2009-10-21 10:32 #0 av: ufo-annaOm utomjordiska farkoster - är de "Goda eller Onda"??


Undrar hur ni ser på detta - eller era erfarenheter kring det...

Att om man ser utomjordiska farkoster i dess rena materiella form - är det lika med att de skulle vara av mer "negativ" karaktär, att de utomjordingar som färdas i dem är i den 3.e / 4:e dimensionen och därför lättare uppträder i farkoster av materialisk form som fångar vårat intresse lättare än tex de farkoster som är mer diffusa så som ljusskepp. För oss människor kan ju de materieliska skeppen verka mer lockande då de har en fantastisk teknik och kan vara mycket intressant, men många menar att de i dessa farkoster bara är dem som är här för att ta kontroll - och de är inte här för att dela kärlek med oss.

Och att de utomjordingar som har uppnått ett större och mognare medvetande - de som önskar att det ska "gå bra för oss människor" - de som allmänt kan kallas för mer "välvilliga" utomjordingar - att dom färdas i ljusskepp eller besöker en astralt via ens drömmar - och att man kan besöka deras skepp och hemvärldar astralt? Alltså dessa utomjordingar hör hemma i den 5:e dimensionen och uppåt...,,,

Vad tror ni, eller vet?...

UFO SAJTEN!