Artiklar

Raeliska Rörelsen

2007-12-03 22:52 #0 av: pson

Raeliska Rörelsen är världens största UFO-organisation med över 60.000 medlemmar i över 90 länder.

 

Den 13 december 1973 var den franska rallyföraren och journalisten Rael, som då hette Claude Vorilhon, ute på en biltur. Han hade plötsligt fått lust att åka till en utslocknad vulkankrater i Clermont-Ferrand i Frankrike, som han normalt bara besökte under sommaren. När han var framme, fick han se en silverfärgad, glänsande farkost komma svävande, ljudlöst, ner från himlen.

 Farkosten stannade en bit ovanför marken och en trappa fälldes ut under den. En mänsklig varelse, något kortare än en vanlig människa kom ut och började prata med Rael på franska. Varelsen förklarade att han kom från en annan planet i ett annat solsystem och var representant för en annan civilisation, som ligger långt före oss i sin utveckling:

"Vi är de som har skapat allt liv på jorden, inklusive människan till vår avbild."

"Ni misstog oss för gudar, vi är ursprunget till era huvudreligioner. Nu när ni är tillräckligt mogna att förstå detta, skulle vi vilja upprätta en officiell kontakt genom en ambassad."

 Rael fick uppdraget att skriva ner allt som Yahwe, (som E.T.n hette), berättade, och att sprida informationen till hela mänskligheten. Utomjordingen förklarade också att hans civilisation nu vill upprätta en officiell kontakt med mänskligheten, och det ska ske genom att vi bygger en ambassad för dem på jorden. Ambassaden ska ha diplomatisk immunitet och skyddat luftrum.

Raeliska rörelsen är ateistisk organisation som tror att livet skapades av människor från en planet, i ett annat solsystem, på vetenskaplig väg med hjälp av genetisk ingenjörskonst.

 Raeliska rörelsens mål:
- Att informera utan att försöka övertyga.
- Att bygga ambassaden.
- Att skapa ett samhälle som är anpassat till framtiden.

 

Den raeliska rörelsen har olika ounkter som de driver, bl.a. fri kloning av människor, fri sexualitet och geniokrati.

Ja, till kloning av människor!

Från svenska hemsidan:

Evligt liv genom kloning, är det möjligt? Ja, och det är dessutom bara början på hur vetenskapen och tekniken kommer att förändra våra liv och vårt samhälle. Det förklarar Rael i boken "Yes to human cloning". Ytterligare ämnen som Rael tar upp i sin bok "Yes to human cloning" är:

  • Artificiell intelligens gör datorer och robotar smartare än människor.
  • Framtidens självförsörjande hus.
  • Genmodifierad mat innebär slutet på svält
  • Biologiska robotar.
  • Rymdfarten avlivar myten om en Gud.
  • Ett samhälle inriktat på nöje.

Boken (eng) finns att ladda ner på : http://www.rael.se/bocker.htm

 

 

Sensual MeditationSensuell meditation av Rael

Sensuell- eller sinnlig meditation handlar om hur vi kan lära oss att hitta en bättre balans och harmoni i livet. I boken förklaras hur vi steg för steg kan "omprogrammera" oss själva till att verkligen bli oss själva.

Detta genom att ifrågasätta våra egna och samhällets normer, samt att göra oss fria från den judisk-kristna hämmande tanken och traditionen om skuld, utan att för den skull falla ner i mysticismen från österländska läror.

Sinnlig meditation låter människan att upptäcka sin kropp och speciellt hur man skall njuta av ljud, färger, smaker, lukter och en sexualitet som känns med alla sinnen.

Vi är länkade genom våra sina sinnen till allt som omger oss. Genom att utveckla sin sensualitet och sinnlighet, utvecklar man sin kapacitet att känna sig sammanlänkad med det oändliga, och därmed med andra i vår omvärld.

Boken (eng) finns att ladda ner på: http://www.rael.se/bocker.htm

 

Geniokrati

Geniokrati innebär i korta drag, att det är de som har högst IQ, också ska styra världen. I boken " The true face of God" står det:

 "Endast de med en intellektuell kapacitet på minst femtio procent över genomsnittet bör vara valbar till en offentlig ställning.  För att rösta, borde individer behöva en intelligentskoefficient på minst tio procent över genomsnittet.  ...Detta är ett fullständigt demokratiskt system." 

Ur e-boken " Budskapet från utomjordingarna" (Svensk utgåva finns att ladda ner på http://www.rael.se/bocker.htm )

Vilka slags människor låter mänskligheten göra framsteg? Genierna. Er värld måste alltså dra fördel av genierna och låta dem regera på jorden. Ni har i följd låtit "de brutala" ha makten, som var överlägsna andra endast genom sin muskelstyrka, de rika, som hade pengarna att få de "brutala" på sin sida, och politikerna som har snarat in folk i demokratiska länder med sina egna förhoppningar, för att inte nämna de militärer som har grundat sina framgångar på organiserad brutalitet.

De enda slags människorna som aldrig haft makten är de som har fått mänskligheten att göra framsteg. Vare sig han har upptäckt hjulet, krut, motorn eller atomen så har geniet alltid tillåtit mindre intelligenta människor i makten att dra fördel av hans uppfinningar, även om de ofta använde geniernas fredliga uppfinningar till sina våldsamma ändamål. Detta måste förändras!"

Ett kritiskt inlägg om detta menar:

 Rael har missuppfattat definitionen av "demokrati" som bokstavligen betyder "folkmakt" och inte "elitens makt".  I ett raeliskt samhälle vill en person med kvalificerad IQ i dag, riskerar att fråntas sina rättigheter att rösta eller väljas i morgon.  Inte fordi personen har fått ett lägre IQ nivå.  Allt vad som behövs är en höjning av den övriga befolkningens genomsnittliga IQ nivå som en följd av politiska, ekonomiska och sociala förändringar i samhället.  Personen vill fortfarende vara lika duktig som i tidigare.  Men plötsligt anklagat för att vara för dum till att rösta eftersom individen inte är bland det nya mindretalet med IQ 10 eller 50% över genomsnittet.  Det är den absurda logiken i 'geniokrati'. 

 

 

Läs mer här, och bilda er en egen uppfattning om Rael och hans organisation.

Raeliska Rörelsens svenska hemsida

Huvud hemsidan

En analys av Raeliska Rörelsen

 

Anmäl
2008-09-17 08:58 #1 av: RThink

Jag är medlem :-)

 

Anmäl
2008-09-17 09:20 #2 av: Bengt-Olov

Tja, den här storyn gick ju i alla fall ihop väldigt bra med mycket annat... Fast nog hade man hoppats att de var mer objektivt sinnade de här utomjordingarna... Ja, eller skulle aristokrati kunna leda till något gott, om det inte sker i kombination med sådant som det hittills gjort här hos oss!? Ja, eller har vi ånyo frågan om en modifiering av verkligheten (vad utomjordingarna verkligen framfört), utifrån dessa människors subjektiva hjärnor!?

 

Anmäl
2008-09-17 11:06 #3 av: Bengt-Olov

Hm, när exakt var det föresten som Sitchin började att offentliggöra sina upptäckter om vad sumererna verkligen berättade om sin härkomst!? Var detta kanske INTE SÅ tidigt som 1973!? (Har inte koll på det i skrivande stund.) Fast även om så är fallet - finns det måhända personer med en liknande historia som Raels, som är äldre än från 1973, och som är dokumenterat helt klart äldre, i förhållande till när Sitchin började att gå ut med sina upptäckter!? Ja, en liten reflektion i sammanhanget här också... Någon? 

Anmäl
2008-09-17 11:48 #4 av: Kurina

Någon gång på 90-talet stötte jag på rael och ville veta mer. Men så läste jag i deras skrifter att dom menar att människor inte har någon själ. Att vi är själlösa varelser!! Och en massa annat inte så trevligt. Jag ville veta vad som menas med detta så jag ställde frågan på deras forum men blev ideligen borttagen.Skrikandes Fick m a o aldrig något svar från dem. Ger inte mycket för denna egenviktiga "vad han nu är"

Anmäl
2008-09-17 12:12 #5 av: Bengt-Olov

Intressant... Hm, ja, om det är skapar-varelserna som inte bara skapat oss (med syfte då i så fall sannolikt att använda oss som slavar), utan även är de (eller en del av dem) som samarbetar med Illuminati, så kanske den här rörelsen bara ska ses som en parallell organisation som de samarbetar med vid sidan om Illuminati... Som vanligt gör man väl bäst i att vara öppen för alla möjligheter, samtidigt som man ändå också är starkt kritisk till varanda en... :-/

 

Anmäl
2008-09-17 12:56 #6 av: Ewerhof

I så fall måste ju en hel del förändras här på jorden. För att inte säga massor!

Ta bara skolväsendet som då måste klara av att utmana barnens latenta möjligheter av IQ nivå. 

Plus att vi idag har en väldig massa människor som redan har höga IQ och som arbetar som brottslingar. Hur ska man omvända dem? Vem ska göra det? För vad säger att ett högt IQ verkligen främjar insikter och humanitära intressen? 

Som jag förstått högt IQ så handlar det inte om smarthet inom alla områden utan främst att kunna se olika lösningar på problem som uppstår. Och hårddraget borde det väl då röra sig om att människor som kan lösa problem gör just det och inte per automatik tänker på allas väl och ve för den sakens skull. 

Och vem ska bestämma vad som är bäst för andra? Vem ska ha den makten? Eller en grupp/organisation som innehåller många olika viljor och önskningar? Vems åsikt är riktig? Vem kommer att känna sig förfördelad till slut? Och starta en egen liten sidoklubb.

Och vad skulle egentligen vara enklare att styra är en massa som hänger sig åt nöjen istället för att bevaka sina intressen? Idag har vi ju alkoholen som vår största psykofarmaka. Visserligen drar den med sig våldet men jag kan inte riktigt se hur ett likartat beteende, utan alkohol, skulle främja mänsklighetens framtid. Jo, det skulle ju bli lugnare å så men är inte kunskap som utveckling viktigare? 

Ta bort droger och alkohol och man måste ha ett samhälle som klarar att ta hand om alla de trasiga människorna först. Så att en ny generation kan komma till världen till balanserade och ansvarstagande föräldrar. 

Och som sjukvården ser ut idag är inte det möjligt. 

Sedan har vi faktumet att pengar styr det mesta här i denna världen. Den prioriteringen måste bort. Hur får man människor att sluta konsumera? Nu. Det har ju accelererat över gränserna och folk är ju hysteriska efter saker. Även det ett beroende och missbruksrelaterat. 

Först måste vi få balans och harmoni innan vi kan ge oss på de större aspekterna. För det spelar nog ingen roll, just nu, om vi har en elit som styr oss. Den eliten är inte per automatik vid sina sunda vätskor. De är formade de också av det nuvarande samhället. Vem kan vara säker på att inte de är de första som 'blåser' oss? 

Fungerar inte en liten familj i harmoni så gör inte det stora samhället det heller. Att en 'storebror' skulle styra upp oss har misslyckats så många gånger förut här på jorden. Det är ju vår bittraste historia! 

Få det lilla att fugera, du med dig själv och dina närmaste, och få de ringarna att sprida sig, tror jag är den enda lösningen. 

Eller en hjälp utifrån som står över vår egen överhet...

 

Anmäl
2008-09-17 13:05 #7 av: satori

IQ är inte viktigare än EQ....Bara för att man har hög IQ behöver det inte betyda att man är en god människa.

Anmäl
2008-09-17 16:47 #8 av: enola

#7 Det var lite såhär jag tänkte också, vi har ju inte bara intelligens utan andra kvalitér också. En ledare måste ju kunna känna empati och värdera allt liv, annars kommer ju krigen bara att fortsätta och med "smartare" vapen och strategier.

Och vi har ju märkt att de smartaste människorna inte precis vart dem mest sociala individerna alltid. Filosofer blir ju oftast psykiskt störda och får ruttna bort i en cell på ett dårhus.

Varför inte sammla alla dem som får högst värde på iq, eq, cq (osv) test? Låter mycket bättre i mina öron :)

Det lät bra men endå inte, har aldrig hört talas om detta förut heller så det kanske behöver lite mer efterforskning. :)

 

Anmäl
2008-09-18 23:00 #10 av: Magi-cat

verkar inte särskilt imponerande, de där utomjordningarna. Totalt lack of ödmjukhet iaf.

BARA för att de är utomjordningar behöver de ju inte stå för ljus, sanning och vishet....godhet ännu mindre....

Bästa att ta det kallt och behålla sitt eget, eventuella, sunda förnuft....Cool

"Livet är en gåva, tiden är till låns." P. Strang

Anmäl
2008-09-19 01:44 #11 av: Gahella

Det här ger mig rysningar. Om man föreslår och tycker genmodifiread mat är det som ska stoppa svälten...!?

Att rymdtrafiken kommer att avliva myten om Gud...!?

Och som satori säger, hög intelligens är verkligen inte lika med upplyst och kärleksfull som medmänniska.

Har inga problem att annars tänla i teknologiska banor, men då måste hjärta och förstånd vara sammanlänkade.


Anmäl
2008-09-19 03:49 #12 av: Gahella

Nu har jag läst den första boken. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Mycket stämmer med mina egna känslominnen, men upplever mer att de är från mitt förflutna än de är min framtid. För säkert har de "rätt" från sitt perspektiv, men när jag läser detta känner jag mig lite vankelmodig och nedtygnd. Och då är det något som inte stämmer för mig. Och är det som Kurina säger, att de påstår att vi inte har en Själ och inte vill svara på frågor som dessa...!? Ja då är det inga ufosar som jag vill ha någon närmare kontakt med.


Anmäl
2008-09-19 09:11 #13 av: Bengt-Olov

Förnekandet av själ åstadkommer förstås en fin koppling till nuvarande (människo)makthavarna på jorden, som "en del" tecken ju visar att dessa verkligen samarbetar med våra skapare, annunakisarna. Ja, och när då annunakisarna uppenbarligen varit rätt okritiska mot genmanipulation (liksom även dagens människomakt på jorden), så får vi ju ytterligare en koppling...

Anmäl
2008-09-19 10:05 #14 av: Magi-cat

hmm...genmanipulation av maten...där går definitivt gränsen.....

Vi måste lära oss, återigen, att samarbeta med Moder Jord, inte leka gudar.

Genmanipulerad mat är att göra våld på Naturen.

"Livet är en gåva, tiden är till låns." P. Strang

Anmäl
2008-09-19 10:52 #15 av: Bengt-Olov

Det kanske måste anses som våld på naturen att genmanipulera fram oss också... Ja, i alla fall med tanke på hur vi ställt till det...

Anmäl
2008-09-19 12:20 #16 av: Ewerhof

Om inte jag missminner mig så framgick det i boken "Den tolfte planeten" just att dom som utförde experimentet med att ta fram oss bara ville ha slavar. Men att en utav 'bröderna' tog några åt sidan (Adam och Eva?) och berättade hur det förhöll sig med alltihop. 'Brodern' var alltså 'ormen' som förrådde de sina till vår förmån. 

Alltså kanske vi inte per automatik kan lita på våra 'skapare' om den nu skulle återvända? "...så som i himmelen så ock på jorden..." Vi kanske får det ännu trassligare här om dom kommer med sina "intriger" om vem som har makten/ägenderätten till oss? 

Mamma och Pappa kanske inte är så snälla...kanske ska vi förlita oss på morbrodern/farbrodern iställer för att må bra?

Anmäl
2008-09-19 12:58 #17 av: satori

#16 Nu börjar det bli djupt Tungan ute

Anmäl
2008-09-19 20:43 #18 av: Ewerhof

#17 Ha-ha! Jamen, bara för att dom 'gjort' oss betyder det ju inte att de vill oss väl...nu när vi inte behövs, liksom. Vi kanske fortfarande bara är deras lilla experiment i/på deras laboratorium Thellus? 

Labbråttorna som börjat ifrågasätta mamma och pappas avsikter.

Anmäl
2008-09-19 21:13 #19 av: Bengt-Olov

Om de nu gjort oss, och om de idag sen en lång tid samarbetar med makteliten bland människorna, så undrar man ju förstås vad ANNUNAKISARNA får ut av detta samarbete!? Är det fortfarande guld de för sin planets atmosfär skull, är ute efter!? Är det det som Illuminati genom alla pengamagneter, införskaffar med sitt kapital, och förser sina utomjordiska halvbröder med!? :-)

Nä, men vad skulle annunakisarnas fortsatta intressen (med ev. humaniseringsprogram - om de är dessa som också är inblandade här - och annat) vara!?  

Se Alien Hybrid Raechel;

http://www.youtube.com/watch?v=9Fczhdp7NGg&NR=1

Anmäl
2008-09-20 15:00 #20 av: enola

Ja vi lever väl antagligen i ett gigantiskt zoo/slavläger. :)

Anmäl
2008-10-30 13:28 #21 av: [Hukanson]

Ifallde nu har skapat allt liv på planeten och oss till sin avbild så har de välvarit upptagna med det hela tiden och det kan ju inte vara någon nyhet rent objektivt annat än att "Gud" inte vill vara Gud längre utan en avslöjad Broder från en annan sida av Galaxen som tycker att det är för låg och bråkig nivå i skapelsen och bara de klyftiga uppfinnarna och kreativa genierna har vettiga tankar som borde leda politiken typ Einstain´s vägravåld. Att vänja sig vid tanken  att vetenskap är hela saken och hela mänsklighten nån sorts potatisodling är litet magstarkt och behöver kryddas av litet eftertanke.  Vad är då vår gudomliga levande  Själ ? Är det Brödernas Gud ? Och ifall det är så att vi är andliga barn som bara lånar en fysisk kropp för vår tillfälliga jordiska tillvaro - vems andliga barn är vi då -kanske barn avdet skapade köttet ?

Oneness can not be divided.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.