Kanaliserade budskap

Kanaliseringar via Kris-Won och Susanne Ward

2010-08-23 12:35 #0 av: Amon

Tänkte att öppna en tråd här med nya kanaliseringar genom Kris-Won och Matthew Ward genom sin mor Susanne Ward. (Om det är ok) Båda finns att hitta på sidan:  http://www.st-germain.se/

På illuminati iFokus lägger jag regelbundet in nya kanaliseringar genom Sheldan Nidle och SaLuSa.

Jag uppmanar alla att noggrant studera dem - och själva bedöma vad ni kan ta till er och lämna resten därhän. Som med all ny information - både kanaliserad och annan - så är det mycket viktigt att inte svälja allt med hull och hår - utan att själv bilda sej en uppfattning av vad som käns rätt!

Med detta sagt - och att ha med sej i bakfickan - så är det fritt fram att njuta av dessa underbara meddelanden!

6 augusti, 2010
Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Såsom var och en kan se, har många händelser inträffat under de senaste veckorna. Dessa händelser talar om för oss, att vi lever under en period med stor förändring och man börjar kunna se konturen av hur världen kommer att se ut inom en mycket nära framtid, med nya framsteg inom teknologi, nya framsteg inom medicin, nya energiformer för att driva maskiner och en ny inriktning på hur vi bör uppföra oss i livet. Av det som beskrivs ovan är den sista den allra viktigaste förändringen. För även om mer utvecklade civilisationer lär er att följa vissa riktlinjer, kommer det helt att bero på er framtida attityd och er villighet att samarbeta med varandra när världen ska styras på ett nytt sätt, så att Planeten Jorden verkligen förändras mot den nya visionen hos den mänsklighet som befolkar Henne; antingen befolkningen räknas till de nästan 6,5 miljarderna invånarna som existerar för närvarande eller de invånare som befolkar planeten efter raden av geofysiska förändringar, vilka gradvis kommer att trigga igång i större eller mindre grad under de kommande månaderna.

Vi ber er att behålla lugnet i era hemländer, så att ni inte förlorar tillit eller känner er oskyddade, när ni ser vad som händer i världen. Vi har vid flera tillfällen redan varnat er, att på grund av förändringarna i världen kommer många modifieringar att krävas av Moder Natur, och många själar kommer att lämna sina kroppar under processen. Men ingenting kommer att ske oavsiktligt eller av en tillfällighet, eftersom absolut ingenting i Universum sker av en slump. Det existerar högre intelligenser, som är verkliga förlängningar av Skaparen, vilka tar alla faktorer med i beräkningen. De överväger ständigt vilka som är de bästa lösningarna inom ett oändligt antal möjligheter för Sfärernas öde (inte bara Jordens). Emellertid har den här lilla blå planetens öde en dominerande betydelse och ett enormt inflytande på ödet hos många andra sfärer i det lokala Universat och även bortom det. Inte undra på då, att ni i dessa dagar besöks av mängder av livsformer från det skapade Universats alla hörn. Det är en mycket viktig uppgift för alla att hålla sig stilla och lugna i ljuset av vad som än händer. Vet att allting ÄR och KOMMER ATT VARA till det bästa för hela mänskligheten och alla de levande varelser som befolkar Gaia. Sublima intelligenser kommer att ombesörja att ni befinner er på rätt plats vid rätt tid. Var ni än befinner er, bör ni hjälpa till efter bästa förmåga, antingen fysiskt eller genom bön, genom att recitera mantra (kraft genom ord eller fraser), genom att sjunga lovsånger till det Gudomliga eller genom att meditera i tystnad och gå in i er själva, där ni kan finna all sanning. Var och en känner hur han bäst kan hjälpa till och på vilket sätt.

Planeten Jordens förändring kommer definitivt att bli en förändring som leds av oss alla, ni utifrån er villighet att hjälpa till att förändra planeten till det bättre, och vi genom att sätta in alla våra resurser för att hjälpa er att uppnå detta.

Vi har hört det ångestfyllda skriket från era hjärtan, att ni bönfaller om vår hjälp till den värld där ni lever, att den inte bara ska omvandlas till en värld fri från krig, hunger och sjukdomar, utan till en miljö som ni, såsom Guds älskade och skyddade väsen förtjänar. Och vi vill göra vår del, eftersom det är nödvändigt, att var och en av oss bidrar med sin unika och ovärderliga del i ett globalt puzzel, som ska passas ihop med matematisk precision.

Vi kommer aldrig att överge er, var inte rädda för det. Otaliga människor, både fysiska och icke fysiska, stödjer er i den här processen med planetens förnyelse. De kommer att följa med er, genom att ta er i hand och viska i ert öra: "Räds inte, min broder, räds inte min syster, därför en ljus framtid håller på att träda in i ditt liv, vilken äntligen kommer att uppnå balans och harmoni bland alla varelser."

Vi kommer genom våra kanaler och kontakter att ständigt påminna er om, att det här evolutionära språnget i er utveckling inte är en dröm, utan någonting som händer nu, just i det här ögonblicket. Och så kommer det att vara tills den dagen kommer, som ni alla ser fram emot (vi vet så väl), då vi öppet kan undervisa alla om det som kommer att hjälpa er att bryta de kedjor som binder er, - kedjor som hindrar er från att se den vackra verklighet som är människan, Universum och Gud.

Vi finns hos er, på ett sätt närmare och mer personligt än ni kan föreställa er. Om ni bara visste! Men allt sker i rättan tid, - att äta alltför mycket från tallriken kan ge er matsmältningsbesvär!

Ta emot all vår Kärlek och vårt ständiga partnerskap. Vet att allt är väl och förankrat i rättan tid för dig och på sin rätta plats i rymden.

Frid och Kärlek.

Källa: Kommendör Sohin

Kanal: Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga

Anmäl
2010-08-23 12:37 #1 av: Amon

11 augusti, 2010
Kära Ni,

Fastän era vägar ibland är svåra och fulla med tvivel, prövningar och ibland förvirring ska ingen av er tvivla på att ni följs på er väg, - ingen gör den i ensamhet och isolering. Nej, ni åtföljs av oss som vakar över er, så ni följer den rätta vägen utan att avvika från er färdväg, - den väg som tar er till Varandets högsta visdom.

Kärleken vi har till er, ni kära, kan inte uttryckas i ord. Vi, Visdomens och Kärlekens Mästare, är redo att gå igenom vilka uppoffringar som helst, hur svåra och smärtsamma de än må vara, för att hjälpa alla dem som vill bli hjälpta, och omedelbart och skickligt leda dem igenom den kortaste och snabbaste vägen till Frälsning. En stor sorg kommer över oss när de mänskliga varelser som vi vill hjälpa förblir döva för våra råd och rekommendationer. Vi tvingas se hur de gör misstag och felar på sin väg och många gånger gör det som de inte borde göra. De fullföljer inte den uppgift som de kom hit för att göra i den här inkarnationen, när de iklädde sig sin köttsliga kropp.

Det är normalt att det finns de, som inte är redo att följa Andens sublima och majestätiska väg därför att de fortfarande är unga själar, som följer ett liv i materialism och söker njutning och världsliga nöjen. Men för de som är äldre själar, vilka borde vara engagerade i nobla och humanitära saker och hjälpa sina medmänniskor, för dem är det mycket tråkigt. Det gör en besviken när man ser att de på grund av triviala orsaker såsom lättja, jordisk bekvämlighet eller för att söka berömmelse och personligt erkännande avstår från den lysande mission som det var deras öde att fullfölja.

Om du, som nu läser dessa rader, är en av dessa utvalda män och kvinnor, utvald av Själva Den Gudomlige att förena dig med Ljusarbetarnas nätverk, välkomnar vi dig både en och tusen gånger. Du är redo att erbjuda glädje, tillit och tröst till så många, många själar i nöd, vilket kommer att behövas under kommande tider.

Välsignad är du, broder och syster, men vi vill inte att du ska känna dig tvingad att göra det som en plikt, - inte heller som en slags framtvingad och tom uppoffring -, utan vi vill att du ska göra det utifrån glädjen, entusiasmen och tillfredställelsen i att se hur dina ansträngningar har hjälpt dina bröder och systrar, vilka fått den hjälp de behövde.

Ja, må den Gudomlige Gudens Ljus lysa upp och förhärliga alla som använder sin lediga tid efter arbetet och som också i sitt arbete bidrar till Ljusets utbredning till frid och Kärlek i hjärtat hos alla de själar som kommer att må bra av det.

Jag välsignar dig och ber dig att med ödmjukhet och i broderskap tjäna alla dem som ber dig om hjälp, - den hjälp som du ger dem, även när dessa personer antingen på grund av blyghet eller av stolthet inte vågar be dig om det. Erbjud din hjälp även innan de ber dig om den och Himlen kommer att belöna dig med sina välsignelser.

Vi är alla tillsammans i den här uppgiften därför att Vi Är i sanning Ett.

Med Kärlek,

Din broder som älskar dig.

Mästaren Kuthumi

Kanal: Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga

Anmäl
2010-08-23 12:38 #2 av: Amon

Matthew Ward, 13 augusti, 2010
Detta är Matthew, med älskvärda hälsningar från alla själar vid denna station. Jag börjar med ett personligt meddelande angående uppehållet med dessa meddelanden. Min mors energi och tid var riktade mot att ta hand om Bob under de sista stadierna av hans sjukdom, och efter hans övergång behövde hon tid för att återhämta sig. Båda dessa själar, som är mig så kära, mår bra.

Nu så finns det många innevånare på Jorden som ser er värld varande mer turbulent än någonsin. Krigen fortsätter, och så gör också fattigdomen, korruptionen, förtrycket och andra sjukdomar, så det är förståeligt att folk som länge har levt under sådana förhållanden ofta känner det hopplöst. Ni vet att förändringar av en oöverträffad magnitud är på gång, men ni kan trots detta också stöta på upprörande känslor, kanske depression, missnöjdhet, oberättigad otålighet eller fysisk obekvämhet. Ni kanske känner er otåliga, "roderlösa", flytande utan klara mål och riktning, eller känner att inget av betydelse händer i era liv, eller ens någonstans på Jorden.

Det kan vara därför att världens transformation har kommit så långt att många har en eller annan av dessa tankar - som ett mikrokosmos av Jorden så berörs ni naturligt utav magnituden av förändringar som hon undergår. Allt i er värld går allt snabbare och det finns ofta ökningar i vibrationsnivån längs Jordens väg - ni kanske fortfarande justerar in er till den senaste nya nivån, medan hon går vidare till nästa. Vibrationerna i de energiplan som er planet har uppnått gör att det blir svårare än tidigare att hålla balans i kroppen, sinnet och själen. När ni är i ett tillstånd av obalans så drabbas eller stoppas ert energiflöde, vilket orsaker ert elektromagnetiska system att sluta att fungera och att producera olika upprörande fysiska, mentala och emotionella känslor.

En annan effekt av de högre vibrationerna är en inre känsla av upprördhet med personliga situationer. Individer som följer sin inre intuitiva känsla och flyttar, byter arbete eller relationer mår betydligt bättre än de som motsätter sig guidandet på en själsnivå för att komma på rätt spår med karmiska erfarenheter som har valts för att fullborda livet i tredje densitet.

Vibrationerna förstorar också mänskliga drag och uppförande, vilket gör "bra" bättre och "dåligt" värre. Generösa människor delar med sig tills att skåpet är tomt och de med stora hjärtan tjänar var helst det behövs. Giriga personer tillskansar sig mer och mer och ger intet, och hjärtlösa personer skapar problem åt andra. När detta spelas ut på scenen uti världen så gör personer utav ljuset stora spirituella framgångar och ljusaktiviteter expanderar kontinuerligt i omfång och positiva resultat. Människor vars attribut och handlingar är utav mörkret går spirituellt tillbaka och deras intentioner och ansträngningar går huller om buller och till slut till meningslöshet. Att ha att göra med individer i den senare gruppen kan i högsta grad vara stressande då er kropps ljusenergi motsätter sig deras. En annan möjlig källa för anomala känningar och uppförande är Jordens väg mot Upplyftningen, vilket placerar henne tillsammans med andra planeter och Solen. Även om positionerna av de andra planeterna alltid har påverkat Jordens invånare så är skillnaden nu hennes snabba och stadiga kurs ut ur tredje densitet. Inte bara era känslor, utan också andras attityder och reaktioner som förefaller att vara irrande, oansvariga eller chockande kan delvis förklaras utav himmelskt inflytande.

Ökandet av den geofysiska aktiviteten är en annan potentiell källa för stressande känslor eftersom era kroppar påverkas av Jordens chockvågor. Något annat att beakta här är att jordbävningar, vulkanutbrott, vilda stormar och översvämningar bidrar till att reducera negativiteten som orsakade att planeten gick in i en spiral nedåt, och för upp till ungefär 70 år sedan hade negativiteten sett till att planeten förblev i tredje densitet under årtusenden. Mildrandet av negativiteten har också en effekt på kroppen.

Låt oss ta ett sidospår och svara på en passande fråga: Hur mycket drastiskt väder och jordbävningar och andra "naturliga" katastrofer är mänskligt betingade? Det skulle inte vara en stor överdrift och säga "alla". Precis som i naturen så kan till exempel en teknologiskt skapad jordbävning inte bara ha en lokal effekt - energin som släpps lös initierar aktivitet i liknande sårbara områden runt omkring klotet och dessa utlöser än mer omvälvning. Det är samma sak med moln och vindar. Moder Jord vet dock hur hon kan ta en paus så att hennes land och vatten och himmel kan sätta till sig och hon kan återfå balansen, och hon skonar områden som var menade att vara säkra. De som manipulerar ert väder och genererar geofysiska katastrofer bryr sig inte om helande pausar för Jorden eller undantag för destruktionen, dödsfallen och lidandet.

Låt oss återgå till de möjliga orsakerna till otrevliga symptom som ni kanske upplever och vi vill erbjuda praktiska förslag för att lindra dess effekter och långvarighet. Trötthet är aldrig er vän - se till att ni får tillräckligt med vila och sömn. Att dricka mycket rent vatten hjälper så att energin flödar mjukare igenom er kropp och låter ert elektromagnetiska system fungera bättre. Fysiska och mentala övningar, meditation, ensamhet, vara i Naturen, positivt tänkande, kreativa projekt, melodiös musik - är alla hjälpmedel för att balansera er energi.

Era kroppar behöver ljusfylld mat för att ha ett starkt immunförsvar, ät mer färsk frukt och grönsaker och mindre med kött och socker. Olagliga och syntetiska droger, kemikalier receptbelagda mediciner och alkohol är inte bara barriärer mot att adsorbera ljus, de förvärrar tillståndet som ni vill åtgärda och kan åstadkomma nya typer av sjukdomar. Gör allt för att undvika eller avvärja tärande sammankomster - energin som dessa skapar är formidabla förhinder till att uppnå balans och välmående. Om, trots användandet av dessa förslag och andra metoder som vanligtvis fungerar bra för er, era symptom blir allt värre och ihållande ta då kontakt med pålitlig sjukvård.

Nu så, med den kombinationen av denna rad av varierande energi inflytanden, den uppenbara tumulten i er värld och ovetande om djupgående förändringar som tar form, så är det inte underligt att en del tror att världens slut är här och andra tolkar December 2012, när Maya kalendern tar slut, på liknande sätt. Båda uppfattningarna är fel, men en sluttid kommer i själva verket - längsmed Jordens väg mot upplyftning in i eran av den Gyllene Åldern så kommer all form av mörker på planeten att ta slut.

Det finns många frågor och missförstånd angående upplyftningen, vilka kommer med Jorden, vad händer med folk som inte gör det, och vad kan förväntas i de högre densiteterna. För det första så har upplyftningen inget alls att göra med hänryckning inom religion, så var vänliga att inte försöka att passa in detta koncept inom den universella sanningen. Upplyftningen är processen under vilken Jorden lämnar tredje densitet och förs igenom den fjärde in i den femte. Även om denna förflyttning är in i olika med plan med allt högre energi, och inte i allt högre höjd som till exempel att klättra uppför en stege eller ett berg, så kan en själs tillväxt i medvetenhet och spirituell klarhet tänkas på som uppåt, därför är upplyftning den mest beskrivande termen för detta avancerande.

I det tidlösa kontinuumet kan inte början eller slutet på Jordens upplyftning bli daterat - man skulle kunna säga att båda tidpunkterna har varit kända sedan urminnes tider. I linjär tid så påbörjades upplyftningsprocessen under de sista åren av 1930 talet, när hemskheterna som länge hade utförts av mänskligheten mot varandra nådde nya höjder och gjorde nästan slut på Jorden ljus, som är livskraften för hennes planetkropp och kropparna av alla hennes invånare.

Hennes rop på hjälp gick ut i universum och Gud gav omedelbart tillstånd åt en myriad av spirituellt avancerade civilisationer för dem att ge svar genom att sända sitt eget enorma ljus in i Jordens kropp. Den massiva infusionen av ljus från dessa avlägsna källor stabiliserade hennes omlopp och gjorde det möjligt för henne att rycka sig loss från negativitetens strypgrepp, och börja lyftas ut ur djup tredje densitet och fortsätta mot hennes slutgiltiga destination i femte densiteten. Hennes själ kom från detta höga plan och den förblev där under de tusentals år då hennes kropp gick in i en nedåt gående spiral när som mer och mer mänskligt och djurblod förspilldes och miljön skövlades.

Upplyftningen är möjlig för alla som har absorberat ljuset, och själarna som gör sällskap med Jorden gör så i sina fysiska kroppar. Om kropparna saknar inre organ eller lämmar eller har fysiska, emotionella eller mentala rubbningar så kommer de att läkas och alla delar som saknas kommer att återställas tills att kropparna är perfekta och den mentala och emotionella hälsan är sund. I den fjärde densiteten så kommer kropparna hos en åldrad person att bli ungdomliga och leva hälsosamt mycket längre än er nuvarande livslängd, och livslängderna i femte densiteten kan vara tio gånger eller mer än er nuvarande.

Det finns ingen domstol eller godtyckligt val av vilka människor som kan upphöjas och vilka som inte kan - det är helt och hållet en fråga om vetenskap och själens eget val. Ljuset förändrar tredje densitetens kolbaserade cellstruktur till en kristallin form som låter kropparna överleva i de högre dimensionerna, eller vibrationerna, av fjärde densitet och högre. Det är därför som personer som väljer att leva i ljuset kan upphöjas med Jorden och de som håller fast vid sina mörka sätt inte kan.

Efter en tid i andlighet, så kommer själar inom den senare gruppen att inkarnera i en värld som motsvarar deras energi registrering under dess tid på Jorden och får mer möjligheter att "se Ljuset".

Inte alla personer fyllda med ljus kommer att gå hela vägen till den Gyllene Åldern - det beror på livslängdsklausulen i deras själakontrakt. Innan de föddes så valde många av dagens befolkning att återgå till andligt liv innan Jorden när denna era, och bland dem finns högt utvecklade själar vars ljus är lika starkt som solen mitt på dagen. De som kom från högre civilisationer för att assistera Jorden på ett speciellt sätt under hennes upplyftning kan snabbt gå igenom Nirvana på deras väg till andlig värld av högre densitet, det mest sannolika är den som tjänar deras ursprungliga hemland, eller så manifesterar de nya kroppar och inkarnerar inom andra civilisationer för att uppnå andra erfarenheter av tillväxt. Andra förblir i Nirvana ett tag, vilket förblir Jordens andliga värld och lyfts upp i tandem med planeten. Själar som har avslutat karmiska lektioner i tredje densitet kan välja ytterligare ett liv på Jorden eller förena sig med en civilisation i en annan värld av fjärde densitet.

Ett stort antal människor som har levt på gudaktigt sätt kommer att välja att inte upplyftas med Jorden efter att sanningen kommer ut då det gäller ursprunget av religioner: De utarbetades inom mörkret för att lura och kontrollera folket, och för att vara den mest särskiljande faktorn för livet på Jorden, och att uppnå rikedomar för kyrkan. Även om alla på Jorden känner till sanningen på en själsnivå, och det är val av kontrakt att medvetet komma ihåg det, så kommer många av de djupt religiösa att vara oförmögna eller ovilliga att acceptera att deras djupt rotade tro är baserad på falska lärdomar. Genom att göra så förnekar dessa individer ljuset inom sanningen, att de är gudar och gudinnor inom sig själva, och att de under all evighet inte kan separeras från Gud och alla andra själar inom detta universum. Deras nästa kontrakt innan födelsen kommer att återigen inkludera att bli medveten om den sanningen under deras nästa fysiska liv, vilket blir i en värld av tredje densitet.

Oberoende av anledningen till att en själ överger detta liv så kommer en fysisk död från vilken som helst av de många anledningar som nu existerar. Det blir ingen massbortgång för de mörkt lagda personerna när Jorden når en viss specifik vibrationsnivå, därför ljuset inom dem varierar. Och det finns inget sätt för er att se skillnaden mellan de individer med ljus som lämnar Jorden i enlighet med deras själakontrakt, de som väljer att gå bort istället för att acceptera sanningen om religioner, och personer vars kroppsliga livskraft släcks på grund av att de saknar ljuset för att överleva på den vibrationsnivån som Jorden inträdde i.

I de flesta fall så kan det ske återföreningar av själar som lever i fysiska eller andliga världar av olika densiteter. De som har utvecklats till högre densiteter kan astralt resa till en lägre densitet som har tillräckligt med ljus för att säkerställa besökarens avgång. Återföreningar är inte möjligt med själar som ingår i världar av första eller andra densitet på grund av deras livs energi nivå, där intelligens praktiskt taget inte existerar och inga minnen eller känslor existerar. Det är inte en bestraffning - det erbjuder dessa själar en ny start fri från den negativitet som de skapade och som automatiskt ledde dem till de lägsta existensnivåerna.

Oskyldigheten bland djur, som agerar från instinkt och inte från ondska, kvalificerar alla förutom en del sorter att upphöjas med Jorden. På vägen så kommer de som nu är vilda att bli tama, rovdjur blir vegetarianer, och alla kommer att leva fredligt med varandra och mänskligheten. Det finns redan tecken på vänskap mellan djurarter, till och med att mödrar av en art diar småttingar från en annan, och fall utav nyskapade band mellan vilda djur och människor. Antalet djur kommer att minska under de närmaste åren då de deras instinkt säger att de skall para sig mindre och producera färre avkomma.

Trots betoningen på den sista dagen av 2012 så finns det inte någon absolut fast datum för Jorden att vara inom fjärde densiteten. Det finns ett "himmelskt fönster" för att detta lätt kan genomföras, så att säga, men det erbjuder en grad av flexibilitet i er kalender. Och var snälla att komma ihåg att upplyftningen är en process som har pågått under cirka sju decennier, så förvänta er inte en dramatisk händelse för att införa den första dagen av den Gyllene Åldern. Den första januari, 2012, vilket ofta anses vara detta datum, kommer att skilja sig lite från dagen innan eller dagen efter. Det finns ingen sanning bakom inställningen att omedelbart innan Jordens inträde i den fjärde densiteten blir det tre dagar av mörker, eller som andra rapporterar, tre dagar av brännande sol.

Det är inte det att livet efter 2012 kommer att vara mycket det samma genom många århundraden. Precis som att livet inte har varit statiskt, utan har gjort framsteg genom många faser av utveckling, så gör också livet detta under den Gyllene Åldern. Skillnaden är att allt kommer att äga rum inom fred, harmoni och obegränsade möjligheter för att lära och utvecklas i denna härliga värld! (Meddelandet som är daterat 31 december, 2007, "Essay on 2012" ger en full beskrivning av livet under denna era.)

Den sista fasen av transformeringen från tredje densitet till fjärde kommer att ge vissa utmaningar eftersom Illuminati grupperna fortsätter att åstadkomma problemområden. Om ni följer er intuition så tar ni er igenom dessa skakiga episoder, vilka inte kan pågå så värst mycket längre i vilket fall som helst eftersom de mörka tjänarna inte kan strida med ljuset, och ljuset växer sig starkare varje dag.

Ni kommer inte medvetet ihåg att ni var ivriga att inkarnera under denna minnesrika tid på Jorden, och trots att många, många andra också ville delta så saknade de inneboende förmågor, erfarenhet och mod, vilket kvalificerade er att vara bland de utvalda. Få kan vara i framstående ledarroller, men ni alla är ledare helt enkelt genom att Vara den skinande gnistan från Gud, som ni är! Tveka inte ett ögonblick att tro att ni är kraftfulla själar vars bidrag till ljuset hjälper till att åstadkomma en triumf över mörkret - i kontinuumet så är ni redan segrande!

Nu skall vi ta upp frågor om situationer utav intresse i dagens situation. Via inbjudan från Jorden så har andra civilisationer lindrat skadan så mycket som möjligt på det marina livet och kusterna, vilket uppstod på grund av oljan i den Mexikanska Bukten; och på Jordens önskan så kommer det inte att bli någon explosion utav metangas som kunde ha spritt sjukdom och orsakat förluster av liv. Er planets förmåga att läka sig själv samt andra världars teknologi kan åtgärda eller förhindra dessa och andra typer av mänskligt orsakad destruktion, om det nu är avsiktligt eller utav slarv eller okunnighet.

Oljeutsläppet var en stor vändpunkt till Jordens fördel. Dominansen utav oljebolagen då det gäller energiproduktion har dramatiskt reducerats då efterfrågan från alternativa källor har stigit kraftigt. Snart kommer ni att se sedan länge undanhållna teknologier som kommer till användning för många ändamål, från att bota sjukdomar och avfärda föroreningar till att ge ljus, värme och bränsle för transporter.

Är du fortfarande övertygad om att USAs president Obama är en högt utvecklad och upplyst själ som kom från en annan civilisation för att leda oss in i den Gyllene Åldern? Ja, det finns ingen anledning för oss eller andra sändebud på högre stationer att tvivla på detta, men vi förstår varför en del av er gör så. Avgöranden och slutsatser kan bara göras i enlighet med informationen som ni har tillgång till. Ni har inte vår utsiktspunkt i universum eller våra informationskällor, och ni kan inte ha kunskap om alla dolda strömningar som kommer att föra in er nya värld.

Tvivel om Obamas ljusfyllda intentioner ger bara ammunition till has motståndare - det är därför som vi uppmanar er att hålla tillbaka ert dömande och att se honom och er värld i ett gyllene ljus. Negativa tankar och känslor om Obamas ledarskap reducerar hans förmåga att övertyga sin egen regering och andra ledare att handla inom ett harmoniskt samarbete för att uppnå en fredlig värld med delade tillgångar och välmående för alla. Det är inte hans misslyckande, utan snarare lagen om attraherande som är i funktion - negativitet riktat i någon riktning för bara tillbaka mer negativa situationer till Jorden. Tillsammans med vibrationer som intensifierar det bästa och värsta av mänskliga drag så producerar lagen också uppdelningar i politik, ideologier och filosofier som formar alla system och organisationer som reglerar livet i er värld. Varje sida av en fråga gräver blint ned sig i sina positioner istället för att ge sig en tum. Men miströsta inte - denna envishet att behålla nuläget och att motsätta sig alla försök till reformer är bara ett element i bilden, vars fulla utsträckning snart kommer fram.

Det gynnar fortfarande de sargade återstående mörka som kontrollerar nyhetsmedia att mycket noga följa sportevenemang eller en persons hemska dåd och ignorera den alltmer växande gräsrotsrörelsen mot självberoende, påhittighet, innovation, delandet av resurser och andra tecken på att enorma förändringar kommer i hjärtat och sinnet. Som allt annat i er värld som är av mörkts utförande så kommer hjärnkontroll via nyhetsmedia att snart vara en del av historien - alla metoder för hjärnkontroll fungerar på en låg frekvens som försvinner då ljuset fortsätter att intensifieras. Er bästa källa för ärlig information är webben, men var också medveten om den också är full av avsiktliga falskheter, oavsiktliga felaktigheter och missförstånd - var alltmer urskiljande!

Ingen av de digra situationerna som vissa analytiker och en del kanaliserade meddelanden framhäver som troliga, eller till och med oundvikliga, kommer att äga rum. Det blir inget upprepande av "9-11", inget tredje världskrig, inget kärnvapen krig i rymden, inga globala uppror på grund av matbrist, ingen översvämning av kustområdena tills att havet når bergen, ingen pandemi eller brist på dricksvatten som kommer att sätta i fara eller ta död på milliarder av liv, ingen invasion utav en mörk civilisation, ingen förstörelse av planeten som skulle kräva en massevakuering eller ett liv under jord.

Hatonn bad oss ge er detta meddelande: "Mitt arbete som ledare av kommunikation mellan Jorden och alla andra punkter i universum är tillräckligt svårt. Var vänliga och gör det inte än svårare genom att ge ut falsk information eller förutsägelser som är rena löjan. Tack".

En del inom grupper av ljusarbetar är bestörta eftersom närvaron av andra civilisationer inte officiellt har blivit erkänt och inga skepp har landat. Om vi visste när uttalandena kommer att äga rum och när skeppen landar skulle vi gladeligen berätta för er, men även våra bästa källor av denna information vet inte. Medlemmar av rymdfamiljer som lever bland er är ivriga att introducera sig själva och de tusentals på olika skepp vill vara på marken för att hjälpa er, men de måste vänta på den rätta tiden. Illuminati gruppernas avledande taktik har hållit Jordliga representanter fullt sysselsatta med olika oroligheter och omvälvningar som har förhindrat slutliga beslut om uttalanden via en TV sändning, och det kan inte bli fråga om en landning innan er säkerhet är fullt garanterad - för närvarande så kontrollerar Illuminati grupperna vapen som utgör en fara för ett stort antal, och inga chansningar kommer att tas med era liv.

Även om det finns optimistiska indikationer utav en ekonomisk återhämtning, så är alla förbättringar bara resultatet av manipulationer. Den sedan länge pågående korruptionen inom bankerna, investeringar och kommers kan inte förbli dold värst mycket längre, och inte heller kan utsugarräntorna och orättvis taxering fortsätta - Illuminati gruppernas globala ekonomiska nätverk faller oåterkalleligen samman. Ert monetära system kommer att återgå till ädelmetaller som bas till dess att ert upphöjda medvetande inte längre kräver användandet av pengar i utbyte utav tjänster och varor.

Oro då det gäller den nuvarande hemlösheten och arbetslösheten är naturlig, så även för hur det blir med trupperna som kommer hem om alla militära trupper i världen upplöses. Dessa bekymmer skulle upplösas i ett ögonblick om ni kunde se, som vi gör, freden och glädjen, harmonin och samarbetet, överflödet av livets nödvändigheter och njutandet av Jordens Gyllene Era. Inte bara så är alla själar utav ljuset genom hela universum sysselsatta med att heja på er längs med vägen mot er härliga värld, vi ser hur ni lever där!

                             _________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Anmäl
2010-09-03 01:47 #3 av: Amon

28 augusti, 2010
Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Trots de smärtsamma händelser, som sker lokalt på en del ställen på planeten, ha förståelse för att människor från världens alla nationer fortsätter med sina lokala firanden och njuter av sina familjeliv eller delar sin fritid med vänner. Och den här attityden återspeglas hos de flesta. Du kan resa till en by i Afrika, i Indien, - ja, även till Haiti efter allt som har hänt och som händer där, men inte desto mindre ser du barn fortfarande lyckligt leka på gatorna i sin by, i sin stad eller i storstaden.

Sorgerna är snart glömda och människan hämtar tillbaka sin glädje och spontanitet, därför att det är hennes sanna natur att vara lycklig. Ingen vill lida under en längre tid, och människor försöker göra varje smärta mindre långvarig och gå tillbaka till en lycklig attityd så snabbt som möjligt. Så snart hon fått harmoni och balans mellan sina felaktiga handlingar och sina osjälviska handlingar i det förflutna, sett över alla liv som hon tillbringat på den här planeten, tar den mänskliga varelsen på sig tillståndet av lycksalighet, som verkligen kännetecknar en mänsklig varelse. För hon är en skapelse från den Gudomlige Skaparen, i grund och botten gjord till Hans exakta avbild och skepnad.

Det här Handlingssättet, som gäller och är tillämpligt på alla mänskliga varelser på planeten, återfinner vi också i den tid som vi nu lever i, - i övergången till Ljusets Nya Tidsålder. När en människa eller ett djur efter en viss inkubationstid blir sjuk, kommer en liten kris innan kroppen fördriver sjukdomen och återhämtar sin hälsa och sitt välbefinnande igen.

Den här situationen sker också i Gaia, i er älskade Planet Jorden, som också är en intelligent levande organism.

Så innan den här Planetariska Varelsen, som ger er skydd, gör sig av med den "sjukdom" som hon har, en sjukdom som är ett resultat av hennes cellers (de mänskliga varelsernas) felaktiga användning av hennes energier och material, är det nödvändigt att hon först går igenom ett mellantillstånd. Under detta kortvariga mellantillstånd frigör sig Gaia från de få cancerceller som hindrar hennes kropp från att vara en frisk kropp. För att detta faktum ska äga rum, måste en del celler avyttras från Gaias kropp, så att andra celler ska kunna njuta av en hälsosam framtid, fullvärdig och lycklig. Men om du noga tittar efter, så finns det många fler goda och fredliga människor i världen än gemena och onda. Därför kommer den stora majoriteten av er att fortsätta leva era liv såsom förkroppsligade väsen på den här planeten. Bara ett mindre antal människor kommer att lämna sina kroppar för att ikläda sig andra kroppar, men på andra planeter som befinner sig en bra bit efter i utveckling i jämförelse med Gaia.

Jorden, den värld som Gaia är värd för, är en mycket speciell planet. Den har stor betydelse för planeterna i ert Lokala Universum. (Av två tvingande orsaker och till min stora ledsnad tvingas jag avbryta kommunikationen med Sohin. Efter en kort paus och efter att ha bett Sohin om förlåtelse, försöker jag att åter etablera telepatisk kontakt med honom.)

Jag ser att människor är bekymrade över, om de kommer att bli en av dem som kommer att dö (jag föredrar att använda termen "lägga av kroppen") eller om de kommer att fortsätta sin resa på Jorden. Men tro mig, de som lämnar sin fysiska kropp kommer inte att dö, utan kommer att fortsätta sin utveckling på mindre planeter. Så det finns ingenting att vara rädd för. Andens liv upphör aldrig och ni har fortfarande många liv att leva på den här eller på andra avancerade planeter, såvida ni väljer att inte förkroppsliga er mer och etablera era hem på mer subtila planeter, där man inte behöver omge sig själv med en köttslig kropp.

Bekymra dig inte om vad din framtid innehåller, därför ditt öde är redan förutbestämt, antingen du bekymrar dig om det eller inte. Vad du kan vara säker på, är att din framtid kommer att innehålla det som är bäst för dig med hänsyn till din själs utveckling, vilken kommer att fortsätta mot ett tillstånd av Perfektion, vilket är Zenit, - alla själars slutliga tillstånd.

Lev lyckligt och gläds med oss i dessa övergångstider för Jorden till den Nya Varelse, som hon snart kommer att bli, och tillsammans med henne, även alla ni.

Frid och Kärlek

Källa: Commander Sohin

Kanal: Kris-Won  

Översättare: Inga och Cagga  www.st-germain.se

 

Anmäl
2010-09-05 01:32 #4 av: Amon

2 september, 2010
Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

September öppnar sina dörrar, även om oktober kommer att bli den månad under vilken många stora saker kommer att hända i er värld. Vi går ut med detta till er på förhand, därför att på det här sättet kan människor som känner tvivel inför trovärdigheten i våra budskap, få starkare bevis på att den information som vi överför till er är äkta.

Oktober kommer att bli en månad med stor aktivitet, en mycket "körig" månad - som ni skulle säga - och den kommer att vara en förberedelse inför den följande månaden, november, som också kommer att bli av speciell betydelse, för under november månad kommer nya och kraftiga vågor av kosmisk energi att komma fram till er planet. Deras påverkan på Jordens yta kommer att hjälpa till att öppna upp fler sinnen och ytterligare öppna redan öppna sinnen för vårt välgörande inflytande, vårt och det Vita Brödraskapets inflytande på planeten, vars Mästare gör ett utomordentlig välgörande arbete med den mänskliga rasens evolutionsprocess i dessa aktuella tider.

Den Galaktiska Federationen förenar sina krafter med Mästarna inom det Vita Brödraskapet, denna rena och urgamla hierarki, som ständigt strävar efter att besegra mörkret, - inte genom att slåss mot det, eftersom det skulle vara absurt och värdelöst (och det vet de om), utan deras agerande koncentreras till att understödja och öka Ljuset utifrån, och speciellt inom alla inkarnerade mänskliga varelsers medvetande. Det förenade agerandet från båda sidor har blivit en så kraftig astral, klar och tydlig kraft, att den tränger in de bakåtsträvande krafterna i ett hörn och gör att de snabbt drar sig tillbaka mer och mer. Det är en verklig strid som pågår mellan gott och ont för att rycka upp det onda med rötterna från Jordens yta, om inte för alltid så åtminstone för en lång tid framöver.

Under denna pågående strid mellan dessa två motstridiga krafter, vars ytterligheter vidrör varandra men trots detta är kännetecken på Polaritetens Lag, får Ljusets styrkor hjälp av civilisationer från olika platser i det här lokala universat. Hjälpen kommer från den sublima närvaron av de visa bröderna från Plejaderna, vilka är som era föräldrar vad gäller ert ursprung, från de mäktiga bröderna från Orion, som är krigare utan dess like, från bröderna från Andromeda, en mycket gammal och rik släktlinje med kvaliteter och från de ljuvliga och kärleksfulla bröderna från Sirius, och från ytterligare några.

Vi har alla ett flertal karaktärsdrag och man kan inte säga att bröderna från en konstellation är de enda som äger just de eller de egenskaperna. Men sanningen är, att varje civilisation utmärker sig i huvudsak genom en eller två aspekter som visas mer hos dem än inom resten av brödrakulturerna.

Det är så, käre broder från detta lilla och vackra land i Centraleuropa*, att de från Plejaderna arbetar sida vid sida med dem från Orion, liksom också med dem från Sirius. Vi delar på mycket alldagligt arbete och faktiskt delar de här civilisationerna också på ett stort antal gemensamma uppdrag.

Från den här broderliga unionen och som ett resultat av det stora broderskap som binder samman våra två folk väller en mäktig kraft fram. Vid ett antal tillfällen har vi gjort stora framsteg med vårt uppdrag att hjälpa er att höja er över den tredje dimensionen och föra er fram till ett högre medvetandetillstånd på jordemänniskans evolutionsskala.

Vi lägger märke till en känsla av mycket "tunga" vibrationer hos en del av er, kanske hos många av er, ni som inte har tålamod att vänta på det ögonblick, som sakta kommer närmare, då Första Kontakt kommer att äga rum. Ni vill ha det nu! Det får oss att le, därför vi kommer ihåg oss själva för miljoner år sedan, när vi gick igenom samma svåra situation som ni går igenom nu.

På den tiden, blev också vi hjälpta av andra mera utvecklade civilisationer än vår, vilket vi kommer ihåg, trots att det hände för länge sedan. Även vid det tillfället bad våra Äldre Bröder oss att vara tålmodiga och aktivt samarbeta med dem utan att förlora en mycket rekommendabel och berömvärd dygd, tålamod, tillsammans med en annan stor dygd, uthållighet.

Tålamod tillsammans med uthållighet kan göra underverk. Vi uppmanar er att utveckla båda och göra dem till ett normalt mönster hos er och inlemma dem som en del av era egna dygder, ständigt aktiva i era hjärtan och sinnen.

Det enda resultatet av den här ansträngningen från er sida, i kombination med den erfarenhet vi förser er med från miljontals fler år jämfört med er nuvarande evolutionsnivå, är att det Goda kommer att gå segrande ur striden mot det Onda. Ni kommer att se era ansträngningar krönas av en framgång utan motstycke, - något som aldrig tidigare skådats i er värld. Det ögonblick då Ljuset störtar de bakåtsträvande och mörka krafterna som plågar er från tronen, kommer att vara så strålande att ert medvetande inte kommer att glömma det under de århundraden som följer.

Kärlek och Frid

Källa Commander Sohin

Kanal: Kris-Won

*Notering från Kris-Won: Här svarar Sohin på en fråga, som ställdes av Kees för flera månader sedan. Kees bor i Holland, och på sin webbsida sammanställer han kanaliseringar genom ett antal personer i världen. De översätts till många språk: GalacticChannelings.com.

Översättare: Inga och Cagga   www.st-germain.se

 

Anmäl
2010-09-09 23:32 #5 av: TommyTarzan

Hej!

Om ni visste vad allting ni/dom har skrivit stämmer. Ibland tror jag inte själv att det är sant. Men jag har relativt regelbunden kontakt med mina utomjordingar. Jag har inte samtalat med dom. Men däremot set dom i 4-dimensionen. Har telepatisk kontakt. 3 skepp ligger ca: 20-30 meter från mitt hem. Dom har koll på mej..... Har försökt att beskriva i sansad form vad jag upplever,men det är ingen som tror på mej. Jag skulle tro att ni vet va jag upplever?

Mvh Tommy

Anmäl
2010-09-10 00:00 #6 av: Amon

Jag har inte direkt sett fysiska ufon. Men har ändå så mycket olika upplevelser som måste hänföras dit. Tex varit med i rymdskepp via meditation osv. - blir ofta ljusenergibestrålad uppifrån - och var kommer det ifrån, tro? Och varit i andra dimensioner och där (och även här) haft kontakt med ljusvarelser, tex.

Vad gäller dessa meddelanden - så är det bara en känsla jag har - att detta ligger helt i linje med allt annat jag upplever.

 

Anmäl
2010-09-10 08:24 #7 av: TommyTarzan

 Hej!

Stämmer, helt, OK det du känner. Vi människor är känslo varelser, och Du ska veta! att många i andra dimensioner är avundsjuka på oss.

Ha det bra! Tommy

Anmäl
2010-09-10 11:50 #8 av: kajmal1

har skepp ovan huset hela tiden. kvällarna som är klara .glider de som stora ljuspunkter förbi sovrumsfönstet när jag lagt mig.ibland blinkar de. då brukar jag svara med en cigarett tändare

Anmäl
2010-09-10 15:21 #9 av: TommyTarzan

Hej!

Helt fantastiskt. Dom har koll på både mig och dej.

Vi hörs Tommy

Anmäl
2010-09-29 22:00 #10 av: Amon

Matthew Ward, 11 september, 2010

Detta är Matthew, med älskvärda hälsningar från alla själar vid denna station. Sanningen kommer inte än fram i er massmedia, men det läcker ut allt mer nu när fingret i vallen är borttaget, så att säga. Nu när denna barriär är allvarligt attackerad så kan de mörka inte längre dölja det enorma bedrägeri som i detta ögonblick knappt har exponerats till allmänheten, toppen på isberget är synligt medan den enorma biten med potentiellt dödligt destruktivt kraft ligger utom synhåll.

Det har funnits försök till att strypa sanningen sedan begynnelsen av kommunikation på Gaia-Terra-Shan-Jorden, och försöken var framgångsrika när mörkt lagda personer kontrollerade utbudet av information. Under modern tid så tänkte de sig att utvidga deras kontrollnätverk via webben, men istället blev det deras undergång. Fakta baserad information, som upp till nyligen var begränsad till detta nätverk, når nu allmänheten tack vare uthålligheten av modiga undersökande journalister, andra reportrar, ögonvittnen och individer som avslöjar personliga erfarenheter. Det är inte bara att det finns ett ökat exponerande av lögner och korruption, utan det skrivs också om hur folk anpassar sig på ett innovativt sätt till den ekonomiska situationen. Nedtagandet av hjärnkontrollen via nyhetsmedia har hänt på grund av det alltmer intensifierade ljuset. Det finns förvirring och osäkerhet i många sinnen om vad ljus är, var det kommer ifrån, och hur man ta emot det och på så sätt upplyftas med Jorden. Ljus är samma energi som kärlek, bara uttryckt annorlunda, och det är den mäktigaste energin i hela Skapelsen. Ljus är den totala substansen av Skaparen, den slutliga makten i kosmos, vilket har många universum; och i detta universum, kommer ljus från dess högsta varelse och vilken ni har gett olika namn, såsom Gud, Allah eller Jahve.

Ljus utgör livskraften för alla själar, oberoende om de lever i en fysisk eller andlig värld. Det är då naturligt att undra hur en själ kan bli mörk, så vi skall ge en förklaring. Som en substans av Skaparen via Gud för detta universum så inkarnerar varje själ fylld av ljus och med specifika uppdrag som den valde innan den föddes. Spädbarnet känner till sitt gud självt och uppdraget i detta livs kontrakt, men alla minnen av detta glöms bort då babyn justerar in sig till en tung kropp och anpassar sig till föräldrarnas förväntningar, när barnet blir äldre träffar det på inflytande från också andra auktoritära personer och jämlikar. Glömskheten vilken enbart existerar på den medvetna nivån är del av den stora planen som erbjuder denna person lärdomar genom erfarenheter, och under hela vägen sänder själen meddelanden till medvetandet i form av samvete, intuition, instinkt och andra typer av guidande i enlighet med valet av kontrakt. Personer som följer dessa meddelanden lever i enlighet med målsättningen av livet och behåller sitt ljus. Ljuset börjar försvagas i de som ignorerar meddelanden från själen och om de fortsätter att inte bry sig om detta guidande så för de sig längre och längre bort från deras val av uppdrag och ljuset fortsätter att försvagas tills att bara gnistan som är deras livskraft finns kvar. Ni kan inte veta om det är det som hände med någon eller om den personen bokstavligen följer ett kontrakt för livet genom att ge möjligheter till andra att avsluta deras karma i tredje densitet och fortsätta deras utveckling av själen.

För att återgå till vad Ljus är, så är det själens eviga och oskiljaktiga förbindelse med Skaparen och Gud och alla andra skapelser i hela Kosmos. Ljuset är kraften som gör det möjligt för Jorden att lyftas upp från tredje densitet, där mörkret trivs; det driver henne mot fjärde densitet, början på den Gyllene Åldern, och kommer att fortsätta att föra henne till hennes öde i den femte. Det är där som hennes själ kom ifrån och förblev medan hennes kropp i planetform gick ner i en spiral under de årtusenden när mörkret så starkt påverkade hennes mänskliga innevånare. Ljuset höjer medvetande nivåerna för att frigöra er från tredje densitets begränsade uppfattningar, och genom att öppna hjärtan och sinnen så banar ljuset vägen för en spirituell utvecklingsväg.

Att ta emot ljus är så enkelt som att leva "gott liv". Vara snäll, omtänksam, hedervärd, pålitlig, sanningsenlig, hjälpsam, glädjefull, generös, hoppfull, medlidsam, munter, optimistisk, trevlig och ha ett öppet sinne - de positiva känslorna och karaktären som gör livet meningsfullt och tillfredsställande - vilka för in de högre vibrationerna av ljus. På en själsnivå så vet ni detta - tänk på uttryck "vara upplyst", "ljuset i mitt liv", som uttrycker en upplyftande känsla eller en Aha ögonblick.

På motsatta sidan, girighet, hänsynslöshet, förtryck, korruption, brutalitet, bedrägeri, svek, orättfärdighet, avsaknad av förlåtelse och maktlystenhet sänder ut mycket låga vibrationer. Negativa känslor som sänder ut låga vibrationer inkluderar rädsla, skuldkänsla, samvetsförebråelse, självosäkerhet, svartsjuka, avundsjuka, bitterhet, och förtrytelse, vilka alla skapar olägenhet, osämja och otillfredsställelse. Den utan tvivel kraftigaste negativa känslan är rädsla, en starkt förstorad energiförknippelse, och det är därför som vi gång på gång har uppmanat er att aldrig vara rädda för någonting. Rädda individer attraherar inte bara mer tillfällen till sig som de kan vara rädda för, men energin hos rädsla är de mörkas främsta redskap - det driver på deras ambitioner och stärker deras dominans över er. När ni ständigt lever i ljuset finns det inget att vara rädd för! Inget av en mörk natur kan överleva inom ljuset!

För att fysiskt lyftas upp med Jorden krävs dock mer än att leva ett "gott liv", ett gudfruktigt liv. Det kräver också att efterlämna tredje densitetens falska baser för religiöst troende och att det skimrande ljuset av spirituell sanning accepteras. Sanningen är, som lika delar av Gud - eller vilket namn ni nu använder för den som styr detta universum - så är ni alla gudar och gudinnor med obegränsad makt att manifestera vad helst ni väljer att tänka, känna eller göra. Sanningen är att religioner skapades för att hålla er från att veta vem som ni i sanningen är, hålla er ovetande om universal lag, och för att skapa uppdelningar inom folket. Sanningen är att folk som ni kallar infödingar eller urinnevånare står nära det universella medvetandet, medan religiösa dogmer, särskilt i Västerländska religioner, skapades under århundradena utav kyrkoledare för att förstöra denna naturliga närhet, kontrollera folket och anskaffa sig rikedomar. Sanningen bakom Kristendomen är att den är baserad på påhitt om Jesus födelse, korsfästning och uppståndelse, och hans lärdomar var medvetet förvrängda via utspädning och utelämnanden. Jesus befruktades och föddes precis som alla andra mänskliga spädbarn, och han sattes aldrig upp på ett kors. Han pryglades på uppdrag av Sanhedrin rådet, vilket styrde kyrka och stat, och var landsförvisad - de ville ha ut honom ur landet, och inte göra honom till en martyr, vars död skulle öka antalet efterföljare. Med sin gravida fru Maria Magdalena så åkte Jesus tillbaka till Östern, där han hade varit som yngling och tillbringat många år med att studera med Mästarna. Han hade lärt sig från dem om förbundenheten av alla själar med varandra och med Gud, och hur universal lag kan användas för att läka kroppar, förändra eller multiplicera former, dematerialisera eller återmaterialisera ting och liknande - så kallade mirakel som varje själ har en inneboende kapacitet att utföra. Detta var vad Jesus lärde ut till massorna. Eftersom spridandet av denna kunskap skulle betyda undergång för målsättningen av det självtjänande Sanhedrin rådet, så var de mycket hårda mot lärjungarna som fortsatte Jesus lärdom, och genom att upphöja honom till "Guds ände son" så upphöjde de honom till en position som någon annan aldrig skulle kunna uppnå. Både Jesus och Maria Magdalena var från högt respekterade familjer på toppen av det Hebreiska samhället. Att påstå att han var född i ett enkelt stall och måla upp henne som en prostituerad var också andra falska delar av historien, vars rötter låg i girighet, högmod och maktlystenhet, och som har förts vidare genom tiderna.

Punkten under Jordens transformering från tredje till fjärde densitet har nåtts, då spirituell preparation är av mycket större vikt än att sysselsätta sig med dagens utvecklingar. Vi föreslår inte på något sätt att ni blir ointresserade av nationella och internationella utvecklingar, utan snarare att ni inte dras in i 3D drama som håller på att utspelas. Vi vet att det är svårt att hålla två fötter på jorden och samtidigt låta ert sinne och hjärta stiga till himlen, men att stadigt hålla er i ljuset kommer att balansera er. När som processen för Upplyftning accelererar så kommer resten av "isberget av sanningar" att komma in till allmänt medvetande, och genom att vara balanserad får ni styrkan och förmågan att klara er bra när andra vacklar i chock, ilska och desillusionering, när händelserna utvecklar sig.

En aspekt utav att vara förberedd, avskildhet, kommer att vara lättare för en del än andra. Om ni upplever arbetslöshet, förlust av hem, avbruten utbildning, försvinnande besparingar, försäljning av tillgångar eller andra förluster eller svårigheter, så har ni kommit långt med att avskilja er från delar av ert liv som en gång togs för givet. Inte bara kan ni nu uppskatta den stora skillnaden mellan egendomar och vad som har genuint värde, men att hantera avskildhet är ett viktigt steg mot att kasta av sig tredje densitet så att ni kan omfamna en annorlunda värld, en värld där allt från anställning och fritid till telepatisk kommunikationer mellan människor och djur till rymd resande och intergalaktiska vänskapsförband blir underbara äventyr!

Hårt som det kan låta så kan avskildhet inkludera familj och vänner. Det är absolut inte fråga om att hålla tillbaka er kärlek, utan genom att acceptera att en del personer som är er mycket kära kanske på en själsnivå väljer att överge detta liv, istället för att resa med Jorden. De vet inte detta på en medveten nivå, men de gör ett medvetet beslut genom att inte vägra att ändra uppfattningar som är baserade på felaktiga läror eller att ändra negativa attityder eller uppförande. Ta förtröstan i att dessa val INTE är misstag! Det kan förefalla så i era ögon, men dessa individer är helt enkelt inte redo för samma steg i spirituell tillväxt som ni är. De kanske är vad ni kallar "unga själar", själar som inte har samlat på sig samma uppsättning av spirituell klarhet, universal kunskap och inneboende förmågor som ni har. De kommer att få andra möjligheter att komma igen och en själ kritiseras aldrig för att vara mer saktfärdig än en annan. Dessutom, avskildheten som vi pratar om är bara för denna inkarnation, en mycket liten bit av den erfarenhet som har ackumulerats av er själ under många liv på olika ställen genom hela detta universum. Kärleksband är eviga och multidimensionella, och i kontinuumet lever ni i andra förhållanden med samma själar, inkluderande framtida liv, och era mer utvecklade själva känner igen varandra och kan komma ihåg tidigare delade erfarenheter.

Vi trodde att vårt senaste meddelande täckte frågan om upplyftning väl, men nya frågor visade på var luckorna fanns. "Kommer jag att veta att följa ljuset och lyftas upp....springande uppför "stegen" tills den sista droppen av energi?" Min mor tycker att denna typ av spirituell ivrighet är som att "vara i snabbspåret", och vi ler och instämmer - det är glädjande för oss att se mer och mer av Jordens folk vakna upp känna sig exalterade över deras nya förståelsenivå. Eftersom det är nytt kan det ändå vara lite skrämmande, så vi säger att följa ljuset är lika lätt som att följa ert samvete. Såvida samvetet inte har krympt ihop på grund av att det har blivit ignorerat gång på gång så gör det sig hört högt och klart när någon styr sig bort ifrån ljusets val - det finns den där mycket obekväma känslan som ett dåligt samvete ger.

Kommer det att finnas nudister på planeten efter 2012? Denna fråga ger oss ett tillfälle att förklara att vad vi ser i kontinuumet är aurorna av själarna som finns där, och de utstrålar hälsa, glädje och kärlek. När ni lever i den Gyllene Åldern inom ert koncept av linjär tid, så kan vi besöka er i våra eteriska kroppar och då ser vi er lika klart som ni ser er själva. En nuvarande livsstil som nudist kommer inte att förhindra någon från att vara där om de tidigare nämnda kraven för fysisk upplyftning är mötta och livslängdsklausulen i själskontraktet så tillåter.

När det gäller att ge den bästa metoder för att aktivera DNA och hjälpa er att upplyftas med planeten så är det inte inom vår befogenhet att ge en sådan rekommendation. Genom att helt enkelt leva i ljuset kommer dock era kol baserade celler att förändras till kristallina celler som möjliggör fysisk överlevnad i de högre densiteterna, och vi säger återigen att kraven för den fysiska upplyftningen gäller för alla.

Låt oss återgå till frågor av stort intresse och eller oro. Översvämningarna som har orsakat att miljoner människor har övergett sina hem i Pakistan är en kombination av faktorer. De flesta av dessa själar avslutar tredje densitet karma genom att övergå till andligt liv eller genom att uppleva exceptionellt svåra förhållanden under denna tid, och andra växer och spirituellt genom att ge göra mark tjänst, förse med livets nödvändigheter eller finansiell hjälp, och att sända böner. Och återigen så användes er väder teknologi för att skapa stort kaos, rädsla och svåra förhållanden på en sådan massiv skala att officiellt erkännande av vår rymdfamiljs närvaro har blivit tvunget att ges en låg prioritet. Vi skall prata mer om detta, men låt oss fortsätta med "naturliga katastrofer". Orkanen Earl startades av Moder Natur för att frigöra mer negativitet, och hon skulle ha uppnått detta genom att hålla stormen över havet. Emellertid, efter att era vetenskapsmän intensifierade orkanen och sände den mot land så använde våra bröder och systrar sin teknologi för att minska dess kraft och styra den norrut för att begränsa dess påverkan. Kanske att sunt förnuft redan har gjort detta klart för er - hur troligt är det att en Kategori 4 orkan på ett "naturligt" sätt skulle reduceras till Kategori 2 istället för att öka i styrka över havet och, i dess försvagade tillstånd, kunna ändra riktning.

Några ord om en nära relaterad fråga: Varje bit av energi som ges för att förutspå katastrofiska skador ökar sannolikheten till att det inträffar. Energin är neutral och utan förmåga att tänka logiskt - det är era tankar och känslor som tar fäste vid energiströmmar som ger dem riktning och kraft. När det kollektiva medvetandet börjar gå runt med tankar och känslor av rädsla om sådana förutsägelser så blir möjligheten istället en sannolikhet. Även om vår universala familj står redo att ingripa i situationer där det är tillåtet - att reducera de skadliga effekterna som söks utav de som manipulerar vädret tillåts alltid - så kom ihåg att den opartiska lagen om attraherande fungerar alltid och är mäktig.

Detta gäller likväl på en personlig bas. En del individer ser rådet att leva i nuet som en konflikt med instruktioner för att manifestera vad de vill ha i sina liv. Vi säger till dem som tror att de inte kan hantera ansvar för nuet och samtidigt skapa framtida utvecklingar: Ni har gjort så under hela ert liv! Lagen om attraherande sätts igång av era tankar och känslor i nuet. När ni har positiva eller optimistiska tankar och erkänner med tacksamhet era välsignelser i nuet så är detta vad som fästs vid energiströmmarna som skjuter ut till det kollektiva medvetandet, vilket i sin tur attraherar liknande energier och för tillbaka än mer till er att känna er tacksamma för. På liknande sätt så om tankar och känslor är fokuserade på situationer fulla av stress och svårigheter så manifesterar ni mer svårigheter och orosmoment att hantera.

De naturliga lagarna som styr livet i hela detta universum är enkla, klara och effektiva. En av begränsningarna i tredje densitets tänkande är tendensen att se komplikationer där det inte finns några. Då ert medvetande fortsätter att expandera så kommer ni att se med egna ögon den enkelhet och renhet som råder i de högre densiteterna. Ni behöver dock inte vänta till att Jorden når den fjärde densiteten, början på hennes Gyllene Ålder, för att uppleva detta - ni känner till lagarna och kan använda dem till ert gagn redan nu!

När det gäller vad som nu händer i er värld så kommer ekonomin att fortsätta att gå upp och ner tills att det är helt klart att mekanismen som håller den flytande är full av samma korruption som orsakade kraschen som kallas "recession". Bankväsendet, lånandet och aktiehandlingar, vilka inte är mer än datamaskiner fulla av milliard nummer, genomgår nu förändringar som kommer att resulterar i ett nytt monetärt system baserat på ädla metaller och kommer att skötas av ärliga, kunniga och pålitliga individer. När det blir allmänt känt att Illuminati grupperna har lekt med den globala ekonomin som en jojo, så är det troligt att det blir en kort period av turbulens medan det nya systemet blir fast etablerat. Så tillsammans med förnödenheter som kan vara praktiska att ha under ett strömavbrott, till exempel, så skulle det vara en bra idé att också ha kontanter. Men gör detta utan rädsla!

Den senaste ansträngningen att förhandla om ett fredsavtal mellan Israel och Palestinierna kommer till slut att bli framgångsrikt, men mer förföljelser, förseningar och dödliga sammandrabbningar mellan individer kommer att ske innan det tillfredställande resultatet uppnås. Spänningar i Mellan Östern, ansett som en krut dunk av många ledare i världen, kommer att minska då ljuset intensifieras. Under ytterligare en tid kommer dock stridslarm, politisk instabilitet, smärre strider mellan motsatta sidor och andra utbrott av våld att fortsätta i denna region likväl som i Afganistan och andra länder där medborgarna vill vara fria från förtryck från despoter. Alla dessa situationer kommer gradvis att förbättras tills att fred täcker hela er värld.

Vi vet inte vad som kommer att hända i valet nästa månad i USA, och det är logiskt att fråga varför då vi kunde säga redan innan primärvalen att Obama skulle bli landets nya president. Skillnaden är att hans presidentskap är en del av den stora planen för den Gyllene Åldern - ni kommer att bevittna att den enorma oppositionen han har och deras förseningstaktik samt kritik inte kommer att förhindra honom från att uppnå hans ljusfyllda uppdrag och valet som nu sker är inte en del av den planen. Samma sak gäller för valen i andra länder, och trots energin som sätts in i kampanjerna utav kandidaterna och deras övertygade sympatisörer och rika bidragsgivare så kommer partipolitik att snart blekna in i det förgångna. Långt ifrån att uppehålla deras löften om att regera i bästa intresse av förenade medborgare så driver de flesta politiker fram motsättningar och separation, och det har ingen plats i Jordens Gyllene Ålder. Så bli inte förtvivlade om ert parti eller kandidat förlorar. Om vinnarna är utav ljuset kommer de att behålla sina platser och om inte så blir deras position kortlivad. Stegvis under den tid som återstår innan början av den lysande Åldern vid slutet av 2012 så kommer regeringar inom varje nation att bli enheter som ärorikt och fullt tjänar folkets intressen. Denna transformation är inte långt borta - med allt accelererande så går den linjära tiden snabbare och snabbare.

Klimatförändringar är ett allvarligt bekymmer så för nykomlingar till våra meddelanden är vi glada att kunna säga att detta är Jordens transformering till ett globalt modererat klimat. Nya rekordtemperaturer, ökande utbrott på solen, smältande glaciärer och polarregioner, lågt liggande öar som sakta sjunker under havet och underliga nya positioner av planeter är aspekter utav Jordens upplyftningsprocess och återgången till hennes ursprungliga hälsa och skönhet. I linje med hennes mål, så använder våra bröder och systrar från rymden sin teknologi för att lindra den giftiga effekten av oljan och förtunningsmedlen i Mexikanska Bukten, likväl som gifterna i andra vatten, "kemikaliespår", och vapen.

Illuminati aktivister försöker att förhindra officiellt erkännande av andra civilisationers närvaro på alla sätt möjliga, och från jordbävningen i Haiti and förra vinterns ovanligt tunga snöfall i Washington DC till översvämningarna i Pakistan och Orkanen Earl så har deras användande av teknologi uppnått deras mörka målsättning. Dessa händelser gav dock också stora möjligheter för miljontals själar att avancera mot karmisk fullbordan och att förlösa enorma mängder av negativitet från planeten. Mer negativitet kommer att frigöras och varhelst som er teknologi startar "naturkatastrofer", så kommer vår universala familj att använda deras teknologi för att reducera destruktionen och dödstalen.

Illuminati grupperna begränsar dock inte deras ansträngningar till dessa händelser och vår ljusfamiljs intelligens på och utom planeten observerar idogt alla som har en möjlighet att starta en "falsk flagga" operation för att starta storskaliga våldsamheter. Genom Guds ärande av Jordens beslut av fri vilja att dödande och destruktion upphör, inte ökar, är våra besättningar auktoriserade att ingripa för att på sätt som är nödvändiga för att förhindra att besluten av fri vilja från dem som försöker att starta nya krig eller något annat som skapar kaos. Besättningen kan dock inte blanda sig i Jordens invånares beslut av fri vilja att bli självmordsbombare eller att stoppa soldater från att lyda sina befäls orders - dessa typer av aktiviteter kommer att på ett naturligt sätt att ta slut då de högre vibrationerna når folks hjärtan, eller fysisk död blir resultatet av för litet ljus i kropparna.

När det gäller TV uttalandena till er värld; "De är här och de kommer i fred", så har inga slutsatser kommit fram då det gäller vad programmen skall innehålla, och era ledare som var involverade i planeringen för flera månader sedan har sedan dess blivigt upptagna av viktiga frågor för deras respektive länder. En del individer som var del av samtalen från början pratar nu därför om att istället ha några små skepp som landar på säkra ställen runt jorden. Landningarna skulle koordineras med kollegor på jorden så att hälsande av utomjordningarna av er välkända personer kan filmas och samtidigt, eller kanske senare, visas på TV via arrangemang med personer som är i en position att hantera detta. Det skulle finnas tillräckligt med bevis som visar på att besökarna är i själva verket från andra civilisationer - fredliga civilisationer! - så att skrik om "Bluff" eller "Invaderare" från de mörka tjänarna inte skulle ha någon validitet överhuvudtaget bland befolkningen.

Andra introduktionsmöjligheter diskuteras också, och i dagens läge har inga beslut fattats. Detta kommer tillbaka till hur linjär tid går fortare och fortare och behovet av att uppnå större reformer innan det himmelska fönstret stängs, genom vilket Jorden kommer att lämna tredje densiteten. Att tiden kanske tar slut innan hon kan göra så har aldrig diskuterats - hon kan och kommer att ta sig ut! Målet för planerarna är att snabbt, men försiktigt, föra fram alla sanningar som måste bli kända, inklusive sanningen om vad som hände denna dag för nio år sedan. Enormt kraftiga källor sänder ökande mängder av ljus till Jorden och hennes folk med målsättning att upplysa alla mottagliga själar, då deras målsnöre för att välja sitt öde kommer allt närmare.

Gå framåt med glädje och utan rädsla, med kunskap om att ljusa själar runt omkring hela detta universum är med er och Guds oändliga och eviga kärlek sveper in er i Kristet ljus.

                             _________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Svensk översättning: Per Staffan    www.st-germain.se

 

Anmäl
2010-09-29 22:02 #11 av: Amon

18 september, 2010
Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Det lokala universum där ni är lokaliserade delar sina gränser med andra intilliggande universa, som vart och ett innehåller miljoner galaxer, där varje galax inom sig upprätthåller invecklade solsystem för var och en av alla de stjärnor som galaxen omfattar.

Just er galax - som ni märkligt nog döpte till " The Milky Way" (den Mjölkaktiga Vägen, Vintergatan på svenska) - innehåller omkring 100 miljarder stjärnor, men är ändå inte en av de största galaxerna, eftersom det finns en del som innehåller upp mot en miljard solar, vilka till och med är större än er sol.

Det här ger er en uppfattning om hur enormt vidsträckt Guds Skapelse är, - vår Gud som är både Fader och Moder. Hans/Hennes omfattning är så enorm, att jag från en fysisk utsiktspunkt skulle kunna säga att den gränsar till det oändliga.

Emellertid kan ingenting inom Skapelsen vara oändligt, eftersom endast Själva Skaparen av hela Kosmos kan anses vara Oändlig. Vår Fader/Moder till alla Hans/Hennes skapelser, såsom du och jag, är verkligen Oändlig, Evig, och ett mysterium för oss alla; - odefinierbar och kan inte omfattas av någon Intelligens i Kosmos, hur avancerad Den än må vara.

Ingen kan totalt förstå Sin Skapare, inte desto mindre är det vårt öde att en dag smälta ihop med Honom/Henne, och i det ögonblicket kommer illusionens slöja att försvinna, - den slöja som håller oss separerade från Hans/Hennes Essens, - den som får oss felaktigt att tro att vi är åtskilda från Honom/Henne.

Själens väg, som sträcker sig från tiden för dess separation från den Ursprungliga Kärnan tills att den återkommer till samma Källa, är det vi kallar EVOLUTION. Evolution är kanske en lämpligare term för dem med ett mera vetenskapligt sinne, medan de som lutar mer mot det metafysiska mer lämpligt använder termen ANDLIG UTVECKLING.

Men båda termerna är olika uttryck för den väg som en individuell själ måste följa fram till sin återkomst till den Gudomlige Skaparen. Som i så många sammanhang är det bara terminologin som skiljer, men det är samma sanning. Detta är det slags språkproblem som har skapat så många konfrontationer bland er genom hela mänsklighetens historia, inte bara på den här planeten, utan på absolut alla planeter inom den tredje dimensionen.

Om ni bara kunde se det på samma sätt som vi ser det. Hur varje ego försöker påtvinga sin medmänniska sin egen syn på verkligheten! Istället för att bli arg på en annan mänsklig varelse därför att han/hon har en annan syn på verkligheten, vore det inte mer intelligent och klokt att erkänna hans/hennes synpunkt, eftersom den får dig att se på andra subjektiva aspekter av samma Sanning, och på så sätt berika din kunskap, vilken tidigare var mer begränsad, och därför mer utsatt för misstag?

Förstår du nu varför personer som är visare på samma gång är de mest ödmjuka och även de snällaste och vänligaste? Titta på mänsklighetens förflutna och du ser att män och kvinnor som Jesus från Nasaret, Buddha, Madame Curie, Albert Einstein, Platon eller Moder Theresa från Calcutta, för att nämna några få, inte bara var visa, utan också hade en mild, kärleksfull och vänlig karaktär.

Ansträng dig varje dag för att lära dig mer och mer om din värld och dess egenskaper, men glöm inte att polera din karaktär, därför bara en god och vänlig karaktär kommer att göra dig till en äkta mänsklig varelse.

Det finns många människor i er värld, som tror att fullfölja en utbildning och uppnå en viss grad av kunskap inom ett kunskapsområde är tillräckligt. Men så är det inte. Konfrontera dina egna inre demoner, de som tar dig bort från den äkta, kärleksfulla och strålande varelse du är och polera din personlighet ändå mer, - det yttre skal med vilket du presenterar dig inför andra.

Som ni säger, det räcker inte med att vara en god människa, ni måste också visa det utåt mot andra.

Jag omfamnar er och uppmanar er enträget att bli en bättre människa varje dag. Ta fram det bästa inom dig och dröj inte med att bli den du redan är.

Kärlek och Frid

Källa: Commander Sohin

Kanal: Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga    www.st-germain.se

 

Anmäl
2010-10-06 19:19 #12 av: Amon

23 september, 2010
Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Vi befinner oss nu i brytpunkten mellan två verkligheter. Ingen är mer verklig än den andra. De är helt enkelt olika. På samma sätt som en fjäril inte är mer verklig än den mask den en gång var. Båda är verkliga. Ändå har var och en sin erfarenhet från det tillstånd den befinner sig i för tillfället.

Ni, såsom en mänsklig ras, håller alla på att förändras, vilket innebär förändringar inom den molekylära strukturen hos ert DNA ner till er allra mest grundläggande uppfattning om er själva och relationen till er omgivning.

Fram tills nu har ni i bästa fall fostrats till att fundera på om Gud existerar och om Han skapade Universum eller om det skapade sig själv utifrån en stor explosion. Detta är den djupaste frågeställning ni kan ha i ert nuvarande medvetandetillstånd. Men när ni har höjt er ovanför den tredje dimensionen eller den täthet i vilken ni lever, kommer det inte längre att finnas några frågor som denna. För när er förening med ert Högre Jag har accentuerats och ökat, kommer er förståelse för vem ni är, varifrån ni kommer, vad ni består av och varthän ni är på väg att mer överensstämma med sanningen.

Era filosofiska, medicinska eller vetenskapliga metoder kommer att genomgå en total och absolut helomvändning, inte 180 grader, utan 360 grader - för att ge er en föreställning om hur ni kommer att förändras i ert inre. Ni kommer i det närmaste att bli änglar, förverkligade i era jordiska arketyper, vilka utvecklas till att bli varelser av stor renhet, visdom och kärlek.

Inser ni hur det kommer att bli, att inte längre behöva bekymra sig över om någon bryter sig in i era hem eller stjäl ert fordon, om att hitta jobb när det är ont om dem eller om sjukvården kan bota er sjukdom? Ingenting av det här behöver bli en källa till bekymmer för er eftersom de här problemen inte existerar i den kommande Nya Jord, som vi här tillkännager för er.

Kan ni föreställa er, hur det skulle vara att resa till vilken del av planeten som helst, eller till och med inom Universum, precis när ni vill? Är ni medvetna om hur ni kommer att utvecklas, hur ni kommer att kunna kontakta oss och många andra invånare inom världar som Jorden? Kan ni föreställa er det tillstånd av inre lycka som ni kommer att känna, när ni vet att ni alltid fullföljer instruktionerna från er inre Gud, som i varje ögonblick talar om för er hur ni ska handla och när?

Och när detta händer, när den tiden kommer, och tro mig den ligger redan mycket nära, då kommer ni att bli medlemmar i den Galaktiska Federationen och som sådan åtnjuta alla förmåner och rättigheter av att vara medlem i Federationen. Det är som när du går förbi en offentlig pool, men du är inte medlem och därför kan du inte få tillträde till den. Men en vacker dag beslutar du dig för att bli medlem och efter att ha betalt medlemsavgiften beviljas du rättigheten att simma i poolen när du vill. Naturligtvis i enlighet med vissa normer, som har bestämts av ledningen för den offentliga swimmingpoolen, till exempel öppettiderna för bad, om du får äta eller dricka medan du badar, eller att du ska vara ren innan du går i poolen.

Det finns redan många personer på den här planeten som är mer och mer medvetna om det steg de håller på att ta. Därför är vi närvarande i dessa tider med stora förändringar för er alla. Vi är närvarande för att hjälpa så många män och kvinnor som möjligt att lära sig om det kvanthopp som ni inom kort kommer att uppleva, och för att ni, i er tur, kan hjälpa andra att förstå. Ni informerar dem, utan något trauma och med kunskap om att vad som än händer är det nödvändigt för detta evolutionära hopp som ni kommer att genomleva och njuta av här och nu. Jag ber att de flesta av er ska klara av att utnyttja den enorma impuls, som den Himmelske Fadern sänder från den heliga plats, varifrån ljusenergi projiceras till er från Hans Väsen.

Jag omfamnar er alla, kära män och kvinnor på denna underbara blå planet, Gaia.

Frid och Kärlek

Källa: Kommendör Sohin

Kanal: Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga   www.st-germain.se

 

Anmäl
2010-10-08 11:42 #13 av: Gahella

Halleluja :)


Anmäl
2010-10-10 00:57 #14 av: Amon

3 oktober, 2010
Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Under årtionden har det funnits många människor, som har haft iakttagelser av underliga ljus på himlen. Nåja, vi måste medge att det inte alltid har varit vi, utan vid många tillfällen var de observerade fenomenen flygande objekt som skapats av er. Men det här kände iakttagaren inte till. Vid andra tillfällen var det typiska naturfenomen, som i själva verket Gaia själv på något sätt manifesterar för er.

Men det är sant att ni har observerat oss många, många gånger, när vi har beslutat att ni bör få se oss från era hus, eller från fälten eller från ett berg eller en öde strand.

Vi har också vid vissa tidpunkter (verkligen inte många) kontaktat grupper och kallat samman dem till en plats vid en bestämd tid, så att alla gruppens medlemmar skulle få möjlighet att se oss flyga ovanför dem och göra manövrer som är omöjliga att göra med jordiska flygande objekt, så pass att de öppnar sig för realiteten att de besöks och följs av civilisationer från andra världar och galaxer.

Civilisationer - en del av dem mycket långt ifrån - är här av en utomordentligt viktig orsak, som inte bara omfattar mänsklighetens öde och denna planets levande varelser, utan den är också hopblandad med utvecklingen av alla själar i den här galaxens bebodda världar.

Den kritiska massan av människor som vaknar upp till den nya medvetandenivå, som är nödvändig för att göra det evolutionära hopp som väntar er, ökar ansenligt dag för dag. Vi kan bekräfta att antalet människor som medvetet är involverade i det här evolutionära hoppet gradvis växer och stiger.

Och detta är något som vi verkligen anser vara effektivt. Det är viktigt att de personer som förenar sig och bildar den aktiva grupp människor som hjälper medmänniskor att vakna, gör detta långsiktigt, utan att ge upp, så den här rörelsen blir massiv, gedigen och varaktig. Vi välkomnar alla dem som blir medvetna om vad som händer i den här tiden med förändring för den mänsklighet, som lidit och förslavats genom några fås sociala, politiska och ekonomiska herravälde. Denna förändring bereder vägen för ett mänskligt samhälle där alla är jämlika, något som de alltid har varit i Guds och sina Äldre Bröders ögon.

"Vi är alla Ett" - måste bli det motto som styr era liv, som ständigt finns i era sinnen och i era hjärtan, så att alla begränsande tankar och känslor hos era gamla trosföreställningar försvinner och bereder väg för enhetskänslan, vilken passar ihop med sanningen och verkligheten hos hela Guds Skapelse.

Om vi inte vore här i den här tiden och gjorde det vi gör för att stödja er i ert inre medvetandes uppvakningsprocess och om vi inte omintetgjorde de dåliga handlingar som en del människor utan skrupler gör mot den miljö i vilken ni lever, skulle den process som planerats av Högre Gudomliga Sinnen inte kunna materialiseras.

Vi är här för att försäkra att den här processen kommer att äga rum, effektivt och punktligt, utan att riskera att Guds Plan misslyckas. För att uppnå detta är det viktigt att hela tiden fler och fler av er blir aktivt involverade i ankomsten av den här Nya Världen och denna nya mänsklighet. Ni kan inte förbli sittande och vänta på att vi ska göra hela arbetet, för så kommer det inte att bli.

Så snart du vaknat upp till verkligheten och det relevanta i allt det som händer med Moder Jord och alla hennes invånare, uppmanar vi dig enträget att agera och förena dig med likasinnade för att snabba på förändringsprocessen, omvandlingen och höjandet av allt jordiskt medvetande.

En del människor klagar över det faktum, att vi inte drastiskt involverar oss i de problem som mänskligheten lider under, men det är inte tillåtet. Det är er sak att omvandla det gamla och förlegade till det nya och transcendentala. Istället för att förbli sittande och klaga och muttra, så hjälp till så snart du insett behovet av en förändring på planeten, så att det du lärt dig och känner inom dig kommer till användning för andra människor.

Nu kan du till exempel räkna med hjälpen och stödet från Internet, vilket förenar alla runt hela planeten. Använd det här redskapet i förvissning om att det inspirerades av oss för att komma till hjälp er i ert globala uppvaknande såsom en ras på den här planeten. Vi ber dig inte att kliva upp på en bänk på stadens torg och med hög röst förklara att världen behöver förändras. Utan använd dig av de aktuella redskap som teknologin erbjuder, så att fler och fler människor förstår behovet av att ni var och en förändras och tillsammans når den kritiska massa, som är nödvändig för att den Stora Förändringen ska ske. Med den avsikten och med stödet från oss alla, kommer den här processen att lyckas och ni kommer att se er själva slungas in i ett nytt medvetandetillstånd.

Kärlek och Frid,

Källa: Kommendör Sohin

Kanal: Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga   www.st-germain.se

 

Anmäl
2010-10-10 01:02 #15 av: Amon

9 oktober, 2010
Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Så vackert det är för oss att se så många Ljusarbetare anstränga sig för att lyckas med att omforma den här unga planeten till en Ny Jord för alla hennes invånare! En Ny Jord som kommer att innehålla en Ny Mänsklighet, bestående av människor i alla åldrar och alla ideologier, som tillsammans delar ett lyckligt och berikande liv!

Jag är Sohin, Commander på Stjärnrymdskeppet Alfa, med uppgiften att hjälpa och rädda alla levande varelser (inte bara människor) på planeten Jorden.

Av den orsaken är vi här, i ett gemensamt uppdrag med andra bröder från Kosmos, förenade i ett enda mål: att höja ert medvetande tills ni genom egna meriter - inte våra, - blir mänskliga väsen som kandiderar till att bilda en del i den Galaktiska Federationen av Stjärnor och Planeter.

Detta är den process som vi tycker om att kalla "Uppstigning" (Ascension). Vi befinner oss nu vid en beslutspunkt i den här processen, då var och en av er måste besluta om ni är villiga att förena er med den stora grupp män och kvinnor som kommer att befolka den Nya Jorden, eller om ni, å andra sidan, beslutar att inkarnera på planeter liknande Jorden, på samma sätt som ni gjort fram till nu, men utan att det medför någon påtaglig förändring i er utveckling eller tydlig andlig förbättring i ert närmande till den Himmelske Fadern.

Den Högsta Intelligensen erbjuder er den här möjligheten att ansluta er till detta kvanthopp, och det beror på er om ni stiger på tåget eller förblir kvar på Jorden. Det är ett tåg som går över långa avstånd, eftersom det fortfarande finns många saker att lära, omvandla och förbättra. Men allt uppnås inte på en dag (inte ens under en Kosmisk Dag).

Imorgon är det en mycket speciell dag, astrologiskt sett: 10 - 10 - 10. Talet 10 är det första tvåsiffriga talet, efter att ha räknat från 1 till 9. Imorgon upprepas detta tal tre gånger, så energin i detta första kombinerade tal kommer att möta dig utifrån men också från insidan (från ert inre) tre gånger om.

Talet tio i sig själv symboliserar perfektion, och det bestående, allt som är gudomligt och himmelskt. Av den orsaken är det en idealisk dag att be det Gudomliga att göra dig perfekt i samtliga och var och en av dina tre aspekter: i den fysiska aspekten (i form av hälsa och uthållighet), i den mentala aspekten (i form av frid och välmående) och i dess andliga aspekt (i form av lycka och personlig förnöjsamhet). Jag inbjuder er alla att tillbringa morgondagen, söndagen, i meditation och inre tystnad, utan några yttre störande faktorer, som tar er ut från ert centrum.

Om du läser det här budskapet efter att den 10:e oktober passerat, så gör det ingenting, därför att den Energi som vår älskade Fader sänder från Sitt Hjärta kommer att ha inplanterats som ett outplånligt fotavtryck inom alla era hjärtan. Men den kommer att göra mycket större nytta om du tillbringar den här dagen fullt medveten om dess inflytande på dig,

Jag älskar er väldigt mycket och jag ger er en kram från mitt inre Väsen.

Frid och Kärlek

Källa: Commander Sohin

Kanal: Kris-Won 
Översättare: Inga och Cagga  www.st-germain.se

 

 

Anmäl
2010-10-21 19:57 #16 av: Intresserad-Julius

Amon: "Jag uppmanar alla att noggrant studera dem - och själva bedöma vad ni kan ta till er och lämna resten därhän."

 

Om du anser att man kan lämna en del därhän måste du även anse att man kan lämna allt därhän, om du tänker logiskt.

Dessa texter produceras löpande av personer som manipulerar sina läsare.

 

Anmäl
2010-10-21 23:56 #17 av: TommyTarzan

Vi skall inte, lämna Amons texter till skräpkorgen. Det ligger mycket i det som skrivs. Tyvärr är mänskliga hjärnan för underutvecklad för att förstå saker som sker runt oss. Fortsätt därför......

Tommy

Anmäl
2010-10-22 00:01 #18 av: Amon

Jag är inte så lättskrämd - så att en liten mus kan jaga iväg mej! Flört

Jag brukar vara ganska envis av mej - så det jag har börjat med det kommer jag att fortsätta med. Och det visar sej mer och mer vilken enorm sanningshalt det verkligen ligger i dessa texter - tycker jag!

Anmäl
2010-10-22 00:28 #19 av: mulac

Fortsätt Amon ! Oavsett innehållet så är grundbudskapet bättre än smörjan som vår egen media serverar oss med.

Jag har varit intresserad av ufos och annat i årtionden och jag tyckte mycket är galet i denna värld men för några månader sedan då jag hittade detta forum börjar man se bitarna falla på plats.

Man behöver bara titta omkring sig på allt som händer i världen för att inse att någonting är på gång. Ibland tror man att man är galen men så upptäcker man att det finns andra som upplever samma sak över hela världen. Jag satsar på "galningarna" för där passar jag in och sen får vi se var vi hamnar!

Förlåt om någon känner sig förnärmad av vad jag skriver men det är så jag känner.

Anmäl
2010-10-22 01:13 #20 av: Intresserad-Julius

Amon: "Och det visar sej mer och mer vilken enorm sanningshalt det verkligen ligger i dessa texter - tycker jag!"

 

Vad exakt är det som är sanning i texterna?

Hur som helst, dessa texter produceras av bluffmakare. Du, liksom de flesta här, förstår nog det - egentligen.

 

Anmäl
2010-10-28 02:28 #21 av: Amon

 

Matthew Ward - 10 oktober 2010

 

Hatonn: ET uppdatering; perspektiv; Obama. Matthew: ekonomi, 9/11, ljusabsorption - indikation, fred, kärlek, vägledning för att kompensera missbruk, karma, kost, djur själar, förändringar i utbildning, inlärningsförmåga

 

1. Detta är Matthew, med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station. Som ett avsteg från vår vanliga början, när vi behandlar frågor som är de genomgående mest dominerande i många sinnen i hela din värld, så  vänder vi på podiumet så att säga, och låter Hatonn inleda detta meddelande.

2. Hatonn: Tack, Matthew och kollegor, för att jag får ha scenen. När kommer våra ET vänner att landa som de har lovat? är en fråga som inte ens skulle uppstå för de flesta, men den är mycket vanligt förekommande i ljusarbetare - kretsar. Jag vet inte exakt när vi kommer att landa i massor, men jag kan berätta om vår nya nivå av engagemang som är bra framsteg mot den tiden.

3. Du har fått höra att vi inte kan störa individernas fria vilja val utom genom Guds mandat att jordens fria vilja ersätter det att alla som avsiktligt skulle orsaka omfattande död och förstörelse. Du har också fått höra att med allting i accelererande läge, så finns det ingen tid att förlora för att få detta att visas sida vid sida på vägen, och det är därför en ny idé har lagts till.

4. Vi har fått tillåtelse av Gud att använda starkare metoder varhelst det  behövs för att avveckla Illuminatis återstående maktbaser. Detta betyder INTE att döda någon - Gud sanktioner aldrig dödande, inte heller skulle vi någonsin vilja göra det! Under ganska lång tid har vi fått tillstånd att åsidosätta de mörkas fria vilja genom att blockera deras kraftfulla vapen när de försökt flera händelser liknande " 9 / 11 ", och vi har gjort det vid flera tillfällen. Nu kan vi även omintetgöra deras ansträngningar att skapa större störningar genom att blockera deras kommunikationssystem och transportsätt och genom att distrahera deras underrättelse - kurirer.

5. Vi har också Guds tillåtelse att tillfälligt flytta några nyckelpersoner till områden där de inte kan göra någon skada alls. Detta görs lite som när vi döljer våra skepp i ett osynligt kraft område, vilket gör försvinnandet förbluffande till deras medarbetare också. Så även om du inte kommer att få se bevis på våra nya bidrag, vet du att nu tar vi ännu längre kliv för att hjälpa dig befria din värld från mörka gärningar.

6. Jag vill också säga sanningen om varningen om att rymdvarelser som utger sig för vänner egentligen är basen enheter som vill ta över din värld. Struntprat! Ljusrutnätet runt planeten förhindrar varje civilisation med mörka avsikter från att vara någonstans i närheten av jorden. Och om skurkarna försöker sätta sina egna "hemliga" farkoster i luften och lyfter fram några av de Grå som lever under jorden och hävdar att det är en invasion kan vi stoppa charaden innan den kommer igång.

7. Matthew, det är allt på ET fronten. Får jag tala om en annan fråga?

8. Matteus: När jag talar för oss alla, säger jag, varsågod och fortsätt, Hatonn.

9. Hatonn: Tack. Egentligen är det en fråga från tre olika perspektiv. Alla själar i Matthews station är mycket andligt utvecklade, och som deras talesman, vidarebefordrar han deras enade känslor om själar på jorden. De älskar alla lika och skickar helande ljus för alla. De kan hedra alla människor som delar av Gud och separera det från deras ogudaktiga tankar och handlingar.

10. Vi är fysiska civilisationer. Vi har inte kapaciteten för den omfattningen av enighet och villkorslös kärlek. Som en del av vår egen evolutionära utveckling är vi i tjänst för Gud genom att hjälpa världar av lägre densitet att utvecklas när de frågar om hjälp. Några av er vill inte att någonting förändras, men jorden gör det - det är därför vi har hjälpt er tekniskt och många av oss lever på jorden för att hjälpa till på andra sätt. Vi är andligt och intellektuellt avancerade också, så vi vet dina tankar, vi vet vad du känner och ser vad du gör. Men till skillnad från själarna på Matthews station, blir vi oroliga, arga, modfällda, otåliga och frustrerade av en del av det som händer. Vi har olika åsikter och idéer precis som du har, men vi löser meningsskiljaktigheterna på grundval av vad som bäst tjänar oss alla som en universell familj.

11. Sedan har vi din civilisation. Genom ditt medgivande - och säkerligen är det uppenbart! - Din värld är i en enda röra, men istället för att göra något åt det, tittar alltför många bara på TV eller sport, "Heja mitt lag!" Det finns klagomål och trätor om problem istället för att lösa dem och kritik mot dem som försöker. Jag ska tala om den vars förhållanden mest berör oss och varför.

12. I stort sett känner människor USA: s president Barack Obama bara genom vad han säger och vad er media rapporterar. De flesta har inte en aning om vad som händer "bakom stängda dörrar." Du ser en hård-nackad partipolitik. Vi ser Obamas mäktiga fiender inom och långt utanför regeringen som är fast beslutna att krossa i småbitar hans försök till reformer. Du ser honom orolig och vet att en del kallar honom svag och säger att han är leder sitt land i fel riktning. Vi känner hans smärta när hans insatser för att förbättra livet för alla som är kuvade, grusas av några egoister. Du ser honom försöka avsluta utländska konflikter och tycker att han ska stanna hemma och fixa det som är fel i sitt eget land. Vi känner hans missmod och utmattning när som de mörka ställer till  problem med att krossa hans insatser överallt.

13. De folk du kallar "förståsigpåare" spekulerar i om väljarna kommer att ge Obama en andra mandatperiod. Vi sjunger hans lov för att stanna i ledningen dag efter dag! Han har att göra med några av just dem som hotar hans liv och hans familjs, men hans avsikt att fortsätta arbeta för en fredlig värld utan fattigdom någonstans ligger fast. Du vet att han och hans familj skyddas av Kristus-ljusnätet omkring dem, men Obama vet inte det. Du vet att han är en stor del av Den gyllene tidsålderns mästare-plan, men det vet han inte heller. Han handlar efter sin övertygelse, principer, ambitioner och medfödda erfarenhet som hedrad ledare i en högt utvecklade civilisation som beslutade att tjäna jorden i den mest krävande positionen på planeten. Om alla kunde känna denna själ som vi gör, så skulle allt tvivel och gnat om honom komma till ett skrikande stopp och du skulle tacka Gud för denne mans mod, visdom, andliga och moraliska integritet och hans vilja att framhärda!

14. Du vet att dina tankar skapar vad som händer i ditt liv, i din värld, och allt du gör påverkar allt annat i detta universum. Så om någon av er är bland de gnatarna och tvivlarna, sluta med det och börja hjälpa Obama att lyckas! Han arbetar för dig - gör detsamma för honom, för er själva, er värld och vårt universum! Ni behöver inte bli politiska aktivister. Bara håll era hjärtan och sinnen på rätt plats och hjälp andra göra det också. Vi är i skyttegravarna med Er och vi behöver Er hjälp, vi har mer än tillräckligt med hinder från de mörka på jorden!

15. Jag vet att jag har låtit hård, men ibland reagerar inte människor förrän det blir en "tuff men kärleksfull behandling", och det är av kärlek till Er som jag har talat. Och inte bara för mig själv och mitt folk. Jag företräder otaliga andra som känner på samma sätt - men som inte har ett forum som detta för att uttrycka det.

16. Nu är jag klar, Matthew. Tack för att du låter mig uttrycka min del.

17. Matthew: Vi tackar dig, Hatonn. Du tagit upp frågor som är bland de mest talrika i e-postmeddelanden som skickas till min mor, och det är mycket troligt att Dina ord kommer att ha större inverkan än våra skulle ha haft.

18. Du har rätt, naturligtvis, att vi i andliga världar talar från ett betydligt annorlunda perspektiv än Ert, och Ert är precis lika giltig som vårt. Vi kanske talar i mildare toner om vad vi ser från denna utsiktspunkt, ändå har vi största respekt för Er position och är oerhört tacksam för Era tjänster "i skyttegravarna " på uppdrag av vår älskade jord familj.

19. Och jag säger också, Era handlingar är svåra att slå! Ändå skall vi gå vidare till andra frågor som läsare också har uttryckt intresse för.

20. Den internationella ekonomins gungbräde-gungning kan inte upprätt-hållas mycket längre, inte heller kan historien om kontrollen av Illuminatis olagliga manipulationer förbli dolda mycket längre. De använder skumma rätts-processer för att behålla sina orättfångna förmögenheter, därför kan vi inte berätta för dig när den ekonomiska kollapsen kommer. Däremot kan tiden inte vara långt borta eftersom många nationer är i konkurs eller på gränsen, och deras ledare och ekonomer vet att det inte finns något ekonomiskt stöd för de dagliga dator-transaktionerna i biljoner dollar och andra valutor. När kollapsen kommer, välkomna den vetskap om att de som kommer med direktiv om det nya systemet är redo och kommer att begränsa de finansiella störningarna till ett minimum under övergången. Du kan minska ångesten hos dem runt omkring dig genom att förbli positiv, och du kan göra det tryggt och veta att jordens guldålder är runt hörnet, så att säga.

21. Fakta om "9/11" kommer att komma fram ganska snart också. När utländska ledare offentligt publicerar sin åsikt om att den amerikanska regeringen antingen var inblandad i, eller kände på förhand till - och gjorde ändå ingenting för att förhindra de fruktansvärda händelserna den dagen och vissa ledande tidningar rapporterar detta - och påpekar att många amerikanska medborgare även tvivlar på den officiella historien - då vet du att de ovedersägliga bevisen för sanningen inte kan undertryckas mycket längre.

22. Frågor om uppstigning och guldåldern är för omfattande för att få plats i detta meddelande, så vi ska bara ta upp några nu och andra i nästa meddelande.

23. Något som underlättar ljusabsorption är helt enkelt att leva på ett gudfruktigt sätt, och nej, det finns inga tecken som uteslutande indikerar cellulära förändringar från kol till kristallin. Besvärande symptom som kan orsakas av omvandlingsprocessen är också symptom på fysiska sjukdomar, och det är därför vi har bett er att konsultera en pålitlig vård specialist om symtomen är allvarliga eller långvariga. Men eftersom tiden går finns det en igenkänningsbar skillnad mellan sjukdom och ljus absorption - allteftersom mer och mer ljus kommer in i cellerna, kommer det en genomgripande känsla av välbefinnande, en underliggande fridfullhet och en känsla av lätthet att kvarstå även mitt i besvärliga förhållanden.

24. Kommer den internationella fredsdagen avsevärt hjälpa jorden i sin uppstigning? Allt som är fokuserad på fred, huruvida det är en internationell uppmärksamhet som internationella fredsdagen eller tankar och känslor hos en enda person, ökar ljuset till jorden som också hjälper hennes uppstigning och skyndar på den dag då din värld verkligen kommer att bli fredlig. Detsamma gäller om kärlek och ceremonier som en Global Alla Hjärtans Dag och internationella meditations-grupper vars fokus är kärlek - Orden kärlek och fred sprider höga vibrationer i tal, skrift, tanke och framför allt känslor. Och vi tillägger att kraften i att många fokuserar med samma avsikt ökar effekten exponentiellt.

25. Jag är rädd för att alkoholismen kommer att döma mig till något astralt helvete. Kära själ, vara försäkrad om att den inte gör det, men den kan göra livet här på jorden till ett helvete för dig. Det finns så många missbrukare och alkoholister... vad skall vi göra om vi inte kan övervinna våra beroenden? Själskontrakt som inkluderar upplevelse av ett slags missbruk eller ett annat brukar också inbegripa avsikten att övervinna det genom andlig styrka. Genom att inte åstadkomma detta valda mål nu, betyder att man får ett annat livs unika möjlighet att göra det. Många missbrukare upprepar tidigare livs omständigheter och upplevelser eftersom narkotika utgör en barriär mellan själen och medvetandet som förhindrar kommunikation mellan dessa två aspekter av jaget.

26. Mor, vänligen kopiera den del av boken som innehåller förslag som kan hjälpa till att komma till rätta med missbruk.

******************

Det viktiga är en helhjärtad önskan om att övervinna missbruket. Det börjar med en själv-ärlighet, som erkänner "Jag är beroende" av sig själv, vilket är mycket svårt eftersom den avsedda effekten av droger är förnekande att de är ett problem även som användarens liv är centrerad kring nästa "fix". Om folk verkligen förstod böner och böners kraft, kunde de använda detta för att övervinna sitt drogberoende. Ingen makt på jorden är större än ljuset, och ljusets energi i bön är ovärderlig! Bön är inte på knä i offentlig ödmjukhet eller ens i privat - det är ett naturligt samband med Gud i tankar och känslor, varsomhelst, när som helst. På ett lugnt, tyst sätt, be om hjälp: "Hjälp mig övervinna mitt behov av droger" eller "Ge mig styrka att sluta dricka" eller vilka andra ord som är bekväma. Längtan i hjärtat talar lika klart till Gud.

Naturligtvis menar de mörka krafterna att inte någon som är beroende av droger önskar någon hjälp att avstå dess användning. Den försvagade viljan och resonemanget av den personen på grund av minskat ljus inombords kan inte tillåta ett erkännande av hans problem. Detta är en avsedd inneboende effekt av droger! Följaktligen är det andliga stödet från familj och vänner nödvändigt, och samma sak från en rehabiliteringsklinik med dokumenterad framgång kan vara nödvändig. En visualisering av nyttjaren i strålande hälsa omgiven av ljus - kan vara effektivt både för självhjälp och för alla i den stödjande gruppen. Visualisera ljus runtom och som genomtränger både dig själv och andra - och jorden också! - Det är underbart upplyftande och helande.

Olika metoder av "alternativ" vård kan effektivt minska eller eliminera beroendet av [beroendeframkallande ämnen] och holistiska behandlingar som hjälper någon tillbaka till livet ger stora fördelar. Att ändra negativa inställningar till positiva är speciellt bra för att hjälpa personen att uppnå balans i sinne, kropp och ande - balans är optimal hälsa!

Upptagenhet med spel, sexuell aktivitet, onaturliga matvanor eller någon annan besatthet är också beroende. Individer som ägnar sig åt dessa verksamheter kan bli allvarligt obalanserade - än en gång kan vikten av balans inte överskattas! - Och mina förslag för att övervinna drog [och alkohol] beroende gäller i lika hög grad för den typen av beteende. [Ändrat utdrag ur uppenbarelserna för en ny era]

******************

Tack, mamma.

27. Vi är inte bekanta med metoderna för "karmiska klargöranden" eller "föryngringskommandon" som förberedelse för fysisk uppstigning som några av er skrev om. Vi kan dock berätta att karma inte elimineras genom yttre medel, utan den måste erfaras. Karma är unikt för varje individ, och det är viktigt att du förstår att karma varken är en dom eller ett straff - det är möjligheten att uppnå balans. Balans kommer genom att följa själens budskap till medvetandet, budskap som håller personen i linje med själskontraktet tillhandahåller speciella val för detta ändamål. Och genom att ta hänsyn till den andliga vägledningen i dessa budskap och även annan kanaliserad information som du litar på hjälper dig att förbereda för uppstigning - och att erbjuda denna hjälpsamma vägledning är dessa budskaps "primära uppdrag!

28. Vad gäller påståendet som anges i dessa fråge-email, att kroppar kommer att förgås i slutet av 2012 om inga renanden eller föryngrings- kommandon är klara, säger vi att kanske med undantag för en planerad avrättning, kan ingenting externt garantera tidpunkten för den fysiska bortgången. Det är endast själen själv som i enlighet med dess val av livslängd före födelsen eller genom dess begäran om ett förändrat kontrakt under den fysiska livstiden - som avgör livslängden. Det är visserligen sant att kroppar som inte har absorberat ljus inte kan överleva i högre frekvenser, graderna av ljus skiljer sig och kroppar med den minsta mängden varar inte lika länge som de som har något mer. Dessutom, före utgången av 2012 kommer många miljoner kroppar, bland dem många som är ljusfyllda att dö i enlighet med val av själskontrakt.

29. Hur kan vi hjälpa våra barn att rena sin karma? Barn som inte har programmerats av "auktoriteter" agerar på instinkt och intuition, vilket är i samklang med sin själs avtal, och "rening av karma" följer naturligt. Det är vuxna som uppfinner onödigt komplicerande för sig själva genom alltför mycket analyserande och kalkylerande med saker som barn naturligt vet är enkla.

30. Nej, fysisk uppstigning med Jorden kräver inte av någon att denne blir vegetarian eller vegan. Varje persons kropp är lika olika som varje själ, och vissa organ frodas utan kött i kosten, medan andra inte gör det. Vad som helst som hindrar kroppar från att vara i balans har också en avskräckande verkan på välmående i sinne och ande, och att uppnå balans är målet för alla själar.

31. När Ni fortsätter Er resa med Jorden upp i högre vibrationer, kommer era kroppar att bli allt ljusare och Ni finner frukt, grönsaker och spannmål ofantligt mycket mer tillfredsställande, eftersom dessa livsmedel är ljusfyllda. Kött, fisk och skaldjur kommer att bli mindre och mindre tilltalande. På grund av den fruktansvärda misshandeln av köttdjur, innehåller deras kroppar energier av smärta och rädsla, och den energin överförs till köttätare. Mycket fisk och skaldjur är förorenat med olika miljöfarliga ämnen eller så minskar dess näringsvärde genom genetisk modifiering. Var uppmärksam på era kroppar - de kommer att säga vilken mat de behöver för maximalt välbefinnande.

32. Vi hedrar dem som följer vegan dieten för att avslöja och protestera mot den omänskliga behandlingen av djur vars själsavtal är att skänka sina kroppar för livsmedel - de samtyckte inte till att lida på de skandalösa sätt som de tvingas att leva och dö! Och vi ber dig att göra allt för att köttdjur skall behandlas humant och alla djur respekteras och uppskattas för sina bidrag till ditt liv. Människans "grymma behandling och hänsynslöst dödande av djur under århundraden har till stor del bidragit till den negativitet som orsakade att jorden föll ner i djup tredje dimensionell täthet, och hennes metod för att släppa negativitet är vad man kallar" naturkatastrofer. "Logiskt nog, så genom att avsluta orsakerna till negativiteten så elimineras behovet av de nedrigheter med vilka den befrias, men utöver det, djur är själar och måste respekteras som sådana!

33. Djurens andliga medvetenhet, känslighet för växlingar i energier, och omfattningen av känslor och intelligens har länge underskattats eller helt bortsetts ifrån av okänsliga människor, de mest brutala mördare på jorden. Bland vissa djurarter, oftast de övervägande vanligaste husdjuren, är högt utvecklade själar som har valt en erfarenhet av djurkroppar, fastän de har långt mer vishet och andlig klarhet än många inom din mänskliga befolkning. Dessa djur har kommit speciellt för att förbättra din relation med allt djurliv eftersom detta är avgörande för era individuella resor till de högre vibrationerna där grymhet i någon form inte kan existera. Utan uppvaknandet som har kommit till dem som är engagerade i att förbättra livet för djur, kunde jorden inte ha gjort de framsteg hon har gjort i uppstigande av tredje densiteten. [Utdrag ur April 5, 2005 meddelande]

34. Att "äta ekologiskt" - kan bidra till förbättrad hälsa, men det är inte en nödvändighet för fysisk uppstigning. Och om den högre kostnaden för ekologiska produkter hindrar dig att köpa dem, ska du inte känna någon oro. Negativa känslor är långt mer skadliga än att äta icke-ekologiskt odlade livsmedel. Ät helt enkelt förnuftigt och använd tankens kraft: att vad du äter tjänar ditt högsta goda - och känn tacksamhet för maten. Det kommer inte att dröja länge innan alla livsmedel kommer att vara rena, fria från skadliga kemikalier och genetiska förändringar.

35. Eftersom en hel del information som för närvarande undervisas är felaktig, särskilt i naturvetenskap och historia, hur kan lärare hjälpa elever att förbereda sej för guldåldern; och en gång under den här perioden, vilka material med korrekt information kommer att finnas tillgänglig? Vid denna punkt, kan vi bara erbjuda förslaget att inleda klassdiskussion med att fråga om någon har ett annat perspektiv på den presenterade informationen som skulle underlätta ett fördjupat tänkande och resonemang i lämpliga ämnesområden. Vi är medvetna om att detta är en känslig fråga eftersom vissa skolsystem och familjer är starkt emot lärare som frångår godkänt material, men kanske kan eleverna ges en möjlighet att uttrycka sina idéer och bara göra intetsägande kommentarer om dessa idéer skulle kunna förhindra bakslag.

36. Utbildning kommer att förändras dramatiskt på alla nivåer, och i själva verket har detta börjat med erkännandet av att foster mår bra av att höra klassisk musik och att småbarn har förmåga att lära sig med häpnadsväckande hastighet. Ett urval av aktuella böcker kommer att bevaras som en del av jordens kända historia och resten kommer att återvinnas. Nya texter och TV och datoriserade program med korrekt information, historiskt och universellt sett kommer att utvecklas på en jämförelsevis kort tid för varje utbildningsnivå från tidig barndom till vad man skulle kunna kalla läkarstudier, och de kommer att omfatta ämnen som många nu avfärdar som "galet" New Age tänkande. Musik, författande, måleri, skulptur - alla typer av konst och hantverk - kommer att ges mycket större vikt eftersom alla former av konstnärligt uttryck kommer från själen. Nuvarande koncentration på sport och den intensiva konkurrensbetonade inställningen till lagsporter, och definitivt den oproportionella tiden och pengarna som anslås, kommer att ändras till en anda av att njuta av spel och kamratskap samtidigt som man hjälper varandra att utveckla färdigheter.

37. Den största förändringen kommer dock att vara den utökade hjärnans användning och ökad kapacitet för resonemang som kommer att leda till mycket större intresse av att förvärva kunskap. Denna härliga aspekt av livet i jordens guldålder gäller för alla som bor i den tidens höga vibrationer.

38. Till alla som är rädda att det inte finns tid för jorden att bli av med allt mörker så hon kan möta den himmelska tidsramen för att lämna tredje dimensionen, försäkrar vi er, att hon kommer att göra det - i kontinuum, har hon redan gjort det!

39. Vi önskar att Ni kunde veta hur ivrigt vi väntar på glädjen att få se Er medvetet leva i den värld där fred och kärlek regerar. Vi omhuldar var och en av er och, tillsammans med alla andra upplysta själar i detta universum, så hejar vi ständigt på er framåt.

                             _________________________

Kärlek och Frid

SuzanneWard
Webbplats:  The Matthew Books

Svensk översättning: Amon

 

Anmäl
2010-10-30 17:59 #22 av: Amon

24 oktober, 2010
Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Jag ber dig använda ditt sunda förnuft och din urskiljningsförmåga och inte automatiskt ta till dig alla budskap som "sägs" vara "kanaliserade" och som finns i överflöd på Internet. Om det är någonting som du ska ha fullt klart för dig, så är det att vara mycket försiktig med den information du tar emot, och kommer att ta emot på nätet i framtiden.

Det finns vissa människor i världen (inte särskilt många, faktiskt) som är mycket förtjusta i att blanda den äkta informationen, som vi förmedlar till er genom våra kanaler, med falsk information i avsikten att ta bort trovärdigheten från all pålitlig information, den som verkligen kommer från oss.

Jag betonar detta först och främst därför att vi har sett en del för oss mycket värdefulla personer, med vilka vi hade räknat med att utvidga den information som vi förser er med (och som är av stor betydelse för det allmänna uppvaknandet av den här planetens mänskliga medvetande), som till slut har vänt oss ryggen och vägrar fullfölja den uppgift de accepterat att genomföra innan de förkroppsligade sig i det här livet såsom mänskliga varelser.

Vi ber er allesammans att tänka på, att när du läser ett budskap, som kommit genom en av er, och som du känner är felaktigt, förlora då inte din tilltro till oss. Vi finns här bland er och mycket snart kommer vi att arbeta tillsammans utan några hemligheter av något slag.

Av olika skäl, vilka vi kan förklara för er, är det fortfarande nödvändigt för oss att just nu inte göra oss allmänt kända för världens befolkning. Var bara medveten om att det nu inte är den idealiska tiden för detta. Om vi gjorde det, skulle det vara som att ta bort ogräsets blad utan att dra upp det med rötterna. Oundvikligen skulle ogräset komma tillbaka och arbetet vara förgäves och ansträngningen skulle vara verkningslös.

Behåll därför din tillit och tilltro till att vi vet vad vi gör och att datumet för Första Kontakt kommer att ges vid lämplig tidpunkt, ett datum när alla faktorer är gynnsamma för oss att avslöja vår närvaro.

Du har inkarnerat på en särskild plats av en orsak som du inte förstår för närvarande . Men vi ber dig förstå, att det har att göra med typen av den uppgift du har på den här planeten, på en specifik plats och även vid en bestämd tidpunkt.

Var du än befinner dig, sitt ner och meditera dagligen och gå djupt in i din Varelse. Lugna ner ditt sinne och varje störande tanke som du kan ha, och den Gudomliga Essensen som bor inom dig kommer att avslöja vilka steg du bör ta. Du kan vara säker på, att om du gör detta, kommer detta att uppenbaras för dig på ett sätt som är underbart och äkta.

Innan vi avslöjar oss för dig, är det nödvändigt att du först tar emot det här uppenbarandet från din egen inre Varelse. Annars skulle det vara som att kasta iskuber i oceanen. De skulle smälta och försvinna, - glömmas bort.

Men om du först får dessa riktlinjer från ditt inre, kommer du, när du får reda på dem av oss, med säkerhet veta att det vi för över till dig är sant och autentiskt och ger inget utrymme för tvivel eller förvirring.

Håll fast vid dina dagliga meditationer, och kasta inte in handduken alltför fort om du inte får omedelbara resultat. Vi har talat om för dig i tidigare kommunikéer att tillit och uthållighet är den enda garanterade vägen till framgång.

Framgång är garanterad alla män och kvinnor som fortsätter att gå framåt med mod och ihärdighet, som möter alla hinder som kommer i deras väg och använder sitt sunda förnuft i förening med sin intuition. De som tar avstånd från sina åtaganden och bara tänker på sin egen välfärd och sina personliga framsteg kommer inte att lyckas.

Fatta mod, gå alltid framåt! Rusa inte på, men stanna heller inte upp!

Frid och Kärlek.

Källa: Commander Sohin

Kanal: Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga  www.st-germain.se

 

Anmäl
2010-11-07 13:48 #23 av: Amon

3 november, 2010
Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

För en person med stora ekonomiska resurser är det lätt att resa under semestern. För den som har lägre inkomst, har stora familjeutgifter eller är arbetslös är förmågan att resa betydligt reducerad, så till den grad att man kanske finner det omöjligt att göra den där resan som man länge drömt om.

Under den Nya Gyllene Tidsåldern, vilken ni nu träder in i, kommer ingen av den Nya Jordens invånare någonsin att ha det problemet. När en person eller en familj beslutar sig för att resa till andra platser eller besöka avlägsna släktingar eller vänner, kommer de att kunna göra detta utan några problem.

I den värld ni lever idag kanske en person arbetar på samma jobb i årtionden, utan att våga lämna det av rädsla för att inte hitta ett nytt och annorlunda jobb med bättre villkor. Om en man eller kvinna vill ändra på sina uppdrag under den Nya Tidsålder som nu närmar sig, kommer de att kunna göra det utan några hinder.

På Jorden så som ni känner den, - om en person blir trött på att bo på samma plats under en längre tid, och drömmer om att bo på ett annat ställe, skulle denne säkert stanna kvar i samma stad eller by av rädsla för det okända, rädd för att det inte skulle gå bra på den nya platsen.

I den Nya Jord som ska komma, kommer vem som än beslutar sig för att flytta till ett nytt befolkningscentrum inte att möta några hinder. Man väljer fritt och utan rädsla sin hemort.

Det enda jag ber dig om, - du som önskar göra den där resan du alltid drömt om, - du som håller på att dö av längtan efter att få byta jobb; - eller du som vill flytta till en annan stad eller till och med till ett annat land; - det enda jag ber dig om är att ha litet TÅLAMOD. Är det för mycket begärt?

Du kommer mycket snart att se, att dessa drömmar du går och bär på och som du aldrig uppfyller, kommer att äga rum i samma ögonblick du önskar det!

Den Nya Tidsålderns män och kvinnor kommer att ha förmågan att välja den arbetsmiljö, det land och den stad där de önskar leva, eftersom de sociala, politiska och ekonomiska systemen kommer att vara mycket olika dem ni hitintills känner till.

Kanske kan något projekt som du har i huvudet förbättras, ja, vidden av din beslutsförmåga kommer att växa på ett sätt du aldrig kunnat föreställa dig. Och om du föreställer dig något som inte materialiseras, kommer det kanske att bero på att du har rådfrågat en annan mänsklig varelse med mer erfarenhet och som fått dig på andra tankar. Men i sista hand är det du som kommer att ta beslutet, utan rädsla, utan tvång och utan några hinder.

Vi har under århundraden levt tillsammans i en sinnesstämning och en känsla av frihet. Vi har levt tillsammans i ett kärleksfullt broderskap, vilket får oss att känna oss i samklang med varandra och känna en överväldigande lycka. Vi är fria att göra eller inte att göra, att bo på den ena platsen eller den andra, enligt vår själs vägledning.

Besluten tas alltid med hjärtat och inte med huvudet; följaktligen är chansen att drabbas av misstag när man väljer näst intill obefintlig. Kris-Won, min kanal, bad mig säga något om de "sightings" som syntes för några veckor sedan över New York, USA.

Självklart var de verkliga; naturligtvis lät vi människorna se oss i en av världens mest befolkade städer i den mest utvecklade nationen på Jorden idag. Även om en del trodde att det var ballonger, upplysta med ett underligt sorts ljus! Jag tror inte att varken observationsballonger eller någon annan typ av ballonger skulle kunna göra de rörelser på himlen som vi utförde med våra mindre skepp.

Nåja, det var heller inte vår mening att göra otroliga manövrer för att era jordiska sinnen skulle förstå, därför att resultatet då skulle ha blivit att många som tittade skulle ha blivit skrämda. Vår avsikt var inte att skrämma er, utan snarare att förbereda er för Första Kontakt. Det är exakt samma sak med cirklarna i sädesfälten, geometriska symboler med djup inneboende mening, vilka gradvis kommer att få sin förklaring, allteftersom ni forskar djupare i dem.

Ingenting händer av en slump och allt det som ni kommer att genomleva och uppleva under de kommande tiderna har ett tydligt motiv och en orsak till att det finns, även om du kanske inte förstår det just nu eller när det händer.

Var tålmodig och fortsätt att arbeta med dig själv, bli en bättre människa varje dag och låt din personliga intuition leda dig. Med litet mer övning kommer den alltid att vara den äkta rösten från ditt inre medvetande. Då kommer det inte att finnas någon risk för misstag, - genom den gudomliga gnista som bor inom alla varelser kommer du att visas vägen.

Frid och Kärlek

Källa: Commander Sohin

Kanal: Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga   www.st-germain.se

 

 

Anmäl
2010-11-12 23:18 #24 av: Amon

11 november, 2010
Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Vi har upptäckt en del planer inriktade på att döda, som de mörka styrkorna har förberett för att så mycket som möjligt förhindra eller försena det kommande datumet för vårt första gemensamma möte med er, ni mänskliga varelser som härstammar från Jorden, och vi era bröder och systrar som besöker er.

Genom storleken på deras hemliga planer, kan vi sluta oss till att de redan befinner sig i ett överväldigande desperat tillstånd, och det är sorgligt att se hur de skjuter vilt omkring sig för att undvika att samtycka till den Gudomliga Planen. Vad de inte vet, i all sin ofantliga ekonomiska makt, och med liten andlig och global insikt om Verkligheten, är att ingenting kan ändra på det som ödet har i beredskap för planeten Jorden. Det finns ingen styrka i Universum, som med framgång kan gå emot det slutgiltiga beslutet från Fader-Moder Gud, vilket vi lämpligen kallar "ödet".

Inte heller vet de, mörkrets manipulatörer, att vi är medvetna om varje steg de planerar och beslutar om på sina kontor och i sina gömda bunkrar. Vi övervakar med lätthet alla deras handlingar, eftersom vi redan på planeringsstadiet känt till alla deras platser, vilka de tror är väl gömda och säkra.

Stackars dårar, som tror att de kan fortsätta att behålla sin makt och kontroll över hela mänskligheten på planeten, där alla är Guds jämställda barn, inte bara de, som kontrollerar och har ett finger med i det mesta av materiell rikedom inom alla regeringar och nationer i den här världen! Trodde de, att de för evigt skulle kunna njuta av immunitet från all Karma, vilken är en Kosmisk Lag, som styr funktionen och rörelsen inom alla universella sfärer?

Naturligtvis inte! Och de kommer mycket snart att inse, att de inte heller utgör något undantag från lagen om vedergällning, för mycket av den ekonomiska makt som de åtnjuter är knuten till graden av inflytande på de beslut man tar på regeringsdepartementen inom de allra mäktigaste nationerna på Jorden. Ingen är fri från konsekvenserna av sina handlingar, antingen de är goda eller dåliga, själviska eller altruistiska.

Idag är det den 11/11, vilket betyder en ny kosmisk portal, precis som förra månaden, 10/10, och den dagen talade vi också med er. Det betyder inte att alla månader som uppvisar liknande mönster är speciella. Men av komplexa orsaker, där planeters och stjärnors påverkan blandas med effekten från helig numerologi, har en del datum ett speciellt inflytande på händelser som sker på varje befolkad planet. Om invånarna på varje planet är medvetna om den här dagens inflytande på er mänsklighet och medvetet och effektivt utför sitt andliga arbete, innebär det en mycket värdefull och ovärderlig hjälp och ett bidrag till materialiseringen av den Gudomliga Planen. Detta gäller särskilt för den här planeten. Så varje persons individuella bidrag är mycket viktigt för att uppnå massornas frigörelse från klorna hos dessa försvagande krafter, vilka förslavat er under så många tusen år i er linjära tid.

Alltså, kära bröder och systrar, vad återför er till detta nya speciella datum 11/11?

Vad gäller detta datum har vi gett instruktioner via olika kanaler, för att ni starkare än någonsin skall visualisera en effektiv och verklig materialisering av den Nya Jorden. Ni visualiserar en Jord där rättvisan triumferar och där jämlikhet och broderskap råder bland alla mänskliga varelser på er vackra blå planet, Gaia. Ingenting hindrar de flesta av er att vara ett värdefullt instrument för att den Nya verkligheten ska ta form på det fysiska planet.

I den egenskapen räknar vi med att var och en av er har intentionen att avsluta den här perioden med mörker och materialistiska energier, och att gå vidare till att bli en ny integrerad planet i den Femte Dimensionens världar och bli fullvärdiga medlemmar i den Galaktiska Federationens världar.

Vi föreslår att ni, genom att följa det numerologiska mönstret med "11", vilket sker idag, fortsätter att varje dag i sammanlagt 11 dagar, kl. 11 minuter över 11 på kvällen visualisera materialisationen av den Nya Jorden och den Nya Mänsklighet som befolkar den. Det är också viktigt att ni under dessa 11 dagar på dagtid (medan ljuset från er stjärna lyser) fortsätter att mentalt arbeta med övergången från den mörka tidsåldern till en Gyllene Tidsålder och då dra fördel av de gyllene strålarna från er speciella stjärna, Solen. Så håll fast den där tanken i ditt sinne, hela dagen, medan du utför dina normala plikter, och speciellt varje kväll kl. 11:11 under de 11 dagarna, det vill säga fram till den 21 november.

Vi kommer varje kväll att förena oss med era kreativa visualiseringar, så att resultatet av alla era tankar får en mer effektiv och framgångsrik form.

Enhet är styrka och vår kombinerade styrka kommer gradvis att framkalla undergången för de krafter som hållit er förslavade. Er frigörelse kommer att bli en sann berättelse utan motstycke i era historiska skrifter.

Uttala detta alla tillsammans, i djupet av din Inre Varelse: För befrielsen från de kedjor som framtill nu har förtryckt oss, och för framgången med den Nya Jord som skall komma!

Frid och Kärlek

Källa: Commander Sohin

Kanal: Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga   www.st-germain.se

 

 

Anmäl
2010-11-18 20:34 #25 av: Hukanson

Har respekt för er som sett flygande farkoster med edra egna ögon inte minst av den anledningen att ni sett framtidens teknik - anti-gravitationsteknologi. Det gör er till pionjärer i vetenskaplig bemärkelse, typ.

Själv åker jag cykel och gillar choklad.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2010-11-23 02:27 #26 av: Amon

Matthew Ward, 6 november, 2010
Nationella val; splitringen från dualitet; global uppvärmning, sanningar och reformer kommer snabbt; uppvisningar av rymdskepp; räddandet av Chiles gruvarbetare; balans; vad som feminin och maskulin energi består av, effekter; karma; två typer av densitet - själar status och form; Nirvanas uppsättning och innevånare

Detta är Matthew, med älskvärda hälsningar från alla själar vid denna station. Vi börjar med att svara på frågor som inte kanske förefaller att vara direkt relaterade till er upplyftning och Jordens; emellertid så är allt som händer på er värld otvetydigt förbundet med varandra under denna universellt unika tid. Och, som utlovat i vårt förra meddelande så kommer vi också att ge svar på kvarvarande frågor om upplyftningen.

Nu så, under de senaste månaderna har olika nationella val ägt rum, och medan de kan förefalla att ha störst relevans för sina medborgare så är den större bilden att resultatet sprider sig långt bortom det landets gränser. I en värld av tredje densitet utgör regeringsmyndigheterna en stor koncentration av dualitet, vilket på en energinivå påverkar alla andra överallt.

En väsentlig aspekt av alla civilisationers framsteg och ut ur tredje densitet är att uppleva dualitet; inse att dess splittrande förhindrar ett fridfullt liv; och att till slut harmoniskt övervinna skillnaderna inom kommuner, länder och internationellt. Genom att göra så avancerar folket tillräckligt i själtillväxt för att inträda i fjärde densitet. Det intensifierade ljuset har medfört denna insikt - medvetande höjande och spirituell förnyelse - och det kommer att fortsätta att göra så tills de sista resterna av dualitet tar slut i en global förlikning.

Om vi talar mer om valen så är det naturligt att företrädare för de vinnande kandidaterna är upprymda och alla som var för deras motståndare är förtvivlade - ett bra exempel på hur dualitet splittrar folk i sinne och hjärta. Då det inte finns någon gemensam uppfattning inom politiska partier då det gäller vad som bäst kommer att gynna dess medborgare - eller dem själva - så förhindrar en hätsk debatt samarbetande handlingar och en sund lösning på er världs problem.

Denna splittring måste utvecklas till förlikning, och när som ljuset ökar i intensitet på planeten så blir det så. De som håller ämbeten runt om i världen från en by nivå till en nationell nivå kommer att fortsätta att påverka inriktningen på deras respektive områden enbart om de tjänar klokt med spirituell och moralisk integritet. De som är motiverade av ego, makt och girighet - och som ofta medvetet hjälper Illuminati - kommer inte att klara sig länge eftersom de är i avsaknad av ljus.

Separationen av agnarna från vetet sker under Jordens stadiga framsteg ut ur tredje densitet. Ledare som sitter kvar i sina positioner och deras anhängare kommer att vilja och kommer att införa förändringar som gynnar folk över hela världen. Alla krig och konflikter och grymhet kommer att upphöra, ojusta lagar kommer att avföras och likaväl all orättvis politik och andra negativa aktiviteter, och frihet kommer till dem som är i bojor.

Låt oss ge er ett annat utmärkt exempel på dualitet och den kontroversiella frågan ni kallar global uppvärmning. De som tror att detta är ett naturligt fenomen citerar Jordens istider som bevis på att mänskligheten inte har något finger med i dagens rekordtemperaturer, smältandet av glaciärer och de hårda klimatiska ovanligheterna. De tror att inte det inte finns något behov för att förändra tillverkningsprocesserna eller vända sig till alternativa energikällor eftersom om man gör så skulle kostnaderna bli alltför höga. Sedan finns det dem som tror att vetenskapen bevisar att klimatförändringarna är mänskligt betingade. De pekar på industriell nedsmutsning och användandet av biobränslen som orsaken, och de vidmakthåller att såvida inte dessa sätt upphör så kommer kostnaden att bli total förstörelse av miljön. Med de två sidorna i ett dött lopp så blir det inga större ansträngningar för att förändra nuvarande praxis.

Sanningen är att båda sidor innehar en viss sanning, även om varken den ena eller andra sidan vet att Jorden självt är i en process för att återinföra ett modererat klimat från dagarna av Eden, när hennes kropp var orörd och frisk. Och föroreningar, en mänsklig produkt, måste upphöra eftersom det skadar planeten och alla dess livsformer. Till slut så kommer de två sidorna av den globala uppvärmningsfrågan att inse att skydda och att reparera miljön är livsviktigt, och före detta extrema uppfattningar kommer att försonas till effektiva metoder för att lösa det nuvarande kritiska tillståndet.

Jordens snabba framfart mot fönstret för dess inträde i fjärde densitet betyder att slutet på dualitet nu kommer snabbt. Den hårda uthålligheten av de mörka har gjort att sanningarna har förblivit dolda och de måste nu bli kända, och bristen på allmänt medvetande om dessa sanningar har förhindrat stora förändringar i form av reform. Istället för att hända stegvis med mellanrum så kommer djupa sanningar och resulterande förändringar att komma fram som bitar i ett kalejdoskop som ramlar över varandra för att bilda en ny design.

Ni visste att det var ett av de potentiella scenarion när ni ivrigt bad om att få spela en roll i denna tid utan motstycke på planeten. Ni visste att era kumulativa liv hade förberett er väl för att utan rädsla stå stadig i stormen. De universella höga råden som skapade huvudplanen för den Gyllene Åldern visste också detta - det var därför som ni valdes ut och många andra med mindre erfarenhet som också ville ta del var inte utvalda. Energin av er fasta och lugna stadighet i ljuset kommer att beröra de som finns runt omkring er och effekten blir att det sprider sig runt jorden, så välkomna utmaningarna som ligger framför er då mörkret är helt uppdraget med rötterna och Jorden fortsätter att programenligt ta er in i fjärde densitet.

Avtäckningen av rymdskepp i luften över New York City för några veckor sedan är bara en av många liknande händelser som har ägt rum i olika områden och vid olika tider runt er värld. Medan ett moderskepp eller en stor armada av skepp kunde ha visat sig vid en mer närliggande händelse i Washington, DC, så skulle det inte ha varit särskilt väl genom tänkt. Istället för att ge bevis på att civilisationer står redo att assistera er så skulle en sådan uppvisning ha spelat rakt i händerna på mörka tjänarna, vilkas underhållningskanaler har indoktrinerat allmänheten att reagera med rädsla gentemot all utomjordisk närvaro. Även om ett växande antal bland befolkningen nu tror att andra intelligenta varelser finns "där ute", så vet relativt få att bara de som är spirituellt utvecklade finns i närheten, då ljuset nu är allt för intensivt för några mörkt inriktade civilisationer att närma sig er del av galaxen.

Uppvisningarna kommer dock att fortsätta att öka i frekvens och på fler ställen tills att vår universella familj är officiellt erkänd. Då detta erkännande kommer att sätta stopp på alla Illuminati aktiviteter - ja, inkluderande kemikalispår, genetiskt modifierad mat, föreslagna handlingar som är mot ert välmående, och även irriterande insektsangrepp - så kommer de att fortsätta att göra allt de kan för att förhindra ett sådant uttalande. Så, det är rimligt att förvänta sig mer löjliga förklaringar för uppvisningarna; ökad "underhållning" om grymma civilisationer; och möjligtvis som en sista utväg ett försök att fabricera en invaderande armé på det ena eller andra sättet. Var försäkrad att om något sådant försök görs så skulle det stoppas innan det kunde uppnå sitt mål att skapa stor rädsla och en anledning till att införa militär kontroll.

Även om vår rymdfamilj använde sig av sina teknologier för att förhindra stormar och jordbävningar skulle Moder Jord skapa dessa så länge som de behövs för att frigöra negativitet. Var snälla och kom ihåg att dessa avancerade teknologier tillåter full negativitetsutlösning samtidigt som de reducerar de mörkas tilltänkta höga dödssiffror och enorma förstörelse.

Betydelsen av att rädda Chiles instängda gruvarbetare sträcker sig bortom modet, uthålligheten, beslutsamheten och samarbetet som gav upphov till djupt känslomässigt engagemang runt om i er värld under denna tid och innan det triumferande resultat och jubel som följde. Genom att höja ribban för Jordens mänsklighet i dessa avseenden visar räddningen på ett remarkabelt sätt effekterna av de högre vibrationer som Jorden har uppnått på hennes väg mot upplyftning. De gemensamma ansträngningarna och känslomässiga reaktionerna från ögonblicket av gruvans kollaps till att den sista mannen nådde ytan kunde inte ha inträffat för ett par år sedan, innan den feminina. eller gudinna, energierna började balansera de maskulina energierna som sedan länge dominerade livet på er planet.

Vi skall säga mer om dessa energier, men låt oss ta ett sidospår och tala om balans, vilket är väsentligt för själens utveckling. Ni behöver förstå att balans inte är ett permanent tillstånd när ni väl har uppnått det - universum är i en konstant balanserande rörelse och så är varje själ. Låt oss säga att ni njuter av en intressant bok under en sällsynt stund av enskildhet och fritid, och en försäljare ringer. Ni känner er irriterad utav detta avbrott och under de närmast minuterna brottas ni med tankar och känslor om detta avbrott tillsammans med försök att återfå er koncentration på boken och de glada känslorna angående er fritid.

Detta är naturligtvis en mycket liten balansakt, men det visar att även utan att ni är medvetna om det så är ni i någon form känslomässig balansakt. Ju allvarligare era möten är med otrevliga situationer eller personliga relationer desto svårare blir det att föra ert system bort från turbulens och tillbaka till balans, vilket är basen för ert välmående i kropp, sinne och hjärta.

Låt oss nu gå tillbaka till de energier som behövs balanseras av den anledningen likväl som för er utveckling. De mörka tjänarna som instiftade och fullföljde ett vittbrett lidande under årtusenden är helt och hållet maskulina i sin energikomposition, oböjliga, hänsynslösa, av tvistemåls karaktär, stridande, beslutsamma att vinna, kontroll av andra, och att dominera alla situationer. Feminin energi är lika mäktig på andra sätt - närande, medlidande, mjuk, känslig, samarbetande, kommunicerande, konstnärlig i vad ni kallar "fin konst" och ett med Naturen.

Dessa två kategorier av universell energi har inget som helst att göra med kön eller sexuell inriktning - maskulin energi kan vara dominerande i en kvinna och feminin energi i en man. Att uppnå en perfekt balans mellan de två energierna är målet för varje själ under dess resa tillbaka till Källan, och val som görs innan födelsen för varje liv görs med detta mål i sinnet.

Det är lättare att göra dessa val under ett liv i andevärlden än det är att aktivera dem när ni väl är inkarnerade i en värld av tredje densitet med alla de externa inflytandena som kan dämpa eller helt och hållet överväldiga meddelanden från er själ till ert medvetande, meddelanden som är ämnade att guida era beslut av fri vilja så de är i linje med ert själskontrakt. Det är därför som val av fysiska liv ofta är mycket annorlunda än ert kontrakt. När ni väl är tillbaka i andelivet så går själen igenom sitt sista liv, och inser att återigen så avvek den från sitt kontrakt och väljer samma inlärning under nästa förkroppsligande. Det kan pågå under hundratals eller mer fysiska liv i världar av tredje densitet innan en balans uppnås och själen kan gå vidare till fjärde densitet.

Ett annat sätt att tänka på denna upprepande process i själens utveckling är karma, vilket ofta är missförstått. Karma är inte en belöning eller ett straff, det är inte något som är beslutat av en "gudomlig domare" eller era jämlikar i en andevärld eller någon annan extern källa. Inte heller så är det positivt eller negativt; liksom energi så är karma neutralt - båda får sin inriktning från tankar, känslor och handlingar, och sammantaget avgör de fortsatta upplevelser. Vad karma är då, är obegränsade möjligheter att uppleva båda sidor av en erfarenhet och för att stärka områden som är svaga i den positiva aspekten då det gäller val av uppförande. I samtliga fall så är det slutgiltiga målet att en balanserad erfarenhet som kommer att avsluta all inlärning som erbjuds i en värld av tredje densitet.

Under de tider som Jorden har varit i denna densitet så har det varit en ideal plats för att ge de komponenter och förhållanden av dualitet som själar behöver uppleva och behärska så att de kan utvecklas. Jorden är dock inte på något sätt den ända världen av tredje densitet i fråga om den andlig och intellektuell nivå som har uppnåtts. Många, många andra världar motsvarar dessa nivåer, och en del av er har kommit från dem specifikt därför att denna unika tid i universum erbjuder exceptionell nåd till alla Jordens innevånare.

Individer hjälps att snabbt avsluta deras karmiska val tack vare ljuset som flödar från en myriad av källor för att assistera med att höja medvetandet och andlig klarhet. Alla som adsorberar ljuset kommer att avancera på dessa sätt, och beroende på deras själskontrakt livslängdsklausul så kommer de antingen att följa med planeten in i den Gyllene Åldern eller fortsätta utvecklingen i Nirvana eller i en annan andlig värld. De som inte adsorberar ljuset kommer att ha andra chanser att göra så i en cykel av liv i en spirituell värld och sedan i en fysisk värld, och alla dessa världar kommer att vara lämpliga för deras personliga behov för spirituell tillväxt.

 

Kommer familjer att hålla ihop under och efter upplyftningen?

På grund av variablerna som är involverade kan svaret bara bli "kanske". De olika faktorerna inkluderar livslängdsklausulen i varje familjemedlems kontrakt; val på själsnivå att lämna istället för att acceptera sanningen om religiös dogm; en person från en avancerad civilisation som har avslutat ett specifikt uppdrag och återgår till sitt hemland; styrkan av kärleksbanden, inte bara legala eller blodsrelationer.

Efter att Jorden når fjärde densitet kommer Nirvana att bli kvar i fjärde densitet eller kommer det att förflyttas upp till femte, etc. och alltid vara en densitet högre än Jorden?

Detta kräver en koncis förklaring, "förbinda punkterna" skulle man kunna säga, angående de två olika typerna av densitet, och vårt svar kommer att besvara många av de frågor ni har ställt för att tas upp i dessa meddelanden.

Densitet indikerar nivån på en själs spirituella utvecklingsnivå och dessutom energinivån, eller vibrationstakten, av allt som har form, kropp och substans. För att ni skall förstå bättre så pratar vi om de olika nivåerna på ett numeriskt sätt, där de högre numrena indikerar en avancering. Kroppar är bara formen för innehållandet, så att säga, som själen manifesterar för att bäst passa deras mål då det gäller dess val av inkarnationsupplevelse. Båda användningarna av ordet densitet gäller för alla själar och deras former, och numren kan variera beroende av den grad av ljus som finns inom själen och densiteten av deras kroppar.

Till exempel, vid en viss tidpunkt i urminnes tider så valde själen ni kallar Jord att innebo en planetkropp, och hon och Gud skapade detta i femte dimension. Hennes själ förblev där under de otaliga åldrarna då hennes kropp gick successivt ned i densitet på grund av negativiteten som producerades utav handlingar från hennes successiva civilisationer. Detta trots att de flesta av människorna som levde under årtusenden på Jorden när hon var fast i en djup tredje dimension också var av tredje densitet, spirituellt och intellektuellt, en del bland dem var vid lägre densiteter och några få högre.

Under det sista halva århundradet och längre har planeten rest sig ur en djup tredje densitet genom att frigöra negativitet och absorbera ljus, och under den processen har dess vibration blivit högre. Då planeten har lyfts upp så adsorberar den ljuset som gör det möjligt att överleva i dessa högre frekvenser.

Jordens nuvarande befolkning går från sjunde densitet i själsutveckling till första eller andra, de bland er vars mörka dåd har orsakat dem att gå utförs. Även om alla kroppar förefaller att vara identiska i form densitet så innehåller kroppar hos individer med högre än tredje spirituell densitet mer ljus och de kroppar med en lägre spirituell densitet innehåller mindre ljus. Auras visar dock distinkt överskottet eller bristen på ljus hos folk, och de som kan se auras kan klart avgöra vem som är vem i det avseendet.

Låt oss gå till Nirvana. Även om ni anser att er andliga värld att vara en okroppslig värld med okroppsliga invånare - ett icke fysisk ställe där själar lever utan kroppar - så har Nirvana form och alla dess innevånare har kroppar. Allt överallt i detta universum är energi som vibrerar vid en frekvens, eller vibrations nivå, eller annan och former i tredje densitet förefaller mer solida än de i de högre densiteterna. Det är anledningen till att innevånare i Nirvana kan se era kroppar i tredje densitet, men ni kan inte se deras kroppar i fjärde densitet.

Och den spirituella nivån som har uppnåtts av Nirvanas innevånare är i enlighet med nivån av Jorden innevånare. Som den andliga värld som tjänar Jorden, så är det hennes innevånares första stopp efter fysisk död oberoende av deras "goda", "mediokra" eller "dåliga" liv. Energin från varje persons tankar, motiv, och handlingar är registrerade i de Akashiska arkiven, ögonblick för ögonblick genom hela livet och den sammantagna energin drar varje person till den del av Nirvana som motsvarar deras registrerade livs energi.

Nirvana är ett växlande och flexibelt ställe med flera nivåer som kan inhysa alla Jordens innevånare från andra till sjunde densitet då det gäller själsutveckling. Själarna i första densitet åker till den enda delen av Nirvana som är separat, en ytterst liten glob vars form är lika tung som dess innevånare är spirituellt tunga - deras korresponderande energier är de tyngsta i ert solsystems plats i galaxen. Ljuset flödar alltid till dessa själar och om de accepterar det så förflyttas de från den lilla globen till Nirvanas lägsta nivå. Ljuset flödar också kontinuerligt mot själar i de lägre nivåerna - nivåer av olika energi registreringar - och när de accepterar ljuset så förflyttas de till nästa högre nivå, där de erbjuds avancerad upplärning lämpat för deras behov.

De flesta av Nirvanas innevånare är spirituellt i tredje densitet. Efter att ha förberett sig för att övervinna sina erkända begränsningar under det senaste fysiska livet väljer de själskontrakt för att sätta sin förbättrade inlärning i praktik inom ett annat liv på Jorden eller en annan värld av tredje densitet. De som är spirituellt avancerade för sig antingen snabbt vidare till deras nästa destination som de har valt eller så stannar de mycket länge för att tjäna i rådet eller som mästare, lärare och helare.

Ljuset genomtränger de högre nivåerna på Nirvana och på grund av deras exceptionella skönhet och variationer så är de semester orter för folk från fjärde och högre densitet i spiritualitet och form. Dessa nivåer tjänar också som en undanflykt för människor från avlägsna civilisationer som har haft en serie av mycket svåra erfarenheter och känner till Nirvanas rykte för skräddarsytt helande av traumatiserade psyken.

För att avsluta vårt meddelande återgår vi till tredje densitet världar för att nämna en annan utvecklande tjänst de erbjuder: Alla har överlevnadsvärldar inom deamma där själar av första och andra densitet påbörjar sin väg upp för stegen. Jorden har till exempel sniglar, kackerlackor, flugor, maskar, små marina liv och andra former med ett medvetande på överlevnadsnivå. Detta är inte en bestraffning för själens mänskliga livstid fullt med ondhet - det är gudomlig nåd som eliminerar alla minnen på cell nivå så att framtida inkarnationer startar med en ren målarduk och en plats i balans med Naturen. Oberoende av dess nivå så är varje själ en del av det rena kärleksljuset från Skapar Källan och ges med exakt det som det behöver i varje steg av själevolution.

Alla själar av ljuset har varit med er genom hela ert livs resa och så skall det för alltid vara.

                             _________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

 

Anmäl
2010-11-24 20:03 #27 av: Amon

23 november, 2010
Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Inre frid är grunden hos en mänsklig varelse, antingen hon är från den här planeten eller från vilken annan befolkad planet som helst. Lugn, icke aggressiv eller våldsam men fridfull är vanliga egenskaper hos utvecklade själar på upplysta plan, men svåra att hitta hos jordevarelser.

Ni har blivit vana vid att leva ett liv fullt av starka känslor, med aggressiva sporter där det som räknas är att vinna, när det som är viktigt borde vara att leka och ha roligt och göra det på ett bra sätt, utan det där tävlingsmomentet som är så vitt utbrett inom allting ni gör, det må vara inom sportens värld eller inom arbetslivet med konkurrens mellan företagen.

Man ser inte till det gemensamma goda, man gör inte någon ansträngning för att uppnå välfärd i samhället; snarare konkurrerar man med varandra, så att det som jag representerar ska bli det som ger mig störst fördel.

Men det är inte ert fel. Det är det system ni växte upp i och lever i som bär skulden och hindrar er att idag få njuta av inre frid. Fastän de då inte var så teknologiskt utvecklade som idag, var det vanligare att man förr i tiden såg lyckliga och nöjda människor, även om de bara hade det nödvändigaste för att överleva. Ifrån att bara vara intresserade av föda för dagen och att ha två eller tre ombyten kläder, "smittades" de av själviskhet och fick en önskan att samla på sig rikedomar, vilket idag är vanligt bland de människor som bebor er planet. Ju rikare och mäktigare en människa blir, desto mer misstrogen blir han eller hon inför de insamlade rikedomarna och blir en girigare och mer ambitiös person. Hans/hennes hjärta hårdnar som en sten inför andras lidande och ingenting berör den här personen om inte någonting händer honom själv eller henne själv.

Nåja, med detta som bakgrund, vad kan vi då begära av den människa som bebor den här världen, som kallas "Gaia" av några och "Jorden" av de flesta?

Vi vill alla ha en bättre värld, vi lika mycket som ni, även om vi inte föddes här, men vi vet att alla individuella själar bildar Den Enda Själen. Av den anledningen är den här världen allas egendom, precis som alla andra skapade världar, och samtidigt finns det ingenting som tillhör någon.

Det bästa sättet att inte fästa sig enbart vid en plats är att veta, att alla planeter, alla stjärnor, alla solsystem, alla galaxer och alla universa är ditt fädernesland, ditt hem. Det bästa sättet att inte fästa sig vid någon eller vid någon plats, är att veta att vi var och en har hundratusentals livsexistenser innan vi återvänder till Ursprunget, till Fontänen, så att vi inte på något sätt känner några ägandekänslor.

Vidga ditt synsätt och du kommer att vidga ditt handlingsområde. Väx, expandera mot det oändliga och sluta med att bara titta på det som ligger framför näsan på dig.

De stora männen och kvinnorna på den här planeten har varit de, som strävat mot förbättrade villkor för mänskligheten och som strävat mot att lämna en bättre planet efter sig än den de mötte när de kom hit.

Gud, Den Högste Skaparen, välsignar tusen och åter tusen gånger dem av Hans söner och döttrar som arbetar hårt för sin nästas välfärd. Och vi värdesätter dem enormt därför att de är ovärderliga instrument för vårt gemensamma mål, vilket är att höja medvetandet hos den mänskliga varelsen på den här planeten och leda honom till Den Nya Jorden (Nya Terra) som vi nu tillkännager och som också avslöjats i era gamla annalers Heliga Skrifter.

Det är ytterst viktigt, för att inte säga nödvändigt, att ett stort antal människor som nu bebor Gaia glömmer sig själva och är villiga att till och med ge upp sin bekvämlighet för hela mänsklighetens bästa, att de tänker på alla familjer i världen och inte uteslutande på sina egna.

Vi behöver hjältar som inte snålar med ansträngningarna för att göra det som är nödvändigt för allas gemensamma bästa! Dessa är de verkliga hjältarna, de som gör en ansträngning att höja massan av mänskliga varelser, det är inte dem som ni olämpligt kallar "hjältar" därför att de har ägnat sina liv åt att försvara en bit land, som i verkligheten tillhör alla, eller för att de representerar samma åsikt som de som sitter vid makten.

Lura inte er själva, låt er inte luras av de få, tillåt inte att en välbärgad minoritet beslutar om vad som är det bästa för dig! Många av er har redan vaknat upp till den här verkligheten och har avlägsnat slöjan över ögonen. De frågar sig när den här utlovade Nya Jorden kommer, en del av er går till och med längre och istället för att bara fråga utan att göra någonting, iakttar de sin omgivning och börjar känna inom sig vad de kan bidra med för att genomföra den här nya världen.

Välsignade må dessa själar vara som har kommit till den här världen i denna tid av stor förändring och upphöjning, - som har lyssnat till kallelsen från den Gudomlige Fadern/Modern, därför de känner att förändringens stund är HÄR och NU!

Jag bugar inför dessa män och kvinnor och det är på grund av dem vi är här. Tillsammans kommer vi att hjälpa mänskligheten på planeten Jorden! Här, nu och för alltid!

Frid och Kärlek,

Källa: Commander Sohin

Kanal: Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga   www.st-germain.se

 

Anmäl
2010-12-03 18:19 #28 av: Amon

30 november, 2010
Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Utbrott av stjärnvindar smeker ert solsystem och för med sig goda nyheter från avlägsna platser i Galaxen. Och vilka goda nyheter för de med sig? Vill ni forska i dem tillsammans med mig? Låt oss då stiga in i mer förfinade sanningar, som kommer till oss och till er från helt otroliga platser i Vintergatan.

Nåja, inom era religioner av idag, som inom Kristendomen, Islam och Judendomen, finns Guds budbärare omnämnda. Ni kallar dem Änglar och de ger er goda nyheter från den Allsmäktige Guden. Men i verkligheten ser inte dessa lysande himmelska budbärare ut på det sätt som era konstnärer tecknat dem, som långhåriga, blonda väsen med vingar på ryggen!

Verkligheten är att dessa Guds Budbärare är formlösa väsen, och om vi skulle identifiera dem med en form så att era rationella sinnen förstår, skulle vi säga att de är som energibollar, som får sin information direkt från Skaparen. De reser med tankens hastighet till vilken plats som helst i Kosmos för att överföra informationen till den varelse eller till den grupp med varelser till vilken den är riktad.

Dessa upphöjda himmelska väsen behöver inga stellära eller interstellära rymdskepp för att resa från ena ändan till den andra inom något existerande Universum, eftersom deras sinnen är så fantastiska att de lika lätt som när ni korsar en gata kan förflytta sig varthän de önskar och kringgår hinder som för oss är oöverstigliga.

Vi är tvungna att röra oss i fysiska skepp, eftersom våra kroppar fortfarande är fysiska, fastän mer subtila och sofistikerade än era. Men de, som består av ren energi hindras inte av de barriärer och begränsningar som det fysiska Universat erbjuder. De är fria att röra sig varthän den Gudomlige Faderns/Moderns Vilja leder dem.

Bland dem existerar en Hierarki, liknande Vita brödraskapets Hierarki här på Jorden. De är uppdelade i grupper, inte på grund av att en del är mer utvecklade än andra, eftersom deras närhet till Gud är densamma, utan genom den typ av arbete eller uppgift som de tilldelats att genomföra. Om det Högsta Medvetandet kallar på ett av dessa väsen för att det ska flytta över till en annan typ av uppdrag, flyttar det vidare och blir en del i en annan typ av grupp.

För dem utgör detta inte någon olägenhet eftersom de inte är fästade vid något speciellt arbete eller någon speciell varelse. De lever bara för att fullfölja den Högste Skaparens planer och detta är deras största glädje och lycka. Ingenting gör dem lyckligare än att uppfylla Hans dekret, och de lever ständigt insvepta i ett tillstånd av glädje, lovpris och välsignelse.

Här vill vi dela med oss till våra bröder och systrar på planeten Jorden, Gaia, att ett av dessa väsen av rent och ursprungligt medvetande har besökt vårt Interstellära Rymdskepp för att delge oss litet goda nyheter och dessa vill vi också föra vidare till er. (Anmärkning från Kris-Won: Här gör Commander Sohin en paus, kanske för att finna ett sätt att vidarebefordra det man fått från Varelsen. Jag väntar några minuter tills Sohin fortsätter sitt tal).

Vi följde en taktik för att kontrollera och neutralisera de mörka krafternas avtagande handlingar, vilka fortfarande finns kvar inom maktcentra på planeten, när denna underbara Varelse besökte oss. Vi har fått ett namn att kalla detta väsen. Det kan skrivas som Allan på era jordiska språk. (Anmärkning från Kris-Won: Den andra stavelsen betonas, namnet uttalas "alLAHN").

Allan har lämnat över ett förslag från den Högsta Intelligensen som föreslår att vi gör en viss förändring i vår strategi. Vi kan inte klart tala om vad den här förändringen går ut på, eftersom dessa budskap är tillgängliga för alla och skulle kunna nå vissa personer som det inte ligger i vårt intresse att informera, som ni förstår.

Men vi kan säga att den här förändringen av strategi kommer att vilseleda våra mörka motståndare så mycket, att den kraftigt kommer att accelerera uppstigningens slutprocess för mänskligheten på den här planeten.

Var nöjda och lyckliga, för de goda nyheter vilka vi delar med er är högst lovande vad gäller hela uppstigningsprocessen för er alla. Det länge efterlängtade ögonblicket för Första Kontakt kommer därför allt närmare. Var förberedda på det stora ögonblick som vi ser komma allt närmare och närmare i er linjära tid!

Med Frid och Kärlek, Commander Sohin bjuder er farväl.

Källa: Commander Sohin

Kanal: Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga   www.st-germain.se

 

Anmäl
2010-12-05 14:42 #29 av: Amon

Matthew Ward, 22 november, 2010
Kommentar från Jean Hudon (EarthRainbowNetwork.com): Som preparation för ett Meditering bad jag Suzanne Ward att höra med Matthew om han skulle vilja dela med sig om hans perspektiv angående änglar. Här är meddelandet som han gav till Suzy 22 november, 2010:

"Jean kära själ, det är med stort nöje som jag accepterar din inbjudan att tala om världen av änglar som en meditering - vilket utmärkt sätt att respektfullt och tacksamt erkänna dessa vackra själar! Även om det bara är i USA som det finns en specifik dag tillägnad Tacksägelse, så finns det gott om skäl för alla att ge tack för välsignelser under varje dag och det är speciellt lämpligt att inkludera änglar.

Lät mig berätta lite om dem. De skapades gemensamt av ärkeänglar och Skaparen och är de ända själar som aldrig separerade spirituellt från Enheten. Som kollektiva energier av ljus vars uppdrag är att skydda, assistera och trösta så är de konstant på vakt så att de omedelbart kan agera inför en nödsituation. Även om en vakande ängel eller "dörrvakt" tilldelas varje person som den första konstanta, osynliga och tysta beskyddaren, hjälpare och guide, så har de flesta änglar fritt handlande, alltid tillgängliga som förstärkning åt de vakande änglarna var än behovet uppstår.

Ni kan naturligtvis kalla på änglariket när helst ni vill, men även om ni inte gör så skjuter energin från ert förväntade behov ut och in i det gudomliga kommunikationssystemet och Guds emissarier reagerar i enlighet med det. Många människor i livshotande situationer har blivigt räddade av änglars ingripande i enlighet med ett själskontrakt, men om konsekvenserna av de digra omständigheterna är inom en själs valda upplevelse enligt själskontraktet så kan inte änglarna blanda sig i. De har dock tillåtelse att lindra extrema mentala och emotionella kval. Utan den buffert som änglarna ger mellan klar tanke och desperation, klokt uppförande och orationella handlingar, eller missberäkningar och dess resultat, så skulle många fysiska liv vara mycket kortare än deras val i själskontrakten.

Tvärtemot den vanliga uppfattningen och artistiska avbildningar så har inte änglar vingar. De kan manifestera dem om de vill, men energin är så intensiv i livshotande situationer att en del individer ser ängelns eteriska kropp och ser vingar där inga existerar. Ibland kan änglar förefalla att vara lika solida som era kroppar förefaller. De kan arbeta via enheter i mänskliga former men med supermänskliga förmågor, och en del av de lägre änglarna kan tillbringa ett liv i Jordens densitet. De manifesterar i mänsklig form och med stort flit och ömhet så tjänar de varhelst de ser ett behov - om ni tänker på någon som en ängel, så kan ni i själva verket ha rätt.

En annan fenomenal änglatjänst är att göra musiken som kallas "ljudet av sfärer" eller "körer av änglar". Vibrationerna av deras majestätiska toner når er på en själsnivå och lyfter upp alla trötta själar och hjälper att hela brustna hjärtan.

Änglar är inte era ända osynliga hjälpare - andliga guider och själar i andlighet eller fysiska världar är också Guds emissarier och står till ert förfogande - men änglarna är upphöjda av alla andra, och med rätta. Som varelser av ljus så är de av en renhet som är ovanlig utanför deras riken och deras kärlek för mänskligheten är ovillkorlig. På alla sätt och vis så förtjänar dessa härliga själar er meditering över tacksamhet för deras bidrag i era liv."


Website: The Matthew Books
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

 

Anmäl
2010-12-08 01:27 #30 av: Amon

7 december, 2010
Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Ansträngningarna hos Ljusarbetarna är verkligen mödosamma. De sparar inga ansträngningar för att hjälpa till att sprida de budskap som en del av oss överför till er genom våra kanaler. Vi skulle även vilja poängtera översättarnas arbete, som gör att våra kommunikéer kan läsas på planetens andra språk och även poängtera arbetet av dem som publicerar dem på sina webbsidor och genom en del andra kommunikationsmedel. Jag vill att ni ska förstå hur värdefullt allas arbete är. Var och en är en värdefull kugge i det "maskineri", som flyttar den här planetens plågade mänsklighet mot en bättre framtid.

Utan hjälpen och samarbetet från var och en av er skulle de ansträngningar som vi nu gör vara förgäves, - ansträngningar för att leda mänskligheten till den andliga och materiella nivå, som de nu måste höja sig till.

Så vi känner oss stå i skuld till alla män och kvinnor som använder sin tillgängliga tid - som ger plats i sina privatliv - för att hjälpa resten av mänskligheten att uppnå den nödvändiga medvetandenivån. Detta är den nivå där den mänskliga rasen får förmågan att göra det kvanthopp, som redan är uppnått för dem, därför att detta är Skaparens Vilja och ingenting och ingen kommer att kunna stoppa detta från att ske.

Inte desto mindre bör ni vara mycket noggranna med de människor ni sänder den här informationen till. Inte därför att ni är i fara om ni sänder den här informationen till skeptiska människor - ni är inte i fara. Var medvetna om att vi skyddar er precis som ögonlocken skyddar ögonen. Snarare därför att dessa människor inte är öppna för den här typen av information, eftersom deras sinnen är fixerade vid ämnen som är mer världsliga och själviska.

Du kastar bara bort din tid med de här människorna därför de är inte villiga att tro, inte ens om man presenterar ett påtagligt och obestridligt bevis direkt framför dem. Det är helt enkelt inte deras tid nu och de kommer att behöva ytterligare en evolutionscykel för att kunna ta det steg, som ni nu kommer att kunna ta, på grund av er tro på en bättre värld, - på grund av den ansträngning ni gör för att den ska bli verklighet - och den tillit som ni har till oss.

Vi har arbetat så mycket med en del av dessa skeptiska personer, mer än ni kan föreställa er. Inte desto mindre har vi blivit tvungna att sorgset ge upp och vänja oss vid tanken på att detta inte är deras tid.

Men det gör oss sorgsna, därför att vi, era Guider och budbärare från rymden, vet att dessa personer själva hade beslutat sig för att delta i mänsklighetens utveckling som en del av Gaia, och beslutat sig för att genomföra sin egen individuella utveckling såsom inkarnerade själar på denna frälsningens planet.

Beklagligt nog fullföljer de inte sitt uppdrag, utan de har tillåtit sig att fångas i den här tredimensionella världens distraktioner. Så synd med en förlorad inkarnation sökande efter gagnlösa och fåniga saker!

Å andra sidan känner vi oss mycket stolta över våra bröder och systrar, som finns "därnere" och mer eller mindre hänger sig åt att sprida våra budskap, vilka är viktiga för att uppnå våra mål till förmån för Gaias Uppstigning.

Tiden är mycket dyrbar och det sätt du använder den på för att genomföra dina aktiviteter är så viktig! Kom ihåg att tid som inte används för att göra gott är bortkastad tid. Och när den är bortslösad finns där inget sätt att få den tillbaka eller att återvända till den. Därför bör ni använda er tid väl och inte slösa bort den. Den är mycket dyrbar för att snabba upp uppvakningsprocessen hos Jordens mänskliga väsen.

Jag välsignar dig, så att du fortsätter ditt uppdrag till ett lyckosamt slut, precis som du tänkte innan du inkarnerade i den här fysiska kroppen, den kropp som Moder/Fader Skaparen Gud gav dig för att uppnå detta mål.

Frid och Kärlek

Källa: Commander Sohin

Kanal: Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga   www.st-germain.se

 

Anmäl
2010-12-17 20:14 #31 av: Amon

15 december, 2010
Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Sedan urminnes tider har ni förberetts inför en dag som denna, inför ett år som detta och inför en period som den här, så att ni är redo och i stånd till att ta ett steg av den här kalibern tillsammans med övriga varelser, vilka vi kan kalla era "små bröder", som också kommer att ta det här steget från en utvecklingsnivå till en högre.

Lyssna noggrant till mig. För att öka takten på Uppstignigsprocessen för alla själar på den här planeten är det viktigt att behålla ett tillstånd av inre lugn och djup frid. Det där inre lugnet är för er del bara möjligt om ni först har tillit till att vi kommer att hjälpa till i den här evolutionsprocessen. Förlora inte er tillit, mina bröder och systrar. Det är mycket viktigt.

När ni sedan förenats i tillit och tillförsikt, ber jag er att bevara er uthållighet när ni fullföljer ert inre andliga arbete. Jag ber er alla att meditera varje dag, - åtminstone en gång varje dag. Men det idealiska är att ni går in i er inre värld två eller till och med tre gånger per dag. En gång tidigt innan ni sätter igång era morgonsysslor eller ert dagliga arbete, och sedan återigen innan ni går till sängs. Detta är en rutin som vi i hög grad rekommenderar er.

Ni kan inte föreställa er hur viktigt det är att göra detta dagligen. Och olyckligtvis är det ett obestridligt faktum att mycket få människor gör det. Och detta är skadligt för "räddnings"-uppdraget, - för att en viktig minoritet ska kunna bilda den kritiska massa som är nödvändig inför det globala evolutionära språnget.

En del människor föredrar fysiska övningar, därför att de då förenar sig bättre med sin inre verklighet. Genom muskeltänjningar eller långsamma rörelser, åtföljda av andningen, känner de det energiflöde som de drar in med sin kropp.

Andra föredrar meditation, antingen den är tyst eller ackompanjeras med avslappande musik för att hjälpa dem att komma in i ett tillstånd av lätt trans. En del mediterar verkligen, medan många andra försöker.

Mänsklighetens österländska raser är mer vana vid att meditera. De är vana att leva med färre ting och har därför mindre saker som distraherar dem. Västerlänningar fokuserar mer på lyckan i yttre objekt, så deras sinnen tenderar att vandra mera, eftersom de riktar sin glädje och känsla av välbehag på objekt som ligger utanför dem.

Detta är varför meditation vanligtvis utövas mer inom österländerna, mer än i länderna i väst, vars andliga tendens mer lutar åt bön eller "chanting" av religiösa sånger.

Men alla dessa personer verkar inifrån sig själva. De förenar sig med den del som är mer subtil, mer sublim, - som känner vad som dväljs inuti.

Och ändå finns det de, som försöker uppnå lycka genom drogernas hallucinogena effekter! Detta gäller både era illegala droger och dem som era regeringar tolererar men som i slutändan är lika eller nästan lika skadegörande som dem som förbjuds. Jag syftar då huvudsakligen på alkohol och tobak.

Att era regeringar godkänner den öppna försäljningen av de här produkterna för konsumtion av sina medborgare är en mycket hycklande attityd. De gör det därför att det ger dem möjlighet att dra in enorma mängder pengar i form av skatter från företagen som producerar och säljer dem. De bryr sig inte det minsta om att dessa stackars offer förblir förslavade under dessa självdestruktiva vanor, - i en del fall till och med dödligt.

Det här är en av de saker som kommer att förändras när ni lever i den Nya Jorden som jag tillkännager att ni kommer att leva i. Ledarna kommer utan ett uns personlig vinning eller själviskhet att bry sig om att det som kommer deras landsmän till del även bidrar till deras hälsa och välmående. Om den politiske ledaren inte tänker på det sättet kan han inte vara en aktiv ledare.

Bönen är också ett sätt för er att hjälpa till att öka takten i Uppstigningsprocessen för livet på Jorden idag. Jorden utgör den fysiska kroppen hos Moder Jord, eller Gaia, ett levande väsen under högsta utveckling. Om ni höjer era böner till Skaparen, speciellt om ni ber i grupper, kommer dessa att ytterligare rena planetens mentala aura. Denna aura, denna subtila energi kommer då att ge möjlighet för fler människor att höja sina energier och till slut väcka dem från deras tusenåriga sömn.

Så vi ber dig använda den teknik som passar bäst ihop med din karaktär, som bäst passar din smak, antingen det är meditation, bön, mässande, sång eller fysiska övningar, eller flera av varianterna samtidigt för att göra din inre energi harmonisk.

Vilken teknik du än väljer kommer den att vara ovärderlig i sitt bidrag till den livshöjning som pågår i Gaias materiella kropp, liksom för den personliga och individuella höjningen som pågår i er alla.

Jag välsignar och tackar er för ert samarbete såsom Gaias barn (vilket ni är). Var välsignade.

Frid och Kärlek

Källa: Commander Sohin

Kanal: Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga    www.st-germain.se

 

Anmäl
2010-12-22 04:07 #32 av: Amon

Matthew Ward, 5 december, 2010
Detta är Matthew, med älskvärda hälsningar från alla själar vid denna station. Denna helgperiod, då många olika trosuppfattningar firar deras heliga dagar och njuter av festligheter med familj och vänner, är en speciellt känslomässig period. I år är det än mer så. Vibrationerna som Jorden har nått i hennes upplyftning har intensifierat alla känslor, även de två extrema uttrycken av glädje och sorg, i enlighet med personliga förhållanden och de är starkare än någonsin tidigare.

Vi önskar att var själ bara hade anledning att känna enbart glädje, och inom en relativt kort tid så skall alla som är fyllda av Ljus göra så. Er världs överflöd av resurser kommer att bli rättvist fördelade; själar på Jorden kan besöka sina kära I i Nirvana och tvärtom; och lycka, hälsa och meningsfulla liv kommer att bli allas lott som fortsätter sin fysiska resa med Jorden.

I detta ögonblick lider dock många, många själar. Var snälla och att nå ut med omsorg till de som är sjuka eller sörjer förlusten av närstående, med medlidande och hjälp för de som är hemlösa eller hungriga, med böner för alla som lever i misär i avlägsna länder. Till de som har fruktan angående tillståndet i världen, erbjud försäkran att i en inte alltför avlägsen framtid så kommer alla människor att leva i frid och harmoni med Naturen.

Denna säsong är också en tid för att ge tack för välsignelserna i era liv. Många av er kommer att höra eller sjunga Julsånger som hänför sig till änglar, och då denna musik är mycket rörande, så placerar det änglar vid en specifik tid på året och situation från mycket länge sedan, långt avlägset från ert dagliga liv. Inget skulle kunna vara mer avlägset från sanningen! Änglarna bör vara främst i er tacksamhet, vilka ni med rätta kan tänka er som Guds armar som evigt mjukt omfamnar er.

Dessa kollektiva energier av ljus har uppdraget att bevara, assistera och trösta er, och de är alltid aktiva så att de omedelbart kan reagera på era behov. En skyddsängel, eller en dörrvakt, ges er som er primära konstanta och osynliga och tysta beskyddare, hjälpare och guide; med de flesta änglar agerar på egen hand, och är alltid tillgängliga för att förstärka skyddsänglarna när behovet uppstår. Ni kan kalla på änglarna för assistans närhelst ni vill, men även om ni inte tror på dem eller att ni inte tänker på att be dem om hjälp så når energin av ert förväntade behov Gud; och i hans gudomliga kommunikationssystem så vet Hans sändebud omedelbart hur de skall reagera.

Många människor i livshotande situationer har räddats av änglars inblandning, men om konsekvenserna av digra förhållanden är inom själens innan födseln valda erfarenhet så kan änglarna inte blanda sig i. De tillåts dock att lindra extrem mental och känslomässig vånda. Utan den buffert som änglarna ger mellan klar tanke och desperation, klokt uppförande och orationella handlingar, eller missberäkningar och dess resultat, så skulle många fysiska liv vara mycket kortare än deras val i själskontrakten.

Tvärtemot den vanliga uppfattningen och artistiska avbildningar så har inte änglar vingar. De kan manifestera dem om de vill, men energin är så intensiv i livshotande situationer att en del individer ser ängelns eteriska kropp och ser vingar där inga existerar.

Ibland kan änglar förefalla att vara lika solida som era kroppar förefaller. De kan arbeta via enheter i mänskliga former men med supermänskliga förmågor, och en del av de lägre änglarna kan tillbringa ett liv i Jordens densitet. De manifesterar i mänsklig form och med stort flit och ömhet så tjänar de varhelst de ser ett behov - om ni tänker på någon som en ängel, så kan ni i själva verket ha helt rätt.

En annan fenomenal änglatjänst är att göra musiken som kallas "ljudet av sfärer" eller "körer av änglar". Vibrationerna av deras majestätiska toner når er på en själsnivå och lyfter upp alla trötta själar och hjälper att hela brustna hjärtan.

Änglar är inte era ända osynliga hjälpare - andliga guider och själar i andlighet eller fysiska världar är också Guds emissarier och står till ert förfogande - men änglarna är upphöjda av alla andra, och med rätta. Som varelser av ljus så är de av en renhet som är ovanlig utanför deras riken och deras kärlek för mänskligheten är ovillkorlig. Så när denna period av helger och festligheter tar slut och det nya året börjar, så var medveten om och tacksam för den konstanta närvaron av änglar i era liv.

Nu går vi vidare för att ta upp frågor som är relaterade till den Gyllene Åldern.

 

Kommer alla de gynnsamma förändringarna i våra liv att uppnås vid den tiden då Jorden når fjärde densitet eller blir det mer förändringar i den Gyllene Åldern?

Alla förändringar tills att Jorden går in i fjärde densitet kommer i allra högsta grad att vara gynnsamma, men att själsutveckling, och därför era flerfaldiga liv, kommer att fortsätta "i all evighet", är riskfritt att säga. Själens resa för självupptäckande kommer att fortsätta genom hela den Gyllene Åldern och långt vidare tills att varje själ återgår till Skaparkällan. Vi kan lova er att det underbara äventyret blir mer och mer spännande!

Varför går allt som ni säger är väsentligt för Jorden Upplyftning in i den Gyllene Åldern, som bara är två år borta, så sakta? Vad kommer att hända om inte allt är färdigt vid slutet av 2012?

Upplyftningen är en utvecklingsprocess, inte en revolution, och övergångsstadierna kräver ytterst noggrann preparering så att alla reformer hanteras inom legala system som är rättvisa, och inget är minimerat eller förbipasserat. Var säkra på att allt som är väsentligt kommer att vara färdigt!

Som vi har nämnt i tidigare meddelanden så har envisheten av Illuminati hållit sanningarna gömda, vilka måste bli allmänt kända så att stora förändringar som pågår bakom kulisserna kan föras fram öppet. Därför måste nu takten bli mycket hög istället för det gradvisa införandet av sanning och reformer så att folk kunde justera sig till varje steg innan nästa infördes, vilket först var planen. Eftersom tredje densitetens mentalitet inte lättvindigt kan assimilera nya trossystem eller villigt acceptera stora skillnader så kommer månaderna framför oss att bli omtumlande då även många "goda", men oupplysta människor kommer att motstå de kommande förändringarna.

Detta är anledningen till att vi har uppmanat er att veta vad som händer och varför ni skall berätta för alla som är receptiva - er stadighet i ljuset kommer att beröra dem och kan lindra deras rädsla. Om personer som är er särskilt kära inte kan acceptera sanningen så hedra deras fria val utan ledsamhet eller beklagande. De kommer inte bara att få andra möjligheter att övervinna tredje densitetens begränsningar och föra sig framåt i själens utveckling, men era kärleksband är för evigt och kommer att återförena er på en själsnivå på alla kompatibla energiplan.

Vad kommer att hända med dagens empiriska vetenskap?

Precis som det har under århundraden så kommer vetenskapen att fortsätta att utvecklas. Den stora skillnaden blir att era vetenskapsmän kommer att utan tvekan och motstånd anta realiteten av universum och de lagar som styr det.

En läsare ifrågasatte upptäckten av en enorm "bubbla av energi" i centrum av Vintergatan. Era teleskop och vetenskapsmän har inte kapaciteten att korrekt identifiera de flesta av dessa under som finns i universum, där allt är energi som fluktuerar vid en frekvens eller annan. I själva verket så kan himmelska materia förefalla att vara i en bubbelform, men energi flyter inte omkring som bubblor av tvål.

 

Vad är skillnaden mellan giftermål i tredje dimensionen och själsfränder i de högre dimensionerna?

En hel del! Giftermål på Jorden kommer inte alltid från kärlek, utan ofta av pragmatiska skäl som till exempel föräldrars arrangemang för deras barn, icke planerade graviditeter, sammanförda förmögenheter, hålla familjerna "kungliga", unga människor som undflyr olyckligt familjeliv, och rena lustan. Inga av dessa förhållanden finns i mer högt utvecklade civilisationer, där bara djup vänskap, förenlighet, ömsesidig respekt och kärlek leder till ett långvarigt engagemang, vilket hedras av alla som känner paret. Det legala spelar ingen som helst roll i dessa föreningar.

Kan husdjur komma med sina familjer som är kvalificerade enligt ljuset att leva i den Gyllene Åldern?

Svaret är ett reserverat "ja". Först vill vi säga att ljus inte är den ända kvalifikationen för att följa med Jorden in i hennes Gyllene Ålder - många ljusfyllda individer valde att avsluta sina själskontrakt för att avsluta sina fysiska liv innan slutet av 2012. Samma förhållande gäller för de högre formerna av djur. Oskyldigheten hos djur - även de ni kallar rovdjur, som bara dödar för att att äta kommer att bli de vegetarianer som de än gång var - ger dem automatisk övergång on deras själskontrakt inkluderar denna tidslängd i en kropp. Så, familjemedlemmar och deras älskade husdjur som väljer att förlänga sina liv in i den Gyllene Åldern kommer att gå in i denna härliga era tillsammans.

En del har uttryckt oro över hur deras tunga hjärtan över värdsliga frågor kommer att kväva deras ljus till en utsträckning att de inte kommer att kunna leva i vibrationerna av fjärde densitet. Det är naturligt att känna medlidande för alla som lider - människor, djur, själva Moder Jord - och medan denna känsla kan få hjärtat att bli tungt så finns det ljus inom medlidande. Att tycka synd om sig själv är dock en helt annan sak så fall inte in i denna mörka fälla. För att lätta på tunga hjärtan så skicka helande ljus till hela världen; kom ihåg att de miljoner som lider avslutar valda karmiska erfarenhet; känn er tacksamma, inte skyldiga, för alla välsignelser i era liv; och visualisera Jordens Gyllene Ålder där bara fred, kärlek, samarbete och glädje existerar - denna värld kommer närmare och närmare!

Hur kommer arbetslöshet och brist på full sysselsättning att bli hanterade i fjärde densitet?

Varken det ena eller det andra är en del av livet i fjärde densitet. Ni är vana vid att tänka på sysselsättning som ett arbete med en lön medan ordet betyder användning av tid, verktyg eller tjänster på ett fördelaktigt sätt, och det är vad ni kommer att göra i fjärde densitet.

Många typer av arbete som är vanliga i tredje densitet finns inte i fjärde densitet. Det finns inga krigsindustrier, till exempel, och ingen kemisk produktion, olja eller naturgas utvinning, skogsindustri, eller bruk och gruvarbete som ni känner till dem. Multinationella företag existerar inte i dessa högre vibrationer och inte heller sjukdom, så det finns inget behov för medicinska ingrepp, psykiatrisk vård, läkemedelsföretag eller begravningsbyråer. Det finns inga tråkiga och entoniga arbeten och att flytta papper; inga arbetsdagar från 09.00 till 17.00 eller helgarbete eller skiftarbete; inte längre några resor till arbetet och trafik stockningar; ingen oro om förlorat arbete.

Om er erfarenhet och expertis är i ett område som inte är en del av livet i fjärde densitet så var snälla och inte oroa er! Det finns en stor variation av sysselsättningar och dessutom akademiska studier och träning på alla nivåer. Ni kan välja att arbeta inom vilket område som helst som ni är intresserade av, såsom kommunikation, utbildning, reseplanering, designa kläder, underhållning, sporter, arkitektur, byggbranschen, trädgårdsmästare, jordbruk, restaurang näring, ta hand om djur, bibliotek, alla typer av artistiska och kulturella intressen, arrangemang, publikationer, handel och administration. Rekreationsaktiviteter inkluderar allt som ni nu åtnjuter med undantag av dödandet av djur som en sport eller tävlingar som orsakar kroppslig skada.

Ni kommer inte att sakna dessa typer av sysselsättningar med undantag av rekreation, eller allt annat som är skadligt för livet och miljön, eftersom fjärde densitet erbjuder så mycket mer! Vibrationerna tillåter större användande av hjärnceller, längre och mer hälsosamma liv, mer tillfredställande produktivitet, mer meningsfulla relationer, och högre aspirationer och uppnådda resultat än ni kan tänka er. Ni kommer att lära er att manifestera vad helst ni vill via visualisering, och på så sätt undvika att reparera eller byta ut apparater som går sönder. Det finns inga finansiella fällor, inget behov av försäkringar, och inga huslån eller andra typer av lån.

Många undrar hur NESARA passar in i bilden. Den stora mängden av avsiktlig falsk information och oskyldigt inkorrekt information om NESARA har skapat stor förvirring. Kortfattat uttryckt så är den en av Gud sponsrad kooperativ ansträngning mellan medlemmar av er civilisation och spirituellt utvecklade civilisationer för att införa en världslig transformation och spirituell förnyelse, och dess fullbordan är Jordens Gyllene Ålder. Ni vet detta på en själsnivå, och att vara en del av dessa omfattande globala förändringar är varför ni ville vara förkroppsligade där vi denna tid. Mor, var snäll och lägg till en notering om meddelandet som utförligt förklarar NESARA. (Speciell NESARA Upplaga är nedan meddelandet som är daterat 11 september, 2006)

Tack. Och nu svar på en blandning av frågor som jag har ombetts att svara på.

Vilken påverkan kommer dokumenten som släppts fria av Wikileaks ha på framsteg "bakom scenen" som har gjorts mot världsfred?

Ingen som helst.

Andra uttryckte också intresse i effekterna av Wikileaks, men många fler är oroliga för att i stället se fredligt stabiliserande ansträngningar inom och mellan nationer, så finns det indikationer på det omvända, här nämns återupptagande av våld bland Irländarna som vill bli fria från Brittiskt inflytande, Nord Koreas intrång i Syd Korea, val som håller skoningslösa regimer i kontroll, Israels fortsatta förtryck av Palestinier, fortsättning av oroligheter inom Afrikanska länder, Irans stridslystnad, och utgör Pakistan ett nukleärt hot? Dessa situationer och alla andra där krig, förtryck från myndigheter, hemliga aktioner, fängslande av protesterare och mördande inträffar exemplifierar den mörka sidan av dualitet inom mänskligheten som nu spelar ut sig.

Andra frågade om myndigheters kontroll av webben, förolämpande säkerhetsåtgärder vid flygplatser, hur FDA reglerar naturliga läkemedel och näringstillskott, "fracking" process för att utvinna naturgas, försäljning av allmänna vattentäkter, förhållandena i Mexikanska Bukten, det blockerade läget i partipolitiken, gifterna i de kemispåren, narkotika krig i Mexiko, biologiska krig, förstörelse av regnskogar, meningslöst dödande av djur på land och i hav och genetiskt modifierad mat och säd. Det kommer tillfredställande lösningar för dessa pågående eller påtänkta situationer och alla andra som har mörka intentioner att negativt påverka hälsan, miljön och friheter.

Men ändå, när ni ser meningslöst våld, legala orättvisor, hur multinationella företag påverkar regeringar, föroreningar, och den enorma misären orsakad av krig och fattigdom, ni blir tillsagd att allt detta tar slut, så blir frågan "NÄR"?!. Vi kan inte ge en exakt tid då Jordens energifält av potential är i uppror, men vi kan lova er att ni kommer att se positiva förändringar då ljuset blir allt intensivare. Att hålla sig stadigt i ljuset kommer att hjälpa att hålla er energi balanserad likväl som att påskynda dagen då det mörka styret på planeten är helt förbi.

Bidrar inte de många olika språk som vi talar högst väsentligt till världens problem? Hur kommer denna barriär mot förståelse att bli hanterad i den Gyllene Åldern?

Era många olika språk skapar absolut problem - det var de mörka krafternas intention som manipulerade människans genetiska uppsättning. De eliminerade varje själs medvetande om sin kapacitet för telepatisk kommunikation och införde i tankemönstren de olika vidgående uttryckssätten som blev era språk. Resultatet har blivit i enlighet med den mörka planen - felaktig kommunikation som i bästa fall orsakar missförstånd, och i värsta fall en bra grogrund för självtjänande och avsiktliga översättningsfel.

Det talade ordet kommer att fortsätta att vara viktigt för er, och med en stor tillökning i hjärnkapacitet så kan ni lätt lära er nya språk om ni så vill. Ni kommer dock att uppskatta spontaniteten, klarheten och absolut ärlig själ-till-själ konversationer och ofta välja denna typ av kommunikation. En inneboende aspekt av denna typ av kommunikationsform är ett automatiskt system som översätter två eller flera hundra språk samtidigt till det universella språket som förstås av alla själar. Denna flerfaldiga språk kapacitet skulle till exempel användas vid internationella sammankomster, där individuella översättare nu behövs. Vi vill också snabbt lägga till att förutom denna höga kapacitet så har telepati också aspekten vilken ser till att det finns total enskildhet under konversationen mellan två människor och samma sak i konferenssamtal där ett flertal grupper deltar.

Vi vill här lägga till en försiktighetsvarning. Telepatiska förbindelser öppnas upp, och ni måste vara medveten om att mörka enheter är lika ivriga att nå er som de av ljuset. Be om Kristet ljusskydd och kräv att bara varelser utav ljuset kan tala med er. Var snälla och tro inte att Kristet är ett olämpligt ord för er att använda då ni kanske tror att det tillhör kristendomen. Så är det inte. Kristet ljus, vilket är samma sak som kärlek, är den rena substansen från Skaparen och den mäktigaste kraften i kosmos. Det kommer från ett Kristet välde, Skaparen första uttryck av sig själv som själar - detta välde närmast till Skaparen är ursprunget för ärkeänglarna. När ni väl är i fjärde densitet kommer ni att kunna kommunicera telepatiskt utan någon inblandning från de mörka enheterna då deras kompakta energi inte kan nå dessa höga frekvenser.

 

 

Var utomjordingarna vid Roswell framtida människor som reste tillbaka i tiden för att justera framtiden?

Nej. De fyra besättningsmedlemmarna från en av de civilisationerna som hjälper Jorden var i ett litet skepp på ett spaningsuppdrag i området. Två dödades i kraschen; en levde en kort tid, den sista som inte var allvarligt skadad togs till ett sjukhus på flygbasen av en general i Flygvapnet och snart därefter flögs han till en bas i Mellersta USA där han levde i ungefär ett år. Även om han aldrig var missbrukad så visste han att aldrig mer skulle se sin familj eller hemland, och det kan sägas att han dog från ett brustet hjärta.

Till och med den allmänna pressen rapporterar att influensa vaccin av misstag hade med sig levande virus. Blev de förstörda såsom har rapporterats och är nya vaccin mer säkra?

Illuminati kunde ha förhindrat rapporterandet av denna förorening, vilken var avsiktlig; men med tanke på växande motstånd till vaccineringar så tjänade ett erkännande deras ändamål bättre - lura allmänheten att tro att nytt övervakande hade gjort alla vaccin säkra. Och, helt gentemot de mörkas intentioner - att vaccin infekterar, inte för skydd - så har teknologierna från brödraskapet i rymden gjort virus och andra gifter harmlöst så mycket som möjligt; men de utgör fortfarande en risk för personer med kraftigt nedsänkt immunförsvar. Från början så var vaccin rena och välmenade, men som allting annat vilket var utvecklat av godhet så trädde mörkret in och förändrade instrument för goda ändamål till instrument för deras illvilja.

Om det finns ett hem som jag lämnade för tusentals år sedan så finns det någon där som fortfarande kommer ihåg mig?

"Tusentals år" är i linjär tid, vilket bara finns på Jorden. Verkligheten är att universum är i en konstant rörelse i det tidlösa kontinuumet, där ert förgångna, nutid och framtid är en serie av händelser som händer samtidigt. Så, "någon där" behöver inte "komma ihåg" dig, de känner dig och du känner dem. Det är inte möjligt att förstå dessa pågående relationer för ni har inga medvetna minnen av dem och ingen referensram för att förstå livet i kontinuum, men i fjärde densitet så kommer ni att ha det.

Snart kommer ni att skåla till de sista timmarna av 2010 och hälsa den första dagen av 2011. När ni bevittnar de stora avslöjandena som kommer fram under detta nya år så kom ihåg er sammabundenhet med alla andra själar i Enhet och låt ovillkorlig kärlek bli en lykta till dem som famlar, så att det kan se ert ljus och finna säkerhet i makten av sanning och kärlek. Ljuset har vunnit - segern är er! Då ni upptäcker detta på egen hand så kommer alla själar av ljuset i detta universum att vara med er, och hylla er magnifika triumf.

                             _________________________

KÄRLEK och FRID

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

 

Anmäl
2010-12-22 04:17 #33 av: Amon

20 december, 2010
Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Från de djupaste och mest dolda områdena i rymden kommer välsignelser från Sublima Varelser. När dessa välsignelser når den mentala, astrala och fysiska atmosfären på er planet fylls alla dess levande varelser med Kärlek och Gemenskap. Deras välsignelser, deras välgångsönskningar och böner sker i avsikt att hjälpa Jorden och hennes inneboende att uppnå en framgångsrik Uppstigning (Ascension) i denna högst gynnsamma tid då ert solsystem börjar korsa ytterområdena av det energimässiga inflytandet från Galaxens Centralsol.

Det finns så många underbara själar, både inkarnerade och icke inkarnerade, som erbjuder sin hjälp i den här tiden vilken har så stor betydelse! Om ni kunde se dem alla så som vi gör det (icke inkarnerade själar, resenärer från Galaxens mest avlägsna delar och längre bort än så, inomjordiska själar som bor inuti planeten och som med öppna armar väntar på att få ta emot er, och, slutligen, de avancerade mänskliga varelserna), skulle ni fyllas av glädje över att veta om det stöd och det samarbete som ni kan räkna med i denna stund.

Vi, era bröder och systrar från Rymdskepp Alfa är bara en oändligt liten del av de enorma horder med Ljusvarelser som för närvarande gör sin entré på ert tredimensionella plan. De liksom vi kommer för att erbjuda hjälp så att ni växer andligen, därför det är denna inre tillväxt som gör det möjligt för er att göra hoppet över till Gaia´s nästa cykel, en period som till vår stora glädje förbehålls er. Om ni kunde dela vad vi ser, hundratals, ja tusentals själar som står er nära som nu håller på att vakna upp till verkligheten och som vill lösgöra sig från det förtryckande ok som det mörkas representanter utsätter dem för!

Säg bestämt och med eftertryck till er själva att ni inte vill fortsätta vara en del i den stora lögn som ni blivit ledda att tro på; att ni inte längre vill se er själva som "syndare" utan som gudomliga varelser med rättigheter och integritet; att den enda verkliga synden är känslan av skuld som ni burit med er från de misstag ni gjort i tidigare liv och som därför är ett resultat av er inbillningsförmåga; att ni kort och gott inte längre vill fortsätta leva i detta tredimensionella scenario. Säg till er själva att ni är redo att leva tillsammans som bröder och systrar i kärlek, gemenskap och ömsesidigt samarbete i en femdimensionell värld.

Och om det som vi berättar för er berättas av många (tro oss, det kan uppnås) då är er Uppstigning till den Nya Världen säkrad och kommer att bli verklighet inom den korta tidsperiod som ni har kvar att experimentera i er tredimensionella värld, därför att för oss existerar bara det eviga nuet.

Och då kommer vi att välkomna er som nya medlemmar i Den Galaktiska Federationen, medlemmar med fulla rättigheter vilka ni förtjänat med vår hjälp, - ja, - men framför allt genom egna meriter, frukter av ansträngningarna från en stor del av er befolkning, som modigt försöker frigöra sig från de bakåtsträvande krafternas grepp, krafter som fortfarande insisterar på att kontrollera er. Fruktlöst försök, för er Uppstigning är skickligt planerad! Fruktlösa och onödiga försök, för deras dagar är räknade!

Tro på detta, ni som lever i djup förtvivlan därför att ni inte längre vill fortsätta leva i en värld dominerad (tills nu) av de mörka krafterna. Som otaliga gånger tidigare ber jag er ytterligare en gång att ha tålamod. Den av oss alla sedan länge efterlängtade dagen är inte långt borta, som de flesta av er kommer att se.

Jag lämnar er tills vi återigen kontaktar varandra från var sin sida om datorn, och jag tror att ni nu känner er mer förhoppningsfulla. Inför den nära förestående gemenskapen; frid och harmoni bland alla människor på Jorden!

Frid och Käslek

Källa: Commander Sohin

Kanal: Kris Won
Översättare: Inga och Cagga  www.st-germain.se

 

Anmäl
2010-12-31 02:32 #34 av: Amon

29 december, 2010
Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

De mått och steg som den Galaktiska federationen har vidtagit för att undergräva den inre strukturen hos de negativa krafterna är fullständigt formidabla. Detta har de gjort för att återlämna kontrollen till Ljusets krafter, vilka i det förflutna styrt mänskligheten under tusentals år.

Möjligen kommer den information som jag nu ger er att låta en smula som "Stjärnornas Krig" för er - men jag kan försäkra, att det är något som sker i dessa dagar och det är lika verkligt som den ekonomiska kris ni för närvarande genomlider.

Med all sannolikhet syns världens ekonomiska kris mer verklig för er därför att ni lider av att den har "krupit under skinnet på er", medan framstegen vi informerar om inom Uppstigningen för närvarande bara grundar sig på den tillit ni har till oss, - till vår existens, vårt allmänna kämpande (vårt och ert, i en gemensam front) mot de mörka själar som har kuvat er.

Nåja, vi uppmanar er återigen enträget att lyssna till ert hjärta och dra slutsatser enligt de känslor som flödar ut från insidan, - från ert andliga hjärta till ert lägre sinne. Tillåt er att ledas av er intuition och jag försäkrar er att den kommer att tjäna er väl.

Ni bör veta om att stunden för Första Kontakt, som är så eftertraktad av oss och av er, gör mer och mer framsteg och kommer att materialiseras snart, - mycket snart. Det beror på att vi, - alla de civilisationer som unisont besöker er - har, som jag redan berättade om i början gjort stora globala framsteg.

Civilisationerna från Sirius och Svanen, vilka ständigt arbetar i samförstånd i en gemensam ansträngning att åter etablera ljuset, freden och harmonin i hela Galaxen, har varit huvudpersonerna i en bedrift, som kommer att rikta ett hårt slag mot den hemliga regering, som styrs av ett fåtal mäktiga personer. Detta kommer att få dessa personer ur balans och få dem att känna sig desorienterade, då de inte kunde föreställa sig att vi skulle agera med en sådan snabbhet och skicklighet.

Kris-Won, min kanal, ber mig telepatiskt att vara mer tydlig vad beträffar händelsens natur; men olyckligtvis är det inte lämpligt att jag ger mer detaljer vad gäller detta. Det jag berättar är tillräckligt för att era hjärtan ska vara glada och för att ert hopp ska lysa med större intensitet i era trötta sinnen, vilka är angelägna om att befria sig från det mörkas tyranniska ok.

Det är en glädje för oss ge er goda nyheter och vi fortsätter enträget att be er arbeta, ni outtröttliga mänskliga varelser, mot den snabba etableringen av Planeten Jordens inhemska Ljusregering. Arbeta, arbeta, och arbeta så att vibrationsförändringen äger rum inom en kort period av er linjära tredimensionella tid.

Ljusarbetarna från er mänsklighet och våra enorma kosmiska, himmelska, änglaliknande, inomjordiska och astrala horder är förenade i en gemensam front. De kommer, precis som en murbräcka i aktion, att slå ner väggen hos dem som tagit sin tillflykt till sin egen själviskhet och som försöker motverka förändringen!

Det kommer inte längre att finnas utrymme för dem med fruset hjärta och girigt sinne! Den förändring som vi utlovat kommer att åstadkomma en mycket andligare och mer altruistisk mänsklighet, - en som inte är självcentrerad och enbart fokuserad på sitt eget välbefinnande, utan som intresserar sig för samhällets förbättring i allmänhet och som kämpar för hela mänsklighetens uppstigning till höjder som för närvarande är okända för människan på den här planeten.

När vårt möte blir verklighet kommer vi på bara några få korta år att kunna hjälpa er att förbättras och utvecklas, vilket det annars skulle ha tagit er århundraden, ja, till och med årtusenden att uppnå om ni inte hade haft vår hjälp.

Ingen av oss känner i detalj till den Plan som Gud tänkt ut i Sitt Kosmiska Sinne; men vi vet verkligen att den framgångsrikt kommer att materialiseras på det fysiska plan där ni lever. Vår kamp mot mörkret, som kännetecknas av de mörka varelserna i maktens höga sfärer, kommer förr eller senare att krönas med framgång.

Ni kan vara säkra på detta därför att Gud, Skaparen av alla situationer, kan inte misslyckas, - kan aldrig misslyckas!

Vi skulle vilja inympa vår optimism i er, - en optimism som föds ur vår tillit till en lycklig utveckling av Guds Planer. Det är därför vi skulle vilja skicka över denna optimism till er, så att ni kan göra framsteg i er solida tilltro och tillit. Lämna all rädsla bakom er och gör framsteg, tag ett fast steg varje dag, med högburet huvud och var stolta över att veta, att ni kommer att bli förkämpar för blomstringen av en Ny Era på den här planeten.

Jag ger er min välsignelse, vilken ges genom mig till er av det Högsta Väsendet.

Frid och Kärlek

Källa: Commander Sohin

Kanal: Kris Won

Översättare: Inga och Cagga   www.st-germain.se

 

Anmäl
2011-01-19 01:44 #35 av: Amon

16 januari, 2011
Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Som i ett invecklat och raffinerat schackparti utkämpar de vita (Ljusarbetarna) och de svarta (som representeras av de mörka och vikande krafterna) en svår kamp. Båda sidor är nu involverade i en strid som aldrig tidigare skådats. Det som står på spel är ingenting mindre än herraväldet och kontrollen över hela mänskligheten på Jorden samt alla andra levande väsen som bebor den, djur-, växt-, elementar- och deva-rikena.

Båda sidor vet vad som står på spel. Det är därför som i dessa dagar deras utbredda kamp blivit så våldsam och hänsynslös. Majoriteten av er vet inte ett dugg om det som sker. Men framsteg görs och vi kan rapportera att i början, när vi började kommunicera med er genom våra kanaler, lutade det mot det mörkas makt och kontroll. Men som ett resultat av våra förenade åtgärder utjämnades omkring år 2008 balansen mellan de två krafterna till att därefter väga lika i styrka och makt. Och nu, i början av 2011, kan vi med stor glädje och tillfredställelse säga: balansen tippar över till fördel för alla förenade företrädare för Ljuset och andligheten!

Föreställ dig den stora förändring som skett under bara ett fåtal år! Betänk att ni under hundratal och åter hundratals år varit sovande inför det verkliga skeendet inom era regeringar, - varit sovande inför de hemliga överenskommelserna med civilisationer från andra världar och sovande inför den kontroll som utövats av ett fåtal människor, som gömmer sig på sina kontor och beslutar om politikens detaljer, beslutar om krig och sjukdomar och om de mediciner som behövs för att bota dem. Då är det uppenbart att det som uppnåtts under bara ett fåtal år har tagit de mörka vid makten med överraskning.

Och överraskningsmomentet har varit avgörande för den framgång som vi, Ljusets företrädare, nu uppnår. Detta vrider maktens spira ur händerna på dem som alltid attackerat er frihet, jämlikhet och broderskap, - som alltid agerat fegt från sina mörka skyddande rum och aldrig visat sina ansikten, som inte har ett uns av samvete inför att genomföra dessa ondskans handlingar mot mänskligheten i sin helhet.

Den Evige Fadern har beslutat att deras tid med kontroll över alla mänskliga varelser nu har nått sitt slut, och det har gett oss mycket större delaktighet i frågor som berör planeten. Detta skapar en ljuskedja som för var dag blir allt längre och alltmer kraftfull och som är långt ifrån att förlora sin lyskraft. Så när vi förstärker ljuset i era hjärtan, som mattats genom århundraden av underkastelse, vaknar varje nyväckt mänsklig varelse upp till sitt samvetes verklighet. Detta i sin tur tjänar som katalys för att väcka andra mänskliga varelser med vilka han/hon kommunicerar och samverkar. På så sätt utvidgas det aktionsfält som vi skapade i början och som nu snabbt mångfaldigas i accelererande takt.

Detta händer tack vare att vi alla som en helhet hjälps åt och samarbetar. Största orsaken till vår framgång är ökningen inom den kritiska massan med varelser som vaknar upp inför sanningen, - sanningen att vi alla i verkligheten är en enda Universell Varelse som manifesteras inom oräkneliga myriader med former, vilka befolkar ett vidsträckt och nästan oändligt antal planeter och stjärnor i Universum.

Så snart en individ inser att den inte är separerad från något och att den är som en droppe i den stjärnornas ocean som utgör Guds Himmelska Kropp, slutar individen att följa de insnärjande krafternas spel på planeten och blir en del av den Galaktiska LjusFederationen, även om denne inför den totala Gaia fortfarande befinner sig på en individuell nivå, - Gaia med sin rätt att vara alldeles nära alla de varelser som bebor henne och utgör en del av henne.

I och med ökningen av Ljuset inom alla mänskliga varelsers hjärtan och det ökande antalet Ljusarbetare som hjälper oss höja hela globen, garanterar vi att vi kommer att lyckas med att befordra mänskligheten på denna vackra blå planet till dess rättmätiga position inom Världarnas Intergalaktiska Federation.

Våra bröder och systrar, fortsätt att utvecklas, och gör det utan att se tillbaka, utan rädsla, och med absolut visshet om, att ni tar de första stegen vilka för er in i den Nya Jorden, vilken i sanning är det Utlovade Land era heliga böcker talar om.

Frid och Kärlek

Källa: Commander Sohin

Kanal: Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga.   www.st-germain.se

 

Anmäl
2011-01-23 02:07 #36 av: Amon

Matthew Ward, 15 januari, 2011
Nedskjutningen i Tucson i Arizona, massdöd av fåglar och fiskar, konstgjort väder, WikiLeaks effekt, jordbävningen på Haiti, polskifte, mänsklig kloning, själskontrakt, multipla livstider, 2012/Den Gyllene Tidsåldern, missfall, verkligheten

1 Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen: detta är Matthew som talar om händelser i er värld som de ser ut från vår utsiktspunkt. De allra flesta önskemålen om kommentarer från oss är angående två saker som oroar så många, så vi börjar med att prata om dessa.

2 Nedskjutningen i Tucson, Arizona rapporterades vara en mentalt störd ung mans försök att döda kongresskvinnan Giffords och dessutom så många av hennes supporters han kunde, men det var inte den "sinnessjuka handling" som ofta har beskrivits. Skytten agerade under mind control och alla som blev dödade eller skadade följde antingen ursprungssjälens kontrakt vari de hade valt att delta i en händelse med "ett högre syfte", eller just före skottlossningen ändrade de sina kontrakt till att även inkludera den incidenten av samma orsak.

3 Då det utan tvekan var traumatiskt på en medveten nivå för dem som blev skadade, och dessutom deras familjer, och en tragedi för alla som älskade de personer som dödades, så på en själsnivå var deltagarna villiga att tjäna för att dra uppmärksamheten till det oundvikliga resultatet av en alltmer bitter retorik i ett samhälle som har blivit vana vid den typen av tal, såväl som våld. Dessa genomsyrande omständigheter måste dras fram i ljuset i det nationella och internationella medvetandet, så att ropen för ett slut på ohövlighet och våld kan förändra det kollektiva medvetandet i er civilisation, som i stort har accepterat den här typen av beteende som en medfödd aspekt i den mänskliga naturen.

4 Detta beteende är INTE en medfödd aspekt av den mänskliga naturen - den har lärts in! Själens material är rent ljus, vilket är detsamma som kärlek, och det är den starkaste kraften i universum. Våld, splittring och hat är avsiktligt infört genom de många influenserna som påverkat livet på Jorden. På grund av att allt som utgör ert kollektiva medvetande är det som skapar er värld är det viktigt att dessa influenser förs fram i ljuset så att healing och förenad andlighet kan bli arvet, inte bara för de liv som påverkats av skjutningarna i Tucson utan också för liven hos alla själar som har hjälpt till att rengöra er värld av mörker. Varken straff eller hämnd eller vedergällning kan någonsin skapa fred och harmoni - bara KÄRLEK kan göra slut på illusionen av separation och låta de oskyldiga och renheten hos nyfödda återinträda i hjärtan och sinnen.

5 Ljusvarelser i hela universum hedrar de själar som samtyckte till att bli "offer" i Tucson. De som dog var kärleksfullt och tacksamt hedrade i Nirvana, ljus har strålats intensivt över deras sörjande familjer och vänner och dessa som återhämtar sig från sina sår har änglahjälp som assisterar det medicinska teamet. Hursomhelst, underskatta inte för ett ögonblick relevansen och kraften i ett osägbart stort antal av människor som ber och de varma känslor som kommer fram när det gäller detta.

6 President Obamas minnestal överfördes till oss från Jordens dataskärmar i Nirvana. Vi känner själen hos denna man, bättre än han själv gör, ändå, utan hans medvetande om att han villigt lämnade sin andligt avancerade civilisation för att tjäna i främsta ledet i Den Gyllene Tidsålderns mästarplan, var hans ord på den minneshögtiden från hans hjärta och själ i samförstånd med alla de himmelska värdarna.

7 Vi önskar verkligen att vi kunde tala om för er att det mordförsöket är den sista incidenten av det slaget, men vi kan inte veta det - med Skaparens undantag för atomsprängningar i rymden så gäller lagen om fri vilja och hedras av Gud och alla hans sändebud. Vad vi vet är att skjutningarnas effekt, chocken, skräcken och bedjande känslor i efterdyningarna har gett energin till försoning en enorm kraft framåt. Emellertid kommer under veckorna och månaderna som kommer andra våldshandlingar att inträffa och varningar och envis politisk partianda kommer att fortsätta allteftersom dualiteten inom mänskligheten försvinner. Energin i ett stort seg mot en fredlig samexistens är alldeles för stark för att kunna spåra ur och scenen är nu skapad för blottandet av de länge dolda sanningarna. Oavsett individernas val att acceptera eller förkasta dessa sanningar så kommer avslöjandena och därpå följande förändringar att driva fram Jorden till hennes era av kärlek, fred och harmoni.

8 Det andra som oroar många sinnen är de mystiska och plötsliga dödsfallen hos miljoner fåglar och fiskar på olika platser runt om i världen. Detta är inte av någon enstaka orsak utan en "sista droppe". De små kropparna av dessa djur är mer ömtåliga än mänskliga kroppar för de många former av miljögifter som finns i er luft, vatten och i jorden, så deras immunsystem var allvarligt försvagat innan de drabbades av en rejäl dos av låga vibrationer från konstgjorda elektromagnetiska nät.

9 Om ni undrar över varför vår rymdfamilj inte använde sin teknologi för att förhindra ett sådant utbrott så är det därför att det överstiger deras auktoritet. De är emellertid tillåtna att avleda eller neutralisera skadliga radiovågor som riktas mot mänskliga kroppar, och de har gjort detta. Utan deras ingripande skulle det ha varit många mänskliga kroppar som blivit sjuka eller som dött tillsammans med massflykten av fåglar och fiskar.

10 För att svara på andra önskemål är det fullt förståeligt att ni gärna vill ha "prognoser". När närvaron av utomjordiska civilisationer kommer att meddelas officiellt, när rymdskepp kommer att landa, när ekonomin kommer att redas ut och det nya systemet blir smidigt, när chemtrails och genetiskt förändrade livsmedel kommer att upphöra, när sanningen om 9/11 och religionerna blir avslöjade, när undertryckandet av fria energikällor och naturliga hälsoterapier upphör - detta är några av de främsta frågorna i era tankar, vilket vi kan se lika klart som vi ser ert ljus som gnistrar lika lysande som ett fält av diamanter i solskenet.

11 Om vi kunde ge er beräknade tidpunkter för dessa och andra framsteg av intresse för många av er så skulle vi med glädje göra det. Jordens energifälts potential är i sådant tumult, med de mörka som kämpar bittert i en desperat, sista strid, att det vore dåraktigt att ge även de "bästa gissningar". Så vi talar om vad vi VET med absolut säkerhet - ert tålamod och er ståndaktighet i ljuset kommer att belönas bortom era största förväntningar.

12 Ja, de ovanligt svåra väderförhållandena i många delar av er värld, inklusive massiva snöfall, översvämningar och extrema temperaturer, är hantverk av människor. Det är inte nödvändigt för de forskare som utför Illuminaternas befallningar att inleda varje incident på nytt - när väl elementen i atmosfären har starkt satts i rörelse så tar dominoeffekten över. När förhållandena börjar lätta allteftersom energin skingras så sätter väderkontrollteknologerna igång en annan störning. Och detsamma gäller även för vulkanutbrott och jordbävningar. Ert broderskap utanför planeten reducerar så mycket som möjligt de avsedda skadliga resultaten av alla manipulerade händelser medan man fortfarande möjliggör deras fulla utsläpp av negativitet. Varför kontrollerar Illuminaterna vädret och skapar "naturliga" katastrofer? För att producera den negativitet som ökar genom höga dödssiffror, sorg, rädsla, kaos, omfattande förstörelse, sjukdomar, ekonomiska katastrofer och hopplöshet.

13 Det ligger inte inom vårt område att kunna bedöma något som ljusfyllt eller mörkt och det underliggande skälet till spridningen av de hemliga dokumenten via WikiLeaks, men vi kan säga att den samlade effekten av detta är fördelaktig. Även om den tidigare så undertryckta informationen har blivit avslöjad i endast en minimal mängd, så kan den minska chocken hos det landets befolkning när bevis visar i vilken omfattning deras regering och myndigheter har bedragit dem genom arbete som gjorts av deras medlemmar i Illuminati och hos dessa som dukade under på grund av den internationella gruppens hot och mutor.

14 Med så mycket pengar som donerats för återuppbyggnaden av Haiti efter jordbävningen för ett år sedan, hur kommer det sig att landet fortfarande är en katastrofzon? Därför att dessa insamlade medel stals av Illuminati efter att deras teknik orsakade skalvet - att stealthteknik är skälet till att tidigare presidenterna Clinton och Bush rusade till Haiti så snabbt efter jordbävningen.

15 Oro över skiftet i Jordens magnetiska poler och vart detta kanske leder är onödig. Skiftet som är på väg är en korrigeringsåtgärd som började för över 60 år sedan, när Jordens planetära kropp var så djupt rotad i densitet att den var på vippen att flyga ut ur sin omloppsbana till en säker undergång. Gud auktoriserade kraftfulla och avlägsna källor att stråla massiva mängder av ljus för att stabilisera planetens omloppsbana, och den stabiliseringsprocessen kommer att fortsätta tills Jorden är i den fjärde dimensionen.

16 När en klon begår ett brott, hur påverkar det den verkliga personens karma och livsavtrycks genomgång? Det påverkar inte karman alls och i livsavtryckens genomgång är det helt enkelt en faktisk händelse under den fysiska livstiden. På Jorden är personer klonade för att behålla deras starka positioner intakta i händelse av naturlig död eller avrättning, och då det vanligen är individer högt upp i rangordningen hos Illuminati som är klonade så sker detta frivilligt.

17 Då kloningsprocessen "laddar ner" alla en persons karaktärsdrag, beteendemönster och kunskap upptill den punkten då kloningen sker, så fortsätter klonen personens egen hänsynslöshet och bedrägeri som resulterade i kriminella aktiviteter innan klonen producerades. Det är samma sak med successiva kloner, mentala och fysiska försämringar uppstår med varje nedladdning in i en ersättningsklon. Och om en person är klonad efter att en kronisk sjukdom har börjat eller efter åratal av intagande av droger eller alkohol, så äventyras inte den första klonens kondition och ersättare är vanliga. Ett exempel är den förre presidenten George W. Bush - det är orsaken till att den klonade vicepresidenten Cheney faktiskt var den som ställde upp för val till president.

18 Själar kan välja att gå in i kloner med avsikten att förändra negativa karaktärsdrag och beteendemönster till positiva, men detta är sällan framgångsrikt. Oftast går själar in i kloner av personer som gjorde motstånd och blev dödade, såsom påven John Paul och förre presidenten Jimmy Carter. De själar som gick in i deras kloner lyckades i sina avsikter därför att de inte föll för Illuminatis krav och de blev de respekterade personer som ni känner.

19 Nej, Barack Obama har inte blivit klonad och inte heller kommer han att bli det.

20 Bli inte förfärade, för försök att manifestera starka, friska kroppar eller höga energinivåer har inte gett önskat resultat. Den tredje dimensionens manifestationskrafter är inte tillräckligt utvecklade så att en svag kropp kan omvandlas till glödande hälsa eller en lågenerginivå som höjs upp på ett ögonblick. Men för all del, fortsätt att "se" er själva i dessa primära tillstånd - positiva tankar om välbefinnande attraherar energin av liknande tankeformer i den universella soppan och förbättrar era chanser till framgång. Allteftersom Jordens uppstigningsresa fortsätter, ju högre vibrationer kommer att förbättra hälsotillståndet och stärka er förmåga att manifestera tillsammans med er tro på att ni verkligen har den makten.

21 Vi gör själskontrakt för att utvecklas andligt men vi kan inte minnas vad som finns i dem, och det verkar ju inte särskilt logiskt. Om vi visste vad våra uppdrag innebar så skulle livet vara mycket lättare. Inga fler stora misstag och slöseri med livstider för att försöka göra det rätt igen.

22 Om ni kom ihåg alla era kontraktsåtaganden, vilket syfte skulle den fysiska livstiden då tjäna? Vilken framgång skulle det bli i andlig klarsyn, tillämpning av universella lagar och användandet av den fria viljan om ni helt enkelt följde beslut ni gjorde innan ni visste vilka omständigheter ni skulle genomgå under livstiden?

23 Att glömma sitt själskontrakt, som omfattar själva grunden, och de stora aktörerna som passar in i själens val av upplevelser och låta personligheterna fylla i detaljerna allteftersom livet fortsätter att spelas upp, är inte avsett att drunkna i en livslång sjö av förvirring. Och det gör de inte om folk är uppmärksamma på deras själsnivås ledning som är lika fri från misstag som gigantiska, blinkande pilar.

24 Emellertid hindras inte er fria vilja att avvika från kontraktet när andra möjligheter för växande uppkommer. Kontrakt är inte rigida, utan tillåter istället flexibilitet när en annan typ av situationer kan erbjuda samma grad av lärande - egentligen är det inte lärande, det är att minnas vad era själar redan vet. Andligt växande är en serie av självupptäckter som sänds vidare från livstid till livstid och varje kontrakt är skapat för att ge möjligheter för själen att fortsätta sitt framåtskridande.

25 Medvetandet om ett "uppdrag" - en term som betecknar en själs främsta avsikt för förkroppsligande - poppar inte upp som ett "Aha!"-ögonblick, det kommer som meningsfulla talanger som skänker en känsla av fullbordan. Och ingen livstid är någonsin bortkastad! Vad man anser vara "misstag" därför att de leder till situationer som är mycket svåra att hantera är inte bortkastat om man lär från dem. Dessutom kanske de är en del av ert kontrakt - inte alla livstider kan vara på "Lätta gatan" för då skulle det inte bli något växande för själen. Utveckling fordrar balans, och att få balans fordrar att man handskas med stressfulla situationer likaväl som man njuter av idealiska omständigheter. Att inkarnera erbjuder myriader av möjligheter och sannolikheter, men inga försäkringar som skulle förhindra att ni gör de många valen som låter varje livstid bli ett unikt äventyr för lärande.

26 Gud förklarade detta mer koncist i sitt svar till min mor när hon frågade varför folk inte kan veta allting som deras själar vet:

Om allt var absolut känt, om ingenting fordrade självständigt tänkande eller beslut eller aktivitet, varför skulle det finnas något behov för multipla upplevelser? Vad skulle det då finnas kvar att lära? Varför skulle livet i sig själv vara nödvändigt? Vi kunde ju bara skynda oss framåt till Slutet, vilket är Början, och låta alla liv från alla tider stanna kvar på den första punkten av Varande.

27 Nu när helgdagarna är över och era tankar är tillbaka på rutinmässiga frågor, så kommer också varierande missuppfattningar om året 2012 tillbaka. Tron att de stora reformer som krävs för att inleda Jordens Gyllene Tidsålder inte kan åstadkommas på de två korta år som återstår är parallellt med tron på att mörkret kommer att fortsätta hela vägen fram till slutet av år 2012 och sedan plötsligt försvinna. Föreställningen att tre dagar av mörker eller någon annan dramatisk händelse kommer att innebära början på Den Gyllene Tidsåldern, eller tron på att djupa geografiska förändringar kommer att föregå jordens entré in i den fjärde dimensionen. En övertygelse om att två Jordar kommer att uppstå ur uppstigningsprocessen, tron på att tillsammans med Jorden in till Den Gyllene Tidsålder är höjdpunkten för andligt växande och tron på att efter år 2012 kommer er värld att vara oförändrad hädanefter.

28 Eftersom era föreställningar skapar er verklighet och kollektivt skapar er värld, behöver ni känna till den universella verkligheten av vad som händer och vad som ligger framför er. För att skingra trosuppfattningar som fötts ur missuppfattningar skall vi börja med att försäkra er om att alla nödvändiga reformer som behövs för att befria er värld från mörkret kommer att slutföras i god tid och i etapper, inte i ett enda svep i slutet av kalenderåret 2012.

29 Inget djupgående kommer att inträffa omedelbart innan Jordens inträdande i Den Gyllene Tidsåldern, de sista dagarna av 2012 kommer att likna de första dagarna av 2013.

30 Medan vissa havskuster successivt kommer att flyttas korta bitar mot inlandet och en del låglänta öar långsamt kommer att bli nedsänkta, så blir det inga drastiska förändringar varken i landmassorna eller i haven.

31 Jorden är en själ som bebor en planetarisk kropp och hon har inget behov av en andra sådan kropp.

32 Själar kommer att fortsätta med sin utveckling tills de ännu en gång är inom den Kosmiska Enheten av Skaparen, således "den odödliga själen" och "det eviga livet i själen".

33 Och ingenting i detta universum är statiskt - oföränderlighet är motsatsen till de vetenskapliga lagar som styr allt liv i detta universum.

34 Låt oss tala lite mer om vad som ligger framför er. Det är så att relativt liten linjär tid kvarstår innan Jordens totala utträde från den tredje dimensionen - det är därför som den övergångsfas som ni går in i kommer att bli tumultartad, med förändringar som kommer tätt och snabbt. Ni kommer att vara mitt ibland människor som är rädda, eftersom alla de system som de känner till är i kaos och kollaps. Ni vet att detta är en del av världens transformation och ni är där för att bistå i processen genom att lugnt ta hand om kommande omständigheter, ni kan lätta på den djupa oron hos dem som inte förstår att tumultet leder till den "bättre värld" som de vill ha.

35 Vad gäller tillkomsten av Den Gyllene Tidsåldern så sitter inte all dess prakt på tröskeln, så att säga. Ja, allt som är fött ur mörka avsikter kommer att ha försvunnit med tillkomsten av den Tidsåldern - så, inga fler strider eller annat våld, ingen mer utarmning eller sjukdom, ingen mer förorening, tankekontroll eller korruption. Alla nödvändiga sanningar kommer att ha avslöjats och det kommer att bli reformerade regeringar och ekonomi, legal och juridisk, energi, utbildning, kommunikation och transportsystem. Detta är bara en ofullständig lista av de stora förändringar som är på väg och i slutet av år 2012 kan ingen av dem anses vara perfekta eller fulländade. Förbättringar kommer att fortsätta inom alla dessa områden och andra framsteg görs också och allteftersom ni fortsätter att växa andligt och intellektuellt kommer ni att hälsa alla framtida steg med jubel.

36 Nu säger vi farväl i det här meddelandet, endast, för vi är aldrig långt borta från er i anden. Vi är med er varje steg längs er resa in till den Gyllene Tidsåldern, även om vi ser att ni redan med glädje lever i den magnifika världen.

                             _________________________

KÄRLEK och FRID

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books 

Svensk översättning: Gertie   www.st-germain.se

 

Anmäl
2011-02-02 00:47 #37 av: Hukanson

Det är ju alltid bra med balansering för att berika helhets perspektivet.

Filmen berättar mycket om vad maktens män sysslar med just nu, just nu.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2011-02-02 01:51 #38 av: Amon

#37  Ja, det är ju bra att vi kan se det även från vårt jordiska perspektiv. Men de här rymdvapnen har nu neutraliserats av våra vänner i skyn - enligt dem själva! Glad

 

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!   31 jan 2011

Alla besättningsmedlemmar på Rymdskepp Alfa och deras Commander, den du talar med just nu, befinner sig endast några få tusen kilometer från Jordens yta, - från detta underbara sublima väsen som är Moder Gaia. För närvarande är det lugnt, men vi är fulla av förväntan därför att vi utan tvivel vet att tiden inte kommer, - den ÄR NU.

Det är inte längre nödvändigt att vänta år efter år på utvecklingen och manifestationen av den Gudomliga Planen i den här världen. Väntan är över. Ja, vi är alltså lugna här ombord på vårt Interstellära Rymdskepp, men på samma gång är vi alerta och väl förberedda, ifall det skulle vara dags att gå till aktion precis i det här ögonblicket, vilket inte skulle vara underligt alls.

Det vi vill säga med detta är, att vi från vår strategiska placering häruppe, dolda för lokalisering med alla era teknologiska hjälpmedel, kan tala om för er att ingen av oss känner till ögonblicket då vi kommer att gå till aktion, men vi vet verkligen hur det ska göras och vilka de inledande stegen är och vilka steg som följer omedelbart därefter.

Ögonblicket när vi går till aktion skulle gott kunna vara inom de allra närmaste månaderna eller inom den närmaste timmen. Det exakta och precisa ögonblicket för vårt ingripande känner bara Skaparen Moder/Fader Gud till, - den Evigt Feminina och Maskulina Energin förenad till enbart En, från vilken hela Skapelsen har sitt ursprung, uppdelad i en mångfald Universa och även i dimensionella plan som vibrerar och ständigt utvidgar sig i en till synes evig dans i tillbedjan och lovpris till sin Skapare.

Och alla de väsen som manifesterats på olika existensplan är förenade i glädjefull lovsång till vår älskade Skapare och Välgörare. Det er Bibel säger i en av sina heliga texter, i samband med er mänsklighet är att, "inte ens en strimla av gräs rör sig utan Guds vetskap". Det är ett mycket sant påstående därför att endast Han vet med säkerhet vad som skett, vad som sker inom vilken del av Sin Skapelse det än må vara, och vad som kommer att ske i framtiden, vilket är osäkert för oss alla.

Låt mig berätta för er om någonting som vi vet ska äga rum, enligt de planer vi har tillsammans med alla civilisationer från yttre rymden som finns precis här och nu, redo att handla när det är dags.

Om de som befinner sig i mörkret, - de som vävt era öden åtminstone i den här tredimensionella världen - försöker sig på en sista kraftmanöver, drivna av förtvivlan, eller avstår från sin önskan att manipulera er och kapitulerar inför det som är uppenbart (vilket innebär deras definitiva avslöjande), eller, å andra sidan, att Gud beslutar sig för att det är dags att agera med kraft och de avsätts från sina maktpositioner och sin dominans. Oavsett vilket av dessa tre scenarier som sker kommer vi att ingripa och befria er från det ok som hållit er fast och förslavat er alltför länge, - sedan tusentals år.

Så snart deras domän avslöjats och ni åter är fria, - fria att få veta sanningen om vem ni verkligen är, - fria att kunna omfamna era grannar, familjer, vänner och arbetskollegor utan rädsla för att vara tvungna att leta efter jobb, - utan att vara rädda inför slutet på månaden eller att banken ska ta ifrån er ert hus eller er bil. Så snart detta ögonblick är inne kommer vi att visa oss öppet för er utan att behöva dyka upp sporadiskt och snabbt över era städer, utan att behöva väga för- och nackdelarna av våra handlingar, därför att ett allt större antal människor inser för varje gång att de inte är de enda intelligenta varelserna i Universum.

Det har alltid förvånat oss att intelligenta människor bland er mänsklighet kan tro att ni är de enda invånarna i detta vidsträckta Universum, med tanke på dess enorma storlek och på er planets litenhet inför de biljoner himlakroppar som bebor ert Universum. Era artificiella satelliter sänder er bilder på stjärnhimlar som visar hur vidsträckt bara ert lokala Universum är, och ändå tror många människor att existensen av intelligenta varelser på andra platser i Kosmos är "mycket osannolikt". Vi föredrar att inte kommentera den skrattretande kommentaren från en av era mest prominenta vetenskapsmän angående vad vår existens skulle innebära för er säkerhet.

Den här typen av kommentarer är enbart motiverade av rädsla, - av rädsla för det okända, och inte resultatet av gott tankearbete och djup eftertanke. Men skönheten i vår nuvarande tid - den stund vi alla nu befinner oss i, är att anledningen till vår existens och det faktum att ni alltid följts av oss, kommer att sluta vara något okänt. När detta sker är stunden inne för att manifestera vår Första Kontakt.

Efter avslöjandet om det inflytande som utövats av vissa anonyma maktcirklar kommer den tid som ni, men även vi så djupt bett om! För illusionens slöja som har lurat er ska försvinna, och vi kan alla inleda vår gemensamma vandring mot det utvecklingssteg ni alla kommer att ta, tillsammans med varelserna från mänsklighetens "brödrariken".

Är du redo för vårt möte, som följer på er befrielse?

Så låt dig inte distraheras, förändringens stora ögonblick skulle kunna vara .... just nu!

Hälsningar från Rymdskepp Alfa, dess besättningsmedlemmar och Commander Sohin.

Frid och Kärlek

Commander Sohin

Kanal: Kris Won

Översättare: Inga och Cagga.   www.st-germain.se

 

Anmäl
2011-02-02 21:16 #39 av: Hukanson

Men vi kan ju förstå att det i så fall är ett gigantiskt censur ingripande från Galactic Federation's sida. De hindrar vår fria vilja att fullbordas fritt.

Man kan naturligtvis tycka att America inte har rätt att utöva världsherravälde från rymden för att de bara är 5% av världens befolkning. Men det är ju en annan sak. America är världens mest utvecklade och avancerade samhällsformation andligt och materiellt och att hindra dess fria vilja är ju att hindra mänsklighetens fria utveckling. Är det inte så?

Galactic Federation, Galactic Counciel, har utnämt kärnvapenstrids-hetsarna i alla länder till motståndare - kallat dem "de mörka tjänarna" vars tid på jorden skulle vara över snart. Men jag undrar jag ... om de hindrar Americas fria utveckling (hur de nu väljer att göra det) kanske det bara slår tillbaka på dem själva. Vi kommer ev att få se hur våra tevefilmer blir verklighet i att vi bildar motståndsrörelser som vill kasta de främmande trupperna bort från vår planet. Hindra dem att landa. Kriga mot kollaboratörerna. Karma får en ny innebörd. Blir nog nog spännande riksdagsdebatter i fortsättningen!!

 

Oneness can not be divided.

Anmäl
2011-02-08 00:47 #40 av: Amon

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!  February 6, 2011


De små mikropartiklarna i mikrokosmos motsvarar i miniskala stjärnorna och planeterna i kosmos (makrokosmos). För att citera det gamla ordspråket: "Som ovan, så nedan", fastän vi skulle också kunna säga: "Det som sker på makrokosmisk nivå, sker även på den mikroskopiska nivån", - eller åtminstone någonting liknande.

På ett liknande sätt, - och de av er som studerat ockult litteratur känner till detta, - har saker som sker på det tredimensionella fysiska planet redan hänt en kort tid dessförinnan på astralplanet innan det materialiseras i den fysiska världen. Detta är den känsla, den "déja vu"-upplevelse du får vid tillfällen då du tror att du redan upplevt en situation som precis har skett.

Under natten när du sover lämnar din astrala kropp tillsammans med dina andra subtila kroppar den fysiska kroppen, vilken förblir i ett avslappat eller vegetativt tillstånd som om den vilar i "dödens sköna sömn" - de lämnar och går till olika platser där du fortsätter din inlärningsprocess eller går för att ge service.

Du kanske har lagt märke till att under senare tid, särskilt under de sista månaderna kanaliserar alltfler människor våra budskap. Någonting som började som ett mindre fenomen och väldigt sällsynt, har idag, i början av 20011, ökat så att mänskligheten nu har medier, kanaler, talare, redskap, eller vad ni föredrar att kalla det, människor som i sitt tjänande lämnar sin kropp och erbjuder sig som sändare, så att all den information vi önskar leverera, effektivt och snabbt blir tillgänglig för alla läsare av våra meddelanden.

Vi förutsåg detta redan i tidigare budskap och nu ser ni sanningen i detta. Antalet människor som kanaliserar växer exponentiellt. Och det kan inte vara på något annat sätt, när ni gör ett kvantumhopp mot en mer subtil dimension, något som redan är på gång - inte drastiskt utan gradvis - och fler och fler människor utvecklar förmågan att kontakta Oss telepatiskt.

Telepati är en egenskap som utvecklas allteftersom den mänskliga varelsen svarar på vissa beteendemönster och hennes grundläggande kroppar (den fysiska, eteriska, astrala/emotionella, mentala och kausala) blir alltmer subtila. På grund av deras förfining och att de gradvis blir lättare, - ljusare, upplever även människans mer subtila kroppar en höjning till ett högre tillstånd.

Slutligen, när alla mänskliga varelsers kroppar höjt sig (detta är Uppstigningsprocessen och inget annat), kommer människan spontant och naturligt att befinna sig i en högre dimension.

Och denna utveckling kommer att bli resultatet av er egen ansträngning; vi kommer inte alls att ha ingripit i den. Den är helt er egen förtjänst och det är detta som är det sköna, - det som ger värde och relevans till det ni uppnår!

Det du gör under dagen, medan du är vaken, tillsammans med det som äger rum under natten med dina subtila kroppar, är det som driver din själ från den position där du har varit mer eller mindre oförändrad under århundraden eller till och med årtusenden till den nya situation du mycket snart kommer att leva i. Glöm inte att du är en mångdimensionell varelse och att du inte enbart lever på det fysiska planet. Alla ni som genomlever en likartad erfarenhet, om inte identisk, kommer i dessa planetförändringens tider och efter att ni har gjort uppstigningssteget tillsammans att ansvara för skiftet av Gaia, er kära Moder, till den Nya Jordens underbara tillstånd.

Vi har sagt i våra tidigare uttalanden att ingen av oss vet med säkerhet det datum efter vilket detta evolutionära hopp är genomfört och ni lever som en ny mänsklighet på planeten. Men vi vet säkert en sak, nämligen att övergången från den gamla Jorden till den Nya Mänskligheten kommer att genomföras med framgång. Det kan inte gå på något annat sätt när den Gudomlige Skaparen har förordat att detta ska bli ert öde. Låt oss tillsammans be att det här dimensionsskiftet, denna människans högst andliga bedrift blir er förunnad mycket snart.

Frid och Kärlek

Källa: Commander Sohin

Kanal: Kris Won

Översättare: Inga och Cagga   www.st-germain.se

 

Anmäl
2011-02-08 08:43 #41 av: Hukanson

Amon, jag känner tacksamhet för den upplevelse av sann vetenskap som jag får när jag läser det här. Det är en sann kunskap som ges fritt, av denne Kommendörkapten Sohin.

Jag tror att det är helt sant att alla lämnar sina sovande fysiska kroppar med sina inre andliga kroppar för att leva ett andligt liv med andra andekroppar, men att det inte är meningen att den fysiska kroppen skall veta något om det. Den ska ju följa efter, enligt Lagarna för dess existens.

Vi skulle kunna undervisa om detta i skolorna och universiteten. Är det sant så varför inte?

Att ha en telepatisk förbindelse med Commander Sohin vore alltså möjligt, som det sägs i kanaliseringen, och jag gratulerar alla som lyckas med den bedriften.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2011-02-16 01:10 #42 av: Amon

 

Matthew Ward, 13 februari, 2011
Egypten, Tunisien, ljusarbetare, leva ditt ljus, ekonomiska system, kommande reformer, andra områden för förändring, telepatiska kontakter, vägledning, insikt och omdöme, fri vilja, själsfränder.

1. Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Vi är glada för de triumferande egyptierna, precis som vi är för medborgarna i Tunisien och kommer att vara för människor i alla länder där röster för frihet höjs unisont och fredligt. De senaste veckornas incidenter är klara bevis på att ljuset genomsyrar det kollektiva medvetandet när er värld ser folkets krafter som förenas i ett syfte. Potentialen i Jordens fält, den ostoppbara takten i denna spännande energi påskyndas den dag när er värld är fri från alla former av förtryck, undertryckande och försakelse.

2. Längs vägen, då allting i universum håller på att snabbas upp, kommer huvuden att snurra när betydelsefulla händelser inträffar, det ena efter den andra, eller, mer troligt, samtidigt. Att se sina trasiga rester av inflytande gå mot sitt slut gör att Illuminati kommer att försöka övertyga folket att sanningarna som kommer fram är skandalösa, och deras okunniga allierade kommer att vara de som protesterar mot att deras uppfattningar vänds upp och ner. Till exempel: Jordens ursprungliga civilisation. De hängivna som tror på evolution och de lika orubbligt troende av storslagen design: hur lätt kommer de att acceptera sanningen att båda sidor har delvis rätt och delvis fel? Och hur mycket svårare kommer det att vara för den hängivet religiösa när sanningen kommer fram om syftet med religioner och de falskheter som ligger till grund för kristendomen?

3. Det kommer att bli traumatiskt för många när dessa avslöjanden, och andra, kommer fram på samma gång som stora förändringar införs. I vetskap om att all förvirring och oro förebådar Jordens utträde ur den tredje dimensionens täthet så är ni ljusarbetare idealiskt förberedda för att klara de kommande månaderna och hjälpa dem som snubblar.

4. Låt oss tala om ljusarbetare för en stund. Miljoner människor deltar i internationella meditationer, bönestunder och demonstrationer för fred och frihet. Många personer och grupper är involverade i lokala stödprogram och andra är aktiva i att hjälpa människor i avlägsna länder eller stöder ekonomiskt organisationer som är engagerade i dessa kampanjer. Skaror över hela globen arbetar tillsammans för förbättring av sina samhällen, sina länder och världen.

5. Och relativt få av dessa många miljoner tänker på sig själva som de ljusarbetare de är. De följer sina hjärtan utan att inse att det strålande ljus som genereras genom deras enhet i ande, enhet i medkänsla, hjälp med vårdande och delande - enhet i ljuset av fromma tjänster - höjer vibrationerna över hela er värld och ökar energins styrka i Jordens uppstigningsresa. Ändå, dessa ljusarbetar - verkligen den stora majoriteten av befolkningen - har ingen aning om uppstigning eller Den Gyllene Tidsåldern. De arbetar flitigt för att förbättra tillstånden, men behovets storlek verkar överväldigande och många av dessa kära själar misströstar. Vad är detta för en värld för våra barn och barnbarn att ärva?

6. Ni som vet att ni är ljusarbetare kan låta ljuset stråla över massorna, som inte inser vad de gör, och inspirera er till att nå ut bortom era cirklar av upplysta personer. Ni kan skingra den negativitet av förtvivlan som finns hos de människor som är oinformerade, genom att helt enkelt leva ert ljus. Vi menar inte predikande eller omvändelse, vi menar att leva med sådan glödande ande att er energi av glädje och självförtroende berör alla som kommer nära er. Så låt ert ljus skina i all sin glans - det är det mest meningsfulla och fullbordande livsuppdraget!

7. Snälla ni, tänk inte att ni skall hålla era kunskaper under en skäppa, så att säga. Ni känner familjemedlemmar, vänner, grannar och kollegor som är ovilliga att acceptera allt som inte passar in i deras egna idéer och övertygelser - respektera det i vetskapen om att de kommer att få andra möjligheter att "se ljuset". För de som söker sin själ, dock, och har någon som de kan dela intuitioner och övertygelser med, kan det vara oerhört stärkande, så när individer med öppet sinne ger en indikation på att de skulle välkomna en diskussion, erbjud dem då såpass mycket som är bekvämt för dem att höra. Om de verkar skeptiska har ni ändå planterat ett frö som kan gro till full blomning. Med ljuset på Jorden mer intensivt än någon av er kan medvetet komma ihåg, så öppnas nu sinnena precis som hjärtana gör.

8. Nu när förändringar är märkbara i ett antal regeringar, inklusive dessa som redan har inlett reformer för att förbättra livet för sina landsmän, kommer nästa märkbara steg att vara i de nationella och internationella ekonomiska systemen. Även om de nya systemen och ledarna med kompetens och integritet är på plats, så kan inte omvandlingen från det gamla till det nya ske med blixtrande hastighet. Illuminatis ekonomiska nätverk måste totalt avlägsnas så att övergången till ett monetärt system, baserat på ädla metaller, kan hanteras så smidigt som möjligt. Regleringar för att förhindra "affärer som vanligt" inom bank- och låneinstitutioner måste genomföras tillsammans med en utjämning av värdet på nationella valutor.

9. Multinationella företag som har kontrollerat regeringar och myndigheter måste bli lagligen inskränkta, deras lobbyingtaktiker upphöra och kryphål för skatter stängas. Nationella skulder som uppstått genom oärliga metoder - resursövertagande av utländska kapitalister och utländska biståndspengar som går till eliten istället för att bygga och återuppbygga ländernas infrastruktur - kommer att urholkas när män och kvinnor med andlig och moralisk integritet är vid makten, och en infusion av medel och annat stöd gör slut på knappa levnadsförhållanden på existensminimum. En rättvis bas för beskattning av människor och affärsrörelser måste införas tillsammans med återvändande av flyktingar till deras hemländer samt skapa bostäder för de hemlösa och avhjälpa situationen med pantövertagande av egendom.

10. Sysselsättningsmöjligheter måste skapas och finansieras så att jobbsökande kan återgå till arbete inom deras områden eller utbildas för andra branscher eller yrken. Ersättning för varor, tjänster, kompetens och andra förmågor måste bli rimlig. Alla barn och vuxna måste ha tillgång till skolgång, undervisningen måste återspegla universella sanningar, undervisningen på högskolor måste vara överkomlig och undervisning i alla områden av konst måste bli tillgänglig för motiverade studenter.

11. Jordbruket måste vara i enlighet med naturen, behandlingen av livsmedelsdjur human och näringsriktig mat i överflöd skall finnas för varenda själ på planeten. Fria energikällor måste genomföras och användningen av fossila bränslen avslutas och korrekt hälsovård måste bli alla människors rättighet. Lagliga rättssystem och straffsystem måste reformeras, orättvisor rättas till, alla typer av slavhandel avslutas och kvinnor hedrade istället för att degraderas till ägodelar. Kontrollen av media måste upphöra och så måste även drog- och pornografiindustrin samt alla typer av föroreningar och miljöförstörelse.

12. Vi nämner dessa områden som tigger om att bli åtgärdade, inte för att något av dem är förvånande, men för att försäkra er att dessa "måsten" och "kommer att bli"-situationer och många andra som också kommer att oändligt förbättra livet i er värld är i olika stadier av planer för genomförande. Detta monumentala åtagande - inte mindre än transformationen av en tredje densitets värld och den andliga förnyelsen av dess civilisation! - händer med oöverträffad hastighet och hjälp, unikt i universum, inte bara på Jorden. Ni vet kraften i era tankar - ståndaktigheten i att tänka positivt medför även att gigantiska förändringar förverkligas snabbt.

13. Ett annat område av stor betydelse är att Jorden har nått energiplan som bidrar till öppnandet av telepatiska kontakter. Alla har kapacitet för denna själ-till-själ-kommunikation som en födslorätt - det är en ingrediens i själen. Med de högre frekvenser som nu är förhärskande på Jorden öppnas dessa kontakter i en snabbare takt än tidigare - dock, bli inte besviken om dina inte har det. Det kommer när tiden för dig är den rätta, men var medveten om att en känsla av brådska för att kommunicera med en älskad i Nirvana, till exempel, kan skapa en energibarriär och försena kontakten.

14. Det är viktigt att ni är uppmärksamma på att inte bara ljusvarelser - era älskade själar i andar eller uppstigna mästare eller medlemmar av andligt avancerade fysiska civilisationer - vill tala med er. Mörka entiteter är lika ivriga att nå er med sin desinformation och för att undvika att de gör så, be om skydd från Kristet ljus och kräv att endast ljusvarelser får kontakta dig.

15. Även om att be om skydd och få det är just så lätt, så måste ni agera ansvarsfullt. Om ni känner er trötta eller sjuka eller är behäftade med oro för någon eller något - varje typ av ett stressfyllt tillstånd - gör INTE något försök till telepatisk förbindelse! Att göra det är en öppen invitation till låga entiteter, för er egen energinivå är för låg att nå de högre vibrationerna hos ljusvarelser. Nybörjare kan uppleva tvivel på sig själv, vilket också bär en låg vibration, så kom ihåg er inneboende förmåga och låt den ge er självförtroende. Men egoistiska känslor är en säkerhet för att ni kommer att nå varelser på låg nivå för egoism bär en energi som inte är kompatibel med ljus, medan ödmjukhet och tacksamhet har ljusa vibrationer.

16. Att bli vägledd genom vetskapen att ljus härrör från en telepatisk källa genljuder i hjärtat. Energin från en låg entitet agerar som en resistor eller en broms, och varnar så att man skall avsluta den förbindelsen. Som med alla andra prestationer kommer övning att öka er urskiljningsförmåga om huruvida källans vibrationer är ljusa eller låga, likaväl som att öka er förmåga att klart ta emot överföringar.

17. Hand i hand med de växande instanserna av telepatisk kommunikation är explosionen av er "informationsålder". Ni är överösta med information och att vara insiktsfull om vad som är sanningsenligt och vad som inte är viktigt, inte bara att vara välunderrättad, utan för att utveckla skarpsynthet, är ett steg framåt i andlig utveckling. Internet har möjliggjort ett utbyte av global spridning av autentisk information som tidigare var känd av endast en handfull personer och medan det är den bästa källan för myriader av faktarapporter, så är Internet lika mycket användbar för den mörka sidan på och utanför planeten.

18. Material som påstods vara ett budskap från en hög ljusvarelse kan faktiskt möjligen ha skrivits på myndighets- eller företagskontor för att främja deras agenda genom spridning av lögner mitt ibland välkända, andliga uppgifter. I andra fall är vissa mottagare eller kanaler omedvetna om att de når låga entiteter som påstår sig vara välkända, respekterade ljuskällor och de ger desinformation som deras mottagare skickar vidare. Vissa meddelanden - såsom mammutförändringar I haven och landmassorna, som kommer att kräva er evakuering med hjälp av ETs, och när ni återvänder till planeten måste ni leva under jorden - är rent nonsens.

19. Var skarpsynta för all information genom att fråga inom er, anslut medvetet till er själ där sanningen finns. Om informationen flödar lätt är den i linje med er själs sanning, om ni upplever en skakning eller en känsla av motstånd så är den inte det. Mer än vid något annat tillfälle under de senaste två årtusendena, i denna tid av allt intensivare ljus, är intuitionen klarare och starkare. Emellertid, om ett sinne är stängt för all information utom den som sammanfaller med benhård trosuppfattning, kan inte själens budskap penetrera den barriären.

20. Ja, vi vet mycket väl att allt detta har nämnts i många meddelanden från oss och andra ljuskällor. Så varför upprepar vi det? Omkring den tid som våra månatliga budskap väntas så hör min mor från många enskilda personer som ivrigt väntar på det budskap som ger dem skäl att känna sig hoppfulla och optimistiska. Vi välkomnar er tillit till vår information, men att räkna med den för att lyfta upp ert mod och förstärka en positiv livssyn innebär att våra meddelanden inte uppfyller sitt syfte. Syftet har alltid varit att erbjuda andlig vägledning och upplysning om denna övergångsperiod då Jorden stiger ut ur den tredje dimensionen och närmar sig sin Gyllene Tidsålder, där ni kommer att ta den rättmätiga platsen som medlem i vår universella familj. Våra budskap har aldrig haft avsikten att vara ett substitut för era egna förmågor!

21. Långt, långt bortom de läsare som skriver till min mor ser vi dessa som kommer efter i utvecklingen av urskiljning och istället litar till budbärare som oss för att få svaren de söker. Vi ser förloppet in till rädsla när en katastrofal händelse av något slag, eller en annan, förutspås i internetartiklar och den sjunkande andligheten rapporteras om i de stora medierna. Vi har berättat om de myriader vägar som vår rymdfamilj använt länge för att hjälpa Jorden - och representanter för några av dessa civilisationer har också talat om detta för er - ändå är det missmod för att ingen flotta med skepp har landat. Vi vet om missnöjet, även oron, om vad som antas hända, istället för tålamod medan faktiska händelser fortfarande vecklar ut sig utanför allmänhetens kännedom. Och även fast vi har försäkrat er gång på gång att ni är magnifika själar med krafter som endast begränsas av era tankar, så är ni tveksamma att tro på er själva.

22. Vi talar om för er att utan något uns av andlighet, utan hellre med bara kärlek, och vi vet att inte allt vänder sig till alla, men om ni känner igen er själva i vad vi sa, var snälla och beakta våra ord. Era bröder och systrar som är så kära för oss - det är nödvändigt för andlig tillväxt att ni slutar leta externt efter svar och börjar titta inåt. Allting ni vill ha och behöver har ni redan - snälla ni, tro på er själva! Allihop är älskade av alla själar i högre, andliga riken och vi önskar innerligt att ni inte närmar er livet som om det vore ett komplicerat och mystiskt uthållighetstest. Livet är så enkelt som att leva det från ert hjärta, låta kärlek vara er guide, er förståelse och ert uppfyllande!

23. En del ifrågasätter olika aspekter när det gäller den fria viljan. Hur kan det finnas fri vilja när andra använder deras fria vilja till att åsidosätta våra personliga val? Som svar säger vi att vi inte talar om kloka, kärleksfulla föräldrars vägledning för barnen, som kanske känner sig upproriska när de inte får som de vill, utan om resonabla personer vars fria viljas val kolliderar med andras. Med det sagt, tänk på grunden i alla överenskommelser innan födelsen: De är utformade för den andliga tillväxten av alla som delar livstiden, alla själar i det avtalet trädde in i det med ovillkorlig kärlek, var och en valde karmiska lektioner för att uppnå balans och hjälpa de andra att göra detsamma, så en del roller är nödvändigtvis tuffare än andra, och karma håller fortfarande på att spelas ut. Så överväg om andras motstånd mot ert val kanske är i ert bästa intresse trots allt - kanske det är en sträng vägledning som behövs för att hålla er på rätt spår med valen i ert själskontrakt.

24. När det gäller ett ändrat kontrakt på grund av att någons fria vilja förnekar någon annans, så är det så att detta händer för många miljoner. De valde inte omfattningen av umbäranden och förluster, som de har räknat med, till följd av beslutanden av giriga, förtryckande härskare. Det är därför deras själsnivås begäran om ändrade kontrakt för att lämna den fysiska livstiden tidigt har hedrats. Dock skulle det verkligen vara sällsynt om en själ begärde någon ändring på grund av att dens personlighet är missnöjd med livets omständigheter, som kan förändras.

25. Och det leder oss till den andra möjligheten för att utöva fri vilja. Om man vill använda sin fria vilja på ett sätt som skiljer sig från deras som motsätter sig det, då kanske det kan vara en vägledning från ens själ. Detta skulle kunna gälla om ni befinner er i situationer som orsakar betydande obehag därför att det verkar riskabelt eller svårt att göra en förändring. Budskap från själsnivån - intuition, samvete, instinkt, inspiration, ambition - är starkare än någonsin när själen trappar upp sitt trummande till medvetandet att bli uppmärksamt. Inte bara flyktiga tankar om någon grönare betesmark, utan ihållande missnöje med status quo och en stark känsla av vad ni vill istället, är er själ som talar om att förändring behövs så att ni kan uppleva andra delar av ert själskontrakt. Antingen det är flyttning, ändring av relationer, göra en annan riktning på utbildningen, ta ett nytt jobb i samma typ av arbete eller gå in i ett nytt arbetsområde. Ni kan göra det entusiastiskt om ni följer den inre rösten.

26. Sedan finns det frågor om den andra sidan av fri vilja, formulerad till att inkludera alla: Hur kan vi veta om våra beslut, som allvarligt påverkar någon annan, är en del av vårt avtal som gjordes före födelsen eller hindrar den personen från att utöva hans eller hennes fria vilja? Analysering och rationalisering kommer helt enkelt att hålla er gående runt i cirklar. Fråga inom er om upplysning av situationen, låt era själars svar flöda in i era hjärtan och vet att vad ni mottar är vägledning för er egen andliga växt likaväl som för den andra personen.

27. Är den stora ökningen av autism relaterad till medvetandeskiftningen? Inte alls. Det ökande antalet barn som har symptom som liknar autism beror på gifter i vacciner och symptomen förvärras av föroreningar i luft, vatten och jord och kemikalier i konserveringsmedel i maten och receptbelagda läkemedel. Riktig autism, vilket är mycket ovanligare, är själens val av upplevelse och erfarenhet till vilken alla andra som delar den livstiden gick med på. Och varken autism eller dess liknande tillstånd kommer att hindra dessa personer från fysisk uppstigning på Jorden, såvida inte en kort livstid är en del av själens kontrakt.

28. Nej, förmågan att hålla eller förankra ljus - eller stråla ut det - har ingenting alls att göra med en individs kroppsmassa. Det är energin av ljusfyllda tankar och uppsåt som är kraftfull i att generera och sprida ljus.

29. Vet ni hur mänsklig kloning kommer att visas och hur människor kommer att reagera? Vi vet inte hur den informationen kommer att lämnas ut, men eftersom mänsklig kloning är en sådan oväntad faktor i er värld är det realistiskt att förutse chock och misstro innan det kan accepteras. Hursomhelst, när så väldigt få liv kommer att bli personligen påverkade så blir avslöjandet inte i närheten av den djupa inverkan som sanningarna om religioner, Illuminatis långa kontroll, Jordens uppstigning och den Gyllene Tidsåldern får.

30. Hur viktigt är det att vara medveten om sin själsfrände? Är uppstigning möjlig om man inte har någon koppling till sin själsfrände? Eftersom där är missuppfattningar om själsfränder är vårt svar i första hand ett förtydligande av vad de är, eller inte är. Själsfränder är inte bara två individer i hela detta universum som "hör tillsammans" och vars liv inte kan bli "kompletta" om de inte finner varandra. Varje själ delar många livstider med samma grupp, eller själskluster och i dessa livstider spelar varje själ många olika roller - man, kvinna, heterosexuell, homosexuell, moder, fader, partner, dotter, son, vän, motståndare, lärare, elev och så vidare. Alla dessa livstider händer i kontinuum, dvs i en sammanhängande helhet där varje själs personlighet interagerar med många, många andra samtidigt, och på själsnivå vet alla om sina oupplösliga band.

31. När två av dessa personer möts på Jorden så känner de igen varandra på själsnivå och vet att de valt ännu en gång att nära dela en fysisk livstid, medvetet känner de en attraktion som är extremt meningsfull för båda. Detta kan vara två människor i varje förhållande som är särskilt betydelsefullt för att forma deras liv och när de är romantiskt attraherade av varandra så kanske de tänker på sig själva som själsfränder. Och det är de verkligen, men inte som de enda två själar som någonsin kunde känna den typen av intim bindning - det skulle utesluta alla de andra i universum med vilka de också är tätt bundna men inte medvetet minns. När ni fortsätter att utvecklas andligt kommer ni att veta att alla själar är förenade i ovillkorlig kärlek, en känsla långt mer subtil än den romantiska kärlek som ett par kanske känner när de tror att de funnit sin själsfrände.

32. Håll framförallt i era tankar att aldrig för ett ögonblick är ni på resa ensam, alla upplysta varelser i detta universum är med er och hjälper er att skapa världen i er vision, den värld som ni redan har skapat i kontinuum.

                             _________________________

KÄRLEK OCH FRID

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Svensk översättning: Gertie     www.st-germain.se

Anmäl
2011-02-17 12:07 #43 av: Hukanson

Bröder och systrar i Ljuset,

Är detta en uppmaning till oss att bilda ett nytt politiskt parti - en ny folkrörelse - och ett Ljusarbete iFokus ?

Undrar om det skulle vara realistiskt i detta läge ...

Obestämd

Oneness can not be divided.

Anmäl
2011-02-17 23:36 #44 av: Amon

Ja, du har många funderingar du Hukansson.. Skrattande

Anmäl
2011-02-18 22:59 #45 av: Hukanson

Jo du Amon, många funderingar blir det. Tillexempel dessa 32 punkter ovanför - är inte detta makarna Wards Visionära Manifest?

Varför välja att lägga in det här -egentligen? Det är ju inte någon direkt kanalisering, bara en jättekommentar till kanaliseringar, som borde få oss alla på UJ att bli smått avundsjuka.

Cool

Oneness can not be divided.

Anmäl
2011-02-18 23:49 #46 av: Amon

#45  Matthew Ward är Susanne Wards son som dog 1980. Ett tag efter han hade gått bort - började hon ta emot meddelanden från honom - från andra sidan.

Från sidan: The Matthew Books

"Genom sina avtal på själsnivå som innefattar kommunikation genom mental telepati, har Matthew Ward, som dog 1980, och hans mamma Suzanne producerat böcker om andlighet och metafysik.

I boken: Matthew, Tell Me about Heaven beskrivs i detalj själens övergång från jorden till himlen och det pulserande livet i det riket.

Vår kosmiska början och kanaliserad information från utomjordiska civilisationer är med i Revelations for a New Area, Illuminations for a New Area, som förklarar de jordliga förändringarna och den roll som utomjordingarna har i vår planets helande och uppstigning, innehåller också budskap från Gud.

Voices of the Universe visar hur vi skapar våra liv och vår värld och samtidigt följdaktligen påverkar universum.

Suzannes telepatiska koppling till djur öppnades 2002 - och sju år senare publicerade hon Amusing to Profound - My Conversations with Animals ."

Läs mera i: The Matthew Books

Matthews meddelanden beskrivs oftast i numrerade stycken - antagligen därför att de besvarar i förväg ställda frågor. Hans meddelanden kommer bara ca en gång per månad - men är desto längre till omfattningen.

Det skadar nog inte med lite varnande och informativa kommentarer uppifrån även angående alla kanaliserade meddelanden!

Anmäl
2011-02-20 21:57 #47 av: Amon

14 februari, 2011
Eftersom Sohin vanligtvis kommunicerar med mig på söndagar och då överför sitt budskap, sände jag honom igår, söndag morgon, ett telepatiskt budskap för att få veta om han tänkte kontakta mig, och han sa att det skulle han inte den dagen, utan skulle kontakta mig nästa vecka.

Idag, måndag, känns det som en kanalisering är på gång. Jag vet inte varför, så jag sätter mig ner vid min skärm och tömmer mitt sinne, och gör mig tillgänglig för någon Själ, som önskar överföra något till de läsare som söker Ljuset. Jag slappnar av i kroppen och i tanken och låter mig bäras av en känsla av tomhet och ett fridfullt inre välbefinnande...

Och vem visar sig, om inte Sathya Sai Baba! För mig är det alltid en ära och en enorm glädje att känna igen närvaron av min Mästare!

Baba: Sai Ram

Kris: Hallå Swami. Sai Ram? Det är första gången jag hör dig säga mantrat Sai Ram för att hälsa på mig.

Baba: Är inte detta den hälsning som ni, mina hängivna, använder när ni möter varandra?

Kris: Jo, visst, för det mesta.

Baba: Skulle du vilja fråga mig om något?

Kris: Ja, jag skulle vilja att du berättar för läsarna och för mig litet grann om de tider vi genomgår just nu, för det finns så många saker som sägs på Internet...

Baba: Naturligtvis, därför det är inte på Internet ni ska söka, utan på "Innernet". På Internet skriver många människor, tusentals, och var och en lägger in en del från sin egen "mentala fabrik" till kanaliseringarna de gör. Däremot inom "Innernet" existerar det bara en enda Själ, och därför bara en enda Sanning. Där finns inga mångahanda teorier, som är rent mentala, utan bara en som är äkta.

Kris: Du har rätt, Baba. Inte desto mindre är det ibland lättare att öppna datorn och läsa det andra säger innan man lyssnar till sin egen inre röst.

Baba: Det verkar som om det är det bekvämaste att göra, därför i Västvärlden är ni inte vana vid att meditera; snarare läser ni tusen och åter tusentals tidningar, magasin och böcker, eller tillbringar timmar framför TV:n och har ert sinne bortkopplat från verkligheten. Om ni kunde se er själva när ni tittar på TV! Ni ser ut som fiollådor, tittar bara, utan omdöme! Och det som är tråkigare än så är att ni inte mediterar på Gud, som är er ursprungliga fontän. Det är en sorgligt bortkastad tid. Och tid är guld värd; tiden du kastar bort är oersättlig; det finns ingen väg tillbaka; det som gått förlorat är förlorat och bortkastat, - den kan inte återfås.

Kris: Ja, så säger du alltid, men vi tar inte mycket notis om det. Det vill säga, folk läser dina budskap, men när det kommer till att sätta dem i verket.... Det är en annan sak. Jag ber om ursäkt, Sir.

Baba: Jag talar rent allmänt, jag talar inte speciellt om dig, fastän det är sant att du skulle kunna göra mer än du gör.

Kris: Ändå mer? Swami, jag har nätt och jämt tid till mina egna saker!

Baba: Jo, det kan du. Det är en fråga om att planera sin tid väl. Ibland tillbringar du en massa tid med att göra samma sak och du borde kunna förkorta den här tiden. På det sättet skulle du kunna göra nya saker, eller ta upp det som du inte har gjort färdigt....

Kris: Mitt i prick. Jag ska försöka vara mer koncis i mitt arbete och inte sväva ut.

Baba: Mmmm, men försök inte, - gör det!

Kris: Ja, Swami, jag lovar. Och innan du går, skulle du kunna säga någonting om de övergångstider vi nu går igenom?

Baba: Ja, ja. Jorden är, som du vet, i en fosterliknande process och ska precis föda en Ny Jord. Inom den här Nya Jorden, kommer en Ny Mänsklighet att blomstra. För att göra detta kan ni räkna med hjälp från en hord Varelser vars antal håller på att öka och som ansluter sig till den enorma Ljus-Armé som konfronterar det mörka som hållit mänskligheten i skuggorna och hållit den förslavad under årtusenden.

Kris: Och när kan man med säkerhet förvänta sig den här förändringen, Swami?

Baba: Håll dig bara lugn och ha tålamod. Om du har varit under det mörkas ok under årtusenden, så kan du vänta litet till, eller hur?

Kris: Naturligtvis. Vad annat kan vi göra? På något sätt, önskar alla Ljusarbetare, som vi kallas nu, att förändringen ska komma så snart som möjligt. Det är väl förståeligt, eller hur, Swami?

Baba: Ha, ha, ha! Ja, det är det. Tålamod är inte en dygd hos den här planetens mänsklighet.

Kris: Baba, varför finns det så många människor som nekar att tro på existensen bortom, på själarnas inkarnation, och på våra bröder från yttre rymden?

Baba: Det är svårt för dem att acceptera detta därför att de har tillbringat många liv i totalt världsliga existenser utan att ens tänka på möjligheten att det existerar liv i Anden och inte bara i kropparna. Du är och tänker i enlighet med vad du gjort och kommit fram till i ditt sinne och din personlighet under dina tidigare liv. Till detta måste vi lägga resultatet av dina erfarenheter i ditt nuvarande liv, från samverkan med familj och omgivning, vilka vänner du haft och kvalitén på den undervisning du fått från dina lärare. Allt det där är viktigt.

Kris: Jag förstår. Nåväl, Baba, min älskade Herre, jag älskar dig så mycket. Det har varit ett tag sedan du gav mig en av de där underbara och oförglömliga drömmarna som du brukade skänka mig... jag saknar dem.

Baba: Jag ger alltid det som min son behöver, min hängivne son. Kanske är det för att du inte längre behöver dem. Du sköter dig bra, min son, fortsätt på det sättet och var medveten om, att jag alltid är med dig och visar dig vägen och omfamnar dig när du är ledsen eller tung till sinnet. Jag lämnar dig aldrig oskyddad, som du väl vet.

Kris: Tack, min Baba, jag omfamnar dig. Du vet att du alltid är i mina tankar och i mitt hjärta. Jag är säker på att du vet det.

Baba: Ha, ha, ha! Men naturligtvis. Annars skulle jag inte vara en Guds Avatar.

Kris: Sai Ram, Sir, och tack så väldigt mycket för att du kom ikväll. Jag hoppas att mina läsare är lika glada som jag har varit.

Baba: Jag finns även hos dem. Du som läser dessa rader och behöver mig någon gång; allt du behöver göra är att koncentrera dig på mig och kalla på mig och jag kommer omedelbart! Jag kommer alltid till vem som än kallar på mig. Glöm aldrig det!

Kris: Tack, Swami!

Svensk översättning: Inga och Cagga    www.st-germain.seAnmäl
2011-03-08 10:47 #48 av: Amon

Jag kommer inte att lägga in fler kanaliseringar här - pga att jag har mycket annat i mitt liv just nu som kräver min tid och mitt engagemang.

Men de som gärna vill läsa Matthew Wards meddelanden kan gå in här:

http://www.st-germain.se/blog/matthew.html

... och de som vill läsa meddelanden från Kris-Won kan gå in här:

http://www.st-germain.se/blog/kriswon.html

- om inte någon annan gärna vill lägga in meddelandena förstås!  Glad

Anmäl
2011-03-08 11:26 #49 av: Playja

 

#48...   Ett STORT tack Amon för dina inlägg och den tid du lagt ner här inne på Uj...

 

 

 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.