2007-12-31 22:03 #0 av: Solar

genom Solar.

 

 

 

Energierna och framtidsutsikterna generellt  för 2008

 

 

Det kommer vara en del människor Jorden över som kommer redefiniera sig själva, d.v.s. de kommer inte kunna leva vidare på det sätt som de gör nu - det krävs en redefiniering -

 

Dessa starka redefineringar av människor ( erkänna mer rent och sant vad man vill) är ett led i ascensions energierna och uppstigningen i vibration - allt skall vara mer eller mindre på plats 21/12 - 2012

Den här energin kommer att utlösa en massa känslor världen över och vi kommer att se stora känsloladdade händelser som inte kommer gå lugnt till

Många känslor kommer generellt vara framme runt om i världen år 2008 - det kommer vara en stark tendens till att rensa sig genom de starka känslorna - detta kan medföra krig och negativa saker då människor som handlar på det sättet inte har LJUS nog i sin aura att handla positivt.

Under år 2008 kommer det också vara en stark hjärteenergi som öppnar och rensar hjärtan Jorden över - Buddha och Kristus kommer verkligen vara på banan under 2008 och komemr använda deras närmaste medarbetare på Jorden som förlösare - en del av dessa medarbetare kommer att vara överstrålad med  de herrarnas energier.

Det kommer under hela 2008 vara lyckosamt för alla dem som verkligen tar tjuren vid hornen och skapar renhet i tankar och handling och re-definierar sig till LJUSET 100% - belöningen kommer att finnas där - energierna kommer att vara starka Månenergier och starka Saturnus - och Kristus energier - det är en häftig blandning som kommer hjälpa mänskligheten, eller rättare sagt den del av mänskligheten som satsar på uppstigning till högre dimensioner i LJUSET

Många tårar kommer att gråtas under 2008

Många med mycket hjärteenergi kommer att finnas till hands för att stödja, förlåta. o.s.v.

Någr akommer kanske känna det hela lite orättvist eftersom var enkel människas vilja skall finnas för att dessa små mirakler ska ske - man får alltså ingenting utan viljan att våga satsa på den goda vägen och LJUSET

Och kom ihåg: as within as without -

Visa ditt inre I det yttre - rensa dig, redefiniera dig själv om det är nödvändigt

PS! Många människliga relationer kommer att påverkas av de här energierna och händelserna och mångt om mycket kommer ske på den fronten - alltsammans för det bästa - trots att det kommer att göra ont för somliga -

Lycka till med projektet

Med kärleksfulla hälsningar

Solar

 

ORGINAL TEXTEN:

Energierne og fremtidsudsigterne for 2008 generelt set af solar :

der vil være en del mennesker Jorden over som vil redifinere sig selv d.v.s. de vil ikke kunne leve videre med på den måde de gør nu - der skal en redifination til -

disse stærke redifinationer af mennesker (bekende sig mere rent og sandt hvad man vil ) er et led i ascension-energierne og opstigningen - alt skal være mere eller mindre på plads den 21-12-2012) -

denne energi vil udløse en masse følelser verden over og vi vil se store følelsesladede begivenheder som ikke vil gå stille af -

mange følelser vil generelt være fremme i 2008 verden over - der vil være en stærk tendens til at rense sig gennem stærke følelser - dette kan og vil medfører krig og negative ting da de mennesker som handler på den måde ikke har LYS nok i deres aura til at handle positivt -

der vil også i 2008 være en stærk hjerteenergi som vil åbne og rense hjerterne Jorden over - Budha og Kristus vil virkelig være på banen i 2008 og vil bruge deres nærmeste medarbejdere på Jorden som forløsere - en del af disse medarbejdere vil være overstrålet ad "de herres" energier -

der vil gennem hele året 2008 være held med til alle dem som virkelig tager tyren ved hornene og skaber renhed i tanker og handling og redifinerer sig til LYSET 100% - belønningen vil være der -

så energierne vil være stærke Måneenergier og stærke Saturn og Kristusenergier - det er en hæftig blanding som vil hjælpe menneskeheden eller rettere sagt den del af menneskeheden som satser på opstigning til højere dimension i LYSET -

mange tårer vil blive grædt i 2008 -

meget hjerteenergi vil være tilstede og samle op og tilgive ect. -

nogen vil måske føle det hele lidt uretfærdigt fordi hver enkelt menneskes vilje skal være tilstede før disse små mirakler sker - man får altså ingenti9ng uden at ville turde satse på den gode vej og LYSET -

og husk as within as without -

vis dit indre i det ydre - rens dig redifiner dig selv hvis det er nødvendigt -

PS. mange mennskelige relationer vil være påvirket af disse energier og begivenheder og mangt og meget vil ske på den front - altsammen til det bedste - selvom det kommer til at gøre ondt på nogen -

held og lykke med projektet -

MKH

Solar

 

 

Av: Solar

Datum för publicering

  • 2007-12-31