2007-11-28 15:18 #0 av: pson

Tia´Ra Solera är bl.a healer, clairvoyant/telepat och en budbärare. Hennes esoteriska världsbild presenteras via kanaliserade budskap och visdom från Ashtar Sheran och Mästare Morya och är skriven 1992.

 Författarens esoteriska världsbild presenteras via kanaliserade budskap och visdom från Ashtar Sheran och Mästare Morya och är skriven 1992. Den kom ut i endast en upplaga, är slutsåld sedan många år tillbaka.

Tia´Ra Solera är en healer, terapeut, clairvoyant/telepat och en budbärare. Tia`Ra driver en mysterieskola, School of Divinity, ett mindre center, Aura StellaMaris, samt en trespråkig, spirituell tidskrift, Messenger of Shambhalla. Hon anordnar både kurser och workshops i Tyskland och England , och arrangerar spirituella resor till de gamla heliga platserna.

Eftersom jag anser budskapet i hennes bok är så viktigt, ser jag det som en stor ära att få bidra med hennes texter på svenska för första gången någonsin.

Författarens kommentarer och tack

Syftet med boken är många, och är därför helt upp till var och en som läser, vad han eller hon söker och finner svar på i boken.

Skeptiska själar kommer att fråga med vilken auktoritet jag talar.

Jag talar med en auktoritet, som varken är mindre än den största, ej heller större än den minsta - men med den rätt som tillhör envar Ljusbärare - envar Solens barn!

 

På vilket plan jag arbetar, känns till av få och igenkänns av de som i deras innersta känner denna del av sanningen. De övriga kommer att vara tvungna att använda eller utveckla deras åtskiljningsförmåga. De kommer få kraftig  användning för den, i den tid som förestår.

Jag har fått mest positiva tillkännagivelser på boken fram till nu, och ett par deciderat negativa. Den giftigaste var från en gammal förlagsredaktör, som ögonblickligen responderade mycket begaistrat på boken, men som vad för emsig att korrigera manuskriptet - utan att vara speciellt välbevandrad i dansk rättstavning. Samma redaktör delade självmant med sig av sitt privatliv och sin otrohet mot sin fru till mig, vilket han gav negativa kraften skulden för!

Då det blev klart att boken inte skulle utges på hans förlag, ångrade den gamla redaktören sin förtrolighet och tillit. Detta resulterade i att han blev " ångestbitter", vilket betyder att han angrep min bok ( som också han hade varit begeistrad över) och försökte att så tvivel om min trovärdighet! - Ljusarbetare??

Till gengäld önskar jag här att tacka för det stöd och den hjälp jag på alla sätt har mottagit från tidigare och nuvarande esoteriska studerande, som jag har (haft) glädjen att undervisa och alla stjärnmänniskor, som denna boken är tillägnad, samt Marina Munk.

Tack till Er alla, att jag fått vandra en del av Vägen tillsammans med Er!

Jag hälsar Kristus i dig, som läser denna bok! Må den ge näring åt din andliga sökan.

 

Tia`Ra Solera