Artikelserie - Stjärnmänniskor - Solens barn

Rymdkommandon

2008-01-06 22:14 #0 av: pson

Rymdkommandon består av Ashtarkommandon, som övervakar Jordens norra halvklot, samt Jupiterkommandon, som övervakar den sydliga klothalvan.

Under detta stora väsens ledning arbetar kommandör Shatar Sheran ( Gabriel) som är den högste ledaren av Ashtarkommandon, och Mästare J.W från Jupiter, som är den högste ledaren av Jupiterkommandon.

Kommandör Ashtar är ledare för omkring 10 miljoner män och kvinnor, som arbetar i Ashtar kommandon. Ashtar Sheran är mycket inflytelserik och deltar i den högste ledningen, och han har en stor inverkan på de han leder. Han är en mycket mild, kärleksfull och inspirerande ledare, och han har en vidunderligt sinne för humor.

 Här följer ett utdrag ett samtal med Ashtar , där han låter oss veta lite mer om honom själv. Ashtar är inte intresserad av någon form av persondyrkning, därför berättar han mycket lite om sig själv.

 

På frågan om huruvida han har sitt ursprung på Venus svara Ashtar Sheran:  " Venus har varit mitt hem sedan jag valde att tjäna Universella Kristus, och hon kommer att fortsätta vara mitt hem fram till vi har fullföljt vårt uppdrag och kan resa hem." 

 

Nästa fråga skulle då naturligtvis vara, var "hem" är för Ashtar Sheran:

" Hem är för mig en stor Centralsol i ett fjärran solsystem, som befinner sig mellan Stora Björn ( Ursa Major) och Björnväktaren."

 

 Ashtar Sheran, är du ursprungligen en Solängel?

"Jag är både en Stjärnmedvetenhet och en Solängel!" 

 

Kan man säga, att Sjärnmedvetenheten är din "Fader i Himlen" och Solängeln din "Moder i himlen" och betrakta dig som "Sonen" - Kristusmedvetenheten?

" Det är inte felaktigt, men inte heller korrekt att se det på det sättet. Min Stjärnmedvetenhet är själva Källan - den innersta kärnan, som har direkt ursprung i Den Enda, och är varken feminin eller maskulin. Vad mig bekommer förenas det feminina och det maskulina i min Solängel-medvetenhet."

 

Har du en livspartner? Jag vet inte, vad jag ska kalla det. En själsfrände, kanske?

" Som alla andra har jag en gudomlig tvilling, som tjänstgör i ett annat solsystem"

 Vad är det för en typ av tjänst, hon bedriver där?

" Hon tjänar Moder Gud i ett maskulint universum, där det finns en absolut frånvaro av feminin energi, genom att tillföra detta universumet Moder Guds energi. Det är så farligt, att de inte får inkarnera i deras ursprungliga feminina form. De måste inkarnera i maskulina kroppar, som tillför en stark feminin energi. Och så blir de ändå utsatta för hånande och våld, eftersom de är annorlunda och har en mycket stark kärleksenergi.

***

Detta universum står inför sin första förlossning ( detta är före manifesteringen och motsvarar födelsekanalen , så denna gruppen av frivilliga kan kallas barnmorskor vid en gudomlig förlossning! Senare kommer en del av Kristusgruppens "Soldanslärare - lärarnas lärare, resa dit och erbjuda sina tjänster! Och på det viset är Fader/Moder Gud evigt skapande"

Ashtar Sheran har auktoritet till att rensa vilken kanal som helst, samt till att avbryta eller överta alla kommunikationer från envar källa till envar tid. Energierna från dessa stora väsen eller kommandörer, är ofta starkare än energierna från Mästarna i Shans andliga hierarki, vilket beror på att många av dem inte enbart är högt invigda Mästare ( med invigelsegrader av en större storleksordning, som skulle vara ofattbart för de flesta) , men också härskare på deras egna planeter eller i deras egna galaxer.

 

Vad är då sambandet mellan Rymdmästarna och Mästarna i Shans andliga utveckling?  Det är en fråga som förståligt nog ofta ställs. Shans andliga hierarki  - av många lite missvisande kallat Det stora vita Broderskapet. Det stora vita Broderskapet är inte en jordisk uppfinning, utan finns på alla planeter i detta solsystemet! Det stora vita Broderskapet är en del av solsystemets andliga hieraki, som hör hemma under det Universella vita Broderskapet, som är en del av det Kosmiska vita Broderskapet, som finns i hela denna samt otaliga andra galaxer!

Vidare är Shans andliga hierarki alltså inte heller jordmänniskor! De är också Stjärnmänniskor! Under tiden har de avgett ett löfte om att följa Shan i hennes utveckling, fram till de första jordborna har nått dit, att de kan anta ämbetet som Shans andliga hierarki.

 

Jag blev en gång tillfrågad, om det inte var bättre att koncentrera sig på Shans andliga hierarki, eftersom det kanske låg en fara i att glömma, varför man var här, om man sökte tillbaka till sitt ursprung. Här måste var och en göra vad han eller hon anser vara riktigt vid det aktuella tidspunkten. Var och en har ju ansvaret för sitt eget liv! Några människor söker alltid det andliga med de felaktiga intentionerna.

Några har inte förmågan/orken att realisera sig själv i det världsliga livet, andra går fortfarande runt i "barndomens äventyrsland" och är säkra på , attde i verkligheten är " en förväxlad prins, eller prinsessa, d.v.s en mycket högt andligt utvecklad väsen. Ytterligare andra mister fullständigt "jordförbindelsen" och kan inte längre leva i den fysiska verkligheten. Det vill i mycket när framtid gå up för dessa människotyper, att andliggörande av formen kräver att man har full kontroll över sitt liv på det fysiska planet!

Men om man exempelvis tillhör de, som tillsammans med Den gudomliga Planen, ska väckas nu och ha vetskap om sitt ursprung och sina andliga förmågor, som man ställer till förfogande för Planen, så märker man en  sugande längtan  - en längtan efter att komma ut eller en form av hemlängtan, som är Själens kall.

Har man nått den punkten i sin utveckling, kommer man varken mista "jordförbindelsen" eller ha behov för verklighetsflykt, eftersom man då är väldigt realistisk. I sådana fall är kontakten med "sina egna" en vidunderlig upplevelsse - balsam för själen, och återseendet är oftast strakt och mycket rörande.

 

Rymdkommandon är sammansatt  av bröder och systrar från fjärran och när solsystem, och från kända och okända planeter. Men för att nämna några, finns det bröder och systrar från Venus, Jupiter, mars, Merkurius, Uranus, Helion, Spica i stjärnbilden Jungfrun, Andromeda galaxen, Sirius, Plejaderna, Jakthundarna, Centaurus, Eridanus, Bootes, Stora björn, Draken, Polaris, Procyon, och många, många andra stjärnor.

Andra typiska frågor som ställs är om de är fysiska, och om de har människoform. Som tidigare berättat har de för lång tid sedan passerat det steget i deras utveckling, där de var fysiska. Men de kan när som helst manifestera sig fysiskt genom en projektion av den tidigare nämnd Ljuskroppen, men i såfall är deras fysiska kropp ändå av en finare substans.

En del av dem har människoform, liknande jord-borna, men de besitter en sådan inre skönhet och renhet, som får deras yttre framtoning till att stråla. Egentligen är det mer korrekt att säga, att jord-borna liknar dem, eftersom jord-borna är avkommor av dessa bröder och systrar, som har levererat gener till var och en rotras.

Men naturligtvis finns det bröder och systrar, vars yttre form är mycket annorlunda än vår. Men oavsett hur annorlunda de ser ut, så är deras aura och kärleksutstrålning så stor och obeskrivligt vacker, att det är helt utan betydelse.

Jag har inte nämnt något om bröder och systrar från Neptunus, eftersom Neptunus spelar en ganska speciell roll i detta solsystemet: den är förvaringsplatsen för Solflammorna - planet för den kollektiva Högre Medvetenheten.

 

Det är omkring 144.000 inkarnerade Stjärnmänniskor - frivilligt utsända. Alla har sitt eget uppdrag i Den Stora Planen, vilket en del av dem ännu inte är helt eller delvis medvetna om, men de utför deras arbete i rymdkommandon om natten. Mycket snart, när tiden är inne, kommer de blir fullt medvetna om deras sanna identitet och uppgift. De 144.000 "Soldanslärarna" finns i alla samhällsformer, och det är ingen rangskillnad bland dem.

En människa värdesätts för den talang, den har att bidra med. Det är även vanligt bland Stjärnmänniskor att deras "tilltalsnamn" anger deras enskilda speciella kvaliter. Det betyder inte, att flera har samma andliga namn, om det skulle finnas fler med samma uppdrag. Namnet bildas efter kvalitet, ålder ( om det är en ung eller gammal själ) vibrationsfrekvens etc. Det ursprungliga namnet, symbolen och /eller ton känns bara till av ett fåtal. Grunden till att detta namn är hemligt - ett namn, symbol och/eller ton, som man lyssnar efter till tidernas evighet - är en ockult hemlighet.

 

 

Ur: Stjärnmänniskor - Solen barn

 

  

  

Av: -pson-

Datum för publicering

  • 2008-01-06
Anmäl
2008-01-06 22:15 #1 av: Ijin

a wat?

Anmäl
2008-01-06 22:25 #2 av: pson

a wat, what?  =)

Anmäl
2008-01-06 22:26 #3 av: Ijin

Eh, Djup förvirrad. Rymdkommandot..?

Anmäl
2008-01-06 22:48 #4 av: Solar

Ja Rymdkommandot er der nogot merkligt i det ?? Skrattande

det er jo en slags Galaktisk UN/FN - altså en konføderation som vaktar vor del af Universet och passe på at the dark forces inte får for stor magt -

 

kram

 

Solar

 

Anmäl
2008-01-06 22:52 #5 av: nera

Och jag har dragit ut detta på papper (som vanligt Fot i munnnen  , så jag återkommer med kommentar då jag läst igenom det

Anmäl
2008-01-24 23:01 #6 av: Tuva-Lena

Jag säger som Ijin: Wat? :) Rymdkommandot? Är det en förlängning av Guds himmel, eller..? Står bara helt stilla i skallen på mig. Tror den som har skrivt det här på Gud? Alltså den Gud som de olika religionerna tillber? Eller är det här en helt ny lära? Jag får liksom inget grepp om det. Eller har man ett samarbete lärorna emellan..? Och vilken av dem är den rätta? man bombarderas av olika trosuppfattningar och det blir bara mer ogripbart ju mer man läser.. Finns det liv ute i universum, och om världen skall "räddas", är det våra själar eller våra fysiska tillvaro vi skall räddas ifrån. Annars verkar det ju som våra själar är betydligt mer klarsynta än vårt medvetande...och varför då rädda själarna..?  Förvånad

"Att många tycker samma, betyder inte att dom har rätt.."

 

Anmäl
2008-01-24 23:19 #7 av: Solar

Ja Starwars filmene er jo gjort etter inspiration från rymdfolkene for at få mennesket til at läre sig hva som pågår i verligheten i Universet -

kampen eller balancen mellen de goda och det onde pågår hela tiden -

och her kommer The Galactic Federation of Light in och holder denne balance (Ashtar Kommandoen er medlem her)

Anmäl
2008-01-25 00:38 #8 av: pson

Hon som skrivit det här, är en kontaktperson, och en förmedlande länk mellan oss och de utomjordiska intelligenserna som befinner sig i frekvenser högre än våra här på Jorden. Om hon tror på Gud? Gud som den skapande kraften i form av energi och universums lagar, isåfall, tror jag.

Alla lärorna har samma ursprungskärna, som sedan har förgrenat sig i olika riktningar. Jesus, Buddha, Muhammed och Krishna var nersända till Jorden för att de hade en livsuppgift, att sprida ett budskap. Den rätta läran? Alla. För i grunden är de rena av ljus och kärlek, och det är sedan människans tolkningar och begränsade medvetenhet som har gjort religonerna till vad de är idag.

Det finns liv ute i universum, för universum ÄR liv. Det finns inget som är dött. Och döden är en illusion. Vi byter bara dimension/form. Som is som blir till vatten blir till ånga blir till moln..etc.

Vi kan inte räddas från våra själar. Vi är själar. Vi är inkarnerade i den här tungvibrerande verkligheten för att "jobba oss uppåt" och lära oss av våra erfarenheter, liv, efter liv, efter liv. Världen räddas genom att vår medvetenhet ökar.

Så ser jag på det iallfall..  Finns säkert någon som kan lägga till mer...   =)

Anmäl
2008-01-25 01:09 #9 av: Tuva-Lena

#7 #8 Men det besvarar inte min fråga: Vad är det som skall räddas? Våra själar, som sagt, är klarsynta nog att inte behöva räddas, och vad är det då som skall räddas? Som jag ser det, så är det genom våra liv här på jorden som vi tvingas fjärma oss ifrån våra själar, men så kommer det alltid att fungera. Helt enkelt för att förutsättningarna här på jorden är sådana att vi måste använda vårt medvetande för att överleva. Eller som Darwin  uttryckte det: "Struggle for life", "äta eller ätas", och precis så krasst är det. I en annan dimension är förutsättningarna annorlunda, vi behöver inte kämpa för vår överlevnad och då kan vi också "ta ner garden" och istället leva i samförstånd och kärlek med omgivningen/medmänniskorna-själarna. Ganska logiskt, en fysisk tillvaro kräver en fysisk överlevnadsstrategi, medan en själslig tillvaro inte gör det.  Därmed inte sagt att människan är ond för att hon vill överleva, det går helt enkelt på nedärvd instinkt. ;)

"Att många tycker samma, betyder inte att dom har rätt.."

 

Anmäl
2008-01-25 02:02 #10 av: pson

 #9 Om världen skall "räddas", är det våra själar eller våra fysiska tillvaro vi skall räddas ifrån. Vad är det som skall räddas?

Vart i artiklen ovan läser du om att vi ska räddas? Jag förstår inte vad du menar...  Jag missförstår dig nog, för artiklen handlar om rymdkommandon och de som kommer därifrån, som inkarnerat till Jorden för att hjälpa oss i vår utveckling. Glad

Anmäl
2008-01-25 08:08 #11 av: [Mariann]

Ok..

Vad/vem räddas... som jag ser det i det läget hela jorden förstörs och man inte kan leva här längre.. så behövs själarna flyttas. Frågan är om man egentligen flyttar de fysiska kropparna... det låter lättare att hiva in alla själar och förflytta dom  till andra planeters astrala mentala  plan

För att överhuvudtaget kunna inkarnera på en fysisk planet måste man befinna sig i planetens system, astralt eller mentalt osv. Så blir jorden obebolig så måste vi alla flyttas... hur nu det går till vet inte jag.. men det skulle inte förvåna mig om dessa stjärnmännsiksor (ev UFO) utanför jorden system fixar det för oss...

Sedan utvecklas även en själ! Det är ju därför den tar sig kroppar! Själens syfte är att utvecklas och inlemmas, smälta samman med monaden, personlighetens syfte är  att utvecklas så den kan bli ett, smälta samman med själen. Själen som sådan kan inte handla och utföra saker i  det fysiska utan en kropp... det är där "vi" kommer in. Flört

Det ÄR alltså själen som inkarnerar i olika kostymer för var gång! Vi alla har ofta en tendens att se det som VI inkarnera att det är vår personlighet som inkarnera men så är inte fallet. Vi blir en ny sammansättning för var gång... det är själen med sina hjälpare som sätter samman personlighetn utefter vad som ska läras, utföras i nästa liv.

Anmäl
2008-01-25 08:19 #12 av: [Mariann]

Sedan ÄR det vi personligheterna som strugglar fo life!

Oerhört viktigt att här förstå att själarna också utvecklas...

Ifall man målar upp bilden av en vit själ , den är bara vit ( nu vet jag mkt väl att vit innehar alla färger, men de "syns" inte, ok) föreställ dig nu att själen ska kunna synas med alla färger och dessa färger utvecklas bäst och snabbast på det fysiska planet. Har man som syfte som själ att kunna hjälpa till med andra planeters utveckling, fysisk utveckling, måste ALLA kunna mästra det fysiska, astrala och mentala nivåerna.

Då beslutar sig denna själ at inkarnera på jorden och ta sig en fysisk kropp och en personlighet... och efterhand som liven, de fysiska, går vidare i inkarnation efter inkarnation, så integreras alla efarenheter och förmågor som färger i själen och kausalkroppen som är det stället de egentligen sätter sig på.

Anmäl
2008-01-25 12:19 #13 av: Ewerhof

Japp. *nickar instämmande*

Anmäl
2008-01-25 16:02 #14 av: pson

Artiklen handlar om Rymdkommandon och för att denna tråden inte ska bli helt OT, så ber jag er om att starta nya trådar för sidoämnen.

mvh Sajtvärden

Anmäl
2008-01-25 16:35 #15 av: [Mariann]

#9

Då får du starta en ny tråd med frågan ifall den fortfarande  är aktuell..... Glad

Glad Mariann

Anmäl
2008-01-25 19:15 #16 av: Tuva-Lena

Från #8 "Vi kan inte räddas från våra själar. Vi är själar. Vi är inkarnerade i den här tungvibrerande verkligheten för att "jobba oss uppåt" och lära oss av våra erfarenheter, liv, efter liv, efter liv. Världen räddas genom att vår medvetenhet ökar.

Så ser jag på det iallfall..  Finns säkert någon som kan lägga till mer...   =)"

Och det har jag förstått sedan länge. Men det är alltså världen som skall räddas - genom högre medvetenhet, som du skriver. Det betyder alltså att vi som fysiska individer skall bli kvar här,  och då kommer samma förutsättningar att gälla i fortsättningen, nämligen, att en fysisk tillvaro kräver en fysisk överlevnadsstrategi. Såvida vi inte genomgår en metamorfos - vilket vi ju gör faktiskt - som gör oss till "pseudomänniskor".. sett ur ett mångtusenårigt perspektiv. Hemlis

Ville bara svara här för att ev gå vidare till en ny tråd.. ;)

"Att många tycker samma, betyder inte att dom har rätt.."

 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.