända obemannade Apollo-rymdkapslar i omloppsbana runt Månen på 1960-talet. Men bemannade Apollofärder? Jag tvivlar och är osäker. Månlandning? Nej, Apollo 11 - Apollo 17, månlandningarna fejkades i en TV-studio.

Alla foton av Månen från omloppsbana runt Månen visar en kolsvart rymd. Jag fattar fortfarande inte varför NASA inte visar några foton på Månens mörka baksida, där den mörka cirkelskivan av Månen delar utrymme med en vacker stjärnhimmel och vår Vintergata.

Jag vill ha bevis.

För att lyckas med en lögn, måste NASA också tillhandahålla information som är sann, för att lyckas upprätthålla lögnen. Allt sånt NASA kan undvara, allt som är sant och som går att berätta utan att avslöja månlandningsbluffen, kan NASA släppa till. Så existensen av mascons kanske är sann? Det kostar inget för NASA att berätta om upptäckten av mascons, utan förbättrar snarast Apolloprogrammets fasad.

Frågan är också, hur stor är en mascon? Den som syns på kartan verkar ju liten, kanske 400 km i diameter?

Räcker en mascon verkligen för att krascha en satellit? När satelliten väl passerat förbi en mascon, borde ju satelliten återfå sin ursprungliga höjd. Satelliten rör sej i fritt fall och bromsas inte av någon atmosfär. Rörelseenergin är hela tiden bevarad.

Hur massiv är en mascon?


Anmäl
2015-02-26 15:15 #5 av: [Hukanson]

Om månen är ett rymdskepp så är det för att antingen för att den används som en rymdbas av rymdskepp eller för att den är ihålig och bebos av stellarer och andevarelser.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2015-02-26 19:49 #6 av: Eliiza

Hej!
Vår nuvarande Måne är absolut inget rymdskepp. Den är en verklig himlakropp. Och den är faktiskt äldre än Jorden. Detta upptäcktes redan då man analyserade stenprover som hämtats hem i Apollo-projektet. (Dock ej från Apollo 11 som aldrig landade på Månen.) Men dessa mätdata gällande Månens ålder avfärdades tyvärr.
Personligen antar jag att dessa uppgifter avfärdades för att de var alldeles för fantastiska och rubbade forskarnas övriga världsbild om vårt SOL-system mer än vad de klarade av att få veta... Men det sistnämnda är bara ett antagande från min sida.

Vår Måne är alltså ett bortslitet fragment från en planet, från ett annat solsystem, och är ca 4 miljoner år äldre än vår Jord.

Med vänlig hälsning,
Eliiza

Anmäl
2015-03-01 14:42 #7 av: [brinker]

Finns många teorier om månen. Någon stans läste jag att när de bombade månen (eller något flög in i den) lät smällen som en klocka. Funderar

allt är möjligt.

Oavsett vad är jag rätt säker på att det finns baser inuti månen.

Anmäl
2016-05-10 20:34 #8 av: Huygens

Någon påpekade att dom flesta av Månens kratrar är helt runda. Med tanke på att meteoriter kan slå ner i väldigt olika vinklar borde nedslagskratrarna också ha olika ovala former. Men i stort sett alla Månens kratrar är runda.

Jämför meteoriten/-erna som kom in i sned vinkel mot Tjeljabinsk.

Om Månen är delvis konstgjord, har någon slarvat och bara gett Månen mestadels runda kratrar. Sen finns det dom som säger att kratrarna inte är gjorda av meteoriter, utan gjorda med elektriska urladdningar. Svetsbåge.

Månen har en del väldigt stora nedslagskratrar, men dom buktar utåt eller är helt platta.

.

Bilden föreställer (Barringer) Meteor Crater. Bottnen på kratern ser lite platt ut, men så har det också gått 50000 år sedan nedslaget. En del vatten och vind har fört ner sediment som lagt sej på bottnen av kratern. Naturlig erosion förstör kratrar på Jorden, med tiden. Meteoren som slog ner var ca 30-50 m i diameter och kratern är 1200 m i diameter.

(Bilden är en beskuren/reducerad originalbild från Wikimedia, "Meteor Crater", upphovsperson: Steve Jurvetson i Menlo Park, USA, Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)


Anmäl
2016-05-10 21:14 #10 av: Huygens

Det är även underligt att Månens tyngdpunkt är förskjuten 2 km från Månens inre mittpunkt. Den förskjutna tyngdpunkten gör att Månen alltid vänder samma sida mot Jorden. Om någon vill dölja något för oss på Månens bortre sida, har dessa varelser lyckats bra.

Om Månens tyngdpunkt funnits i mitten av Månen, hade nämligen naturlig instabilitet till slut fått Månen att börja rotera och vända den bortre sidan mot Jorden ibland.

Ingen vet vad som döljer sej på Månens bortre sida, annat än möjligen några få personer inom den globala eliten och några få personer inom dom stora rymdorganisationerna.

Samt Månens tillverkare.

.

Titta på bilden av Månens Tychokrater. Lägg märke till dom långa nedslagsstråken och lägg märke till hur platt den 80 - 100 km stora kratern ter sej. Många meteoriter har en hastighet av 20 km/s.

Månen måste vara tillverkad i ett mycket hårt material.

(Bilden är beskuren/reducerad originalbild från Wikimedia, "Full Moon 2010", datum: 2010-10-22, upphovsperson: Gregory H. Revera, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)


Anmäl
2016-06-04 14:27 #11 av: Grävlingen

Månen är ihålig iaf.

Anmäl
2016-06-06 23:34 #13 av: Grävlingen

Mycket intressant denna video. Månen kom förmodligen till vår himmel för cirka 18.000 år sedan. 

Kanske har månen vart med och terraformat vår jord. Genom att ändra temperaturer på nordpolen och förvandla områden där det fanns civilisation till öken som den kinetiska öknen där man hittat rester från hus. Eller orsakat extrema temperaturer på antarktiskt där man hittat rester från byggnader där med. Endast 20% av antarktiskt har kartlagts av satelliter så vi vet inte vad som finns där. 

Anmäl
2016-06-07 08:06 #14 av: Magi-cat

#13 Månen bildades för drygt 4 miljarder år sedan, ca 50 miljoner år efter solsystemets födelse och ungefär samtidigt med jorden, troligen i en kollision med en annan, gigantisk, himlakropp.

"Freden måste komma först. Gör den inte det min vän, kommer inget efter den." (Tage D.) 

Anmäl
2016-06-07 11:10 #15 av: [Torahzen]

Intressant tråd!


Anmäl
2016-06-07 11:52 #16 av: Huygens

#14 Att Månen bildades för 4 (4,5?) miljarder år sedan kan man tro på om man vill. Det påståendet säger väldigt lite om när Månen tillverkades, modifierades eller vilken galax Månen hämtades från, innan Månen placerades i omloppsbana runt Jorden.

Ett illa dolt faktum är att dom sk "månstenarna" som Apolloprogrammet påstod sej ha hämtat från "Månen" till Jorden, visade sej vara äldre än Månens officiella ålder av 4,5 miljarder år.

När den välbeprövade uran-bly-åldersbestämningen användes på sk "månsten" visade det sej att dom äldsta "månstenarna" var mellan 5,4 - 8,2 miljarder år gamla.

Leta på wikipedia och alla sådana åldersuppgifter är som rensopade..

.

NASA har sett till att noga dölja det faktum att dom sk "månstenarna" kan vara fejkade stenar eller rester efter meteoriter som slagit ner på jorden och hittades av Werner von Brauns expeditioner till Grönland. Ett stort antal meteoritrester samlades in av NASA från den karga ytan av Grönland där snön smälter bort sommartid och öppna, obevuxna markytor tydligt visar förekomst av ovanliga stenar.

Uppgifter om dom 8,2 miljarder år gamla "månstenarna" i googlebooks:

Truth not Exactly, sid 88, R W Mills
The Truth Please! sid 103, Edward Cross

Vad är lögn och vad är inte lögn?


Anmäl
2016-06-10 10:03 #17 av: VSK

Det här måste va den äldsta tråden jag läst nån gång tror jag. Glad

34 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen. 
Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika här. Gillar du allt som har med fågelskådning att göra så kolla här

Anmäl
2018-03-12 21:48 #18 av: Huygens

David Icke presenterar bevisen för att Månen är ett ihåligt rymdskepp tillverkat av okända varelser, från år 2016. Delen av föreläsningen om Månen startar efter ca 50 minuter. (YT/David Icke, 2017-01-22, 1 tim 48 min)

Och någon har sammanställt en utmärkt kortvariant av David Ickes presentation om Månen för den vetenskapligt otålige. (YT/Amplex, 2018-03-01, 17 min)


Anmäl
2018-03-12 22:28 #19 av: [Hukanson]

Rymdbas ok men rymdskepp...nej. 

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-03-12 22:33 #20 av: Huygens

Titta på Tycho-kratern (wiki). Det är ett välkänt vetenskapligt faktum att flera av "nedslagsstråken" som initialt ser ut att komma från kratern, inte alls kommer från centrum av kratern. Och varför finns det nästan inga "nedslagsstråk" alldeles intill kraterkanten?

Vissa av "nedslagstråken", strålar t o m ut lite vid sidan av Tycho.

Rör det sej om tillverkade "nedslagsstråk" för att vi ska tro att Tycho är "naturlig"? Artificiella "nedslagsstråk"? Hur förklaras att "nedslagsstråken" ej, _inte_, är radiella?


(Bilden är beskuren/reducerad originalbild från Wikimedia, "Full Moon 2010", datum: 2010-10-22, upphovsperson: Gregory H. Revera, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)


Anmäl
2018-03-12 23:13 #21 av: Patrikperssonoslo

Hej

Jag vet inte så mycket om månen.

Det jag tror är att månen är en del av jorden som slets bort i och med att en komet eller astroid träffade jorden.

Månen tror jag har en kärna av järn. Vet faktiskt inte alls. 

Men månen är inte mitt område. Jag vet inte så mycket om månen.

Anmäl
2018-03-13 15:23 #22 av: Huygens

Många av Månens kratrar är flata på bottnen, med något utåtbuktande yta.

Den officiella förklaringen till att det saknas långa släpspår efter meteorer som i markant sned vinkel skrapat längs med Månens yta vid nedslag, är att hela meteoren förgasas "ögonblickligen" vid nedslag, dvs förgasas "ögonblickligen" vid minsta kontakt med Månen, vilket såklart är omöjligt. Nästan alla kratrar ser ut som dom skapats av meteorer/asteroider som slagit i Månen i rät vinkel, i 90o vinkel mot markplanet.

Låt oss titta på det "vetenskapliga" påståendet.

Många kratrar har små spetsiga berg i mitten av kratern. Om det nu är så enligt etablerad vetenskap att hela meteoren förgasas vid nedslag, varför har det i så fall lämnats kvar ett litet berg mitt i t ex Tycho-kratern?

Berget ser lite ut som resterna efter en snöboll man kastat mot en hård vägg.


(Bilden är på Tycho-kratern, är NASA public domain och finns på wikimedia.)


Anmäl
2018-03-14 18:25 #23 av: Huygens

Det kan vara intressant att jämföra fotot ovan med äldre foto som påstås vara taget av NASA år 1967 av Tycho-kratern. Se även "Sockerbergstråden" med påstådd närbild på berget i Tycho (inlägg).

(Bilden är beskuren, original NASA public domain, finns på wikimedia.)


Anmäl
2019-03-30 10:05 #24 av: [Hukanson]

Kanske är det ett bevis för att Månen är en konstgjord måne att den numera befinner sig inne i Jordens atmosfär! Vår atmosfär sträcker sig faktiskt längre ut än Månens bana. Det svindlar litet att tänka sig den som en materiell satellit i bana men på ett sätt är den ju det då. Om den är konstgjord av någon avancerad stellarcivilisation och placerad där i något bestämt syfte får vi väl veta i framtiden. 


20 February 2019

The outermost part of our planet’s atmosphere extends well beyond the lunar orbit – almost twice the distance to the Moon.

A recent discovery based on observations by the ESA/NASA Solar and Heliospheric Observatory, SOHO, shows that the gaseous layer that wraps around Earth reaches up to 630 000 km away, or 50 times the diameter of our planet. 

“The Moon flies through Earth’s atmosphere,” says Igor Baliukin of Russia’s Space Research Institute, lead author of the paper presenting the results.

“We were not aware of it until we dusted off observations made over two decades ago by the SOHO spacecraft.”

Where our atmosphere merges into outer space, there is a cloud of hydrogen atoms called the geocorona. One of the spacecraft instruments, SWAN, used its sensitive sensors to trace the hydrogen signature and precisely detect how far the very outskirts of the geocorona are.

These observations could be done only at certain times of the year, when the Earth and its geocorona came into view for SWAN. 

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Earth_s_atmosphere_stretches_out_to_the_Moon_and_beyond

Oneness can not be divided.

Anmäl
2019-04-25 11:42 #25 av: [Hukanson]

Uppgifter om att Apollo 20 missionen hittade en övergiven bas på Månen med ett kraschat rymdskepp!

http://www.spirit-zone.com/?p=1764&fbclid=IwAR2x8u6lSWkaV0YLz6lhWauCHtHijoLHMjN-32kY0M_VusoCIzZIAjpdj2Y

Oneness can not be divided.

Anmäl
2019-04-25 20:24 #26 av: JRSN

Jag tror att månen är en riktig himlakropp. De gamla Sumererna betraktade den som en viktig och oberoende planet; jorden och månen är så att säga tvillingplaneter. Jag tror också att månen skapades som ett resultat av en kollision med en annan himlakropp, kanske var det en av Nibirus planeter (Anu?) som kolliderade med en före detta planet i solsystemet, 'Malona'. Kollisionen förmodas ha ägt rum i området mellan Mars och Jupiter. En del av planeten Anu kalvas av och bildar vår måne, som i ett senare skede fångas in av Jorden.

Månen kan mycket väl ha haft oceaner tidigt i dess utveckling, även om de nu dunstat bort. Att månen skulle vara ihålig verkar trovärdigt men det tycks i och för sig gälla samtliga planeter, även jorden anses ju ( åtminstone i vissa kretsar) vara ihålig. Möjligen en naturlig process för planeter som befinner sig nära solen.

..........................................
Sajtvärd: Andar, änglar & demoner / Knackningsterapi
                      www.astromantra.se/

Anmäl
2019-06-21 23:30 #27 av: [Hukanson]

Månsonderna har avslöjat en tät massa under Aitken-kratern. Forskarna tror att det rör sig om en metallklump som är fem gånger större än Hawaii.

Solsystemets största nedslagskrafter finns på månens baksida. Den ovala Aitken-bassängen är 2 600 kilometer bred, med ett djup på 13 kilometer. Tidigare har förekomsten av is väckt forskarnas intresse. Nu visar data från månsonderna GRAIL och Lunar Reconnaissance Orbiter på en massiv avvikelse under ytan.

Baylor University i Waco, Texas har publicerat en studie som ger en möjlig förklaring till de magnetiska anomalierna. Den kompakta massan är så tung att vikten har dragit ned kraterbottnen med 800 meter, och mycket tyder på att det rör sig om en enorm metallklump.

https://www.nyteknik.se/popularteknik/en-enorm-metallklump-kan-ligga-under-jattekratern-6962122

Oneness can not be divided.

Anmäl
2019-07-07 17:57 #28 av: Huygens

Låt oss ta en extra titt på fotot av berget mitt i kratern Tycho (wiki). Se även tidigare inlägg ovan.

Är bergets stora skugga fejkad av NASA för att få berget att se större ut? Om jag i ett bildbehandlingsprogram drar upp brightness och contrast till nästan max, ändrar det stora bergets skugga, struktur. Men alla dom små bergens skuggor förblir svarta.

Låt oss först se på en förminskad version av originalfotot.

Bilderna av Tycho finns på wikimedia commons här, är NASA public domain och sägs vara fotograferade av LRO, datum: 2011-06-10. Dom första bilderna utgår från originalet i 50 % storlek och är sedan förminskade ytterliggare. Den beskurna bilden (se annat inlägg nedan) utgår från 100 % originalstorlek och har sedan förminskats av utrymmesskäl.


Anmäl
2019-07-07 18:00 #29 av: Huygens

Här är brightness och contrast ökad till nästan max. Notera förändringen i den stora skuggan, en förändring som saknas i det mindre bergets skugga, som förblivit helt svart.


Anmäl
2019-07-07 18:04 #30 av: Huygens

Jag är i denna bild lite extra övertydlig och markerar två av skuggorna med ringar. Den röda ringen täcker ungefärligt den stora skuggan och som jämförelse är det mindre bergets skugga markerat av den gröna ringen.


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.