2008-01-08 02:03 #0 av: pson

kanalisering av Theodore

Ni håller på att bli aktiva medlemmar i Förbundet. Ni har alltid hört dit, men ni har inte haft någon ambassadör. Förbundet är en grupp individer från olika planeter i den här kvadranten av universum, som övervakar aktiviteterna på dessa planeter.

De liknar individerna på Star Treks stjärnskepp Enterprise. Detta tv-program är inte så långsökt som man skulle kunna tro. Det är lika naturligt att ha en grupp vilken bevakar ett område av universum som ett område på jordgloben. Och liksom i tv-programmet använder Förbundet inte makt eller våld, de blandar sig inte i planeternas förhavanden i onödan, inom sitt rättsdomsområde.

 

Hur kom en tv-serie att spegla verkligheten så nära? Detta är bara ett exempel på hur ni förbereds på att upptäcka er interplanetära födslorätt. Förbundsmedlemmar och andra förbereder er för detta genom att plantera kreativa frön i det undermedvetna hos tv-författare och andra. Detta utförs som ett kursinriktningsärende av andliga guider och andra som vägleder er planet. Samma sak händer era guider: de vägleds av andra som är mer utvecklade än de. Så fungerar helt enkelt universum. Det är en hierarki, men en välvillig sådan som verkar främst för tjänande.

Ni förbereds på att möta utomjordingar även på många andra sätt. Många science-fiction författare, kanaler och abduktanter har skrivit om sina upplevelser med utomjordingar. Och grupper av stjärnfolk och inhoppare har gått samman för att väcka människor och berätta för dem om jordens interplanetära roll.

Ni förbereds även på mindre uppenbara sätt, särskilt genom drömmar. Många av er har besökt andra planeter i era astralkroppar medan ni sover. Konstnärer har målat vad de har sett under sina nattliga resor och musiker har återgett dessa världars musik. På någon nivå kommer ni i håg dessa besök och kommer någon gång att kunna minnas åtminstone den glädje och förundran som ni har känt på dessa färder. Era upplevelser på dessa flygningar är vackra, glädjefyllda och expanderande. Således känner ni redan, på en djup nivå, er själva som interplanetära varelser.

Under sömn går också många av er i viss utsträckning till föreläsningssalar, där ni lär er universums mysterier. En del av den informationen finns kvar i bakhuvudet på er. När den aktiveras av konstnärer, musiker, science-fiction författare, kanaler och andra, genljuder ni med den. Ni kanske till och med uttrycker denna kunskap i era egna dikter, noveller, filmer, musikkomponerande och teckningar. Det finns många tecken överallt på ert interplanetära arv, därför att många bär vittnesbörd om detta nu.

Ni närmar er en av de allra viktigaste händelserna som en planet någonsin konfronteras med: ett möte med era skapare. Överallt i universum har planeter som er blivit befröade, närda och sedan lämnade att utvecklas. Sedan, någon gång i deras utveckling, presenterar sig skaparna. Den tiden närmar sig fort för er. Ni ska möta era skapare, för att de ska ta er till nästa steg: fjärde densiteten. Det är alltid ett betydelsefullt steg i humanoiders utveckling.

Det är därför ni får besök nu. Så låt oss se på vad det innebär för er och er planet att gå in i fjärde densiteten.

Hur gör kroppar av tredje densiteten denna övergång till fjärde densiteten? En del människor kommer inte att kunna göra den här övergången utan att dö och andra kan. De som inte kan hantera fjärde densitetens vibrationer kommer inte att kunna stanna i sina kroppar när jorden skiftar till fjärde densiteten.

Jorden skiftar snarare gradvis än omgående, fast inte lika gradvis som vanligt. Detta ger många av er tillfälle att anpassa er till de högre vibrationerna i energierna som genomdränker er planet. De av er som kan införliva denna energi i era kroppar och höja deras vibrationer behöver kanske inte fälla kropparna när jorden går in i fjärde densiteten.

De av er som inte kan höja era vibrationer måste lämna jorden när dess vibrationer inte längre är förenliga med era. För somliga innebär det att dö vid normal tid. För andra innebär det att lämna kroppen för tidigt genom ett antal medel, så som naturkatastrofer, sjukdomar som aids och cancer, epidemier eller svält. Var försiktiga med att anta att de som går bort på dessa sätt inte är tillräckligt goda för att stanna. Sådana bedömanden för er bara tillbaka i er utveckling.

Endast ett färre antal människor kommer att kunna göra övergången till fjärde densiteten med sina kroppar intakta. Andra kommer fortfarande att kunna återvända till jorden, men endast efter att de först har dött. Det beror på att, trots att de har ett medvetande som är förenligt med fjärde densiteten, deras kroppar kanske är alltför skadade eller förorenade med gifter för att deras celler skall kunna transmutera. Således kan en persons medvetande vara bortom hans eller hennes kropps medvetande. När det händer, måste kroppen fällas och en ny antas innan man går vidare in i fjärde densiteten.

På grund av svårigheten med övergången från tredje till fjärde densiteten i samma kropp, kommer många att lämna planeten under nästa årtionde. Fastän det är tragiskt för dem som de lämnar kvar, är det inte tragiskt för deras själar. De blir befriade att fortsätta till antingen en annan planet av tredje densiteten eller att återvända till jorden senare. Nästa årtionde kommer att bli en tid att minnas och fastställa er odödlighet, för den som håller fast vid livet alltför kärt kommer att lida. Döden är bara en övergång, och en välkommen sådan för många.

Ni måste omforma era andliga uppfattningar om ni ska kunna använda de kommande prövningarna som en språngbräda till högre medvetande snarare än en anledning till att bli bitter. Era föreställningar kommer att vara ytterst viktigt under dessa tider. Andliga lärare som kan hjälpa människor att se tragedierna ur ett högre perspektiv kommer att vara efterfrågade. Som ett resultat av detta kommer reinkarnation till slut att accepteras över hela jordgloben.

Som vi har sagt kommer övergången till fjärde densiteten inte att ske över en natt. Planeten själv gör denna övergång fortare än de som befinner sig på den. Dess vibration aktiverar deras skiftning. En del av den stress som er civilisation som helhet upplever beror på att ni lever på en planet vars vibration har höjts. Detta skapar oenighet i människors kroppar och resulterar ibland i sjukdomar. De kroppar som påverkas mest av detta är de som är förorenade, stressade, blockerade eller av en lägre vibration. Det gör det så mycket viktigare att äta väl, meditera och leva hälsosamt.

Att se till att er föda är av hög kvalité och fri från kemikalier är väsentligt under dessa tider. Nu, mer än någonsin, behöver ni hjälp av frisk föda och en frisk miljö. Eftersom få av er äter väl och lever i oförorenade miljöer, är helbrägdagörare mer efterfrågade än någonsin tidigare. Många, många helare har reinkarnerat från andra planeter och dimensioner för att hjälpa er att läka er själva och er planet så att ni kan göra övergången till fjärde densiteten mer behagfullt. Om er föda och miljö var friskare, skulle detta inte behövas.

Läkande kommer att vara ett stort tema under nästa årtionde, inte bara läkandet av era kroppar utan också era sociala system. Socialsystem bryter ihop över hela världen, inte bara i Förenta staterna. Detta kommer tvinga er att omvärdera det ni håller på med. Förenta staterna kommer att bota sina problem om de kan få sitt demokratiska system att fungera som det var tänkt. Demokratin har flexibiliteten att adressera de aktuella behoven och vädra de kommande förändringarna.

Detta årtionde och bortom kommer att vara en tid av kriser på jorden. En rening pågår, som kommer att leda till en bättre värld för alla. Denna bättre värld är en värld av fjärde densiteten, och reningen är en del av övergången till fjärde densiteten. Alla världar upplever vissa omvälvningar under en övergång till en ny densitet. Hur allvarliga de är beror på hur fort övergången går. Er sker väldigt fort.

De kriser ni troligen kommer att få se har alla blivit förutspådda tidigare av siare som Nostradamus och Edgar Cayce: polskifte, vulkanisk aktivitet, jordbävningar, översvämmningar, torka, farsot, sjukdom och svält. Ni upplever redan dessa, men i en mindre skala än i framtiden. Polskiftet kommer att bli det mest dramatiska av dessa förändringar, men precis hur dramatiskt återstår att se. Huruvida det kommer att bli en skiftning i polernas läge eller en direkt omkastning är osäkert; bådadera är möjligt. I vilket fall som helst kommer detta i sig självt att förändra världens klimat, vilket redan påverkats av föroreningar.

Vi tror inte att alla dessa kriser inträffar samtidigt, utan de återkommer periodiskt över jordgloben. En del områden kommer att drabbas hårdare än andra. Var någonstans det kommer att ske är svårt att sia om, med några undantag. De landområden som omger Stilla havet kommer att förändras av vulkanisk aktivitet och jordbävningar. Befolkningarna i Afrika och Indien kommer att decimeras genom svält och sjukdomar. Förenta staterna kommer att få torka, liksom sovjetrepublikerna. Vi kan inte ge några förutsägelser längre än så. Vi förmanar er att inte acceptera förutsägelser om de kommande tiderna, eftersom de många variablerna och föränderliga omständigheterna gör förutsägelser närapå omöjliga.

Under nästa årtionde kommer många människor att förlora sina liv och många av de barn som föds kommer inte att överleva. Av dem som gör det, kommer många inte att kunna fortplanta sig såvida ni inte vidtar drastiska åtgärder för att städa upp i er miljö nu. Ni vet inte vilken verkan era kemikalier och luftföroreningar kommer att ha på framtida generationer. Ni kommer inte att inse vilken skada ni har förorsakat människors fortplantningssystem förrän de kommande generationerna blivit äldre. Vid det laget kommer det att vara försent, och ni kommer att kämpa för att bevara ert antal. Ni ser vissa tecken på detta i ökningen av underviktiga nyfödda, missfall och par som inte kan få barn. Den trenden kommer att fortsätta om ni inte gör något åt gifterna i er miljö.

Den största förändringen ni kommer att få se under de närmaste två årtiondena är en förändring i befolkning. Tjugohundratalets jord kommer att vara mycket mindre befolkad. Detta kommer att innebära en förnyelse av växt- och djurriket, där vissa förlorade arter återvinns. Emellertid kommer många av växterna och djuren i tjugohundratalet att vara annorlunda än dagens, på grund av anpassningar till en förändrad miljö och mutationer som beror på gifter. Således kommer floran och faunan på jorden av fjärde densiteten inte att se exakt likadan ut som floran och faunan på jorden av tredje densiteten. Detta kommer också att bero på vibrationsförändringen. En del av er flora och fauna kommer inte att passa för fjärde densiteten, och andra former kommer att ta deras plats.

Världar av fjärde densiteten ser inte riktigt likadana ut som världar av tredje densiteten, fast de verkar lika solida för dem som bebor dem som vad er värld verkar för er. Världar av fjärde densiteten har en annan matris och därför aningens annorlunda livsformer, men sådana som ni fortfarande skulle känna igen som växter och djur. Världar av fjärde densiteten är dessutom klarare och mer ljusfyllda, vilket är den mest uppenbara skillnaden.

Eftersom övergången till fjärde densiteten kommer att fortgå åtminstone under hela tjugohundratalet, och er värld kommer inte att anses vara någon mogen värld av fjärde densiteten förrän någon gång därefter, är beskrivningen av fjärde densiteten som följer mer tillämplig på jorden efter tjugohundratalet än i den närmaste framtiden. Tjugohundratalet kommer i alla fall att bli märkbart annorlunda än nittonhundratalet. Under nästa århundrade kommer de som lever gradvis att uppleva sin värld annorlunda. Deras värld kommer att förändras för varje år som går tills de så småningom lever i fjärde densiteten

Fjärde densiteten är svår att beskriva eftersom den är olik er värld på så många väsentliga sätt. Emellertid ska vi försöka beskriva karaktäristiska drag i det så att ni får en aning om vad det är ni har att se fram emot.

Jämfört med jorden av tredje densiteten, kommer jorden av fjärde densiteten att bli ett paradis. Tack vare närvaron av mer ljus - inte solljus, utan eteriskt ljus - är världar av fjärde densiteten välsignade med en yppig, riklig flora och en oändligt mångfaldig fauna. Människor av fjärde densiteten har lärt sig att leva i harmoni med sin omgivning, således kommer livet i fjärde densiteten att levas nära och i samarbete med jorden. I fjärde densiteten samarbetar djuren med människorna och utgör inget hot mot dem. Människor av fjärde densiteten är naturens herrar, men också dess tjänare.

I fjärde densiteten existerar samarbete mellan människor precis som det gör mellan naturen och mänskligheten. Där har människor en känsla av att tillhöra någonting större än de själva - Allt Som Är. De länkar sig medvetet samman med det. På grund av det är deras städer och socialstrukturer formade att gagna socialgruppen, inte bara en person eller grupp av personer.

I de flesta världar av fjärde densiteten möts allas grundbehov med minsta möjliga ansträngning tack vare avancerad teknologi. Mat finns till exempel i överflöd och lämnas kärleksfullt ut av dem som valt det yrket. Allt i samhället lämnas ut av kärlek, inte för att man måste tjäna sitt uppehälle. Alla funktioner i samhället utförs med glädje. Om någon under en tid inte kan bidra till samhället, förses han eller hon gladeligen av andra.

Världar av fjärde densiteten är som de är därför att människornas medvetanden står sammanlänkade med Skaparen. Det är vad som gör dessa världar till ett paradis. Människor har alltid hoppats att paradiset var möjligt, och det är det. Dock är detta paradis inte slutet på utvecklingen, utan början på ens tjänande av Skaparen.

När ni väl har nått bortom tredje densiteten och fått utbildning till guide, är ni godkända för att tjäna tredje densiteten. Då blir ni andliga guider åt dem som befinner sig i tredje densiteten. En del av er som läser detta har guider från fjärde densiteten, fast i de flesta fall har ni också guider från femte densiteten. Vissa av er har dessutom varelser från sjätte och sjunde densiteten engagerade i er då och då.

Varelser av fjärde densiteten är osynliga för varelser av tredje densiteten. Detta är förvirrande med tanke på att jorden går från tredje till fjärde densiteten. Kommer några av er att bli osynliga för andra? Denna övergång kommer att ske så pass långsamt att de som lever, de som kan härbärgera de förhöjda vibrationerna, gradvis kommer att omvandlas till fjärde densiteten. Eftersom det kommer att hända alla på jorden samtidigt, kommer alla att ha lika vibration och därför vara synliga för varann. Ni skulle kunna se tjugohundratalet som en tid av mellandensitet: densitet tre och en halv, på väg mot fjärde. Varelser av fjärde densiteten kommer också att vara synliga för de som håller på att gå över till fjärde densiteten. De som håller på att gå över skulle anses vara av fjärde densiteten, även fast de mer är av tre och en halv.

Varelser av fjärde densiteten är verkligen fria från sjukdomar och krassligheter. De blir sällan dåliga, och de svårigheter som de får kan normalt botas med avancerad teknologi och medicin. Liksom i tredje densiteten inträffar sjukdomar när människor faller ur linjen med Skaparen. När det inträffar i fjärde densiteten förstår man anledningen och kan därmed lätt bota det.

Med så pass mycket tid och energi frigjort genom att inte behöva kämpa med sjukdomar eller överlevnad, kan stora framsteg göras intellektuellt, socialt och andligt. Varelser av fjärde densiteten spenderar det mesta av sin tid med att utforska intresseområden och att utvidga sig själva intellektuellt och andligt. Det som de engagerar sig i står i relation till deras andliga mål, vilka står i relation till tjänande. För dem finns det inget som heter kunskap för kunskaps skull, endast kunskap för tjänandets skull. Varelser av fjärde densiteten söker kunskap för dess möjligheter att förbättra livet för andra.

Denna betoning på intellektet innebär inte att varelser av fjärde densiteten försummar sina kroppar. De är så välstämda med sina fysiska jag att det inte behövs mycket för att bibehålla deras fysiska styrka och välmående. Automatiskt äter de och rör sig på hälsosamma sätt. De aktiviteter som de sannolikt deltar i tänjer och förnyar deras kroppar, de varken överanstränger eller misshandlar dem. De praktiserar av nödvändighet övningar liknande dem i yoga, helt enkelt för att kroppen behöver dem. De säger inte till sig själva: "Jag borde gympa i tjugo minuter idag". De rör sig som de behöver lika naturligt som ni andas eller gäspar. Att sörja för sina kroppar är en reflexhandling, inte någon medveten sådan.

Varelser av fjärde densiteten lever i familjeenheter, men utan er livsstils strikta könsroller. Varje kön gör det som den gör bäst och det som den väljer att göra. Och eftersom varje person står sammanlänkad med Skaparen, står en persons önskemål inte i konflikt med andras.

Vi har kommit till slutet av denna utforskning för den här gången, men ni befinner er långt ifrån slutet på er resa, som bara har börjat. Förvärvandet av fjärde densiteten är en slags examen. Ni avlägger examen i en värld av lidande och fortsätter in i en värld av tjänande och medkänsla, för att aldrig återvända till en värld av tredje densiteten såvida ni inte väljer det. Andra världar av tredje densiteten kommer att fortsätta hysa människor av tredje densiteten som håller på att lära sig de lärdomar som ni just har gått igenom. Ni kommer att befinna er i ett läge där ni kan hjälpa dessa människor, vilket är en anledning till era upplevelser i tredje densiteten.

Allt som mänskligheten upplever har ett syfte; inget är någonsin bortkastat. Varje upplevelse förbereder er för att tjäna andra, för det är den främsta uppgiften i ett universum som är baserat på kärlek. Ibland verkar er värld knappast baserad på kärlek. Och ändå vet ni som mediterar att kärlek är allt som finns. Er känsla av kärleken som grunden för allt ökar under de kommande tiderna, och ert samhälle kommer att återspegla denna nya medvetenhet. Era utbildnings-, politiska, ekonomiska och sociala system kommer alla att förändras därefter. Ni kommer så småningom underfund med kärlekens vishet.

Detta kan låta verklighetsfrämmande och idealistiskt. Hur kan det som vi har sagt om den framtida jorden vara sant? Hur ska ni kunna tro på det när erfarenheten säger er att livet består av lidande? Det enda svar vi har på det, mina vänner, är att säga att den enda vägen genom lidandet på jorden av tredje densiteten är tron på en bättre värld och viljan att skapa den. Ni har kraften att skapa en värld fylld av kärlek, även om ni tvivlar på det.

Ni har kraften att skapa era drömmars värld. Med hjälp av andra lyckas ni med det varje dag. Varje dag närmar ni er den här verkligheten av större kärlek, fred och framgång. Betvivla inte kraften i er tilltro eller era handlingar. Se er omkring och ni kommer att se så många andra som ni, som arbetar för att skapa en ny värld mitt i den gamla. Se in i varandras ögon och godta er enhet, och det kommer att stärka er. Vi är alltid med er, liksom många, många andra. Vi sänder alla vår kärlek och uppmuntran till er. Välsigne er!

 

Av: -pson-

Datum för publicering

  • 2008-01-08