Kanaliserade budskap

Maitreyas återkomst

2010-02-01 14:54 #0 av: asion

Maitreyas återkomst

Alla världens religioner väntar på en ny Mästare eller Världslärare. De kristna väntar på Kristi återkomst, muslimerna på Iman Mahdi, buddhisterna på Maitreya Buddha och judarna på Messias. Men för esoteriker världen över är det en och samma person som alla väntar på: ledaren för Mästarnas andliga hierarki - Mästaren Maitreya.

 Shamballa
Enligt Benjamin Creme har Maitreya de senaste 2600 åren levat som en ljusvarelse i jordens största och viktigaste center i Himalayas, i en avsides belägen dal på 6000 meters höjd på den tibetanska sidan av gränsen mot Indien. Teosofer kallar centret Shamballa, Centret där Guds Vilja är känd. Centrets existens har bara varit känt för ett fåtal individer, för det är omöjligt för människor att se det och Mästarna, med mindre än att de själva önskar bli sedda. Maitreya är ledare för Visdomens Mästare- också kända som Hierarkin eller Det Stora Vita Brödraskapet.

En ljuskropp

Då Kristus Maitreya beslutade manifestera sig i den fysiska världen, använde Han nästan sex år åt att manifestera en kropp, som esoterikerna kallar mayavirupa. Den ser ut som en helt normal kropp av kött och blod men Maitreya behöver varken äta, dricka eller sova, och kan genom tankekraft förändra sin kropp. Det sker bl.a. när han plötsligt dyker upp ur tomma intet runt om i världen.

En livsgärning

Maitreya kom till London för tjugo år sedan med ett vanligt British Airwaysplan från Pakistan. Det var den 19 juli 1977. I hans pass står skrivet ett vanligt muslimskt namn, yrket uppges som lärare. Själv kallar han sig världslärare, och de som erkänner honom som Kristus/Maitreya Buddha / Iman Madhi / Messias kallar honom Maitreya. Ordet maitrey på sanskrit betyder vänskap.

Kenya

...
Den 11 juni 1988 uppenbarade sig Maitreya plöstligt ur tomma intet vid ett kristet bönemöte i Nairobi i Kenya. Han talade till åhörarna på perfekt swahili i femton minuter innan han försvann lika plötsligt som han kom. Redaktören för Kenya Times tog bilder. Han skrev i tidningen dagen efter: En högrest gestalt med mörka ögon och mörkt skägg, barfota, iförd vit klädnad och vit turban, stod plötsligt mitt ibland oss. Ett fantastiskt ljussken strömmade ut från hela hans gestalt......

...och på andra ställen

Därefter har han dykt upp på många ställen på jorden och talat till människor. Ett fåtal individer känner ögonblickligen igen Maitreya som Kristus eller Maitreya Buddha eller Imam Madhi eller Messias beroende på religion. Det blir tyst och stilla, när han talar. På deras eget språk uppmanar dem att skapa en civilisation, som bygger på rättvis fördelning av jordens rika resurser, ekonomisk och social rättvisa och globalt samarbete.

Världslärare

Han förklarar att han kommit som lärare för alla människor, alla religioner och alla kyrkor - och att vill inspirera oss till att förena politik och religion för att skapa en ny världsetik och därmed en ny och bättre värld.

Maitreya vill inte skapa en ny religion med lärjungar omkring sig. Han vill undervisa mänskligheten i självförverkligandets konst. De första stegen på den vägen är ärlighet i sinnet, uppriktighet i anden, och obundenhet.

Mirakler

På de ställen, Maitreya har varit, sker en lång rad oförklarliga mirakler: spontana tillfrisknanden, lysande kors manifesterar sig i fönsterrutor, nya källor bryter fram med helande vatten. De mest kända ligger i Mexiko, Tyskland och Indien - och stayer av jungfru Maria gråter tårar av blod.

 Åtskilliga hundratusentals människor jorden runt tror nu att Mästaren Kristus åter lever mitt ibland oss i Maitreyas skepnad. Men de allra flesta tvekar att säga det högt, och även medierna är mycket förtegna.

Men på ett annat ställe i London bor Benjamin Creme, som har gjort det till sin livsgärning att berätta om Maitreya. Han har aldrig själv mött Maitreya - det har jag inte känt behov av, som han säger - men han är författare till sju böcker om honom och hans budskap. Böckerna är översatta till inte mindre än tjugo språk och har sålts i hundratusentals exemplar världen över.

Mästarna kallade

Benjamin Creme föddes i en judisk familj i Glasgow för 75 år sedan. Hans andliga arbete började, då en högt respekterad medlem av Londons teosofiska sällskap kontaktade honom en kväll i november 1958 och berättade, att Mästarna försökte att komma i kontakt med honom.

-Jag blev fullständigt lamslagen, berättar han för Nyt Aspekts utsända medarbetare i London.

-Jag hade visserligen läst Helena Blavatskys och Alice A Baileys böcker och visste att Visdomens Mästare -som också kallas Hierarkin eller Det Stora Vita Brödraskapet- var ett faktum. Men jag var mitt uppe i min karriär som konstnär, var gift och far till tre barn. Inget var mig mera främmande än att själv bli indragen i arbetet med att föra ut Mästarnas budskap. Nej, det kan inte stämma. Jag har då aldrig märkt något, svarade jag. Inte desto mindre kommer budskapen till dig, därför att du är tillräckligt öppen. Än så länge är du inte i stånd att uppfatta dem, men det kommer, svarade teosofen.

Första budskapet

Och han fick rätt. Sex veckor senare, den 3 januari 1959, kom det första budskapet igenom, mitt i natten, klart och tydligt som om det var över telefonen, berättar Benjamin Creme.
Jag uppfattade en stråle av ljus eller energi, som fokuserades på mitt huvud. Min inre uppmärksamhet blev mera skärpt än någonsin tidigare. Mina egna tankar suddades ut, och i det vakuum som uppstod hörde jag budskapet: Gå till Black Friars Bridge den 18 januari kl. 21.30. Jag visste inte vad jag skulle tro. Men jag gick dit. I en bil - den enda inom synhåll - satt mannen från teosofiska sällskapet. Vi hälsade på varandra. - Det blev starten. Snart därefter hörde jag för första gången min Mästares röst. Han bad mig köpa en bandspelare, och de följande tre månaderna satt jag timme efter timme och talade in de budskap som han telepatiskt överförde till mig. Först gick det långsamt och tvekande, men efter ett år gick det fort och ledigt och fullständigt obesvärat.

Och så hände det!
Och så sent en afton sa min Mästare: Stäng av bandspelaren, och fall på knä. Vår Mästare Maitreya, har något viktigt att säga dig! - Jag lade en kudde på golvet och föll på knä. Och så hände det! En ofattbart stark energi strömmade ned genom hela min kropp, och det kändes som om hjärtat smälte av den allomfattande kärleken som överväldigade mig. - På min högra sida kunde jag se alla de viktigaste händelser som har format mänsklighetens historia, som en lång serie bilder, skikt efter skikt, tillbaka i tiden. Och samtidigt såg jag, på min vänstra sida, skikt efter skikt, de händelser, som tydligen skulle hända i framtiden. Jag såg Maitreya tala till jublande människomassor. Jag kunde se mig själv skriva och tala - det var en obeskrivlig upplevelse.

Tiden finns inte

Och plötsligt visste jag, att det är precis så som Mästarna upplever det vi kallar tid. Tiden existerar inte. Det finns bara ett evigt Nu, i form av en ständigt pågående cykel av orsak och verkan. Men den fantastiska upplevelsen var ännu inte slut. Plötsligt ljöd en stämma: Du kan spela en viktig roll i samband med min återkomst- om du själv vill.

Det var inte en bön, än mindre en befallning. Maitreya slog fast ett faktum och lät mig själv välja, som Han alltid gör. Och eftersom jag var så genomströmmad av gudomlig kärlek verkade allt möjligt i det ögonblicket. Jag kunde inte annat än att svara: Ja, vad det än är som du anser att jag kan hjälpa till med, så skall jag göra det så gott jag förmår.

De följande femton åren kom det inga budskap och Benjamin Creme kunde koncentrera sig på sitt arbete som konstnär. Han blev framgångsrik och hans familj trivdes. Men så en kväll tog hans Mästare - vars namn han inte får avslöja - kontakt med honom igen. Det blev inledningen till det nuvarande samarbetet, där de två står i telepatisk kontakt med varandra tjugo timmar om dygnet.

Allt vad jag hör, ser och tänker, uppfattar min Mästare. När jag en gång frågade honom, om det inte var en belastning för honom, svarade han illmarigt: Det är min karma. Då vi (Mästarna, red anm.) skulle besluta om vem av oss som skulle träna dig, drog vi lott. Jag drog det kortaste strået.

 Kyrkornas motstånd
-Mitt arbete är att skapa hopp och förväntan och berätta för människor att Maitreya är här och är beredd att träda fram för att hjälpa oss, när och om vi önskar det. Men vi är tvungna att aktivt besluta om att samarbeta med honom och med varandra, innan han kan göra det, säger Benjamin Creme.

Maitreya har lovat att framträda på alla världens TV-kanaler och tala telepatiskt till alla människor samtidigt - också de, som inte ser på TV i det ögonblicket. Men det förutsätter, att alla de största TV- stationerna i världen beslutar att ge honom sändningstid samtidigt, och det har ännu inte skett.

Många deltar i arbetet

Benjamin Creme gör en paus, innan han tillägger: Många, många tusen människor världen över är redan igång med att bana väg för Maitreyas nya världsordning medvetet eller omedvetet. Verksamhet på gräsrotsnivå, den ökade uppmärksamheten på vår miljö, ekologi och etik, är några av tecknen. Men de ortodoxa kyrkorna - av alla trosriktningar, inte minst den kristna - har tydligen inte mottagit budskapet om Kristi återkomst med någon större entusiasm. Tvärtemot avråder de med kraft sina medlemmar att tro på Maitreya/Kristus. Några kallar honom rent av anti-Krist.

Benjamin Creme ler sitt blida leende och fortsätter: -Ja, det är många som är rädda för att bli utskrattade, om de öppet ställer sig upp och säger, att de tror på honom. Men jag gör bara som Maitreya säger: "Ert sinne, själ och kropp är Guds Tempel, där självet förverkligar sitt högsta väsen. Vill ni lära känna mig, skall ni vara ärliga i sinnet, uppriktiga i anden, och praktisera obundenhet - speciellt till pengar och ägande. Det är den beska medicin, som kan bota er värld."

Utan att vi delar med oss ingen rättvisa. Utan rättvisa ingen fred. Utan fred ingen framtid.

 Förutsägelser
För att hjälpa oss att förstå vilken väg som är bäst att gå ger Maitreya oss en jämn ström av tecken och budskap. "Den som söker tecken på min återkomst kommer att finna dem." Maitreya kommer att arbeta intensivt med att skapa ett genombrott i världens internationella relationer, skrev Benjamin Creme i Share International redan 1977.

Mindre än en månad därefter kom genombrottet i det politiska mötet mellan USA och Sovjetunionen, följt av nedrustningsavtalen i december- något som ingen tidigare trott varit möjligt.

I juni 1988 skrev Benjamin Creme: Palestinierna kommer att få sitt eget land. Och det skedde som bekant samma år. Konfrontation kommer att ändras till samarbete mellan svarta och vita ledare i Sydafrika... Nelson Mandela kommer att friges. När detta inträffade kom det som en överraskning för hela världen.

Benjamin Creme ler: - Maitreya har haft en hel rad möten med världens ledare alltsedan 1988. Några möter honom personligen, men de flesta möter honom i sina drömmar och vaknar upp med helt nya tankar och ideer, som ofta förvånar deras medarbetare och resten av världen, men som de genomför utan att tveka. Det är faktiskt bara en av Maitreyas många förutsägelser som ännu inte har inträffat. Han förutspådde 1988 en världsomfattande ekonomisk kris, som skulle få alla världens fondbörser att kollapsa. Den skulle börja i Japan.

Maitreya menar att det därefter blir FN:s uppgift att bygga en ny och bättre värld. FN:s ledning kommer att bytas ut - nya, unga krafter kommer att få makten - och de kommer att ta ansvaret för att förse alla jordens människor med mat, husrum, sjukvård och utbildning. En ny social medvetenhet kommer att födas. Men det har sitt pris.

-Vi blir helt enkelt tvungna att prioritera på ett annat sätt, förklarar Benjamin Creme.

Vi i de rika länderna måste sluta med vår överkonsumtion, så att de fattiga länderna kan fåvad de behöver. I gengäld får vi en värld utan krig. De fria marknadskrafterna skapar inte frihet. Tvärtom leder de oundvikligen till girighet, egoism och direkt ondska: miljoner människor svälter ihjäl i en värld av överflöd.

 Meditationsgrupper
Benjamin Cremes arbete har de senaste åren inspirerat till bildandet av hundratals transmissions-meditationsgrupper världen över. Deltagarna fungerar som ett slags transformatorer för att förmedla andlig energi från Mästarna till mänskligheten. Detta tjänande går naturligtvis hand i hand med en personlig utveckling. Det finns grupper i de flesta europeiska länder, i Afrika, Australien, Nord- och Sydamerika och Asien. Här i Norden finns Share Norge och Share Sverige.

Ljuskors - ett exempel bland många
Januari 1996. Vi befinner oss utanför den lilla baptistkyrkan i Knoxville, Tennessee. Från vart och ett av kyrkans fem fönster kunde man se ett stort och vackert ljuskors. Kyrkan tycktes nästan stå i lågor. Kyrkans präst Joe Bullard berättar att strax innan han blev präst där, hade han sett ett fantastiskt ljus kring den lilla kyrkan. Några dagar senare hade han för första gången sett ljuskorsen tillsammans med flera andra i församlingen. Man kan se korsen både på kvällen och på dagen. De är 10 meter höga och ser ut som om de står ca 30 m från kyrkan. De lyser med en kraftig rödgul färg. På sommaren kan man se en vacker trappa från marken upp till en av korsets armar. På vintern lyser korsen så kraftigt på dagen att människor måste ha solglasögon på sig för att uthärda anblicken. Baptistkyrkan öppnades trots motstånd från några medlemmar för allmänheten.

Tre ljusvarelser
Och en dag fick kyrkans medlemmar se tre gestalter- en lång man i turban, åtföljd av två något otydligare män gå genom kyrkan, inte bara en utan tre gånger. Händelsen läckte ut. Buddy Piper, som de senaste åren medverkat till att sprida kunskap om de olika tecken som visar på Maitreyas närvaro i världen. speciellt de ljuskors som ofta förekommit i badrumsfönster, kontaktade media.

Han mötte först stort motstånd. Det blev bara ett radioprogram i april, då prästen kunde berätta att 29 000 besökande nu hade sett de lysande korsen och att åtskilliga mirakler hade inträffat.

Det första skedde en kväll med 1 200 besökande. En blind man rusade plötsligt upp och ropade att han kunde se igen, lämnade käppen och de mörka glasögonen och rusade ut ur kyrkan, medan hans två medhjälpare försökte hålla jämna steg med honom.

Babyänglar
Senare deltog Buddy Piper och prästen i åtskilliga lokala TV- och radiosändningar. Glada barn och vuxna berättade ivrigt: När ljuset är rätt kan man genom fönstret se babyänglar ligga i gräset utanför. Ibland kan ett barn ses i fönsterrutan. Det försvinner om man rör vid det. Man kan se fotspåren i glasrutan. Enligt kvinnan som städar kyrkan kan fotspåren inte tvättas bort.

En dam med starka glasögon besökte kyrkan. Plötsligt miste hon synen för ett ögonblick. Dagen därpå kunde hon för första gången på tjugo år läsa utan glasögon igen.

Döva barn hör
En kvinna med två dövstumma barn träffade en lång man med ett underbart leende utanför affären. Han sade att barnen skulle komma att höra igen, och att de skulle besöka kyrkan. Barnen tecknade till mamman att det var en ängel. De besökte kyrkan flera gånger, och barnen hörde efterhand tillräckligt bra för att bli frustrerade över att de inte kunde höra allt.

Bara ett halvår efter korsens uppdykande hade Copper Ridge baptistkyrka haft över 35 000 besökare från av trosriktningar - inklusive icke troende. Alla har sett de lysande korsen och många har upplevt helande till kropp och själ.

Anmäl
2010-02-01 16:11 #1 av: Hukanson

Tack för ett inlägg av mycket hög kvalitet , det var upplysande och hoppfullt.

Det finns alltså vittnesmål om att Herren Mitreya uppenbarar sig i denna världens sociala omständigheter som en pakistansk lärare (1977) och som en bönepredikant i Nairobi (1988) . De senaste tjugo åren har han tillskrivits ett otal helandemirakler över hela jorden .

Benjamin Creme är en britt som Herren Maitreya kontaktade 1959 och sedan 1988 fått mycket information att skriva böcker för att föra ut budskapen , vägledningen, som Herren vill ge de sina som fortfar att lyssna och lyda sin Mästare och Herre.

Här tycker jag det är viktigt att komma ihåg Martinus som också var en kanal för Kristusmedvetande redan på 1930-1960 talet.

Vi kan också nämna japanen Kotama Okada och koreanen pastor Moon som exempel på att Herren Maitreya låter sitt ansikte lysa över oss.

Jag minns att det var många i Stockholm omkring 1980-90 som vittnade om helandemirakel och att en ny tid hade inträtt. Hur många sådana föreläsningar och kurser har inte hållits i Sverige de senaste 40 åren ?

Frågan uppstår ändå, hur lever vi bra i en ny tid ?

Vad som är gemensamt i undervisningen är vårt behov av ljus , helande och acceptans av vår andliga hemvist och verklighet. Att förena kärlek och kollektiv samlevnad.

Här tänker jag på Summit Lighthouse som har gjort så mycket för att ge världen en metod att komma ljuset närmare även i ord och undervisning.

Vad är ljus? Det är främst det andliga ljus , upplevs som ett slags solljus, som omger människan kvaliteer. Det kan också sägs vara två människor som relaterar till varandra utifrån högre kvaliteter. Det kan också vara en andlig/kroppslig praktik sk okiyome.

Minns att det gavs många vittnesmål på 1980-talet om helande och tron på den nya tidens inträdande. Den pionjärtiden är förbi nu men antalet helanden och mirakler ökar och det beror inte på människor att det är så. Det finns en Orsak bakom detta och orsaken stavas Herren Maitreya.

 

 

Oneness can not be divided.

Anmäl
2010-02-02 01:06 #2 av: [GunillaR]

Är inte tiden kommen då vi först och främst inte behöver religionerna och inte heller överhögheterna från religionerna?

Är inte tiden kommen då vi kan se vår egen mästare i oss själva?

Är inte tiden kommer då vi måste gå in i oss själva och finna vägen där, istället för att hela tiden förlita oss till någon yttre person ska komma och visa vägen?

Var och en av oss blir mer och mer medvetna om vad som sker och denna medvetenhet ökar och eskalerar väldigt mycket nu fram till 2012.

Folk ser ljussken, glitter, färger, orber och upplever då och då någonting som berör ens inre - kanske även en så stor glädje och kärlek att orden inte räcker till - när hjärtat öppnas.

Att känna sitt hjärta öppnas är som en kosmisk orgasm!

 

Anmäl
2010-02-05 02:20 #3 av: [budewabo]

#2

WORD!

Anmäl
2010-02-05 13:47 #4 av: [GunillaR]

# 3 - Vad menar du?

Anmäl
2010-02-05 21:04 #5 av: [budewabo]

#2 #4

Word = Bra sagt!

Anmäl
2010-02-05 22:13 #6 av: [GunillaR]

# 5 - En tacker Glad

Anmäl