2009-10-29 02:16 #0 av: Gahella

Ärkeängeln Michael´s förklaring på detta, och även hur vi kan använda oss av den violetta flamman:

Kära mästare, det har varit mycket diskussioner kring de olika dimensionerna i detta universum, särskilt de tredje, fjärde och femte dimensionerna. Detta är de dimensionella frekvenser som mest påverkar mänskligheten, för de skapar den verklighet som mänskligheten existerar i just nu. Alldeles nyligen tog vår kära budbärare på sig uppgiften att sammanställa en ordlista över de ord och termer vi använt under åren. Den här ordlistan och innehållsrika versionen av några av våra viktigaste texter kommer att hjälpa er att lättare förstå och integrera den visdomsundervisning som är så viktig för den uppstigningsprocess ni just nu upplever. Utan tvivel påverkas varje själ på er planet av den snabba accelerationen av de högre vibrationella frekvenserna av Guds Ljus, som bombarderar Jorden just nu. Ni måste vara villiga att göra arbetet om ni ska komma vidare i utvecklings/uppstigningsspiralen, för dessa fina Energi Mönster av Adamantinpartiklar av Ljus kommer att accelerera ännu snabbare under de kommande viktiga åren av transformation. De av er som är Stjärnfrön måste också kunna visa fördelarna och effektiviteten i den Heliga Visdomsundervisning som ni har integrerat och gjort till en del av era " innersta sanningar". Ni har accepterat att vara vägvisare, och ni behövs mycket för att guida och hjälpa era Själsbröder och systrar.

Delar av ordlistan är utdrag från gamla budskap; men mycket av informationen har plockats upp från vår kära budbärares "minnesbank" som finns i hennes Heliga Sinne. Ni kommer att upptäcka att när ni lär er att gå till era egna Heliga Sinnen, kommer ni att få förmågan att plocka fram mycket visdom från det förflutna, och ni kommer också att komma ihåg nyare undervisning lättare. Ni kommer också att märka, när ni höjer och förfinar era frekvensmönster, att ni har fått förmågan att nå denna information mycket snabbare. Era Heliga Sinnen innehåller avancerade nivåer av medvetande och också förmågan att minnas och bevara data med lätthet.

UTDRAG FRÅN: REFERENSER & UPPENBARELSER ORDLISTA OCH ILLUSTRATIONER

"TREDJE OCH FJÄRDE DIMENSIONEN: Sedan mänsklighetens medvetandefall för tusentals år sedan, har Jorden och dess fysiska miljö varit sammansatt av Tredje/Fjärde Dimensionens beståndsdelar. Den Tredje Dimensionens beståndsdelar består av längd, bredd och djup i rummet. De Kännande Varelserna i denna dimension är det mera utvecklade Djur Riket (gruppmedvetande) och Mänskliga Varelser, som har individualiserat Själsmedvetande".

"I den Fjärde Dimensionen är en medveten kunskap om "NUET" adderad till längd, bredd och djup i rummet. Den Fjärde Dimensionen är "känslornas" rike och Astral Planet. Eftersom det är första stadiet av högre frekvensmönster, är tiden mera flytande och tidens och rummets lagar börjar förändras. Det kallas ibland det Eteriska Riket. Vi måste passera genom massmedvetandets trosstruktur, som mest består av ett gytter av disharmoniska Tredje och Fjärdedimensionella vibrationer. Det är vårt ansvar att rensa eller neutralisera våra personliga förvrängda vibrationella frekvenser för att komma igenom de sju undernivåerna av den Fjärdedimensionella miljön och kopplas till ett medvetande om vårt "JAG ÄR" i den Femtedimensionella miljön".

"DIMENSIONER, UNIVERSELLA: Vårt Universum är sammansatt av Ljus, ljud och färg, och också av olika nivåer av täthet. Allt i universum har en resonans eller är sammansatt av vibrationella frekvensmönster. Enhetsmedvetande börjar i den Femte Dimensionen, där illusionerna i den Tredje och Fjärde Dimensionen börjar blekna bort. Den Femte Dimensionen är den verkliga början på uppstigningsprocessen.

Ni börjar förbereda er för uppstigningen i den högre Tredje Dimensionens vibrationella mönster när ni försöker återvända till balans och harmoni i de fysiska, mentala, emotionella och eteriska kropparna. De högre frekvenserna / dimensionerna, de i den högre Femte, den Sjätte Dimensionen och högre, blir gradvis mera eteriska, skira eller Kristallina. Där finns form; men när man kommer till den högre Sjätte Dimensionen och högre, blir formen gradvis finare, ofta halvgenomskinnlig och ibland flytande. Dimensionerna i detta Universum är arrangerade efter sina vibrationella frekvenser, vilket betyder att de högre dimensionerna är i samklang med de högre, mera förfinade frekvenserna, och de lägre, tätare dimensionerna är i samklang med långsammare vibrationella mönster. Varje dimension är kontrollerad av specifika Universella Lagar och Principer som måste hållas medan man är i samklang med den dimensionens frekvenser.

"Det finns ingen fast gräns mellan dimensionerna, för de flödar i ett vågmönster och genomtränger varandra till viss del. Mycket av mänskligheten är nu i samklang med den högre Tredje Dimensionen, samtidigt som de är kopplade till och integrerar olika nivåer av den Fjärde Dimensionen och till och med små mängder av de lägre undernivåerna av den Femte Dimensionen. Några avancerade Själar integrerar små mängder av de Sjättedimensionella frekvensmönstren (och till och med högre) via Ljusstäderna. Vi har bara tillgång till den Ursprungliga Livskraftssubstansen eller det Halvspektrala Ljuset medan vi är i samklang med en Tredje - Fjärdedimensionell miljö. Vi måste rensa 51 % av våra negativa frekvensmönster och anpassa vår Energisignatur till åtminstone en del av de lägre undernivåerna av den Femte Dimensionen för att ta emot de Adamantinpartiklar av Skaparljus, som är en viktig del av det Metatroniska Fullspektrala Ljuset".

Ärkeängel Michael: Det finns en naturlig följd i vår undervisning, som många av er har märkt. Det är viktigt att man tar de nödvändiga stegen för att "rensa vägen framför sig" om man inte vill uppleva en massa hindrande blockeringar längs vägen. När det gäller uppstigningsprocessen är, "snabbare och mera inte nödvändigtvis bättre". Dem som har börjart vandra uppstigningens väg, och som är seriösa när det gäller att fullfölja sitt Gudomliga Uppdrag, går mycket snabbare framåt än vad vi har hoppats. Men, som ni vet, ett pris måste betalas. Övergångsprocessen har varit påfrestande för den emotionella kroppen och ofta smärtsam för den fysiska kroppen när man frigör gamla lagrade energier. Några av dessa energier har blivit fastlåsta i olika delar av era kroppar, och ni har varit tvungna att lära er hur man transmuterar, neutraliserar och frigör dem genom prövningar och misslyckanden. Men, ni den modiga förtruppen, har öppnat vägen så att dem som följer efter er kommer att kunna överbrygga skugglandets dalar snabbare och utan så många hinder och så många smärtsamma symptom.

Medan man lever i en Tredje-/Fjärdedimensionell miljö, kommer man att uppleva de lägre delarna av den Fjärde Dimensionen medan man befinner sig ett drömtillstånd, och man reser i sin Astrala / Eteriska kropp till olika platser i den världen. I den Fjärde Dimensionen, är det förflutna, det nuvarande och framtiden mera flytande, och man kan uppleva både lyckliga och smärtsamma minnen i sina drömmar. Det är den Emotionella kroppens värld, där känslor och övertygelser stiger fram från gamla liv medan man befinner sig ett Theta eller Delta medvetandetillstånd. Det är i den här världen man upplever "mardrömmar" och oroande drömmar, för här finns mönstren för massmedvetandets trossystem. Men, era Högre Jag försöker också tala till er genom era drömmar för att hjälpa er förstå vad som händer, och ge er exempel på vad som måste göras för att komma igenom den negativa miljön i den lägre Fjärde Dimensionen.

Den Fjärde Dimensionen betecknas ofta som en värld som ska överbryggas så snabbt som möjligt. Men, det finns fördelaktiga aspekter i den Fjärde Dimensionen precis som i alla nivåer av Skapelsen. Det är som om ni befann er i ett halvsovande tillstånd medan ni upplever den Tredje dimensionens breda spektra av dualitet. Ni börjar gradvis att vakna när ni börjar rensa bort den Fjärde Dimensionens förvrängningar så att ni stegvis kan få tillgång till Andens Gåvor som finns tillgängliga i de högre undernivåerna av den dimensionen. Om ni aktivt försöker balansera och harmonisera er Energisignatur, kommer ni att få tillgång till ert Heliga Hjärta och Portalen till ert Heliga Sinne kommer att öppnas. Ni kommer att kopplas till era högre kreativa förmågor, och ofta kommer ni att puffas till att utveckla några av era vilande talanger. Ni börjar känna "Jagets Helhet" som är början av "Enheten med Allt Som Är".

Vi har förklarat hur ni måste ha förmågan att kunna nå de mellersta Fjärde och de lägre Femtedimensionella frekvenserna av Ljus för att få tillgång till det Fullspektrala Metatroniska Ljuset, som är Skapelsens Energi från Ljusstäderna. Det är då som de transformerande egenskaperna hos den Violetta Flamman får en ännu viktigare roll i uppstigningsprocessen.

Vi har förklarat hur det var gigantiska vaktposter av kristall placerade på strategiska platser runt om på Jorden. Det var stora labyrinter, passager och kristallina grottor i hela Jordens kropp. Era fysiska kroppar och er planet var inte alls lika kompakta och täta som nu. I de stora kristallgrottorna fanns stora ametistkluster som höll den Heliga Violetta Flamman av den Sjunde Strålen. Det var för att mänskligheten alltid skulle ha tillgång till den Violetta Flamman för att hjälpa den att upprätthålla balansen och harmonin inom sig och runt omkring dem, när de utvecklade sina fyra lägre kroppssystem i den tätare fysiska världen.

De välsignade Väktarna av den Violetta Flamman runt om på Jorden visste att de konstant måste föra fram Gudsmedvetandets egenskaper, aspekter och dygder; Adamantinpartiklar, för att nära och fylla på de jordiska Violetta Flammorna, och några välsignade Själar har troget utfört sina plikter under miljoner år. Men, när Jorden pressades samman och sjönk ned i tätheten, minskade de Violetta Flammorna gradvis, tills i de flesta områden i världen det bara återstod mycket små brinnande flammor. Det är sant, det finns några hängivna grupper runt om i världen som har upprätthållit den Violetta Flamman i sina områden genom sina kärleksfulla ansträngningar, genom att dekretera och genom den visdomsundervisning som de har hållit levande under tusentals år. Men, mycket har förlorats och glömts av massorna. Det är nu dags att återinföra den förlorade visdomen och återta den Violetta Flammans kraft och storhet och dess välsignade gåvor.

Den Violetta Flammans vibrationella mönster är de enda som är tillgängliga både ovanifrån, via Kronchakrat och de Heliga andningsteknikerna, likaväl som från Jordens inre. Föreställ er hur denna vackra Flamma flammar upp under era fötter, omgärdar er kropp, och transmuterar de förvrängda vibrationella frekvenser som ni kanske har runt omkring er, innan ni strålar denna Heliga Flamma ut i världen i större och större koncentriska cirklar.

Det är därför den Violetta Flamman från Jordens inre är så viktig för transformationsprocessen. För att hjälpa mänskligheten och Jorden och underlätta uppstigningsprocessen, är det viktigt att den Violetta Flamman av Transformation görs tillgänglig för att transmutera disharmoniska vibrationella mönster när de frigörs. Det är uppenbart att en stor del av mänskligheten går djupare och djupare ned i rädsla, negativitet och en känsla av hjälplöshet, när Skaparens Gudomliga Utstrålning ökar i styrka och resonans.

Som den Violetta Flammans Väktare, när ni lyfter ert medvetande, kommer ni att få förmågan att integrera och sända ut Adamantinpartiklar av Skaparljus i större och större mängd ut i världen av form. Ni måste bli medvetna om att det är viktigt att den Violetta Flamman blir tillgänglig för att transmutera de disharmoniska mönster som rörs upp av Ljuset, så att största möjliga mängd Själar kan göra övergången in i den Nya Tidens Ljus. Kom också ihåg att, de Universella Lagarna säger att de enda två Strålar som man har tillåtelse att sända till en annan person är den Violetta Flamman och den Rosa Strålen av Gudomlig Kärlek. Dessa välsignade energier kommer att gå direkt in i den avsedda personens aurafält, och kommer att vara tillgänglig om de vill dra nytta av välsignelsen. Allt annat är ett intrång på den andra personens fria vilja.

Ni frågar hur ni ska veta om ni är en Väktare av den Violetta Flamman? Det är sant att det finns kära modiga Själar som har samtyckt till att stiga fram under dessa tider av monumental förändring och anta rollen. Vi säger er, allt ni behöver göra är att fråga. Ni måste framföra önskemålet och be om att delta i denna nobla strävan. Ni kan inte välja en mera värdig sak, eller ett bättre sätt att tjäna mänskligheten och vår Fader/Moder Gud på. Acceptera gåvorna och välsignelserna som erbjuds er, ni modiga, ni är behövda och belöningarna är oändliga. Vi låter Ängla Rikets välsignelser regna över er. Ni är djupt älskade.

JAG ÄR Ärkeängel Michael.

http://www.ronnastar.com/swedishOct09.htm