2009-06-10 23:38 #0 av: satori

Hur tänker ni inför 2012? Lever ni som om ni snart skall gå under. Passar ni på att LEVA livet fullt ut. Ser ni på denna sista tid av Mayakalendern en trots allt spännande era som en chans att utvecklas maximalt andligt oavsett vad som sker 2012. Det är bara 3 år kvar nu. Vad tror du kommer att ske?