Artikelserie - Stjärnmänniskor - Solens barn

Planen för planeten Shan

2007-11-28 21:59 #0 av: pson

När en planet eller ett solsystem står inför stora förändringar, kommer många väsen från högre sfärer inkarnera, för att assistera civilisationerna i förvandlingen.

Därför har många medlemmar av högt utvecklade grupper påtagit sig att inkarnera på Shan i denna tid, för att assistera planeten i dess invigning.
Likaså är det många fler väsen inkarnerade i fysiska kroppar, som har avslutat deras inkarnationscykler på jordplanet, än vad det tidigare varit i Shans historia.

Vi står inför avslutningen på en 26.000 årig cykel och början till en ny. Denna 26.000 års cykeln kallas för ett solår, och är den tid det tar detta solsystemet att passera genom alla 12 stjärnkonstellationerna.

Samtidigt som vi påbörjar ett nytt solår, som styrs av Vattumannens tecken, påbörjar vi också en ny 2.160 års cykel som även den styrs av vattumannens tecken. Detta kan förövrigt vara förklaringen på varför det är så skilda meningar om när Vattumannens tidsålder startar eller är påbörjad.

Allt i Kosmos - allt i Skaparens universum är i konstant rörelse, men inte med samma hastighet. Således uppstår nya energi - konstellationer, som är alltavgörande för varje enskild utveckling.

En cykel på 26.000 år är den genomsnittstid det tar för en rotras att genomföra ett visst utvecklingsförlopp - att genomgå en  evulotionscykel på en utvecklingsspiral - i dette tillfället att bli färdig med dualiteternas värld genom att förena Ljus och mörker i sig själv - att förena Själ och personlighet, och således frigöra sig från återfödslarnas hjul.

Invigelsen av Shan kommer att betyda att hon övergår till ett högre existensplan den 4:e dimensionen. I detta galaktiska systemet finns 12 dimensioner ( medveteandenivåer ). Dessa är indelade på följande sätt:

Dimensionerna 1-3 är fysiska, 4-6 är astrala/mentala, 7-9 är andliga och dimensionerna 10-12 är universella. Vidare består detta galaktiska system av 12 universum, varav vi bebor det 12:e universumet. Detta blott för att skapa klarhet i den förvirring, som råder omkring dimensioner, universum etc.

De stora förändringarna i samband med Shans och hela solsystemets invigelse kommer att ske i de sfärer som har de lägsta vibrationerna, så som det fysiska planet. Naturligtvis kommer effekterna vara mest märkbart här. På ett fysiskt plan kommer effekterna av den högre energitillförseln på det negativa jordplanet förorsaka en serie ödeläggelser eller naturkatastrofer.

Som det sker i tider med stora förändringar, får de högt utvecklade varelserna som tidigare nämts, inkarnera för att leda de som kommer att bli utsatta för de mycket omfattande följderna av den nya, höga vibrationen. Utan denna hjälpen, hade huvuddelen av de inkarnerade falla tillbaka till fördjupningarna i de lägre vibrationssfärerna.

Därför är det viktigt att så många som möjligt blir återuppväckta, så de får möjlighet att utveckla deras Ljuskropp och medvetenhet. Alla vidarekomna främmande, som nu är inkarnerad i en fysisk kropp, blir hjälpt i processen " Lär känna dig själv", och de får hjälp att uppnå deras avtalade plats i övergången i detta solsystem.

Dessvärre är inte alla redo till att följa Shan in i den nya dimensionen. De som inte är tillräckligt utvecklade - som så att säga inte har tillräckligt med ljus i auran, kommer att bli överförda till en annan planet i ett förbipasserande universum som har en motsvarande utvecklingsnivå.

De minst utvecklade själarna kommer att bli överförda till den planet som sägs  heta Herculobos, i ett förbipasserande solsystem, vars Sol sägs heta Tila. Men oavsett om namnet är korrekt eller inte, passerar Tila-systemet detta solsystem, varje gång en större evolutionscykel på ca 26.000 år är över. De människor som ska överföras till Herculobos kommer att bli överförda via Lagen om magnetism. I det ögonblick Herculobos passerar kommer de ganska enkelt bli attraherade av dess vibrationer, eftersom systemets vibrationer matchar deras egna.

I förbindelse av detta kapitels tillkomst, blev jag ( i min medvetenhet) tagen ombord på kommendör Soltecs rymdskepp, "Phoenix", där jag upplevde den kommande begivenheten på holografen, " den elektriska Fatamorgana". Jag såg, att vissa punkter på Shan blev magnetiserat vid Tila-systemets passage. Punkterna vibrerade i överensstämmelse med Herculobos vibrationer, vilket skapade starka attraktionspunkter, energitunnlar till Herculobos.

Eftersom punkterna attraherar människor med samma vibration, kommer de automatiskt söka sig mot de punkterna. Det låter kanske makabert i detta sammanhanget, men jag kom ovillkorligt till att tänka på lämlar som söker sig ut till havet, då jag såg, hur attraktionen och övergången gick till. Tänk lite över, i denna förbindelse den stora folkvandringen vi upplever i dessa tider.

De dagar som följde, tänkte jag på det med blandade känslor. Jag försökte acceptera att det var nödvändigt att överföra dessa människor det viset - oavsett vad orsaken kunde vara. Några av dem skulle ändå bevara erinringen om deras inkarnationer på Shan. Jag kunde inte undgå att känna en inre sorg, fast jag utmärkt visste, att detta skedde i samråd med och fullt accepterat av deras själar som här såg en chans till kraftull tillväxt, samtidigt som karmalagen gjorde sig gällande.

Under en av mina kvällsmeditationer bad jag om hjälp till att frigöra mig från denna sorgkänslan, samt att kunna se klart och positivt på överförslen utan att distansera mig till den. Under meditationen visade Mästare Melchizedek, Karmas Mästare, sig. Han gav mig följande förklaring:

Den förestående överförseln kommer att komma som en befrielse för de gällande människorna, eftersom det kommande vibrationsnivån på Shan både komemr att vara smärtsamt och outhålligt för dem. Dessa människor ska ha en möjlighet att skaffa sig vissa erfarenheter, ha tid att leva ut alla former för begär, för att därefter kunna utveckla mer upphöjda känslor och tankar. Sist, men inte minst, kommer de människor, som skall överföras till Herculobos, senare utgöra den andliga hierkin på den planeten.

En del av Shans nuvarande befolkning, som inte ska fortsätta deras utveckling på Shan, och som inte ska till Herculobos, komemr att bli överförda till Uranus, där de för övrigt redan är tankeinkarnerade och kommer att inkarnera där framöver.

För en del Stjärnmänniskor vidkommande - de frivilligt utsända från det Galaktiska rådet - är deras mission vid att vara fullföljt. För några vidkommande är deras mission fullföljt när det fysiska planet är lämnat. För andras vidkommande  först när Shan har gått in i den nya dimensionen  - ytterligare andra ska fortsätta till vi har nått Stenbockens tidsålder. Några Stjärnmänniskor kommer att resa hem på en välförtjänt semester, andra fortsätter till nya destinationer och nya uppdrag.

Rymdkommandon har uppfört några stora pyramider vid polområdena på det eteriska planet, och försöker därifrån med mycket kraftig pyramidenergi att räta upp jordaxeln, för att därmed undgå ett polskifte. Det kan ge Shan och dess innevånare den nödvändiga tiden till att vänja sig de stadigt stigande energitillströmningarna. Därmed får fler människor möjlighet att avklara det fysiska planet, för att därefter följa med in i den nya dimensionen med en mer upphöjd medvetenhetssfär - ett högre existensplan, där de inte längre ska kämpa för deras existens.

Möjligheten finns där, eftersom alla människors utveckling har accelererat mycket kraftigt, men det är värt att säga, att gammal karma har accelererat motsvarande. Det betyder att många människor har det tufft i dessa tider, och att de kommer få det än tuffare. Det rensas ut och städas upp överallt.

De människor, som skal till Uranus samt de som ska följa med Shan in i den nya dimensionen, är ännu inte redo för det. De kan ännu inte tåla den stora vibrationsändringen. Därför har en liten grupp av inkarnerade rymdfolk och Stjärnmänniskor tillsammans med Rymdkommandon arbetat med att bygga upp ett "mellansteg", en sfär mellan den 3:e och 4:e dimensionen, där de ovan nämnda människorna kan överföras, medan de vänjs till de nya vibrationerna.

 De mest "fysiska" människorna kommer att bli överförda till denna sfär, som kallas " Nova Terra". Ett stort vidunderligt väsen, en Solängel från den stora andliga Centralstationen, Avalon, leder detta projekt. Avalon har också ansvaret för förberedelsen till manifesteringen av den 8:e strålens energi på Shan. Avalon och Kwan Yin bildar ett par på denna strålen i deras Solmedvetenheter.

En inre krets av Ashtarkommandon - en specialtränad grupp, känd under namnet " Guldörnarna", är i samarbete med Avalon ansvariga för aktiveringen av olika Ljus-öar på det eteriska planet, dit vissa grupper av Stjärnmänniskor kan överföras.

På Nova Terra kommer alla de som överförs dit genomgå större fysiska förändringar. Alla sjukdomar kommer att healas, och cellstrukturen kommer att förändras, eftersom cellerna kommer att ersättas med nya och snabbare vibrerande celler.  Kroppen kommer att ändras och bli sammansatt av en lättare substans, som är anpassade till den nya vibrationen. Det täta ( kompakta) fysiska kropparna, som hör de fysiska dimensionen till, kommer att försvinna till fördel för en lättare kropp.

Jag har sett både Nova Terra och Shan efter dimensionsskiftet, och i sanning säger jag dig: de är båda obeskrivligt vackra! En värld av skönhet, kärlek och harmoni. Alla på Nova Terra kommer att bli undervisade i hur de kan leva i den nya dimensionen, där livet kommer vara mycket lättare och annorlunda.

 

Ur: Stjärnmänniskor - Solens barn

Anmäl
2008-01-24 02:32 #1 av: pson

Puttar upp

Anmäl
2008-01-24 12:10 #2 av: Gahella

Det här känns väldigt rätt för mig, bara namnet Avalon får mig att känna starkt, men Shan var något helt nytt för mig, vad är det för namn tro?


Anmäl
2008-01-24 15:48 #3 av: [Mariann]

Kärt barn har många namn...

Jorden - Gaia - Shan

bara å välja Flört finns säkert fler ändå....

Anmäl
2008-01-24 16:36 #4 av: pson

#2 Shan är Jordens andliga namn. Tellus är det latinska och Gaia det grekiska. Ordet gaia betyder "mark", "land", "jorden", Gaia var jordens, moderlighetens och fruktbarhetens gudinna. Glad

Anmäl
2008-01-24 16:43 #5 av: Solar

verkligen bra artikel och spännene läsning -  Glad

Anmäl
2008-09-05 01:06 #6 av: Eremitha

Den här behöver komma upp igen.

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl
2008-09-05 21:53 #7 av: Ewerhof

Nova Terra låter som en bra plats för mig...

Anmäl
2008-09-06 22:30 #8 av: Gahella

För mig med EwerhofOskyldig


Anmäl
2008-11-01 01:34 #9 av: Ewerhof

Knuff...

Anmäl
2008-11-03 03:21 #10 av: Gahella

Ewerhof och ni andra, kolla vad jag har hittat!

A GUIDED TOUR OF TERRA
July 4, 1999

Blue star Terra

Today we would like to take you on a guided tour of Terra, so that you will have some idea of your destination and will then be able to relate better to the changes you are experiencing as you transform yourselves into those beings you will express as in the Terran landscape. We begin our tour from space, where we see Terra gleaming as a perfect blue pearl in the "sky" [of space]. She inspires love just to look at her. She gleams with an "un-Earthly" light, as she is now glorified beyond your ability to imagine. To physical eyes, she would appear as a blue-white star, but to those eyes that can see at the finer levels of reality, she is radiant and welcoming to all those who operate on the frequencies of Love.

Extraordinary light streams from her, for at this stage she does not reflect light (as in her present state), but radiates it. (You will all be very radiant, too!) We hear a sound. It is exquisite--the "music of the spheres." It is the sound that every planet makes when it is totally harmonized with its place in the cosmos. To your present state of mind, it would sound truly "heavenly." When you are there, you will "live heaven"; your moment-to-moment experience will be that you are in "heaven," as it can be glimpsed through the shadows of your present state of awareness.

Drawing in closer now, we are struck by the fact that everything on the surface of the planet--its trees, animals, birds, fish in the oceans, but also the trees and flowers, even the air itself--is radiant with beauty, peace, and harmony. It is the crowning of Earth's own exploration of her theme of "seeking harmony in diversity." Every atom of this reality is in full consciousness, is fully aware of every other atom in that reality and consciously cooperating with the whole. It is like many voices merged into one glorious song.

To grasp an inkling of how pervasive this level of cooperation is, suppose that at some future moment, you would experience the desire for a piece of fruit from some particular tree that you will pass. That tree would put forth a blossom and form that fruit in such a way that it will be at its moment of perfect ripeness just as you pass by and put up your hand for it. Actually, a measure of the same thing happens to you now, but there is so much "static" on the line, so to speak, that you are not aware of it. Everything always is and has been coordinated perfectly, but we digress. On Terra, all IS the expression of unobstructed perfection. Everything is raised and glorified to its most exalted physical expression.

This is a physical world, or at least it is experienced that way. You will do the same types of things that you do now, but you will do them in a perfected way. You will still eat, make love, sleep, meditate, have pursuits that please you, but you will not be restricted by the constraints of an economic system that seeks only to take from you. In the perfected level of cooperation that exists on Terra, all parts support all the other parts. There is no poverty, disease, or dying in the sense that you now experience. When you eat a piece of fruit, it merges with you and becomes you, so it has not died; it has only changed form.

You will all be immortal beings. You will simply change form also, but you will do it without needing to "die and be reborn." You will be able to transition from one adult form to another. There will be children born on Terra. There will be families. But the children being born will be the projections of those souls whose third-density vehicles were shed and who "qualify" for fourth-density existence. Once they are "born" into fourth density, they need never "die" again. They will simply move on to other realms of experience and service. The rate of reproduction on Terra is precisely balanced with the harmony of the whole. Not one leaf, fruit, or child comes into that world that is not in keeping with the harmony of the whole. There is no excess; there is no lack. As expressed in your tale of Goldilocks [and the Three Bears], it will be "just right."

As we said in our last message, you will operate from an inner knowing of what is "right." Terra will function as one giant organism, with each of the forms that exist on her functioning perfectly as part of that organism, just as the cells in a perfectly healthy body carry out their roles in harmony with the whole. Some things will seem like they are simply higher versions, more perfected versions, of things you are already familiar with. People will still make love, for example, but no child will be conceived until it is the perfect moment for that to occur. You will be totally free to explore your sexual expression without fear of unwanted consequences. There is no death or disease on Terra, no need for protection from unwanted conditions. Everything proceeds in harmony with the whole. You are totally free to create whatever you wish, but you will only want to create in harmony with the whole.

Terra will be the garden spot of the galaxy, a living "school" in which the various cultures of the galaxy will be able to experience living in harmony with others who are very different from themselves. There will be distinct communities of every type of being that qualifies for Terran life. Each community will have its own ways, its own cultural predilections. One will be able to tour these different "villages" and experience the different cultural flavors that exist in the galaxy, and see how they can all relate to one another in harmony and peace.

Terra is the crown jewel of the galaxy, at least that portion of it that is functioning as fourth-density positive. There is a vibrational "barrier" at these higher levels that prevents any being or lifeform from entering the Terran space if that lifeform is not "qualified" by its own energy to do so. That is why you will not see disease-producing organisms there. They are the stuff of lower frequencies and are of the negative polarity expression, which has to do with entropy and death. Those who choose the negative polarity will have an abundance of death and disease, but they will have their own version of Earth to explore. Terra is not available to them.

So what will you do with yourselves? For one thing, you will travel a great deal. You will travel from one community to another, and to different spots in the galaxy that serve your further exploration and experience of life. You see, Terra will not have drama anymore. It will be very "tame," compared to your present experience. There will not be any mountains, as mountains occur only when there is tension and collision between the crustal plates. The present Earth has such monuments to the strains she has been put under, but on Terra, all of these will be smoothed out. The surface will be even and sculpted into the most beautiful gardens. Even the atmosphere will be in harmony. There will only be gentle rains--no thunderstorms. You may want to travel to other places to experience some of the excitement that such dramatic displays provide. You will be totally free to find whatever pleases you to experience, both on the planet and off of it.

We cannot speak in detail of your individual paths or experiences, because you are all unique and your explorations and preferences will be unique. We can only speak in general terms, as you will only discover the exact nature of your life as you live it. That will still be true at all levels of reality, as even the Creator likes to be surprised. That is why the Creator plays hide-and-seek with Itself through Its many forms. There is always a mystery unfolding, and one never reaches the end.

The Creation is always birthing itself, so there is no end to the possible experiences that can be had. It is a lot like a fractal design. Each part of the fractal unfolds itself a little like a "twig off the old tree," but it does so in symmetry and perfection, and gives rise to other branches of itself that go on to do the same. That is how the Creator creates, like a fractal. It is the simplest expression that allows for all possibilities. Each point in the Creation is like a "seed" in a fractal. It becomes a site through which the Creator can unfold itself endlessly, creating new branches as it grows.

You are each one of those seed-points, and you are each a co-creator with the Creator, directly unfolding a particular exploration of reality from within you. We will have a discussion of how the different geometrical forms express this unfoldment at a later time. We mention these things now in order for you to have the proper context in which to place our words. In the end, you must experience it before you will "know" it, but we share these pictures with you now to give you a vision of "things to come" that you can hold in your hearts and minds and that will sustain you through the years of transition that lie directly ahead.

We will return to these thoughts in later messages. Each message will build upon the information of the previous messages, unfurling in a perfect spiral. That is the shape of the evolutionary path. (The devolutionary path is a spiral, also, but instead of expanding infinitely, it compresses infinitely until at some point it must reverse course and begin expanding again or it will entirely disappear.) You are being lifted out of your mundane experience by your ability to respond to the incoming frequencies of light. You built yourself to be able to do this at the appointed time. It is encoded in your cells, in your cellular memory. That is why you cannot "earn" your way onto Terra.

You made the choice for that destination before you came into your present vehicle. If someone appears to be "missing the mark," or not "getting the message," consider the possibility that they are that way by their own soul's choice. There are no accidents. Everything is being coordinated from the highest levels of your being, but as we said before, the Creator loves to be surprised, so you will only discover what you "planned" to do as it unfolds from within you across time. (Time is what keeps everything from happening at once, you know.)

Life is a constantly unfolding journey, and that will not change when you get to Terra. You will continue to explore your own unique expression, but in conscious harmony with the whole. Your own creative impulses and curiosity will spur you on. You will neither be "bored to death" or numbed by perfection. Rather, you will finally be totally free to create, and what you create will be your own branch of the Creation.

We leave you now in peace and honor and blessing. We shall speak to you again.

Amen, Adonoy Sabayoth. We are the Hosts of Heaven.

NEXT MESSAGE


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.