Artikelserie - Stjärnmänniskor - Solens barn

Stjärnmänniskor ~ Solens barn del 1

2007-11-28 16:29 #0 av: pson

Vad är Stjärnmänniskor och vem är Stjärnmänniskor? Det är en fråga som ofta ställs. Stjärnmänniskor, rymdfolk och rymdväsen är benämningar som ofta används helt okritiskt. Som gemensam benämning skulle vi kunna kalla dem för ”utifrånkomna” , men det är fortfarande en stor skillnad.

 

Rymdfolk är de, som bor på planeter på det fysiska, det fysisk-eteriska, det astrala och det lägre mentala planet, eftersom vi befinner oss i dimensioner inom tid och rum. När vi rör oss mellan dessa plan kan det, beroende av olika omständigheter vara nödvändigt att använda sig av tid/rymdskepp

Men för att kunna berätta om Stjärnmänniskor - solens barn, måste vi resa i tiden, och utanför tiden, vilket vi kan göra genom att ställa in vår medvetenhet på det parallelluniversum, som innehåller början på ett nytt universum.

Fokusera på din medvetenhet i hjärtchakrat, platsen för din intuition, och låt din medvetenhet utvidga sig - låt den expandera så att du frigörs från alla jordiska begränsningar och linjära tankebanor. För fast vi alla inte är födda på samma plats, tid och sätt, så har vi alla vårt ursprung i skaparen - det som är ETT.

 

 

I begynnelsen fanns en mörk, oändlig tomhet - en gränslös tomhet. I detta rum föddes en stjärna, som blev befruktat av en medvetenhet - en ren medvetenhet utan form - en stjärnmedvetenhet. Denna stjärnan - och därmed Stjärnmedvetenheten, utvidgade sig efter en vidd tidsram, och delade sig i fler stjärnor, ungefär som celldelning. Senare utvidgade de här stjärnorna sig också, för att ytterligare igen dela sig i fler stjärnor. Och på det viset blev himlen befolkad.

Efterhand som de här stjärnorna kom längre och längre bort från sitt ursprung, förvandlades den omtalade Stjärnmedvetenheten till Solängelmedvetenhet, och änglarna blev till människor, som inkarnerade på planeter - och på det viset blev planeterna befolkade. Men de som befolkade stjärnorna utan att vara Stjärnmedvetenheter samt de änglar som var Solänglarnas barn, är också Stjärnmänniskor, eftersom de alla har kommit resande hit från stjärnorna.

För ca. 18 miljoner år sedan ankom en enorm armada med massor av frivilliga, som skulle hjälpa med att lyfta solsystemet upp på ett högre steg på utvecklingsspiralen. Med den här armadan var en stor grupp av Stjärnmänniskor -  de 144.000 " soldanslärare", också kallat "lärarnas lärare". Alla lämnade deras egen sfär av Ljus och Kärlek, för att resa till detta solsystem och tjäna Kristus  i Hans arbete med att utvidga Kristusmedvetenheten till att omfatta först solsystemets andra planeter, och sedan vår planet.

De här brödrar och systrar, vars liv och väsen var Kärlek och harmoni, som hade anmält sig som frivilliga utsända för för Det Intergalaktiska Rådet, som är ett led i Den absoluta Enhetens plan för detta och de omkringliggande solsystemen.

Då de ankom till Sirius i stjärnbilden Canis Major, Det Intergalaktiska Rådets säte, fick de träning efter att ha blivit instruerade i vad de skulle komma att bli utsatta för när de utförde sina uppgifter, som var ytterst olikartade:

Förföljese, hånande, hängning, halshuggning, bli brända på bål etc.

Stjärnmänniskorna inkarnerade på planet efter planet, både för att undervisa i olika discipliner, samt i vetenskapen om universum och de kosmiska lagarna, samt för att själva lära sig om dessa annorlunda livsformer och deras levnadssätt, som var främmande och annorlunda.

De yngre Stjärnmänniskorna började med stor entusiasm att inkarnera på det fysiska planet, som är det lägst vibrerande och tätaste planet - ett plan som var fyllt med oharmoni och ondska. Hur kunde de hjälpa människor som var fångade i ett när av ondska och oharmoni när man bara har en mental förståelseförmåga av vad det betyder?

Det var en av flera orsaker till att de började att inkarnera på Shan, det galaktiska namnet på Tellus, vår hemplanet, och de flesta genomgick Shans utvecklingslinje.

 

 

De äldre Stjärnmänniskorna - Solänglarna - lärarnas lärare, var inte tvugna att följa hela Shans utvecklingslinje. Dock skulle Den Cykliska Lagen hållas, men de inkarnerade färre gånger i varje cykel. Oftast var deras cykler mycket hårdare, eftersom de skulle nå så mycket i varje enskild inkarnation. Ständigt var de tvungna att inkarnera under så bedrövliga omständigheter att det är svårt att föreställa sig.

Det fanns tider då det inte fanns någon möjlighet att inkarnera hos medlemmar i Själsgruppen, eftersom en livsuppgift kunde medföra att gruppen var spridd över hela jordklotet. Det betydde att de var tvungna att inkarnera hos människor, som inte bara var helt främmande för dem, utan också var utan affinitet. I sådana inkarnationer, där det varken finns förståelse eller djupare känslor, gör det förfärligt ont att inkarnera under sådana omständigheter, och ärren är ofta mycket djupa. Man är bokstavligt mening en främmande fågel.

Några bröder och systrar sjönk så djupt ner i materien, att de helt glömde bort sitt ursprung och sin mission. Andra kämpade sig tappert igenom och bevarade förmågan att älska, känna empati och värdighet - även om en stor del av dem var tvungna att tömma glömskans bägare, och således inte mindes deras ursprungliga identitet.

Olika grupper av Stjärnmänniskor är specialtränade till att resa omkring till andra solsystem, som har behov av hjälp i deras utveckling eller där en stor fara hotar solsystemets många och olika existenser. Det händer också att de 144.000 låter sig inkarneras i negativa universum i mycket annorlunda form, för att manifestera Ljuset och Kärleken. Inget uppdrag är för stort - och inget uppdrag är för litet.

Dessa Stjärnmänniskor utgör en del av Rymdkommandon, som arbetar under Alliansen för Fred i Det intergalaktiska Rådet, som har sitt säte på Sirius. De är resande genom tid och rum, många från fjärran galaxer, för att dela med sig av deras expertis, visdom och oändliga kärlek med deras yngre bröder och systrar, som verkar vara redo att motta denna hjälp. Och de är hitkallade för att bistå Shan och hela solsystemet i den stora kosmiska händelsen som ligger framför oss. Många av dessa stora kärleksväsen är tusentals av ljusår före Shan i deras tekniska och andliga utveckling, och har alltså varit hemifrån i många miljoner år.

Några kan resa hem, när Shan lyfts in i den nya dimensionen - för andra dröjer det något längre.

 

 

Anmäl
2008-01-24 02:30 #1 av: pson

Puttar upp

Anmäl
2008-01-24 02:32 #2 av: Solar

Bra artikel - Glad

Anmäl
2008-01-24 13:15 #3 av: Gahella

Precis så här har Marina Munk uttryckt det, och som känns så rätt för mig. Jag fick för ett par år sedan under en stor kris i mitt liv ett mycket viktigt minne. Jag och min andra hälft, är ETT, men samtidigt 2 mycket starka JAG, som endast var kärlek, ljus och intelligens. Vi kände en SÅ stark kärlek till varandra så att det svämmade över. Då kom ett bud om att en planet led under stor smärta och förtvivlan som bad om hjälp(jag gråter nu). Och vi kände hennes och andras stora smärta. Detta gav en stor genklang inom många av oss, och anmälde oss omedelbart till detta uppdrag, för vi om några hade just det som Jorden så förtvivlat behövde i denna tid.

Och vi har kommit och gått under denna tid. Har själv haft drömmar om att jag likt henne i grottbjörnens folk, levt på precis samma villkor som henne. Och att vi likt Jesus ,tid efter annan fått utstå så mycket smärta och smädelse, för att vi ville sprida kärleksbudskapet, denna smärta jobbar vi nu för fullt med.

För nu är ju tiden här ,att ännu en gång våga gå ut i kraft av vårt sanna jag, och mer än någonsin visa oss själva och världen vilka vi egentligen är.


Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.